Wat doen wij

Behalve overheidsarchieven beheert het Regionaal Archief Dordrecht ook particuliere archieven en collecties van personen en instellingen. Het Regionaal Archief Dordrecht vindt het belangrijk deze te bewaren, omdat zij een aanvulling vormen op de overheidsarchieven of omdat ze aspecten in de samenleving belichten die in die archieven niet of nauwelijks aan bod komen. Het Regionaal Archief Dordrecht bewaart uw geschiedenis. Daarom houdt het zich aanbevolen voor aanvullingen op de collectie. Bent u actief geweest in het Dordtse of regionale verenigingsleven? Heeft u een eigen bedrijf gehad in Dordrecht of de regio? Of heeft u misschien afbeeldingen van Dordrecht en/of de regio verzameld of zelf gemaakt? Neem dan contact met ons op.

Archiefinspectie

Het Regionaal Archief Dordrecht heeft naast het beheren en toegankelijk maken van historische documenten de wettelijke taak toezicht te houden op overheidsarchieven die nog niet zijn overgebracht. Bij het Regionaal Archief Dordrecht zijn twee archiefinspecteurs werkzaam die toezicht houden op het beheer van de archieven bij de lokale overheid. Zij controleren de kwaliteit van de gemeentelijke archieven die uiteindelijk ‘voor de eeuwigheid’ in de collectie van de archiefbewaarplaats worden opgenomen. Bij het tot stand komen van een kwalitatief hoogwaardig archief is een goede selectie onontbeerlijk. Uiteindelijk komt slechts 20% van de totale administratieve neerslag van de lokale overheid voor permanente bewaring in aanmerking. De archiefinspectie beoordeelt jaarlijks de vernietigingslijsten die de deelnemende gemeenten indienen. Op grond van een positieve beoordeling wordt door de archiefinspectie een machtiging verleend voor vernietiging van de archiefbescheiden die geen waarde meer hebben voor de organisatie, voor de recht- en bewijszoekende burger of voor het nageslacht. De gemeenten mogen geen informatie vernietigen zonder vooraf toestemming te hebben verkregen van de inspecteur.

Websitearchivering

We leven in een  tijdperk waarin we overspoeld worden met informatie. Veel van die informatie wordt ons aangeboden via het internet in de vorm van websites. In de ruim 25 jaar dat het publieke internet bestaat, is dit medium uitgegroeid tot een verzameling van meer dan  één miljard verschillende websites. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat de gemiddelde  ‘levensduur’ van een website slechts drie tot vijf jaar bedraagt.

Omdat ons leven inmiddels zo beïnvloed wordt door alles wat ons via het internet aangeboden wordt, is het afgelopen decennium in de informatiesector het bewustzijn ontstaan dat sommige websites gerekend moeten worden tot het cultuurhistorisch erfgoed. Voor deze websites is het wenselijk dat ze bewaard blijven voor onbepaalde tijd, zodat ze door belangstellenden later nog geraadpleegd kunnen worden.  Om dat te bewerkstelligen worden bij het Regionaal Archief Dordrecht relevante websites gearchiveerd voor onderzoek in de toekomst.

 Wij zijn in dat kader erg geïnteresseerd in websites die betrekking hebben op Dordrecht en de regio die u regelmatig bezoekt. Als u ons de webadressen laat weten, onderzoeken wij graag of de betreffende website een permanente plaats in onze collectie verdient. U kunt u reactie sturen naar studiezaal@dordrecht.nl.

 

 

Sluit het Verborgen Museum