Zoeken

Uw zoekacties: Adresboek van de Gemeente Dordrecht. Samengesteld uit het be...

Adresboeken van Dordrecht (en omstreken), 1934-1973

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. Samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente op 1 maart 1938 en bijgewerkt met de voornaamste mutaties tot 1 juli 1938, pagina 16
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. Samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente op 1 maart 1938 en bijgewerkt met de voornaamste mutaties tot 1 juli 1938
Pagina:
16
Jaar:
1938
10 11 Betje Woltfstraat
u o <u rs
"O N c ro
JD . "52
c 0) O
-o w ±9 O)
d) 0) -C
> n Ü
0) 0 IC1
?­§ o­• gc
Mu 0u) o
a
7 C. M. van der Valk 9 J. Ph. Isarin
11 A. Zoomer 11 Mej. J. Zoomer 11 Mej. A. Zoomer 13 J. Bouwens 15 H. J. Lodders 17 J. de Vries 19 W. van de Wijgert 19 Mej. M. G. van de Wijgert 21 J. van der Valk 21 C. J. van der Valk 23 " J. H. Broens 25 R. ter Stege
2 Gem. Bewaarschool 5 4 C. Bisschop
Beurssteiger
gelegen naast Wijnstraat 130. Beverenstraat
zie Cornelis van Beverenstraat. Beverwijcksplein
ligt tusschen Matthijs Balenstraat, Beverwijckstr. en Oudenhovenstr.
Bevenvijckstraat
loopt van Cornelis de Wittstraat tusschen nrs. 46 en 48 tot Singel.
l W. van Butselaar 3 Gem.gebouw Beverwijcks­ plein, waarin gevestigd: Bureau Bezuin. Inspecteur Adm. der Ver. de Biesbosch Gem. Accountantsdienst Adm. Stichting „Hulp door Arbeid"
Adm. v.d. Polder „de Bies­ bosch" (onder de gem. Dubbeldam)
Gem. geneesk. en gez.dienst Vaccinatiebureau
Dienst voor Sociale Zaken Afdeelingen: Gemeentelijke tevens Distr.­ Arbeidsbeurs Gemeentelijke Inlichtingen Dienst (w.o. ressortceren de werkzaamheden van de per l Mei 1936 opgeheven Armenraad) Maatschappelijk Hulpbetoon Stichting voor Kinderverzor­ ging (voormalig Vcreenigd Armen, Wees­ en Nieuw Armhuis)
Steunverleening, Werkloos­ heidsverzekering en Le­ vensmiddelendistributie
Bevenvijckstraat
5e afd. Gemeente­Secretarie Bureau Bevolking en Bur­ gerlijke Stand, Militaire Zaken, Verkiezingen, Drankwet, Buitenlandsche Paspoorten, Attestatiën de vita
6e afd. Gemeente­Secretarie Belastingen en Marktwezen
3 B. R. Nicmeijer 5 Wed. J. Quast
Bezemerhof ingang is Singel 315.
l H. Stal l C. Stal 1 J. Stal 2 A. van den Heuvel 2 P. van den Heuvel 3 N. Verdooren Weele 3 Mej. B. 'Visser 4 Wed. B. Baks 5 J. Kamberg
Biesboschstraat
loopt van Noordendijk tusschen nrs. 98 en 100.
l H. Schilt l F. Schilt
*r J. Bouter 3 Wed. P. A. Nederlof 3 P. Nederlof
*3 Mej. H. C. van der Vlies *5 Wed. C. Candel
5 H. Zierts
*7 C. Otte *7 Mej. C. C. Otte 7 Wed. M. Dijkema 9 G. Zonruiter
*9 Mej. J, C. Mouthaan
Bilderdijkstraat (Krispijn)
loopt van Krispijnscheweg tusschen nrs. 127 en 129 tot Brouwersdijk.
l Wed. P. de Bruijne 3 P. J. Ton 5 A. Roost 7 C. de Vries 9 P. in 't Veld
11 E. de Rooij 11 J. P. de Rooij 13 A. A. Termond 15 J. A. Tilgenkamp
*17 B. Troost *I7 B. C. Troost *17 A. Troost 17 Verf winkel en magazijn 19 P. O. Richter 21 A. Volkert 21 J. Volkert
21 21 23 23 23
Bilderdijkstraat
Mej, C.W.v.Schaard^nburg Mw. W. de Best Wed. A. Vissers Mej. J. Vissers Mej. H. P. M. Vissers
,25 Wed. W. de Jong 25 Mej. B. de Jong 25 Mej. P. M. de Jong 27 L. S. Langendam 29 P. G. L. van der Kooij 31 A. A. Naaktgeboren 33 H. J. Weijmar 35 G. J. Geurink 37 K. Willemstijn 37 Mej. M. Willemstijn
*39 Wed. J. Hagg *39 Mej. A. S. Hagg *39 J, Hagg *39 H. Hagg 41 —43 Reservenummers 45 J. P. Nieuwstraten 47 C. A. Boelaart 49 W. D. van den Bosch Sr. 49 W. D. van den Bosch Jr. 51 L. Straatman 53 A. de Prieëlle 53 J. B. Prieëlle 55 A. Th. A. Bohl 57 J. T. Arnts 57 J. J. Arnts 57 H. T. Arnts 57 M. Arnts 57 A. Arnts 59 Onbewoond 61 Onbewoond 63 Onbewoond 65 J. Stiegelis 65 J. Valk 67 J. Kraaijveld 67 B. Kraaijveld 67 C. J. Kraaijveld 69 Onbewoond 71 G. Groen 73 A. Bakker 73 L. Bakker 73 H. Bakker
*75 J. de Graaf 75 Timmerwerkplaats
2 C. Smits
*2 A. J. Schoff *2 Mej. J. M. Schoff 4 P. W. L. Vissers
*4 D. Meijers 6 G. C. Veen 6 M. van der Plaats
*6 A. W. van Dltten 8 Onbewoond
*8 A. M. Raadsen 10 Onbewoond
*10 Onbewoond 12 H. Bremer 12 J. J. Bremer
*12 Wed. Z. van Eiik *12 H. Nicolaas *12 N. Roeleveld
Van der Eyk maakt wat smaakt Bilderdijkstraat 14 H. Lanqendam
*14 K. K. Raber *14 Mej. J. Raber *16 P. Stout 18 W. van Rijnen
*I8 W. Lawende 20 M. B. de Niet
*20 G. C. A. D. Sandtke 22 H. fWegman
*22 E. Hoogerwerf *24 G. Tilgenkamp *24 J. Keuter 26 A. J. J. Verhagen
*26 H. A. den Haan 28 Wed. G. Florusse 28 M. Baijens 28 J. W. de Ronde'
*28 J. Romein 30 J. C. Haks
*3Ö A. W. Dekker 32 Wed. P. Essebaggers
*32 G. in.'t Veld *34 J. van Efferen 36 J. Kroon
*36 J. de Lang *36 C. de Lang 38 A. C. van Dijk 38 Mej. A. van Dijk
*38 J. Molenaar *40 A. van Ditten 42 L. Vrolijk
*42 A. Sandman 44 J. H. van der Vet 46 J. H. van Dalen
*46 F. Korll *48 Wed. P. Prins *48 Mej. P. Prins 50 C. in 't Veld
*50 L. Jansen 52 Mej. N. Roobol 52 Mej. W. Roobol
*52 F. van der Rest *52 Mw. H. van der Rest * Mej. A. Kien 56 B. Kraaijeveld
*56 F. A. Wevers 58 K. de Boo
*58 L. G. van Donk *60 G. Zoun *60 Mej. C. L. Zoun 62 G. Stavast
*62 W. den Haring *62 J. den Haring *64 F. C. Kien 64 Wed. H. Tims
*66 P. Borsje 68 F. Rademaker
*68 J. Schenk 70 A. D, van Onzcnoort
*70 L. van Valen *72 A. Notenboom *72 A. J. Notenboom *72 J.­ M. Notenboom *72 C. A. Notenboom 74 C. A. Verheul
"74 A. Kamberg Bilderdijkstraat 76 A. van der Reijden
*76 W. Schouwenburg *78 F. Groenendaal 80 Mw. C. Ooststroóm
*80 B. A, Molenaar Billitonstraat
zijstraat Riouwstraat naast nr. 44, loopt tot Ceramstraat.
l C. M. Maas 3 Mw. D. Oerlemans
*3 R. Dieters *3 Mej. S. Dieters 5 M. J. Kes
*5 H. Hollenstein 7 P. Schutte
*7 A, van de Rest *7 Mej. M. van de Rest *7 Wed. P. Ooijen 9 D. A. Heijsterborg
*9 C. de Roon Sr. *9 C. de Roon Jr. 11 C. van der Waal
*11 E. Valkhof 13 L. J. A. Marckmann
*13 P. F. Roos *13 M. Roos 15 P. Versluis
*15 A. Visser 17 L. Ooms
*17 Mej. K. Breebaart 19 G, de Bruin
*19 A. J. ter Stege 21 J. W. de Kreij
*21 C. A. van Zon 23 G. J. Harmelink
*23 I. Lengton *23 Mej. J. J. Lengton 25 J. M. Wijburg
*25 D. den Hartigh *25 Mej. M. Gasparin 27 C. L. Schotel
*27 J. B. Isendoorn 29 J. Craaijveld
*29 A. Pluijmert Sr. *29 J. A. Pluijmert *29 A. J. Pluijmert *29 A. Pluijmert Jr. *29 Mej. G. Pluijmert 31 G. Rademaker
*31 A. van Schelt 33 Chr. Schoonens
*33 J. de Sprong 35 A. Sluiters 35 Mej. J. J. Sluiters
*35 C. van Bommel 37 P. Blaak
*37 P. Pirets 39 J. J. J. Dekker
*39 Th. G. Kist *39 G. Kist 41 B, van Lelieveld
*41 A. L. P. Duijvestljn 43 C. J. Sluijtcrs
*43 A. Ponsen Sr. Billitonstraat
*43 A. Ponsen Jr. 45 G. Naderon 45 Mej. A. Naderon
*45 F. C. van Hoenen 47 A. van de Griend
*47 A. Versteeg 49 W. H. Sjerp
*49 P. Baijens *49 J. H. Baijens *49 M. de Boer 51 C. van de Graaf 51 Wed. G. Kist
*51 F. M. Meinster 53 P. A. Tegelaar
2 Ijsbaan Binnenhof
zie Nieuwe Binnenhof. Binnen Kalkhaven
loopt van Korte Kalkhaven tot Buiten Kalkhaven.
•l J. de Wit *la T. Pols 3 Afgebroken
*5 A. van Duijnen *5 Drs. F. C. Driessen
*7 Wed. T. Schoolenberg *9 W. Meijers. *9 T. Meijers
1• 1 Wed. A. Ph. van Deventer *11 Mej. K. J. Goetheer 13 Pakhuis 15 Werkplaats
*15 P. van der Munnik 1• 7 Werkplaats 19 A. Nederlof 19 D. Nederlof 19 A. Nederlof
'19 J. Nederlof 19a Wed. J. Rodenburg 19b C. A. de Kluizenaar 21 Pakhuis
*21 Wed. J. W. de Vree *21 Mw. J. A. Quartel 23 W. Kalis 23 Mej. C. Delp 25 Onbewoond 27 C. J. de Korver 27 Mej. M. C. de Korver 27 C. W. de Korver 27 Mej. M. A. de Korver 27 A. J. de Korver 29 Dr. D. A. Wumkes 29 Mej. J. Loeve 31 Pakhuis
*31 D. Kooiman 33 H. J. Vervoorn 33a Bergplaats *33a K. Burger *33a Mej. J. A. van Es 33b Bergplaats *33b J. B. Visser 35 Pakhuis
Telefoon 4410 - 4420 - 4430 m
! m z m o T_
O o
m en
o 3o1
O m
r m
< m
m ­n
i» O K)
O i
O
m Z
m
CD m*
o n m2 =
m
O O
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Sluit het Verborgen Museum