Zoeken

Uw zoekacties: Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1...

Adresboeken van Dordrecht (en omstreken), 1845-1897

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 18
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
18
Jaar:
1854
1G Wijk B.
Ko. 318 C. Kramer, kleCrmakcr. n C. van Eijck Mr., koopman.
119 J. C. van dor Monde, Irugop- liaaldcr.
a J. G. Kronnucr, fccstcllcr.
120 J, S[iocl, bcbipiicr. 121 G. do "\Vaal, bediende. » M. K. TTtcrmark, kopcrslagcr.
122 A. L. C. lïoudicr, agent der stoumbootcn.
123 Tuin. 121. (gcz) Pot, parfc. 125 P. van Tiooijen, iel. » M. Kila, iiofraccstcr.
120 C. Ophorst, kassier. 127 E. lloobol, winkelier. 128 Pakhuis. 120 i1. Hoger, Etcendrukkcr. 130 II. L,dc "\VJJB, officier der genie. 131 A. Verhoeven, part. n
P. "Willcmsc, wagenmaker.
132 D. do Smit, kantoorbediende. 133 J.M. YIjgU (wed. v. Oldonlmigh), : '
paite.
ISi E. Duits, koopman. w
J. P, do "Vries, tandmcestcr. -
135 J. dam lïackor, commissionair. H C, E. Backcr (H cd. AVinkcl), part.
]3C J. P. Krijnen, inspecteur der ro- giEiratic en domeinen.
137 J. P. Brcdins, procureur. 133 J. van Oldcuborgh, koopman, 139 D. Gips, lsïi«\dw.
143 n
144 146
No. 140 141
Wijk B.
H. Booncn, makelaar. J. van der Veer (wed. Dooron), partc.
C. P. de Kat, kassier. R. C. Weeshuis. . W. Woltcrs, binncnvader. H.'C. Kerk. W, van Aardcnne, ver»er. -
J. L. C. Ilcercman, part. SclirljBC f astraal.
M0/i7 Pakhuis. 148' W. Scltaffcls, koster. 1'iö/iO Pakluiizca. 151 E.
ster.
52 K, van der Mijl, schociimak 153-157 Pakhuis.
j
.53 G. E. Wcstcroncii van Mceteren wljnkoopcr.
i' WijHstratit. 50 Onbewoond. l l ' i
.00 A. G. van der Kaa, part. 101 O. 31. 't Hooft, id. z. 7 02 A, II. dellait, kasbicr der bain vau Icoiiiug.
103 Mr. II. l1. vaudcnJïergh, gi'i' fier der arr. rogtbauk,
'
Qï- l', van öanscwinkoï, part. 06 Mr. P. A. Sandor, oHieicr i«ii' jubtiüo.
06 Mr. G. A. do Kanüt, R«U- .at tte.
èy J
/v 3 fifa I3o
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Sluit het Verborgen Museum