Zoeken

Uw zoekacties: Ontspannings- en Speeltuinvereniging "Wielwijk"

Archiefvormers

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Ontspannings- en Speeltuinvereniging "Wielwijk"
Naam archiefvormer:
Ontspannings- en Speeltuinvereniging "Wielwijk"
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
diverse
Opgericht:
in 1969. Bron: statuten, koninklijk goedgekeurd op 23 april 1969
Opgeheven:
in 2020. Bron: AD nieuws d.d. 8 april 2020 op internet
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
n.v.t.
Taken:
- Het in goede banen leiden van de gezonde drang bij kinderen tot activiteit door hen nuttige en aangename bezigheden te verschaffen.
- Het organiseren van bepaalde evenementen voor de oudere jeugd, volwassenen en bejaarden, die de leefbaarheid in de woonwijk Wielwijk ten goede zal komen resp. zal verhogen.
Nadere informatie:
De Ontspannings- en Speeltuinvereniging "Wielwijk" is op 27 februari 1969 opgericht.
De vereniging kende gewone leden (natuurlijke personen of rechtspersonen), ereleden en donateurs.
Het aantal bestuursleden werd door de algemene vergadering vastgesteld, maar bestond aanvankelijk uit zeven, later uit minstens drie leden. De leden van het bestuur werden door en uit de algemene vergadering gekozen. De voorzitter, secretaris en penningmeester werden ten tijde van de oprichting in functie gekozen. Later werd alleen de voorzitter in functie gekozen en dat kon ook iemand zijn van buiten de vereniging. De functies van secretaris en penningmeester werden later niet meer in functie gekozen, maar binnen het bestuur onderling verdeeld.

In 1984 werd door de Ontspannings- en Speeltuinvereniging "Wielwijk" een nieuw clubhuis in gebruik genomen in de aangekochte en verbouwde voormalige r.k.-kleuterschool Sint Lucia, Piet Heynstraat 1 en grenzend aan het speelterrein van de vereniging. Het oude was gevestigd Cornelis Trompweg 1.

In later tijd is de vereniging actief geweest in zowel speeltuinwerk als ambulante jeugdzorg, maatschappelijk werk en advies en lokaal welzijnswerk.
Door een chronisch gebrek aan vrijwilligers is de speeltuin in 2020 geruisloos op slot gegaan en daarmee is ook een eind gekomen aan de Ontspannings- en Speeltuinvereniging "Wielwijk".
 
 
 
Sluit het Verborgen Museum