Zoeken

Uw zoekacties: Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1...

Adresboeken van Dordrecht (en omstreken), 1845-1897

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 19
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
19
Jaar:
1854
17 iNo.
Wijk B. Grasenslraat,
107 (Jonkvr.) E. C. lust, parto.' 108 J. van Helden, tapper.' 103/70 Erf. 171 Stal. 172 L. Bustia, winkelier. 173 G. Bakker, kleermaker. n W. A. T. Koopman, koetsier.
17-i J, SeijsEcns, schoenmaker. a T. Ponsen, Bchcapmaker.
., c&< W c*
175 A. Kluit Az., apotheker, 170 J, Vijfwijk, part, 177 L, van Tettcrodo, schrijnwerker. 178 A. Brandt, koopman. » L. de Kok, sohippGr.
170 C. vnn Meerkerk, kuiper. 130 G. van Heek, poulier. 181 J. Sclmijten, Hz. part. 182 A. Buitenhck (wed. Brokerhof), partc.
ISjS Stal. 181' A. do Rek, schoenmaker. i
P. van Leen, venver,
185 II. T. van "WoU, loodgieter. 180 K. Middelhoveu , onderwijzer. 187 M. J. \ati Eijek (wed. Artes), parte.
138 P. E. van der Veer, schipper. r» G. Tuktor (\ral, do Vries), pnrto. i'
J, do Ptil, zakkciiilragcr. Wynatraat,
f P,!;. Qoltcrman, boekhandelaar. B.
No. 180 B. Lagcman, reiziger. 100 G. J. de Vries, organist. »
J. C. S. Krctsehmer, ondc-nvij- zcressc.
101 A. "\V. Gravo van Hogendori>, Hij ks-ont vanger.
" P. Gravc van Hogcwdorp, boek- houder.
103fl T. Korthals, verwcr. " l/ E. Michelscn, predikant.
193 O, B. do Kat, kassier. 19Ji J. Brand, koetsier. 195 Onbenoemd. 190 II. do Kat, kassier. 107 H. Teerlink, boekhouder. 108 J. H. Pjctsold, huisondenvijKcr. 109 Stal. 200 Pakhuis. 201 G. J. Vermande (wed. van Wu- gcningen,) partc.
202 Pakhuis. 203 D. W. Hordijk, procurciu. 201' A. do Vogel, chirurgijn. 205 Mr. H. A. Ncbbons Stcrliujj, advocaat.
200 A. Spoel, schipper,
207 £• Klcton, lettorzotter. " J. Duits, koopman. n
IT. Lumkes, part.
203 Koetshuis. 209 P. Blussö van Kuidland, boek- handelaar.
210/L1 D.G.H.]?tatcrman, kastelein,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Sluit het Verborgen Museum