Zoeken

Uw zoekacties: Buurt- en Speeltuinvereniging "Victorie"

Archiefvormers

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Buurt- en Speeltuinvereniging "Victorie"
Naam archiefvormer:
Buurt- en Speeltuinvereniging "Victorie"
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
beheerscommissie clubhuis, kascommissie en ook andere, specifieke commissies
Opgericht:
in 1945. Bron: clubblad over het 70-jarig bestaan in 2015
Opgeheven:
n.v.t.
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
n.v.t.
Taken:
Het in goede banen leiden van de gezonde drang tot activiteiten die in kinderen leeft door hun nuttige en aangename bezigheden te verschaffen.
Nadere informatie:
Direct na de Bevrijding, op 25 juni 1945, werd de Buurt- en Speeltuinvereniging "Victorie" opgericht, op initiatief van een groep bewoners in het Land van Valk.
Ontstaan als buurtvereniging is zij zich gaan wijden aan de jeugd door hun op gepaste wijze ontspanning te verschaffen (zie bovenvermelde doelstelling in de statuten). Aanvankelijk gebeurde dit tijdens Koninginnedagen en andere nationale feestdagen.
Het Land van Valk was een woonwijk in wording in het buitengebied van de stad, ideaal om ook een speeltuin in de plannen op te nemen, dacht men binnen de vereniging.
De vereniging probeerde - zo staat in haar statuten vanaf in ieder geval 1960 - haar bovenomschreven doel te bereiken door het in standhouden van een speeltuin, het organiseren van clubwerk en vakantiekampen, het houden van feesten en tentoonstellingen, en het uitvoeren van andere activiteiten die aan het doel beantwoorden.
De beoogde speeltuin kwam er pas in 1956, in de Heysterbachstraat. Er was daar tegelijkertijd een clubgebouw gerealiseerd, waardoor ook het buurtwerk van de vereniging goed van de grond kon komen.

De oorspronkelijke vereniging kende gewone leden (vanaf 18 jaar oud), ereleden, donateurs en vrijwilligers. Uit en door de leden werd het bestuur gekozen dat uit tenminste negen personen diende te bestaan, onder wie de verlofhouder op grond van de Drankwet. Het dagelijks bestuur bestond uit een door de ledenvergadering in functie gekozen voorzitter, de functies van secretaris en penningmeester werden door het bestuur zelf verdeeld.
Vijf bestuursleden – het driekoppige dagelijks bestuur, de verlofhouder en een gewoon bestuurslid - vormden de beheerscommissie van het clubhuis.
Nadere informatie 2:
Anno 2020 is de Buurt- en Speeltuinvereniging "Victorie" nog volop actief met het beheer en onderhoud van de speeltuin en het clubgebouw c.a. in de Heysterbachstraat en het organiseren van allerlei activiteiten voor jong en oud (zie voor meer informatie haar website: www.speeltuinvictorie.nl). Hoe de vereniging en het bestuur tegenwoordig is samengesteld, is op de website niet terug te vinden.
 
 
 
Sluit het Verborgen Museum