Huisregels

Voor jassen, tassen en andere bagage is er plaats in de garderobe. Het Regionaal Archief Dordrecht stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.

Mobiele telefoons moeten op stil staan in de studiezaal.

De studiezaal en andere publieke ruimten op de begane grond in Het Hof van Nederland zijn vrij toegankelijk.

Het is niet toegestaan om te eten en te drinken in de studiezaal.

Gegevens betreffende nog levende personen verkregen uit bestanden bij het Regionaal Archief Dordrecht mogen uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Archiefstukken, boeken etc. kunnen in de studiezaal of via de website worden aangevraagd. De studiezaal beschikt niet over een depot, hierdoor is er sprake van een levertijd. Aanvragen gedaan voor 9.00 uur zijn vanaf 11.00 uur beschikbaar. Aanvragen gedaan voor 12.45 uur zijn vanaf 14.00 uur beschikbaar. Per dag kunt u maximaal 16 stukken aanvragen. Er worden niet meer dan twee nummers tegelijkertijd ter inzage gegeven. Wanneer u een aanvraag hebt gedaan en onverwacht verhinderd bent, verzoeken wij vriendelijk een mail te sturen naar studiezaal@dordrecht.nl. Indien wij niets vernemen, sturen wij de aangevraagde stukken retour naar het Stadsdepot en zult u een nieuwe aanvraag moeten doen.

Wij vragen u behoedzaam met het vaak kwetsbare archiefmateriaal om te gaan. Voor het maken van aantekeningen uit originele stukken moet gebruik worden gemaakt van een zacht potlood. Papier en potlood zijn bij de balie beschikbaar. Soms is inzage of kopiëren niet mogelijk vanwege de materiële staat. Voor sommige stukken gelden er beperkende bepalingen ten aanzien van de openbaarheid.

Kleinere kopieeropdrachten worden dezelfde dag verzorgd, voor grote opdrachten geldt een langere verwerkingstijd. Zelf fotograferen mag, mits er niet wordt geflitst. Scannen is niet toegestaan. Betalen is bij het Regionaal Archief alleen mogelijk met pin.

Sluit het Verborgen Museum