Zoeken

Uw zoekacties: Gerecht van Dordrecht

9 Gerecht van Dordrecht

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Nadere toegangen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Inleiding
1. Geschiedenis van het orgaan * 
2. Geschiedenis van de archiefvorming en het archiefbeheer
3. Verantwoording van de inventarisatie
4. Literatuur
Inventaris
3. Registratie van rechtshandelingen
Gerecht bevoegd tot het uitgeven van akten noodzakelijk voor het toenemende schriftelijke rechtsverkeer. Afgegeven akten werden geregistreerd in protocollen. In tegenstelling tot de actenboeken (inventarisnummers 75-96) gaat het niet om vonnissen of andere uitspraken van het gerecht, maar om zogenaamde niet-contentieuze zaken (ook wel voluntaire rechtspraak genoemd), zoals volmachten, transporten van onroerend goed, hypotheken en huwelijken; deze laatste aanvankelijk voor zover het huwelijk niet voor de gereformeerde kerk werd voltrokken; na 1695 registreerde het gerecht alle huwelijken.
De registratie van transporten van onroerend goed werd in Holland in 1560 verplicht gesteld; het Dordtse gerecht had dit echter al eerder in praktijk gebracht.
Veel van dit soort akten passeren na 1811 voor notarissen; deels gebeurde dat ook in de zeventiende en achttiende eeuw. Om echter rechtsgeldigheid in rechtszaken te hebben, moesten ze door het betreffende gerecht formeel worden geaccepteerd (justificatie).
Na de opheffing van de plaatselijke gerechten in 1811 is een deel van deze schepenprotocollen als retroacta van nieuw opgezette administraties (burgerlijke stand, registratie onroerend goed) beschouwd en aan die administraties toegevoegd. Andere protocollen werden naar de nieuw opgerichte rechtbanken overgebracht.
Aanvankelijk had het gerecht voldoende aan één protocol, waarin alle soorten akten konden worden geregistreerd, zij het dat elke secretaris (waarvan Dordrecht er minstens twee, en in de zestiende eeuw soms zelfs meer) gelijktijdig in dienst had, zijn eigen register voerde. Vanaf 1593 worden verschillende soorten registers aangelegd, dan in enkelvoud.
3.2. Protocollen van transport- en hypotheekakten
Vanaf 1626 wordt een afzonderlijk register voor transporten en hypotheken voor de heerlijkheid van de Merwede gehouden (inventarisnummers 1779-1784). Vanaf 1654 zijn er afzonderlijke registers voor de transporten van in erfpacht uitgegeven tuinen, erven en vis- en vleesstallen (inventarisnummers 1747-1762).
Wanneer een hypotheek was afgelost, werd de akte in het register doorgehaald.
1579-1683 Protocollen van transportakten van huizen en rentebrieven, alsmede hypotheekakten en schuldbekentenissen (eerste reeks), met indexen
1665 1766 - 1768 i
9 Gerecht van Dordrecht
Inventaris
3. Registratie van rechtshandelingen
3.2. Protocollen van transport- en hypotheekakten

1579-1683 Protocollen van transportakten van huizen en rentebrieven, alsmede hypotheekakten en schuldbekentenissen (eerste reeks), met indexen
1665
1766 - 1768
Nadere toegang:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga

Kenmerken

Datering:
1450 - 1811
Auteur:
P.J. Horsman (2012)
Omvang:
49,63 meter
Titel inventaris:
Gerecht van Dordrecht
 
 
 
Sluit het Verborgen Museum