Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

Filter: 1908x
beacon
170 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 159
Titel:
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
159
Jaar:
1908
f a^
Weekhout, G., 4de mach. Holl.-Amerikalijn, Voorstraat 313.
Weckhout, G., tuinman, Muijs v. Holystr. 6. Weekhout, G. L., bloemist,
Steegoversloot 33. l
Weekhout, H. L., bloemist, Kaspersp. 21rood, Weekhout, J., bloemist, Noordendijk 34. Weekhout-Kokkeel, wed. J., Bagijnhof 6810 Weekhout, J. J. ,tuinman, Muijs van Holystraat 6.
Weckliout, P. A., petroleumventer, Vricseweg 23c.
Weekhout,
W., wink. in sigaren, Vooistraat 313.
Weeland, J., stoker, Elf huizen 25. Weeland-de Vijn, wed. J.,
Torenstraat Hrood.
Weeldenburg-Teunisscn, wed. J. G., Voorstraat 361.
f f
!r
Weelen, P., Tolbrugstraat Wz. 17. Weelen, S., sigarenmaker,
Tolbrugstraat Wz. 17.
Weenink, W. E., Heerh.suisstraat 94&. Weeid, A. de, broodb., Gr. kerksbuurt . Weeidt, D. de, wink. in heerenartikelen, Voorstraat 277.
Weerdt, J. de, arbeider, Hellingen 20. Wecrsma, P., gezclsch.juffrouw,
' Joh. de Wittstraat 37.
Wecrt-Heijnen, M. C. P. van, naaister, Corn. de Wittstraat 14.
Weert, T. H. C. van, C. de Wittstr. 14. Weert, J. van. de, Museumstraat 36. Wcerts, M. J. G., arbeider, Matena'sp. l/. Weerts, W. M., typograaf, Matena'spad l/. Wees, H. J. van der, naaister, H. ftieuwstraat 1.
Wees, J. van der, wink. in gioenten, Hooge Nieuwstraat 1.
Wees-, Vcrccnigd Armen en Nieuw Armhuis, Kromhout 94.
Wcetering, G. van de, lithograaf, aft
Wcczel, D. A.' van, koetsier,
Noordendijk Ibrood. LangeJBrecstraat 10.
Weg, A. van de, bliksl., Singel 52$ rooi?, Weg, A. van de, houthandelaar,
Kromhout 136.
Weg, A. van de, Voorstiaat 143. Weg, A. van de, handelaar in brandstoffen, Voorstraat 143.
Wég-van Gelder, wed. A. van de, Bagijnhof 6818.
Wég-Schotel, wed. A. van de Kromh. 45. Weg, A. D. van de, winkelier in heerenart., Voorstraat 197.
\Veg, A. D. van de, houlzaagmolenaarsbaas, Nooidendijk 32.,
Weg A. P. van de, telephonistc, Kromh. 45. Weg, C. van de, letterzetter, 'Singel Ö2s rood. Weg, C. van de, arb., Hcerh.suisstr. 57rood. Weg, C. C. van de, kantoorbediende, Steegoversloot 14.
Weg, G. van de, slooper, Kromhout 136. Weg, H. A. van de, koopm. in suikerwerken Nieuwstraat 19.
Weg, H. A. van de,schoenm., Spuiweg 14. Wég-Gips, wed. H. A. van de, Singel 58. Weg, H. G. van de, Toul.laan 40&. Weg, J. van de, wink. m kruidenierswaren Voorstraat 143..
Weg, J. van de, arbeider, Singel 525 rood. Weg, J, Sterk van de, meubelmaker, Wijnstraat 94.
Weg, gcbr. Sterk van de, meubelfabrik-, Wijnstraat 94.
Weg-Middelhoven, wed. J. A. van de, Singel 25.
Wog, P. H. van de, procuratiehouder, Hallincqlaan 3.
Weg, P. W. van de, wink. in sigaren, Voorstraat 224.
Weg, P. W. van de, Voorstraat 143. Weg, T/i. van de, borstelm., Toul.laan 20#. Weg, W. van de, direct, v.e. houthandel, Wijnstraat \28rood..
Gebr. STERK VAN DE WEG, Meubelfabrikanten,
Vr, i
-s== STOFFEERDERS , s=s- WIJNSTRAAT 94,
DORDRECHT,
leveren uitsluitend eerste klasse fabrikaat naar eigen ontwerpen.
TELEP. INTERC. sse.
Weg, J. S. van de, Kromhout 136. Weg, L. A. van de, spekslager, Voorst r.191. Weg, M. van de, bode b.d. politie, Lange Bi eestraat 26.
KLEERMAKERIJ HENDRIK VAN WEL VLAK 3.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 166
Titel:
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
166
Jaar:
1908
^c^^v,-*'^-*-'
- " •-• • '
"•> f-" •"'-<•
- ; '---, J- ' -'i** 4 ' J-'^ " ''.'•- ' -' v, • ;i" ' •* • - i
* , 324 BEURTSCHIPPERS :
PLAATS VAN
BESTEMMING.
iï II-p'
"Ut l
Anna Jacoha Polder .. St. Anna Land
NAMEN DER
SCHIPPERS.
Almkerk Axel
Bath
Bleskcnsgraaf Borselen
Biienenswaaid Bicda
-.
A-irnoutse, J. Quist, A. Tennissen, W. Heijbocr, K. Verloop Sr, N. Verloop Wzn., P. den Outcr, J, van den Heuvel, P. van Doorn, P. Provoost, J. Dronkert, L. de Jager, A. Wiimneis, J. Kiehootn, P. Boot, Beveisluis,
Sloomvaartdienst, "W. Roest, II Feniju, E. Klaasson,
S 'M'i.- . tW' II
Bromversliavcn Bruin isse
Bmghsluis Colijnsnlaat
De Clingc Dinteloord
Dongen Dreischor Ellewoulsdijk
y
St;3?ilipsland Fijnaard
Goersdijk Gocdereeilc Goes
Gouda .-
Gijbolnnd (Vuilcnd ) . . Ilartlinxveld
ik t
J.v.cl.Sande,P.Roest C. van Ueveren, C. Versluis, L. P. v. d. Berge, J. Scliilperoort, J. Laiidegent, A. Koole, J. C. de Mul, Van Denderen, A. Vroon, G. van-Noord, P. lïarendicoht, A. Huizer, B. J. Quist, P. Westbroek, C. v. d. Made, Hei j boer, P. Redert, A. v. d. Klooster, J. G. Ossewaarde, van den Ber», B. en J. Aardoom, G. van Ypercn, P, Ballcgooicn, II. Alblas, Stoomb. Mercurim, Suiker, G. Breur, T. Peidijk.^
PLAATS VAN
AFVAART. Bomkade,
19 11 19
Taankade, Turfsteiger, Taan kade, Bomkade, >9 U
'91 91
Turfsteiger, Bomkade, 19 99 99 »
n n » 19
n 99 » 99 19
il 99 19 19 )l 19 99 »
» H
n » »
Taankadc, Steiger (lïuitcnsli1.), Voorstraat, Steiger, D
'
Bomtaile, ïu r i steiger, Bomkade, D
DAG EN UUR VAN
VERTREK.
Dinsdag. ~ »9 99 9)
dagelijks 12i uur. K
Woensdag en Vrijdag. Dinsdagm.
Dondeidagvoorm. u
Dinsdag- Zalerdagm. Vrijdasrm. 12^ uur. Woensdag.
91 11
Donderdag, n
19 19 19
Woensdagm. Dinsdag.
Dinsdagavond. 91 *
Dinsdagm. vioeg. Dinsdagavond.
99 .
Woensd. voorm. om de 1-i- d. Donderdagavond S uur. Dinsdag.
19 11
Dinsdagavond 8 uur. »9 - '
Dinsdagavond 5 uur. Dinsdag.
Donderdagavond. Donderdag. 99
Vrijdag l uur. dagelijks ll£ uur.
19
Donderdag, Vrijdag Zatcrdu». Vrijdag en Zaterdag.
Vi ijdag 1 uur. Dinsdag.
Putterlioek Paal Grauw Lamswaarfle
Oud-Alblaa , Numansd.(Buitensl.). .
Lngc Zwaluwc i
'
• Kamperland en Wisse- Kapellea/d. Langst rs.
- PLAATS VAX
BESTEMMING,
' "•
N - '- " ' -
,' ; •
• . "' V % / ' - .„'
v - U *v. 'V* i
, '
> ' '
-,"-' %
NAMEN J) E U
SCHIPPERS.
ï• . Verstraten. K. Veimaas, Dorsman, _ Vliegenthait, A. van der Made, D. de KOI te, A. de Koster, Jacob J. d. Outer, B. Wijnc, Kamp, A. de Visser, T. llovestadt, W. van IJsseldijk,
Wed. Schippers, Molor Sneep, I. A.v.Waaidenburg P. Scliippm-s, Krijn Scliippers, W. Nieudorp, Hovestad, Koole, A. Broeckaert, Gebrs. Vissers, T. van der Vaart, Van lersel, Van- Beekhoven, A. Vermeulen, A. van IJsseldijk, B. B. van Iperfiii, B. Witvliet, P. van l)am, J. Vei schoor, T. Baren d recht, L. van der Doel, Boumau, J. Boumau, H. P. Waling, H. van Gent, P. Barendrccht, D. van Hasselt, Triet. J. C. Quist, AI. Vcndeville,
P• . J, Oomeiis, J. Pulleman, J. Dorsman, Verloop, P. Hermans, B roekaar t, Bakker, De Graaf, Adriaanse,
i i
'
; % *„. 325
• »ï" ' ' ,
_
v •
'
*
PLAATS VAN
DAG EN UUR VAN
AFVAAttT.
Niemvehïiven. Steiger,
i n
Taan kade, Bomkade, D 3) J) 91 11 It 9) n
91 9)
»
» )! 99 99
1
99 9)
' 19 9) 91 1) JJ 9» 99
n 99
Turfstcigcr, Borakade, 99 99 II » H
Nietnvehavcn, Bomkade, Taan kade, Bomkade, n
n
» )9 99 99' » » 19 19
, 4 , VERTREK.
Vrijdag 12$ uur. dagelijks. »
Dinsd. en Vrijd, 12 uur. Dinsdag.
Dinsdagavond. Donderdag v.m. » 99 »
Woensdag v.m. Dinsdagavond. 9)
Dinsdagmiddag.
Vrijdagm. 10 uur. Dinsdag. n
Woensdag. Woensdagm. )>
Dinsdag. 11
Woensdagvooi'ni. j)
1
Dinsdag. Donderdag. Dinsdag Vrijdag 1 uur. Dinsdag.
-
99 »
Vrijdag U uur. Dinsdag. 3»
Vrijdag 12i uur. Dinsdag. Dinsd, en Vrijd. 1 uur.
Woensdagm. 99 ))
dagelijks 11 uur. «
Woenadagm. M 11
Woensdag. M
~^
Woensdag 12 uur. 91
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 167
Titel:
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
167
Jaar:
1908
326 ;t&
PLAATS VAN
BESTEMMING.
llaamsdonk Roozendaal Sas van Gent
Schcrpenisse Stavenisse
Sirjanslaml Sominelsdijk Slicdreclit . ;
Steenbergen Strijeii Terncuxen
M';
Hoek bij T.-N Tholen
Tien Gemeten Waalwijk Waarden
IIen«;stdiik Hoiiteniss•
Walsnovde Waspik
Wcmeldlnu'c 'Werkciuluin
Willemstad
AVolfaarlsdijk Woiulricliem Keven borden
Xuiil-üoierlautl Zuid-Kraaiert
'. .
Timmcnnan, de Geus, Wed. J. Vogel,
J. de lïijke,
G. Verwijs, A. Bolicr,
3 1
Dinsdag. »
Donderdagavond 8 uur. »
' ' Dinsdag of Woensdair.
Voor allü Koord-Bnibaiitsclie en Zeciiwsche scliippers kunnen goederen I)exori;d wor- den bij P. PBANKEN, Bomknde 'H, Telefoon- No, 100.
f e < [ NAMEN . -
• DER ' ,;.. SCHIPPEES.'
Van, Vucht, v. Zuilekom,
J ]
P." Voerman, • Kool e, G. en P. Hnrtog, P. Verstraat en, Buis, S. de Rijke, A. Hoek, J. Beenhouwer, A. K. Hofman, G. Hofman, P. Visser, H. van Gent, Baselier, J. van Koon, L. Bonman, J. C. Harte, J. Jjeunis, C. Kerpel, van TYielamlj , Stoomb. Stad T holen Agent Franken,
G. Verwijs. Zinke,
Adriaanse, J.' Bakker, J. Hermans, Dnsseldorp, Klerks,
IJsseldijke, Üvvets, L. Bouwman, '.
AVoensdagm. ï
Donderdag. n
Woensdag. Dinsdag - Vrijdag. .
PLAATS VAN
AFVAART.
Bomkade, n
» a »
l>
» » *
;
: PAG EN UUR - VAN
. -VERTREK, .
Woensdag. 11
Donderdag. Dinsdag. :;
» »
Dinsdag. n
, •
Donderdag 3 uur. ,
11 i> Dinsdag. • , '
Dinsdagmiddag. j» •
Donderdagavond. Dinsdag en Vrijdag, dagelijks lïU uur. . »
Dinsdagnnm. »i »
* . . ; . : . / ' . A. v. Aerde, Irene
C. All). Thym,. Anlca Valesco, 2 dln Mr. Alexander, Mammon ... C. Black, Ciwhurst
Prinses Elsa, JiJen Koningsdroomj 2 dln Fiore della Neve, Operettenbloed, 2 dln
/ G-oen druiven van doornen M. C. Frank, Een lief blondinetje i
Fr. Gallé Eveline .i Crrondhout, Worsteling om het geluk
Dr. Gróneman, Indische schetsen, 2 dln. ; , Een -Ketjoegeschiedenis ....' ,' "Waar of Onwaar ? 2 dlii
Mr. Hirsclimann, Eindelijk rust, 2 dln • . , Gedwaald
C. Huygens, .Helene v. Bontïnck 2 dln. Strijd 'des levens
A. Ch. tefller, Liefde of Hartstocht. , Een zomernaehtsdroom ..
Jonas Lie, Gescheiden .Kwamina, Vruchten van het Vooroordeel E. Lundborg, Gelouterd

Malmbei'ff, Het verdwenen Testament... C. C. ter Reehorst, Een paarl gelijk j De motten in ons midden, 2 dln
KoodhuijzGi), *rante Lena Sally, Drie Prodikautsdoohtors Samaroffj Transyaal, 2 dln
' • .
Mr. Ernest Scheidius, Ulbo Garvema, 4o~ dr Lichte en donkere dagen De Erfgenamen van Merlet, 8e dr., 3 dln. Ken eerste stap, 3e dr., 3 (Uu Een -blik in de "Wereld, 2e dr., 2 dln Wie is de schuldige ? Isabella Stanley
' Dr. Schoener, Hortensius, 2 dln.., :
, Casper Vorlaron Maskers, 2 dln.
Wm. Walloth, Myrrha, roman uit oud Egypte J. \Vibrin, Juweelen van grootmama
, ,
M. v. WiUdrichom, Nelly, 2e dr., 3 dln. , Incognito, 2 dln , Fee, 2e dr
, :;.. .
:. '.
''.... , f
.. „ .'. „ „ „ „
„- „
1.90 5.50 2.75 2.75 5.50 4.90 2.50 3.- 2.50 2.75 1.90 2.50
4.50 2.75 2.90 1.60 2.25 2.25 2.50 2.50 3.75 2.75 2.90 4.50
3.50 1.60 l.GO 4.25 1.60 3.— 1.60 1.60 G.30 3.- 1.50 1.50 3.25 5.90 3.25 2.40
f
ROMANS UITGEGEVEN DOOR
.* P. REVERS, te Dordrecht.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Sluit het Verborgen Museum