Zoeken

Uw zoekacties: Vereniging tot oprichting en instandhouding van een Hogere H...

Archiefvormers

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Vereniging tot oprichting en instandhouding van een Hogere Handelsschool voor Dordrecht en omstreken
Naam archiefvormer:
Vereniging tot oprichting en instandhouding van een Hogere Handelsschool voor Dordrecht en omstreken
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
in 1918. Bron: notulen van de oprichtingsvergadering op 21 maart 1918
Opgeheven:
in 1934. Bron: jaarverslag van de vereniging over 1933
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
De vereniging is ontbonden, de school is opgegaan in de (gemeentelijke) H.B.S.
Taken:
Het oprichten en exploiteren van een hogere handelsschool (met een tweejarige cursus) voor Dordrecht en omstreken.
Nadere informatie:
Op 1 september 1919 werd de Hogere Handelsschool geopend, in een gebouw in de Weeshuisstraat. Ondanks de naam 'hogere' betrof het een vervolgopleiding voor 15-jarige leerlingen op middelbaar onderwijsniveau.
De school en haar directeur en leraren vielen onder gezag van het bestuur van de in 1918 opgerichte Vereniging tot oprichting en instandhouding van een Hogere Handelsschool voor Dordrecht en omstreken. De opzet van de vereniging was te komen tot een deugdelijke organisatie van het handelsonderwijs in Dordrecht en omstreken. De wethouder van onderwijs van Dordrecht, P.J. de Kanter, was een belangrijke initiator bij de totstandkoming van de vereniging en in het verlengde daarvan de school.
Het toezicht op de school kwam in handen van de in 1910 ingestelde plaatselijke Commissie van toezicht op het handelsonderwijs.

Het bestuur bestond uit vijf door de algemene ledenvergadering uit haar midden gekozen personen, waaronder een voorzitter en een secretaris-penningmeester. Het bestuur vergaderde maandelijks, zo nodig werd nog een buitengewone vergadering belegd.

In 1920 kwam de Hogere Handelsschool – Club tot stand, bestaande uit leerlingen van de school. De schooldirecteur werd adviseur van deze leerlingenorganisatie voor 'ontwikkeling en ontspanning'. De laatste notulen dateren van 1924.

Het eerste onderkomen van de Hogere Handelsschool was in een gebouw in de Weeshuisstraat. Al in 1923 verhuisde de Hogere Handelsschool naar Wijnstraat 103, waar ook de Kamer van Koophandel en Fabrieken was gevestigd.
Nadere informatie 2:
Vervolgens werd in 1930 de Hogere Handelsschool (H.H.S.) ondergebracht in enkele lokalen van de (gemeentelijke) Hogere Burgerschool (H.B.S.) aan het Oranjepark 11. De directeur van de H.B.S. werd tijdelijk met de directie van de H.H.S. belast, kennelijk met het oog op in gang gezette ontwikkelingen.
De minister van Onderwijs wenste namelijk uit bezuinigingsoverwegingen de Hogere Handelsschool niet langer te subsidiëren als afzonderlijke school, reden waarom de school met ingang van 1 september 1934 werd ingelijfd bij de H.B.S. Al met al heeft deze afzonderlijke handelsschool maar 15 jaar bestaan.

Tegelijkertijd met de opheffing van de Hogere Handelsschool werd de Vereniging tot oprichting en instandhouding van een Hogere Handelsschool voor Dordrecht en omstreken ontbonden.
 
 
 
Sluit het Verborgen Museum