Zoeken

Uw zoekacties: Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit h...

Adresboeken van Dordrecht (en omstreken), 1934-1973

records
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 103
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
103
Jaar:
1934
192 193
Dordrechtsche Esperantistenvereeniging „Tra la Mondo".
LU K D m
w UJ
Os J I
O
LU UJ w
Voorzitter: W. Kunnen,,Krispijnscheweg 135rood. Secretaresse: A. M. Gobiet, Veerdam 16, Papendr. Penningm.: E. K. J. Willemse, Kon. Wilh.straat 15. lederen Vrijdagavond, aanvang 8 uur, in gebouw N.A.B. bijeenkomst voor conversatie in Esperanto. Esperanto­boekhandel Joh. Broekhuijsen, Voorstraat 328, Telefoon 5952.
Comité tot behartiging van) de belangen van het Openbaar Onderwijs te Dordrecht en Omstreken.
— gis l­ l- (O
E UJ
§<
08 S O CM I
K.
Co LUM Q i­ z
cog" z>< < s>
u > z
P. Traarbach, O. Cahen, Volksonderwijs. A. Binken, A. Vermeij, Bond van Ned. Onderw. G. P. Hijlkema. J. A. van Slingelandt, Centrale Ouderraad.
A. van Halewijn, J. Hage, Nederl. Onderwijzers Genootschap.
Correspondentie­adres: A. Binken, Goeverneurstr. 7.
Vereenigïng voor M» U. L. O. (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs). Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
H. van Delden, Voorzitter. C. Boender, Ondervoorzitter. W. Louwaars, Willemstraat 40, Secr.­Penningm. J. de jLange. A. van Wijngaarden, Sliedrecht.
Israëlietisch Schoolbestuur.
A. den Hartog, Voorzitter, Zwijndrecht. Mevr. S. Zadoks­Paërl, Secr., Voorstraat 128. B. J. Katan en H. van Beugen, Godsdienstleeraren.
Volksonderwijs.
W. J. de Vrij, Voorzitter. Mej. W. M. v. Eek, Secretaresse, Burg. Jaslaan 9a, Dubbeldam.
Q. Geluk, Penningmeester.
Vereeniging tot bevordering van het onderwijs in handenarbeid in Nederland. Afdeeling Dordrecht.
Voorzitter M. Brans, Levensverzekeringstraat 6. Secretaris J. J. van Laar, Sophiastraat 29rood. Penningmeester A. Brand, Oranjelaan 43.
Vereen, van Besturen der Bijz, Scholen te Dordrecht.
N. de Visser, Reeweg 30, Voorzitter. Jac. Schönberger, Stooplaan 29, Secretaris.
Vereen, van Hoofden der Bijz, Scholen te Dordrecht.
Jac. Schönberger, Stooplaan 29, Voorzitter. J. Rijkhoek, v. Slingelandtlaan, Secretaris. H. van Delden, Dubbeldamscheweg, Penningmr.
Bond van Nederlandsche Onderwijzers. • Afdeeling Dordrecht.
A. Vermeij, Voorzitter, Celebesstraat 27. J. Harmans, 2e Voorzitter, Breitnerstraat 9. H. Wulfse, Secretaris, Potgieterstraat 10. Mej. S. in 't Veld, 2e Secr., Dubbeld.weg 185. H. J. van Gogh, Penningmeester, Breitnerstraat 11.
Ned. Bond van Leeraren en Leeraressen bij het Nijverheidsonderwijs. Afdeeling Dordrecht.
K. Pilkes, Voorzitter, v. Slingelandtlaan 24. Th. van Duuren, Secretaris, Transvaalstraat 12. C. W. F. Schmidt, Penningm., Genemansstraat 19.
Unie van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland.
Afdeeling Dordrecht.
P. van Duijvendijk, Voorzitter. G. v. d. Graaf, Secretaris, Bosb. Toussaintstr. 53. 'M. J. van Ast, Penningmeester.
„St. Augustinus".
Diocesane Vereeniging van R.K. Onderwijzers. Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
B. J. A. Boelrijk, Voorz., Burg. de Bruïnelaan 111, Zwijndrecht.
C. E. Sprockel, Vice­Voorzitter, Cronjéstraat 5. P. van Zuijlen, Secretaris, Dubbeldamscheweg 73rd. J. K. M. Dusseldorp, Penningm., St. Jorisweg 2rd.
Studiebeurzen voor onderwijs a.d. M.T.S,
Mr. J. C. Stoop, Voorzitter. Ir. J. M. C. Lebret, Singel 151, Secr.­Penningmr. Inlichtingen: Directeur M.T.S., Oranjelaan 12.
Fonds van Dongen.
Inrichting tot het verschaffen van Onderwijs aan kinderen van minvermogende en niet gealimen­ teerd wordende ouders en eenige meer bejaarde personen binnen Dordrecht.
Dr. J. J. Prins, Voorzitter. H. J. Vriesendorp, Secr.­Penningm., Singel 214. "
Studiefonds Bemolt. (Voor Hooger Onderwijs).
Mevr. M. P. van Loghem Slaterus­Vaarzon Morel,
. Voorzitster. Mr. J. van Drooge, rentmeester, Stadhuisplein 4, bij wien inlichtingen te bekomen zijn.
Commissie van Toezicht op gesubsidieerde Landbouw-Cursussen.
W. H. de Vos, Voorzitter, Singel 204. Mr. A. de Jong, Secretaris.
Bel 3000, 4000 o f 5000 op v<>«> . uwc advc.lci.liö .
l ADVERTENTIE-BUREAU JAC DUITS l
| | l
BLEEKERSDIJK 23 ~ DORDRECHT TELEFOON 3000 - 4000 EN 5000
POSTGIRO­NÜMMER 1000
| PLAATST UW ADVERTENTIËN ZONDER PRIJSVERHOOGING IN BOVEN- 1
VERMELDE DAG-, WEEK-, MAANDBLADEN EN TIJDSCHRIFTEN, EN OOK IN ALLE BINNEN- EN BU1TENLANDSCHE COURANTEN.
s 1 ONTWERPEN VAN ADVERTENTIE-CAMPAGNES EN LEVERING VAN CLICHÉ'S.
Dag-, Week- en Maandbladen en Tijdschriften. Dordrechtsche Courant.
. Uitgave N,V. Dordtsche Courant. Bureau: Groote Kerksplein 5. Telefoon 5600.
Algemeen Sportblad. Uitgave Dordrechtsche Drukkerij en Uitgevers­ maatschappij, Groote Kerksplein 5. Dordrechtsch Nieuwsblad. Uitgever W. T. la Rïvière. Bureau Bagijnhof. Telefoon 4848.
Nieuwe Dordtsche Courant. Bureau Steegoversloot 36. Telefoon 6121. Dordtsch Dagblad. Bureau Voorstraat 166. Telefoon 3251. „Voorwaarts", Dagblad der S.D.A.P.
' Bureau Vrieseplein 6. Telefoon 52. Groot'Dordrecht.
. Weekblad voor Dordrecht en Omstreken. Uitgave: Fa. van Ham, Verschoor & Co. Het Clubnieuws der D.F.C.
'
Redactie': Emmastraat 25. Telefoon 4892. Administratie: Krommedijk 135. Maandblad „Armenverzorging". . Uitgave Bestuur van den Armenraad. Onder redactie v. d. Secretaris v. d. Armenraad. Waarheid en Vrede. Orgaan van de Kerkelijke Kiesvereeniging „Waarheid en Vrede" te Dordrecht. Redactie­adres: H. Neerings, Museumstraat,24. Predikbeurtenblad. Morks' Magazijn. Morks' Beroepsbibliotheek.
„Zij", Maandblad voor de Vrouw. Uitgaven van C. Morks Gzn., Vischstraat. Maandblad „Krispijnbelangen", Redactie­adres: Dupperstraat 24. Administratie­adres: Hooftstraat 40.
„Onze Vloot". Maandblad der Koninklijke Nederlandsche Ver­ eeniging „Onze Vloot".
„Oost en West". Maandblad der Koninklijke Vereeniging „Oost en West".
„Padvindersbibliotheek", bestaande uit alle officieele boeken van de Ver­ eeniging „De Nederlandsche Padvinders".
„De Padvindster", Maandblad. Officieel Orgaan van het Nederlandsche Pad­ vindstersgilde.
„De Schalmei", Maandblad. Officieel Orgaan van het Nederlandsche Pad­ vindstersgilde.
„De Verkenner", Maandblad. Officieel Orgaan van de Vereeniging „De Neder­ landsche Padvinders".
Dordrechtsche Kerkbode. Uitgave Gereformeerde Kerk van Dordrecht.
„Maas en Merwe". Kring­orgaan der N.S.B.
UITGAVEN SCHEFFERDRUKKERIJ:
„De Belastinggids". Maandblad. Periodiek ter verspreiding van kennis omtrent Nederl. Belastingwetten en hare toepassing.
„De Meiboom".
Orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volksdans en Volksmuziek. „Neerlandia".
Maandblad van het Algemeen Nederlandsch Ver­ bond.
„Ons Leger", Maandblad. Officieel Orgaan van de Koninklijke Nederland­ sche Vereeniging „Ons Leger".
N g r
HH O
wa u
S W CJ O
H
5£ o22 K 2
y M
S <» C H •< i
% O p w 0w i
5 l1 a [r)
H , H '
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum