Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
6.713 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 107
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
107
Jaar:
1934
200 201
D < LU K D m
O.­ "J ^
=cnSi­ « < Zoo22­1
.
v v u. *• LJJ o
H­ a z
HKüJ ÜÜZ UJ^S
­"SN Ug^
W Q 3 b z
UJ ai UJ Z^P
>È * UJ^I­ 0)oo
-J UJ
zo,„ •
o Z
• Vereenigingen op Staatkundig gebied.
Anti-Revolutionnaire Kiesvereeniging „Nederland en Oranje",
C. M. Dicke H.Azn., Voorzitter. J. T. A. Bos, Secretaris, Levensverzekeringstr. 16. N. H. Scheurkogel, Penningmeester.
Antirev. Prop.club „Groen v. Prinsterer", J. J. Bouman, Voorzitter. C. Schout, Secr., Cronjéstraat 3. J. H. L.'Jansen, Penningmeester.
Ü :S Leider: C. Schout, Cronjéstraat 3.
Anti-revolutionnaire Jongerengroep „De Jonge Garde".
Christelijk Historische Unie. Afdeeling Dordrecht.
J. A. van Tilburg, Voorzitter, Oranjelaan 15. A. C. Putters, Secretaris, Mij. Dordrechtstraat 1. J. van Maanen, Penningm., K. Scheidingsweg 40.
Chr.-Hist. Kiesver. Willem van Oranje. J. A. van Tilburg, Voorzitter, Oranjelaan 15. A. C. Putters, Secretaris, Mij. Dordrechtstraat 1.
R.K. Staatspartij. Afdeeling Dordrecht.
L. H. M. Pijleman, Voorzitter, Tollensstraat 11 rood. Th. H. Drieman, Secretaris, Voorstraat 233. M. J. Behrtel, Penningmeester, Bilderdijkstraat 63.
Liberale Staatspartij „De Vrijheidsbond". Afdeeling Dordrecht. ­
Mr. J. W. Gratama, Wijnstraat 51, Voorzitter. I. van Huiden, Voorstraat 180, Vice­Voorzitter. J. G. Kobus, Wolwevershaven 14, Secretaris. J. L. van Walbeek, Engelcnburgerkade 19, Penn.
Bond van Jonge Liberalen. Afdeeling Dordrecht.
D. J. Harten, Noordendijk 36, Voorzitter. H. A. H. Rudolph, Toulonschelaan 68r„ Secretaris. Mej. O. L. Koops, Borneostraat 3, Penningm.esse.
Kiesvereeniging Vrijz, Democr. Bond.
J. M. Barendregt­Bijl, secr.esse, de la Reijstraat 6. P. H. Kes, Penningmeester, Weeshuisplein 26rood.
Vereeniging Gemeente Belang.
R. H. Laverman, Voorzitter. F. Rackwitsz, Secretaris, Reeweg 34. G. Schouten, Penningmeester.
Sociaal Democratische Arbeiders Partij. S.D.A.P.
Afdeeling Dordrecht.
J. H. F. van Zadelhoff, Voorzitter, Frederikstr. 30. G. de Boer, Secretaris, Bosb. Toussaintstraat 27. J. Zoek, Penningmeester, Willem Marisstraat 18.
Sociaal Democratische Raadsfractie.
R. Laan, Voorzitter, Wijnstraat 63. J. Sanders, Secretaris, Oranjepark 43.
Sociaal Democratische Vrouwenclub. Mej. F. Verstraten, Secr.­Penningm., Celebesstraat.
Bureau van Actie en Propaganda tegen Fascisme en Communisme.
Kantoor; Voorstraat 396, Telef. 5051, Giro 81245.
Vereeniging voor Volkenbond en Vrede. Afdeeling Dordrecht.
P. L. de Gaay Fortman, Voorzitter. Mr. A. de Jong, Burgemeester van Westmaas en Mijnsheerenlan'd, Secretaris.
Bel 3000, 4000 of 5000 op voor uwc iuivcrlcnliëu , Dordr. Tooneelver. „Hooger zij ons 'doel".
P. van Heek, Voorzitter, Nicolaasstraat 36. A. v. d. Kuijp, Secretaris, Nic. Beetsstraat 9rood. J. Gerritsen, Penningm., Mare. Schampersstraat 34.
Reciteerclub „Hildebrand".
Jac. Valk, Voorzitter, A 618, Dubbeldam. D. T. de Jong, Secretaris, Dubbeldamscheweg 106. Mej. F. Wetselaar, Penningm., Brouwersdijk 101.
^ R.K. Tooneelvereeniging „St. Sura".
W. H. J. Keve, Voorzitter, Eemkerkstraat 55. L. M. Smits, Secretaris,, Bankastraat 24. J. v. d. Hurk, Penningmeester, Giessenmondestr. 56.
Vereeniging v. Arbeiders Radio Amateurs V.A.R.A.
Afdeeling Dordrecht.
A. de Haan, Voorzitter, Vrieseweg 41. W. v. d. Hilst, Secretaris, Goeverneurstraat 38, Telefoon 3004.

A. M. de Vogel, Penningmeester, Brouwersdijk 21*1, Postrekening 190018.
R.K. Radio-Vereeniging „St, Paulus". Afdeeling K.R.O.
Jac. Schönberger, Stooplaan 29, Voorzitter. J. K. M. Dusseldorp, St. Jorisweg 2rd., Secretaris. J. Behrtel, Bilderdijkstraat 63, Penningmeester.
Patroons- Vereenigingen, Patroonsvereeniging „Dordrecht". Goedgek. bi] Kon. Besl. van 3 Maart 1930, No. 39.
A. Boogertman, Voorzitter, Dubbeld.weg 22. J. Nodelijk, Secretaris, Toulonschelaan 34. J. van Heeren, Penningmeester, Mauritsstraat 1.
Nederlandsche Aannemersbond. Afdeeling Dordrech*.
J. van Wel, Voorzitter, Binnen Kalkhaven 19. J. Nodelijk, Secretaris, Toulonschelaan 34. P. A. van Wijnen Sr., Penningm., Dubbeld.weg 37.
Banketbakkers-Patroonsvereeniging.
Chr. Schepers, Zwijndrecht, Voorzitter. N. v. d. Wolf, Steegoversioot 75, Secretaris. J. A. Spuiman, Penningmeester.
Broodbakkers-Patroonsverccniging „Onderling Belang".
J. P. Schepers, Noorderbrug l, Voorzitter. M. H. Berkhout, Paul Krugèrstraat 46, Secretaris. j. Landsmeer, Dubbeld.weg, Penningmeester.
Ned. R.K. Bond van Brood-, Koek- en Banketbakkers en aanverw. bedrijven. Afdeeling Dordrecht.
J. Moonen, Javastraat 20rood, Voorz.­Secretaris. C. v. d. Berg, Krommedijk 110, Penningmeester.
Federatie der Werkgevers-Organisatiën in het Boekdrukkersbedrijf. Afdeeling Dordrecht.
D. F.­Reidel, Voorzitter, Spuïweg 45. L. Gerritse, Secretaris, Stooplaan 46. N. H. Dekkers, Penningmeester.
Dordtsche Boekhandelaren- Vereenigirig.
G. van Herwijnen, Voorzitter. L. F. Morks, Secretaris. W. J. de Voogd, Penningmeester.
Nederlandsche Boekverkoopersbond. Afdeeling Dordrecht.
1 L,, F. Morks, Secretaris. W. J. de Voogd, Penningmeester.
G. van Herwijnen, Voorzitter. Nederlandscne Vereeniging
van Electro-technische Werkgevers, Afdeeling Dordrecht.
A. Aeckerlin, Voorzitter, Korte Scheidingsweg 29. M. van Dijk, Secretaris, Brouwersdijk 168rood. Na l Augustus 1934 wordt dit Nwe. Boezemkade. J. C. Vcrnes, Penningmeester, Toulonschelaan 38.
Kleermakerspatroonsvereeniging voor Dordrecht en Omstreken.
M. de Liver, Voorzitter, Steegoversioot 50. K. Mastenbroek, Secretaris, Maartensgat 25. P. Schaap, Penningmeester, Singel 93.
Bond van Loodgieters en Fitterspatroons „Door Samenwerking Sterk". Afdeeling Dordrecht.
H. A. v. d. Linden, Voorzitter, Spuistraat 26. W. van Schelt, Secretaris, Varkenmarkt 25. J. W. Schuld, Penningmeester, Bleijenhoek 37.
Vereeniging „Ons Belang". Afdeeling Dordrecht en Omstreken
van den Nederlandschen Bond van Koffiehuis­, Restauranthouders en Slijters.
F. S. Schouten, Voorzitter, Vriesestraat 126. A. Heibeek, Secretaris, Burg. de Raadtsingel 23. Joh. Sebes Sr., Penningm., J.J.A. Goeverneurstr. 26.
Nieuwe Nederlandsche Bond van Koffie- huishouders en Slijters „Nienebokos". Afdeeling Dordrecht.
K. de Bruijn, Voorzitter, Park Merwestein. C. de Rooij, Secretaris, Tolbrug 7. J. Rietveld, Penningmeester, Vriesestraat 64.
Bond van Rijwielherstellers en -Handelaren in Nederland. Afdeeling Dordrecht.
Jac. Lakcrveld, Voorzitter, Bleekersdijk 20. D, Wulfse, Secr.­Penningtn., Lange Breestraat 66.
Bond van Schilderspatroons. Afdeeling Dordrecht.
A. Ek, Voorzitter, Groote Kerksbuurt 60. Adr. Roos, Secretaris, Nieuwstraat 50. P. C. Meijers, Penningmeester, Spuiweg 15.
BISCHOFFs Heereokleeding is GOEDKOOPER Ci £3'
£» K <i •>
> >•
sa i
H «a
Vereeniging van Radio-detailhandelaren. District Dordrecht.
A. Bakker, Voorzitter, Bleekersdijk 17. J. C. Vernes, Secretaris, Toulonschelaan 38. M. van Dijk, Penningmeester, Brouwersdijk 168rd.
Nederlandsche Kappersbond. Afdeeling Dordrecht.
T. van Maren, Voorzitter, Bagijnhof 62. P. J. de Visser, Secretaris, E. D. Dekkerstraat 11. C. ƒ. Versluijs, Penningmeester, Vest 15.
N ChH
r o K w
u
H O d
GO 03
W K
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 108
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
108
Jaar:
1934
202 203 Dordr. Vereen, van Sigarenwinkeliers.
ÜJ E D m
i U 55 IL
O LU
W. G. M. Heek, Voorzitter, Voorstraat 237. Herm. H. Lighaam, Secretaris, Voorstraat 225. I. Kok, Penningmeester, Voorstraat'231.
Dordrechtsche Slagersvereeniging.
A. van der Sijde, Voorzitter, Oranjelaan 67. B. van der Eijk, Secretaris, Dubbeld.weg 49. T. Hoogvliet, Penningmeester, Riouwstraat 22.
Algemeene Nederlandsche Ventersbond. Afdeeling Dordrecht.
W. P. Mans, Voorzitter, Lindenstraat 21rood. C. van Bedaf, Secretaris, Hellingen 53. B. de Wit, Penningmeester, Azijngang 10.
Dordr. Wagenverhuurdersvereeniging „Onderling Belang",
A. Groenendijk, Voorzitter. A. Huisman, Secr., L, Breestraat 64 rd. A. Meeldijk, Penningmeester.
Vereenigingen van Ambtenaren en Opzichters* Nationaal Verbond van
Algemeene Nederlandsche Bond
Gemeente-Ambtenaren in Nederland. Afdeeling Dordrecht.
A. A. Rouffaer, Voorzitter, Dubbeldamscheweg 65r. L. van der Voet, Secretaris, Draai 7rood. J. Nijenhuis, Penningmeester, Willemstraat 38.
Ü ü LU
UJ tt _j Q lil o
b ü. UJ
z LU
Onderafd. Dordrecht en Omstr. van de Afd. Zuid-Holland van den Nederl. Bond van Gemeente-Ambtenaren,
W. Kunnen, Voorzitter, Krispijnscheweg 135rood. M. G. Rietveld, Secretaris, Dubbeldam. D. van Noord, Penningmeester, Sliedrecht.
Centrale Nederlandsche Ambtenaarsbond. Afdeeling Dordrecht.
A. Feenstra, Voorzitter, Dubbeldamscheweg 105rd. H. F. W. Scholten, Secretaris, Hoekenessestraat 46. P. Traarbach, Penningmeester, Spuiweg 100.
Algem. Nederl. Christ, Ambtenaarsbond. Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
<
UJg z§ >
• ü
S. R. Beinema, Voorzitter, Singel 20. H. Post, Secretaris, Alexanderstraat 8. N. Knijff, Penningmeester, Noordendijk 136rood.
Bond v. Chr. Politie-Ambtenaren in Ned. Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
A. van der Linde, Voorzitter, Zuidendijk 159b. K. Faber, Secretaris, Boshamerstraat 11. A. Katoen, Penningmeester, Potgieterstraat 3.
Nat. Bond van Handels- en Kantoorbed. „Mercurius". Afdeeling Dordrecht.
M. Verheul, Voorz., Reeweg A 342a, Dubbeldam. C. van der Linde, Secretaris, Mesdagstraat 26. R. Ponte, Penningmeester, Heijsterbachstraat 6. L. M. van der Salm, Correspondent der Verz. Inst., Noordendijk 1.
van Handels- en Kantoorbedienden. Afdeeling Dordrecht.
L. Bouman, Voorzitter, Vorensaterstraat 52. A. van Wijk, Secretaris, Willem Marisstraat 64. Z. Roobol Jr., Penningmeester, Chr. de Wetstr. 12. Dit laatste is tevens correspondentie-adres.
Vereeniging van Kantoorbedienden. Gevestigd te Dordrecht. Opgericht 1869.
College van Commissarissen: Mr. J. C. Stoop, K. Lotsy, B. Kuipers. Bestuur:
J. Tijssen Rzn., Voorzitter. S. van der Linden, Penningmeester. N. Brillemans, Secretaris.
W. van Aken en K. J. W. Bolte, plaatsvervangende bestuursleden.
Nederl. Vereeniging van Christelijke Kantoor-
en Handelsbediende n. Afdeeling Dordrecht.
C. J. Mulder, Voorzitter, Aert de Gelderstraat 13. F. van Herwijnen Pzn., Secretaris, Havenstr, 8rd. H. Brand, Penningmeester, van SHngelandtlaan 22.
Nederl, Vereeniging van Christ. Technici. Afdeeling Dordrecht.
A. van Walraven, Voorzitter. J. Roos, Secretaris, Hoekenessestraat 35. M. Versteeg, Penningmeester.
Centrale Bond van Werkmeesters
en ander Opzichthoudend Personeel. Afdeeling Dordrecht.
A. F. Beekhuizen, Voorzitter, Rotterdamscheweg 106, Zwijndrecht.
A. W. van Ditten, Secretaris, Vondelstraat 43rood. A. C. Mulder, Penningmeester, Wantijstraat 20.
' Advertentie-Bureau Jat. Duits, Bleekersdijk 23, Dordrecht! P^WPH Werklieden-Vereenigingen, Dordrechtsche Bestuurdersbond.
R. Laan, Voorzitter, Wijnstraat 63. F. J. van der Worp, Secretaris, Voorstraat 396, Telefoon 5051, Giro 81245.
H.-C. van Tiel, Penningm., Joh. Bosboomstr. 46. Aangesloten Organisaties.
Centrale Nederlandsche Ambtenaacsbond. Zie onder Vereenigingen van Ambtenaren enz.
Algemeene Nederlandsche Bood v. Arbeiders (sters) in het Bakkers', Chocolade- en Suikerbewerkings-
bedrijf. J. M. van Emmerik, Voorz., Goeverneurstr. 76rd. K. Verkouw, Secretaris, Eemsteijnplein 14. A. Bax, Penningmeester, Boshamerstraat 27.
Algemeene Nederlandsche Bouwarbeidersbond. J. de Roza, Voorzitter, Drievriendenhof 11. J. P. de Klundert, Secretaris, Vrieseplein Srood. J. W. de Klerk, Penningm., I. da Costastraat 2.
Nederlandsche Vereeniging van Fabrieksarbeiders. H. J. Kemp, Voorzitter, Vondelstraat 69rood. L. L. v. d. Velden, Secretaris, Tollensstraat 30. ' B. Borsje, Penningmeester, Kasperspad 110.
Algemeene Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbedienden. Zie onder Vereenigingen van Ambtenaren enz.
Nederlandsche Bond van Huispersoneel. Mej. A.' Oostrom, Voorzitster, Tollensstraat 10. Mej. J. de Vogel, Secr.esse, Goeverneurstr. 55rd. Mej. M. Donkersloot, Penningm.esse, Hoogt 17.
Nederlandsche Bond van Kapperspersoneel. P. Bonte, Secr.-Penningm., Steegoversloot 67.
Nederlandsche Bond van mannelijke en vrouwelijke arbeiders in de Kleedingindustrie en aanverwante vakken.
P. J. Brouwer, Voorz.-Secr., Joss. de Jongstr. 1. H. W. Ponte, Penningm., Kromhout 64.'
Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Land-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf. C. de Graaff, Voorzitter, Groenedijk 25. A, v. d. Linden, Secretaris, Scheepmakershof 6. J. Tak, Penningmeester, Steegoversloot 7.
Nederlandsche Lito-, Foto- en Chemigrafenbond. L. Punselie, Voorzitter, E. D. Dekkerstraat 7. H. Busink, Secr.-Penningm., Brouwersdijk Hlrd.
Algemeene Nederlandsche Mctaalbewerkersbond. J. P. Busink, Voorzitter, Voorstraat 396. H. Walther, Secr.-Penningm., Voorstraat 396.
Algemeene Nederlandsche Bond van Meubelmakers, Behangers en aanverwante vakken.
Ph. Sebes, Voorzitter, Dubbeld.weg I56rood. C. G. van Vliet, Secretaris, Tollensstraat 68. H. Vernes, Penningmeester, Herm. Jozinahof 2.
Bond van Nederlandsche Onderwijzers. Zie onder Onderwijszaken.
Nederlandsche Bond van Personeel in Overheids- dienst.
H. D. C. Tito, Voorzitter, Louis Apolstraat 3. F. de Vries, Secr.-Penningm., Almsvoetstraat 7.
Nederlandsche Schildersgezellenbond. N. J. Nellen, Voorzitter, Zeehavenlaan 66. D. van Leeuwen, Secretaris, Hendrikstraat 17. E. Boers, Penningmeester, Nieuwstraat 39.
Nederl. Sigarenmakers- Tabaksbewerkersbond. Th. van Kesteren, Voorzitter, I. da Costastr. 22. F. van Oevelen, Secr.-Penn., Joss. de Jongstr. H.
Nederlandsche Bond van Arbeiders(sters) ia de Slagers- en aanverwante bedrijven. A. M. Smak Gregoor, Goeverneurstraat 56, J. J. Hogendoorn, Secr.-Penn., St. Jorisweg 29.
Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tram- wegpersoneel, H. C. Pijnenburg, Voorzitter. J. B. Wezenbeek, Secr., A. v. Bleijenburgstr. 11. K. Maat, Penningmeester, Mesdagstraat 36.
Algemeene Nederlandsche Straatmakersbond. J. C. van Doorn, Secr.-Penn., Kromhout Srood.
Algemeene Nederlandsche Stucadoorsbond. H. Tombrink, Voorzitter, Binn. Kalkhaven 39rd. J. de Keijzer, Secretaris, Ambonstraat 10. A. Smit, Penningmeester, Vorensaterstraat 7.
Algemeene Bond van Technisch- en Opzïchthou- dend Personeel. M. van Geffen, Voorz., 's Gravendeelschedijk 5. H. P. van Zeben, Secr., Dubbeldamscheweg 92. J. Florusse, Penningmeester, Sumatrastraat 51.
Centrale Bond van Transportarbeiders. R. Laan, Voorzitter, Wijnstraat 63. J. de Hoop, Secr.-Penningm., Wijnstraat 63.
Algemeene Nederlandsche Typografenbond. J. Hendriks, Voorzitter, Brouwersdijk 157rood. P. van Daalen, Secretaris, Hooftstraat 102. H. Pannekoek, Penningmeester, Kasperspad 13.
Plaats. Raad uit de Mod. Arb.beweging. Kantoor: Voorstraat 396, Tel. 5051, Giro 81245.
BISCHOFF's Kinderkleeding is GOEDKOOPER
N C PHM
O E W
H O
U W
H
0%ord w t> *j «3
2 H
M S
ïr> vH >
* l
o
H on
S '
g o S P° H
-J «
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 109
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
109
Jaar:
1934
204 205
D < LU £ b m
x üs U)
oUJ I-
o
00 UI u. Ul­i go
Um) z o uo.UJ
Plaatselijke Jeugdraad.
J. P. de Klundert, Voorzitter, Vrieseplein 5rood. L. van Oevelen, Secretaris, Weissenbruchstr. 22rd.
V) UJ
Personeel­raad van de Dordrechtsche Coöperatieve Verbruiksvereeniging U.A,
L. J. Brantenaar, Voorzitter. J. Verzijl, Secretaris.
Christelijke Bestuurdersbond. ü)
_l UJ H
N. de Visser, Voorzitter, Reeweg 30rood. C. J. Mulder, Secretaris­Penningmeester, Aert de Gelderstraat 13, Telefoon 15.
Z
ü(/). UJ UJ
Aangesloten Organisaties:
I ü ü) UJ X ü
ü UJ
-l UJ
Z
UJ h-
< cc < Q. UJ K
w(ƒ) O/ o
$ o >
Z UJ
oLU
-J Z
Bouwarbeiders. D. C. van Oostende, Th. de Bockstraat 77rood. Fabrieksarbeiders, Transportarbeiders. Adr. Mol, Zeehavenlaan 80. Houtbewerkers, Meubelmakers, Behangers. J. H. de Klerk, Willemstraat 9. Kantoor­, Winkelbedienden, Handelsreizigers. F. van Herwijnen Pzn., Havenstraat Srood. Metaalbewerkers. J. Busink, Frans Lebretstraat 6. Opzichters, Teekenaars. J. Roos, Hoekenessestraat 35. Grafische vakken. J. C. C. Köhlenberg, Eemkerkstraat 20. Bakkers, Slagers, Drankbereiders. D. Sint Nicolaas, Vondelstraat 14. Ambtenaren. H. Post, Alexanderstraat 8. Belastingambtenaren. J. Zwijgers, Zuidendijk 51b. Gemeentewerklieden, Rijkswerklieden. K. Kooijmans, Willemstraat Hrood. Spoorwegpersoneel. A. van Drongelen, Zuidendijk 255. Politie­agenten. K. Faber, Boshamerstraat 11. Postpersonecl. M. de Meer, Krommedijk 20. Werkmecsters. D. Luijten, Martinus Steijnstraat örood. Landarbeiders. C. H. Brand, Eemsteijnstraat l rood. Kleermakers. G. Groesbeek, Oudendijk, Dubbeldam.
Rechtskundig Adviesbureau van den Christelijlcen Bestuurdersbond,
Houdt zitting eiken Maandagavond van 8—9 uur in het gebouw „Patrimonium", Lange Breestraat. Correspondentie­adres: Aert de Gelderstraat 13.
Nederl. Christelijk Werkliedenverbond „Patrimonium".
N. H. Scheurkogel, Voorzitter.
Gebouw Lange Breestraat. •
K. Kooijmans, Secretaris, Willemstraat H. C. van Dam, Penningmeester.
Dordr, Chr, Werkliedenver, „Eendracht". Secretariaat: N. A. Loopik, Eemsteijnstraat 17rood.
Nederlandsche R.K. Volksbond. Afdeeling. Dordrecht. (R.K. Vakcentrale).
H. J. van Dooremalen, Voorzitter, Oudelandstr. 39. A. Stumpel, Secretaris, Mart. Steijnstraat 30. C. F. van Os, Penningmeester, Suikerstraat 25. ­
Aangesloten Organisaties.
Nederlandsche R.K. Kappers (sters)­Bediendenbond. Chr. Kerschkamp, Voorz., Dubbeldamscheweg J. de Berg, Secr.­Penningm­, Voorstraat 39.
Nederlandsche R.K. Vereeniging van Post­, Tele­ foon­ en Telegraafpersoneel „St. Petrus". J. Maas, Voorzitter, Bloemstraat 25. J. Smulders, Secretaris, Dubbeldamscheweg 158. C. J. Behrtel, Pennïngm., Potgieterstraat 12.
Nederl. R.K. Bouwvakarbeidersbond „St. Joseph". P. Megens Jr„ Voorzitter, M. Schampersstr. 37. M. Bosman, Secretaris, Jac. Catsstraat 45. N. Koeken, Penningmeester, Alexanderstraat 34.
Nederlandsche R.K. Bond van Houtbewerkers en aanverwante vakken „St. Antonius van Padua". Voorzitter vacature. W. E, v. d. Berg, Secretaris­Penningmeester, Vincent van Goghstraat 25.
Nederlandsche R.K. Grafische Bond.
A. N. Berkhout, Voorzitter, Giessenmondestr. 20. H. J. van Luenen, Secr., E. D. Dekkerstraat 3. M. Klous.' Penningmeester, Almsvoetstraat 18.
Nederl R.K. Metaalbewerkersbond „St. Eloy". C. Dielissen, Voorzitter, Museumstraat Srood. B. H. Slijkhuis, Secr., Dubbehnondestraat 26. J. Schaf Fels, Penningmeester, Giessenmondestr. 18.
Nederlandsche R.K. Vereeniging van Spoor­ en Tramwegpersoneel „St. Raphaël". D. Dokman, Voorzitter, Reeweg (Oost) 209. J. H. Engelbregt, Secretaris, Krommedijk 112. R. van Leeuwen, Penningm., Krommedijk 100.
Nederlandsche R.K. Transportarbeidersbond „St. Bonifatius". J. Tukker, Voorz.­Secr„ Merwedestraat 17. J. van der Geer, Penningm., Hellingen 84.
Bel 3000,4000 of 5000 op voor uwc adverleiUiën
Diverse Commissiën, Corporatiën, Vereenigingen, enz. Vereeniging Oranjedag.
Adr. Bos Pzn., Voorzitter, Nieuwe Haven 17. A. H. D. Wepster, Secretaris, Reeweg (O.) 148. Telefoon 5586.
D. Hoogenboezem, Penningmeester. Singel 19. Christelijke Oranjevereeniging.
Ds. W. Meijnen, Voorzitter. Fr. van Herwijnen, Secretaris, Prinsenstraat 7. G. van Dijk, Penningmeester.
Mobilisatie voor den Vrede, Dordrecht en Omstreken.
(Gratis maandelijksche verspreiding huis aan huis van vredesgeschriften).
E. E. Meursing, arts, Penningmeester, Joh. de Witt­ straat 39, Giro 180070.
P. F. Felkers, Secretaris, Nieuwe weg 34.
Nederlandsche Vegetariërsbond. Afdeeling Dordrecht.
P. F. Felkers, Secretaris, Nieuwe weg 34.
Vereen, voor facultatieve Lijkverbranding Afdeeling Dordrecht.
Dr. G. J. van Meurs, Voorzitter, Burgemeester de Raadtsingel 23f.
Arbeidersvereen, voor Lijkverbranding* Secretariaat: J. van den Oever, Dubbeldamscheweg 130rood, Dordrecht.
J. Vos, Secretaris, Bleekersdijk 45.
Nederlandsche Reisvereeniging. Afdeeling Dordrecht.
J. J. Zehnpfenning, Voorzitter, Borneostraat 17. A. Visser, Secretaris, Bleekersdijk 25rood.
Sub­Comité van de Ver. „Reisbelasting".
Inlichtingen verschaft Mevr. W. Verbeek van der Sande­Fangman, Oranjepark 5.
Nederl, Vereeniging van Huisvrouwen. Afdeeling Dordrecht.
Mevr. Kappelhoff­van Dijk, Presidente, Singel 75. Telefoon 5352.
Mevr. J. Meijer­Schotel, Secretaresse, Bleijenhoek 1. Telefoon 3371.
Mevr. N. Sturms­Bruin, Penningmeesteresse, Singel 330. Telefoon 4482.
Dordrechtsche Vrouwenclub. Clubgebouw Grootekerksplem 1.
Mevr. Dr. H. B. van Bilderbeek­van Meurs, Pres. Mej. N. J. Hamelberg, Secr., Corn. v. Beverenstr. 7. Mej. H. de Vos, Penningm., Kuipershaven 36a.
Nederlandsche Christenvrouwenbond. Afdeeling Dordrecht.
Presidente: Mevr. J. Gravendijk­Veltenaar. Secretaresse: Mevr. M. J. Otto­van Bruggen. Rozenhof 31.
Penningmeesteresse: Mevrouw de Boer­Land, BlSCHOFF's HEERENKLEEDING IS BETER
Nederlandsche R.K. Fabrieksarbeidersbond „St. Willibrordus". C. P. Jooren, Voorzitter, Prins Mauritsstr. 50, Zwijndrecht.
J. de Jong, Secretaris, Oudelandstraat lörood. G. Kulsdom, Penningm., Muijs van Holystraat 30.
Nederlandsche R.K. Bond van Handels­, Kantoor­ en Winkelbedienden „St. Franciscus v. Assisie".
Voorzitter vacature. C. Mineur, Secretaris, Celebesstraat 92. W. A. v. Dooremalen, Penningm., Gravenstr. 9.
Nederlandsche R.K, Naaisters' ea Kleermakersbond „St. Gerardus Majella".
A. Zebregs, Voorzitter, Anjelierstraat 3. J. C. v. d. Mijl, Secretaris, Jac. Catsstraat 53. J. Troch, Penningmeester, Steegoversloot 36.
Rechtskundig Adviesbureau van den R.K. Volksbond.
Zittingsuren alle werkdagen van 7 tot 8 uur behalve Donderdags. Gratis advies voor leden van den R.K. Volksbond. Niet­leden tegen geringe ver­ goeding. Correspondentie­adres: Suikerstraat 25.
Bestuurders­Bond „Dordrecht" van de Nederlandsche Vakcentrale.
J. H. Schoorel, Voorzitter, Dubbeldamscheweg 184. ƒ. v. d. Hoek, Secretaris, de Ia Reijstraat 2. A. J. van Son, Penningm., Reeweg (Oost) 140.
Dordrechtsche Werkliedenvereeniging „Vooruitgang door Beschaving",
D. A. Nedermeijer, Voorzitter, da Costastr. 28rd. C. van Wingerden, Secretaris, Kromhout 25. J. Kramer, Penningmeester, Spuiweg 65rood.
N C P
HM O
wa u
H W O H d O
of s r­ sa 02
H K
EM *=J
§ po
H o
1
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 110
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
110
Jaar:
1934
206 207
R.K. Vrouwenbond. Afdeeling Dordrecht.
LU K D m
2!
Z z 10
O IL
O S UI Lu
O W LU
LU « "-J Q
ü «A
ïs
LU < UJ £ o
J o:
UI o b
O O
Z w
Mej. G. Dusseldorp, Presidente, St. Jorisweg 15. Mej. H. Overwijn, Secretaresse, Joh. de Wittstr. 21. Telefoon 3885.
Mej. W. Janssen, Penningm.esse, Merwekade.
Alliance Francaise. Dordrecht.
G. L. van Herwaarden, Spuiweg 48, Secretaris. Friesche Vereeniging „Us Memmetael".
H. J. van Loon, Voorzitter, Bosb. Toussaintstr. 29. M. J. Glas, Secretaris, Krispij nscheweg 123rood. B. Kuijpers, Penningmeester, Noordendijk 70rood. P. Hardorff, Bibliothecaris-Archivaris, Muijs van Holystraat örood.
Vergaderlokaal: Café N.A.B., Steegoversloot 39. ^ Vereen, van Oud-Groningers „Gruno".
X Z O
o
o: o O
z LU I- z LU
O w CD Z
I- X ü
^ > *
U LU
LU Z
Zeeuwsche vereeniging Luctor et Emergo. G. J. Molhoek.' Voorzitter.
C. de Haan, Secretaris, Reeweg 8. J. C. Pilaar, Penningmeester.
Brandweer-Vereen. „Jan v, d. Heijden". (Vereeniging van Bevelvoerenden).
B. Hubers, Voorzitter, v. Slingelandtlaan'21. ~
J. Nijenhuis, Secretaris, Willemstraat 38. A. J. van Buul, Penningmeester, Botgensstraat 13.
<j; Dordrechtsche Brandweervereniging. Z
Opgericht 7 Januari 1927.
J. Lagendijk, Voorzitter, Vest 20rood. P. Hubers, Secretaris, Brouwersdijk 236rood. P. Ridderhof, Penningmeester, Anjelierstraat lord.
Stichting „Woningzorg".
Mr. J. van Drooge, Voorzitter. Dr. A. van Oven Jr., Pennigm., wnd. Secretaris. Joh, G. Geuvels, Administrateur. C. van Nugteren, Opzichter, de Genestetstraat 9rd., Telefoon 5595, bij wien men zich kan aanmelden voor een woning,
Vereeniging „Volkshuisvesting".
Mr, J. van Drooge, Voorzitter. Dr. A. van Oven Jr., Penningm., wnd. Secretaris. Joh. G. Geuvels, Administrateur. C. van Nugteren, Opzichter, de Genestetstraat 9rd-, Telefoon 5595, bij wien men zich kan aanmelden voor een woning.
Bouwmaatschappij Het Noorderkwartier. Directeur: S. Tadema, Kon. Wilhelminastr. 33rd.
S. Smit, Voorzitter, Buiten Walevest 15. T. van Weering, Secr., Tolbrugstraat L.Z. 2a. Mej. J. Rijkens, Penningmeesteresse, Vest 111.
Woningbouwvereniging „Ons Huis".
N. H. Scheurkogel, Voorzitter. C. J. Mulder, Secr.-Penn., Aert de Gelderstraat 13. P. van Dongen, Opzichter, Brouwersdijk 214rood, Telefoon 5553.
Vereeniging „Onze Woning". Secretariaat: Almsvoetstraat 30. ' R.K. Woningbouwvereen. „Het Gezin".
W. N. v. d. Berg, Voorzitter, Krommedijk 110. W, A. van Dooremalen, Secretaris-Penningmeester, Gravenstraat 9, Telefoon 4003.
H. J. van Dooremalen, Opzichter, Oudelandstr. 39.
Vereeniging tot verbetering der huis- vesting van de arbeidende klasse.
Mr. P. Blussé van Oud-Alblas, Voorzitter. H. J. Vriesendorp, Secretaris, Wijnstraat 139. Jhr. H. W. Stoop, Penningmeester.
Ver. v. Huiseigenaren Onderling Belang.
J. K. Ouborg, Voorzitter, St. Jorisweg 24. C. J. Mulder, Secr., Aert de Gelderstr. 13. Tel.15. J. J. Hulsman. Penn., Groenedijk 48, Tel. 5003. P. van Donkelaar, Dir„ Vrieseplein 11, Tel. 6122.
Ancient Order o£ Foresters. Court Stad Dordrecht.
H. W. A. Houbolt, Voorzitter, Frederikstraat 36. D. F. Reidel, Secretaris, Spuiweg 45, Tel. 5032. L, Gerritse, Penningmeester, Stooplaan 46.
Vrij metselaarsloge „la Flamboyante".
Dr. J. Geest, Voorzitter. J, Temmink, Secretaris, St. Jorisweg.
Nieuw-Malthusiaansche Bond» Afdeeling Dordrecht.
M. F. de Bruin, Nessestraat 23, Voorzitter. J. van den Oever, Secr., Dubbeldamscheweg 130rd. P. J. de Visser, Penn., E. D. Dekkerstraat 11.
Ned. R.K. Bond voor Groote Gezinnen. Afdeeling Dordrecht.
W. Beerden, Voorzitter, Cronjéstraat 9. Theo J. P. van Hees, Secretaris, Krommedijk 114. C. H. Princen, Penningmeester, St. Jorisweg I3a.
Vereeniging „Kindertuintjes". Terrein Reeweg (Oost) 215.
W. de Bruijn, Voorzitter. W. van den Broek, Secretaris, Singel 89. C. van der Graaff, Penn,, v. Slingelandtlaan 20. W. H. A. Meerkerk, Leider, Mauritsstraat 7rood.
Informatiebureau R.K. Kosthuizen* 00 M. A. van Dooremalen, Gravenstraat 9, Tel. 4003. Advertentie-Bureau Jac. Duits, Bleekersdijk 23, Dordrecht BISCHOFF's KINDERKLEEDING IS BETER § * i SS
Postzegelvereeniging „Dordrecht". (Opgericht l November 1922.
Afdeeling van de Internationale Vereeniging „Phila- telica", gevestigd te 's Gravenhage.
A. Rouwenhorst, Secretaris, Celebesstraat 29. Vergaderingen Ie Woensdag van elke maand in gebouw „Americain".
Vereeniging „Krispijnbelangen".
G. S. Hüsen, Voorzitter, Dupperstraat 24. H. de Vos, Penningmeester, Hooftstraat 40. W. Nagtegaal, Secretaris, Louis Apolstraat 20.
Bond tot verbetering van den trekhond, Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
G. Dooren Jzn., Singel 85, Voorzitter en inspecteur voor het stamboek.
T. Schoolenberg, Secretaris-Penningmeester. Kynologenclub Dordrecht en Omstr.
Joh. de.Vaal, Voorzitter. J. J. Ambags, Secr., Timorstraat 10. Chr. de Groot, Penningmeester.
Brandstoffenvereeniging „Aller Belang" waarbij aangesloten 1300 leden.
Voorzitter: F. Kooij, Patersweg 19rood. Administrateur-Penningmeester: P. van Dongen, Brouwersdijk 214rood, Telefoon 5553.
Vereeniging voor Veilig Verkeer. District Dordrecht.
Dr. A. van Oven Jr., Voorzitter, Singel 297. G. J. van Zeben, Secretaris, Singel 205. F. A. de Court Onderwater, Penn., Wijnstraat 50.
Hulp aan buitenlanders.
Hiervoor zij verwezen naar de consulaire ambte- naren van vreemde landen te Dordrecht, onder rubriek Financieele Instellingen enz.
Familie-Vereeniging Vriesendorp. Gevestigd te Dordrecht.
Opgericht in de Algemeene Vergadering te Dor- drecht, den 12den Mei 1906.
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 9 Juli 1906, Nr. 98. Opgenomen in het bijvoegsel Nr. 779 tot de Nederlandsche Staatscourant van Donderdag 30 Augustus 1906, Nr. 202.
De vereeniging heeft ten doel de geestelijke (zede- lijke) en stoffelijke belangen der familie Vriesen- dorp en van de leden der vereeniging te bevor- deren en voor de eer en den goeden naam der familie Vriesendorp naar vermogen zorg te dragen.
J. Vriesendorp, Dordrecht, Voorzitter en Adjunct- Archivaris.
Th. C. Vriesendorp, Dordrecht, Secretaris. H. J. Vriesendorp, Dordrecht, Penningmeester. J. Vriesendorp, Amsterdam, Heerengracht 423, Eere-Voorzitter en Archivaris.
Mr. C. Vriesendorp, 's Gravenhage.
N i
i r HH
wan ru*
H W O K Cj 55
Nagekomen opgaven van Vereenigingen. Dordrechtsche Lawn-Tennis Club.
Mr. P. J. Sigmond, voorzitter. P. J. E. de Kanter, secr., Achterweg 18. H, J. Vriesendorp, penningmeester.
Vereeniging van Credietgevers.
W. Spiering, voorzitter. D. ]. de Haan, secretaris, de la Reijstraat 35. W. J. H. Addiks, penningmeester. C. A. van 't Hoff, administrateur, controlebureau, Reeweg 27, Telef. 95.
N ationa al-Socialistische Beweging in Nederland.
(Alg. Leider: Ir. A. A. Mussert.) Kring Dordrecht.
Kringleider: Dr. F. O. Bruijning, Binn. Kalkh. 33 b. Kringhuis: Wijnstraat 1.
0co t/s3 l
O »
O [> cc w
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 98
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
98
Jaar:
1934
182 183 Polikliniek R.K. Ziekenhuis.
UI K D m i ffi
ü£ z
Voor vrouwenziekten en verloskunde : Maandag en Woensdag 8.30—9.30 uur v.m. G. C. J. A. Bol, arts.
Voor heelkunde en vrouwenziekten : Dinsdag, Don- derdag en Zaterdag 8.30—9.30 uur v.m. G. A. Stenger, arts.
Voor oogziekten: Maandag 4.15—5 uur n.m. R. T. Branbergen, arts.
Voor huidziekten: Donderdag 4.15—5 uur n.ra. Dr. D. J. van Bruggen. Geneesheer der inrichting: B. G. J. M. Verbeeten, arts.
25 " < z fe Ilg
H w 2 .«. H u
2 Si Q.
i- _J Q LU £!* Ug o i
(/) D « b z
ÜN>°8 o Q
LU CM L- f- LU 2 < o UJ < z
LUJ w zU Q; LÜ
Z < >
(J
LU -l
Z < <
Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst.
Zie Bestuur en personeel der Gemeente.
Gemeentelijke Ontsmettingsdienst. Telefoon. 6102.
Aanvragen op het Bureau van den Gemeentelijken Geneeskundigen- en Gezondheidsdienst, Bever- wijcksplein 3, van 9—12 uur voormiddag en van 1.30-5 uur n.m. Telefoon 5331.
ConsuUatiebur. voor Zuigelingenvoeding. Kinderziekenhuis Singel 106. Telefoon 3214.
J. G. Moltzer, Voorzitter. J. A. Delhez, Secretaris, Spuiweg 55. L. van Twist-Harshagen, Penningmeesteresse.
Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging.
I. van Huiden, Voorzitter. P. Tulner, Secretaris, de la Reijstraat 28. H. van Gijn, Penningmeester. A. A. den Hartigh, Bode, Steegoversloot 76. Telefoon 3078.
Dordrechtsche Onderlinge Ziekte-Verzekering „Doziver".
Voorzitter: Vacature. Plaatsvervangend Voorzitter: Vacature. Secretaris: W. Mantingh, Krispijnscheweg 107rd. Penningmeester: H. G. van der Esch. Pl.verv. Secr.-Penn.: P. Traarbach, Spuiweg 100. Vertegenw.: W. Goethals, Krommedijk 199rood. Medisch Adviseur: P. Romijn. Correspondent een der Plaatsverv. Secr.-Pennïngm.
Ziekenfonds „De Herstelling".
Dr. A. M. V. van Aardenne, Voorzitter. Dr. Adri van de Ven, Secretaris-Penningmeester.
Geneesheeren:
Dr. A. M. V. van Aardenne, Dr. Teije de Jong, Dr. E. S. Cohen, Dr. I. A. A. Strucker, Dr. C. Romeijn, Dr. E. E. Meursing, Dr. Duco Stadig, Dr. M. A. F. H. v. d. Broek, Dr. A. H. Hert- stein, Dr. H. G. Gilhuijs. Apotheker: Dr. Adri van de Ven, Schefferspl. 135. Bode: J. Versteeg, Borneostraat 26rood.
Israël. Begrafenisvereen. Eits-Gajeim.
M. de Liever en Ph. Braadbaart, Directeuren. Mevr. Wed. G. van Gelder-den Hartog en Mevr. S. Meijer-Braadbaart, Directrices.
Het Nederlandsche Roode Kruis. Afdeeling Dordrecht.
P. L. de Gaay Fortman, Voorzitter. Mr. G. J. W. van Tricht Sr., Onder-Voorzitter. Mr. K. J. Poll, Secr.-Penn., Joh. de Wittstraat 35.
Algemeen Ziekenfonds te Dordrecht.
Bestuur: Dr. Teije de Jong, Voorzitter, Steegoversloot 16. Apoth. H. J. Thoman, Secretaris, Voorstr. 366. Apoth. H. P. Stam, Administr., Krommedijk 24a. Dr. C. Romeijn, Singel 156. Dr. A. C. Drogendijk, Bosb. Toussaintstraat 4. Apoth. J. A. L. Bouma, Voorstraat 91.
Afgevaardigden uit de leden: J. P. Busink, Voorstraat 396. J. P. de Klundert, Vrieseplein 5. M. J. Giphart, Bilderdijkstraat 18.
Ziekenfonds „De Eensgezindheid".
Dr. A. Kappelhoff, Voorzitter. H. Ridders, Secr., Corn. v. Beverenstraat 17. Genees- en heelkundigen: A. Kappelhoff, J. A. Delhez, Teije de Jong, Mej. Willy Vos, E. S. Cohen, Duco Stadig, E. E. Meursing,' J. A. A. Strucker.
Apotheken: Fa. G. W. v. d. Bovenkamp, Fa. D. Vogelenzang, Filiaal H. J. Thoman, H. P. Stam.
Bode: J. F. Wegman, Singel 173. Ziekenfonds „Eendracht maakt Macht".
M. Mouthaan, Voorzitter. J. van der Kloet, Secretaris-Penningmeester, Tou- lonschelaan 26rood.
Ziekenfonds „Eendracht".
J. Koopman, Voorzitter, Groenendijk 10. L. van der Linden, Secretaris, Noordydijk 74. H. Busink, Penningmeester, Lombokstraat 27.
Ziekenfonds „Een ieders voordeel".
A. Kappelhoff, Voorzitter. H. P. Stam, Secr.-Administrateur, Krommedijk 24a.
Stichting Volksbadhuis.
Volksbadhuizen aan de Vest, Goeverneurstraat en Bankastraat.
Dr. P. Romijn, arts, Voorzitter, Singel 194. A. van Son Wzn., Secretaris, Singel 86.
Begrafenis-Vereeniging. Koningin Wilhelminastraat 26rood. Tel. 3021.
J. A. Houbolt, Voorzitter. C. Veenstra, Secretaris-Penningmeester.
„Zonnestraal".
Nederlandsche Vereeniging voor de verpleging van T.B.C.-patienten allee gezindten in het Sanatorium voor Arbeidstherapie „Zonnestraal" te Hilversum. Plaatselijk leider voor de bazars, collecten en busjes: L. J. Brantenaar, Bilderdijkstr. 57. Telefoon 4071.
„Den'nenheuvel".
Vereeniging tot het Exploitceren van Herstellings- oorden en Sanatoria voor Handels- en Kantoor- bedienden, Handelsreizigers en Handelsagenten. Secretaris afdeeling Dordrecht Ls. van der Laan, Bleekersdijk. 14.
Vereeniging tot bevordering der gezond- heid in de Grafische Vakken in Nederland
Afdeeling Dordrecht.
M. van Eijk, Voorzitter. C. van der Straaten, Secretaris, Brouwersdijk 129. H. P. J. van Leeuwen, Penningmeester.
Groene Kruis.'
Dr. "H. W. van Rhijn, Voorzitter. Dr. Duco Stadig, Secretaris, Singel 209. Mr. Joh. Jonker, Penningm., Wolwevershaven 10. Ir. J. H. Albers Meijer, magazijnmr., Singel 206.
Vereeniging „Het Wit-Gele Kruis". Afdeeling Dordrecht.
P. J. van Beuzekom, Geestelijk Adviseur, Burg. de Raadtsingel 9.
Dr. B. Verbeeten, Advis. geneesheer, Joh. de Witt- straat 17.
J. N. Waals, Voorz., Burg. de Raadtsingel 7. Mej. B. Keus, Secretaresse, Wijnstraat . Leon de Reuver, Penningmeester, Wijnstraat 131. Adres d. Wijkzusters : R.K. Ziekenhuis, Houttuinen.
Dordrechtsche Gezondheidskolonie.
A. M. V. van Aardenne, Voorzitter. A. van Son, Secretaris, Singel 86. H. J. Vriesendorp, Penningmeester.
Vereeniging tot bevordering der belangen van T.B.C.-patienten in Nederland. Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
Algemeen Correspondent: L. J. Brantenaar, Bilderdijkstraat 57.
Dordtsche Ver. tot bestrijding der T.B.C.
J. A. Delhez, Voorzitter. A. Hoek, Bleekersdijk 15, Secretaris. H. van Gijn, Penningmeester. Bureau: Singel 87. Telefoon 4538. Consultatiebureau voor Tuberculosebestrijding Dr. F. O. Bruym'ng, Houttuinen 10. Telefoon 3513. Spreekuren: Voor kinderen Woensdag "van 2—4 uur. Voor volwassenen Donderdag van 2—4 u.
Vereeniging „Zonnegloren". Nederd. Hervormd Sanatorium te Soest voor lijders aan T.B.C.
Mevr. van Ingen-Valk, Toulonschelaan 8a.
Vereeniging voor Christ. Gezondheids- en Vacantiekoloniën in Nederland.
N. de Visser, Voorzitter. J. van Maanen, Secretaris, K. Scheidïngsweg 40. C. de Meer, Penningmeester, Bankastraat 60.
R.K. Vereen, voor Tuberculosebestrijding „Herwonnen Levenskracht".
P. Hermus, Paul Krugerstraat 7, Voorzitter. L. J. Hermus, Nicolaasstraat 3, Secretaris. J. Maas, Bloemstraat 25, Penningmeester.
R.K. Kinderuitzending.
Dr. B. Verbeeten, Voorzitter, Joh. de Wittstraat 17. J. K. M. Dusseldorp, Secretaris, St. Jorisweg 2rood.
R.K. Sanatorium Dekkerswald.
Plaatselijke afdeeling vertegenwoordigd door Mevr. A. Eras-Lips.
Nazorg-Comité „Dordrecht".
Vacature Voorzitter. L. J. Brantenaar, Bilderdijkstraat 57, Secretaris- Penningmeester. Bij dit Comité zijn aangesloten:
Raad van Arbeid. Vereeniging tot bevordering der belangen van t.b.c.- patiënten in Nederland, Afdeeling Dordrecht. Dordtsche Vereeniging tot bestr. der tuberculose. Vereeniging tot bevordering der gezondheid in de Grafische Vakken, Afdeeling Dordrecht. Vereeniging „Herwonnen Levenskracht". Vereeniging „Draagt elkanders lasten". Maatschappij van Handel en Nijverheid, Departe- ment Dordrecht. Dordrechtsche Bestuurdersbond. R.K. Volksbond. Christelijke Bestuurdersbond.
Vereeniging tot bevordering der belangen van Slechthoorenden.
D. Hack, Voorzitter, Slingelandtlaan 33. Mevr. A. Veth-Rohrbach, Secr., Gevaertsweg 8. Joh. Eddes, Penningmeester, Dubbeld.weg 40. D. van Schelt, Willem Marisstraat 81.
Vereeniging „Dordrecht E. H. B. O."
M. Cohen de Heer, Voorzitter. C. van den Stigchel, Penningmeester. W. van Butselaar, Secretaris, Beverwijckstraat 1. Bij eventueel ongeval op te bellen: C. van den Stigchel, Noordendijk 10. Telefoon 4695.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 99
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
99
Jaar:
1934
184 185 Armwezen, Liefdadigheid.
LU o:
^ w ^ mm
Armenraad.
Bureau Beverwijcksplein 3, kamer 10. Telef. 5831. Bestuur.
L. G. van Henvaarden, Voorzitter. Dr. A. van Oven Jr., Secretaris.
Commissies.
a. Tot steun aan oud-Indische militairen: R. J. E. Muring, Voorzitter. Dr. A. van Oven Jr., Secretaris.
\ u. 2: UJ ü{ O
b. Voor onderhoudsplicht: L. G. van Herwaarden, Voorzitter. Dr. A. van Oven Jr., Secretaris.
c. Voor kinderbescherming: Mevr. R. J. J. de Roo-baronesse Dirckink von Holmfeld, Voorzitster.
Mevr. C. Kappelhoff-van Dijk, Secretaresse.
d. Voor woekerbestrijding: Mr. W. A. de Kat Angelino, Voorzitter. Mr. G. J. van Oostveen, Secretaris.
Het bureau van den Armenraad is dagelijks ge-
l[l "- III g ° H
o S urv.
opend van 9—12 uur en eiken dag, behalve Zater- dag van \}/2—'5 uur. In het bureau zijn mede ge- vestigd de bureaux van de afdeeling Dordrecht van de Koninklijke Nationale Vereeniging tot Steun aan Miliciens: P. L. de Gaay Fortman, Voorzitter, Dr. A. van Oven Jr., Secretaris-Penningmeester,
en van de Commissie A van het Plaatselijk Crisis- Comité: Dr. A. van Oven Jr., Voorzitter. C. Veenstra, Secretaris.
Maatschappelijk Hulpbetoon. Gevestigd in het gebouw Hof 11- Telefoon 5922.
Bestuur:
s l o
> Z
J. Sanders, Oranjepark 43, Voorzitter. Mr. W. O. de Kat Angelino, Vest 28, Secretaris. N. H. Scheurkogel, Frans Lebretstraat 30, Penn. Genees-, heel- en verloskundigen: O. Cahen, J. A. Delhez, A. A. M. de Jong en A. Kappelhoff. Vroedvrouwen ; P. H. Ruijs van Gulik, H. Fritse, M. B. Hoogenboom-Dijkers, H. Schaap. Directeur: L. A. van Doorn, Groenedijk 92.
Nederd. Hervormde Diaconie.
D. v. d. Engh, Voorz., Adr. v. Bleijenburgstr. 17. A. A. Schouten, Secretaris, Tolbrugstraat W.Z. 24. Telefoon 4703.
J. C. v. Asperen, Boekhoud., Reeweg 127, Tel. 4462. J. J. Hulsman, Amanuensis, Groenedijk 48. Tel.5003.
-13.
Aanmelding van 8.30—10.30, met uitzondering van den Vrijdag- en Zaterdagmorgen.
Diaconie Gereformeerde Kerk.
Voorzitter wisselt om de twee maanden. A., van der Linden, Reeweg 22, Scriba. J. Puijpe, Cronjéstraat 21, Boekhouder.
Diaconie der Christ. Geref. Gemeente.
J. Tijssen, Voorzitter, Kromhout 111. A. Brand, Secretaris, Stevensweg D 117, D'dam. P. Noordzij, Penningmeester, Sophiastraat 19.
Behoeftige leden kunnen zich aanmelden bij een der diakenen.
Diaconie der Rem. Geref. Gemeente. Commissie uit het Bestuur, belast met de arm- verzorging :
De Predikant der Gemeente. Mevr. A. Veth-Rohrbach, Gevaertsweg 8. J. Zwama, Aert de Gelderstraat 11.
Diaconie Evang.-Luthersche Gemeente.
J. W. E. Bolte, Secretaris, Celebesstraat 19. Aanmelden voor hulp aan de kosterij.
Diaconie de l'Eglise Wallonne de Dordr. Mr. A. E. A. Allard, pasteur-suffragant, Delprat- singel 5a, Breda.
Mr. P. Blussé van Oud-Alblas, Secrétaire du Con- sistoire, Wolwevershaven 17, Dordrecht.
Diaconie der Vrije Evang. Gemeente. Aanmelding v. hulp bij J. Harzheim, Spuiweg 32rd. Armbestuur der Oud-Kath. Gemeente.
Pastoor W. J. de Vrij, Voorzitter. Dr. A. J. van de Ven, Secretaris-Penningmeester. Th. Groenhart, Bestuurslid.
R.K. Parochiaal Armbestuur en Sint Jacobsgesticht.
Vacature, Voorzitter. H. Tonino, Ie Secretaris. J. C. Hoogenboom, 2e Secretaris. J. J. Groot, Penningmeester. Aanmelding voor steun den l en en 3en Woensdag der maand van 8 tot 9* uur aan het St. Jacobs-
gesticht, Groótekerksbuurt 11—13. Vereen, van den H. Vincentius a Paulo. Bijzondere Raadt
J. N. Waals, President, Burg. de Raadtsingel 7. P. Boelrijk, Secretaris, Burg. de Bruïnelaan 111, Zwijndrecht.
L. H. Gelissen, Penningm., Wolwevershaven 11. Conferentie H. Bonifacius:
L. J. M. Stumpel, President, Steegoversloot 2, J. K. M. Dusseldorp, Secretaris, St. Jorlsweg 2. H. Veringa, Penningmeester, Voorstraat 308.
Bel 3000, 4000 of 5000 o p voor uwc advertenliën Conferentie H. Antonius:
C. G, Kammerer, Krommedijk , President. H. Schlattmann, Singel 161, Vice-President. J. D. van Hal, v. Slingelandtlaan 5, Secretaris. W. C. Luijendijk, Bosb. Toussaintstr. 52, Penningm.
Vereeniging Commissie der St. Vincentms'Vereen. tot Kinderverpleging en Kinderbescherming te Dordrecht
J. Busch, Oranjepark 7, Voorzitter. Jac. Schönberger, Stooplaan 29, Secretaris. H. Tonino, Voorstraat 255, Penningmeester. H. Ahaus, Riedijk 1.
St. Elisabeths-Vereeniging.
Ondersteuning van R.K. Kraamvrouwen, zieke vrouwen en kinderen.
Mevr. E. de Bruijn Kolkman, Presidente, Buiten Walevest 6.
Mevr. B. Masion Boudier, Secretaresse, Nieuwe Haven 32.
Mevr. L. Busch Drabbe, Penningmeesteresse, Oranjepark 7. Aanmelding voor hulp bij Mevr. de Bruijn-Kolkman voor de St Bonifaciusparochie en bij Mevr. Eras- Lips, Oranjepark l voor de St. Antoniusparochie.
St. Martha-Vereeniging.
Mevr. Rutte-van den Bee'mt, Voorzitster. Mej. H. Busch, Secretaresse. Mej. C. Busch, Penningmeesteresse. Aanmelding voor hulp bij Mevr. Rutte-van den Beemt, Vriesestraat 108.
Nederl. Israëlietisch Armbestuur.
A. Zadoks, Voorzitter, Corn. van Beverenstr. 17rd. B. J. Katan, Secretaris, Corn. de Wittstraat 33. J. van den Bergh, Penningmeester, Singel 135. S. Duits, Johan de Wittstraat 23.
Vereeniging Armenzorg.
Kantoor Vest 20a rood. Telefoon 3483. Geopend dagelijks van 9 tot 12 uur.
Mr. A. A. Moll, Voorzitter. H. O. de Joncheere, Secretaris-Penningmeester.
Commissie tot uitdeeling v. warme spijzen. („Rumfordsche Soepkokerij").
S. Crena de longh, Voorzitter. Hugo van Gijn, Penningmeester. W. de Joncheere, Secretaris.
Leger des Heils.
Afdeeling Geestelijk werk Kromhout 102. Bevelvoerend officier Adjudante M. Schiller. Afdeeling Maatschappelijk werk, Kromhout 102.
Toevlucht voor Mannen en Vrouwen.
Metropool en goedkoop logies. Directeur Adjudant A. Meerman. Afdeeling Barmhartigheidswerk. Nieuwstraat 26. Hoofd: Zuster P, E. de Dreu.
Vereeniging „Hulp in de Huishouding". Deze Vereeniging is een onderafdeeling van de Barmhartigheidspost Nieuwstraat 26. Leidster: Zuster de Dreu. Commissie van Toezicht: Mevr. J. H. Jansen Bot- hof, Mevr. N. Krim-Das, Mevr. J. H. van der Kloet-de Regt.
Stuiversvereeniging voor Stille Armen.
Mej. Lengton, Voorzitster. Mej.
J. H. Hartzheim, Secretaresse.
Mej. G. de Leur, Penningmeesteresse. Aanmelding voor hulp: Dr. A. van Iterson, Singel 83 en bij Ds. D. Bins, Stooplaan 21.
Wijkvereeniging Wijk VIII,
Ds. J. Petri, Voorzitter, Mij. Dordrechtstraat 15. Mej. P. J. van Empel, Secretaresse, Bosboom Tous- saintstraat 79.
Mevr. C. van Asperen-Vernes, Penningmeesteresse, Reeweg 127.
Hachnosas Ourgiem. (Steun aan doortrekkenden).
A. Zadoks, Voorzitter. H. van Beugen, Secretaris. B. J. Katan, Penningmeester. Aanmelding voor hulp bij B. J. Katan, Cornelis de Wittstraat 33.
Familiebeurs der Repelaeren.
Jhr. P. H. van de Wall Repelaer, Voorzitter. Dr. F. Delhez, Dordrecht, Commissaris. Jhr. Mr. P. A. J. van den Brandeler, 'sHage. H. B. de Roo van Capelle, Dubbeldam. Jhr. H. W. Stoop, Dordrecht. Adres voor hulpzoekenden bij den Voorzitter.
Hervormd Bestedelingenhuis. Bagijnhof 21. Telefoon 4295. "
L. G. van Herwaarden, Voorzitter. H. van Gijn, Secretaris. W. de Joncheere, Penningmeester.
Inlichtingen te verkrijgen aan de stichting.
Tehuis voor Ouden van Dagen der Gereformeerde Kerk. Groote Kerksbuurt 26.
Aanmelden bij J. Ouborg, Voorzitter, Vest 53.
Sint Jacobsgesticht. (R.K. Ziekenhuis). Houttuinen 10.
A. Kramer, Voorzitter, Kuipershaven 26. Aanmelden: Houttuinen 10, Telefoon'6251.
BISCHOFF's Heerenkleeding is GOEPKOOPER
K t»
H HE
i
?* H 5° H «
ow
N CHH
r HN
n B W
U
H W O K d Or sa
co H S * H B
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 100
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
100
Jaar:
1934
186 187
D < UJ K D m
i ücö
T
•t o . Ofcz m j m T ïï K
r- i- o O i­
— K °
UI o ÜJ - Q J
a J
LU ^ Mg
z>
o > z
Uos i b
Vereenigd Armen-, Wees- en Nieuw Armhuis.
College van Regenten: J. H. Reinhardt, Mevr. J. de Groot-de Groot, Mevr. A. C. H. van Drooge- Uden Mosman, H. O. de Joncheere, S. Crena de longh A.Czn.
Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde en verlaten kinderen in het huisgezin, Thans genaamd „Kinderhulp".
Mr. H: Heuvelink, Bagijnhof 34, Voorzitter. W. Pieterse, Kon. Wilhelminastr. 6rd„ Secretaris. W. Mantingh, Krispij nscheweg 107rd-, Penningm. Aanmelding voor hulp bij een dezer bestuursleden.
Vereeniging voor Kinderbewaarplaatsen.
Mevr. Nebbens-Sterling, Presidente. Mevr. van den Broek-de Mol van Otterloo, Secr. Mevr. Bos-van Herwaarden, Penningmeesteresse. Aanmelding voor opname bij de directrice der Kin- derbewaarplaats Voorstraat 108.
Vereen. „Kindervoeding en -kleeding".
Mevr. Jansen-Bothof, wnd. Voorzitster. W. Barendregt, Secretaris en waarnemend Penning- meester, de la Reijstraat 6. Aanmelding voor hulp aan de school, door de kin- deren bcz'ocht.
Het Heilige Geest- en Pesthuis ter Nieuwerkerk.
P. Dooremans, Voorzitter. J. Kooijman, Secretaris, Voorstraat 45. J. A. L. Bouma, Penningmeester, Voorstraat 91. Aanmelding voor hulp bij den Secretaris of bij een der andere bestuursleden.
Stichting voor Bejaarden „Merwestein" te Dordrecht.
Vrieseweg 58. Telefoon 5702.
Correspondentie-adres: Bestuur Stichting „Merwe- stein".
Vereeniging „Pro Senectute", Tehuis Van Strijsingel 329. Telefoon 5802.
Me]. A. Goedhart, Ie Patrones, Oranjelaan 36. Mevr. M. B. Philipse-Visser, 2e Patrones, Wol- wevershaven 18.
Mevr. C. C. Rijkens-Das, Directrice, Singel 329.
Mis'jenes Zekeiniem. (Steun aan Ouden).
H. Breemer, Voorzitter, Singel 229. L. van den Bergh, Secretaris, Oranjelaan 34. H. Zadoks, Penningmeester, Voorstraat 128. Aanmelding voor hulp bij een der bestuursleden.
Megadle Jethomiem. (Verzorging van Weezen).
J. Duits, Voorzitter, Bleekersdijk 23. Jos. Zadoks, Secretaris, Reeweg lOrood. E. Benedictus, Penningmeester, Wijnstraat 50.
Inlichtingen bij een der bestuursleden.
Vereeniging tot steun aan Verwaarloosden en Gevallenen. Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
Mr. K. K. Douw van der Krap, Voorzitter. S. D. J. Prins, de Bruïnelaan, Zwijndrecht, Secr. Mevr. W. Verbeek van de Sande-Fangman, Penn. Aanmelding voor hulp bij den Voorzitter.
Nederlandsch Mettray. (Landbouwkolonie op Rijsselt).
Correspondent: Mr. P, Blussé van Oud-Alblas, Wolwevershaven 17.
Doel: het opnemen van knapen die een streng toe- zicht noodig hebben.
Algemeene Nederlandsche Vrouwenbond „Tesselschade".
Mevr. de Gaay Fortman-de Ligt, Johan de Witt- straat 12, Eere-Voorzitster.
Mevr. W. Blussé van Oud-Alblas-Staring, Wol- wevershaven 17, Voorzitster.
Mevr. de Roo-Baronesse Dirckink von Holmfeld, 'Huize Amstelwijck, Dubbeldam, Secretaresse. Mevr. Vriesendorp-Moll, Singel 214, Penningm.esse. Mevr. Kuipers-Roest, Directrice Bemiddelings- en Voorlichtings-Bureau, Vrieseweg 81.
Mevr. Wijers-Bongaerts, Singel 155. Mevr. de Kat-Bree, Achterhakkers 11.
Vereeniging ter behartiging van de belangen van jonge meisjes.
Mej. E. M. Middelhoven, Presidente. Me]. E. Gort, Secr.esse, Toulonschelaan 17rood. Mevr. M. van Mourik-Donkersloot, Penningm.esse, Stooplaan 12.
Inlichtingen verschaft Mej. E. M. Middelhoven, Aert de Gelderstraat 6.
Advertentie-Bureau Jac Duits, Bleekersdijk 23, Dordrecht^
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen.
Mevr. C. Sigmond-'t Hooft, Voorzitster. Mevr. A. E. Bol-de Bas, Secretaresse. Mevr. D. Heuff-van Klaveren, Penningm.esse.
Aanmelding voor hulp bij Mevr. Romijn-Theunis- sen, Singel 216.
Vereeniging tot betere verzorging van minvermogende kraamvrouwen en pasgeborenen.
G. C. J. A. Bol, vrouwenarts, Voorzitter. D. Moolhuijzen, arts te Papendrecht, Vice-Voorz. Mevr. J. de Groot-de Groot, Secretaresse. Mevr. M. J. Romijn-Theunissen, Penningm.esse.
Aanmelden voor hulp bij Mevr. Romijn-Theunissen, Singel 216.
Dordrechtsche Dorcas.
Mevr. J. de Groot-de Groot, Voorzitster. Mevr.
Zusterhulpkring. J. E. C. de Joncheere-Sayers, Onder-Voorz.
Mevr. J. E. M. Kootstra-van Wely, Secretaresse, Burgemeester Jaslaan, Dubbeldam.
Mej. A. Goedhart, Pennningm.esse, Oranjelaan 36. Mej. C. W. van Drooge, Kleederbewaarster.
Vereeniging „Hulpbetoon bij Ziekte". Opgericht door de Loge „La Flamboyante".
Dr. J. A. Delhez, Voorzitter. D. Bins Jr., Secretaris, Stooplaan 21. H. Hijzen, Penningmeester.
Johanna Heilina-stichting.
Doel: het verschaffen van huisvesting aan wedu- wen van vrijmetselaren.
Correspondentie-adres: Mevr. N. G. Geest-Brust, Singel 80.
Vergadert eiken l e Maandag van de maand 's avonds 8 uur lokaal Lombardstraat 13.
Presidente: Mej. J. Kooijman, Voorstraat 45. Vice-Pres.: Mej. E. van Russel, Clara Mariahof. Penningm.esse: Me], E. Bos, Steegoversloot 37.
Nederlandsche Blindenbond. Afdeeling Rotterdam.
Correspondentie-adres voor Dordrecht: J. van der Waal, Nicolaas Beetsstraat 24.
Hofjes, Clara en Mariahof (Vrieseweg).
Regenten : Mr. A. A. Moll, President; J. A. Delhez; Mr. J. A. de Koning ; Vacature; H. van Gijn, Secretaris-rentmeester.
Aanmelding bij den Secr.-rentmeester, Singel 149. BJSCHOFFs KinderWccding is GOEDKOOPER » * Vereeniging „Zwakzinnigenzorg",
Dr. A. van Oven, Voorzitter. A. H. D. Wepster, Secretaris, Reeweg 148. J. A. Meijerhoff, Penningmeester.
i
Comité „Autotocht voor zwakke en gebrekkige kinderen",
J. G. Moltzer, Voorzitter, St. Jorisweg 37. A. H. D. Wepster, Secretaris, Reeweg 148. Mevr. Kappelhoff, Penningm.esse, Singel 75.
Tsidkas Nosjiem. (Deugd der Vrouwen).
Mevr. R. Breemer-Hartog, Voorzitster, Singel 229. Mevr. S. Meijer-Braadbaart, Secretaresse, Oranje- laan 63.
Mevr. G. van den Bergh-Goldsmidt, Penningmees- teresse, Singel 135.
Nederlandsche Vrouwenbond tot
verhooging van het Zedelijk Bewustzijn. Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
Mevr. Th. Peereboom-Kutsch Loijenga, Presidente. Mevr. Petri-Maas, Secretaresse, Rozenhof 15. Mevr. van Hemert-Lindonk, Penningmeesteresse.
Aanmelding voor hulp bij de Directrice, Vest 57 en bij de Presidente, Levensverzekeringstraat 32.
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland.
Afdeeling Dordrecht.
M. Cohen de Heer, Voorzitter. D. van Tijn, Secretaris, Wijnstraat 129. L. Cohen, Penningmeester.
Commissie tot steun aan onbemiddelde leerlingen te Dordrecht.
H. van Gijn, Singel, Voorzitter. Jac. Schönberger, Stooplaan 29, Secretaris.
Commissie voor de huisvesting en steunverleening voor schoolgaande schipperskinderen.
J. van 't Hoff, Helmerstraat 8, Voorzitter. A. A. Kleijn, Gebouw Groothoofdspoort, Secretaris.
Dames-Naaikrans „Maria en Martha". Komt samen in het lokaal Lombardstraat 13, Maan-
dagavond 8 uur; de onderafdeeling voor jongere leden (onder leiding van de dames C. ƒ. Koster en P. A. Kraaijeveld) Vrijdagavond half acht.
Presidente: Mevr. Verdoes Kleijn-Middelburg, Singel 192, Telefoon 6093. Vice-Presidente: Mevr. Kranenburg-Hulsbergen, Hooge Nieuwstraat 38, Telefoon 3071. Penningmeesteresse: Mej. M. Schermers, Noorden- dijk 52.
Vrijzinnige Naai- en Handwerkkrans. Bleekersdijk 13.
Mevr. Wed. A. de Jonge-Deijermans, Matthijs Ba- lenstraat l, Presidente.
Mej. S. Plukhooij, Vest 96, Secretaresse. Mej. C. A. C. van Driel, Singel 325, Penn.esse.
N C PNH
na w
H td d o o >
92 S*w t» Z>P H* h*. z
i
r2 o* sa CO
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 101
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
101
Jaar:
1934
188 189
D < LU
N Z LU
W
D P m SO co o
I K Ur ï - Q wfft 10 O
10 tr
EZ m iT S «f O -i UU. UJ
. . H >- H^d S H *
o s O u
LU
W K UJ (5 D N U. O
W
£:, lü£
5£0)0 Z>
o > z
O Z
o: LU LIJ 1- 01
CoO
UJ Q LIJ K ffl LIJ O
LU K "_l Q
LU 5 ^ £ U) K r- N
Vereeniging „De Biesbosch". Bestuur:
J. Sanders, Wethouder der gemeente Dordrecht, Voorzitter.
Ir. C. J. Droogendijk, Rijkslandbouwconsulent te Dordrecht.
P. Herweijer Jansz., rustend landbouwer te Dubbel- dam.
Meijer de Vries, Referendaris aan het Departement van Sociale Zaken te 's Gravenhage.
Joh. A. Vis, Bezuinigings-Inspecteur der gemeente Dordrecht, Secretaris.
Polders, eigendom der Gem. Dordrecht, Nieuwe stadspolder, Oude stadspolder oostelijk en
westelijk deel, West-Merwedepolder, Slobbegors, Polder beoosten den Veerdam. De polder De Vier Polders.
Jhr. P. H. van de Wall Repelaer, Dijkgraaf. Mr. A. A. Moll, Secretaris.
Vereeniging tot Landverbetering. Gevestigd te Dordrecht, Wijnstraat 117.
Bedrijf i Als eigenaresse exploiteeren de onder de gemeente Rozenburg gelegen polders Groote Pol- der Krabbe, Kleine Polder Krabbe, Nieuwe Pol- der Krabbe, Zeehondenpolder, Noordbankpolder 6 Jantjespolder en de op die polders gevestigde landbouwbedrijven enz.
Maatschappij tot exploitatie van de polders Jannezand, Middelland en Nieuw-
Middelland en deBoven-enBenedenplaat Gelegen onder de gemeenten Made en Dussen. Adres Wijnstraat 117.
Bedrijf: Als eigenaresse de genoemde bezittingen, met de daarop gevestigde bedrijven exploiteeren.
Polder Groot Koningrijk.
H. B. de Roo van Capelle te Dubbeldam, Eigenaar. Polder Wieldrecht.
Gemeenten Dordrecht en Dubbeldam.
G. F. de Roo, Dijkgraaf. Mr. P. J. Sigmond, Wolwevershaven 7, Secretaris- Penningmeester.
Mr. P. Blussé van Oud-Alblas, F. W. de Jongh de Leeuw en H. J. W. van Aardenne, heemraden.
J. van Valen, beeedigd beambte, Dubbeldam, Rijks- straatweg nabij den 2den Tol.
Polders.
Eigenaar Jhr. Mr. O. J. Repelaer van Molenaars- graaf : Louisapolder, Cannemanspolder, Merwede- polder, Stededijk.
Mr. P. J. Sigmond, Rentmeester.
Gem. School voor Nijverheidsonderwijs. (Burgeravondschool met 4-jarigen cursus;
dagmachinistencursus; cursus riviervaartmachinisten; cursussen bouwkunde, wertkuigbouwkunde en electrotechniek).
Kromhout 150. Telefoon 53. D. J. van der Kulk, Directeur.
Cursus ter opleiding voor het voorloopig Machinistendiploma*
Kromhout 150. Telefoon 53. D. J. van der Kulk, Directeur.
Commissie, belast met het toezicht op het gemeentelijk Nijverheidsonderwijs*
W. C. Swaan, Voorzitter. * D. E. Nieborg, Secretaris, Krispijnscheweg 157.
Gemeentelijke Kweekschool voor onderwijzers(esscn).
Binnenwalevest 3. Telefoon 3472.
P. M. van Leeuwen, Directeur. Gemeentescholen. U.L.O.-School t
Groenedijk 45a. Hoofd: C. Boender. Lagere Scholen:
Hofstraat 5. Hoofd C. A. van Mourik. Vest 50. Hoofd Mej. F. S. de Voogd v.d. Straaten. Oranje Vrijstaatplein 2. Hoofden C. J. J. de Vries en M. van de Weg. Hofstraat 2. Hoofd J. A. F. Streefland. Nleuwkerksplein 28. Hoofd B, H. Nijland.
Bel 3000, 4000 of 5000 op voor uwc advcrtentiën
Gemeent, cursus voor vervolgonderwijs, verbonden aan de buitengewone school voor lager onderwijs. Hoofd: Vacature.
Gem. cursus voor spraakonderwijs. Beverwijckstraat 3.
Hoofd P. van de Griend, Reeweg (O.) 179rood. Binnenvaartschool. Binnenwalevest 3.
Commissie van toezicht:
J. van 't Hoff, Helmersstraat 8, Voorzitter. A. A. Kleijn, Geb. Groothoofdspoort, Secretaris.
Hoofd: A. P. L. Snijder, Dubbeldamscheweg 85rd. Geneeskundig schooltoezicht. Schoolartsen:
Mej. W. A. Vos, Bleekersdijk 45. Jhr. Dr. J. G. F. van Spengler, Houttuinen 44. A. C. Drogendijk, Bosb. Toussaintstraat 4.
Schooltandartsen:
A. J. Hendriks, Groenmarkt 55. H. J. Hüpscher, Singel 148. .
Schoolarts voor de Gem. school voor buitengewoon lager onderwijs:
Dr. H. W. van Rhijn. Schoolverpleegsters:
Zuster R. E. Balkema. Zuster J. E. Jorna. Zuster J. C. M. Burgers (schooltandheelkundig ver- pleegster) .
BISCHOFFs HEERENKLEEDING IS BETER Lenghcnhof (Bagijnhof).
Regenten: K. Lotsy; K. J. J. Lotsy; M. L. Bax; H. O. de Joncheere; J. G. van der Gijp Baren- dregt, Secretaris-rentmeester.
Inlichtingen te verkrijgen ten kantore van den Se- cretaris-rentmeester, Vest 129.
Arend Maartcnshof (Museumstraat).
Regenten: Mr. J. A. Stoop, Leeuwarden; Jhr. Mr. G. C. W. van Tets, 's Gravenhage; Mr. A. G. W. Baron van Bentinck van Schoonheten, Olst (O.); A. W. J. J. Baron van Nagel!, Barneveld; Jhr. P. J. Repelaer van Spijkenisse, Hoenderloo; G. F. de Roo, Dubbeldam; Jhr. H. W. Stoop, Dordrecht, Secretaris-rentmeester, Burg. de Raadt- sïngel 37. Aanmelding bij den Secretaris-rentmeester.
Van Slingelandtsttof (Vriesestraat).
Regenten: Mevr. Repelaer-Kretschmar, Dubbeldam; G. N. Korthals, Beheerder, Steegoversloot 83.
Koningshof (Mariënbornstraat).
Regenten: G. van der Mark, Rentmeester, Korte Scheidingsweg 42, Dordrecht; K. Lotsy, Singel 295,
Dubbeldam. Aanmelding bij de Regenten.
Wilhelmina-Stichting.
Bestuur: Mr. J. van Drooge, Voorzitter; Mevr. W. Dozy v. Oldenburg, Vice-Presidente; Mevr. B. Verdam-van Hees, Mevr. de Roo-baronesse Dirckmk von Holmfeld; W. H. Staring, vormend het College van Regenten, met als Secretaris- rentmeester toegevoegd: Joh. G. Geuvels.
Gegadigden voor een woning kunnen zich tot een der Regenten wenden.
Eben Haezerhof en takenhof. Beide Hofjes behooren tot de Ned. Herv. Diaconie, Polders en Polderbesturen, Dordrecht; G. F. de Roo, Burgemeester te Gymnasium. Cornelis de Wittstraat 48. Telefoon 4217.
P. J. G. A. Hendrix, Rector. College van Curatoren:
P. L. de Gaay Fortman, Voorzitter. D. E. Nieborg, Secretaris, Krispijnscheweg 157.
Gemeentelijke Hoogere Burgerschool. Met 5-jarigen cursus.
Oranjepark 11- Telefoon 3564. Dr. J. J. Prins, Directeur. Handelsavondschool. Met 5-jarigen cursus. Groenedijk 45a.
H. Beernink, Directeur. Commissie van toezicht M. O.
Voorzitter: Mr. F. G. Rens. Secretaris: Mr. Z. J. de Langen, Bleekersdijk 2.
1 Onderwijszaken.
Geldeloozepad 35. Hoofd G. W. Wesselman. Corn. de Wittstraat 16. Hoofden C. Stempels en P. C. Maat.
Kasperspad 89. Hoofd M. Meijers. Singel 24. Hoofden J. Hage en A. Heilema. Brouwersdijk 104. Hoofd G. J. Molhoek. Bosb. Toussaintstraat 56. Hoofd G. W. Zweers. Rijksstraatweg 24. Tel. 5696. Hoofden J. van Aken en H. A. de Keijzer.
Jacob Marisstraat 46-48. Hoofden P. de Graaff en W. C. van Muijlwijk.
Buitengewone school voor lager onderwijs voor debielen. Hellingen 1—5.
Hoofd : A. H. D. Wepster.
Buitengewone school voor lager onderwijs voor imbecillen.
Geldeloozepad 35. Hoofd: D. Hack.
i i O
wa u
H W sa
cg Kl d r1
*S > v 052 K 2
1 S r-Z o so
CO Bsrf O S
l H cc
B ' M w
O 2!
Cï H
N
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 102
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
102
Jaar:
1934
190 191
D Li<j £ D CO
X (J «
Iozg
o ft UJüi
LL o UJ
LU * —i Q
' a
UI o b
ü ai
z£ 111 g
UJJg Wg
^ > • ü
K LH
0) UJ Of. s o o tt
CO
I ü
o o
> w
CC LU
O < m
z LU
z UJ
Commissie tot wering van Schoolverzuim.
Mej. A. C. M. Nivard, Voorzitster. J. Sterrenburg, Secretaris, Dubbeld.weg 99rood. Centrale Onderraad te Dordrecht.
J. Blokker, Voorzitter, Goeverneurstraat 39.
Bijzondere scholen voor Lager Onderwijs. „Vereeniging voor Neutraal Bijzonder Lager Onderwijs te Dordrecht".
Voorzitter : Dr. G. C. J. A. Bol. Secretaris : G. F. C. D. de Jonge. Penningmeester : A. Bisschop.
Scholen :
1. School voor U.L.O., Stek 25. Hoofd : H. P. N. van Delden,
2. School voor G.L.O., Stek 25. Hoofd : J. J. Buirma.
3. School voor G.L.O., Vest 48. Hoofd : M. Brans.
Fröbelschool Stek.
3 Hoofd: Mej. Camerling. UJ
Bijzondere Protestantsche Scholen.
„Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending te Dordrecht.
Voorzitter : L. J. Uittenbogaard. Secretaris: Ir. W. den Boer.
Scholen :
1. School voor U.L.O., Van Strijsingel 291. Hoofd : J. Klomp.
2. School voor G.L.O., Van Strijsingel 291. Hoofd : P. J. Wisse.
3. School voor G.L.O., Museumstraat 39a. Hoofd : H. Beernink.
4. School voor G.L.O., Museumstraat 39b. Hoofd : J. Rijkhoek.
5. School voor G.L.O., Krispijnscheweg 78. Hoofd : W. Wemelsfelder.
„Vcreeniging voor Christelijk Lager Onderwijs in de buitenwijken van Dordrecht".
Voorzitter : N. de Visser. Secretaris : M. Stevense.
School voor G.L.O., Mauveplein. Hoofd : C. v. d. Esch.
Christelijke Schoolvereeniging „De Mijl".
Voorzitter : J. de Wit. Secretaris : H. W. Kerkhof. School voor G.L.O., Rijksstraatweg 1. Hoofd': P. Quartel.
Wilhelminaschool, Mariënbornstraat 3a. (Chr. School voorB.O.).
Secretaris: P. van Duijvendijk, Gevaertsweg 16. Hoofd: G. Bunt.
Vereeniging „De School Mühring".
Voorzitter: J. A. Delhez. Secretaresse: Mevr. A. M. van Gijn-v, d. Werk.
School voor G.L.O., Vrieseweg . Hoofd: Mej. A. Treffers. Vereeniging „De Dordtsche Buitenschool".
Voorzitter: Dr. F. Delhez. Secretaresse: Mevr. A. M. E. Hbek-Döbken.
School: «Vrieseweg Sla. Hoofd: J. van Bavel.
Vereeniging „Dordrechtsche Montessorischool".
Voorzitter: W. van Rijn van Alkemade. Secretaresse: Mevr. A. Lemmens—van Gilst.
School: Kromhout 104. Hoofd: Mej. S. C. L. ter Haar. Commissie van Toezicht op het L, O*
P. Traarbach, Voorzitter. B. A. Cohen, Secretaris, Groenedijk 84.
Christelijke Hoogere Burgerschool. Met 5-jarigen cursus.
Wijnstraat 133. Telefoon 5584.
Dr, J. Fokkens, Directeur. W. J. van der Veen, Secretaris, Zwijndrecht.
Advertentie-Bureau Jac Duits, Bleekcrsdijk 23, Dordrecht
„Vereeniging tot stichting en instandhouding van vrije Christelijke Scholen op Gereformeerden grondslag te Dordrecht".
Voorzitter: A. J. Hendriks. Secretaris: K. Wieringa.
Scholen:
1. School voor U.L.O., Vrieseweg 20rood. Hoofd: J. Brobbel.
2. School voor G.L.O., Singel 98. Hoofd: J. A. Korteweg.
3. School voor G.L.O., Vrieseweg 22. Hoofd: K. van Loon.
4. School voor G.L.O., Vrieseweg 22rood. Hoofd: J. Firet.
5. School voor G.L.O., Standhasenstraat 25.' Hoofd: C. Schout.
„Het Bestuur van de beide parochiale Kerkbesturen der R.K. Parochiën van den H. Bonifatius en den H. Antonius van Padua te Dordrecht",
Voorzitter: A. Kramer. Secretaris: P. A. M. Le Maire.
Scholen:
1. School voor M.U.L.O., Singel 1. Hoofd: J. L. C. A. Schönberger,
2. Jongensschool voor G.L.O., Wijnstraat 75. Hoofd; J. K. M. Dusseldorp.
3. Meisjesschool voor G.L.O., Vriesestraat 15. Hoofd: Mej. Th. A. E. Kemna.
4. Meisjesschool voor G.L.O., Voorstraat 132. Hoofd: Mej. M. C. Berkhout.'
Christelijke Kweekschool.
„Vereeniging tot stichting en instandhouding cener Christelijke Kweekschool ter opleiding van Onderwijzers en Onderwijzeressen te Dordrecht", Voorzitter: A. Harkema. Secretaris: K. Wieringa. School: Godewijckstraat 3. Telefoon 3735. Directeur: D. W. Okker.
Bewaarscholen. Gemeentebewaarschool Nr. 1. Vest 71.
Mej. J. R. van Driel, Hoofd. Gemeentebewaarschool Nr. 2. Geldelóozepad 69.
Mej. G. J. Nanning, Hoofd. Gemeentebewaarschool Nr. 3. Rijksstraatweg 24.
Me], E. H. Lohrer, wnd. Hoofd.
Gemeentebewaarschool Nr. 4. Kromhout 104.
Mej. H. C. Stam, Hoofd. Gemeentebewaarschool Nr. 5. Betje Wolfstraat 2.
Mei. H. J. M. Steijn, Hoofd. .
Commissie van toezicht op de gemeentelijke en op de van gemeentewege gesubsidieerde bijzondere bewaarscholen.
Mevr. M. Fokkens-Haspers, Voorzitster. Mevr. A. C. M. Meijer-van Etten, Secretaresse, Joh. de Wittstraat 15.
Bewaarschool van de Ned. Herv* Gent. Vest 25.
Ds. D. Bins, Voorzitter, Stooplaan 21. Ds. J. Petri, Rozenhof 15, Secretaris. J. C. v. Asperen, Penningmeester, Reeweg (O.) 127. Hoofd: Mej. L. de Wit, Javastraat 17.
Vereen, voor Middelb. Techn, Onderwijs, Schoolgebouw Oranjelaan 12. Telefoon 5552.
Mr. J. C. Stoop, Voorzitter. Ir. J, M. C. Lebret, Secretaris-Penningmeester. Ir. H. de Groot, Directeur.
Vereen. Dordrechtsche Ambachtsschool. Reeweg Oost 111. Telefoon 5503.
B. van Bilderbeek, Voorzitter. R. E. Hattink, Secretaris-Penningmeester.'
Ir. J. H. Eddes, Directeur. -
Kweekschool voor de Zeevaart- te Amsterdam.
S. Hoogstra, commissaris-correspondent, Bellevue- straat 1.
Lagere en Middelbare Nijverheidsschool voor Meisjes.
Avondschool voor volwassenen. Avondschool voor fabrieksarbeidsters.
Steegoversloot 42—44. Telefoon 5046.
Mej. N. van Berkum, Directrice. Mevr. H. B. E. Boogaerdt-Meijster, Presidente. Mevr. T. A. Uden van Drooge-van Foreest, Secr.
Spreekuur der directrice Dinsdags van 2^-4 en Donderdags van 7—8 uur, in het gebouw der school, Steegoversloot 42.
Huisvlijtschool. Nieuwstraat 10.
Voorzitter: J. Ch. Rackwitsz, Krispijnscheweg 85 Secretaris: L. J. P. van den Berg, Frederikstr, 20 Penningmeester: J. Fontijne, Bosb. Toussaintstr. 20. Directeur: A. van Heusden, Singel 253.
,
Vakteekenschool „Patrimonium" te Dordrecht,
Steegoversloot 60. Rijkslandbouwwinterschool. Schoolgebouw: Oranjelaan 18. Telefoon 4974.
P. L. de Gaay Fortman, Voorzitter. G. F. de Roo, Dubbeldam, Secretaris. Ir. J. A. van Riel, Directeur.
Cursus in de Gemeente-Administratie van den N. B. G. A. Beverwijckstraat 3.
Leeraren : W. Kunnen, W. Mantingh en K. de Boer. Commissie van Toezicht op dien cursus: J. A. J. Jansen Manenschijn, Burgemeester der gemeente Zwijndrecht; Mr. K. J. Poll, Secretaris der gemeente Dordrecht; H. de Haas v. Dorsser, Secretaris der gemeente Sliedrecht.
Erkende Pontschool.
Directeur: E. A. Have, Adriaan van Bleijenburg- straat 19. Telefoon 5667.
HH l H
Cursus voor Opleiding als Bewaarschool- onderwijzeres.
Inlichtingen bij den heer P. Quartel, Joh. de Witt- straat 43.
Vereeniging voor Opleiding van Winkelpersoneel*
J. K. Ouborg, Voorzitter, St. Jorisweg 24rood. C. J. Mulder, Secretaris, Aert de Gelderstraat 13. Telefoon 15.
Hoofd: J. Richter, Krispijnscheweg 133rood. BISCHOFFs KINDERKtEEDING IS BETER t/a H |
i» 11
CS j j» H1
O3 w H CJ O F 5ö O ;>
^u * %H
N ^•' i
n E W
2* O r* w
ei
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 95
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
95
Jaar:
1934
176 177
D < LU tt D m
i ÜB
z X
m oK
Z O
o LU
­J LU
U IL Z
UJ -l Jl LU H (0 UI Ko
Ó
O < tt
LU o: ÜJ§ w° b
Z UJ *o: UJ
LU -l -I
Financieele Instellingen, Nijverheid, Handel en Industrie. Land- en Tuinbouw,
Vereeniging voor den Dordrechtschen Geld' en Effectenhandel.
Bestuur:
H. van Gijn, Voorzitter. Mr. J, H. Nieuwenhuijs, Secretaris, p.a. Amster- damsche Bank.
I. Bos, Penningmeester. Jhr. H. W. Stoop.
Leden:
Amsterdamsche Bank. Bank Associatie. Incasso Bank. De Kat 6 Co.'s Effecten en Administratiekantoor. Nederlandsche Middenstandsbank. Leon de Reuver. R. Stempels Pzn. De Twentsche Bank. Gebr. Wolff Hzn. 6 Co.
Agentschap van de Nederl. Bank N.V. Amsterdam.
Kantoor Wijnstraat 115. Geopend van 9—13 uur. Zaterdags van 9—11 uur.
Mr. A. H. Nebbens Sterling, Agent. Mr. P. Blussé van Oud-Alblas, S. Crena de Jongh A.Czn., Plaatsvervangers en Adviseurs.
De Dordrechtsche Onderlinge Crediet- vereeniging N.V.
Groenmarkt 64. Telefoon 5191.
Directeuren: C. Vriesendorp Jzn. K. F. Creutzberg. Onderdirecteur: Th. C. Vriesendorp.
UJ
yj < UJ UJ Q; —
tnuËg n • O
< o: o.UJ
N.V. Dordrechtsche Hypotheekbank. Groenmarkt 64boven. Telefoon 5332.
Directeuren: S. M. S. Philipse. J. J. van den Broek. Hulpbank Dordrecht
van de Spaarbank van het N.O.G.
'J. H. Kohier, Papendrecht, Veerdam 12. A. van Halewijn, J. J. A. Goeverneurstraat 31rood. C. Lipjes, Singel 103, correspondent.
Hulpbank*
L. G. van Herwaarden, Voorzitter, Spuiweg 48. H. O. de Joncheere, Ondervoorzitter, Singel 141. L. J. de Vos, Secretaris, Oranjelaan 44. W. de Joncheere, Kassier-Boekhouder, Singel 198.
He) 3000, 4000 „f 5000,,p Spaarbank te Dordrecht. Johan de Wittstraat 2. Telefoon 3763.
J. G. van der Gijp Barendregt, Voorzitter. Ir. J. M. C. Lebret, Onder-Voorzitter, S. Crena de longh A.Czn., Penningmeester. P. J. E. de Kanter, Secretaris.
Coöperatieve Boerenleenbank voor Dubbeldam en Dordrecht W.A. Kantoor: Singel 177rood, Dordrecht.
Geopend Maandag, Woensdag en Vrijdag, 's avonds van half zeven tot'acht uur.
Kassier: L. J. Vogelaar, Burgemeester Jaslaan 49, Dubbeldam. Telefoon 3266 (Dordt). Voorzitter: F. W. de Jongh de Leeuw, Smitzïgt, Dubbeldam. Telefoon 3027 (Dordt). Secretaris: W. Visser, Reeweg (Z.), Dubbeldam. Telefoon 5093 (Dordt).
Spaarkas St. Antonius van Padua. Steegoversloot 70.
J. N. Waals, Voorzitter. J. J. Groot, Secretaris-Penningmeester.
Broederschap Notarissen.
B. Kuipers, Groenmarkt 6—8. J. L. A. J. Tittel, Grootekerksplein 4. B. van Buul, Grootekerksbuurt 37. Mr. P. J. Sigmond, Wolwevershaven 7. A. E. Gomm, Kromhout 153. C. L. J. Vergroesen, Groenmarkt 21.
Postkantoor.
A. Grutterink, Directeur. K. O. M. Wiessner, Referendaris P.T.T., 2e klasse. Het postkantoor is geopend: Op werkdagen: verkoop zegels en rijwielmerken, verzending en afhalen van aangeteekende' stuk- ken, aannemen en afgifte van pakketten en af- doening van alle postzaken voor zoover hierna niet anders is aangegeven, van 8—19.30.
Verkoop beursbelasting en overige plakzegels, sta- tistiek-, rentezegels en omzetbelastingzegels van 9—16. Plakzegels van 10 cent van 8—19.30.
Op Zaterdag sluiten de loketten voor den verkoop van zegels enz., spaa'bank en pakketpost om 16 uur. Inwisseling pasmunt: op werkdagen behalve Zater- dags van 9—14 uur. Rijkspostspaarbank van 9—19.30. Postwisscls, quitantiën, postcheque- en girodienst van 8.30—15 uur. Telegrafische postwissels gedurende de geheele openstelling; girostortingen en cheques met spoedbehandeling van 8.30—19.30.
Uitbetaling invaliditeits- en ouderdomsrente en in- gevolge de ongevallenwet van 8.30—14 uur; op Dinsdag tot 15 uur.
Op Zondagen. Verkoop van zegels, afhalen van aangeteekende stukken en aanbieding van ex- presse stukken van 8.30—9.30.
Postagentschappen:
„Krispijnwijk", Krispijnscheweg 67. „Land van Valk", Krommedijk 126.
Rijkstelegraaf' en Telefoonkantoor.
Y. Bakker, Directeur. Het Telegraaf- en Telefoonkantoor is geopend : Voor den telegraaf- en den localen, interlocalen en internationalen telefoondienst op werkdagen 8—21 uur, op zon- en feestdagen 8—9 uur en 13-H uur.
Vanuit de cellen aan den openbaren weg en de aangesloten perceelen van particulieren kunnen doorloopend gesprekken worden aangevraagd en gevoerd.
Openbare spreekgelegenheden:
No, 16 Station N.S. Vestibule. „> 21 Goederenbureau N.S. (Dok). „ 22 Rijwielbewaarplaats N.S. „ 23 Zeehaven.
Telefoonstations:
„ 26 Krispijnscheweg (C. D. van Eek 67). „ 25 Kop v. het Land (K. G. Kooijman, C 146). „ 24 Land van Valk (A. Gravendeel, Kromme- dijk 126).
„ 27 Wieldrecht ('s Gravend, veerhuis). Cellen aan den openbaren weg:
„ 11 Veer Dordrecht-Zwijndrecht, zijde Dordr. „ 13 Dubbeldamscheweg bij de Alg. Begraaf pi. „ 14 Veer. Dordrecht-Papendrecht, zijde Dordr. „ 15 Sumatraplein.
Tel.nr. 5723 Dubbeldam hulppostkantoor en tele- foonstation.
„ 5815 Papendrecht hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

6472 ZwJjndrecht bijkantoor d. posterijen, telegrafie en telefonie.
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Dordrecht en Omstreken, Bureau Singel 287. Telefoon 46.
Mr. G. J. van Oostveen, Secretaris. Afdeeling Groeibedrijf.
H. G. W. van Aardenne, Singel 165, Dordrecht. Ir, H. G. Gentis, Kerkstraat 16, Leerdam. C. J. van Helden, D 110, Alblasserdam, Algemeen Voorzitter.
L. de Lange, Toulonschelaan 13, Dordrecht. Voor- zitter afdeeling Grootbedrijf.
H. A. Looijen, Struisvogclstraat 3, Gorlnchem. A. van Houweling, Peursum. L. P. A. J. Wijers, Singel 155, Dordrecht. J. T. Visser, E 14, Papendrecht. A, A. C. de Vries Robbé, Krommenhoek 2, Go- rinchcm.
Maatschappij voor Handel en Nijverheid Departement Dordrecht.
Ch. Redelé, Voorzitter. H. Leemhuis, Secretaris. F. A. de Court Onderwater, Penningmeester.
Middenstandsfederatie Dordrecht.
I. van Huiden, Voorzitter, Voorstraat 180. J. Heerema, Secretaris, Voorstraat 284. H. H. Ahaus, Penningmeester, Riedijk 1.
Adviesbureau voor den Middenstand.
Gebouw der Kamer van Koophandel Singel 287. Telefoon 45.
I. van Huiden, Voorzitter. H. H. Ahaus, Secretaris-Penningmeester, Riedijk 1. Mr. G. J. van Oostveen.
Dordrechtsche Winkeliersvereeniging.
I. van Huiden, Voorzitter, Voorstraat 180. E. Snijders, Alg. Secr,, Burg. de Raadtsingel'Idrd. W. Verheul, Penningmeester, Voorstraat 18.
Vereeniging tot Instandhouding der D.A.W.E.T.
I. van Huiden, Voorzitter, Voorstraat 180. A. Visser, Secretaris, Bleekersdijk 25rood. G. van Herwijnen, Penningmeester, Kromhout 139.
Algemeene Winkeliersvereeniging. Dordrecht en Omstreken.
A. J. Verheijden, Voorzitter. C. H. Advokaat, Secretaris. B. Monster, Penningmeester. Bureau: Korte Scheidingsweg 34.
Vereeniging van den Christelijken Ha n d eld rij ven den en Industrieelen Middenstand in Nederland.
Afdeeling Dordrecht.
J. Heerema, Voorzitter, Voorstraat 284. N. H. Dekkers, Secretaris, Vriesestraat 39. A. Kool, Penningmeester, Toulonschelaan 96.
mSCHOFF's HEERENMODE IS MODERNER
9° M <i y.
w B
"S § '
l H 03

^y tï^ oO ^ £
N g r
M—i
wan u
OS w H d o
O H H w w Afdeeling Kleinbedrijf.
W. de Groot, Spoorstraat 44, Leerdam. I. van Huiden, Voorstraat ISOrood, Dordrecht. W. Kruithof, Molendijk 60, Oud-Beijerland. Th. Beekhoven, St. Jorisdoelstr. 203, Sommelsdijk. D. van Loon, Merwekade 34, Dordrecht. Voorzitter afdeeling Kleinbedrijf.
A. Nieuwpoort, C 212, Sliedrecht. L. J. M. Stumpel, Voorstraat 162, Dordrecht. T. J. P. van Rijnberk, Voorstraat A 120, Vianen. W. Roest, Krommenhoek l, Gorinchem.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 96
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
96
Jaar:
1934
179
D < LJJ K D m
x ü
X
oLU I-
o üo LÜoo
LU ^
E LU I-
< op z LU o: O
< -i D
ü ü
Ulfe > tt
ÜJO o
Coöp. Broodbakkerij en Verbruiksvereen, „Vooruit".
Chr. de Wetstraat 2. Telefoon 5632.
J. A. Bergmeijer, Josselin de Jongstraat 25rood, Voorzitter.
J. Sanders, Oranjepark 43, Secretaris. J, H. Reinhardt, Bankastraat 46, Penningmeester.
ü >
Dordr. Coöp. Verbruiksvereeniging. Grootekerksbuurt 10. Telefoon 4071.
F. J. van der Worp, Voorz., Brouwersdijk 146rd. P. Traarbach, Secretaris, Spuiweg 100. W. de Vries, Lijnbaan 7, Penningmeester.
Coöperatieve Centrale Melkinrichting. Corn. de Wittstraat 2. Telefoon 4161.
W. Verheul, Directeur. E. J. Roosdom, Voorzitter, Singel 221. G. Kok, Penningmeester. A. van Rijn, Secretaris, Goeverneurstraat 23.
Coöperatieve Boerenleenbank, Dubbeldam—Dordrecht.
Kassier: L. J. Vogelaar, Burg. Jaslaan 49, Dubbel- dam. Telefoon 3266. Voorzitter: F. W. de Jongh de Leeuw. Secretaris: W. Visser, Reeweg Z„ Dubbeldam.
Advertentie Bureau Jac Duits, Bleekersdijk 23, Dordrecht „De Hanze".
Bond van R.K. Vereenigingen van den Handel- drijvenden en Industrieelen Middenstand in het Bisdom Haarlem. Afdeeling Dordrecht.
H. H. Ahaus, Voorzitter, Riedijk 1. A. J. Hecker, Secretaris, Voorstraat 291. H. Pitz, Penningmeester, Voorstraat 229.
Kath. Jonge Middenstandersvereeniging. (K.J.M.V.)
C. Rieff, Voorzitter, Steegoversloot 34. L. Eijgenraam, Secretaris, Wijnstraat 48. C. Put, Penningmeester, Maasdwarsstraat 1.
Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer.
Vreemdelingenverkeer: Dr. A. van Oven, Voorzitter. J. Kuipers Jzn., Secretaris, Vest 133. W. Dooren, Penningmeester.
Informatie- en Reisbureau: Bagijnhof No. l boven D.M.I. Telefoon 3366.
Commissie v. de Rijnvaart te Dordrecht.
L. de Lange, Voorzitter, Toulonschelaan 13. A. J. Roest, Secretaris, Singel 116. D. van Loon, Bolwerk 2.
Consuls, Vice-Consuls en Consulaire Agenten.
België: Mr. L. C. H. van Beeck Calkoen (V.C.), Wolwe vershaven 15. Denemarken: L. de Lange (V.C.), 's Gravendeel- schedijk 175.
Duitsche Rijk: S. Hoogstra (C.), 'sGravendeelsche- dijk (Zeehaven). Finland: S. Crena de longh A.Czn. (V.C.), Singel 159. Frankrijk: Mr. J. Salomonson (C.A.), Wolwevers- haven 19.
Groot-Brittannië en Ierland: I. Vriesendorp JJzn. (V.C.), Burgem. de Raadtsingel 35. Noorwegen : L. de Lange (V.C.), 's Gravendeelsche dijk 175.
Polen: G. D. van Es Gips (C.), 's Gravendeelsche
dijk 155. Zweden: P. L. van de Polder (V.C.), Burgem. de Raadtsingel 53.
Hollandsche Maatschappij van Landbouw Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
W. H. de Vos, Voorzitter, Singel 204. Mr. A. de Jong, Secretaris.
Landbouw Onderlinge Verzekering tegen Ongevallen in het Landbouwbedrijf. Afdeeling Dordrecht.
W. H. de Vos, Singel 204, Voorzitter. D. Meppelink, Stationsweg 44, Barendrecht, Secre- taris-Penningmeester.
Tuinbouw Onderlinge. Verzekering tegen Ongelukken. Afdeeling Dordrecht.
C. van der Straaten, Voorzitter, Reeweg O. 104. C. de Wit, Secretaris, De la Reijstraat 29.
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor' Tuinbouw en Plantkunde. Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
G. F. de Roo, Voorzitter, Dubbeldam. C. de Wit, Secretaris, De la Reijstraat 29.
Dordrechtsche Onderl. Glasverzekering.
C. S. C. van Waalwijk van Doorn, Voorzitter, Binnen Kalkhaven 21 rood.
E. Benedictus, Secretaris, Wijnstraat 87rood. J. van der Straaten, Lange Gelderschekade 1. J. H. den Hollander, Nieuwe Haven 2.
Coöperatieve Vereenigingen* Prov. Zuid-Holl. Archeologische Comm.
B. van Bilderbeek, Arch. B.N.A., Buitenwalevest 2, Lid en correspondent voor Dordrecht en om- streken.
Vereeniging „Hendrick de Keyser" tot behoud van architectonisch- of historisch- belangrijke gebouwen.
B. van Bilderbeek, Arch. B.N.A., Correspondent voor Dordrecht en omstreken.
Dordrechts Museum. Museumstraat 26.
Raad van Toezicht:
P. L. de Gaay Fortman, Burgemeester, Voorz. Vacature Secretaris. Bestuur:
J. van Wageningen Dzn., Voorzitter. Ds. Jac. Petri, Secretaris. Mr. P. Blussé van Oud-AIblas, Penningmeester.
Directeur: Jhr. E. W. C. Six. Conciërge: J. L. Bakker, Vest 73.
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Departement Dordrecht.
Bestuur:
L. G. van Herwaarden, Voorzitter, Spuiweg 48. H. v. d. Kloet, Secretaris, Voorstraat 310. F. A. de Court Onderwater, Penningmeester, Wijnstraat 50.
Mevr. v. d. Kloet-de Regt, Mej. W. Vos, A. H. D. Wepster.
Commissie voor Nutslezingen en -Voordr.avonden : W. J. de Vrij, Voorstraat 86, Voorzitter. D. F. Reidel, Spuiweg 45, Secretaris. R. J. C. Muring, Stooplaan, Penningmeester.
Instituut voor Arbeiders ontwikkeling.
E. Hamburger, Voorzitter, Kuipershaven 33a rood. M. Giphart, Secretaris, Patersweg 47. H. J. van Gogh, Penningmeester, Breitnerstraat 11.
Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Wijnstraat 104rood. Telefoon 4628.
H. G. van der Esch, Voorzitter. Mej. Dr. T. J. Geest, Secretaresse. Mr. G. Snoeck Henkemans, Penningmeester. Mej. P. A. L. Snouck Hurgronje, Directrice.
BISCHOFFs Heeremnode is GOEDKOOPER Wetenschap en Kunst
Commissie ter bevordering van den Algemeenen Kunstzin.
Mr. J. van Drooge, Voorzitter. B. van Bilderbeek, Secretaris.
Teekengenootschap Pictura. Opgericht in 1774. Voorstraat 152.
B. van Bilderbeek, Voorzitter. M. Adamse, Secretaris. J, van Wageningen Dzn., Penningmeester.
Commissie voor de Monumenten- Verordening.
Leden: B. van Bilderbeek, Jhr. E. W. C. Six, G. W. van Aardenne, Directeur Bouw- en Wo- ningdienst.
Plaatsvervangende leden: J. A. Bergmeijer, A. Ek Jzn., H. A. Reus, C. van Son Wzn.
Commissie voor de Restauratie der O.L.V. of Groote Kerk te Dordrecht.
Mr. A. A. Moll, Bellevuestraat 3. H. van Gijn, Secretaris, Singel 149. Mr. J. C. Stoop, Penningmeester, Singel 64. Ir. Jos. Th. Cuijpers, Arch. B.N.A., Roermond. B. van Bilderbeek, Arch. B.N.A., Dordrecht. Architecten der Restauratie.
Vereeniging „Oud Dordrecht".
Museum „Mr. S. van Gijn", Nieuwe Haven 20. P. L. de Gaay Fortman, Voorzitter. Mr. J. van Drooge, Secretaris, Grootekerksbuurt. Mr. P. L. v. d. Polder, Penningmeester. Jhr. E. W. C. Six, Conservator. Het Museum is dagelijks geopend, behalve des Maandags.
Zondags kosteloos toegankelijk. Dordrechtsche Kunstkring.
B. van Bilderbeek, Voorzitter, Buitenwalevest 2. C. van Son, Secretaris, Aardappelmarkt 19. H. A. Reus, Penningmeester, Steegoversloot 64. B. Krul, Vicaris, Wijnstraat 85.
Algemeen Nederlandsch Verbond.
P. J. de Kanter, Algem. Voorzitter, 's Gravenhage. Jhr. Mr. J. L. W. C. von Weiier, Ondervoorzitter,
's Gravenhage.
J. E. Bijlo, Algemeen Secretaris, Rijswijk. Mr. B. de Gaay Fortman, Algemeen Penning- meester, Amsterdam.
C. van Son, Administrateur, Dordrecht. Afdeeling Dordrecht.
Dr. A. van Oven, Voorzitter, Singel 297.
,C. van Son, Secretaris,_ Aardappelmarkt 19. H. G. van der Esch, Penningm., Reeweg Oost 137. J. A. J. Jansen, Zwijndrecht. Dr. J. J. Prins, Buitenwalevest 8.
HU o w
QO H fi\*3 « s CO
B
2 O r 50
w
H 03
si
N g r
HH O
aw u
O 2 2 &z *fl w 8 05 3 9° H
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 97
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
97
Jaar:
1934
180 181
Kinderbibliotheek. Wijnstraat 104rood.
LU tt D m
z ü w z.•
z üLU
Z LU
CO LD LD
'Z. O
IoL O *~SiO
UJ -J LÜ r-
O K
LU
-J UJ
U) b
LU t- Z LU > 111
ifl CN
< <
cr
w cc O o
Q o: o o
Z LÜ
Z D LL LU -l LÜ I-
Z LÜ
W d
X O.
UI or
LU K 0) LU O
K i
Mej. Dr. T. J. Geest, Voorzitster. Mevr. J. Hijmans-Wolterbeek Muller, Secretaresse. Mevr. A. C. van Meurs-Flohil, Penningm.esse. Adres Secretariaat: Reeweg Oost 215.
Christelijk Leesgezelschap „Da Costa".
K. Drok, Voorzitter, Markettenweg 12. J. v. d. Giessen, Secretaris, Bilderdijkstraat 1. T. de Jong, Penningmeester, Mauritsstraat Srood.
Chr. Openbare Leeszaal. Wijnstraat 86.
R.K. Bibliotheek. Steegoversloot 70.
J. Versteeg, kapelaan, Voorzitter. Mej. H. Overwijn, Joh. de Wittstraat 7, Secr.esse. J. K. M. Dusseldorp, St. Jorisweg l rood. Penningm. Bibliotheek geopend: Alle werkdagen van 10—12, 2—5 en 7—9 uur. 's Zaterdags alleen van 2—9.
Medische aangelegenheden* Ziekenhuizen, ziekenverpleging, ziekenfondsen, enz»
Geneeskundigen en Specialisten. Huisartsen:
Aardenne, A. M. V. van, Prinsenstr. 30. Tel. 3822. Berg, D. van den, Johan de Wittstraat 31. Tel. 6006 Homoeopathisch geneesheer. Bleulandt v. Oordt, H. M., Vrieseweg 50a, Tel.88 Broek, M. A. F. H. v. d., Maartensgat 1. Tel. 5101. Cahen,
O., Singel 196, Telefoon 4332.
Cohen, E. S-, Voorstraat 44rood. Telefoon 5604. Delhez, J. A., Spuiweg 55, Telefoon 6002. Drogendijk, A. C, Bosb. Toussaintstraat. Tel. 5927. Gilhuijs, H. G., ook voor Tropische Ziekten, Vrie- seplein 3. Telefoon 4038. Hertstein, A. H., Bosb. Toussaintstraat. Tel. 4038.- Jong, Arie A. M. de, Groenmarkt 17. Tel. 4212. Jong, Teije de, Steegoversloot 16, Telefoon 5366. Kappelhoff, A., Singel 75, Telefoon 5352. Louwerse, J. J-, Singel 322. Telefoon 6308. Meursing, E. E., Johan de Wittstraat. Telef. 4884. Moltzer, J. G., St. Jorisweg 37. Telefoon 3402. Rhijn, Dr. H. W. v., Joh. de Wittstr. 25. Tel. 4622. Romeijn, C., Singel 156, Telefoon 3652. Romijn, P., Directeur Gem. geneeskundige Dienst, Singel 194, Telefoon 5681.
Stadig, Duco, Singel 209. Telefoon 5852. Strücker, J. A. A., Nieuwe Haven 25. Telef. 5074. Verbeeten, Dr. B., Johan de Wittstr. 17. Tel. 22. Vos, Mej. W. A., Bleekersdijk 45. Telefoon 4965.
Specialisten:
Assies, Dr. J. W., keel-, neus- en oorarts, Oranje- park 9. Telefoon 3422.
Bol, G. C. J. A., vrouwenarts, Dubbeldamscheweg 38. Telefoon 5396.
Bisschop, P., Röntgenoloog, Oranjelaan 46. Tel.4603 Branbergen, R. Th., oogarts, Singel 190. Tel. 4352. Broekraeijer, Dr. J., Directeur gem. Ziekenhuis, arts voor inwendige ziekten, Oranjelaan 75. Tel. 3324. Bruggen, Dr. D. J. van, huidarts, Nieuwe Haven 27. Telefoon 3813. Bruijning, F. O., longarts, Dir. v.h. Consultatie-
O > z
. bureau v. Tuberc., Binn. Kalkhaven 33. Tel. 6167. Hagen, J. F., chirurg gem. Ziekenhuis, Vrieseweg 50b, Telefoon 5873. Klementschitsch, O. A. E., chirurg en orthopaed., Vrieseweg 46. Telefoon 4351.
Munk, G. N., zenuwarts, Vrieseweg 52, Tel. 4715. Soer,
Spengler, Jhr. Dr. J. G. F. van, arts voor inwendige ziekten, Houttuinen 44. Telefoon 5951.
Smit, Dr. J., oogarts, Bleekersdijk 6, Telefoon 5398. Stenger, G. A., chirurg en gynaecoloog, Wolwe- vershaven. Telefoon 3951.
Homo Medicus.
Dr. Tcije de Jong, Voorzitter. Dr. W. A. Vos, Secretaresse-Penningmeesteresse. Dr. E. S. Cohen, Assessor.
Dordrechtsche Polikliniek. Stationsweg 1. Telefoon 3617.
Bestuur: Dr. W. J. Assies, Voorzitter. Dr. J. G. F. van Spengler, Secretaris. Dr. D. J. van Bruggen, Penningmeester.
De zit-uren van de doktoren zijn voor:
Neus-, keel- en oorheelkunde: Dr. W. J. Assies. Alle werkdagen van 8.30—10 uur. Tandheelkunde: Tandarts F. Hordijk. Alle werk- dagen van 8.30-9.30 uur. Oogheelkunde : R. Th. Branbergen. Alle werkdagen van 9—10.30 uur.
Huid- en geslachtsziekten: Dr. D. J. van Bruggen. Maandag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag van 9.45-10.45 uur. Verloskunde en vrouwenziekten: Dr. G. C. J. A. Bol. Dinsdag, Donderdag en Zaterdag van 8.30— 9.30 uur. Inwendige ziekten: Jhr. Dr. J. G. F. van Spengler. Alle werkdagen behalve Zaterdag van 8.30-9.30. Zenuwziekten: G. N. Munk. Dinsdag, Donderdag en Zaterdag van 9—10 uur. Kinderziekten: Dr. J. Soer. Maandag, Woensdag en Vrijdag van 9—10 uur. Heelkunde en vrouwenziekte: Dr. J. F. Hagen. Maandag, Woensdag en Vrijdag van 9—10 uur.
Geen spreekuur op den laatsten Zaterdag der maand Bel 3000, 4000 o f 5000 op voor uwe -uh erlenliëii Dr. J. J., Wolwevershaven 27, Tel. 5851.
Gast- of Ziekenhuis. Gemeente-Ziekenhuis.
Bankastraat No. 197. Telefoon 5901.
Waaraan verbonden zijn Röntgeninrichting voor therapie en diagnostiek, Hoogtezon en Diathermie- apparaat.
Dr. J. Broekmeijer, Geneesheer-Directeur, Oranje- laan 75.
Mej. E, Schoor, Adjunct-Directrice. Dr. J. F. Hagen, chirurg-gynaecoloog. P. Bisschop, röntgenoloog. Dr. J. W. Assies, neus-, keel- en oorarts. G. C. J. A. Bol, obstetricus, J. Soer, kinderarts.' R. T. Branbergen, oogarts. Dr. D. J.-van Bruggen, huidarts. G. N. Munk, zenuwarts. F. Hordijk, tandarts. Mej. K. J. Hommes, apothekeres.
Polikliniek:
Maandag, Woensdag en Vrijdag v.m. 9 uur voor inwendige ziekten Dr. J. Broekmeijer. Dinsdag, Donderdag, Zaterdag v.m. 9 uur voor heelkunde J. F. Hagen.
Bureau voor Vaccinatie. Gemeentegebouw Beverwijcksplein.
Gelegenheid voor kostelooze inenting op in de plaatselijke bladen vermelde dagen en uren op den Gemeent. Geneesk.- en Gezondheidsdienst. Directeur Gemeentelijke Geneeskundige en Gezond- heidsdienst, Secretaris.
Tandartsen.
Asch, A. H. U. F. van, Vischstr. 15rd. Tel. 3374. Broekema, G., Joh. de Wittstraat 19. Tel. 3863. Hendriks, A. J., Groenmarkt 55. Telefoon 3906. Hordijk, F., Steegoversloot .79. Telefoon 4952. Hüpscher, H. J., Singel 148, Telefoon 5065. Jong, Jol. de, Singel 82. Telefoon 6268. Koops, R, Singel 161. Telefoon 4957. Koppenol, P-, Voorstraat 97. Telefoon 5223. Mager, J., Vrieseplein 2. Telefoon 4584. Overweg, B-, Voorstraat 271, Telefoon 5933.
Kliniek Dordrechtsche Tandartsen Ver. Singel lllrood.
Spreekuren der H.H. Tandartsen: P. Koops, Vrijdagmorgen 8H—9H : Dinsdagavond 7M-8M uur.
F. Hordijk, Donderdagmorgen 10—11; Woensdag- avond 7}A—&}/2 uur.
A. J. Hendriks, Maandagmorgen &]A~$1A: Don- derdagavond 7H~-8M uur.
A. H. U. F. van Asch, Zaterdagmorgen 8K-^M uur; Vrijdagavond 7H^-8^ uur.
Jol. de Jong, Dinsdagmorgen 8^—9^; Zaterdag- middag 2M~3H uur.
Alle inlichtingen verkrijgbaar aan de Kliniek.
H. J. Hüpscher, Woensdagmorgen 8H—9]A uur; Maandagavond 7^—8^ uur.
Dordrechtsche Tandartsenvereeniging.
A. J. Hendriks, Voorzitter. F. Hordijk, Secretaris, Steegoversloot 79.
Apothekers.
Bosson, Fa. K. G. W. de, Groenmarkt 62. Tel.5181. Bovenkamp, Fa. G. W. v.d., Voorstr. 91. Tel.3685. Kluit & van de Ven, Wijnstraat 135, Tel. 3103. Prins 6 Giltay, Fa., Voorstraat 179, Tel. 3916. Rozijnkorf, N.V. de, Joh. de Wittstr. 8. Tel. 02. H. P. Stam, Krommedijk 24a, Telefoon 4308. Thoman, H. J., Voorstraat 366. Telefoon 5302 en Krispij nscheweg 109, Telefoon 6372.
Verloskundigen,
Mej. G. I. Kemper, Bleekersdijk 29. Mevr. M. B. Hoogenboom-Dijkers, Bleekersdijk 6. Mej. H. Fritse, Spuistraat 33rood. Mevr. Christan-van den Berge, Voorstraat 124. Mevr. P. H. Ruijs-van Gulik, Dubbeld.weg lörood. Mevr. Klomp-Klip, Crayensteynstraat 49. Zuster Schaap, Burg. de Raadtsingel 17. Tel. 6061.
Heilgymnastiek en Massage op medisch advies.
Mevr. van Alphen-van Drooge, Brouwersdijk. Mevr.
Telefoon 4215.
M. J. Biekart, Bosboom Toussaintstraat 12. Mevr. Bouman-Zuiderbaan, Spuiweg 110. Mej. T. Jager Bruining, Vest 98. J. H. F. Sommer, Singel 26. Telefoon 5296. S. J. Vos, Singel 100.
Vereeniging tot Ziekenverpleging. Bankastraat 198. Telefoon 61.
H. van Gijn, Voorzitter. Mevr. Carriere-Belheimer, Dubbeldam, Secr.esse. Jhr. H. W. Stoop, Penningmeester. Mej. G. van Buttingha Wichers, Directrice.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 106
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
106
Jaar:
1934
198 199 Ijsclub „Dordrecht". Terrein Boeremkade. Telefoon 4362.
UI K D CQ
C. S. C. van Waalwijk van Doorn, Secretaris­ Penningmeester, Binnen Kalkhaven 21.
Dordrechtschc Rijsocieteit.
C. Blokhuis, Voorzitter. J. H. von Lindern, Vice­Voorzitter. Mej. E. A. de Joncheere, Penningmeesteresse. J. B. Overwijn, Secretaris.
Paardensportvereeniging voor Dordrecht en Omstreken.
F. A. de Court Onderwater, Voorzitter. J. P. Piera, Secretaris, Celebesstraat 35. W. R. C. de Roo, Velp.
LU l- W
l-E qaUJ E
Wielrennersvereeniging D.R.C. „De Mol'
H. J. Bellaard, Voorzitter, Telefoon 3306. R. Bellaard, Secretaris, St. Jorisweg 44. J. Vos, Penningmeester, de la Reijstraat 27,
Dordrechtsche Schaakclub.
G. W. Wesselman, Voorzitter, Maartensgat 7. J. Vos, Secretaris, Bleekersdijk 45, R. Stempels, Kassier, Wijnstraat.
_igo UJO LJ CO D I
U^ ü (n £M UJ
l- LU w a) UJ
*^ i * * III ^ U
r^ >gï^
U > z
Billardclub „Prof. 't Is me Edso".
Clublokaal Café Neuf, St. Jorisweg 36, Tel. 3532. G. Vermeulen, Secretaris­Penningmeester.
Dordrechtsche Damvereeniging.
H. G. van Mill, Voorzitter. W. H. Lieve, Secretaris, Willemstraat 15. H. Koopman, Penningmeester. Clublokaal Oranje­Hotel, Dinsdags van 7.30­ •1 2 uur n.m. .
Districtsdambond „Dordrecht".
W. H. Lieve, Voorzitter, Dordrecht. A. C. de Wit,­ Chr. de Wetstraat 22, Secretaris. A. van Leerdam, da Costastraat 60, Zwijndrecht,' Penningmeester.
Vereeniging van Pluimvee- en Konijnenhouders V. P. K, D. Dordrecht en Omstreken.
J. Damme, Voorzitter, Henriëtte Ronnerstraat 14. L. v. d. Linden, Secretaris, Hooftstraat 22. H. G. P. Ridders, Penningm., Crayensteynstr. 95.
Dordr. C.J.M.V. Padvindersvereeniging.
Afdeeling C.J.M.V. Eben­Haëzer te Dordrecht en afd. van de Ver. „De Nederlandsche Padvinders". J. E. Roos, Secr.­Penningm., Bilderdijkstraat 53. iVe Dordtsche Groep (C.J.M.V.)
Groepleider: J. E. Roos, Bilderdijkstraat 53.
Het Nederlandsche Meisjes Gilde. Afdeeling Dordrecht.
Mevr. A. Bisschop­Vogel, Secretaresse, Corn. de Wittstraat 59.
Zang=, Muziek=, Tooneel= en dergelijke Vereenigingen. Liedertafel „Zanglust".
Mij. tot Bevordering der Toonkunst. Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
A. Krul, Voorzitter. Mr. P. J. Sigmond, Secretaris, Wol wevershaven 7. H. Lebret, Penningmeester, Singel 208.
Muziekschool
van de afdeeling Dordrecht der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst.
Munt 5. Telefoon 3996.
E. Erdelmann, Directeur, Adr. v. Bleijenburgstr. 40. Dr. A. J. v. d. Ven, Voorzitter, Wijnstraat 135. H. Lebret, Secr.­Penningmeester, Singel 208.
Dordr, Opera­ en Operette­Vereeniging. Directeur Ed. Erdelman.
Voorzitter Mr. P. J. Sigmond. Secretaris W. J. Hoobroeckx, Wolwevershaven 13. Penningmeester N. A. Damas.
Jan van Leeuwen, Dirigent, Tilburg. G. Reidel, Voorzitter, Noordendijk 8. J. C. Kemp, Giessenmondestraat 26, Secretaris. J. F. P. van den Borre, Penningm., Hallincqhof 13r.
Zangvereeniging „Caecilia".
J. C. Vrolijk, Voorzitter, Groenmarkt 64. H. de Wit, Secretaris, de Vereeniging 21. G. van der Mijle, Penningm., Mart. Steijnstraat 36. Telefoon 3637.
D. W. v. Leeuwen, Directeur, Nwe. Boezemkade 1. Dordr. Mannenkoor „Kunst na Arbeid".
H. T. S. Jong, Voorzitter, Reeweg 132. W. Versteeg, Secretaris, Balistraat 25. N. Verboom, Penningmeester, Anna Paulownastr. 9.
Dubbel Mannenkwartet „Orpheus".
F. J. A. Sijssens, Voorzitter, Genemansstraat 5. A. Hcibeek, Secretaris, Burg. de Raadtsingel 23. A. C. van 't Hoff, Penningmeester, Balistraat 23.
Advertentie=Büreau Jac. Duits, Bleekersdijk 23, Dordrecht.
Dordrechtsche Arbeiderszangvereeniging „Door en Voor 't Volk".
J. Zoek, Voorzitter, Willem Marisstraat 18. J. P. Busink, Secretaris, Voorstraat 396. Mevr. M. v. d. Plank, Penningm., Javastraat 13.
Gemengde Zangvereeniging Merwe's A Capella Koor.
Hans Thoman, Directeur, Voorstraat 366. F. Kist, President, Herradesstraat 6. W. Versluis Jr., Secretaris, Hooftstraat rood. H. J. van Zuilekom, Penn., Tesselschadestraat 12rd.
Gemengde Zangvereeniging „Ons Koor".
A. C. Hazenbosch, Directeur. C. Helleman, Voorzitter, Hooftstraat 30. Joh. van Buul, Secretaris, Noordendijk HSrood. Mej. A. v. Buul, Penningmeesteresse, Clara Maria­ hof 20 (Vrieseweg).
Jeugd' en Meisjeskoor van „Ons Koor".
A. C. Hazenbosch, Directeur. C. Holleman, Voorzitter, Hooftstraat 30. C, Lawende, Secr.­Penn., Joh. Bosboomstraat 22.
Christelijke Oratoriumver, „Excelsior". Directeur: H. H. Tobé. A, Boogertman, Voorzitter. Mej. A. H. v. d. Zalm, Secr., Heisterbachstraat 5.
Eben­Haëzer's Zangkoor.
A. J. Scheurkogel, Directeur, Tesselschadestraat 5. Joh. van Bree, Voorzitter, Tesselschadestraat 43rd. C. Esselaar, Secretaris, Kon. Wilhelminastraat 12rd. F. J. Ponte, Penningmeester, Joh. Spaanstraat 52rd.
Repetitietijd Vrijdagavond van 8—­10 uur in het Vereenigingsgebouw.
Dameskoor „Melodia".
D. Hol, Directeur. Mej. A. Hardorff, Voorzitster, Muijs v. Holystr. 6. Mej. J. Machielse, Penningm., Matena'spad 15. Mej. S. J. Bosman, Secr., Madoerastraat 27rood. Repetitietijd Dinsdagavond van 8—10 uur in het Vereenigingsgebouw.
Kinderkoor „Jong Holland".
Leidsters:' Mevr. Kerkhof­Gransch, Mauritsstraat 8. Mevr, StruiJk­Vleesch Dubois, Krommedijk 89.
Orchest vereeniging
E. Erdelmann, Directeur. L. F. Dooremans, Voorzitter. G. P. de Ruiter, Secretaris, Nieuwe Haven 3. H. Lebret, Penningmeester.
Dordrechtsch Philharmonisch Orkest.
D. W. van Leeuwen, Voorz., Nwe. Boezemkade 1. K. van Duist, Secretaris, Standhasenstraat 33rood. J. C. Mackaij, Penningmeester, Viermolenshof 9.
Dordr. Orchestvereeniging „B-Mol",
A. Bouman, Directeur en Voorzitter, Spuiweg 110. Mej. Nispeling, Secretaresse, Bleekersdijk. Mej. E. C. Bouman, Penn.esse, Emmastraat 2.
Orchestvereeniging „Sonorita".
D. Hol, Directeur. Joh. van Bree, Voorzitter, Tesselschadestr. 43rood. T. Kerkhof, Secretaris, Mauritsstraat 8rood. Mevr.
Struijk, Pennningm.esse, Krommedijk 89. Koninklijk Dordrechtsch Fanfare­Korps.
R. L. v. d. Stek, Voorzitter. C. J. van Dijk, Secretaris, Noorderstraat 37rood. J. Gregoor, Sumatrastraat 25rood. W. A. C. van Opstal, Adr. v. Bleijenburgstr. 27, Kapelmeester.
Dordrechtsch Harmoniekorps.
Jac. van Welzenes, Voorzitter, Stek 21. I. Haartsen, Secretaris, Papeterspad 16. L. van Scheers, Penningmeester, Violenstraat 8. Arij T. van der Vlies, Directeur.
Dordr. Harmonie Gezelschap „De Bazuin"
Dr. A. van de Ven, Wijnstraat 135, Voorzitter. J. A. v. d. Salm, Boshamerstraat 52, Secretaris. Joh. Ek Azn., Gen. v.d. Heijdenstraat 8, Penningm. P. H. Kwakernaat, Wilhelminastraat 21, Den Haag, Directeur. Algemeen adres: A. Heibeek, Burg. de Raadt­ singel 23. Telefoon 5322.
Arbeiders­Harmonievereen. „Volharding" C. de Jong, Directeur, Weerijstraat 32, Breda.
H. Vogel, Voorzitter. J. van der Laan, Secretaris, Nicolaasstraat 34. Th. Ridderhof, Penningmeester.
Koninklijk Erkende Muziekvereniging „Kunst na Arbeid".
Repetitielokaal en Correspondentie­adres: K.N.A.­gebouw, Kromhout 156.
H. C. Meijer, Voorzitter, waarn. Kapelmeester. J. A. Put, Secretaris.
. W. A. Kooijman, Penningmeester.
Geh.-Onth. Harmoniekorps „Voorwaarts" N. J. de Rook, Dirigent, Breda. A. Lemkcs, Voorzitter, Bilderdijkstraat 29. D. Pronk, Secretaris, Alb. Neuhuijsstraat 6. H. v. d. Plank, Penningm., Vincent van Goghstr. 3.
Tamboer^ en Pijperkorps Jubal.
Leider: C. J. Schotel, Hockencssestraat 68. Repetitietijd: Zaterdagavond van 6—7.30 in het C.J.M.V.­gebouw. Jong­Jubal. Afdeeling voor jongens.
Leider: D. J. Breemer, Willem Marisstraat 73. Repetitietijd: Zaterdagmiddag van 5—6 uur in het C.J.M.V.­gebouw.
BISCHOFFs SCHOENEN ZIJN GOEDKOOPER l
iH H
r* w si

N n u
H W P H d o %2c * > *i
n M B HH W &
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 103
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
103
Jaar:
1934
192 193
Dordrechtsche Esperantistenvereeniging „Tra la Mondo".
LU K D m
w UJ
Os J I
O
LU UJ w
Voorzitter: W. Kunnen,,Krispijnscheweg 135rood. Secretaresse: A. M. Gobiet, Veerdam 16, Papendr. Penningm.: E. K. J. Willemse, Kon. Wilh.straat 15. lederen Vrijdagavond, aanvang 8 uur, in gebouw N.A.B. bijeenkomst voor conversatie in Esperanto. Esperanto­boekhandel Joh. Broekhuijsen, Voorstraat 328, Telefoon 5952.
Comité tot behartiging van) de belangen van het Openbaar Onderwijs te Dordrecht en Omstreken.
— gis l­ l- (O
E UJ
§<
08 S O CM I
K.
Co LUM Q i­ z
cog" z>< < s>
u > z
P. Traarbach, O. Cahen, Volksonderwijs. A. Binken, A. Vermeij, Bond van Ned. Onderw. G. P. Hijlkema. J. A. van Slingelandt, Centrale Ouderraad.
A. van Halewijn, J. Hage, Nederl. Onderwijzers Genootschap.
Correspondentie­adres: A. Binken, Goeverneurstr. 7.
Vereenigïng voor M» U. L. O. (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs). Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
H. van Delden, Voorzitter. C. Boender, Ondervoorzitter. W. Louwaars, Willemstraat 40, Secr.­Penningm. J. de jLange. A. van Wijngaarden, Sliedrecht.
Israëlietisch Schoolbestuur.
A. den Hartog, Voorzitter, Zwijndrecht. Mevr. S. Zadoks­Paërl, Secr., Voorstraat 128. B. J. Katan en H. van Beugen, Godsdienstleeraren.
Volksonderwijs.
W. J. de Vrij, Voorzitter. Mej. W. M. v. Eek, Secretaresse, Burg. Jaslaan 9a, Dubbeldam.
Q. Geluk, Penningmeester.
Vereeniging tot bevordering van het onderwijs in handenarbeid in Nederland. Afdeeling Dordrecht.
Voorzitter M. Brans, Levensverzekeringstraat 6. Secretaris J. J. van Laar, Sophiastraat 29rood. Penningmeester A. Brand, Oranjelaan 43.
Vereen, van Besturen der Bijz, Scholen te Dordrecht.
N. de Visser, Reeweg 30, Voorzitter. Jac. Schönberger, Stooplaan 29, Secretaris.
Vereen, van Hoofden der Bijz, Scholen te Dordrecht.
Jac. Schönberger, Stooplaan 29, Voorzitter. J. Rijkhoek, v. Slingelandtlaan, Secretaris. H. van Delden, Dubbeldamscheweg, Penningmr.
Bond van Nederlandsche Onderwijzers. • Afdeeling Dordrecht.
A. Vermeij, Voorzitter, Celebesstraat 27. J. Harmans, 2e Voorzitter, Breitnerstraat 9. H. Wulfse, Secretaris, Potgieterstraat 10. Mej. S. in 't Veld, 2e Secr., Dubbeld.weg 185. H. J. van Gogh, Penningmeester, Breitnerstraat 11.
Ned. Bond van Leeraren en Leeraressen bij het Nijverheidsonderwijs. Afdeeling Dordrecht.
K. Pilkes, Voorzitter, v. Slingelandtlaan 24. Th. van Duuren, Secretaris, Transvaalstraat 12. C. W. F. Schmidt, Penningm., Genemansstraat 19.
Unie van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland.
Afdeeling Dordrecht.
P. van Duijvendijk, Voorzitter. G. v. d. Graaf, Secretaris, Bosb. Toussaintstr. 53. 'M. J. van Ast, Penningmeester.
„St. Augustinus".
Diocesane Vereeniging van R.K. Onderwijzers. Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
B. J. A. Boelrijk, Voorz., Burg. de Bruïnelaan 111, Zwijndrecht.
C. E. Sprockel, Vice­Voorzitter, Cronjéstraat 5. P. van Zuijlen, Secretaris, Dubbeldamscheweg 73rd. J. K. M. Dusseldorp, Penningm., St. Jorisweg 2rd.
Studiebeurzen voor onderwijs a.d. M.T.S,
Mr. J. C. Stoop, Voorzitter. Ir. J. M. C. Lebret, Singel 151, Secr.­Penningmr. Inlichtingen: Directeur M.T.S., Oranjelaan 12.
Fonds van Dongen.
Inrichting tot het verschaffen van Onderwijs aan kinderen van minvermogende en niet gealimen­ teerd wordende ouders en eenige meer bejaarde personen binnen Dordrecht.
Dr. J. J. Prins, Voorzitter. H. J. Vriesendorp, Secr.­Penningm., Singel 214. "
Studiefonds Bemolt. (Voor Hooger Onderwijs).
Mevr. M. P. van Loghem Slaterus­Vaarzon Morel,
. Voorzitster. Mr. J. van Drooge, rentmeester, Stadhuisplein 4, bij wien inlichtingen te bekomen zijn.
Commissie van Toezicht op gesubsidieerde Landbouw-Cursussen.
W. H. de Vos, Voorzitter, Singel 204. Mr. A. de Jong, Secretaris.
Bel 3000, 4000 o f 5000 op v<>«> . uwc advc.lci.liö .
l ADVERTENTIE-BUREAU JAC DUITS l
| | l
BLEEKERSDIJK 23 ~ DORDRECHT TELEFOON 3000 - 4000 EN 5000
POSTGIRO­NÜMMER 1000
| PLAATST UW ADVERTENTIËN ZONDER PRIJSVERHOOGING IN BOVEN- 1
VERMELDE DAG-, WEEK-, MAANDBLADEN EN TIJDSCHRIFTEN, EN OOK IN ALLE BINNEN- EN BU1TENLANDSCHE COURANTEN.
s 1 ONTWERPEN VAN ADVERTENTIE-CAMPAGNES EN LEVERING VAN CLICHÉ'S.
Dag-, Week- en Maandbladen en Tijdschriften. Dordrechtsche Courant.
. Uitgave N,V. Dordtsche Courant. Bureau: Groote Kerksplein 5. Telefoon 5600.
Algemeen Sportblad. Uitgave Dordrechtsche Drukkerij en Uitgevers­ maatschappij, Groote Kerksplein 5. Dordrechtsch Nieuwsblad. Uitgever W. T. la Rïvière. Bureau Bagijnhof. Telefoon 4848.
Nieuwe Dordtsche Courant. Bureau Steegoversloot 36. Telefoon 6121. Dordtsch Dagblad. Bureau Voorstraat 166. Telefoon 3251. „Voorwaarts", Dagblad der S.D.A.P.
' Bureau Vrieseplein 6. Telefoon 52. Groot'Dordrecht.
. Weekblad voor Dordrecht en Omstreken. Uitgave: Fa. van Ham, Verschoor & Co. Het Clubnieuws der D.F.C.
'
Redactie': Emmastraat 25. Telefoon 4892. Administratie: Krommedijk 135. Maandblad „Armenverzorging". . Uitgave Bestuur van den Armenraad. Onder redactie v. d. Secretaris v. d. Armenraad. Waarheid en Vrede. Orgaan van de Kerkelijke Kiesvereeniging „Waarheid en Vrede" te Dordrecht. Redactie­adres: H. Neerings, Museumstraat,24. Predikbeurtenblad. Morks' Magazijn. Morks' Beroepsbibliotheek.
„Zij", Maandblad voor de Vrouw. Uitgaven van C. Morks Gzn., Vischstraat. Maandblad „Krispijnbelangen", Redactie­adres: Dupperstraat 24. Administratie­adres: Hooftstraat 40.
„Onze Vloot". Maandblad der Koninklijke Nederlandsche Ver­ eeniging „Onze Vloot".
„Oost en West". Maandblad der Koninklijke Vereeniging „Oost en West".
„Padvindersbibliotheek", bestaande uit alle officieele boeken van de Ver­ eeniging „De Nederlandsche Padvinders".
„De Padvindster", Maandblad. Officieel Orgaan van het Nederlandsche Pad­ vindstersgilde.
„De Schalmei", Maandblad. Officieel Orgaan van het Nederlandsche Pad­ vindstersgilde.
„De Verkenner", Maandblad. Officieel Orgaan van de Vereeniging „De Neder­ landsche Padvinders".
Dordrechtsche Kerkbode. Uitgave Gereformeerde Kerk van Dordrecht.
„Maas en Merwe". Kring­orgaan der N.S.B.
UITGAVEN SCHEFFERDRUKKERIJ:
„De Belastinggids". Maandblad. Periodiek ter verspreiding van kennis omtrent Nederl. Belastingwetten en hare toepassing.
„De Meiboom".
Orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volksdans en Volksmuziek. „Neerlandia".
Maandblad van het Algemeen Nederlandsch Ver­ bond.
„Ons Leger", Maandblad. Officieel Orgaan van de Koninklijke Nederland­ sche Vereeniging „Ons Leger".
N g r
HH O
wa u
S W CJ O
H
5£ o22 K 2
y M
S <» C H •< i
% O p w 0w i
5 l1 a [r)
H , H '
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 104
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
104
Jaar:
1934
194 195 Garnizoen, Weerbaarheid, Militaire Vereenigingen,
UI K D m
x ü
u.
Q UJ ffl
Z LU
ü z'
Q D
UI UJ by>
O K
I- Z LU
LU Ü) Z
>•
ü >
Q cr o Q
Es O) (N
Korps Pontonniers en Torpedisten.
F. A. Vaillant, Luit­Kolonel, Commandant van het Korps, tevens Garnizoenscommandant.
J. A. Mussert, Majoor, Hoofdinstructeur. A. I. Verkouteren, Kapitein van Speciale Diensten. H. J. J. T. M. Steenmetser, Kapitein­Adjudant. G. v. d. Mark, Ie Luitenant van Speciale Diensten. E. J. van der Flier, Ie Luit., Officier v.h. Materieel. H. P. L. van Gestel, Ie Luitenant, Administrateur. H. G. A. Reimers, Kapitein, Commandant Comp. Pontonniers.
W. G. Bakker, Ie Luitenant. G. F. C. D. de Jonge, Ie Luitenant. J. C. van Houweninge, Ie Luitenant. H. J. Hubregtse, Ie Luitenant.
Militaire Geneeskundige Dienst.
Dr. H. Gilhuijs, Arts, Vrieseplein 3. Tel. 4058. Wnd. Chef van den Militairen geneeskundigen dienst te Dordrecht.
Landstormverband Dordrecht. Q J. W. L. Versteeg, Kapitein, Commandant van het
_ verband. ™" N. A. Alberdinck, Ie Luitenant.
3 Gewestelijke Landstormcommissie I
in het verband Dordrecht.
^ P. L. de Gaay Fortman, Voorzitter. ­. J. A. J. Jansen, Secretaris. ^ A. Groenendijk, Res. Ie Luitenant, Propagandist. O
Bijzondere Vrijwillige Landstorm.
W LU z
cr X
W cr o o
ü
LU O
Plaatselijke Commissie Dordrecht: Ds. M. Gravendijk, Voorzitter. G. A. Hoogenboom, plaatselijk leider. M. de Keizer, Secr.­Penningm., Dubbeld.weg 180.
Vrijw-, Landstormkorps Luchtwachtdienst. Luchtwachtpost Dordrecht.
M. de Keizer, Res. Ie Luitenant, Dubbeld.weg 180.
Nationale Bond Mobilisatiekruis. Afdeeling Dordrecht.
Eere­Voorzitter Burgemeester van Dordrecht, P. L. de Gaay Fortman. Voorzitter J. A. J. Jansen Maneschijn. Secretaris H. G. A. Reimers, Rozenhof 8. Penningmeester M. de Keizer.
Koninklijke Ver. Moed, Beleid en Trouw.
P. L. de Gaay Fortman, Voorzitter. Vacature Secretaris­Penningmeester.
Dordtsche Burgerwacht. Kantoor Vest 28. Telefoon 4601, na 5 uur 5875.
Mr. W. O. de Kat Angelino, Commandant. Mr. A. van Os, Voorzitter. R. J. E. Muring, Secretaris.
Militair Tehuis. Afdeeling Dordrecht van den Ned. Militairen Bond.
Ds. A. J. W. van Ingen, Voorzitter. A. de Waal, Secretaris, Voorstraat 360. K. Wieringa, Penningmeester.
Vereen, v. Onderofficieren „Ons Belang". Afdeeling Dordrecht.
L. Koops, Opp.sch. Ie kl., Voorzitter. G. M. Koek, Fourier, Secretaris. J. Romein, Sergeant, Penningmeester.
Christ. Sociale OnderofEiciersvereeniging. Afdeeling Dordrecht.
J. Soukens, Opz. v. Fort. Ie kl., Voorzitter. J. M. Strengholt, S.m.a., Secretaris. C. Steeds, Adj.ond.off., Penningmeester.
Kon. Ned. Bond van Oud-Onderofficieren Afdeeling Dordrecht.
Beschermheer de Edelachtbare Heer P. L. de Gaay Fortman, Burgemeester van Dordrecht. Beschermer F. A. Vaillant, Luitenant­Kolonel Com­ mandant van het Korps Pontonniers en Torpe­ disten.
Bestuur: W. B. Aussum, Helmerstraat 6, Voorzitter.
C. Heinstman, Voorstraat 335, Secretaris.. P. van Heek, Willem Marisstraat 41, Penningmr.
Algem. Militairen Pensioenfonds A.M.P. Afdeeling Dordrecht.
Voorzitter J. van Keulen, Oranjelaan 53. Secretaris Vacature.
Tijdelijk Secretariaat Oranjelaan 53. Perscommissie W. A. Klumpes.
Vereen, Weduwenzorg voor' gepensionn. Militairen voor de Wet van 1909.
Inlichtingen, verstrekt S. Kramer, Mart. Stetjnstr. 15.
Nederlandsche Vereeniging van oud-strijders uit de tropische gewesten „Het Vaderland Getrouw".
Aanmelding voor hulp bij den Voorzitter: J. van der Linden, Dubbeldamscheweg 26.
Advertentie Bureau Jac Duits, Bleekersdijk 23, DordrethU
Districts-Commissie voor het Fonds van den Gewapenden Dienst. (Fonds voor Oud-Militairen). District Dordrecht.
H. G. A. Reimers, Rozenhof 8, Secretaris.
Vereeniging van gepensionneerde en gegageerde Militairen van het Leger in Ned. Oost- en West-Indië „Voorwaarts". Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
P. Roubos, Voorzitter, Is. da Costatstr. 27, Zwijn­ "drecht.
G. H. van Hulten, Secretaris,­ H. Nibbrigstraat 17. Doel: Behartigen der belangen v. d. O.­I. Militair.
Arbeidsbeurs Oud-Indische Militairen.
Doel dezer arbeidsbeurs is het helpen van den O.­I. Militair aan'een betrekking en met raad en daad bij te staan.
Correspondent: H. de Vos, Hoofdstraat 40. Schietvereeniging „Merwede".
P. J. Hecker Jr., Voorzitter. A. H. Korthals, Secretaris, Havenstraat 17. A. A. Loggers, Penningmeester.
R.K. Militairenvereeniging. Secretariaat Steegoversloot 36.
Koninklijk Erkende Dordrechtsche Schietvereeniging Oranje-Nassau.
N. de Graaf, Voorzitter. G. J. Groeneveld, Secretaris, Javastraat l, N. P. Bakker, Penningmeester.
Schiet' en Schermvereeniging „Nederland en Oranje".
H. L. de Koning, Voorzitter, Frans Lebretstraat 43. W. Louwman, Secretaris, Toloijsenstraat 22. C. J. van der Teen, Penningm., Komatistraat 18.
N CNH
r h­H
n ffi w
Sportvereenigingen* Dordr. Bond voor Lichamelijke Opvoeding
D. N. Lotsy, Voorzitter. J. P. Riera, Secr.­Penningm., Celebesstraat 35.. L. H. M. Pijleman, vertegenwoordiger van het Ge­ meentebestuur.
Dordrechtsche Voetbalbond. Bestuur.
J. Bouman, Voorzitter, St. Jorisbrug 4. G; Boom, Secretaris, Roemer Visscherstraat 20. P. Verschuur, Penningmeester, Bankastraat 37.
Aangesloten Vereenigingen. Naam: Secretaris:
ALBLASSERDAM. F. 't Hoen, Poldersraat A 507, Alblasserdam. ARKEL. A. Brandwijk, Schotdeuren 65, Arkel. A.S.W., L. H. Machielsen, Staringstraat 24. D.F.C., J. v. d. Linden, Bosb. Toussaintstraat 32. D.M.C., B. Versteeg, Nessestraat 24. DORDRECHT. A. Visser, Dupperstraat ,41. D.O.S.B., J. P. van Wijk, Melkstr. 7, Gorinchem. D.O.S.H., H. Spruit, Marcellis Schampersstraat 8. DUBBELDAM, A. in 't Veld, Reeweg (O.) A 287, Dubbeldam. E.B.O.H., C. J. Versloot, Crayensteynstraat 57. EMMA, B. Bonten, Kasperspad 84. FLUKS, D. van Kekeren, Bilderdijkstraat 16. GELUKVOGELS, G. v. Pelt, M. Schampersstr. 31. 's­GRAVENDEEL, P. J. Seip, R. Vermaatstraat 4,
's Gravendeel.
HARD. BOYS, J.vde Jong, A 493, Hardinxveld. I.F.C., A. Bak, Onderd. Rijweg 32, H.­I.­Ambacht.
KINDERDIJK, C. de Keizer, E 89, Alblasserdam. MERWEBOYS, P. van Heek, Havenstraat 21. MERWEDE, G. van Os, Brouwersdijk 190. MERWESTAD, K. Makkelie, Hellingen 72. MERWESTEIJN, P. Aarnoutse, Eemsteijnstr. 37. O.D.O., P. Zwang, A. Camerlingstraat 46. O.D.S., C. Schmidt, Eigen Haard 36. O.S.S., L. de Meijer, Jozef Israêlsstraat 101. O.T.O., P. v. d. Linden, Jacob Marisstraat 107. PAPENDRECHT, J. Dekker, Visschersbuurt 56, Papendrecht. SLIEDRECHT, G. W. A; Visser, C 161, Sliedrecht S.S.W., J. Lucas, Lekstraat 15. STRIJEN, W. Streefkerk, Boompjesstr. 38, Strijen. STRIJENSAS, G. Verzendaal, N. weg, Strijensas. S.V.W., J. Drost, Hazewindhondstr. 11, Gorinchem UNITAS, C. Verduin, Molenstraat 8, Gorinchem. U.N.O., G. Vlot, Nieuwe weg 120, Hardinxveld. Z.O.F., H. Minnebreuker, Botersloot H. ZWIJNDRECHT, H. Bakker, Ringdijk 279, Zwijn­ drecht. '
Waar niet anders vermeld, wonende te Dordrecht.
Dordr. Scheidsrechters Vereeniging DSV. A. J. Vervoort, Secretaris, Herradesstraat 30.
Dordrechtsche Football-Club „D.H.C." Terrein Mauritsstraat. Telefoon 4077.
F. G. Rens, Voorzitter, Hotel Ponsen. J. v. d. Linden, Secr., Bosb. Toussaintstraat 32. G. v. d. Mark, Penningm., K. Scheidingsweg 42,
BISCHOFFs Heerenmode is GOEDKOOPER H
M i ' C H S W™ >
•un
O H d o
52 H S 2E WM &
ra o* w
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 105
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
105
Jaar:
1934
196 197 Het Clubnieuws der D.F.C.
D < LU E D m
x ü
X
o oIE
b üt*.
O) CN
g UJ h- Z UJ > UJ CO z
• ü
IO O) CN
er w
o o
z o Lo_ LU J UJ I­
Redactie: Emmastraat 25. Telefoon 5008. Administratie: Krommedijk 135.
Supporters­Vereeniging der „D.F.C.'
O) K LU
H. C. W. Ruisch, Voorzitter. G. S. Hüsen, Secretaris. S. Wulfse, Penningmeester.
Q Dordrechtsche Voetbalvereniging O.D.S.
QJ H. J. Kemp, Voorzitter, Vondelstraat 69. J C. Schmidt, Secretaris, Eigenhaard 36. [L W. Steyn, Penningmeester, Riouwstraat 75.
«j Voetbalvereniging „Dordrecht". QJ J. de Snoo, Voorzitter, Riouwstraat 81.
j* A. Visser, Secretaris, Dupperstraat 41. ^ C. de Wit, Penningmeester, Wolbrandstraat 21. Dordrechtsche Korfbalbond. Bestuur.
G. de Meij, Voorzitter, Steegoversloot 63. C. Radder, Secretaris, Corn. de Wittstraat llrood. J. van Donkelaar, Penningm., Chr. de Wetstr. llrd. H. Ilmer, Competitieleider, Tollensstraat 1. J. Smeulers, Commissaris, Merwedestraat 57.
LU ë
LUë D
Vereenigingen. Naam: Secretaris:
D.E.E.T.O.S., H. Traarbach, Spuiweg 100. T.O.V., J. Rietveld, Tolbrugstraat L.Z. 21. QUICK, Th. van Gorkom, Krommedijk 94. DE REGENBOOG, C. Have, A. v. BIeijenb.str. 19. MERWEDE, H. J. P. Bellaart, Standhasenstr. 37. O.D.O., W. A. van der Plank, Hellingen 148.
Dordrechtsche Korfbalclub Deetos. UJ G. de Meij, Voorzitter, Steegoversloot 63.
• H. Traarbach, Secretaris, Spuiweg 100. J. Wuister, Penningmeester, Timorstraat 10.
Io K LU O
O UJ ­I Z
Dordrechtsche Korfbalclub „Merwede".
J. Beijer, Voorzitter, Brouwersdijk 202rood. H. J. P. Bellaart, Secretaris, Standhasenstraat 37. H. J. Bellaart, Penningmeester, Nessestraat 57.
Dordr. Geheelonthouders Sportbond.
M. van der Plank Jr„ Voorzitter, Krommedijk 177. Dordrechtschc Geheelonthouders Korfbalcl. „Over­ winning door Onthouding" O.D.O. E. v.d. Plank, Secretaris, Hellingen 148. Dordrechtsche Geheelonthouders Turncl. „S. en O," Marie van der Plank, Secr.esse, Hellingen HS.
Dordr. Geheelonthouders Voetbalclub „O.D.O." Gerrit Oosting, Secretaris, Balistraat 32.
Christelijke Nederlandsche Voetbalbond.
H. J. Ardon, Secretaris­Penningmeester, Voorstraat 411. Telefoon 3651.
K.S.D. Katholieke Sportbond Dordrecht, Bestuur.
Th. Klaus, Koninginnestraat 14, Voorzitter. M. W. Schoonen, Madoerastraat 5, Secretaris. J. Janssen, Emmastraat 17, Penningmeester.
Aangesloten Vereenigingen.
K.D.T. Katholieke Dames Turnclub. Oefenlokaal Bosboom Toussaintstraat. A. Bijl, Matthijs Balenstraat 15, Secretaresse.
K.T.D. Katholieke Heeren Turnclub. Oefenlokaal Kasperspad. J. van der Put, Singel 307, Secretaris.
R.C.D. R.K. Voetbalvereeniging. Speelterrein Straatweg. W. J.(Addiks, Wijnstraat 126, Secretaris.
Jeanne d'Arc Schermvereeniging. Oefenlokaal Patronaat Wijnstraat. D. Dokman, Reeweg Oost 209, Secretaris.
„De Graal", R.K. Meisjes­Jeugdbeweging. Mej.
Bel 3000, 4000 of 5000 op voor «nvc J. Tijssen, Steegoversloot 82, Secretaresse. • Sportclub Oranje­Wit.
Hoofdbestuur: T. Pols, Voorzitter, Corn. de Wittstraat. C. Hemelaar, Secretaris, Dubbeldamscheweg 55r. H. J. Ardon, Penningmeester, Voorstraat 411. Afdecling Korfbal i J. Scheepbouwer, Secretaris, C. v. Beverenstr. 14. Afdeeling Voetbal: P. van Mill, Secretaris, Mauritsstraat 2.
Afdeeling Wandelsport; N. van Dalen, Secretaris, Huijgensstraat 29. Oefenvelden Straatweg, Zeehavenlaan, Oranjelaan.
D. Chr. H.B.S. Korfbalclub „Snel". „
S. Verhage, Voorzitter, Singel 280. A. L. Holleman, Secretaris, Hooftstraat 30. C. M. Dicke, Penningmeester, Prinsenstraat 3. Wedstrijdsecretaris: Als secretariaat. Wedstrijdterrein: Jacob Catsstraat (D.B.V.L.O.).
m u
Nederlandsche Arbeiders Sportbond. Afdeeling Dordrecht.
Joh. Smit, Vrieseplein 6rood, Voorzitter. H. de Munter, de Josselin de Jongstr. 17, Secretaris. J. J. de Swart, Brouwersdijk 143rood, Penningm. J.P.J. comm.: Chr. van Dijk, Crayensteynstraat 31. Secretariaten:
­i O K H Z O ü
Athlctick: D. Prins, Breitnerstraat 38. Gymnastiek: C. Blaak, Nicolaasstraat 32. Korfbal: L. Rietveld, Goeverneurstraat 48. Voetbal: Roda: M. Burggraaf:, Hallincqhof 10. D.V.V.: P. L. Smits, de la Reijstraat 13. D.J.M.: G. Dolk, Goeverneurstraat 78. Jcug'dvoctbal i H. de Munter, Josselin de Jongstr. 17.
AJ.C. Arbeiders­Jeugd­Centrale,
Dingeman de Bruijn, Krommedijk 132, Voorzitter. Leen Stoel, Weissenbruchstraat 7, Secretaris. Herman de Vos, de Josselin de Jongstr. l, Penn. Dingeman Versluis, Heijsterbachstraat 16rood, Stamleider „Rode Valken".
GYM N ASTIE K OUDSTE VEREENIGING TE DEZER STEDE
vtKttlMIlallMla DAMES­, HEBREN­, JEUGD­ EN KLEUTER­ AFDEELINGEN
OOK VOOR HEERENVETERANEN INLICHTINGEN BIJ HET BESTUUR:
C.' M. A. BELLAART, Voorzitter, Hoogtstraat 10 ­ H. I. Ambacht
A. NUGTEREN, Secretaresse, Singel 9
W. U. HAZEWINDUS, Penningmeester, Binnen Walevest 10
Turnkring voor Dordrecht en Omstreken.
Joh. H. Sterke, Voorzitter. J. Grintjes, Secretaris, Hoekenessestraat 12. C. M. A. Bellaart, Penningmeester.
Technische Commissie: .
C. Monté, Voorzitter. E. E. Heidenreich, Secretaris, Jac. v. Lennepstr. 33.
Aangesloten Vereenigingen:
O.K.K.: Mej. J. Nugteren, Singel 9. K.D.O.: A. van Heek, Dupperstraat 13. Sparta: E. E. Heidenreich, Jac. v. Lennepstr. 33.
Dordrechtsche Turnclub „Oefening Kweekt Kracht".
C. M. A. Bellaard, Voorzitter. Mej. A. Nugteren, Secretaresse, Singel 9. W. U. Hazewindus, Penningmeester.
Dordrechtsche Gymnastiekvereeniging „Kracht door Oefening".
Joh. H. Sterke, Voorzitter. A. van Heek, Secretaris, Dupperstraat 13. C. Recourt, Penningmeester.
Turnvereeniging „Sparta".
B. Blommers, Voorzitter. E. E. Heidenreich, Secretaris, Jac. v. Lennepstr. 33. G. Koopman, Penningmeester.
Chr* Gymnastiek­ en Athletiekver. D.I.O.
M. Ouwerkerk, Voorzitter, Madoerastraat la. G. Kraal, Secretaris, Wijngaardstraat 53. G. Grootenboer, Penningmeester, Vondelstraat 27. A. S. Langeweg, Hoofdleider, v. Houweninge.itr. 18.
Dordr. Zwem­ en Badinrichting.
Vacature, Voorzitter. H. van Gijn, Secretaris, Singel 149. H. \V­ Stoop, Penningmeester.
Zwembad „De Groene Plas". Noordendijk nabij Oranjelaan.
Administrateur J. van der Linden, Krommedijk 57. Dordr. Zwem­en Poloclub „DeMerwede"
J. van der Linden, Krommedijk 57, Voorzitter. H. de Jong, Almsvoetstraat 20, Secretaris. J. Waltman, Kon. Wilhelminastraat 33, Penningm.
Dordrechtsche Zwemclub D.Z.C.
K. C. Wegman, Voorzitter, Voorstr. 305. Tel. 4105. Mej. A. van Muilwijk, Secr,­Penn., Reeweg 139.
Koninklijke Dordrechtsche Roei" en Zeüvereeniging.
Mr. J. van Drooge, Voorzitter, Stadhuisplein 4, Ir. A. v. Rossen, Secretaris, Twintighoevenweg 23. Dr. C. Eijkman, Penningmeester, Markettenweg 10. Bootenhuizen en Aanlegplaatsen: Knolhaven 18, Telefoon 3905.
Vereeniging „Watersport". Clubhuis en aanlegplaatsen Maartensgat.
P. A. Hoogenboezem, Voorzitter, Boomstraat 23. H. Kranendonk, Secretaris, Spuiweg 4. C. de Wijs' Czn„ Penningmeester, Hooikade 5. J. den Duijtsen, Havencommissaris, Hooikade 4.
Watersportvereeniging „'t Wantïj".
A. Veringa, Voorzitter, Voorstraat 40. A. Vliegenthart, Secretaris, Camphuijsenstraat 1. P. S. van Es, Penningmeester, Kromhout 168.
Ligplaats vaartuigen en Vercenigingsschlp; Mat­ tensteiger.
Dordrechtsche Sneeuw­ en Ijsclub. Banen Bankastraat. Telefoon 3574.
Vincent Eras, Voorzitter, Oranjepark 1. B. Bos Azn., Secr., Wolwevershaven 4. Tel. 84, H. van Gijn', Penningmeester, Wijnstraat 79.
BISCHOFF's SCHOENEN ZIJN BETER «Jv «^
j» K r» z
H W O ra C Q P » o >z a
v» ra o z cffi ft
a en ,
r ra >fe 2
z o ra
H w B
> Z N C
nS E
o
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Sluit het Verborgen Museum