Zoeken

Uw zoekacties: Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit h...

Adresboeken van Dordrecht (en omstreken), 1934-1973

records
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 101
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
101
Jaar:
1934
188 189
D < LU
N Z LU
W
D P m SO co o
I K Ur ï - Q wfft 10 O
10 tr
EZ m iT S «f O -i UU. UJ
. . H >- H^d S H *
o s O u
LU
W K UJ (5 D N U. O
W
£:, lü£
5£0)0 Z>
o > z
O Z
o: LU LIJ 1- 01
CoO
UJ Q LIJ K ffl LIJ O
LU K "_l Q
LU 5 ^ £ U) K r- N
Vereeniging „De Biesbosch". Bestuur:
J. Sanders, Wethouder der gemeente Dordrecht, Voorzitter.
Ir. C. J. Droogendijk, Rijkslandbouwconsulent te Dordrecht.
P. Herweijer Jansz., rustend landbouwer te Dubbel- dam.
Meijer de Vries, Referendaris aan het Departement van Sociale Zaken te 's Gravenhage.
Joh. A. Vis, Bezuinigings-Inspecteur der gemeente Dordrecht, Secretaris.
Polders, eigendom der Gem. Dordrecht, Nieuwe stadspolder, Oude stadspolder oostelijk en
westelijk deel, West-Merwedepolder, Slobbegors, Polder beoosten den Veerdam. De polder De Vier Polders.
Jhr. P. H. van de Wall Repelaer, Dijkgraaf. Mr. A. A. Moll, Secretaris.
Vereeniging tot Landverbetering. Gevestigd te Dordrecht, Wijnstraat 117.
Bedrijf i Als eigenaresse exploiteeren de onder de gemeente Rozenburg gelegen polders Groote Pol- der Krabbe, Kleine Polder Krabbe, Nieuwe Pol- der Krabbe, Zeehondenpolder, Noordbankpolder 6 Jantjespolder en de op die polders gevestigde landbouwbedrijven enz.
Maatschappij tot exploitatie van de polders Jannezand, Middelland en Nieuw-
Middelland en deBoven-enBenedenplaat Gelegen onder de gemeenten Made en Dussen. Adres Wijnstraat 117.
Bedrijf: Als eigenaresse de genoemde bezittingen, met de daarop gevestigde bedrijven exploiteeren.
Polder Groot Koningrijk.
H. B. de Roo van Capelle te Dubbeldam, Eigenaar. Polder Wieldrecht.
Gemeenten Dordrecht en Dubbeldam.
G. F. de Roo, Dijkgraaf. Mr. P. J. Sigmond, Wolwevershaven 7, Secretaris- Penningmeester.
Mr. P. Blussé van Oud-Alblas, F. W. de Jongh de Leeuw en H. J. W. van Aardenne, heemraden.
J. van Valen, beeedigd beambte, Dubbeldam, Rijks- straatweg nabij den 2den Tol.
Polders.
Eigenaar Jhr. Mr. O. J. Repelaer van Molenaars- graaf : Louisapolder, Cannemanspolder, Merwede- polder, Stededijk.
Mr. P. J. Sigmond, Rentmeester.
Gem. School voor Nijverheidsonderwijs. (Burgeravondschool met 4-jarigen cursus;
dagmachinistencursus; cursus riviervaartmachinisten; cursussen bouwkunde, wertkuigbouwkunde en electrotechniek).
Kromhout 150. Telefoon 53. D. J. van der Kulk, Directeur.
Cursus ter opleiding voor het voorloopig Machinistendiploma*
Kromhout 150. Telefoon 53. D. J. van der Kulk, Directeur.
Commissie, belast met het toezicht op het gemeentelijk Nijverheidsonderwijs*
W. C. Swaan, Voorzitter. * D. E. Nieborg, Secretaris, Krispijnscheweg 157.
Gemeentelijke Kweekschool voor onderwijzers(esscn).
Binnenwalevest 3. Telefoon 3472.
P. M. van Leeuwen, Directeur. Gemeentescholen. U.L.O.-School t
Groenedijk 45a. Hoofd: C. Boender. Lagere Scholen:
Hofstraat 5. Hoofd C. A. van Mourik. Vest 50. Hoofd Mej. F. S. de Voogd v.d. Straaten. Oranje Vrijstaatplein 2. Hoofden C. J. J. de Vries en M. van de Weg. Hofstraat 2. Hoofd J. A. F. Streefland. Nleuwkerksplein 28. Hoofd B, H. Nijland.
Bel 3000, 4000 of 5000 op voor uwc advcrtentiën
Gemeent, cursus voor vervolgonderwijs, verbonden aan de buitengewone school voor lager onderwijs. Hoofd: Vacature.
Gem. cursus voor spraakonderwijs. Beverwijckstraat 3.
Hoofd P. van de Griend, Reeweg (O.) 179rood. Binnenvaartschool. Binnenwalevest 3.
Commissie van toezicht:
J. van 't Hoff, Helmersstraat 8, Voorzitter. A. A. Kleijn, Geb. Groothoofdspoort, Secretaris.
Hoofd: A. P. L. Snijder, Dubbeldamscheweg 85rd. Geneeskundig schooltoezicht. Schoolartsen:
Mej. W. A. Vos, Bleekersdijk 45. Jhr. Dr. J. G. F. van Spengler, Houttuinen 44. A. C. Drogendijk, Bosb. Toussaintstraat 4.
Schooltandartsen:
A. J. Hendriks, Groenmarkt 55. H. J. Hüpscher, Singel 148. .
Schoolarts voor de Gem. school voor buitengewoon lager onderwijs:
Dr. H. W. van Rhijn. Schoolverpleegsters:
Zuster R. E. Balkema. Zuster J. E. Jorna. Zuster J. C. M. Burgers (schooltandheelkundig ver- pleegster) .
BISCHOFFs HEERENKLEEDING IS BETER Lenghcnhof (Bagijnhof).
Regenten: K. Lotsy; K. J. J. Lotsy; M. L. Bax; H. O. de Joncheere; J. G. van der Gijp Baren- dregt, Secretaris-rentmeester.
Inlichtingen te verkrijgen ten kantore van den Se- cretaris-rentmeester, Vest 129.
Arend Maartcnshof (Museumstraat).
Regenten: Mr. J. A. Stoop, Leeuwarden; Jhr. Mr. G. C. W. van Tets, 's Gravenhage; Mr. A. G. W. Baron van Bentinck van Schoonheten, Olst (O.); A. W. J. J. Baron van Nagel!, Barneveld; Jhr. P. J. Repelaer van Spijkenisse, Hoenderloo; G. F. de Roo, Dubbeldam; Jhr. H. W. Stoop, Dordrecht, Secretaris-rentmeester, Burg. de Raadt- sïngel 37. Aanmelding bij den Secretaris-rentmeester.
Van Slingelandtsttof (Vriesestraat).
Regenten: Mevr. Repelaer-Kretschmar, Dubbeldam; G. N. Korthals, Beheerder, Steegoversloot 83.
Koningshof (Mariënbornstraat).
Regenten: G. van der Mark, Rentmeester, Korte Scheidingsweg 42, Dordrecht; K. Lotsy, Singel 295,
Dubbeldam. Aanmelding bij de Regenten.
Wilhelmina-Stichting.
Bestuur: Mr. J. van Drooge, Voorzitter; Mevr. W. Dozy v. Oldenburg, Vice-Presidente; Mevr. B. Verdam-van Hees, Mevr. de Roo-baronesse Dirckmk von Holmfeld; W. H. Staring, vormend het College van Regenten, met als Secretaris- rentmeester toegevoegd: Joh. G. Geuvels.
Gegadigden voor een woning kunnen zich tot een der Regenten wenden.
Eben Haezerhof en takenhof. Beide Hofjes behooren tot de Ned. Herv. Diaconie, Polders en Polderbesturen, Dordrecht; G. F. de Roo, Burgemeester te Gymnasium. Cornelis de Wittstraat 48. Telefoon 4217.
P. J. G. A. Hendrix, Rector. College van Curatoren:
P. L. de Gaay Fortman, Voorzitter. D. E. Nieborg, Secretaris, Krispijnscheweg 157.
Gemeentelijke Hoogere Burgerschool. Met 5-jarigen cursus.
Oranjepark 11- Telefoon 3564. Dr. J. J. Prins, Directeur. Handelsavondschool. Met 5-jarigen cursus. Groenedijk 45a.
H. Beernink, Directeur. Commissie van toezicht M. O.
Voorzitter: Mr. F. G. Rens. Secretaris: Mr. Z. J. de Langen, Bleekersdijk 2.
1 Onderwijszaken.
Geldeloozepad 35. Hoofd G. W. Wesselman. Corn. de Wittstraat 16. Hoofden C. Stempels en P. C. Maat.
Kasperspad 89. Hoofd M. Meijers. Singel 24. Hoofden J. Hage en A. Heilema. Brouwersdijk 104. Hoofd G. J. Molhoek. Bosb. Toussaintstraat 56. Hoofd G. W. Zweers. Rijksstraatweg 24. Tel. 5696. Hoofden J. van Aken en H. A. de Keijzer.
Jacob Marisstraat 46-48. Hoofden P. de Graaff en W. C. van Muijlwijk.
Buitengewone school voor lager onderwijs voor debielen. Hellingen 1—5.
Hoofd : A. H. D. Wepster.
Buitengewone school voor lager onderwijs voor imbecillen.
Geldeloozepad 35. Hoofd: D. Hack.
i i O
wa u
H W sa
cg Kl d r1
*S > v 052 K 2
1 S r-Z o so
CO Bsrf O S
l H cc
B ' M w
O 2!
Cï H
N
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum