Zoeken

Uw zoekacties: Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit h...

Adresboeken van Dordrecht (en omstreken), 1934-1973

records
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 110
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
110
Jaar:
1934
206 207
R.K. Vrouwenbond. Afdeeling Dordrecht.
LU K D m
2!
Z z 10
O IL
O S UI Lu
O W LU
LU « "-J Q
ü «A
ïs
LU < UJ £ o
J o:
UI o b
O O
Z w
Mej. G. Dusseldorp, Presidente, St. Jorisweg 15. Mej. H. Overwijn, Secretaresse, Joh. de Wittstr. 21. Telefoon 3885.
Mej. W. Janssen, Penningm.esse, Merwekade.
Alliance Francaise. Dordrecht.
G. L. van Herwaarden, Spuiweg 48, Secretaris. Friesche Vereeniging „Us Memmetael".
H. J. van Loon, Voorzitter, Bosb. Toussaintstr. 29. M. J. Glas, Secretaris, Krispij nscheweg 123rood. B. Kuijpers, Penningmeester, Noordendijk 70rood. P. Hardorff, Bibliothecaris-Archivaris, Muijs van Holystraat örood.
Vergaderlokaal: Café N.A.B., Steegoversloot 39. ^ Vereen, van Oud-Groningers „Gruno".
X Z O
o
o: o O
z LU I- z LU
O w CD Z
I- X ü
^ > *
U LU
LU Z
Zeeuwsche vereeniging Luctor et Emergo. G. J. Molhoek.' Voorzitter.
C. de Haan, Secretaris, Reeweg 8. J. C. Pilaar, Penningmeester.
Brandweer-Vereen. „Jan v, d. Heijden". (Vereeniging van Bevelvoerenden).
B. Hubers, Voorzitter, v. Slingelandtlaan'21. ~
J. Nijenhuis, Secretaris, Willemstraat 38. A. J. van Buul, Penningmeester, Botgensstraat 13.
<j; Dordrechtsche Brandweervereniging. Z
Opgericht 7 Januari 1927.
J. Lagendijk, Voorzitter, Vest 20rood. P. Hubers, Secretaris, Brouwersdijk 236rood. P. Ridderhof, Penningmeester, Anjelierstraat lord.
Stichting „Woningzorg".
Mr. J. van Drooge, Voorzitter. Dr. A. van Oven Jr., Pennigm., wnd. Secretaris. Joh, G. Geuvels, Administrateur. C. van Nugteren, Opzichter, de Genestetstraat 9rd., Telefoon 5595, bij wien men zich kan aanmelden voor een woning,
Vereeniging „Volkshuisvesting".
Mr, J. van Drooge, Voorzitter. Dr. A. van Oven Jr., Penningm., wnd. Secretaris. Joh. G. Geuvels, Administrateur. C. van Nugteren, Opzichter, de Genestetstraat 9rd-, Telefoon 5595, bij wien men zich kan aanmelden voor een woning.
Bouwmaatschappij Het Noorderkwartier. Directeur: S. Tadema, Kon. Wilhelminastr. 33rd.
S. Smit, Voorzitter, Buiten Walevest 15. T. van Weering, Secr., Tolbrugstraat L.Z. 2a. Mej. J. Rijkens, Penningmeesteresse, Vest 111.
Woningbouwvereniging „Ons Huis".
N. H. Scheurkogel, Voorzitter. C. J. Mulder, Secr.-Penn., Aert de Gelderstraat 13. P. van Dongen, Opzichter, Brouwersdijk 214rood, Telefoon 5553.
Vereeniging „Onze Woning". Secretariaat: Almsvoetstraat 30. ' R.K. Woningbouwvereen. „Het Gezin".
W. N. v. d. Berg, Voorzitter, Krommedijk 110. W, A. van Dooremalen, Secretaris-Penningmeester, Gravenstraat 9, Telefoon 4003.
H. J. van Dooremalen, Opzichter, Oudelandstr. 39.
Vereeniging tot verbetering der huis- vesting van de arbeidende klasse.
Mr. P. Blussé van Oud-Alblas, Voorzitter. H. J. Vriesendorp, Secretaris, Wijnstraat 139. Jhr. H. W. Stoop, Penningmeester.
Ver. v. Huiseigenaren Onderling Belang.
J. K. Ouborg, Voorzitter, St. Jorisweg 24. C. J. Mulder, Secr., Aert de Gelderstr. 13. Tel.15. J. J. Hulsman. Penn., Groenedijk 48, Tel. 5003. P. van Donkelaar, Dir„ Vrieseplein 11, Tel. 6122.
Ancient Order o£ Foresters. Court Stad Dordrecht.
H. W. A. Houbolt, Voorzitter, Frederikstraat 36. D. F. Reidel, Secretaris, Spuiweg 45, Tel. 5032. L, Gerritse, Penningmeester, Stooplaan 46.
Vrij metselaarsloge „la Flamboyante".
Dr. J. Geest, Voorzitter. J, Temmink, Secretaris, St. Jorisweg.
Nieuw-Malthusiaansche Bond» Afdeeling Dordrecht.
M. F. de Bruin, Nessestraat 23, Voorzitter. J. van den Oever, Secr., Dubbeldamscheweg 130rd. P. J. de Visser, Penn., E. D. Dekkerstraat 11.
Ned. R.K. Bond voor Groote Gezinnen. Afdeeling Dordrecht.
W. Beerden, Voorzitter, Cronjéstraat 9. Theo J. P. van Hees, Secretaris, Krommedijk 114. C. H. Princen, Penningmeester, St. Jorisweg I3a.
Vereeniging „Kindertuintjes". Terrein Reeweg (Oost) 215.
W. de Bruijn, Voorzitter. W. van den Broek, Secretaris, Singel 89. C. van der Graaff, Penn,, v. Slingelandtlaan 20. W. H. A. Meerkerk, Leider, Mauritsstraat 7rood.
Informatiebureau R.K. Kosthuizen* 00 M. A. van Dooremalen, Gravenstraat 9, Tel. 4003. Advertentie-Bureau Jac. Duits, Bleekersdijk 23, Dordrecht BISCHOFF's KINDERKLEEDING IS BETER § * i SS
Postzegelvereeniging „Dordrecht". (Opgericht l November 1922.
Afdeeling van de Internationale Vereeniging „Phila- telica", gevestigd te 's Gravenhage.
A. Rouwenhorst, Secretaris, Celebesstraat 29. Vergaderingen Ie Woensdag van elke maand in gebouw „Americain".
Vereeniging „Krispijnbelangen".
G. S. Hüsen, Voorzitter, Dupperstraat 24. H. de Vos, Penningmeester, Hooftstraat 40. W. Nagtegaal, Secretaris, Louis Apolstraat 20.
Bond tot verbetering van den trekhond, Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
G. Dooren Jzn., Singel 85, Voorzitter en inspecteur voor het stamboek.
T. Schoolenberg, Secretaris-Penningmeester. Kynologenclub Dordrecht en Omstr.
Joh. de.Vaal, Voorzitter. J. J. Ambags, Secr., Timorstraat 10. Chr. de Groot, Penningmeester.
Brandstoffenvereeniging „Aller Belang" waarbij aangesloten 1300 leden.
Voorzitter: F. Kooij, Patersweg 19rood. Administrateur-Penningmeester: P. van Dongen, Brouwersdijk 214rood, Telefoon 5553.
Vereeniging voor Veilig Verkeer. District Dordrecht.
Dr. A. van Oven Jr., Voorzitter, Singel 297. G. J. van Zeben, Secretaris, Singel 205. F. A. de Court Onderwater, Penn., Wijnstraat 50.
Hulp aan buitenlanders.
Hiervoor zij verwezen naar de consulaire ambte- naren van vreemde landen te Dordrecht, onder rubriek Financieele Instellingen enz.
Familie-Vereeniging Vriesendorp. Gevestigd te Dordrecht.
Opgericht in de Algemeene Vergadering te Dor- drecht, den 12den Mei 1906.
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 9 Juli 1906, Nr. 98. Opgenomen in het bijvoegsel Nr. 779 tot de Nederlandsche Staatscourant van Donderdag 30 Augustus 1906, Nr. 202.
De vereeniging heeft ten doel de geestelijke (zede- lijke) en stoffelijke belangen der familie Vriesen- dorp en van de leden der vereeniging te bevor- deren en voor de eer en den goeden naam der familie Vriesendorp naar vermogen zorg te dragen.
J. Vriesendorp, Dordrecht, Voorzitter en Adjunct- Archivaris.
Th. C. Vriesendorp, Dordrecht, Secretaris. H. J. Vriesendorp, Dordrecht, Penningmeester. J. Vriesendorp, Amsterdam, Heerengracht 423, Eere-Voorzitter en Archivaris.
Mr. C. Vriesendorp, 's Gravenhage.
N i
i r HH
wan ru*
H W O K Cj 55
Nagekomen opgaven van Vereenigingen. Dordrechtsche Lawn-Tennis Club.
Mr. P. J. Sigmond, voorzitter. P. J. E. de Kanter, secr., Achterweg 18. H, J. Vriesendorp, penningmeester.
Vereeniging van Credietgevers.
W. Spiering, voorzitter. D. ]. de Haan, secretaris, de la Reijstraat 35. W. J. H. Addiks, penningmeester. C. A. van 't Hoff, administrateur, controlebureau, Reeweg 27, Telef. 95.
N ationa al-Socialistische Beweging in Nederland.
(Alg. Leider: Ir. A. A. Mussert.) Kring Dordrecht.
Kringleider: Dr. F. O. Bruijning, Binn. Kalkh. 33 b. Kringhuis: Wijnstraat 1.
0co t/s3 l
O »
O [> cc w
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Sluit het Verborgen Museum