Zoeken

Uw zoekacties: Adresboek voor Dordrecht, pagina 49

Adresboeken van Dordrecht (en omstreken), 1845-1897

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 49
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
49
Jaar:
1860
s t/ Brandelcr, E. vnii (Jen, o 883cr. Brandcler, H. C. van den, c 1180.
s g Brande!er,Mr.J.J.E.vanden,B325. s g Brnndeler,' M. van den, n 62; » g Brandelcr, Mr. P. Van don, A'294. Brands, A.,'c 857.' Brandt, A-, c :293.-
- '
Brandt, C. G-, D 768. Brandt, C. J., o -1085 ". •'

: - Brandt, wed G,/'Kuyser, P;675. s g Brandt, G. J, c 1239. Brandt, J., B 255/56. Brandt, J., o 1401. Brandt, wed. J./Ottevauger, E 29. Brandt, wed. J. C./Evenwcl Scha-

• 'kol, D 929. • Brandt, J.. P., o 4ü9. Brandy J. P., c'958. Brandt, P., c 1365.
g Brandt, P., D 976. Brandtenaar, H. J,, c 1589. , J. P., c 760.
Brandtcnaar•
Bredn, wed. A. van / Rosbach, o 737.
' - -•
Breda, wed. ,T. van/Koentz, D 316. Bredfl Jr., Firma Jan van, P 316. Bredins, J., o 146.
a'g Brcdius, J. P., B 137. Brce, B. van, MW 90.

1 Breker, J. den, D 955 Bremer, wed. L. / de Kok, u 80C. Bremer, L. N., o 398. Bremer, N., c-2. Bremer, S., u 195. Bremer, S,, c 444.
Breedveld, D. J,, u 258. Brecdveld, J. M., n 90. Breedveld, P,, p 642. ' Brecdvcld, P., D 462. Brecker, W. C. den, c 857. Breews. A. den, £ 415.
sgk Bromckamp, A. G., o 1300. Bremckttihp, H., c 1300. «pi-Bremekanip, K., o 1336. Bres, A. de, B C3/G5 a'. Bres, C. de, o 1366.
'
Bres, 1). de, o 1376. Brea, J. dcj D 1020.' Bres, J. de,'o 1058. 'Bres, R. de, o 1375. Bres, T. do, D 788. Brosser, B., o'4!6.
Bresser, C. H., o 1535. Brosser, C. H., D 498. Briant, L., p>25.'
• • '-
Bruin, wed. A. do / van Hellen, O 1659 i.
': .'•
Briedtf, A. S., A 361. - Brieve, wed. F./Ortelie, A-429. Brink, wed. G. /Stievinky-D 516. Brinkman,-M., o 992.' . . BrillemanvN., E 29J', . - •' • Broeder, H. don, A 155.- Broeder, P. den, E 488. '
'• ':
Broeder, P. dcn/dcHaani'P 198. Broeder, S. den, B 110A. • Broeder, W, den, A 175." Broeder, W, den, E 484. - " • Broederhart', A., c 512. •- ';' Broeders, wed. P.J./Moors, c'1419.
s3 k Broek, C. van den, o 92.' :' g k Broek, G. van den, p 398. •' sgk Broek, J. van den, P 320/21.' Broek, wed. J. van den/van Bw\jk, o 93;
' ' .: Broek, P. vuu den,-o 1317.'
sgk Broek, W. van den, A'376. '• Broens, wed, J. /-Mul, p 70. g Broens, "W., c' 1198.
" • -• '
Broïcli, R., p 652. • Brokerhof, C. A'., o 1213. - Brokerhoff, C. W., c 1069.- Brokerhoff, J. H., o 1306. '
g Brokcrhoff, P. F., o 1247. '' Bronkhorst, J. P., MW 74. 'Brons, wed. C./ Joosten, C'558. s g Brons, H., o 1295. '
' • :;
Brons, M. P., c 361. Brons, wed, P. / Bossert, c 1591. Brouwer, wed. A./Hoyligera, A 413. Brouwer, wed. P. / Dorrepaal, D 324.
Brouwer, wed. P. M./van Meete- ron, B 27.
g Brouwers, A. J., E 289. ' -
Brouwers, H, p 4. Brouwers, H, Koks, D 587. Brouwers, J., D 9. Brouwers,' wed, N. / van1 -Wyk, D 628. '
Brücker, wed. J. G./Bimckcl, P 923. Brughuian, J. H. J., P 351.
g Brugman, G. M., o 120. ' Brugman, M., A 221. Brugman, wed. W. -A.'/ van der Sluys, A 221.

Bruin, wed. A. do/van do Blerwc, MW 88.

s g Bruin, A. do, MW 102. Bruin, A. de,, uw 104.. Bruin, A. de, MW 105.
sgk Bruin, A. W; de, B.326. Bruin, B de, «w-95. Bruin, wed. C. de/van de Merwe, aiw 103.
Bruin, D. do, snv.82. Bruin, G. de, p '.74. Bruin, H. de, A 149. -
Bruin, J. de, MW 113. Bruin, J. de, c 1399. Bruine, A. do, o IS 6 C. Brunner, A.-M., o 17.
sgk Brmincr, H., E 174,. Brnsaattrd, J„ c- 1192, .Brussaard, wed. F./Baldco, C 693. Bruyn en Oosterling, Firma de, E 606.
• . .
s//&Bruyn, A. de, B 95. • • - sgk Bruyn Az, A. de, p 4. Brayn, A, de, u 620. Bruyn, A. de, MW- 110a. Bruyn, C. de, B 87. Bruyn, C. do, E 479. Bruyn, C. P., do, B 619. Bruyn, L', de,-c 169. Bruyn, wed. F., de / Jansen, E 56;.

Bruyn, G. de, o 681. Bruyn, H. de, B 74. Bruyn do Ncve, H. S. de, w 863. Bruyn, wed. J. de / Mcyor, B 4. Bruyn, J* de, P 2. Bruyn, J. de, E 193, Bruyn, J. do, E 576/77. Bruyn, J. de, B 634.
sgk Bruyn, W. de, B 299. Bruyn es., Firma W. de, B 299.
C. Cabrot, P., E 82. g Calten, J. N„ o 1029.
s g Camcrling, A., O 1348. Camcrling, A. A., o 1117. Camp, A. van, B 608. Camp, J. van, A 468.
:
Camp, M. van, B 37. Camp, wed. T. van/vnn derPceat, o 1146. Campers, H.,.A 378, Candül, C., P 56. Candol, J., C 1296.
. ;
.' Bruyn, wed. W. do / van Sprang, c 1459. •
' y Bruyn, \V. A. do, P 8. ff Bruyninglmys, B., P 884. _ Bnck, I), de, A 379. Buck, wed. J. M. do / Woelde», p 201.
Buck, J. W. de, o-1481.' : ' Buikhuizon, H., B 426. Buitcnhck, A., n 262. <-- Buiteiihck, B., P 830. Buitcnhek, H., B 107.
. Buitcnhek, wed. H./van der Rest, D 891;
Burg•
Bunnik,wcd.J.den/Bogaarts,cl327. Burg, wed. J. H./ Bezomer, B 219. Burg, A. van dor, P 393,, - , C van der, c 858, • •
. :Burg, J. -van dor, c 740. Burger, T. J. H./d' Hulat, c 527. Burger,'W., c 527.
sg k Burgers, B. A., p 989. ( g Bustin Jr., A., B 48. g Bustin, A., o 72. Buslin, B., c 1193.
g Busiin, 13, L-, 09. Bustin, L., B 172. Butner, J. A., P 29. Butner, J. W., A 9.
Buul,-H. van, E 626. Buu!, P. van, c 806. Buul, T. van, P 917.
,
s g Buul, B. van, O 114. s g Buul, C. M. van, p 131.
.• • '
Buys, A. M„ c 179/80, • BuysrJ., P 787. ' Buyfl, H., a 866.
: • .
Buytink, I'. J., o 968. Bijkerk, A., E 27y. Bijkerk, wed. J./Venvcy, c 1258, Byl, E., E 371. BUI, J-» B 2C4/65.
• • ' ' . Bijncn, J. van, p ,927. • '
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Sluit het Verborgen Museum