Zoeken

Uw zoekacties: Dordrechtse Korfbalclub "De Regenboog"

Archiefvormers

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Dordrechtse Korfbalclub "De Regenboog"
Naam archiefvormer:
Dordrechtse Korfbalclub "De Regenboog"
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
in 1929. Bron: statuten uit 1968
Opgeheven:
in 2006. Bron: doorlopend maandblad van DKC De Regenboog
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
Korfbal Combinatie Dordrecht (KC Dordrecht)
Taken:
- Het beoefenen en bevorderen van de (micro) korfbalsport – mede als middel ter stimulering van de lichamelijke ontwikkeling en karaktervorming.
- Het waar nodig en wenselijk op andere wijze bijdragen tot vorming en ontspanning van de leden.
Nadere informatie:
Op 23 augustus 1929 werd de Korfbalvereniging De Regenboog (later genaamd: Dordrechtse Korfbalclub "De Regenboog") opgericht. De vereniging bestond uit werkende leden, ereleden, leden van verdienste en donateurs.
Het bestuur van de vereniging bestond uit tenminste vijf uit en door de algemene ledenvergadering gekozen personen, van wie de voorzitter, secretaris en penningmeester in functie gekozen werden en met hun drieën het dagelijks bestuur vormden.

In de eerste jaren van haar bestaan kon de vereniging op woensdagavond en zaterdagmiddag beschikken over het terrein van de ijsbaan aan de Oranjelaan, uiteraard niet in de wintermaanden. In 1934 viel het besluit een eigen terrein te gaan huren en daarop ook een clubgebouw te realiseren. Vanaf dan kon ook op zondag de korfbalsport worden bedreven. Op welk terrein men toen en ook in de decennia erna korfbalde is in het aan het Regionaal Dordrecht overgedragen verenigingsarchief niet achterhaald.
In ieder geval beschikte de vereniging in 1959 over een sporterrein aan de Sportlaan, waarop zij ook een clubhuis heeft gerealiseerd. In verband met de aanleg van de tunnel onder de Oude Maas werd in 1972 verhuisd naar Sportcomplex Schenkeldijk.

De Dordtse Korfbal Club "De Regenboog" (DKC De Regenboog) is met ingang van 1 juli 2006, samen met Korfbalvereniging "Merwic", opgegaan in de Korfbal Combinatie Dordrecht (KC Dordrecht).
 
 
 
Sluit het Verborgen Museum