zoeken

in deelcollecties

Bouwvergunningen

Oude bouwtekeningen zijn belangrijk bij de aanvraag van een nieuwe bouwvergunning. Samen met de verleende vergunning en eventuele andere bijlagen vormen ze een bouwdossier. Behalve de bouwvergunningen tot en met 1990 beschikt het Regionaal Archief Dordrecht over de sloopvergunningen van de gemeente Dordrecht. De bouwvergunningen uit 1951-1980 zijn vanwege het auteursrecht alleen in de studiezaal digitaal te raadplegen. De bouwvergunningen uit 1981-1990 zijn niet gedigitaliseerd (vanaf inventarisnummer 752-31786) en moeten daarom vooraf worden aangevraagd.

De meeste bouwvergunningen van de regiogemeenten zijn te raadplegen bij het desbetreffende gemeentehuis. De vergunningen die zijn overgebracht, zijn niet digitaal beschikbaar en moeten daarom van tevoren aangevraagd worden. Voor informatie raadpleeg het overzicht van de bouwvergunningen uit de regiogemeenten.

Bouwvergunningen
Dit betreft een toegang op de bouwvergunningen van de gemeente Alblasserdam, Dordrecht, Dubbeldam, Heerjansdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Hinderwetten

De Hinderwet vormde de basis voor het afgeven van vergunningen ter voorkoming van hinder. De vigerende vergunningen zijn nog niet overgebracht en bevinden zich bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Hinderwetten
Dit betreft een toegang op alle vervallen Hinderwetvergunningen van de gemeente Dordrecht en de regiogemeenten die zijn aangesloten bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid uit de periode 1900-2010.

Kranten

Bij het Regionaal Archief Dordrecht zijn bijna alle edities van regionale kranten aanwezig. U vindt er onder andere de Dordrechtsche Courant, De Dordtenaar, het Dordts Dagblad en Het Kompas. Voor een actueel overzicht van de aanwezige kranten raadpleeg het krantenoverzicht.

De Dordrechtsche Courant is de oudste krant van Dordrecht: de eerste uitgave verscheen in 1789. De gehele krant is gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt. Dit geldt ook voor De Dordtenaar, echter vanwege het auteursrecht is deze krant alleen in de studiezaal digitaal te raadplegen. Voor meer informatie raadpleeg de zoekwijzer Kranten.

Kranten
Dit betreft een toegang op de Dordrechtsche Courant, De Dordtenaar, het Dordrechtsch Nieuwsblad (1861-1943), het Christelijk Nieuwsblad, De Volksstem, De Maas en Merwe, Het Kompas en Van Huis tot Huis.

Adresboeken

Bij het Regionaal Archief Dordrecht is van alles te vinden om meer te weten te komen over uw woonomgeving. Zo bewaren we de Adresboeken van de gemeente Dordrecht uit de jaren 1854-1976 en de Adresboeken van de gemeente Zwijndrecht uit de jaren 1967-1973.  Het Adresboek, te vergelijken met de Gouden Gids, is een gemakkelijke en toegankelijke bron voor onderzoek naar personen in Dordrecht en Zwijndrecht.

Adresboeken
Dit betreft een toegang op de Adresboeken van de gemeente Dordrecht uit 1854-1976 en die van de gemeente Zwijndrecht uit 1967-1973.

Archievenoverzicht

Alle archieven van het Regionaal Archief Dordrecht zijn van een toegangsnummer voorzien en gerubriceerd in een negentiental rubrieken. In het archievenoverzicht vindt u een systematische opsomming van al deze archieven. In het kader van het institutioneel onderzoek is de geschiedenis van een groot aantal archiefvormers uitgezocht. U kunt onder andere achterhalen op grond van welke wetgeving een orgaan is ingesteld en wie de eventuele rechtsvoorgangers en –opvolgers zijn geweest.

Archievenoverzicht
Dit betreft een systematisch overzicht van alle archieven en collecties van het Regionaal Archief Dordrecht.

Archiefvormers
Dit betreft een toegang op alle vormers van overheidsarchieven binnen de gemeente Dordrecht en enkele regiogemeenten.

Overige deelcollecties

Archiefbibliotheek
De bibliotheekcollectie van het Regionaal Archief Dordrecht bevat ruim 25.000 boeken en tijdschriften over Dordrecht en de regio Zuid-Holland Zuid. Het materiaal kan niet worden uitgeleend maar wel worden ingezien in de studiezaal. Daarnaast is in de bibliotheek een aantal collecties ondergebracht, zoals die van het Letterkundig Genootschap Diversa Sed Una, het Teekengenootschap Pictura en de Dordrechtse Bestuurdersbond.

Bibliotheek
Dit betreft een toegang op de archiefbibliotheek en de collectie periodieken. Ook een deel van de bibliotheek van Simon van Gijn die zich bevindt in Huis Van Gijn, is in deze toegang beschreven. Wanneer u boeken uit deze bibliotheek aanvraagt dan kunt u die pas na een week inzien op de studiezaal van het Regionaal Archief Dordrecht.

Keuren en verordeningen
Over een aantal zaken die niet in de landelijke wetgeving zijn geregeld, moeten gemeenten hun eigen regels opstellen. Deze regels worden door gemeenten vastgelegd in een verordening. De meest omvattende gemeentelijke verordening is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De gemeentelijke verordeningen die vroeger keuren werden genoemd, regelen vooral kleinere zaken.

Verordeningen
Dit betreft een index op de collectie keuren en verordeningen van de gemeente Dordrecht (archiefblok 134).

Bewegend beeld en geluid
Het Regionaal Archief Dordrecht bezit naast een uitgebreide collectie geluidsfragmenten, langspeelplaten en cd’s van bijvoorbeeld Dordtse artiesten, zoals The Zipps ook veel bewegend beeld. De oudste opnames zijn uit 1926 maar ook videobanden en dvd’s zijn ruimschoots in de collectie vertegenwoordigd. Het meeste beeldmateriaal is gedigitaliseerd en gewoon thuis via de website te raadplegen.

Dit betreft een toegang op de collectie geluid en de collectie bewegend beeld met films en opnames van de lokale Televisie Radio Omroep Merwestad (TROM).

Sluit het Verborgen Museum