Zoeken

Uw zoekacties: Adresboek van Dordrecht. 1924 samengesteld uit het bevolking...

Adresboeken van Dordrecht (en omstreken), 1899-1930

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht. 1924 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 1 januari 1924, pagina 231
Titel:
Adresboek van Dordrecht. 1924 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 1 januari 1924
Pagina:
231
Jaar:
1924
DE DORDRECHTSCHE
HOTEL RESTAURANT PONSEN
TEGENOVER STATION. TELEFOON Nn 279. CENTRALE VERWARMING. KOUD EN WARM STROOMEND WATER OP ALLE KAMERS.
EIGEN GARAGE MET BOXES OP l MIN. AFSTAND.
Commissarissen: A. J. LEBRET, Voorzitter. M. S. BOERS. L. F, D. v. d. MINNE. Mr. J SALOMONSON.
ONDERLINGE GREDIETVEREENIGING KANTOOR: GROENMARKT 64.
OPGERICHT 1871. t ^'"'~' j. J. VRIESENDORP VAN RENESSE. ~""'
Directeuren: „•© . VRIESENDORP Jzn. en K. F. CREUTZBERG.
X"
FEBRUARI 1924: Geplaatst Kapitaal
Gestort Kapitaal Reserve .
, „CENTRAAL GEBOUW EISEN"
GROENMARKT 65-67 b/h Stadhuis . TELEFOON nr. 7. CAFÉ RESTAURANT.
Grootste moderne Concertzaal. Zalen voor Diners, Soupers en Bruiloften. KEGELBANEN.
Prima consumptie. — Civiele prijzen. — Gerenommeerde keuken. Plats uit keuze met soep en dessert Fl, 1.50. Diners vanaf Fl. 2.~,
P. J. EISEN. Voorheen „Witte Paard", Zwijodrecht. * ..... ...... ....... De Vennootschap stelt zich ten doel :
vcrleenen" van crediet onder zakelijken of persoonlijken waarborg. nemen van gelden a deposito en in rekening-courant, verhuren van Safe-loketten, nemen van waarden in open en gesloten bewaarneming en des- verlangd beheeren daarvan,
uitgeven van Spaarbankboekjes en Deposito-Obligaties. Beschikkingen op Deposito-rekening — betaalbaarstellingen —
opdrachten tot overmaking of gireering van gelden en belastingen geschieden zonder provisieberekening. 4*
SPAARBOEKJES, Op werkdagen van 9—3 uur, des Zaterdags van 9 12 uur bestaat gelegen-
heid tot inleggen en terugontvangen van Spaargelden. De minste inleg is bepaald op I 1.— . De rente bedraagt thans 31/-* % 's jaars. Zij gaat in een werkdag na inleg en houdt op één werkdag voor terugbetaling, terwijl het jaar op het juiste aantal dagen wordt genomen. Spaarboekjes kunnen kosteloos in bewaring gegeven worden.
f 2,500.000.- f 1.151,200.-
f 525.145.16
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Sluit het Verborgen Museum