Zoeken

Uw zoekacties: Gemeenschappelijke schoolraad voor het openbaar kleuter en g...
xArchiefvormers
Zoeken in Archiefvormers
Archiefvormers
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Gemeenschappelijke schoolraad voor het openbaar kleuter en gewoon lager onderwijs
Naam archiefvormer:
Gemeenschappelijke schoolraad voor het openbaar kleuter en gewoon lager onderwijs
Vestigingsplaats:
Strijen
Onderdeel van:
gemeente Strijen
Opgericht:
1 januari 1979. Bron: gemeenteraadsbesluit van 31 oktober 1978
Opgeheven:
na 1983. Bron: Wet medezeggenschap onderwijs 1981
Ontstaan uit:
Schoolraad voor gewoon openbaar lager onderwijs
Opgegaan in:
andere vormen van medezeggenschap
Taken:
- Bevorderen van de bloei van het openbaar onderwijs in de gemeente.
- Onderhouden van contact met de oudercommissies van de openbare scholen.
- Geven van alle gewenste inlichtingen aan het gemeentebestuur en het rijksschooltoezicht.
- Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de openbare scholen bij het gemeentebestuur.
- Behandelen van door de oudercommissies van de openbare scholen ingebrachte wensen en bezwaren, voor zover daarbij gemeenschappelijke belangen van de openbare scholen in de gemeente zijn betrokken.
- Adviseren van het college van burgemeester en wethouders over: de voordrachten tot benoeming van schoolhoofden en hoofdleidsters, de per leerling beschikbaar te stellen bedragen voor de exploitatie van het openbaar onderwijs, de leerplannen van de openbare lagere scholen, het speel- en werkplan van de openbare kleuterscholen en het voorzien in de behoefte aan gemeentelijk onderwijs.
Nadere informatie:
Vanaf 1937 werd het wettelijk mogelijk om naast de verplichte oudercommissie voor elke openbare school een ouderraad in te stellen, maar de gemeente Strijen (bevoegd gezag van het plaatselijk openbaar onderwijs) vond dit niet noodzakelijk, zodat dit achterwege bleef.
In 1964 werd een dergelijke ouderraad echter wettelijk verplicht, tenzij werd overgegaan tot het instellen van een schoolraad. Dit laatste gebeurde inderdaad in Strijen, in 1966. De schoolraad telde 17 leden, bestaande uit: 9 oudercommissieleden, 4 personeelsleden, 2 gemeentelijke bestuurders of functionarissen en 2 deskundigen/belangstellenden. De schoolraad koos zelf jaarlijks zijn voorzitter, secretaris en penningmeester, die gezamenlijk het dagelijks bestuur vormden.

In verband met de integratie van het kleuter- en lager onderwijs per 1 januari 1975 werd het mogelijk een gemeenschappelijke schoolraad in te stellen. De gemeente Strijen ging inderdaad met ingang van 1 januari 1979 hiertoe over. Deze gemeenschappelijke schoolraad telde 20 leden, bestaande uit: 7 oudercommissieleden van de lagere scholen, 5 oudercommissieleden van de kleuterscholen, 3 hoofden of leerkrachten, 2 hoofdleidsters of leidsters, 2 gemeentelijke bestuurders of functionarissen en 1 deskundige/belangstellende. De gemeenschappelijke schoolraad koos zelf zijn voorzitter, secretaris en penningmeester, die gezamenlijk het dagelijks bestuur vormden. De gemeenschappelijke schoolraad vergaderde minstens viermaal per jaar en kwam voor het eerst op 29 maart 1979 bijeen.
Nadere informatie 2:
Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet medezeggenschap onderwijs 1981 zijn de schoolraden gaandeweg opgeheven en vervangen door andere vormen van medezeggenschap. Zo ook bij het openbaar onderwijs in Strijen, maar in ieder geval niet vóór 1983, zo blijkt uit het aan het Regionaal Archief overgedragen archief van de gemeente Strijen.
In ieder geval vanaf 2011 is het openbaar onderwijs binnen de gemeente Strijen bestuurlijk en operationeel ondergebracht bij ACIS, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard, waaraan ook de andere drie Hoekschewaardse gemeenten deelnemen. Het toezicht op deze stichting is in handen van een gemeenschappelijk orgaan op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
Archieftoegang(en):
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum