Zoeken

Uw zoekacties: De oudste stad van Holland. Opkomst en verval van Dordrecht,...
xBibliotheek
Via Zoeken in de bibliotheek kunt u binnen de gehele bibliotheek zoeken op trefwoord, auteur, impressum, woord uit titel en datering. U krijgt onder andere de volledige beschrijving van het boek en inventarisnummer te zien. Voor alle zoekacties geldt dat u gebruik kunt maken van het %-teken als wild card en het $-teken voor de zoekmethode 'stemt overeen met'.
Bibliotheek
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Boek
28689 De oudste stad van Holland. Opkomst en verval van Dordrecht, 1000-1421 , 2020
Titel:
De oudste stad van Holland. Opkomst en verval van Dordrecht, 1000-1421
Auteur:
't Jong, Henlk
ISBN-nummer:
978-9401916882
Jaar van uitgave:
2020
Plaats van uitgave:
Utrecht
Aantal pagina's:
240 p.
Annotatie vervolg 1:
In 1049 en 1064 duiken de eerste vermeldingen op van Thuredrech en Thuredrith al is laatstgenoemd charter een vervalsing van 1146. Stormrampen in de jaren zestig van de twaalfde eeuw zorgen er voor dat parallel aan de Thuredrith de Maas ontstaat als aftakking van de Merwede. Dordrecht is dan via de Striene verbonden met het Scheldegebied en Vlaanderen, via de Merwede en de Waal met het Rijnland, via de Dubbel met het Maasland en via de huidige Noord met de rest van het graafschap. Het vormt de spin in het web van tollen die de schippers bij de entree van het graafschap aantreffen, krijgt al voor 1200 stadsrechten en in 1220 ook het recht eigen keuren te maken. De Hollgraaf vestigt hier zijn munt en verleent de stad een serie stapelrechten die er mede voor zorgen dat Dordrecht in de veertiende eeuw hèt overslagcentrum tussen de Oostzee, het Duitse Rijnland, Vlaanderen, Frankrijk en Engeland wordt en uitgegroeid tot de grootste en belangrijkste stad van het gewest. De veertiende eeuw wordt dan ook wel de Dordtse Gouden Eeuw genoemd. En dat ondanks de binnenlandse onlusten, bekend geworden als de Hoekse en Kabeljauwse twisten, die de stad zeker niet onberoerd laten.
De Sint-Elisabethsvloed van 1421, de voortdurende partijtwisten, de grote stadsbrand van 1457 en het krampachtig vasthouden aan de oude stapelrechten zijn er mede de oorzaak van dat Dordrecht in de volgende eeuwen wordt voorbijgestreefd door steden als Amsterdam en Antwerpen. Al blijft de status van oudste en eerste stad van Holland aldus de auteur tot nu toe bestaan. En heeft de terugval naar een slaperig provinciestadje er althans volgens de auteur voor gezorgd dat Dordrecht een nog relatief onaangetast centrum bezit.
De oudste stad van Holland is voorzien van ter zaken doende afbeeldingen in zwart/wit en kleur, een notenapparaat, literatuuropgave en registers, telt 240 bladzijden, is uitgegeven door Omniboek en zou eigenlijk een geen enkele boekenkast van een rechtgeaarde Dordtenaar mogen ontbreken.
Illustraties:
foto's, kaartjes, facs.
Formaat:
23 cm
Uitgever:
Omniboek
Annotatie:
2020 moest het jaar worden van Dordrecht 800 jaar stad. Waarbij herdacht zou worden dat Dordrecht sinds 1220 stadsrechten bezit. Maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Historicus Henk ’t Jong toont in zijn nieuwste publicatie ''De oudste stad van Holland. Opkomst en verval van Dordrecht 1000-1421' overigens aan dat het stadsrecht van 1220 weliswaar het eerste is dat, zij het fragmentarisch, bewaard is gebleven, maar dat er twee voorgangers waren die verloren zijn gegaan of misschien wel nooit aan het perkament zijn toevertrouwd. Het eerste moet dateren uit het laatste kwart van de twaalfde eeuw (mogelijk rond 1195) toen Dordrecht als opkomende stad eigen rechtsregels nodig had. Het tweede stamt van kort na de plundering van de stad in 1204 tijdens de Loonse Oorlog, toen graaf Willem I er alles aan gelegen was de stad zo snel mogelijk weer tot bloei te brengen. De auteur baseert zich voor dit gedeelte van zijn boek op een nog ongepubliceerde studie van dr. Eef Dijkhof. De basis van de rest van zijn boek is de 'Geschiedenis van Dordrecht tot 1572' uit 1996 door Jan van Herwaarden, Dick de Boer, Fred van Kan en Gerrit Verhoeven. Zijn verwerking daarvan is zoals hij zelf aangeeft doorspek met aanvullingen, nieuwe inzichten, verbeterde vertalingen en curieuze details, die door recentere literatuur, waaronder ruim 150 rapporten van archeologische opgravingen in de stad en op het eiland zijn aangereikt.
Al in de IJzertijd en de Romeinse tijd werden volgens ’t Jong de oevers van de Merwede en de Dubbel bewoond. Van de derde tot aan de negende eeuw was bewoning door stijging van de zeespiegel in deze streken vrijwel onmogelijk maar in de negende eeuw moet langs de Dubbel in de Dordtse Waard en mogelijk ook al langs de Thuredrith zijn geboerd. In ieder geval zijn aan weerszijden van de oever bewoningssporen van rond 1000 gevonden. Dan begint ook de grote ontginning van het Hollands-Utrechtse veengebied die rond 1020 de omgeving van Dordrecht bereiken.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum