Zoeken

Uw zoekacties: Neeltje Pietertje van der Have
xArchiefvormers
Zoeken in Archiefvormers
Archiefvormers
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
ArchiefvormerSportraad
Naam archiefvormer:
Sportraad
Vestigingsplaats:
Papendrecht
Onderdeel van:
gemeente Papendrecht
Afdelingen:
in ieder geval de Commissie Sportieve Recreatie
Opgericht:
01-12-1973. Bron: gemeenteraadsbesluit van 22 november 1973 tot instelling van de sportraad
Opgeheven:
in ieder geval na 1991 en vóór 2013
Ontstaan uit:
commissie van advies voor de lichamelijke opvoeding en sport
Opgegaan in:
Sportadviesraad?
Taken:
- Bevorderen van de lichamelijke opvoeding voor zover deze niet betrekking heeft op het onderwijs.
- Stimuleren van de sportbeoefening en verbeteren van de mogelijkheden hiervoor.
Nadere informatie:
Sportraad:
Aan de sportraad ‘nieuwe stijl’, die eind 1973 van start is gegaan, was een aantal bestuursbevoegdheden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders op sportgebied overgedragen.
Uit de slotbepaling van de verordening voor de sportraad blijkt dat de sportraad een voorganger had met slechts een adviserend karakter: de commissie van advies voor de lichamelijke opvoeding en sport, die uit 1960 dateert en bij de inwerkingtreding van de nieuwe verordening in 1973 werd opgeheven. Klaarblijkelijk is men deze commissie van advies op enig moment gewoon sportraad gaan noemen, zo blijkt uit de in het raadsvoorstel gebezigde terminologie.
De sportraad bestond uit: één vertegenwoordiger van elke tak van sport in Papendrecht van enige omvang, die door de gemeenteraad werd benoemd; twee (later drie) gemeenteraadsleden en één lid van het college van burgemeester en wethouders. De sportraad benoemde uit zijn midden een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter en vier andere leden. Een ambtenaar van de gemeente fungeerde als secretaris. De sportraad vergaderde minstens elk kwartaal (later tweemaal per jaar) en verder zo vaak als nodig werd geoordeeld.

Uit het aan het RAD overgedragen gemeentelijk archief blijkt niet wanneer de sportraad is opgeheven. Uit de website van de gemeente Papendrecht blijkt dat er weliswaar geen sportraad meer is, maar wel een Sportadviesraad in functie is met als werkterrein sport en recreatie. Deze Sportadviesraad - bestaande uit zes leden, inclusief de voorzitter, die afkomstig zijn uit diverse Papendrechtse organisaties – adviseert desgevraagd het college van burgemeester en wethouders over (voorgenomen) collegebesluiten op dit werkterrein en kan ook ongevraagd adviseren en overleg voeren met het college of de burgemeester.
Nadere informatie 2:
Commissie Sportieve Recreatie:
In 1976 besloot de sportraad de Commissie Sportieve Recreatie op te richten. Het gemeentebestuur had in deze commissie geen door hem aangewezen vertegenwoordiger, maar subsidieerde haar wel.
Haar taak bestond erin de inwoners van Papendrecht te stimuleren, op basis van zelfontplooiing en gezondheid, deel te nemen aan sportief bewegen. Deze commissie heeft in ieder geval gefunctioneerd van 1976 tot en met 1986, waarna er geen notulen meer in het archief zijn aangetroffen.
Archieftoegang(en):
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum