Zoeken

Uw zoekacties: Culturele Raad

Archiefvormers

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Culturele Raad
Naam archiefvormer:
Culturele Raad
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
Gemeente Dordrecht.
Afdelingen:
Bij de instelling secties culturele vorming, muziek, toneel en film, beeldende kunst en publieksorganisatie, alsmede een aantal commissies en ad hoc werkgroepen.
Opgericht:
04-07-1967; geïnstalleerd 22 januari 1968. Bron: Gemeenteraadsbesluit 4 juli 1967.
Opgeheven:
15-11-1983. Bron: Gemeenteraadsbesluit 15 november 1983.
Opgegaan in:
Coördinatiecommissie Kunstbeleid.
Taken:
Het bevorderen van het culturele leven in de gemeente Dordrecht en het uitvoeren van tal van taken op cultureel gebied (zie verder de nadere informatie hieronder).
Nadere informatie:
De Culturele Raad is ingesteld bij gemeenteraadsbesluit van 4 juli 1967, waarbij ook de eerste verordening op de Culturele Raad wordt vastgesteld. De installatie van de Culturele Raad door burgemeester mr. J.J. van der Lee vindt echter op 22 januari 1968 plaats. Deze laatste datum kan worden aangemerkt als de datum waarop de Culturele Raad ook feitelijk van start gaat.

De Culturele Raad is een gemeentelijke bestuurscommissie (functionele raad) op grond van artikel 61 van de Gemeentewet en bestaat uit 15 leden. Hij heeft als doel het culturele leven in de gemeente Dordrecht te bevorderen. Hij probeert dit doel – binnen het cultuurterrein - te bereiken door:
- Het bestuderen van vraagstukken.
- Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en culturele organisaties in de stad.
- Het uitoefenen van tal van bestuurlijke bevoegdheden waaronder: de verdeling van culturele subsidies; het organiseren van muziekfestivals, gemeenteconcerten, schoolvoorstellingen en beiaardconcerten; de toepassing van de zogenaamde 1%-kunstregeling voor overheidsgebouwen en de bestedingen uit het fonds stadsverfraaiing van de gemeente.
- Het uitvoeren of meewerken aan de uitvoering van gemeentelijke regelingen.
- Het bevorderen van overleg en samenwerking en het onderhouden van contacten binnen en buiten de stad.
- Het initiëren en uitvoeren van voorzieningen.
- Het verrichten van organisatorische werkzaamheden.
- Het verstrekken van informatie en voorlichting en het verlenen van bemiddeling.

De eerste voorzitter is de Dordtse architect ir. G. Gerritse en de enige ambtelijke secretaris gedurende de hele bestaansperiode van de Culturele Raad is
mr. A.F.M. Delemarre. De Culturele Raad heeft vanaf 1970 een afzonderlijke secretariaat - in de persoon van de ambtelijke secretaris en enige medewerkers - dat is ondergebracht in Hof 10; los van het bureau culturele zaken van de gemeentesecretarie.
Nadere informatie 2:
Op 5 september 1978 besluit de gemeenteraad dat de wethouder van cultuur niet langer volwaardig lid van de Culturele Raad, maar voortaan waarnemer is.

Op 5 januari 1982 wordt er een nieuwe verordening op de Culturele Raad vastgesteld, die echter geen wijziging brengen in doel, taken en werkwijze van de Culturele Raad. Wel wordt het mogelijk dat de Culturele Raad adviserende leden aan zijn gelederen toevoegt.

In de gemeenteraadsvergadering van 16 november 1982 besluit de gemeenteraad geen nieuwe Culturele Raad te benoemen, maar een commissie onderzoek te laten doen naar de noodzaak tot herziening van de taakafbakening, werkwijze en samenstelling van de Culturele Raad en naar besparingsmogelijkheden. Dit is het begin van het einde: op 15 november 1983 valt het gemeenteraadsbesluit om de verordening op de Culturele Raad in te trekken en daarmee ook het doek voor de Culturele Raad. Ook de daarnaast bestaande gemeenteraadscommissie cultuur, jeugdzaken en samenlevingsopbouw wordt opgeheven. In de plaats van beide bovengenoemde organen wordt tegelijkertijd bij verordening de Coördinatiecommissie Kunstbeleid in het leven geroepen.

Zie toegangsnummer: 6, inv.nr. 140A; 8-A1990, inv.nrs. 574 en 808; 134, inv.nr. 89/2888; 538, inv.nr. 12.
 
 
 
Sluit het Verborgen Museum