Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

Filter: 1906x
beacon
206 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 182
Titel:
Adresboek van Dordrecht, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
182
Jaar:
1906
3 355 , L. H. J1., olieslager, Glazenstraat 33.
VERNES, P., boekhouder, Vest 112. VERNES, P., arbeider, Wijng.straat 8. VERNES JE., P., leeraar in het boekh., Singel 195.
Lange Breestr. 26. Glazenstraat 33.
VERNES, W. C., werktuigkundige, Mart. Steijnstr. 11.
VEENIMMEN, L. M., smid, Hellingen 64. VERNOOIJ, H., stoker, S.S., Leliestraat 1. VERNOOIJS, J„ broodb.kn., Raamstr. 49. VERNOOUS, P. G., broodb., Vriesestr. 112. VEEOUDEN, A. M,, timmerman, Eeeweg (oost) 101.
VERNES­MOLENAAR, wed. P. J.,
VERNES, T. W., handelsreiziger, Noordendijk 33acz.
VERNES­VAN VALEN, wed. V.,
VERSLAGERS, L. H., metselaar, Hellingen 2rood.
PA B R l EK VAN
VERSLAGEES, M., Hil 17. VERSLOOT, M. M., veerschipper, Achterom 23j/.
Gebreide Goederen. GROSSIER IN
VERSLOOT, P., Voorstraat ISSrood. VERSLOOT, K. M., kleermaker; Voorstraat 183rood.
VERSLUIS, A., stoomb.kapt., Helling. 166&. VERSLUIS, A., arb., Heerheijm.suisstr. 24. VEESLUIS, C,, houtvlotter. Noordend. 21. VERSLUIS, C., stoker, Noordendijk 52e. VEESLUIS, C. J,, scheepmaker, Heerheijmansuisstraat 38rood.
Wolba ei ! J.I ÏERSTEEGI m, VOORSTRAAT 159. DORDRECHT
VERSLUIS, C. J., huisschilder, Vrieseweg 6. VERSLUIS, D., Reeweg (Oost) 11. VERSLUIS, D., haringkoopman, Vleeschhouwersstraat 34.
VEROÜDEN­JUNGER, wed. A. M., tapster, Korte Nieuwstraat 14.
VEEPOOREE, J. J., machinist, Lijnbaan Sfyood.
VERREIJDT, H. J. A., slijter in wijnen en gedist,, Wijnstraat 79.
VEREOEN, J. J., kappersb., Groenm. VERRY, E. P., winkeljuffrouw, Voorstraat
VERKIJK, W. E­, teekenaar, Dubbeldamscheweg QGrood.
VERSCHAFtfELT, dr. J. E., leeraar H.B.S., Buitenwalevest 4.
VERSCHOOR, A., arb., Noordendijk firood. VERSCHOOR, A,, stuurman, Wijng.str. 48. VERSCHOOR, C., stoker, Noordendijk 78a, VERSCHOOR, C., smid, Matena'spad 7#. VERSCHOOR JJR., 3?., arbeider,
Noordendijk lirood.
VERSCHOOR SR., F., ke'telmaKer, Noordendijk lérood.
VERSCHOOR, J., smid, Nicolaasstraat 27. VERSCHOOR, J., handelsreiziger, Ie Eeedwarsstraat 7.
VERSCHOOR, K., arb., Noordendijk 74rood. VERSCHOOR, L., reiziger; Ie Reedw.str. 3. VERSCHUUR, A. H., pakhuisknecht, Vest IQSrood.,
VERSCHUUR, A. L. H., petroleumventer,' Geldeloozepad 5.
VERSCHUUK, J., chocoladefabrikant, Voorstraat 282­284.
VERSCHUUR, M., Singel 237w. VERSCHUUR, P., bode verzekering­mij., Spuhveg SSroorö.
VEESLAGERS, H., kleerm., Hellingen 2rood. Hellingen 1346.
VERSCHUUR­VAN BAKT, wed. P., Spuiwcg 62.
VERSLUIS, F., smid, Leliestraat 26. VEESLUIS, E., sigarenmaker, Mare. Schampersstraat 7&.
VEESLUIS, H., smid, Noordendijk 34/. VEHSLUIS­EEANKEN, H., Lindengracnt 2, VERSLUIS, P.: houtzaagmolenaar,
VERSLUIS, P. M., houtvlotter,
VERSLUIS, W., smid. Achterom 5. VERSLUIJS, A, A.,timmerm., Groenend. 2e. VERSLUIJS, C. J., barbier, Vest 13. VERSLUIJS, E., reiziger, Groenendijk 2e. VERSLUIJS, G., arb., Lastig Eendstr.7. ~ VERSLUIJS, G. H., arb., Lastig Eendstr. 7. VERSLUIJS, J., houtzager, JTrankenstr. 18. VERSLUIJS, W., smid, Groenendijk 2e. VERSPOOE, W. F., winkelbediende, Toulonschelaan 37.
Noordendijk 21* Noordendijk 21.
VERSTALLEN, M., bankw., Geld.pad 24. ' VEESTALLEN, P. A. J., smid, Helling, 124. VERSTEEG, A., stoker, Steltenstr, lörood. VEESTEEG, A., boekbinder, Voorstr. 202. VERSTEEG, A. G., boekhandelaar, Vleesclm.straat 7.
VERSTEEG, C., vleesclih., Voorstraat 202. VEESTEEG, C., wink. in kruiden.waren, Voorstraat 18.
VEESTEEG, C. E., timm., TouUaan 64Z. VERSTEEG­BOMER, wed. E., werkster, Sluisweg Irood,
VERSTEEG, G,, conciërge gem.werken, Kromhout llrood.
VERSTEEG, G., winkelier in garens, Voorstraat 159.
VEESENDAAL, 0., karreman,
VEESTEEG, H., steenhouwer, Hoekstr. 39. VEESTEEG, H., vleeschh., Groenm. 57. VERSTEEG, H., Dwarsgang 21rooó. VERSTEEG, H., houtdraaier, Stoofstr. 11. VERSTEEG, H., arbeider, Singel 52*. VERSTEEG JE., H., steendrukker, , 2 Beedwarsstraat 32,
VERSTEEG SR., H., scheepmaker, 2 Eeedwarsstraat 32.
VEESTEEG­EIOHHORN, wed. H., Singel 14c, VERSTEEG, J., arb.. IC. Nieuwstraat 2. VEESTEEG, J., arb., 2e Reedwarsstr. 32. VERSTEEG, J., schoenm., Kromhout 18. VEESTEEG, J., meubelm., Groenend. 33. VERSTEEG, J., Dwarsgang Qlrood. VERSTEEG, J., arb., Glazenstraat 79a. VERSTEEG, J., bierhuishouder, Singel 246­248.
VERSTEEG, J. C., naaister, Voorstr. 202: VERSTEEG, J. L., barbier, Singel 246­248 VEESTEEG M., timmerm., Kromhout 18. VERSTEEG, P., timmerm., Kromhout 18. VERSTEEG, S. C., Steegoversloot 78. VERSTEEG, W., ijzerwerker, Lindengracht 23rood.
VEEVOORT, P., machinist. Hoekstr. I5rood. VERVOOET, P., machinist, Wijnstraat 8. VERWAAL, E., smid, Vest 104. VERWAAL, G., stoker, Twintighuizen 48. VEEWAAL, P., smid, Mariënbornstr. Srood. VEEWAARD, D., blikslager, Hellingen 128. VERWAABD, J., bierhuish., Vries epl. Acrood. VERWAABD, T., dekkn., ^Bleijenhoek 41. VEEWAART, W., kleerbleeker, Muy^ van Holystraat SSrood.
VEEWEE, J. A,, winkelbediende, Vriesestraat 63­65.
VEEWEU, A., zandsch., Noorderstr. 20' VERWEIJ, B., onder wij aeres, Singel 170. VEEWEIJ, A. P., bierhuish., Bleijenh. 14. VERWEIJ, A. P., Lange Breestraat 15. VEHWEIJ, C., behanger, Kasperspad 16. VERWEU, D., zandsclüpper, Nieuwk.pl. 3. VEEWEIJ, G. J., zandtr., Noordendijk 77i. VERWEUCK, H. M. B., gezelschapsjuffr., Singel 271.
Voorstraat 77.
VERWILLIGEN, M. C., naaist., Voorstr. 77. VERWILLIGEN­VERMEULEN, wed. P., Voorstraat 77. •
VEESTEEd­SoHAAP,wed.W.,Vriesestr.80s. VERTEEGT, A., stuurman, Voorstraat 290. VERTEEGT, J., kantoorbediende, Bagijnhof ISrood.
VEETEEGT, J., wink. ia bedden, Wijnstraat 133.
VERTREGT, M., bedden fabrikant, Voorstraat 290.
VERVELDE, H., varensgezel, Krommed.72. VERVELDE, J., Reeweg (Oost) 107. VERVELDE, J. W. P., besteller H.S., Krommedijk 72.
VERVELDE, L., opperman, Hooge Nieuwstraat 20>'ooó.
. VERVOORN­VAN DER LINDEN, wed. A. P., Kasperspad 16.
Krommedijk 72.
VER­VOORN, G., ijverwerker, Stoofstr. 29. VERVOORN, G., meubelmaker. Vleeschhouwersstraafc 33.
VERVOOEN, P. F., kurkensnijder, . Lindenstraat 1.
VERVOOET, A., stoker, Wijnstraat 8. VERVOOET, A. W­ M. I)., koopman, Weeshuisstraat 17roocZ.
VERVOOET, J., kleerm., Vriesestr. 47rood. VERVOOEÏ. J. A., bootwerker, Heerheijmansuisstraat 3/.
VEEVELDE, L., broodbakker,
VEEWOERDT, A. J., kleerm., Vest 72</ rood. VEEWOERDT­ROMIJN, wed. A. J., Groote Spuistraat 33rood.
VERZUL­VAN HAM, A.,\verkst., Kolfstr. 42. VEEZIJL, A. R., winkelkn., Singel IQGn. VEEZIJL, C., arbeider, Ie Reedwarsstr. 9. VERZIJL, G., arbeider, Dubbeld.weg 181. VEEZIJL, H., ketelm,, Zuidendijk 117. VERZIJL; J., arb., Singel 106». VERZIJL, P. A., arb., Dubbeld.weg 211. VET, J. VAN DEE, plateelteekenaar, Reeweg (Oost) TrootZ.
VERWILLIGEN, C. K., sleepb.kapt,, Gravenstraat
VERWILLIGEN, M. G., 'stuurman,
VETH, A., arb., Noordendijk 50a. VETH, A., melkslijter, Tulpstraat 15. VETH, B., hoofdagent v. pol. (controleur), Lombardstraat 2.
VETH, C., wink. in krujden.w., KoKstr. 28. VETH, F., arbeider, Eigenhaard 21. VETH, G., banketb., Wijnstraat 12S. VETH, H., dir., stoomb.reed., Nieuwstr. 26. VETH, H.C., smid, Mariënb.str. Srood. VETH, H. W., architect, Hallincqlaan 7. VETH, J., arbeider, Aug.kamp 35. VETH­VAN DEN BERGH, wed. J,,
Schuitenm*str.21roöïZ.
VETH, L. J., onderw.innutt. enfr.handw., Steegoversloot 4.
VETH, M. J., kantoorbediende, M. Steijnstraat Srood.
VETH­AEBEMA, wed. M. J., Aug.k. Wrood. VETH, P. T., ondervv., Noordend. 82& rood. j R. J., arbeider, Noordend. GQrood.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 183
Titel:
Adresboek van Dordrecht, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
183
Jaar:
1906
356 357
VETH & Co., wink. in huish. artikelen., Nieuwstraat 1.
VETH, C. DB, broodbakker, Biedijk 49. VETH, C. J. DE, broodbakker, Biedijk 49. VETTEN, A., tapper, Biedijk 12. VETTEN, D., handelaar in petroleum, Kuipershaven 32.
VISSER-BLOMMERS, wed. A., Mariënbornstr. 848.
VISSER, G., sleepb. kapt., Noordend, VISSER, C., bankwerker, Vriesestr. 73. VISSER E., stoker, Mariënb.str. 50d. VISSER, E. J., manteljuffrouw, Voorstraat 328—330.
VETTEN, G., Voorstraal 197. VETTEE, J. J., meubelm., Steenstraat 9. VEIJGEN, P W., wink. in kruid-waren, Baamstraat 1.
VIEEGEVER, M., schipper, Frankenstr. 11. VIQELIÜS, C., bliksl., Papeterspad iVt. VIGELITTS, F. B., bliksl., Singel Wrood. VIGELUJS, I1. B., smid, Singel 106w. VIGELITJS, G., smid, 2e Beedwarsstr. 21. VIGELIUS, H., bliksl., 2o Beedwarsstr. 26. VIGELIUS, H., bankwerker, Kaspersp. U. VINK, A., arbeider, Kromhout 118<£ VINK, C., arbeider, Mariënbornstr. 110. VINK, C, portier, Hellingen 47&. VINK, C. G., pakhuiskn., Baamstr. 48w. VINK, JE., D., arbeider, Baamstr. 48». VINK SR., D., venter, Baamstraat 48w. VINK, J1., smid, Kromhout 118&. VINK, G., arbeider, Baamstraat 48n. VINK-PLIEGEE, wed. G-, Vriesestr. 8031. VINK, H, tapper, Voorstraat 20. VINK, J., smid, Lijnbaan 88. VINK, J. C., loppkn., Gevuldegr. lOrood. VINK, J. C., sigarenm., Dwarsgang 17. VINK, J. C., scheepm., Wijng.str. 19i rood. VINK, J. H. F., Adr. v. BJeijenb.str. 15.' VINK, P., zadelmaker, Toul.laan 36. VINK, R., scheepmaker, Vest 610. VINK, T., reiziger, Adr. v. Bleijenb.strTH. VINK, W., blikslager, Singel 237<Z. Vis, P. A., winkelbed., Vriesestr. 63-65. Vis VAN HEEMST, J-, expediteur,^ Bomkade 16.
VISSCHEK, A-, sleopb.kapt., Kromh. l Of. VISSOHEE, G„J., arb., Marie'nb.str. 96. VISSOHEE, X, arbeider, Hil 20. VISSOHEE, L., arbeider, Noordend. 77e, VISSCHEE, L., steenh., Hellingen 491. VISSOHER, L., arbeider, Maiïenb.atr. 96. VlSSCHER-VAN MlEGDENBUBG, wed. L., Noordendijk 77e.
VISSCHER VAN AALST, A. C., Groenm. 63. VISSOEER VAN AALST, H. C., Groenm. 63. VISSOHER VAN AALST, J. E., Vriesestr.68a. VISSCHERS. J. H., machinist, Binnen Walevest 30.
VISSER, A., smid, Beeweg (Oost) 69c. VISSEE, A., machinist, Lijnbaan 74. VISSEE, A., sleepb.kapt., Matena'sp. Ig. VISSEE, A,, schipper, Kromhout 20. VISSEE, A., rijksveldw., Dubbeld.weg 201. VISSER, A., bankworkor, Steltenstr. 11. VISSEE, A., TouUaan 436.
VISSER, J?., smid, Veststraat 'Jlrood. VISSER, G., Nieuwstr. 55. VISSER, G., machinist, Lijnb. Iï%rood. VÏSSER, G., Spuiweg 29, VISSER, H., opperman, Hooge Bakstr. 7. VISSER, H., agent van politie, Knolhaven tfrood.
VISSER, B. DE, zeilmaker, Vriesestraat 6. VISSER, B. J, DE, sigarenm., Hellingen 66£. VISSEE, C. J. DE, metselaar, Mariënbornstraat l&rood,
VISSEE, C. J. DE, Sluisweg 36d. VISSER-LTJOAS, wed. C. L. DE, Mare. Schampersstraat 31.
VISSEE, C. M. DE, schilderskn., Wijnstr.76. VISSER, C. P. DE, sleepbootkapitein, Lijnbaan Qlrood.
VISSER, H., machinist, Mariënb.str.35rood. VISSEE, H., machinist, Lijnb. IQirood. VISSER, J., sleepb. kapt., Hooge Nieuwstraat 37e.
VISSER, J., arbeider, Mariënb.str. 67. VISSEE, J., sleepb. kapt., Noordend. 43a. VISSER, J-, scharensl., Heerh.suisstraat 31, VISSEE, J.j timmerman, Dubbeld.weg 84. VISSER, J., hotelconducteur, Wijnstr. 1. VISSEE, J., brievenbesteller, Vriesew. 31&, VISSER, J. A., schoenm-, Vriesestraat 56. VISSER-VAN LEEUWEN, J. A., Noordendijk 52c.
VISSEE, C. P. DE, schipper, Twintigh. 14. VJSSEE, ï\ DE, Ideerbl., Noordendijk Tig. VISSER, I1. DE, Stoofstraat Qrood. VISSEE, G. C. DE, winkel juffrouw, Twintighuizen 14
VISSER, H. DE, stucadoor, Kolfstraat 51. VISSEE, H. DE, arbeider, Heerh.straat 61. VISSER, H. DE, metselaar, Frankenstr. 10. VISSER, H. DE, paardenkn., Sluisweg 18&. VISSER, J. DE, petr.venter, Hellingen '491 VISSER, J. DE, tapper, Kolfstraat 13. VISSEE, J. DE, tapper, Doelstraat 18. VISSER, J. DE, schipper, Vest Slrood. VISSER, J. DE. loopkn., Wijng.str. IQdrood. VISSER-VAN BUSBEEGEN, wed. J. DE, Twintighuizen 14.
VISSEE, J. W., dekknecht, Matena'sp. Ig. VISSER, K., stoker, M. Schampersstr. 45. VISSEE, K., melkrijder, Steltenstr. 21e. VISSER, L., machinist, Lijnbaan 166. VISSEE, L., postbode, Steltenstraat 11. VISSER, L., kantoorlooper, Wijnst. 129. VISSER, L. C., zandschipp., Oranjestr. £2. VISSEE, M„ arbeider, Dwarsgang 14. VTSSER, M., strijkster, Vriesestr. 73. VISSEE, M. A., winkeljuff., Voorstr, 180. VISSER, M. M., Singel 272. VISSER, M. T. A., winkeljuffrouw, Steegoversloot 71.
VISSER, J. P. DE, machinist, Varkenmarkt ÖOrood.
VISSER, L. C. DE, sigarenmaker, Twintighuizen 14.
VISSEE, N. DE, boekhouder, Spuiweg 30. VISSER, N. DE, assuradeur, Wijnstr. 76. VISSEE, N. DE, Weeskinderendijk 35. VISSEE, P. DE, bootwerker, Singel 134/a. VlSSEE-VAN DEN BERG, wed, P. DE, Wijnstraat QQrood.
VISSER, N„ Hellingen 49-G, VISSER, P., Kasnerspad 65. VISSER, P., arbeider, Bleijenh. Slrootf. VISSER, P., broodbakker, Vriesestr. 112. VISSER-KOSTER, wed. PM Singel 237&. VISSER, B., verlakker, Singel 2370. VISSEE, B. arb., Zuidendijk 127ct. VISSEE, S., Nicolaasstraat 23. VISSEE, T., arbeider, Kasperspad 46r. VISSEE, T., machinist, Lijnbaan 59. VISSEE, T. P., broodb., Kaspersp. 76. VISSER, W., dekkn,, H. Nieuwstr. 37e, VISSER, W. A., vleeschh, Vriesestr. 77. VISSER, W. J., machinist, Vest 3\rood. VISSER & VAN DER SANDE, cargadoors, Wolwevershaven IQrood.
VISSER-VAN BREE, wed. A. DE, Bijksstraatweg 22.
VISSER-VAN DEN HENGEL, wed. A. DE, Hellingen 49?.
VISSER, T. DE, arb., Bijksstraatweg 22. VISSEE, W. DE, loopkn., Bleekersdijk 2/. VISSER, W. A. DE, machinist, Wajngaardstraafc IQdrood.
VISSEES, A., stuurman, Singel 52i. VISSERS, H., arbeider, Singel 237y. VISVLIET, J. W. VAN, kapt. pontonniers, Booinstraat 13.
VISWAT, A., rijksambtenaar, Koninginnestraat Irood.
VIVEEN, G., werkster, Heerh.str. 22roocZ. VIVEROOU, C. J., vertegenwoordiger van v. d. Graaf & Co., Spuiweg rood.
VLAANDEREN, J. J..VAN, broodbakker, Zuidendijk 14.
VLAMING, J. DE, Zuidendijk 44. VLASBLOM, A., smid, Mariënb.str. 22rootZ. VLASBLOM, A. M., winkeljuffrouw, Bleekersdijk 26.
VLASBLOM, L., blikslager, Singel 132dl. VLASBLOM-BECouRT,wed.L.,Bl?ekersd.2&. VLASBLOM, P., bliksl., Nieuwk.plein 21. VLASBLOM-VAN EFFEREN, wed. P., wink. in kruid.waren, Biedijkstraat 8.
VLASBLOM, Z., Ideerm., Hellingen 87. VLASKAMP, L-, vuurwerker, SFatenasp. 38. VLEESCH BUBOIS, H., schoenmaker. Oranjestraat 20.
VLEESHOUWERS, J. H., loopknecht, ' Wijngaardstraat 19t rood.
Vleeschkeur, Bureau voor, Vest 92. VLEESENBEEK, A., baas in een glasfabr., H. Nieuwstraat 11.
VLEESENBEEK, C. W. E., naaister, 5. Nieuwstraat 11.
VLEESENBEEK, J., arb., Kolfstraat 79. VLEESENBEEK, K., stucadoor, Tolbrugstraat L.z. 12.
VLEMJHNGHS, J. H., tapper, Toul.laan 80. VLERKEN, J. VAN, Bleekersdijk 12. VLETTT, J. VAN DEE, pakkn., Kromh. 72. VLEUT, J. VAN DER, sigarenmaker, Komatistraat 43.
VLETTT, Jos. VAN DER, arb., Komatistr.43 VLIEG-ÉODEGOM, wed. G., Wijngaardstraat 25rood
VLIEGENTHAET, A., smid, Noordend. 78A. VLIEGENTHART, A., bankwerker, Kromhout SSarood.
VLIEGENTHAET, A., bliksl., Vriesew. 3ld. VLIEGENTHAET-BOOBOL, wed. A., Dwarsgang SQrood.
VLIEGENTHART, B., gasfitter, Noorderstraat \5arood,
VLIEGENTHART, E. J., Lindengracht 44-. VLIEGENTHAET, H., scheepmaker, Noordendijk 787i.
VUEGENTHART-SNOEP, Wed. H., Burg. de Baadtsingel 5.
VLIEGENTHAET, J., stoker, S'ngel 89rf. VLIEGENTHAET, J., scheepmaker, Noorderstraat 15a rood.
VLIEGENTHAET, J., metselaar, Dwarsgang SQrood.
VLIEGENTHAET. J. M., Kon. Wilh.str. 20. VLIEGENTHAKT, L. D., koopman, Wolwe vershaven 69.
VLIEGENHABT & ZONEN, L., olieslagers, Maartensgat 27.
VLIEGENTHART, P., arbeider, Vest ölm. VLIEGENTHAET-VAN EFFEREN, wed. P. Vest 61m.
VLIEGEE, OH. DE. steendrukker, Vleoschhouwersstr. %rood.
VLASBLOM, 0., arbeider, Zuidendijk 113. VLASBLOM, D., arb., Weeskinderend. 13/i. VLASBLOM, D., boomkw., Weesk.dijk 13p. VLASBLOM, H., stoker, Riedijlcstraat 22. LASBLOM, H., stoker, ICr. Elleboog 43.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 177
Titel:
Adresboek van Dordrecht, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
177
Jaar:
1906
344 345
STRIJEN, A. VAN, opperm.. Kr. Elleb. 21. STRÏJEN, J. VAN, venter, Kir. Elleboog 21. STUBBE, F., musicien, Mattenst. 38rood. STULTIENS, A. H. TH., winkeljuffrouw, Voorstraafc 328-330.
STUMM, G., sIeepbootkapt.,Merwekade 10. STUMPEL, A., onderw., Reew. (Oost) 55. STUMPEL, H., kantoorboekhandel, Voorsfcraafc 110.
STUMPEL, H. J. M., kantoorbediende, Reeweg (Oost) 55.
STUMPEL, J. J. M., kantoorboekhandelaar, Voorstraat 110-
STUMPEL, L. E. P. A., Torenstr. 5Srood. STUTTERHEIM, W. P., militie commissaris, Singel 201.
STÜTZ, H., glasblazer, H. Nieuwstr. 49.' STUURMAN-DE JONG, D., kleerbleekster., Mariënb.str. 49.
STÜURMAN-ARBOUW, wed. J., Heerh.suissfcr. Siarood.
STÜURMAN-HAKKERS, Wed. J,, Mariënbornsfcraat 66c.
STUURMAN, L. 0., voorslager, Frankenstraat 4&.
STUURMAN, T, zakkendrager, Zakkendragersstr. 2rood.
STUURMAN, W., stoker, Kasperspad Icc. STUIJ, P. A., schipper, Lombokstr. 17. STIJL, A. C., stoker, Lijnbaan G5rood. STIJL, B., verlakker, M. Schamp.str. 36. STIJL, J., smid, Ie Reedw.straafc 12. STIJLEN, J., sieepb.kapitein, Nieuwkerksplein 38rood.
STIJWEG, G., schipper, Lijnbaan 28. SUIKER, H., stoker, Korte Kolfstr. 11. SUNDERMAN-STEKELENBURQ, wed. C. H., Boogjes 2.
SUNDERMAN, CH. H. C-, koopman, Boogjes 2,
SUNDERMAN & ZN., C. H., kooplieden, Boogjes 15a.
SUURLAND, C., houtarbeider. 's Gravend.dijk 4=ld, SUIJLEKOM, M. VAN, Groote Spuistr. 30.
TAAU, J., kantoorbed., Gravenstr. Srood. TAK, W., smid, Weeskinderendijk 29. TAK, J. A. VAN DER, arbeider, Gevuldegrachfc IQrood,
TAK, K. VAR DER, houtzager, TAK-SOHOTTTEN, W. VAN DER,
Mariënbornstraat 64. Matena'spad 10.
TAKENS, S., machinist, Kromhout Bd. TAKKENBERQ, A., instrumentmaker, Geldeloozepad 85.
SUIJLÏNG, J. H., broodfabrikant, Matena'spad 22.
SWAAN, C. J-, Wijnstraafc 68. SWAAN' C. J, M., Wijnstraafc 68. SWAAN, W. C., fabrikant, Adr. v Bleijenb.Btr. 26.
SWAGEMAKERS, C. F. stoker, Heerh.suisstr. lOörootf.
SWAGEMAKERS, F., stoker, Heerh.suisstr. IQ&rood.
SWAGEMAKERS, M., stoker, Matena'sp. 14. SWANEVELD, H., koetsier, Gen. v. d. Heijdenstr 22.
SWART~VINK, wed. G., Noordendijk 77&. SWART, A. J, DE, „bliksl., Noordendijk 34c. SWART, A. P, DE, bliksl., TouLlaan $. SWART, L. J. DE, broodb, Spuiweg 123. SWART, N. J. DE, spoorarb. Toul.laan (. SIJDE, A. VAN DER. speksl., Gr. Spuistr. 10. SUDE, A. VAN DER, speksl., Voorstr. 412. SIJDE, A. VAN DER, petroleumventer, Zuidendijk 5.
SIJDE, B. VAN DER, metselaar, 2e Reedwarsstr. 34.
SIJDE. B. VAN DER, speksl., Voorstr. 412. SIJDE, G. VAN DER, speksl., Gr, Spuistr.10. SIJDE, G. VAN DER, speksl., Toul.laan 60. SIJDE, G. VAN DER, wink. in kruid.waren, Wijnstraat 10.
SUDE, H. VAN DER, wink. in kruid.waren, Komatistraat 30.
SIJDE, K. VAN DER, speksl., Graventr. 25. SIJDE, K, VAN DER, huish.,Voorstraat 412. SIJDE, L. VAN DER, spekslager, Riedijk 40. SIJNDERS, B., Riedijk 52. SIJPESTEIJN, J. H., stuurman, Lijnb. 84. SIJSENS, A., kleermaker, Aug.kamp 22a. SIJSSENS, F., stucadoor, Kromhout 70. SIJSSENS JR., J., glas in loodzetter, Papeterspad lij;.
SIJSSENS SR., J., smid, Papeterspad 110. SIJTSMA, J., wink. in min. wateren, Paul Krugerstraat 57.
SIJTZAMA, C. F. VAN, kamerjuffrouw, Burg. de Raadtsingel 17.
T.
TALMAN, M. S-, blikslager, Kasperspad Qlhrood.
TALMON, A, smid, Wijngaardstr. ISrood. TALMON-DE VUIJST, wed. H., Wijngaardstraafc \5rood.
TALSMA, D., schipper, Riedijk 53. TANIS, C., timmerman, Lijnbaan 33rood. TANIS, P., zetschipper, Voorstraafc IQrood. TAPPE, C. H. W., mandenm., Wijnstr. 117. TARMOND-GROENEVELD, wed. B-, Muijs van Holijstraat 18.
TARMOND-LUTZENER, wed. D., Kromme Elleboog 4örood.
TARMOND, J., koopman, Lindengrachfc 10. TARMOND, L., Schrijversstraat IQrood. TARMOND, M., huisschilder,
Weeshuisstraat 1.
TAS, P. N., wink, in kruid.waren, Singel 114.
TAS, W. P., timmerman, Nieuwstr. VÏÏrood. TASELAAR, A. P., koopman, Toul.laan 19. TASELAAR, J. P., bloemenhandelaar, Bleekersdijk llrood.
TAVENTËR-DE MAN, wed. G., werkvrouw, Bleijenhoek 21.
T.A.V.E.N.U., lokaal, Tolbrugstr. Lz. 7. TEEKENS-VAN VENDELOO, wed. 0., wink. in tabak en sigaren, Voorstraat 305. TEEKENS, IJ., sigarenfabr., Voorstr. 305. TEEN, A. VAN DER, paknuiskneehfc, Wijngaardsfcraat 2rood.
TEEN, C. VAN DER, huisbewaarder, Voorstraat 57rood.
TÈEN-SCHOÜTEN, Wed. 0. VAN DER, Hellingen 49°-"'.
TEEN, O, J. VAN DER, loodgieter, Wijngaardstraat 2rood.
TEEN, J. VAN DER, metselaar, Wijngaardstraat 2rood.
TEERDS, W., ijzerdraaier, Geldel.pad 32. TEERLINK, A. W., varensgezel, Buitenkalkhaven 5.
TEERLINK, B., arb., Matena'spad Qg. TEERLINK, E„ Singel 237&Ö. TEERLINK, J., steenhouwer, Aug.kamp 11. TEERLINK, J., blikslager, Toul.laan gg. TEERLINK, S., wink. in fruit, Elfhuizen 19. TEERLINK, W., besteller, Aug.kamp 11. TEEUWEN-VAN LEEUWEN, wed. C., Singel USrood.
TEEUWEN, L., tuinman, Reeweg (O. 109. TEEUWEN, L. H,, pakhuisknecht, Marienbornsfcraafc 55a.
TEEUWEN, N". A., loopkn., Tolbr.str.Wz.12. TEGELAAR, A. M., petr.venter, Heil. 55&. TEGELAAR, A. M., steenh., Bagijnh.VSroo^. TEGELAAR, J., mandenm., Stoofstraat 30. TEGELAAR-GLIMMERVEEN, wed. J., Bagijnhof 78rood.
TEGELAAR, P., pettenm., Lombardstr, 13. ÏEITSMA, H., hötelhouder, Boomstr. 25. TELDERS, K. A. J.,molenm.,Toul.laan64y. TELLEMAN-DE KRIJGER, wed. J., Hellingen 49°-1.
ÏELLER, J. F., Tolbrugsfcraat Wz. 25. TEMJIINK, J., hoofd eener school, Voorstraat 112.
TEMPELAAR, C., boekdr., Kaspersp. 61c. TEMPELAAR, H., Reeweg (Zuid) 2. TEMPELAAR, J. C., Reeweg (Zuid) 2. TEMPELAARS, J. M., schipper, Ried. 16.
TEMPELAARS, M., wink. in kruid.waren, Riedijk 16.
TEMPELMANS PLAT, JrH., teekenaar bij het kadaster, Dubbeld.weg Wrood. TEMPERMAN-JOOSTEN, wed. W., Bagijnhof 68ffi.
TENENTI, CAEEL A., metselaar, Nieuwstraat 21.
TENENTI-PENDERS, Wed. C. A., Oudenhovensfcr. 3.
TENENTI, C.-J. J., architect, Nieuwstraat 2lrood.
TENHOLTER, J. J., bakkersknecht, -Prinsenstraat 19.
TERLOUW, J., visscher, Zaldcendragersstr. Ifoood.
TERMERIS, 0., tuinman, Singel 237$. TERMERIS-VAN DER LINDEN, wed. GM Achterom Brood.
TERMOND, A., opperman, Kr. Elleboog 40. TERMOND, A. A., vleeschh.knecht, Gevuldegrachfc 21rood.
TERMOND, A. D., tapper, Vriesestr. 122. TERMOND JR., B., smid. Louis Bothastr. 5. TERMOND SR., B., vleeschhouwer," Louis Bothastr. 5.
TERMOND-LEDAN, wed. B., Vriesestr.80™. TERMOND, C. J., schoenmaker, Korte Breestr. IQrood,
TERMOND-KUSTERS, wed. J., j
Korte Nieuuwsfcr. 2.
TERMOND, R., ijzerw., Korte Nieuwstr. 2. TERMOND-VAN OSOH, wed. T., werkster, Hellingen 91.
TERMOND, W-, stoker, Hellingen 91. TERNEUZEN, R. L. M., sigarenmaker, Hellingen 66u.
TERPSTEA, J., inspecteur der registratie, Leuvebrug Brood.
TERWEN, A. J., leeraar H. B. S., Sint Jorisweg 25rood.
TERWEN, J. M., Hoogt 19, TETSKE, J., smid, Vrieseweg 31/. TETTELAAR, TH., kappersbediende, Voorstraat 275.
TETTERODE, L. 0. VAN, Gravenstraafc 15. TEÜBEL-KEURVOKST, wed. J., Kolfstr. 87. TEUBEL, J C., bliksl., Mariënb.straafc 99. TEÜBEL, J. M., schoenm., MarHnb.str. 99. TEULING, A., arb,, Groenendijk Qfrood. TEULTNG, A., arb,, Heerh.sfcraafc 75c. TEULING-RISPENS, A. J., Bleijenh. ISrood. TEULING, H., stoker, M. Schampersstr. 20. TEULING-ABBEMA, wed. H., werkster, Heerheijmansuisstraat 75c.
TEULING, J., arb., Heerh.straat 75c. TE WE, A. C., Singel lllrood. TEWE, L. G, reiziger. Singel lllrood. THEESING, H. M. J. J., naaister, Ie Reedwarsstraat ld,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 178
Titel:
Adresboek van Dordrecht, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
178
Jaar:
1906
346 347
THEESINQ, J., sigarenm., Lijnbaan 100. THEESING, J., sigarenfabr., Vrieseweg 16 THEESING, J.É., naaister, leReedw.str.14 THEESING, J. T., smid, Lijnbaan 100. THEESING, R.W., sigarenm., Toul.laan 44& THEMANN, A. J., verificateur Rijksbel., Noordendijk 82crootü.
THEUNE, A., koopman in groenten, 's-Gravend dijk 70-72.'
THEUNE, N., 's-Gravendeolschendijk 70-72 THIE, H. C., rijkstelephoniste, Voorstr. 51 THIE, IJ., agent van politie, Burg. de Raadtsingel llh,
THIEE, 0., winkelb&diende, Voorstraat 188-190.
THIERENS, G. M., Bagijnhof . THIEEENS, S. 0. IJ., Bagijnhof . TITIEEENS & ZN., V., in granen en zaden, Bomkade 12.
TÏÏIEMANN, B., wink. in heerenartikelen, Voorstraat 59a.
THOBÓ-VAN RIJSWIJK, wed. J. B., Corn. de Wittstraat 38«.
TiiOBé, firma, slooper, Knolhaven 42a. THOEN, L., lijstenm., Botgensstr. 334roorf. TIIOLEN, A. VAN, vormer, J. Oatsstraat 13. THOLEN, G. VAN, arbeider, Gen. v. d. Heijdenstraat 26.
TIIOLENAAES L., broodbakkerskneclit, Hoekstraat 34.
THOMAS, J. J. A., loopkn., Kolfstraat 81. THONUS, M., Nieuwstraat 28. THOOEN, N. A. M. VAN DEN, ingenieur Rijkswaterstaat, Singel 300.
THIJSSEN, A. F., magazijnkneeht, Leliestraat 16.
TIIIJSSEN, J., speksl., Sluisweg ZSrood. THIJSSEN-VAN BEEK, wed. R. T., Nieuwkerksplein 15.
THIJSSEN, W. J., Sluisweg 28rooÓ. TIEL, A. H. VAN, schipper,
Heerheijmansuisstraat 30.
TIEL, H. C. VAN, sigarenm., Kaspersp. 84. TIEL. M. VAN, koopman,
Heerheijmansuisstraat 30.
TIEL, M. W. C. VAN, koopman, Heerheijmansuisstraat 30.
TIELEKIN, A., grutter, Bagijnhof 76. TIELEKIN' H. J., pakkn., Bagijnhof 76. TIELEKIN, W., kuiper, Hil 33. TIGQELEN, J. VAN, metselaar, Slikveld Srood,
TIGGEES, B., dekkecht, Goldeloozep. 1030. TILBORG, C. VAN, letterzetter, Hoekstraat 32rood.
TILBOEG SR., L.VAN,metgel., Lijnbaan 30. TILBOEGII, D. C. VAN, korenmolenaar, Corn. de Wittstraat 3.
TlLBUEG, COUVÓ, B. VAN, Vleeschhouwersstraafc llrood.
TILBURG, Jos. VAN, leerhandelaar, Kolfstraat 32.
TILBURG JR., L. VAN, metsel.,Lijnbaan 30. TILQENKAMP, A., mattenmaker. Papeterspad 7/."
TDIGENKAMF, A., arb., Kr. Elleboog 49rood. TILGENKAMP, A., huishoudster, Voorstr. 41. TILGENKAMP-OTTEVANGEE, wed. A., Lange Breestraat Q2rood.
TILGENKAMP, A. M., Stoofstraat 15. TILGENKAMP, D., pakhuisknecht, Heerheijmansuisstraat 87ó.
TILGENKAMP, G., borstelm., Sing. 226roo<2. TILGENKAMP, H. C., Stoofstraat 15. TILGENKAMP, J., pakh.kn., Geld.pad 14. TILGENKAMP, M,, smid, Glazenstraat 58. TILGENKAMP, W., arbeider, Tolbrugstraat Lz. Srootf.
TlLGENKAMP-DE WlNTER, wed. W. F., Glazenstraat 59.
TlLLAARD, J. H. VAN DEN, winkel JUUT., Voorstraat 167.
TIMMER, A. J., reiziger, Toul.laan 56. TIMMEE, G., stoker. Heerh.suisstr. 66&. TlMMEE-RlJNHOUT, wed. G.,
TEVIMEE, H., sleepb. kapt.,
Heerh.suisstraat 66&. 1 Binnenwalevest 26a.
TIMMER, J. C., machinist, Heerh.str. 69. TIMMER-BAAN, wed. T., Toul.laan 66. TIMMERMAN, A., aannemer v. grondw., Dubbeld.weg 187.
TIMMEEMAN, A., aannemer van grondw., Reeweg'vOost) 37.
TIMMEEMANS, T-, stuurman, Binnenwalevest 79rootü.
TIMMEES, A., scheepmaker, Vest 61e. TIMMEES, C., stoker, Wijng.str. 19&'. TIMMEES, C., arbeider, Dubbeld.w. 193. TIMMEES, C. P., Lijnbaan 37. TIMMEES, J., arbeider, Glazenstraat 30. TlMMEES-VAN HEEWEEDEN, wed. J. J., Lijnbaan 37,
TIMMEES, K., houtarb., Glazenstr. 36. TIMMEES VEEHOEVEN, E. J., Joh. de Wittstr. 29.
TIMS, D., arb., Kr. Elleboog 60. Tuis, J., arb., Kolfstraat 76. TIMS-DUBBELDAM, wed. J., Kolfstr. 70. TISSEEAND, G. M., meubelm., Kolfstr. 34. TlSSERAND-VAN BONKELAAE,, J. W. J., verloskundige, Groenend. Qh rood.,
TISSEEAND, M. 0., modelmaker, Groenendijk Qhrood.
TISSERAND, M. J., broodb., Wolwev.h. 33. TITO, H., smid, Geldeloozepad 27. TITO-WOLLENWEVER, wed. J. A., Geldeloozepad 27.
TiTS-SonouTEN, wed. D. N. W., waschvr., Oranjestraat 58.
TITS, J. A., timmerman, J. Catsstr. 22. TITS, N. D., schoenm., Oranjestr. 58. Toekomst", „de, lokaal der Dordr. geheel- onthouders-vereenig., Steegover sloot 3 6.
TOL, A. VAN, glazenw., Kaspersp. GQrood. TOL, K. VAN, brievenbest., Lombokstr. 2. TOL, K. VAN, stoker, Groenendijk 39. TOL, P. VAN, opperm., Dubbeld.w. 217. TOL, W. VAN, Groenendijk 39. TOLLENS, A. K, Voorstraat 289. TOLLENS, H. J-, photogr., Voorstr. 289. TOLLENS, J. C., koperdr., Singel 134?t. TOLLENS, J. C. H., koperdr., TouUaan 51. TOLLENS, J. H., blikbew., Kaspersp. 44. TOLLENS, J. P. J., kolendr., Geld.p. 109<z. TON, G. J., koinebr., Kasperspad 70&. TON-DE JONGE, wed. J., Kaspersp. 705, TON, P.,,stoker, Bleekersdijk 18tf. TONGERLOO, A. L. VAN, Torenstr. 25rooo!. TONNINGE, A., koopm., Mariënb.str. 29. TONNINGE, M., koopman., Torenstr. 3. TONNINGE, N., sigarenm., Weesh.str. 1. TONNINGE, S., koopman, Torenstraat 3. TONNON, J. P., kelner. Koninginnestr. 7. TOOR JR., F. VAN, koperdr., Kromh. 84. TOOE SE. F. VAN, arbeider, Kromh. 84. TOORN, F. VAN DEN, wink. in schoenen, Voorstraat 189.
TOORN, P. J. VAN DEE, correspondent, Prinsenstraat löroocZ.
TORENBUEG, P., Singel 125. TOUWEN, J. wink. in bijouteriën, Wijnstraat 115.
TKAARBACH-DE BIE, wed. A., Rozestraat 30.
TRAAEBAOH, G. F., timmerm., Stek Srood. TRAARBAOH, H., koopman, Wijng.str. 10. TEAAEBACH, M. P., arb., Rozestraat 30. TRAARBACH, P., boekh., Wijng.str. 10. TEAARBAOH, P. J., boekh.. Stek 6rood. TRAAEBACH-MULDEES, wed. PH. J., Stek 5rood.
TREFFEES, B., schoenm., Geldel.pad 16a. TREFFERS, H., loopkn., Geldel.pad 16cs. TREFFERS, H., schoenm., Aug.kamp 64. TREFFERS, J., mandenmaker, Bagijnestraat 2rood.
TREFFERS, M., schoenm., Vriesestr. 79. TREÜRE, J. B., koopm. in bouwmateria- len. Lijnbaan 73.
TEICHT, A. P. VAN, Spuiweg 88/. TRICHT, Mr. G. J. W. VAN, offic. v. just., Spuiweg 88/.
TEIGT, S. VAN, huisschilder, VIeeschh.straat \2rood.
TEOESEL-BAETO, wed. G. B., Hellingen 493. TROMER, A. B. J., mach. bankw., KI. Kalkstraat 18.
TEOMEE, F. M., onderw. handw., KI. Kalkstraat 18.
TROMEE, H. J., hoofd-insp. van politie, KI. Kalkstraaat 18. -
TROMER, H. J„ magazij meester, Kleine Kalkstraat 18.
TROMEE, W., kantoorbediende, KI. Kalkstraat 18.
TROMMELS-DE HOOQH, wed. H., Wijng.straat ISrood.
TROMP, A., timmerman, Leliestraat 4. TROMP, G., scheepstimmerman, 2e Reedwarsstr. 11.
TEOMP, H., timmerman, Binnenw.vest 4. TEOMP, J., arb., Binnenw.vest 32roofü. TEOMP-PUNT, wed. J., wink. in suikerw. Voorstraat 27.
TEOOST. H., opperman, H. Bakstraatl9. TROOST, J. H-, kantoorbediende, \
Bagijnhof 36.
TROOST, W., scheepsslooper, Helling. 27. TROOIJEN-DE HART, A. C. VAN, Oranjepark 10.
TEOOIJEN, J. H. VAN, Corn. de Wittstraat 32arood.
TROSSEL, A. J., wink. in dameshopden, Voorstraat 398.
TEOTZ, P. W., winkelj., Voorstr. 339-341. TEIJBER, J. P., koopman in galanteriën, Noordendijk 66.
TRIJFFEL-DE JONG, wed. C. VAN, Lombokstr. 14.
TEIJFFEL, J. VAN, Wijnstraat 30. TEIJFFEL-VAN TRUFFEL, J. VAN, Spuiweg 19;'.
TEIJPFEL-DE VEIES, wed. M. VAN, Achterom 5.
TUINDEE, K., L. Bakstraat 24. TUINEN-HARTMAN, L. W. VAN, Muys van Holystraat 14.
TUINENBUEG, J., gymnastiek-leeraar, Grootek.buurt 32-34roo(Z.
TUINSTEA KZN., H., opzichter boterfabr., Spuiweg 125.
TUITEL, C., wink, in fruit, Kr. Elleb. 87. TUK, A., schipper, Mariënb.straat 17. TUK, A., kolenarb., Wijnstraat 2Qrood. TUK-DE KONING, Wed. H.,] Kolfstraat 27rood.
TtTK, J., stoker, Kolfstraat 2lrood. TUK, M-, puttenuithaler, Mariënb.straat 17. TUK, M. W., arb., Kolfstraat Zlrood. TUK JE., P., winkelkn., Kolfstr. 2\rood. TUK SE., P., arb., Kolfstr. 2lrood. TUK, W., stoker, Wijng.straat 196 rood. TÜKKEE, G., stoker, Achterom 43. TüKKER-FuGERS, wed. G., werkvrouw, Lange Breestraat 27.
TUKKER-VISSER, wed. J., Achterom 43. TUKKER-VAN DER ZWET, J., Aug.k. 22/i. TUKKER, J. E-, kleerbleekster, Aug.kamp 22/i,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Sluit het Verborgen Museum