DORDTS BIOGRAFISCH WOORDENBOEK

Ontdek dit digitale woordenboek met daarin biografieën van figuren uit de Dordtse geschiedenis, van de oudste tijd tot in onze eeuw, vrouwen zo goed als mannen en uit alle sectoren van de samenleving. Het Dordts Biografisch Woordenboek is een project van de Stichting Dordtse Academie, waarvan de start mogelijk is gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeente Dordrecht. Het woordenboek heeft een gastvrij onderdak gevonden bij het Regionaal Archief Dordrecht. Het Regionaal Archief Dordrecht steunt het project door het onderhoud van de website voor zijn rekening te nemen. In het project werken de Stichting Dordtse Academie, de Vereniging Oud-Dordrecht en het Regionaal Archief Dordrecht samen.

De redactie bestaat uit prof. dr. W.Th.M. (Willem) Frijhoff, P.R. (Roel) Leentvaar (namens de Stichting Dordtse Academie) en drs. T.J. (Teun) de Bruijn (namens het Regionaal Archief Dordrecht).

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y
z
Sluit het Verborgen Museum