Zoeken

Uw zoekacties: Technische Milieudienst Drechtsteden

Archiefvormers

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Technische Milieudienst Drechtsteden
Naam archiefvormer:
Technische Milieudienst Drechtsteden
Onderdeel van:
Drechtstedenorganisatie successievelijk regio Zuid-Holland Zuid.
Opgericht:
01-12-1973. Bron: Staatscourant 30 januari 1973 nr. 21.
Opgeheven:
01-01-1995. Bron: Jaarverslag Milieudienst Zuid-Holland Zuid 1995.
Ontstaan uit:
Gemeentelijke Dienst Openbare Werken en Stadsontwikkeling.
Opgegaan in:
Milieudienst Zuid-Holland Zuid, die op zijn beurt per 1-1-2011 is opgegaan in de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (zie bij nadere informatie hieronder en ook aldaar bij Omgevingsdienst)
Taken:
Aanvankelijk betrof het vooral de technische advisering ten behoeve van de vergunningverlening in het kader van de Hinderwet door de gemeenten. Ook werden ten behoeve van GS van Zuid-Holland opdrachten uitgevoerd op het vlak van de Wet Luchtverontreiniging. Nieuwe wetten op het terrein van het milieu dienden zich in de loop der jaren aan, zoals de Wet Chemische Afvalstoffen en de Wet Geluidhinder. In 1993 werd de Hinderwet vervangen door de Wet Milieubeheer.
Dit alles leidde tot een scala aan vergunningverlenende, toezichthoudende, handhavende en adviserende taken op het terrein van milieu, leefbaarheid en veiligheid
Nadere informatie:
De Hinderwet dateert van 1875. De uitvoering van deze wet kwam in hoofdzaak terecht bij de lokale overheid. Vanaf het begin is onderscheid gemaakt tussen technische werkzaamheden en administratieve werkzaamheden. Zo ontstonden er in de periode 1875 tot 1 april 1992 bij elke aanvraag twee dossiers. De ene (administratieve) serie is te vinden in archief 6, de andere, met stukken van meer technische aard, wordt bewaard in het archief van de TMD (archief 326).
Laatstgenoemde serie start dus in 1875. De werkzaamheden in het kader van de Hinderwet werden uitgevoerd door de toenmalige dienst Gemeentewerken. Op 22 oktober 1910 ontstond de dienst Bouw- en Woningtoezicht (een afsplitsing van Gemeentewerken) die deze taak op zich naam.
In 1922 veranderde de naam in Bouw- en Woningdienst.
Per 1 januari 1949 werden de Dienst Gemeentewerken en de Bouw- en Woningdienst weer met elkaar verenigd onder een nieuwe naam: Dienst Openbare Werken en Volkshuisvesting.
In januari 1969 werd de naam nogmaals gewijzigd en wel in: Dienst Openbare Werken en Stadsontwikkeling.
Met de eerste gemeenschappelijke regeling werd per 1 januari 1971 een commissie milieuhygiëne Drechtsteden (CMD) in het leven geroepen. Alblasserdam, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht waren de gemeenten van het eerste uur.
Wijzigingen in de organisatie en het takenpakket leidden tot een tweede gemeenschappelijke regeling per 1 februari 1973. Hiermee trad de Technische Milieudienst Drechtsteden (TMD) op het toneel.
Per 1 april 1992 kwam een einde aan de dubbele serie Hinderwetvergunningen. Technisch onderzoek en ambtelijke afhandeling kwamen vanaf genoemde datum terecht bij één en dezelfde instantie: de Milieudienst Zuid-Holland Zuid. De stukken betreffende een en dezelfde zaak kwamen voortaan in één dossier
Nadere informatie 2:
Per 1 januari 1995 valt de Milieudienst Zuid-Holland Zuid (MZHZ) onder de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid (net als de Brandweer, de GGD en de Ambulancedienst). Behoorden voorheen ook enige tijd plaatsen als Klundert en Zevenbergen tot het werkgebied van de milieudienst, nu beperkt MZHZ zich tot de volgende negentien regiogemeenten: Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht.

Per 1 januari 2011 is de Milieudienst Zuid-Holland Zuid opgegaan in de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Deze dienst is mede een gevolg van de op 1 oktober 2010 in werking getreden Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wet Wabo). Het vormt een samenwerkingsverband tussen de provincie Zuid-Holland en gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. Het is belast met wettelijke milieu- en omgevingstaken, waaronder (ver)bouwen.
Literatuurverwijzing:
Jaarverslagen TMD/MZHZ over de jaren 1973 – 1997 (archief 567, inv.nrs. 380 en 380A).
G. Renting: 125 jaar Gemeentewerken Dordrecht; van Stadsfabriek tot Dienst Openbare Voorzieningen (archief 489, inv.nr. 25242) www.mzhz.nl.
 
 
 
Sluit het Verborgen Museum