Zoeken

Uw zoekacties: Vrijwillige Brandweer
xArchiefvormers
Zoeken in Archiefvormers
Archiefvormers
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Vrijwillige Brandweer
Naam archiefvormer:
Vrijwillige Brandweer
Vestigingsplaats:
Strijen
Onderdeel van:
gemeente Strijen
Opgericht:
1890 (of eerder). Bron: onbekend
Opgeheven:
1 januari 2013. Bron: gemeenteraadsbesluit van 7 april 1978 successievelijk besluitvorming over Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Taken:
Voorkomen, beperken en bestrijden van brand; beperken van brandgevaar; voorkomen en beperken van ongevallen bij brand; verrichten van specifiek aangewezen hulpverleningswerkzaamheden.
Nadere informatie:
De Brandweer van de gemeente Strijen, althans enige vorm van door de lokale overheid georganiseerd brandweerwezen, bestond al in het midden van de 18e eeuw, toen Strijen nog een heerlijkheid vormde. Op een lijst uit 1746 (de oudst bewaard gebleven lijst) van personen die de twee brandspuiten mochten hanteren, staan naast de beide spuitcommandanten trompvoerders met hun assistenten en pomplieden vermeld. De brandspuiten waren gestationeerd bij de kerk en op de Kaai. In de 19e eeuw werd bij de inwoners, naar rato van hun inkomen, een financiële bijdrage voor de brandspuiten geheven.
Op internet is terug te vinden dat de Brandweervereniging Strijen, de rechtsvorm met behulp waarvan het vrijwillige lokale brandweerkorps functioneert, in 2015 haar 125-jarig bestaan heeft gevierd, en dus uit 1890 dateert.
In ieder geval in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw stond het brandweerkorps onder leiding van de opperbrandmeester, die tevens voorzitter van de Brandweervereniging Strijen was.
In de organisatieverordening uit 1955, die de versie uit 1936 verving, staat vermeld dat het vrijwillige brandweerkorps uit tenminste de volgende personen moest bestaan: een commandant en plaatsvervangend commandant, 8 bevelvoerders en 37 manschappen. Het brandweermaterieel was in die tijd ondergebracht in de brandweergarage aan het Jaagpad in de kom van het dorp, en in de brandspuithuisjes in de buurtschappen Strijensas en Mookhoek.
Uit archiefonderzoek blijkt dat vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw de gemeentearchitect tevens commandant van de Vrijwillige Brandweer was; een constructie die wel meer in kleinere gemeenten voorkwam.
Nadere informatie 2:
De Vrijwillige Brandweer is als plaatselijk vrijwilligerskorps weliswaar blijven bestaan, maar als zelfstandige gemeentelijke organisatie in 1978 opgegaan in de gemeenschappelijke regeling Brandweergemeenschap “Lek en Merwede”, met als centrumgemeente Dordrecht. De Brandweergemeenschap “Lek en Merwede” is in 1978 opgegaan in de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer Zuidelijk Zuid-Holland en deze op haar beurt in 1995 in de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Zuid-Holland Zuid.
Vanaf 1 januari 2013 is er sprake van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, waarin de regionale brandweer en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio in één organisatorisch verband met elkaar samenwerken. Deze verdere regionalisatie van veiligheidstaken betekent dat ook het vrijwillige brandweerkorps van Strijen als zodanig ophoudt te bestaan en als brandweerpost Strijen deel gaat uitmaken van het brandweercluster Hoeksche Waard binnen genoemde Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum