Zoeken

Uw zoekacties: Dordrechtse Voetbalvereniging "De Merwe Club" (D.M.C.)

Archiefvormers

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Dordrechtse Voetbalvereniging "De Merwe Club" (D.M.C.)
Naam archiefvormer:
Dordrechtse Voetbalvereniging "De Merwe Club" (D.M.C.)
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
volwassenen en jeugd (met een eigen jeugdbestuur)
Opgericht:
op 24 februari 1908. Bron: notariële akte van gewijzigde statuten d.d. 22 mei 1979
Opgeheven:
in 2008. Bron: internet-informatie
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
n.v.t.
Taken:
Het beoefenen en bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport.
Nadere informatie:
De Dordrechtse Voetbalvereniging "De Merwe Club" (kortweg D.M.C. genaamd) werd in 1908 opgericht. Deze amateurvereniging werd tot de kleine clubs in de stad gerekend.

Voor wat betreft haar statuten is alleen de gewijzigde versie uit 1979 in het aan het Regionaal Archief Dordrecht overgedragen verenigingsarchief opgenomen. Daarin staat onder meer dat het bestuur uit tenminste drie en ten hoogste zeven door de algemene ledenvergadering gekozen leden moest bestaan. De voorzitter zou in functie worden gekozen, de functies van secretaris en penningmeester zouden in het bestuur onderling worden verdeeld.

Waar in de eerste helft van de 19e eeuw werd gevoetbald, vertelt het archief niet. Wel dat in 1960 D.M.C. was gevestigd op het sporterrein aan de Sportlaan (voorheen als Zeehavenlaan aangeduid), waar ook een kleed-clubgebouw aanwezig was. In 1973 werd verhuisd naar sportpark Schenkeldijk.

In 1993 werd nagedacht over een fusie met Voetbalvereniging "Merwesteijn". De bedoeling daarvan was een financieel betere basis te bereiken en sportief gezien betere toekomstmogelijkheden te realiseren. "Merwesteijn" was een gelijkwaardige fusiepartner door de grootte van deze vereniging en ook de mentaliteit kwam met elkaar overeen. Het sportcomplex Windhondenpolder, waar "Merwesteijn" gebruik van maakte, leek de beste locatie voor de fusievereniging. D.M.C. zou in dat geval afscheid nemen van haar onderkomen op sportpark Schenkeldijk. Uit een enquête onder de leden van D.M.C. kwam naar voren dat daarvoor om uiteenlopende reden onvoldoende steun bestond. De fusieplannen werden dan ook afgeblazen.

Informatie op internet (www.hollandsevelden.nl) leert dat de Dordrechtse Voetbalvereniging "De Merwe Club" (D.M.C.) na 100 jaar, in 2008, vanwege faillissement ophield te bestaan.
 
 
 
Sluit het Verborgen Museum