Wat doen wij

Behalve overheidsarchieven beheert het Regionaal Archief Dordrecht ook particuliere archieven en collecties van personen en instellingen. Het Regionaal Archief Dordrecht vindt het belangrijk deze te bewaren, omdat zij een aanvulling vormen op de overheidsarchieven of omdat ze aspecten in de samenleving belichten die in die archieven niet of nauwelijks aan bod komen. Het Regionaal Archief Dordrecht bewaart uw geschiedenis. Daarom houdt het zich aanbevolen voor aanvullingen op de collectie. Bent u actief geweest in het Dordtse of regionale verenigingsleven? Heeft u een eigen bedrijf gehad in Dordrecht of de regio? Of heeft u misschien afbeeldingen van Dordrecht en/of de regio verzameld of zelf gemaakt? Neem dan contact met ons op.

Archiefinspectie

Het Regionaal Archief Dordrecht heeft naast het beheren en toegankelijk maken van historische documenten de wettelijke taak toezicht te houden op overheidsarchieven die nog niet zijn overgebracht. Bij het Regionaal Archief Dordrecht zijn twee archiefinspecteurs werkzaam die toezicht houden op het beheer van de archieven bij de lokale overheid. Zij controleren de kwaliteit van de gemeentelijke archieven die uiteindelijk ‘voor de eeuwigheid’ in de collectie van de archiefbewaarplaats worden opgenomen. Bij het tot stand komen van een kwalitatief hoogwaardig archief is een goede selectie onontbeerlijk. Uiteindelijk komt slechts 20% van de totale administratieve neerslag van de lokale overheid voor permanente bewaring in aanmerking. De archiefinspectie beoordeelt jaarlijks de vernietigingslijsten die de deelnemende gemeenten indienen. Op grond van een positieve beoordeling wordt door de archiefinspectie een machtiging verleend voor vernietiging van de archiefbescheiden die geen waarde meer hebben voor de organisatie, voor de recht- en bewijszoekende burger of voor het nageslacht. De gemeenten mogen geen informatie vernietigen zonder vooraf toestemming te hebben verkregen van de inspecteur.

Sluit het Verborgen Museum