Zoeken

Uw zoekacties: Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit h...

Adresboeken van Dordrecht (en omstreken), 1934-1973

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 98
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
98
Jaar:
1934
182 183 Polikliniek R.K. Ziekenhuis.
UI K D m i ffi
ü£ z
Voor vrouwenziekten en verloskunde : Maandag en Woensdag 8.30—9.30 uur v.m. G. C. J. A. Bol, arts.
Voor heelkunde en vrouwenziekten : Dinsdag, Don- derdag en Zaterdag 8.30—9.30 uur v.m. G. A. Stenger, arts.
Voor oogziekten: Maandag 4.15—5 uur n.m. R. T. Branbergen, arts.
Voor huidziekten: Donderdag 4.15—5 uur n.ra. Dr. D. J. van Bruggen. Geneesheer der inrichting: B. G. J. M. Verbeeten, arts.
25 " < z fe Ilg
H w 2 .«. H u
2 Si Q.
i- _J Q LU £!* Ug o i
(/) D « b z
ÜN>°8 o Q
LU CM L- f- LU 2 < o UJ < z
LUJ w zU Q; LÜ
Z < >
(J
LU -l
Z < <
Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst.
Zie Bestuur en personeel der Gemeente.
Gemeentelijke Ontsmettingsdienst. Telefoon. 6102.
Aanvragen op het Bureau van den Gemeentelijken Geneeskundigen- en Gezondheidsdienst, Bever- wijcksplein 3, van 9—12 uur voormiddag en van 1.30-5 uur n.m. Telefoon 5331.
ConsuUatiebur. voor Zuigelingenvoeding. Kinderziekenhuis Singel 106. Telefoon 3214.
J. G. Moltzer, Voorzitter. J. A. Delhez, Secretaris, Spuiweg 55. L. van Twist-Harshagen, Penningmeesteresse.
Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging.
I. van Huiden, Voorzitter. P. Tulner, Secretaris, de la Reijstraat 28. H. van Gijn, Penningmeester. A. A. den Hartigh, Bode, Steegoversloot 76. Telefoon 3078.
Dordrechtsche Onderlinge Ziekte-Verzekering „Doziver".
Voorzitter: Vacature. Plaatsvervangend Voorzitter: Vacature. Secretaris: W. Mantingh, Krispijnscheweg 107rd. Penningmeester: H. G. van der Esch. Pl.verv. Secr.-Penn.: P. Traarbach, Spuiweg 100. Vertegenw.: W. Goethals, Krommedijk 199rood. Medisch Adviseur: P. Romijn. Correspondent een der Plaatsverv. Secr.-Pennïngm.
Ziekenfonds „De Herstelling".
Dr. A. M. V. van Aardenne, Voorzitter. Dr. Adri van de Ven, Secretaris-Penningmeester.
Geneesheeren:
Dr. A. M. V. van Aardenne, Dr. Teije de Jong, Dr. E. S. Cohen, Dr. I. A. A. Strucker, Dr. C. Romeijn, Dr. E. E. Meursing, Dr. Duco Stadig, Dr. M. A. F. H. v. d. Broek, Dr. A. H. Hert- stein, Dr. H. G. Gilhuijs. Apotheker: Dr. Adri van de Ven, Schefferspl. 135. Bode: J. Versteeg, Borneostraat 26rood.
Israël. Begrafenisvereen. Eits-Gajeim.
M. de Liever en Ph. Braadbaart, Directeuren. Mevr. Wed. G. van Gelder-den Hartog en Mevr. S. Meijer-Braadbaart, Directrices.
Het Nederlandsche Roode Kruis. Afdeeling Dordrecht.
P. L. de Gaay Fortman, Voorzitter. Mr. G. J. W. van Tricht Sr., Onder-Voorzitter. Mr. K. J. Poll, Secr.-Penn., Joh. de Wittstraat 35.
Algemeen Ziekenfonds te Dordrecht.
Bestuur: Dr. Teije de Jong, Voorzitter, Steegoversloot 16. Apoth. H. J. Thoman, Secretaris, Voorstr. 366. Apoth. H. P. Stam, Administr., Krommedijk 24a. Dr. C. Romeijn, Singel 156. Dr. A. C. Drogendijk, Bosb. Toussaintstraat 4. Apoth. J. A. L. Bouma, Voorstraat 91.
Afgevaardigden uit de leden: J. P. Busink, Voorstraat 396. J. P. de Klundert, Vrieseplein 5. M. J. Giphart, Bilderdijkstraat 18.
Ziekenfonds „De Eensgezindheid".
Dr. A. Kappelhoff, Voorzitter. H. Ridders, Secr., Corn. v. Beverenstraat 17. Genees- en heelkundigen: A. Kappelhoff, J. A. Delhez, Teije de Jong, Mej. Willy Vos, E. S. Cohen, Duco Stadig, E. E. Meursing,' J. A. A. Strucker.
Apotheken: Fa. G. W. v. d. Bovenkamp, Fa. D. Vogelenzang, Filiaal H. J. Thoman, H. P. Stam.
Bode: J. F. Wegman, Singel 173. Ziekenfonds „Eendracht maakt Macht".
M. Mouthaan, Voorzitter. J. van der Kloet, Secretaris-Penningmeester, Tou- lonschelaan 26rood.
Ziekenfonds „Eendracht".
J. Koopman, Voorzitter, Groenendijk 10. L. van der Linden, Secretaris, Noordydijk 74. H. Busink, Penningmeester, Lombokstraat 27.
Ziekenfonds „Een ieders voordeel".
A. Kappelhoff, Voorzitter. H. P. Stam, Secr.-Administrateur, Krommedijk 24a.
Stichting Volksbadhuis.
Volksbadhuizen aan de Vest, Goeverneurstraat en Bankastraat.
Dr. P. Romijn, arts, Voorzitter, Singel 194. A. van Son Wzn., Secretaris, Singel 86.
Begrafenis-Vereeniging. Koningin Wilhelminastraat 26rood. Tel. 3021.
J. A. Houbolt, Voorzitter. C. Veenstra, Secretaris-Penningmeester.
„Zonnestraal".
Nederlandsche Vereeniging voor de verpleging van T.B.C.-patienten allee gezindten in het Sanatorium voor Arbeidstherapie „Zonnestraal" te Hilversum. Plaatselijk leider voor de bazars, collecten en busjes: L. J. Brantenaar, Bilderdijkstr. 57. Telefoon 4071.
„Den'nenheuvel".
Vereeniging tot het Exploitceren van Herstellings- oorden en Sanatoria voor Handels- en Kantoor- bedienden, Handelsreizigers en Handelsagenten. Secretaris afdeeling Dordrecht Ls. van der Laan, Bleekersdijk. 14.
Vereeniging tot bevordering der gezond- heid in de Grafische Vakken in Nederland
Afdeeling Dordrecht.
M. van Eijk, Voorzitter. C. van der Straaten, Secretaris, Brouwersdijk 129. H. P. J. van Leeuwen, Penningmeester.
Groene Kruis.'
Dr. "H. W. van Rhijn, Voorzitter. Dr. Duco Stadig, Secretaris, Singel 209. Mr. Joh. Jonker, Penningm., Wolwevershaven 10. Ir. J. H. Albers Meijer, magazijnmr., Singel 206.
Vereeniging „Het Wit-Gele Kruis". Afdeeling Dordrecht.
P. J. van Beuzekom, Geestelijk Adviseur, Burg. de Raadtsingel 9.
Dr. B. Verbeeten, Advis. geneesheer, Joh. de Witt- straat 17.
J. N. Waals, Voorz., Burg. de Raadtsingel 7. Mej. B. Keus, Secretaresse, Wijnstraat . Leon de Reuver, Penningmeester, Wijnstraat 131. Adres d. Wijkzusters : R.K. Ziekenhuis, Houttuinen.
Dordrechtsche Gezondheidskolonie.
A. M. V. van Aardenne, Voorzitter. A. van Son, Secretaris, Singel 86. H. J. Vriesendorp, Penningmeester.
Vereeniging tot bevordering der belangen van T.B.C.-patienten in Nederland. Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
Algemeen Correspondent: L. J. Brantenaar, Bilderdijkstraat 57.
Dordtsche Ver. tot bestrijding der T.B.C.
J. A. Delhez, Voorzitter. A. Hoek, Bleekersdijk 15, Secretaris. H. van Gijn, Penningmeester. Bureau: Singel 87. Telefoon 4538. Consultatiebureau voor Tuberculosebestrijding Dr. F. O. Bruym'ng, Houttuinen 10. Telefoon 3513. Spreekuren: Voor kinderen Woensdag "van 2—4 uur. Voor volwassenen Donderdag van 2—4 u.
Vereeniging „Zonnegloren". Nederd. Hervormd Sanatorium te Soest voor lijders aan T.B.C.
Mevr. van Ingen-Valk, Toulonschelaan 8a.
Vereeniging voor Christ. Gezondheids- en Vacantiekoloniën in Nederland.
N. de Visser, Voorzitter. J. van Maanen, Secretaris, K. Scheidïngsweg 40. C. de Meer, Penningmeester, Bankastraat 60.
R.K. Vereen, voor Tuberculosebestrijding „Herwonnen Levenskracht".
P. Hermus, Paul Krugerstraat 7, Voorzitter. L. J. Hermus, Nicolaasstraat 3, Secretaris. J. Maas, Bloemstraat 25, Penningmeester.
R.K. Kinderuitzending.
Dr. B. Verbeeten, Voorzitter, Joh. de Wittstraat 17. J. K. M. Dusseldorp, Secretaris, St. Jorisweg 2rood.
R.K. Sanatorium Dekkerswald.
Plaatselijke afdeeling vertegenwoordigd door Mevr. A. Eras-Lips.
Nazorg-Comité „Dordrecht".
Vacature Voorzitter. L. J. Brantenaar, Bilderdijkstraat 57, Secretaris- Penningmeester. Bij dit Comité zijn aangesloten:
Raad van Arbeid. Vereeniging tot bevordering der belangen van t.b.c.- patiënten in Nederland, Afdeeling Dordrecht. Dordtsche Vereeniging tot bestr. der tuberculose. Vereeniging tot bevordering der gezondheid in de Grafische Vakken, Afdeeling Dordrecht. Vereeniging „Herwonnen Levenskracht". Vereeniging „Draagt elkanders lasten". Maatschappij van Handel en Nijverheid, Departe- ment Dordrecht. Dordrechtsche Bestuurdersbond. R.K. Volksbond. Christelijke Bestuurdersbond.
Vereeniging tot bevordering der belangen van Slechthoorenden.
D. Hack, Voorzitter, Slingelandtlaan 33. Mevr. A. Veth-Rohrbach, Secr., Gevaertsweg 8. Joh. Eddes, Penningmeester, Dubbeld.weg 40. D. van Schelt, Willem Marisstraat 81.
Vereeniging „Dordrecht E. H. B. O."
M. Cohen de Heer, Voorzitter. C. van den Stigchel, Penningmeester. W. van Butselaar, Secretaris, Beverwijckstraat 1. Bij eventueel ongeval op te bellen: C. van den Stigchel, Noordendijk 10. Telefoon 4695.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Sluit het Verborgen Museum