Zoeken

Uw zoekacties: Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1...

Adresboeken van Dordrecht (en omstreken), 1845-1897

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 21
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
21
Jaar:
1854
'3 19 Wijk B.
No. 359 P. van lilcerkcrk, goudsmid, 200 P. Landraeter, stalh. 201 J. Haczcr, smid. n U. Peters, part.
AardappelmarU-
202 B. van Uzerloo, koetsier. 203 S. W. do Boo (wed. Korthals) vroedvrouw.
204 J. Bijl, Itijks-arabtcnaar. 265 D. "W. Kuppcr, koekbakker, 200 P. Schotraan, zeilmaker. 207 C. ï. Bendorp, schilder. 2CB J. Ponsen, schoenmaker. H
J, B. van Leeuwen, pnrt.
209 Pakhuis. 270 Onbewoond. 271/72 P. Uittenbogort, winkelier. 273 II. Sclmi|tcn, notaris. 27't A. J. Verbeek \an der Simde, koopman.
u ff*-
275 L- A. van Deernen j kleermaker. 270 P. Pictcrson, zeeman. 277 P. van Geluk (\ted, Molckamp), parte,
Kttipcrsïiavai,
;278 II. van Handwijk, smid. 270 Paklmis. 280 J. do Voogd Jr., koopman, 281 Pakhuis. J. Kunst, iceknpitcin. II. Uddcs, zeeman.
No.
232 A. Bouman Jr., blokmaker. " II. \an Aardcnnc, verwcr,
283 C. E. van der Sando La costc, commissionair,
28i-200 Pakhuizen. 291 L. Tarmond, blokmakcr. 202 J. M. MorjÊ, koopman. H • O. J. van "\Vngeningen, part.
203 J. M. IJzcrmans, II, C. pastoor. n
JI. F. van Lith, kapelaan.
201- Paklmis. 205 OnlicMOond. A, van der "Wijk, zeeman.
200 J. Korthals, kantoorbediende. 207/08 Pakhuis. Achter.132 C. Kuipers (wed. Ver- hoeven), parte,
l "\V. de Bruijn, kap. Dordtaclie stoomboot.
300 G. van der Velde Jr., zeeman. 301 P. Don, id. C. Baars (wed. Gcerlof)) parte.
302 303
301- Oüf•
Pakhuis. " '' I L
P. Carlobur, schilder. M. Tliegcnthart (\icd. Kandorp), parte.
l
i< l II C i• rf
Pakhuie. A. W. \QII Dort, kap. artillcüu. A, N. Bouvij , koopman. L. C. van Oldcnborgh, vtjnk. "W. J. Chctallicr, koopv. kapit.
Wijk B.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Sluit het Verborgen Museum