Wie zijn wij

Wij geloven dat historisch besef het leven van mensen verrijkt en ervoor zorgt dat mensen het heden beter begrijpen. Daarom willen we het geheugen zijn van de stad en omliggende gemeenten door een breed publiek kennis te laten maken met het archief en de mogelijkheden die het biedt.

 

Hoe willen we dat bereiken?

Door op een laagdrempelige en plezierige wijze het archief toegankelijk te maken, zowel online als in de studiezaal in Het Hof van Nederland en ook daarbuiten. Waar mogelijk verlenen wij ondersteuning bij het onderzoek dat belangstellenden uitvoeren.

Dordrecht kent als oudste stad van Holland en als eerste stad die zijn Gouden Eeuw beleefde, één van de rijkste archieven van Nederland. U kunt historische informatie opvragen en bekijken via onze site of documenten opvragen en inzien op de studiezaal in Het Hof.

Het Regionaal Archief Dordrecht organiseert educatieve activiteiten zoals workshops stamboomonderzoek en archiefonderzoek en ook lezingen en vertoningen van historische documentaires. Bovendien geven wij publicaties uit en mede organiseren wij tentoonstellingen c.q. leveren wij daarvoor onze kennis en historisch materiaal.

Acht gemeenten in de regio hebben hun archief ondergebracht bij het Regionaal Archief Dordrecht. Hierdoor kunt u bij ons ook onderzoek doen naar de geschiedenis van Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, de voormalige gemeente Molenwaard, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Archiefbeheer

Uiteraard hoeven niet alle documenten die dagelijks worden geproduceerd bewaard te worden. Dat zou alleen al vanwege de ruimte niet mogelijk zijn. Regelmatig worden daarom stukken die niet meer van belang zijn vernietigd. Zo’n beslissing wordt zorgvuldig genomen. Het geselecteerde archief wordt toegankelijk gemaakt en indien nodig in het eigen restauratieatelier geconserveerd of gerestaureerd. Veelvuldig geraadpleegde stukken worden gedigitaliseerd.

Wet- en regelgeving

In Nederland geldt strenge wet- en regelgeving voor het beheer van archieven. In de Archiefwet uit 1995 zijn de basisregels voor zorg en beheer van archieven op hoofdlijnen vastgelegd. Daarnaast zijn er wetten en besluiten waarin die regels verder zijn uitgewerkt. Voor Dordrecht stellen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders de regels voor archiefbeheer vast in verordeningen en besluiten.

Volg ons

Facebook | Instagram |  Twitter

Sluit het Verborgen Museum