Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
87 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 Adresboek voor Dordrecht, pagina 77
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 77
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
77
Jaar:
1865
H.4 145 Smits, B., Mw-108; .•;•,' . :
Smits, D., D 245. Smits, H. J., c 1473. Smita, buisvr. J. / Velds, c 127. Smite, J., c 191. Smits, J.. c;294ct. , Smits, wed. J. / Doorcn, c 319. Smits, wed. J. /Roest, c 489. Smits, J., c 1449. 'Smits, J., D 952. Smits, J., E 31"!g.
. ,
• • ; -;
spSmits, Jpost^ MW 109.- .
Smits, L,, E 402. , Smits, P., c 274.
sifk Smits Fz., P., ?• 605/6. , Smits, P., c 690.
'
Smits, P., c 1277. Smita, P.,"D 355.
Smits, P. C., c 1277.
sgk Smits Jz., T. J., D 314. ' Smits. W., A 242.
Smits, V7., c 369.. Smits, W., D 952.

* g Smits, Mr. W. P., A 402. Smitshoek, A.;.I., c 1147. SmitBhock, H., c I122<£., Smitskam, C., E 483. Smitskam, wed. G. / Bellinger, c 774. .
, '
Smitt, J. P., B 89. Sraol, P., D 821.
. Smnldcrs, P., o 1134. Saels, J., D 1002/34.
g Snoeck, Jhr. T. H., o 935. Snoek, C., D. 775., ,
' Snoek, P., D,382. , Snoek, G., o 752.' • , Snoek, J. IJ., E 2740._.
Snoek, 0. M., c 358: > Snudo, J. G, B 503.
, Snijders, wed., P. / Hartman, 63/65".
. Snyders, G., c 207." ;
Snydere, H., c 276., Snydere, J., o 282. Sneers, wed. J. / de Pril,' c 440 Snijders, J,, D 307.' Sneers J. G., c 4036.
i ; • , ,, • . , . : ; ,;
ts g Smits van Nieuwerkerk, J. A., c 1010.
;
Smits, wed. C^ gob. van -Slinge- landt, c 1462.
Snijdcrs, J.'S., c'1422.'., .'; ; Snijders cn.Zoon, firma-L,iLB 85.
.. Sneers, wed. L.:/do VOS,,B 85. Snijders, L., E 63/6515., - .>'; , Sneers, M.,-B 85. , . . ,-' ', ' , Snjjders, W., c 440.
- : •; - •, , -.;.
Snijders. W. C., c 743.- ., • Smjders,.W.,C. M., D 10. - Soek, firma K. A., D;U5.
• Soolen, J. van, D 7. ,'•'.•• - ' •; * Soescm, S. van, D 198; '., Soeser, A., c 181.
' Soeteman, B., D 708.v' , .Soetens, C. J.,,E 217.
:'•• • .
Snu'ders, wed.;, W;, . geb,', Schijf- fers, c 498^
'•
. •-.-/ : , . -
; • •
Soetens, M., E 350. y.:v Sok, P., D SSI.1 Sol, G.1, o 674.. ' •-.;-..• - , Soli,H., D 848/522'. .,.,_•. . , Sombroek, R. W., » 425/26. Someren, wed/ R. van, geb. Vonk, B 586k ••. •
Somcren • !Brandt, .wed. C., vnn, geb. Timmer, A 416.
- •'. - ;,'. , • :>•
. Son, A. van, o 1359. . , :; ,: ' Son, wed. A. van,,geb, Montfoort, • c 1587.... .-.;
>.. • '- [' ,
Son, A. van, E 333. ;.-' . ., Son,- wed., J.' van-/; Boshoven, A 383.',-.- r ,',,'' / "" ' '
Son, J. van, c 177.- , Son, W. van, MW, 6112.: Sorel, L . N...C.873. .,<• ; ,
, ' Sorel,'.M..J. B.,;c 216..'-
Sonlje', G., D 564. .:, ,K-. ; Soulji?, L., D'230.- ,-
, Spaan, P. J., c 165.--, • . -':---; .
Spaan, wed. C./Brandt, D, 1038. Spftan,' J., C'I276. ,• . - -;',:•;
- ;; -
.Spanje. wed. W, G. van/Groene- wegen, D 687.. . .
• ' •: ; Sparronburg, J., c 559... ' ;
g Spiering,' M., D 1071. • . .,". jSpioring, N.,-A 381.' ,• Spiering, N., D 342.; .' •:' ; Spiering, W-, c 129.. ..; Spits, H.f D..184,
, . Spits, J., D. 627.., . .:; . . ,:
, Spits, J.C..D 1010. .,•. . Spits, M., b 522.; .. Spool, A.,,A 91-. -' .-.
-
• •,' , -.
;. ,-- • , • • , sg Spool, 'A., D 206..
, .Spoel, A,,,c.,1240. • Spool, B., A 59.,.1,
. , •, - ,
Spool, D., c 688, achter. .,, , Spoel, D., c 1643.
:
, . Spool, H., c 1439. Spoel,.H., D-121. Spool, H., D 635. Spool, H. M.,,o 1135. ^ , Spoel, J,, A,465.. Spoel, J., o 827...
Spool, wed. M./Korth'als. e 1659". Spoel, N., B 7,0.
• " ,, ' ,
Spoel, T., D 599. Spool, wed. W./Brandt, D 961.
. Spoel, G. van dor, c 557. Spool,,H. van dor, D, 636., Spoel, H. van.der, D 1026. - Spoor, A., A 445.
, ,
Sprang, J. van,-c 204. Sprang, J. van, c 585.
. , Sprang, J. van, c 1105. Sprang, J. van, E 350. Sprang, L. van, c 1657.
; Sprang, N, van, A 63. , 'Spangers, H., c 1553.. ,
1 Sprangers, H., B 507. Sproeuwenburg, H., D 5.. Spruyt, wed. P/Mollang, c 1066, pSprayt, J. P., c 619. Spruyt Gcleyns, L., c 100. , Sprayt, L. ,W., A 286. Staak, P., E 385.
• Staay, J. van dor,,E 141. -jjStadtvelt, S., e 1005. , Stam, A., e 114. . Stam, A.,'c,842. Stam, A., E 83. Start, A., E 217. .. Stam, A., MW 89 i.
,
s g Stam, B., c 526. .Sta'm, G., c 1127.
«(/Stara, G., c 1578., Stam, wed, H. / Blom, e'll.19. Stam, J., c 322. 'Stam, J, D 569.
, .
Stam, J., D 941. ,., ' Stam, wed. J. /'S'clmler, MW 17. .Starn., j; E., c 105. s,g Stam,' P., c 324.
'i,
Spoor,, wed. H./Tielekind,. D 362, Spoor, J., D 1038.
Stam, P., B 559; Stam, ,W., MW 35. Stam, W., MW.89d.
. Stapel, H. W., c 1187. Stapcl, M.,.B 793.
•; "..
sg Stops, J. A,, B 88, Starreveldt, wed. H./Pragt,D 487. Stassc, H. L., D 59., Statz, J., E 90., Statz, P., B 196.
: ..
Stcdnm. L. J. van, c 282. ; s^Stcen, Dr. P, D 219.
'. • . - .^
Stocn, A. van dcr, o 567. • ' Stecn, A. van dor, E 473,
sgk Stecn, A. J. van dor, B 290, Stcen, J. van dor, D 773,
s<//<;Steen, t. van dor, B 114.. ,. h Steenboven, U. C. J. v. d., v 889. Stcenhoven, J. van don, B 223. Stecnis, wed. P. van, B 49. Stccnraad, G., 0 506. . Steenraadt, H., c 579. Steenwijk, A. van, B 87. Stccnwijk, S., o 1563. Stegeman,, G., D 388.
.
55 A: Stciner, A. A., B 895. Steinor, C. / Sebey, D 895. , gk Steiner,'J. A., a 26.
.
Stoinrath, Gez., B 234. Steinzick, B., E 400i Stoinzick, J. D., E 481. Stek, J. vnn dcr, o 781.> Stek, wod, M. van dor, o 302. Stek, W. van der, A 174. Stekelbos, H..L., o 259. Stekelbos, J., piw. 89a. Stekelbos, W., xw 106. Stcketce, C., A 226. '.
- .
. Stempols Az,, A,, B 372. Stompels, H., D 690. Stompels, J., E 478. Stcmpcla, N. A., D 929. Stempols, P., c 251, Stempols, P., D 91. Stompols, P., D 107.
s 0 Stempcls, R., D 91. Stempels, W. R., o 710. Stenbith en Co., firma, B 297. sg Stenbith, J. P., A 417. Stengcr, C., E 47t.'. Stork, H., c 146. Stork, L. J., c 2.'
. . , t .- 19
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek voor Dordrecht, pagina 87
 
 
 
 
 
 Adresboek voor Dordrecht, pagina 84
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 84
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
84
Jaar:
1865
N ASC H RIFT ,
BEVATTENDE BIJVULLINGBN EN VERANDEBINGEN, ZOOMEDE DE OP- GEGEVENE VERHUIZINGBN, DIE IN DEN LOOP VAN DB .VEHVAAB-' DICING VAN HET ADEESBOEK HEBBEN PLAATS GEHAD^ '.
Akamatjoe, dai Saburos, c 959.. Ruhre, L. H., E 90. Bnlen, P. W.f Lid van de Earner, van Koophandel en Fabrieken, D 208.
Bandt, Mr. A. den,1 Regler-plaatsmr- vanger, B 309. Beelaeris van Blokland, Jhr.F. W. A., R. M. W. 0., o 940.
Berg, W. A. van den, c 474. Blankenbijl, D., Lid der Prov. Com- mtssie van Geneeskundig Onders, en Toevoorsfgt, A 8.
Blocmen Wnanders, H. L. van, gepens. . 0, L Ambtenaar, u 136. Boutcn, J., M. Eikcnkroon, c 1299. Bouvy, J. J. B. J., Directeur eener binnenl. schrocf-stoomb.-reederij,$\2G, Brandoler, Dr. "M. van den, D 62. Brandr, A., arb'eider, MW 91. Buys, A. M., c 179/80. Zie c 121. Cappetti, P. P^ sc/irijnwcrhr, c 336. Dorsser, Mr, C. W. "0. vany Regter- plaatsvervanger, c 961.
Dflra, J. C. Dcking, cons.' agent der Vereenigde Stolen van Amcrika en Prttisseti, Vice-Consul van de beide Sicilian, at 331. Hartman, W. J., vleeschhotttoerskn.t c 363. Hesmerg, P. C., part., K 186. Hooft van Benthuizen, 0. B.'t,£. N. L,, B 101.
Horst, B. J. vim. der, R, M. W. 0., A 206/7. '
' ,
Janwat H. JT u iB, -IBUU JJU. Kat van Barendrecht, II. do,
0, JSikenkroon,' B 195/6. Kcszlcr, wed. A. J., parte, D UO. Of/icier
Roster, M.. zeeman, o 379/80., Kupper, J. J.. stoom-molenaarskntJK4l3, Limburg Stirura, M. D, Graaf - van Ridder van mrscfrillende'Orden," In- specteur der 2e Fortificatie Inspecliet B 214. •
' •
Ncs van Meerkerk, Jhr. Mr., N. H. v. o 1600.
.• :
Nienkeropcr, J., smidskn,,' c 848;v • ' Onderwater van .Brandwijk, J.'. P. B^ Vice-Consul van Denemarken, n 171. Onderwater Mr.'M. A. H., agent eener verzekering-bank, B 138.
, ' , "• ' . T ,'
Pestel, Jhr. W. F. von, Ridder, van verscJiillende .Orden, Directeur der, 2c Artillerie Directie, B ' 205. .'
Rocst, wed. J. /parte., o 1004.,', Schilloman, P. H., scfu'pper, o 460. v Schotman Dz,, D:, Lid van den Ge- meenteraad, B 304..
Stnits van Nieuwerkerk, 'J.'A., Ltd dcr Prov, Staten van Z.-Holl., c' 1010.
Snoeck, Jhr. T.H...R. M. W. O.,c935. Stempels, P.,
adfttnct-magasijnmeestcr
van liet Vrij-Entrepot, » 91.'' . Tuckertnani wed. A. W. F.,'A 81.
' , .
Vriesendorp, D.'A. N., gedeleg* van Italie, A 485, zio B 324. •' Vrijthoff, Jhr: J. G. C. P., A lift.
i ' .,
Vcdcr, l)r. W. B., R. N. £., D .'867., Voogd jr., J.'de, makelaar in oasn- rantien en schepen, A 457.
'
Waals, N,, bierbrouwer, D 608. Wageningen Dz.'.J.' van, Lid van de Jfainer var. Koophandel en Fabricken, n 316.
ALPHABETISCH REGISTER
DER STRATEN, GRACHTEN, ENZ., MET AANDUIDINQ DER BLADZ. - WAAROP ZIJ OP DE NAAMLEJST DER INGEZETENEN' VOORKOMEN.
. '"';'- ,
Marltz van CrnijcBtoyo, Mr.' H. V.). Regter-plaatsvervangert D 716.',
, Aardappelmarkt; 8, 16,'17. Achter Hakkera;- overzijde dei1 ; Binneu-Kalkhaven; 83. Achterom. 66, 67. Augustijnenkamp. 40, 41.
';*
Bagijnhof. 67, 68, 69.. Bakstraat, Hooge. 84. Bakstraat, Lage. 84.
; Bezemerpad. 85. Binnenkalkhaven. 55; 56. Binnenwalenvest. 11. Blaamvpoortsplem. 11. Bleekersdijkje. 77, 80.
' ,' , Test. 57, 58.
Dolhuisstraat. 57. iig. 44, 48, 49, 51, 73.' '
Elfhuizen. 60, 61. ' '
Eagelenbuvgerbrug, Aan dc. 3. Frankenstraat, 30, 31. Geldelooapad, 81.
' ' - • •
Bleekerasloot, • St. Jorisweg; 78, 79. Blindeliedengaathuissteeg; 78. Bljjenhoek.'28.' • Boogjes•
'
Boom of Boombrug.'13. Boomstraat, 21. Botjes- of Butkensstraat. 59. Breedstraat, Korte. 70. Breedstraat, Lange. 63,'64, 65. BuitenwalenvesL 11. ' 'Burgemeesterapoortje. 29. Doelenstraat. 35, 36, 37.
Geldersche Kade, de Korte. 3. Gevuldegracht. 50, 51, 73. Glasblazersveststraat, Hoefijzer. 22. Gravenstraat. 15. jGroenendijk. 88.. •' Groenmarkt. 1, 2; 6, 7. Groote Kalkstraat..65. Grootekerk, Aan de. 4., Grootekerksbuurt. 2, 3, 4, 5. Grootekei-ksplein. 3, 4. Groote Spuistrait. 60, 63, 65. Hallingenlaan, 87. Haringstraatje. 65,

Heerheumanshuistraat, Hecr Heij- , raansimstraat. 28, 29,30,31,32. Hellingen, 74, 75, 76, 77. '" HU. 6], 62/68.
; ;
Hof, In het. 42. Hofstraat, 42, 43.
;
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek voor Dordrecht, pagina 85
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 85
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
85
Jaar:
1865
161 160
Hooge Bakstraat. 84. Hoogenieuwstraat. 10, 11. Hoogt. 82, 83/84. Houttuinen. 4, 5, 6. Kalklia'ven, Keizerahofkade. .56. 83. Kalklmven, overzijde binneri. 83. Kalkatraat, Kleine. 55, 56. Kasperspad. 79, 80. Kerkateiger. 20. Kalkstraat, Kleine, 55, 56. Kleine Spuiatraat. 59, 60., Knolhaven, Watersteinskadc. 7,8, 9. Knoopmakeragang. 31. Kolfstraat. 45, 46, 47,-48, 49, 50. Kolfatraat, Korte. 46. Koningshof. 33.
, .
Koningspleinsbuurtje. 87. Korte Breedstraat. 70. Korte Kolfstraat. 46. Korte Krorahout. 73, 78, Korte Nieuwstraat. 39. Kraan, Aan de. 3.
' Kromhout. 77. " Krorahout, Korte, eerste 73, 78.
, Kromhout, Lange, eerste ^Singel. 73,' 77.
KTommenelleboog, 48, 49. Kuipershtiven, Keulache Kade. 17. Lage Bakstraat. 84. 'sLandswerf, .Achter, cerate Sin- gel. 73, 74i 77.
Lange Breedstraat. 63, 64, 65. Lange Kromhout. -73, 77.
Lastigeendatraatje. 4-0. Latoerpad. 85. ^ Leuvenbrug. 8. jindegracht. 38, 39. Lorabardstvaat. 65. .Lpverstraatje. 66.
3.
Paulusgang. 34, Pelserbrug. 2. Pelserstraat. 58. Polderkade/89. • ,' ,' v; ;
• • : . -,* • • ,
Lynbaan. 86. Wartensgat, Lange Engelenburgcr- kade.
Manhuiastraatje. ,4, 5.
Mattensteiger. 13. Molenpoort. 30, 33.
Molenstraat. 57. Molenstraatje. 26. Mollengang. 34.
Nieuwbrug, 12, 19. Nieuwehaven. 9.
, • , ' • • - •
.Moordhoek. 66 . .•',, : ,Munt. 36, 37.
• , . .
Nieuwekerksplein, -Bond de Nieuw- kerk. 26.
' " .,
Nieuwkerkstraat. 27, 28.' Kieuwstraat. 42, 43, 44,'45.' ;-. Nieuwstraat, Korte. 39.'
'
iOost-Merwede-Polder. 89. jOuillandsche wcg., 89.
Balingstraat. • 13. papendrecht3ch Kietdijk•
. 23. ' .'. - Pap-eterspad. 81, 82. .. .
Noordcndijk.'78,85,86,87,88,89. Noorden-of B-eeweg. ,88. jOortjeableek. 32.
' , ' ,-.,' ,
- , ; • ' ', , ' ' . • ' . •' ,
Marienbornatraat. 32, 33, 34,.35, . Matenaaspad. 78.
, . • • ,
Pompstraa^e. 25. Pottenkade. 4.', -.
, , •. ,
Prinsenstraat. 51, 55, 56. Baadhuisplein, zie Stadhuiaplein. 2. Paamstraat. 62t 63.
j Eietdijk. 22, 23, 24, 25. Kietdijkstraatje. 24.',;., , \ . • ;Ruitenstraat. 57, 58.; Sarisgang: 70,;'71.
• .Schotsche tuin.>23. Schrijverastraat.' 14.
' .Smousenpad. 88.
,-,,. . ,
, -
;; „ ".-" •
. . , - ;
Schnitmakerestraat. 4. . . Sluiaweg. 82,'S3.. ..,'' . : - Slijkveld. 56..'
• .
.. Spuiatraat,.Groote-rl60, 63, 65. . . ,Spuistraat;• Kleine- 59, 60. ... ' Spuiweg. 80, 81, 82, 83.
.
.. _ Stek. 36.^ , ^Stekatraat. 36, 37.: - "• Stoofsh'aat. 46,v,47. Suikerstraat." 56,;57; Taankade. 21; Tolbrug. 1, 52.
i ,' .
.' . Stadhuisplein, Haadhnisplein. 2.' , Steegoyer3loot.'37,38,39,40,41,42. Steenstraat. ,44. •, . ;., ;
r:. / . ' . ' ; ;
' . , ,
Tolbrugatraat, Waterzyde. 7, 16.' Tolbrugatraa^Landzijde. 50,72^73
Torenstraat. 25, 26, 27. Turfateiger.'20.
, ' •'
Tweede Singel. 78, 79, 80, 82, 84, ;: 85, 87', 88.''. ': : <' .Twintig Huizen. 83, 84.
, ' "
Varkcnmarkt. •? , 8, 16. Vest. 30, 33, 36, 37, 38, 39, 46, 52, 59',' 60, ''61, 67, 68, 72.
Veat of Boogjes. 57, 58. Vischbrug. 1, 2. Viachstraat. 66, 69., Visaeradijk. 88, 89. , -
Vlak. het- 11. . , / .''"
jVlak bij de Boobrng. het- 10. Vleeachhouwerstraat., 5, 6. Voorstraat. 18, 19.. 20, 21; 25,^ 27, 28,32,35,36,37,42,45,50, 52, 53, , 57, 58, 59, 60, 65, 66, 69, 72.
• , • • ,
Vriezepoortsplein.' 73. Vriezeatraat... 51, ; 52, 71• , 72.
. .
Vriezeweg.' 77, 80, 87. jWatergang. 43.
Weeshuiastraat/SB, 36. Willigenbosch. 83. • , jWohvevershaven. 17, 18. . Wijnbrug. 18;-
,-, • . : ' , 69, - 70, .
• .-,. '
Wijngaardatraat. 27, 28, 31. Wijnstraat. 11, 12, 13, 14,15, 16. Zakkendragerstraat. 36. Zandweg, Tweede Singel. 85. jZuidenweg. 88. .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek voor Dordrecht, pagina 86
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 86
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
86
Jaar:
1865
Gevangenpoort. D 107. ; ALPHABETISCH REGISTER
VAN DE PuBLiEKii • GEHOUWKN, GBSTICHTEN/ ENK.: VEIW1ELDING VAN WIJK ,EN NOMMBB,
MET
'
Groote-Kerk; A 128. Groothooi'dspoort. en -Toren, , B ' Gymnasium. -!C' 1248.''
'•• ' -'
Harmonie, Societeit- B 338. .Hospitaal of Infermerie^1 Militair Ziekenhuis ,X 524. • 'Houtloots^Hijks- E 144—149.'
Affuit-magazijn, Dubbelc- A 534>,' Amicitia, Societeit'. u 214-. • -. Annapoort. A 110.
: - Arendimiartensz Hof. c 1085.
Armbestuur,' Bureau Burgerlijk- c 1206.
• . " • t • -
ArmenscKool, Iste Stads- D 912. Armenschool, 2de 'Starts- C' 608. Arrondissements-Regtbank. c-998. Augustijnen .Kerk. c 1204. Batik van Leening.'B 162. Begraafplaats,
• > "•; - BerkenpoorL.o '1207. • '
Bestedelingenhuis, Hervormd-D 793. Betaalmeester, • Bureau van den Arrondissements- c 1601. '•
Bewaarschool, Roomsch-Catholieke- ' .B.158/9. :
> • ,-.- . •' <
Bewaarschool, Diaconie- c .796. • Bewaarschool, Stedelijke- D 706.- Blaauwpobrt. A' 629/30. Bompark. A 532/3. Botermarkt. B 17—23. -
- p Brandspuithuisjes: n". :1 A''128, n°. 2 B 17, n°. 3 'd'-l'soa,!!1.1*'
, c 140, n". 5 B'257,11°. 6 c 3028," n". 7 B 430,'nV8'D 896.-''' • Burgerschool, Stads- D; 797. '"• Catharinapoorfc. A;90i. '
': ' • ;' •''.' •
Israelitische- E 448, r
Christelijk Afgescheiden gemcente; Kerk van de- E 20. • ' ; -/•-.''' , Consultatie, Bureau yan-'c-1207; Courant-Drukkerij: A"126J •\' ) ".'•' Flamboijante', La-,- • Vrijmetsela'ars- Loge. c 958^,

Begraafplaats,' Stedelijke-, gemeente Dubbeldam.
' , •'••'":" :
Directe Belastingeu, Bureau >• van deii Controleur der- c 1307.1-; Doopsgezinde gemeente, Kerk van de- D-656.
,
Evangelisch Luthersche gemeente, Kerk van de- D 1028.
..." Excercitieveld. E-127.-t . ''•;;'..• .
Gast- of Ziekenhuis. D 885. Gaz-Fabriek. o 224—7.;-. •••'''
Geslagt, kantoor voor den ,0nt- vanger ,van(h'et- c 951..
.' .
' • ' : A*'1.
'Huis -van '-Arrest en Bewaring. ' c Hiiis 'Mcrwede. MW- '123.' ' Hiilpbank, Bureau-' c 1207. :- Hypotheken; en 'Kadaster, Kantoor
, van den Bewaarder der- D 857. Industrie-'- en' Teekenscliool. B
• . 212. ' '"' ',;• '*' • •- .
In- en Uitgaantlei Kegten.'en -Ac- cijnsen, Kantoor van den Ont- vanger der- A 83/4.'
In- en Uitgaande Begteri en Ac- • cijnsen, Kantoor van den Con- troleur der- A 529/30. Israelitische- School. B 257.
Dorcas, Magazijn van gemaakte' kleedingstukken. .A' 274:
Jorispoort, St- c,1026. Justilie, Paleis van- c 998. . .Kantongeregt. c 998. Karremausstal. B 658. ' Ktizerne. D 1006. Kazerneiing, Bureau van, op het Raadhuis, D 38. Kogelpark. E 45*4. Koningshof. c,774. Korenbeurs. 'D 157/8. Korenmetershuis. A 138. Kraan Rodermoud. A 120.
Krankzinnigen, - Geneeskundjg ge- ;stieht voor- c 1037—39; 1046—
52, 1056—59, 1075—79. - (Hoofdingang c 1046).
Ki-uidlmis. c 1700'/1. . , '
Kunstmin, Societeit- E 210. Leenbank, Stads- B 162. Loge; Vrijmetselaars-' c 958. Magazijn, Stads- c 1028. • -,' Museum van Schilderijen. B 17—23. Nieuwkerk..c 427. Orpheus,
Sociteifc E 327. ' '
Oud-Hoomschen, Kerk der- c 711/13.' ,
• - -.- Kotnra.'o 1179. • • '-
Politic, "Bureau van- A 204/4. Postkantoor. A 208/4. Kegenten-Hof.D848—52, D 1002/3. Registratic, Zegel en Succesaie, Kantoor van den Ontvanger der- A 475.
' -
Roomsch Catholijke gemeente, Kerk der- B 144.
Rijscnool. c 951. Salpeterloots, Rijks- E 18/19. Scheffersplein. c 1605. Schouwburg, B 63. Slingclandts Armen-Vrouwcn Hoi', van- c 1659. Soepkokerij, Rumfordsche- D 795. Spnipoort. D 528. Station, der Ned; Belg. Spoor. B 94,
• '....-•. .
Parquet van den Officier van Justitie. c-998. ' -
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek voor Dordrecht, pagina 80
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 80
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
80
Jaar:
1865
15• 0 151 Verhoeven, A., c 128.
Verhoeven, A., c 1033. VerhoeTon, A., D 183.
Verbooven, E.,/D 1074. Vcrhoeven, G., E.267. .
g Verhoeven, H., c 424. Verhoeven, H., D 636. , , Verhoeven, H., B 476. Verhoeven Wz., wed.,J., D 1023 Verhoeven,.J., MW 81. / Vorhoeven, L. C. T.,'E 267.
sy Verhoeven, Dr. M. G. Timmera, A 298. .--'. ,
• Verhoeven, P., A 306. • , •
s g Vcrhoeven, P., o 1281.-, Verhoeven, wed. P., B 63/651C. Verhoeven ,Wz., P., E 1080.
i g Verhoeven, l/V., c 1253. Verhoevon,wed. W./WillemB,D 183 Verhoeven, W., B 94d., Vorhoeven, W. A., D 1023.
. g Verkerk, 0. J., D 698. . - • ,
. Verlaat,.C. van't, A 429. Verlee, C., c 673. , Vcrlee, N., D 775.
, • ,
g Verlindon, J., A 299. - Verlinden, J., c 782.' Verlinden, P., D 143/44. ,
, Verloop; A., E 539. Verloop, P.,,E 531. Vermaas,wed.J./v.d.Schulp,A 148 Vcrmaae, J.,,c 737. Vermnns, wed. J./Torc'nburg,D500. Vermaas, J., arw 91.- ,
' Vermans, J. H., c 244. . • Vermnas, huisvr. J. J., o 1137/38. Vermaas, M, A 489. Vcrmaas, M.,,MW 89i. Vermaas,'W., E 487.. , Vermeer, wed. A/v.Eysdcn, o 1669.
g Vermeer, A. C. J,, A ,473. Vermccr, C., c 165928.
Vermeer, F., A 473. Vermeer, G., D 613. Vermeulen, A., c 682.' Vermeulcn,' A., c 1249. Vermeulen, A., 6 521.
; , , - •
sgk Verkcrk, W. W., o 698. Verkuyl, A, MW 111.
' ' . ;
Vormeulen, C., B 69. Vcrmeulcn, C., c 1383. •
, C., c'1647., '... . ,"-.. .-, Vermeulen,' ,C., c 11648.. -^ •
y Vermealen, C., D 74.>•• ,,„•• / Vermeulon, E., D, 474., ,. : , . Vermeulon, G., D.71-.-1
j •• ; •' '
Vermeulen, .H., c 842.' Vermeulen, wed. J./Rjjke,v,A463. 'Vermeulcn, J., D.336. .
Vermeulen, .J., B 329«, ;. -, Vermey, wed. A./Brand/MW 106.. Vermey, C., 0:1634.' -;•• , . ' . Vcrnel,.J, G., c 244.,, .• Vernel, S., 0,572. ,
.' . ',,'• sjr&Verncs, P.,/A 456.,'
'; „ i- ,' ,
.; ,
Verschnm1, A.( D,'28fi. ,,/\" Verschunr, F.,.E llOe. • '-;; Verscliuur, J.,.c 3. Verschuur, J.,-c 1122tf. . : Verschuur, P.', D 1063.,.;,;. Verslagers, E./Spies, D 9G4. , Versluijs, C., 0,612."
' , : v-
Versluis, ,C.rc 1391. . , -'; Versluis, J.^ D .642.; , ' |,,? Verslnys, huisvr. J. / Petiet, c 14. Versluijs, J., D 505. > , ;~v -> Versluija J. G., E 217.,, •' , V.ersnel; J., B, fiS/DS^. • •. . Versteeg, G., C'1450. .- , , ;
,
Verstccg. H., c 1140. ;,. "-. Vcrsteeg, J., u 118 aehter.,' Versteegh, H., .e 1460. ,.; •,' ,
Vcrsteogh, H.,,0 6i Verstecgh, J., B( 108rf..
Versyn, G., E 108j. Versijn, J., D 2924.
, ,v . \> ' • '
Versijn, J.'J., A 22. . •.; . " Versijn, K., c 1428. -, s g Venregt, ,M., u 215. ,
- : -
, , .
. Vormeulen, A., D 812. . . Vermeulcn, B., c 591. . • Verroeulen, B.j c 1401, •. <
Vervol, wed. J./Vijfwyk, B 24. Vervel, M. C., c 1085'°. g Verwaard, J.,,E 85.
' - ',
Vcrwaard, T., c 785. .;• v Verweij, Gea.,-A 288.. , , "' ' Verwejj, A P., E, 99n. ;, , V '
' 1 . '
Vernes, E. A,, D 817.,.,. ." • Verpoorfen, G., D 197. .;.-- •
Verpoortenj,J.,-c,848., ', '
g Verpoorten,.J-; L., E 385.-.'.;. ' Verrcydt, A. J., B 114.,
ejj, C.,-AL368":'achtor. , Vermeulen en H. -Houtgraafj firma i ''•
Verweij, C.;:c,895.'- -^ ,-••"• ' Vcnveij,!P., c 1107; • - '• '•' Vcrwoerdt, A;'1 J. E 94j. , Q. H.; c 1335."
• •
sgk Vethi, H. W., MW —58. Veth, J., c'763. i.
Veth, J, c'762. ' • • •:•• -
' •: ' •' • •
, Veth, wed; J.,*geb.'Nieuwendorp, C.833.
• • ;, • -• !• .. .
Veth, wed/ J./Mpll, MW —58. Voth, J.:F.i A 139.
1 'Veth, M.; c.837.
sg Veth, C. de,' c 200a. , s^Vetten, Wi, A 18'.
. l : t • Vigelius, F. B.f ,D 775. •
,-, Vigier frerca, firma, D 26..' Vink, wed. A./van Es, c 20. Vink, C.,'c 1147. ,.
, , ' Vink,.D., c^793. -
' ' Vink,'H:, o 834,. , Vink, J., D 350. - Vink, J., E.56.
Vink, H.,' B 104o.
Vink, W., c, 1531/32. Viola, F.-A.j'c 312. '
; , . : -•
Viola, wed.'J./Hompes, D 919.' ' Visscher, A., c 787. '
' '
Visscher, L., o 776. Visscher,-wed.'L. de, o 413. ' Visscher, P..C., c 755..
- 1
Visser'en vnn der Sande, firma, 'A t04/5;
' Visser, A., o"14.
Visser, A., D 620. Visser, A,, E 509. . . Visser,'A., E 524.- ,
Visser , £., c 1101. '•
, 'Visser, G., c'-1479. • Visser,'wed. H. P./BIussi;, B 557. 'Visser, wed. J./v. Schclt, D 344, Visser, J. J, D 683.
-; • '
, Visser, J. P,, E 409. Visser, L., A 19 If (aehter.) Viaser, L.\ D 683; Visser/'M., o 322. ' Visser,; P.,-c 805.'
'• - ' -.< -
1 Visser, wed. R. / Bak, c-762. Visser, wed. R.'/ Baks, E 49. Visser, W., A 19le (aehter)
• ' '
,' Visser, wed. B./Visser, E 443. Visser, C., o 432.
• . . ' -.•«' • ' "• . - ' • Visser, A. de; b 441. • •
Visser, A. deV'c 1688. Visser, A. de, D 783. • , ' ' Visser, A. de, E 301. Visser, 0. de, B 419.' - ,. • Visser, F. de, D 612. Visser, J; de, c 1106, Visser, J.-de, c:1093.'
'
Visser, J.1 de, D 292a. Visser, J. de, D 303.' Visser, M. de, c 1160.' Visser, wed.' P. de, B 230. Visser, P. <Je, c 14)6. Vissor, P. de, D 790. •
Visser, P. de, B 82c. ' - Visser P. de, B 218. Visser, R. de.-A 216. Visser, W. do, c 853; Visser, W. de, C 1S92&. - Visser, 'W. de, D , ' s g Vissers, H., E 167/8.

- . .
'
- ' '
Visvliet, M. J. van,'A Ifi. Vlasblom, C., c 214. Vlasblom, C., e 1372. Vlasblom, wed, J./Boers, c 1637 Vlasblom, L., c 281. ' Vlasblom, P., C 283/84. Vlasblom, P., c 311.
' Vlocsenbeck, £, c H51.- Vlerken, J. van, c 214. Vleut, J. van der, E 70. Vliegentlmrt, A., D 629. Vlicgenthart, A., E 626. Vliegenthart, A., HW 74.
g Vlicgenthart, J., A 260. Vlicgenthart, J. van Hoorn,Dl76/7. Vliegenthart,'J., u 5996. - * Vlicgenthart, J. J., B 110?. Vliegentlmrt en C. Morks, firma M., B 176/7.
'
Vliogenthart, M. J., D 176/7. Vliet, F. van, c 45. Vliet, J.1 van,'o 1508,' Vliet, wed. J. van, c 1588. Vlimmcren, P. van, c 13'JO.
g Vhjmen, H. T. J, van, A 20. Vlijmcn, W. P. M. van, A 20. Voets, wed. G./v. d. Berg, b 921. Vocts, J., c 135. Vogcl,- C., D 829.' Vogel, C.. E 19li. - Vogel. C., 'E 585.
'
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek voor Dordrecht, pagina 81
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 81
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
81
Jaar:
1865
152 15• 3 Vogel, fl., E 528.
Vogel, .J., D 362. Vogel, J.,'D 502., Vogel, L., B 585. Vogel, N., c 1385, ' Vogel, wed. W.,,c 382/3.
. .
sg Vogel, A. de,,Bi204, g Vogol, A. de, D 16.
.
Vogel, wed. A. C. de, E 78.' ff Vogel, H. dc, D 918. ' ,
.
, Vogel, J. de, D. 960. Vogelenzang, C..H., D 106. •
sgk Vogels, J., c 887., Vogelsang, II. B., D 217. .,' • Vogelsang, wed. P. M., D 217. Vogin, a J., B 185. Vogt, S., D 522. VoIgraaf,,A., ,c"618,
r .
sg Volgrnaf, L., B 293. Volgraaf, wed. M.,,E 347.
sgk Volkcr, D., E 417. Volker, J., D 194/5. ,. Volker, T., c 1181. Volkcrt, A., D 81. Volkom, C. van, » 5. Vollenhoven, J. W. van, D 690, Vollenhovcn, Mr. W. J.'van,i> 731. - Vollera, B., D 767.
' Vollewens, H., A 318. Volmer, L., C 1129.
g Vonk, T. C., E 586a. . Vonk, T. H., A 34..
*0 Voogd Jz, J. de, A 457.
sgk Voogd, J. de, tt 278/80. \5oogd, J. A. de, B 511. Voogd, J. P. de, MW 60d. , Voogd, wed; L. de, c 1085 '2. Voorden, huisvr. J. J. A. v., A 355. Voordcn, J. J. A. van, c I45G. Voorden, N. van, D 580. Voorden, S. van, A.22,7. Voordonburg, J. D., E 266. Vormer, N. do, c 855. , Vorstraan, J. P. A., b 379.
sykVos van Hngcatcin, A., D 703/4, Vos en Zn,, firma A., D 703/4.
iff VOB, C., c 960. , • Vos van Rtfswu'k, H. E.,cl0852*. VOB, J., E 525. ,
igk Voai J. A., D 170. - . ,'.-
Vos .van Rijsw'n'k,, S, C., D. 649. VOB, W. J., D 86. '. ,, v ;.,-,.- , A. G.,de,.c 536. . . : ,-. -
- Vo8, C. de, BL4656. .' .,,,- • Voa, J. de, B 633.
. •
Vogel, wed. W.,.o,502. , • Vogel, W. A., E 34a, .
• , . , ,:, . •., ' > •• ,.
Vos, wed.-T.' de/y. Leen, c'843; Voskuyl, H., A 309... Vossen, P. van,.c 333. Vredevoort, F...C.1284/
., ,s 5 Vreeburg, A., c 533... . , •
Vreeburg,:C., D. 478. Vreeburg, P.i c 323. „ i: ,
, \- •
Vreeburg, wed. P./Stempels,,i> 690, Vreumingen, J. W..yan, c,I23. . Vreijonhoek;,A., c. 1152, Vriens,-P., c 906; ,', .
,
Vrics, Gebr. de,-u, 110/11.\ Vries, A. de, A .302.
,.;
Vries, A. de, c 897. • ...", ' Vries,'A. de, D 503.,
.y ;
Vries, wed. A. de/Ligchaam,D 768, Vries, A. de(1D 1033.
. , Vriea, C. dc, A.59. ',
g Vrics, C. de,,c 1369. , . >,. Vriea, C. de, D 561.
Vrics, C. de, MW 6119. .Vries,'C. A. de,,B<l 10/11. Vrics, D. de, B 2d. , Vries, E. de, B 28. Vriea, E. de, c 395.
. . • , , •
; - . • -
. Vries, F. de, A ,528 achteiv , sj/.Vrics, F. J. de, B 110/11. s g Vrics, G. J. de, B 190. . Vries, G. J. de, c 875.... Vrics, E. dc, c 682. Vries, H. de, c 10853,
. .- ,
Vrios, H. L. de, D 900. ,-, Vriea, wed, J. / v. d. Linden, A 430. Vrics, wed.,J. do/Breure,. A SCO. Vrics, wed. J. de/Spocl, n.70. Vrics, J. de, c 59., Vriea, wed. J. de, b 474. Vries, J. dc, c 658.
'
Vriea, J. de, c 872.: Vrics, J. de, D 632. Vrics, J- do, E 92; . Vrios, J. de, E 465:.
' , , . , - .
Vriea, J. C. de, c 438. , Vrics, J. C. S. de,,geb. Kretscli-: mer, B 190.
g Vriea, J. G. de, D! 43. , Vries, wed. L. do, c 14H.;,',
Waaifort,' T,, D 480.
s ij Waul, A. do, D 317. •' Waal, A. A. de, B 79. • -Waal, D. de', D 959.
0Waa], G.,dc, B( lai. . Waal, H. de, c IOOG. Waal, J. de. D 822. Waal, M. de, E 317a. - Waal, W. van dcr, E 515.
'Woalbrinki G., D 630. ,ff:Waalbrink( W., o 860.
Waals, A., E 301. Wauls, I)., B 74.
• • , Waals, H. N., E 278. , ,
: Waal-s, firma ,J., D 1009. Waals, wed. J. / Vocta, u 1009. Waanders, H. ,!>. ,van Blocmcn, E 136.
Waard, 'A. de, B 328. , Waord, A. de, E R89.
( Waard, 1). de, A 230. , G. do, D 1005.
. , \ ,
1 Vries, L. de, D,10C5.''. g Vriea,' N. ,0. du', i> 993. Vries, P; de, c 0.
. • , .
r i Vriea, P..de, c!1359. , Vrics, wed. S. dc/Njjkerk, B 28.
sg Vries, T.'dc, B ^03. , Tries, W. de, c:372. . Vries, wed. W. de/Smita,c 1659".
g VrieB,,W. de, D 947., Vrics, I.T. de,' E 339..
'. ' ' -' A 528.', ' . V ' • •
. sgk Vriesendorp,,Mr. 0. A., A1 528. Vriesendorp & Zn., firma C. A., ! ;. • '
sgk Vriesendorp, C., B 315. -
'~agk Vrieaendorp, D. A. N., n 324. sgk Vrioscndorp, H.,. \ 485. sgk Vricaendorp, Jr., H., B 312. sgk Vricsondorp, J., JJ 27. . . , Vriesendorp en Zonen, firma Ja-
.
, , cob, A 485. •: Vriesendorp,,wed. J. / van Wa- geningen,, B 319. .
• ' > k Vriesendorp, J. A., .11 310. • s g Vriesendorp, J. S^ A 404.
Vricaendorp, M., D 370. , Vrolijk, wed. J./de'Sterke, c 923. Vrolijk, J., D 495. '
'
Vrolijk, J. G.; c.l291. Vrolijk, J. G., n-573.,
sgk Vrij, II. A. do, D 1013. s^Vrij, P. dc, D 371/3. . , Vrijdag, G.,, K 40G.
'
Vrijilag, P., C' 366, ' •. . Vrijtlag, f., 0 2.''. Vrijdag,' P..F., A 318. Vrijdag, T. W.,' B 358. Vrijenuock,, H., 0.660. Vrijenhoek, ,M., D.323. Vrijhof, G, E 617/U.
• Vrijlandt, A.,.A 435. Vrijlandt, W., D 470. Vrijlhoff, .A. M., A 284.
s g Vrijthoff, Jhr. J. G. A 516.
• .
s </ Vrijthoff, J. J., B 334. • VugV.P. von, c 1445.
s^Vuyck, P. L., n 861.. Vijn, A. du, c 4344, Vijn, A. du, c 1122c. Vijn, A. dn, o 11S9. Vijn, A. du, D 515. Vijn, A. du, p.7,75. Vijn, G. du, E 408. Vijn, W. du, c 11226. .
W. Waard, J. de, E 3\7f. '' ,
Waard, J. C.-de, a 1091. . • Waard, B. J. vim dcr, E 366/. Waard, G. van dor, E 356. Waard, J. van dcr,,o 1305. Wanrd, J. van dor, B 576,' Waard, ,L. van der, c 1515.
'
sgk Waardhuizon, H. van, D 486. Waart, H. v. d., E 356. • Wnos, J., o 816. • Wugcnaar, wed. H., A 153. Wagonaar J., B 970. Wngeningc, G. van, c 1682.
sg Wageningc, J. van, A 331.: Wagcningen on Keyser, firma van, A; 181.
- ...
sgk -Wagcningen Jr., A. C. von,A536. Wageniogcn, wed. A. C.,vnn/Ver- mundc, B 201.
/; Wagcningen, 0. vun, A 108. k Wngeningen Jz., D. v.,'o 1338/40. Wageningcn, wed, F. van,* 108. 20
' - C. P.,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek voor Dordrecht, pagina 82
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 82
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
82
Jaar:
1865
155 1
Wageningen, F. van, B 201. Wageningen, G. van, c 206.
ngk Wageningen, H. vant B 2/3. Wageningen, firma Jakob v.,Al83.
agk Wageningen Dz.,-J. van, B 316. tgk Wageningen, J. van, D 891. Wagner,
wed. J. J., D 843/3228.
, Wai, C. van der, E 591. Wnl, G. v.; d. / Fritse, D 529. Wai, G. van dor, B 73. Wai, G. van der, B lOgi. Wai, P. van der, D 299. Wai, P. van dor, B 276. Wai, P. van der, B 591. Wai, "W. van dor, c 66. Waldman, wed. D., B 113. Walgers, J., A 15-i.
Wa]gersjwed.J/Horabroek,cl586. Walgera, J. H., D 443. Wnlgers, Z., D 507. Wall, G. van der, B 49. Wall, J. van der; E 102., Wall, P. van der, B 134. Wall, T. van der, c 1199. Walle, wed. J; C.,' D 998. Wnller, J. S., A 376; Walraven, J. L, van, A 14G. Wfilsbcek, A. van, c 1488. Wfllson, D., c 13923. Walson, J., c 1387. Wfllson, J., c 13928. • Wiinner, J. J., E 366^.
'
Want, A. J. vim der,' D 1004. Want, J. van der, D 1004. "Want, J. A. van der, D 1004. Want, J. P. van der, A 474. Want, M. van der, c I0852". Wapperora, J., c 992. Warltie, A., 0 848. AVarbic, A., c 1259.
• ;
Warburg, A., D 992. Warburg, K., c 835. WasBcm, A. van, K 3296. Wasain, H. L., o 6. Water, P.' van do, A 267. Waierbeek, H. L., E 133.
mgk Waterbeek, L. E., B 133. Waterman, P.', c 1131. Watzema, H. F., E I08o. Wayfort, wed. R. H. van de 'geb•
. Coert, a 308. g Weber, A. D., A 81. t ;
Weber, C., D 1012. ' Weber, J., o 109.
' : ' .
Weber, J., MW 81'. Weber, wed. J". J./v. Loon, D 842. ' Weber, L., A 81 - Weber, M., E 366;'. ' Weber, P. J., E 595. Weeda, J., D 801. •
• " . -• • '
Weekhoiit, G., a 374. Wcekhout, G. L.,~E 277. Weekhout, B. L,-nla77. •
Weekhout, H; W.'R.| E 526.' Weekhout, J.,'E .586;' •".'"' . Wcekhout, J. J., E'376/' Wccland, S. 0., 0 287.
'
s g Wcg Hz., A. van de, c 47. Weg, A. van de, cr'1162/63. - , • Wcg, A. van'de, o 1392nl7
Wcg, A. .van do, B 216, Weg, A. van de, E Ola.
sg Wog, A. van do,-B 137. Weg, A. van de, B 287. Weg, A. van de, MW 122.
S&Weg, A. C. van do, D 717. s tj Weg, A. I), van dc, E 181.

stgk Weg, A. R. van dc, D 252. Wcg, firma A. R. van de,,D 252. Weg, H. van de, o 122.' Weg, H. van dc, E 627. Wcg, wed; H; G. van de, c I5G9. Weg, wed. J.'van de, c 1520.
g Weg, J. van 'do,'D-922. ',' sff'Weg, J. S/van de, B 17, ""-Weg, M. van dc, MW 79/80. fc Weg, M. van de, MW 79. ' . Wcg, T. van do,' B 317g, Weg, W. van de, c 1071^,:,,;., Weg, huiavr. W. van de, c 1317. Wcg Az., w'dd. W. van de, c 1342. Wcg, W. van dc, B 375.
s^Weg Hz., W. van dc, B 627. Wcg,
MW 79/tiO. '
Wegerle", J.'C. F., o 40. Wegman, C., D 1012.
' . ,
Wcl, wed. H. van/Horche,c527, Wei, H. J. B. van, o 39.. ' Wcl, J. van, c 495. Wcl, J. M. J. van, u 143. •"
firma W.' en H.' van do, '
Weg, wed. A. van de, o 1398. Wcg Ez. en Co., firnm . D'Erve A. van de, D 398.
-
Wei, P. van, D 695. Wclie, B. 0. van, A 386. Wclie, wed. C. van, E 106. Wolie, D.- J. van, ID 466. Wclie, H. vim, c 287. Welie, J. van, B 563. , Welie, J. G. van, D 466. , , Wclie, S.'van, A 309.
g Well, A. A. van, nw,72a. . Well, wed. C., van, geb. Visser, o 108522.
. , .
Well, H. P.. van,. A 438. Well, wed. iK.van, B 276.
. , 'Well, J. de Zeeuw van, c 647. ij Well, W. van, B 247. Wcllenbergh, A. M. A., A 33. Welsch, N. H., E 119. Welsenes, G. van, MW 61',8. Welsenis, A. van, p,442. Wclsenis, H. ,van, A 78. Welsenis,, wed. H. van, u 766. Welsenis, J. van, c 388. s g Welsenis, J. van, ,c 388. Welsum, A...van, o 769.
'. ,
Welsum,-C. van, c 550.•' . ,, Wclsura, G. van, c 772.. Welsum, G. van,-cll27.' Welsum, P. van, B 237..
, s g Wensch, H.,,D 103. . • . ' .,
Westerhuys, H. C., u 686. Westerhuys, • J. H., D 2.. • Westerhuys, wed. J. H., D 2. Wcstorling, wed. P, F., » 18.
g Westrecuen, F. W, van,'A 10. Westreenen, H. W. van, c 17. Weterings, W., B 295o., _ . Wetaolaar, J., c 95. Wcijden, A. van der,,D 659. Woijden, B. van dor, D 873. Weyden, C. L, van der, o 1484. Wcijden,,wed. G.vander,c 1231. Wcijden, H. van der, E 282. Wcijden, wed. H. van der, B 290. Weijdcn, J. van der, B 282. Weijden, M. van der, c 1651. Wcijns, J. S., c 3. Weijsenberg, J. C., A 504., Wezel, A.'van, 0.1061. Wiehers, A. J./van Beek, c 52. «/ Wiehers, J., o 52.
- , •
Wiekeraad, wed. F./EnckB,c 1375, Wiekeraad, W., A 4886.
• .
Wclzenes, J...van, D 982. Wemmers, wed, H. H,, K 414. Wempe, J., E 240.
,
Wensch, wed. H/Hack, E 346. Wensch, J., u' 72. .
- Werff, wod; A. van der, geb. dc .Hans. D,848/52". Werff, Gcz. van. der, c 1005. Werklioven, C., ,A 9. . Werner,-J. P, A 261.
. .,
i. , Werner, W. R, D 33u. • WeBnera, J. van, B 464. ^AWofisom, 0. .Z'.-G. van, c 42. .WcBtdijk, wed. D., A ,191c acbtor.
' Westdijk, H., o.B08. , Westdijk..IL, o 859. Westdijk, wod. J./Visser, A 502. Westdijk, J., D 299.
.
Westdijk, W., B 224. Wc8ten,,M...van,;c 1673.
Wcstorbaan, J., o 249. WcBterhuis, J., D 868. WcBterhttie, J. B,, D 282,
. .
WiekerhoftY L., B 101. Wicl, H. A., E.4. Wiel, J. van der, D 481.,. Wiel, bnisvr. P. van der, A 488e. Wiema'ns, wed. C. / Vermeulon, E 62.
,
Wiemuns, wed. D./v. HnlBt,c 310, Wienhoven,, F., c 234. Wionhoven, F. J., o 132. Wionhoven, G., » 506., Wienhoven, H., D 552. Wienhovon, J., c, 127. . Wienhoven, L., o S38. Wiera, wed. M./v.Dongen,B910. Wilde, P. C. de, c 1337. . Wilkens, A..G, B 640. Willemsc, W., D 997. Wilkinson, wed. J.> c 1086». Wilmee, A. J./dela Gour,,u 15. Wilmes, H. B., B-15.
, .
Wingerden, C. van,.o 958., Wingerdon, G. van, c.813, Wingerden, L. van, o 813. Wingcrdcn, N.,van, o 11. Wingerden, P. van, o 1666. Winkol, wed. H. de, B 63/653. Winkel, J. de, D 295. Winkcl, huiavr. J. van de, MW 64. Winkoler, D. o 867,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek voor Dordrecht, pagina 83
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 83
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
83
Jaar:
1865
Winkoop, wed. A. v./ Htiigens, D 7. Winkstcr, A., D 340. Winkstcr, H., c 9. Winkster, H., c 774. Winkater, IT., E 36fii. Winkster, J., c 1415. '
. •
s i) Wisacn, L. van, u 293. i Wissink, J.i B 214.
• '
Wit, A. de, c 478. Wit, A,-de, MW 73. Wit, A. C. de, D 915. Wit, wed. A. M., do, c 160«.
, Wit, C. de, B llOd. Wit, C. do, H 217: Wit, C. dc, E 349. Wit Havers, E. do, c 685. Wit,
P. fie,1 a 109a.
- Wit, U. de, c 839%. Wit, huisvr.'J. do) A 445i.
. 'Wit, J. dc, A 509. Wit, J. do, c 1131. 'Wit, Imisvr. J. do/Bozua, c 1158. Wit, J. dc, D 458. Wil, .T. de, » 820.
g Wit, J. dc, B 348. Wit, J. F. do, D 134. Wit, wed, K. dc/tic Visser, D 848/526.
Wit•
Wit, wed. I', do, C'l338. , P. de, » 480.
Witman, H,, c 1129. Witstein, R., A 313.
g k Witsteyn, J., A 17. Witatcyti, M., D 585; Witstoyn, H., D 8. WM, B. dc, c 1243. Witt, D. do, i) 941. ,
, Witt; G. J. do, MW 60i. Witt, wed. P. de/Kwikkers; A 268. Witter, J. c 1568. Woelders, wort. H./Lugton,c863. Woons, J., A 274.
g Woensol, J. van, c 457. .Wolf, D., c 1619.- '. Wolboff, P. D., c 1230. Wordrngen, A. van, c '219ii. Woudetra, wed, D./Bosjcs, A 372 Woutors, M., c 675, Wnlfse, M,, A 465.
; •
Wulfno, M., c-1367. Wulp; J. van der, p 781. Wnnsch, J., c, 570,
i '
' '' • • '
Wunscli; W. F., c-1590. ' ' : Wiist, H., c 126.

• Wijbrands, C., c 1164. •• ' ; Wijbrands, G., c 648. • •
"'
Wijbranda, H.,Jc 663. .: Wijbrands, T., D 63.
• ' .
• 'Wijdenaar, C. C., c 1427. Wydcnaar, M, M., c 1060.
1 '
egk Wijera, 'J. L., A 514/15. Wijers, finna J. P., A 514/15. . Wijk, wed.C. v./Tardeur, B 527., Wijk, G.' van, A 488. - '''.. " Wijk, G. L. van,'D 827,"!" Wyk, H. van, c 872: •• - Wijk, J. van, c 6880,
.- ' . - ' ' • ,
. Wijk, P. van, D 971. Wijk; wed. R. van, D 448/52s. Wijk, W. van, c 216. Wijk, wed. A. A. van der, A 333. Wijkhuizeii, H., E 5S6/8.'" sg Wjjland, B. P. van, B 404. Wijlhuizen, J.'van/-D-560.
, :. - ,
Wijnands, K. P., c 503. Wijnekus, C., E 91«. '- Wijnen, A. van, c 892.
.
Wijnen, wed. A. van, c 1671. Wijnon, C. van, B 317d.
<'
Wijnon, J. vau, B 373rf. Wijnganrdeni A. van, c 749. Wijngaarden,1 A. A. van, E '76. , Wijngaarden, C. van, c 409. Wijngaarden, wed; C. van, D 467. Wijngaarden, wed. D. van, c 43. WijngaardeiT, J. van, K 256. -
s g Wijngaarden, J. A. van, A 83/84. Wijngaarden, J. H. van, » 48. Wijngaarden.P.van, c 688 achter.
sg Wijngaarden, W. van, D 482/3. Wijngaarden van Hecs, W .v,, B 471.
K g Wijngaarden Tz., W. van, B 639a. g Wjjnhof, G., c 993.' Wijnhovon, H., c 914.' - ' Wjjnhovcn, J. H., c 322. Wijs, C. do, c 1557. '
. W'ijs, G. de, c 1359. Wijs, D. van dor,' .P 214.
, ' ' .
. Zaan, C., c 303. Zadolhoff, S. H. van, » 733. Zadoks,
A., c 1315.
Zadoks en Zoon, firma L, P,, D 700,
- .
sgkZadoks, J., b 893. Zadokfl/wert.,!-. P., D..700. *Zadoka,.P., D 700.
•, '
sgk Zadoks, Sz., P., A 39., ' Zadoks, P. A., o 1315. Zadoks LPz., S., D 700.
'• / ' ' a^jfcZahn, J.,,0 217.
Zahn, F. J., B 217. .
, . -
• «<?£ Zadoks, S., D 884.' Zadoks .en Zoon, finna Simon, D 894.
' - . :
s g ZahD, J. B., B 206. ~ g Zatm, H, J. van der, A 460.
'Zandenj'F* A. van dor, c 1310. Zandmani wed. C,/Engel, c 476. Zandman, J., A'412.
. , Zaudman, P., c 355.
, sgk Zanten, J., van, c 172. Zanten•
,« t • Zanten, A. "van, D 1039.
s^/tZanton, B. van, D 892. , , J. van,'D,72.
"Zanten, wed. M. van. D 888 Zeben, wed. H van/Rosa, o 1288.
Zeeuw,.we'd. A.,dc, D 658. Zeeuw, A. H. de, a 91. Zeeuw, Ai H. de, MW ,tiOc/.
Zeeuw van Well, J. do, c 647. , Zeeuw,' P. de, A 352.
• y.Zemiw, T. do. D 7?5. Zcgcrs, J., B 84. Zelfdc, I)., van 't, c 885.
.. ' , .Zeller, M. A., D 82. Zoncker, A. J., B 15. Zovonbergen, G., C 475.
' Zetten, wed. H. van, c, 1G5937. Zetten, J. van, B 88m.
sf/Zilver Kupe, J. H., c 1183. Zimmerman, K. H., c 113ti. Zimmerman, L., D 596.
' Zimmerman, wed. W. F.,1 o 1136. Zimmermaos, X, c 1192. - Zock, J., c 1122<i,
Zimmerman, W. F., c 1237.
• Zock, J., c,137l». Zock, J., J) 333. Zoeteman, F., c 1405,
• .
Zocteman, J., b 508. Zocveuian, C., D 524. Zoethout'Jr., A. C., u 28. , s^Zoethoilt, A. C., E 229/3°- Zoethout, H. W., A 441.
, Zolf, H. W., c 1559. Zomer, wed. J., c 1126.
Zomcrmeijer, H., E 83&.., Zorg, K. F. J., A- 21ft. Zoutewollo, L., D 387.
Zwnan, I)., c 13G5. ,
Zwann,, L., o 557. Zwangcnv.Heyningen,fii>mn,u94i. Zwang Jr., A., D 942. Zwang, B., C 392. Zwnng, wed. C., MW 6113. Zwang, F., c 828., Zwang, G., D 1064. Zwang, H., c 8. Zwang,
H., c.ftoo. Zwang, J., D 535.
s y Zwang Az., J,, D 943. Zwang, J. P., D 942. Zwang, weil. L., E
. Zwang, M., « 104., Zwang, M., c 849. Zwang,
Zwnng, P., c 571. Zwang, K., B 74.
• Zwang, U.' E 374. Zwnrt, A., D 784.
' ,
Zieko, J. F. Op den, B' 361. Ziekcn, wed. J. F. Op den, c 216.
' Zwart, C,,,c 1418. Zwurt, G., c H83. Zwart, S. u U14.
</ Zwart, B. de, A 142. Zijlstra, S. P., c 256. Zijp, W, B. van, c 1253c-
M., c 1387. r . , . '
sifZuylen van Nijevelt, P. A.'Bnron van, c 881.
, ; ,
IJsseldeScheppcr, Mr. E. A. A., 1188. IJzondoorn, H., c 889.
IJzendoorn, J. B., B 91c. IJzerloo, B. van, A 377.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek voor Dordrecht, pagina 78
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 78
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
78
Jaar:
1865
146 147
Sterke, A. do, s 317e. Sterke, A., do, BIW 74. Sterke, ]). de, E 193. Sterke, -huiavr. • H. de / Morang D 571.
• - ' Sterke, J. do, c 556.
: Sterke, P. de, b 495. Sterke Az, F. det E 191. Sterke, P. de, B 192. Sterkman, C., c 207. Sterkman, J., D 1002/3. - Sterkman, wed. P., E 490. Sterling, A. P., c 31.
* g Sterling, Mr.' H. A,, Nebbens, n 47 Steur,.P. dc, D 804. Stevens, C., 0*967. Stevens, C., c 1649. Stevens, G., c 1649. Stevens, H., c 324. Stevens, M., E' 129/30. sg Stiegclis, J» c 481. ,
: ' '
Stiegelis, J., D 60S. Stiegelis, W.,,C'4. Stievink, G., MW 36.' Stigchol, A. van dor, D 746. Stigchel, J. van' der, D 755. Stigchol; wed. IJ. J. van der, geb. Smits, E 63/652-.
. -
Stigchel, M. van der, c 1458. Stillebrocr, K., D 526.' ' Stockbroeks, wed.' H. / Mijnhart, A 477.

Stocl, J., c 6. Stoel, J., 0 1405. Stoel, P., q 845.
, Stoel, R., c'499. Stoel, W;, c 1642. Stoep, H. van'der, c 1561. Stoffela, wed. L. H./House], c 322, Stoffels, S. H., E 605. Stoffels, W., E 169. Sto'fse], wed. II. M./Ebrard du Casquet, D 579.
Stok, C., o 1463. Stok, wed. P./Hakkcrs, c 15bO. Stokrom, A. van, c'1651. Stokrom, J. J. van, D 467. Stokvis, K., o 368. Stolk, A., D 1081.
'
Stolk, A., B.485. Stolk, G., c 1258.' Stolk, G., E 620.
, ' • Stolk, J., D 533. • .. " ';:',;t;:''.'
Stolpe, H. van der,'B 240. ' . Stoop en Co.,'firma, B'213.'' Stoop en'Bens, firma, n 213.
sgk Stoop, A., B 213, > ' '
• ".."' ' . ' .' ,

Stoop, wed. C. G. 0. / Kuyaeri c . 93i: .-'••
sg Stoop, D.^W., A 126; '• '.'• t/&stoop, a, A 526. -- i
<; Stoop, T. P.,1 D 1050/31. Stork, F. C,, D 857.' '"'v Stork, W., o 556."'
; .'
Storsbcrgen, wed. W./Velds, o 361. Stortenboker,'A. W.( E 417,'
sgk Straaten, J.1 van, A 343.'"' - • Straatcn, J. van, D 212.'. • •' Straaten, wed.'A. van dor, D 1016.
• Stout,'J. ,C., D 775. " ' ".'• Stout, \V.,.D'386.- '* - Stranlon, G.-van, c 740.'
'"
agk Straaten,1 Az., C. van der,"A' 26. Straatcn Gz., C.'van der,vc~202. Straaton, wed. C." van der/Vcr- rijp, E '451/3. ' ''- - ' '•> Straaten, D. C. van dor, E-4I6. , Stratiten, wed. G.'vari der, o"315.
g Strnaten, J., van der, c 149.' Straaten, J.'van der,ic 61(5.'
sgk Straaten Wz., J. van der,p 1016. Straaten, J. O.'van-derJ c 1648.
g Straaten, ,T; P. van der, 0 1655. Straaten Wz.,'P.'van der,'C846.
sgk Straatcn,' P. van der, D 2G2., Straaten, P. C. van der.'b 1049. Straatman, P.'J.,'o 1432. -'
g Straatman Hz., T. W., D 796. . Straatraan Jr., T. W., D 796. Striemon, HVF. van,'A 2581' •
• ,' •'
:
Strohmeijer, J. W, P., o 1370. Stronck, wed. C.W./Boon, o.lOOl. ajStronck.'J. J., c ll*0,p l Stronk, C. L., A 384. ' Stronk, G. L., c 1159.
' • • • Struyk,.A., o 1614. ' " ' .
sg Struyk. 'Mr. G/P.'A., o''1606. Siruya, wed. DyWcijcrs;D 1024. Struys en Zn., firma Dirk,1 o 1699.
-
Tany, wed..F.-/Zeeven, A 14. Tabbora, P.,'C 1591/93. '. , Tabbers, R., D 622. .Tak, A., D 712. .
. •. • '
.: : Tak,/A.,-B.88n:. Tak/M/C., C;1090; ,.,, ,
«0Tak,'A. J. van,-der,.c.1191. "
-Tak,'W..M..van der, MW 613. •
Tarmond, wcd.,B./van. Lioshout B 356.' -
, , , .
•lsgk Tarmond, J. van der Heydcn,cl68. Tarmond, wed. J./deMeyer,cl277.
i',Tarmond, D., c.1477...,, Tarmond, D., E 371. • ' 'Tarmond, J., o 1158.
g Tarmond, L., c 174. . Tarmond, M*'ql'U03.. .: . Tarraond, S., o 169. Tauecchio, .P. J.,,c ,1658. Tavcrne,>J. P., o 968.
- . Tebbcnhof, C. A., A 487. Tcon,',C. van der, A 429.,
. Tcen,,,C. vaE.derj c 1411. : Teen, J. van ,der, 0 492. '•
, Tccn, |Wed.. W. van dor, gcb. van Oirschot, E 63/65».','.v , Tecrlink,,D., B 132.
. ,>! ' . '
\ Tarmond, .B.,.E .361.., , Tarmond, wed, B./Broere, E 361. Tarmond, C., c 1305.
.'. : -
. • Tak, M.'van der, E 242.," ' . Tak, P. van der, D :634.
sgk Straatcn, H. van dc'r,'bi128. ,. 'Straaten, H. deVoogd v.'d., c 527.
,. . -:,Takken,/wcd. P., .c 802/3. - Taad,,wed.H.:N./Dumont, D 681
; ;,
atoop, M. J.t c 33. • ' ; " •'• ' • 'Stoop, M. J. A., A 208;'-'J•'•' g Stoop, P. L., D 1050/1.' ,'
. . ...
«0 Strays, P;, 0-1699.' „ , .•,,, ' Strij,w.ed,A. v./v.d.Koogh,A322. Strij, W. V7. van, A 323. j Smart, J. J. Cohen,' B 142. g Stuit, J. H., A 37. -
, •. :
g Stuurman, A., E .29., . . Staurman, C.,'0 922.
,' ;' •
Stuivonberg, wed..J., o .559. •
.
, Stmmnan, wed. T./Gennis, c651. " .-St|jl, A., » 201. ,
, /
Stijle, J., D 246. .:..., : Stglcn, J., E 287., .:,..• '
, Suis,(hniavr. J. J. le, o 451. Suis, wed.-T..le, E 63/S2?.1 , Snnderman, C, H.,' D 479.:
. T. Teerlink, B., D 750.
s^Teerlink, H., B-197.,' Teerlink, J., c 1012. .
- Teerliok, 'S-, D 748. . Teeuwcn, Gf., MW 89e. Teenwenj.wed. G./Voets, E 125. s^Tccuwen, H.I1., E.126,
'
Tccuwcn,' J. H., A 4S8&. Teeuwen, J.,H., E:36fie. - . Teeuwcn, N, D 356. Tegelaar, A. M., c 1570. •: TegcIaar,,J., o 130?., , Teldcrs, A. F., D 44. , Tcltlors, J. M., c 420. • • Teller, wed/L./v. Scheors, c 1556. Teller, hm'svr. P. J./Zwang,B 169. Tenenti, wed. K. R, geb. Govcrta, o 1309.
. . , ,
Termceris, G., A 155. Terwen, C., E 446,, ,
.
: , : , . ;
sgh Tetterode,-L. van, B 177. , Tcubol, J. o H27.
Teubel, J., D 964. Thecsing, J., c 200i. Thccsing, R. W., o 1072. Theulen, B., o 356. Thoulen, H., c 631.
sg Thierens, J., o 171. s^AThierens Jr.,,V., D 119. sgk Thierens, V., D 207. -,. ,
,
Tbiorens en Zoon, firraa V., D 119. Tholon, A. van, D 487. Tholen, S.rvan, Thoniis, M., A, 355. \
' , . Surie, J., c 1240... , ,
Sutor,;J. WT o 715.. Suylichem, B. H. van, o 46. Suyliehem,.wod. J.-van, c 1085s. Suylichom, P. van, B 141. Swagors, A. R., E 110m. ' Swart, G., D 196. . Swart, J. J., a 1444.
Swart, M. E., D.1I. . Swart, A.;J. de, D 833.
. .•' _"
g Swart, J. de, D 675. , Swort/wcdi K. J. de, c 804. Swart, P. de, D 492. Swartonw, G., B 34. ; - Swcns, M. H,, c 1135. .:
• .
,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek voor Dordrecht, pagina 79
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 79
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
79
Jaar:
1865
148 149
Tiolekind, C., D 590. • Tielekind,-H. J., D 497. Tielekind, wed. J., c 387. Ticlokind, J., c 730.
Traarbach, wed. P;, c 212.' - ' • . Traarbach, P., B 418.
'. '• , .' ;
Ticlekind, J., D 566. Tielekind, W., E 385. Tlelen, J., c 900/1. Tierlions, W.,-A. 499. Til, L. van, c 1377. Til,'L. van, o 1378. Til, L van, E 68. Tilburg, huisvr. W., c 448.. Tilgenkump, A., c 552. Tilgcnkamp, A., o 1485. Tilgenkarap, F. W., o 1553. Timmerman, J. D., MW 98. Tims, D., C 1613. Tits, N., A 137.
.
Tol, A. A. van, c 1045.- Tol, huisvr. C. van c 513. Tol, F. van, E 603. Tollens, C. H., D 761. Tollens en J. Nijscn,r firma C. H., D 761.
Tollens, J., MW 6J'°. , Tollens, J. E., c 988. Tonninger, S., c 866. Toor, F. van, o 1552. Toor, J. van, c 1561. Toor, J. van, E 93i.
s^AToorn, J. van der, A 29. Toorn, P. van der, o 39. Toorn, F. van der, c 1191. Torenburg, A., c 1564. , Torenburg, H., u 638.
g Torenburg, A. van, E 365. Tourmaire, wed. E. J. J. J. B., D92. Traarbach, wed. J., A 324. Traarbach, J., c 204.
Uhlhorn, C. W., D 644. Ulilhorn, J. H., D 991. . Uittenbogaard, D., o 1296.
* g Uittenbogaard, D. M., D 34. s g Uitlenboguard, H. A,, D 96. Uittenbogaard, J., o 538. Uittcnbogaard, J., o 7-20. Uittenbogaard, L', E 272. Uittcnbogaard, P., E 62.
g UHtenbognard, P.,-B 271. Uittonbogaart, .C., c 1148.
Traarbacb, P. H., » 75. . Tricht, G- van, E 68.
• Trouillard•
Tricht, wed. W. 6,-Hw"61>°.' Trigt, J. H. A. vim, o 43. ' . Troesel, G. B., c 1376.' ' - Trotsenbnrg, wod. A., » 933. Trouillard, hnisvr. H.; D 969. Trouillard, L., c 1121. ' , T., c 1127.,

g Troojjcn, J. H. van, D 794/5. . Trooijen, P. van, B 125.
'
Trampi, H. J., B 122. Trijffel, A. van, E 171. ' Tryffel, C. van, c 497. Trijffel, B. van, c 1095. , Trijffel, G. H. van, E 243. Trijffel, M. van, c 551. Tuitcl, C., c 1555. Tnitel, J., A U8.
- , --- '
Tuk, J., o 734. Tuk, wed. J./van Dalen, A 358. Turk, G. den, D 924. Turk, wed. H. den, c 1361. . Tuyl,:A., o 734- • Twist, A. van, B 260.
' ,
* g Twist, W. van, E 471. Tijse, M., c"557.
' "
g Twist, 0. van, E, 478. Twist de Jong, J.^van, D 452,
• '•
Tijssen, G*, o 1463. Tijssen, wed. H./Soet, c 1368. Tijssen, J., o 1132. TijsseD,,.P, c 1433.
' -
s^Tijssens, D., c 997. . Tu'ssens, J., D 62.
. s ^Tijssona, T., B 66. IF.
Uittenbogerd, D., o 874. Uittenbroek, J. J., o 1499. Uitietuinen, M. M., o 725.
g Uitterlinden, A., D 19. Unnik, wed. A. van/Roppel, c 461. Unnik, A. van, o 1577. Unnik, wod. A. van /Loof, D 943. Unnik, H. van, o 1635.
<
Unnik, wed. J. J. van, o <319. Unnik, S. van, c 28.1/H. Unnik, W. van, c 510. .
- .
Tijssena en Co., firma J., D 62. •
' , Waarties, H.iJ., D 1056. -"• '• • '
Vanrties, huisvr, J!/Vernea, c 1616. Vaartiee, J-i' s'83, • Vaarties, J: H;, D 1075. Vaes,-J., E 599d.
';
Valen, M. van,.jrw 107.' '' Valk,-B., C 738. Valk,'C., c-1160.:

• Valk, wed.'E. v. d. / Krul, o 90. Valke;.J., E 8BZ. Valke,-J., E'90.
• ' ' . Valkenbdrg,' N. A.- P.,"D 853. , .' -
g Valkenbnrg, P, J., D 944: ^Valkhoff, A.''E., c 524. •' : ' Varik, A. van, D 499. Varik, A.- van, E 80.
sj'Veder, Dr. W. R, D 867." Veen, J., o 777.
Vcenendaal, A, van, u 668;
- Veer, J. P. van der, c 69;- Veer, wod. P. v. d./Smits, A 358,
g Veer, P. G.'van der, c 1348. Veer de Bondt, J. v, d., c 1652/3. Veld, G/In^'t, D 187. Veld, T. In Vc 871. Veld, T. In 't, MW 9.. -Volde, J. J. ten, A 153. Velde, G. van der, B-300. Velden, F.'van de, D 624.
g Velden, H. van der, D 65. Velden,' J. van der, A '493. Volden,wed.J.v. d/Kugler,A 493, Velden, P. van der, o 689. Vcldhuis,' G. ,T-te, 0'2I3. '
, Veldman, wed. T.K./Scbmidt,D64. Voldt, A. 't / Scbouten, MW 101,
' Vellinga, J., •£ 4456. Vclaeni I/, van, D 231. VeltmanrGez.,.c 962,
.
Veltmeijer, C. W., D 1002/3a. Velzon, A. van, c 1121. Velzen, A. J. van, » 841.' Velzon, wed. J. vanj D 6. Ven, A. van de, o 951. •
sg Ven, A. J. van de, o 487. Ven, F. van de, 0 1670. Ven, Gcz. van dc, o 533. . g Ven,' J. A. van de, c 520. , Ven,' T.T van de, c 690.
' ,
; ,
Vassy,'huisvr. A.'F.^de,'U'185. ! -.'•'• "
. '
Von, T. van do, c 951.'' " Ven, W; J; van de, c 202. Ven, wed. W. J. van1 dc, c 436. Ven, G. E. S. van dor; B 293. Ven, J.: van der, B 238^ Ven, T. van deiyc 1630. ^
•- Vendeloo, H. viuvc 1377.; Vendelooi'J. W. van, D 635. Vendeloo, N. van; c 869.
' Vendeloo, P. A. van, D 462. Venneman, firma H., D 418. Venrooy, A. van, c 11226. Venus, D.j'c 786. Venns, J., A 511. Venas, wed.W./v.LimmeniA488a. Verboom, A , c 1573. Verboom, B., E 329^.
;
Verboom, wed." C./Sche'rp, D 585. Verboora, F., A 309. Verboom, H., c 1231; Verboora, H., E 350.
• '
Verboom, J., c 735. Verboom, J., c 861. Verboom, P., D 329.
sgk Verbrock, C. J., B 8, g Verbrugli, J. J,, -A 43. Verdoes, A., A,'l33d. Verhage,' M,, c 1256. Verbagcn,-H., c 447. ' • Vcrhogen, H., c 1538.
'
Verhappen, T., D 604. Verhappon, W., D 604., Verharon, wed. J./de Kot, D 648. . Is Verhave, A., D 120.
s 0 Verhcggon, H. F., D 215. ~g Verheggen, J., B 37. Verhesen, D 5S1. Verhenl, A., E 438. pVerhoul, A^ J., c 12. Verheul, P., c 822. Vorheul, P., E 266. Verhey, A., B £95. • Verhey, C., D 934. Verhey, wed. J./v.Emmcrik,D 485. Vorhcy, N., D 968. Verhoef, G.| o 147. Verhoeff, A., c 1596. Verhocff, H., B 96.
• ' .
Verhoeff, wed. DI./Dorp, c 1468. Verhoeven, wed. A/Knipers,A384.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek voor Dordrecht, pagina 75
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 75
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
75
Jaar:
1865
140, 141
Schaap, wed..C./van-Vendeloo, D 196.
• •• , ., Schaap, C., E 88c. •
, :," ' -
Schaap, D., B 63/65M,. . , Schaap,,P., B.86. .. . Schaap, G., c 1610. Schaap, 6., E 946. . '
-
Schaap, ,wed. G. / van -Valon, . . M\v 886.,.,
Schaap, H., E 73. '• .Schanp, M.,, 522.
... ,,.,;. , '
- . Schaap, wed. M., geb. Porisen,
• E 63/65*. .• . .,., Schaap, P, E 108r..
' - •
Schaardonburg, wed. J. / Brons, c M57.
. -
Scbardenburgi H. van,,c 149P. Schaardenburg, J. van, D 232. Schaardenburg, W. van, A 148. Schaardenburg, >V. van,.A 501.
g Schadewijk, P. van, c .327. Schaeffer, C. 0., c 24.
, - ,
ff Schaoffcr, J. P., c 24. . Schaeffer Jr., J. P., c 24. Schaffels, P., A 313. Schaffcls, P., D 651. Schtiffels,,H., c 1665., Scimffels, wed. J. / do Wijs, B 35
.
Sclmffels, P., o 205. Schaffele, ,W., ,B 148. Schaffcls, W. J.,,D 499.,,;. . Schaik, E. van,, D. 134. • Schalio, C. van dor, o 771. Schalic, C. S. van, dor, D 385. Schalic, IX van clcr, 0,1615. . Schalie, wed. S. van dor / Salic, c 1387.
, . • , .
. Schalie, S. van dcr, u 516. Schnlie. W. van der, D 337. Schnlk en van Di)l, firma von der c 1344.
Schaik, wed. M. /do Jong, c 476 Schalkwijk, J. C., u 125.. g Schampcrs,, L., E 164.
sg Schampera, W., B 165. . Scharloo, J., o 1351. Scharloo, J., B 291rf.. Scharloo, W., u 74.
;
Schccpbouwcr, A, o 495.. : Schoepbouwcr, A., o 513. Schoepbouwcr, A., o 1430. . Schocpbomver, A., o 1471.,;
: '
:
Schoepbouwer.,' wed. . D.-1/- don Brooder, D 503.: -•
,;::.;' ; '
Scheopbouwer, E.,.MW 73, •" Scheopbouwer, P, c.685.- i ' , Scbecpbouwer, H., E 307., : Scheopbouwer, J., oi 1374. \ Scheepbouwer, J,, c.1456,':, , Scheepbsuwer, J., .E 293.' • -. • Scheeren, M., D 128 (achter.) Schoeres, wed.. G. / de .Borst, A 262.. : • •. .- ' ,..• .. , .:". Schoeres, •!.,• » 300. ,'. , • .. Schecre Alblas, B. van, D 58. . Scliecrs, D. van, D 950. - ' v
* j;Scbeera, P. J. Van. a 1. '•'''' ,
Schcers, wed. J, van, /.van Wcl- son, c 1055. ,.-' -,
: •, ,• Schoers, J. .van,.c 1610. .
- Scheffera,,G.,,c 270.- - .,. Scheiberling, J; P., E 27,; - Schellaare, J., 0.338.-'.". .'
Schellart, M.,.11.158/9.-'- .- - Schellcnbach, wed. P.. /- Leydck- kers, o 315. •
Schellcnbach, J., c 1457. Schcllenbach, J., E 243. -Schellenbach, M.,,A 197."!,. ', Schellonbach,-P.,-A 242.. '-. Schelt, D. van,. E 344.': > - ,<V Scbelt, M. van, E 92. - - •.'. Schelt, W. van, c 1099..'.
. ^ . , .•
Schiebaan,.G., c.983...;.','. • , .Schillemans,' A., D'388.
Schillemans, Gez."c 1193. Schillemans, wed. • J.
.:: - D 8... •.••. ! - • . .-•'
.a g Schillemans, L.^c 1337. . • • Schilleaans, W;, c 435.'-- \ . • sgk SchillcmensiLz,, ,W., D 900. Schilthnizen, A., D 783. Scbilthuyzen, T., c 858.' .< .
g Sctiipper, A,, E 467. :,• :• : , Schipper, ,wcd,. H., .geb. In,
Scbtesingor, H., A' 456.. •
- Sohmidf.-A:, c-679.'- • ••' • Schmidt, A.,,c.818. - Schmidt, wed. G., ,geb.,Mesonig, • , • . ; --' •
-,D 1018..;
.SchmidVJ.-Dip. c 818.. • . ". Schmidt,- J. M., o 819.
-Schmidt, -P., 'C 3-
. '
. Schmidt, P., 0'104i;. . ' Schnabel, W. F., D 903. < <
. Schneider, A^'E 599a. Schniedor, wed. B. /Baars,c 127. Schnizer,.K..G., A 510] Schoogord,' K,, o 553..
,
Schelt, wed. Z. van / Molemiar, D 186.
Schenaa, A. H., c 376. ,. . Schenau, H., c 358. -," .'- Scbonk, wed. D., gob, Valko, D 1002/33.
' ' .. . :••;,
g Schenk, J., A 16. : . -. • Schenk, L., c 1584., , Schenk, P., o 629. > Schonk, P., D 506,.
Sclicpens, P. J., c 142. ,, S chopper, Mr. ,E, A. A. Ussel . .do, B 88.,,
; ;. „• ,
Scherp, wod.. J,,, geb. . Koodac- kcr, .E 159., . ,
Schoy, G., D 57.,..
.;..' ' ,.: ' . , •,.' .
, .,, '
.''; . .:
.... .
Schenkclonborg, J. J.,-D 947. SrfcSchcpons, C., o 130. •, . Schcpens, firma C. en r.'J.,c]30. Schcpcns, wed.. J., gob. Spaan, . o 129S. "
.:; . •
: Schoentjes, H.,. a -1 122a, Schoentjes, H., D 1026.' Scholenberg,.' wed; H. / Koldcr, , •- E'63/e5'3. • .'.' . . -

Scholenberg, J., D 819. , ' Schols, A., D SOI..
. • . ' •;
' Schols, J.iA., o 1579... •' Scholten, G. A.; o 71.
Schoolenberg, H. J., c 958. Schoonenberg, C., D 879. Schoor, J. van der, D 126.. : "Schorel, A., D 578. Schorel, J^.o 1492. ,
- , , ,
Schot, A., o 11. Schot, B. K., D 1035.;
-.' • '
Schot, P., D 70S.;1-.!! .' • - Schot,. W.( A. 82.
Schot,. wed. .W./Vorwoord,D 708. Schotel Gz.,,A. P., A 160. : Schotcl,.B., o'512. .
'
Schotel, B., o 1674.' -. • .Schotel, B., E. HO/). , Schotol, wed. C. / van Wjjnon, .'p 574-.' •- :
• - • • .'. • • . , C/J., A^34I. . :
Schotel,. D., D 790. - i ''" • - Schotel,.D., D 791. :•
Schotel,,H., D 505. -' SchoteljiH-i D 790. , ; Schotel, J., o 478.- Schotoli J.,''C 608. '
:
- •" • ' : ' • ;
-
• " '. •
;
SchoteVJ-i'C'972.- .••••' Schotel,.J., c 1127.-

Schotcl, J, c 1869'«:-' : ,' . k Schotel, 'Jz., J.; E 210.
.
s g Schotol, - J. W.' van1 Steonber- gen, c 522.
Schotel, J. K.; L 1062. •
. Schotel, L., A-488/. • • • '
g Schotel, P., B 261. , Schotol, P., D 764. Schotel, huisvr.- P. / Zoctoman, D 844. '
.... .
g Schotel, S., C 608. Schotman en Co,,"firma,'A 401. Scbotman, wed. A., geb. Ooms, A 133e.
k Schotman Az., A., A. 391/2. Schotman on Zoon, firma A., A 455, Schotman, wed. A./Pot, n 307. Schotman, wed. D./Egt, A 466.
sg k Schotman Dz., D., B 304. g Schotmau Az., D., D 327.
sgk Schotman, J., A 455. • , ' Schotman, J., o 1367.
0 Schotman, Dz,, J,; E 276. • Schotman, firma J, on E., D 735. Schouten,;wed. A./van Dorstcn, A 4, ..' Schouten, A., E-.315/fi. ' Schouten, A. H., o 118.' •
s g Schouton, A. J., E 449. •' ' • , - Schouten,' wed. A. P. / Laurcns, .D 919.
: - •' . ., Schouten, C.j E 29lc., ' ! • -
Schouten, D., c 597. •- •' • Schooten, 'E. N., o- 733. Schontcn, G., C:1474.
- • Schotman,wed. D./Cramcr,c 161.
g Schotman, B., D 735. " • Schotman en Co., J., A 391/2.
: ,' -
Schotcl, wed. J., geb. Bazcndijk, c 885. '
-' ; /: " "" • •' '• '• v
g Schotel.Jz-G-,- A 160.. • ' Schotel, wed. H., geb. Henhckes, : Cil65930.. •' - •
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek voor Dordrecht, pagina 76
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 76
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
76
Jaar:
1865
142 143
Schouten, G.* E 107. Schouten, G. J. A,, A. 308. '
Q k Schonten, H., B 306. '. Schouten, H., o 1129, 'Schouten, H., E 315/6. Schouten en Co.,.firma H. on L., D 323. Schouten, wed, J./Rijnaart, e 462 Schonten, wed. J./Aeblio, o 485 Scbouten, J., c 653. Schouten, J., c 1509.. : '
<7 Schouten, J., o 1686, Scbouten, J., D 950. Schonten, J. I)., c 422.
... Schouten, J. D., c 5.
sjfe Schouten, L., A 394. Schouton, P., c 1513. Schouten, wed. P./van den';Berg; E 373c.
Schraage, J., MW 40. Schrader, J.; A:257. Schrani, P., A 186.
• Schrauwen, D, J., o 21, Scbreudor, S., o 1126. Scbreudcrs, H., D 430. Schreul, W., A 3326. Schrieder, wed. P. S. / de Rijk c 1221.
Scbroo, M., E 439.
. Schroot, A., E 616. Schroot, D;, B 616. Schroot, J., E 324. '
• ' Schroots, wed. J. J./Thonua, 0 96
Schrijn, M., c 652. Schrunemakers, J. A., D 635. Schrijnemakcrs, J. M., n 233. Schrijnemakcrs, M., D 462. Schrljvcr, H., c 851.
: .
Schudi, wed. D. F. / de Klerk c 1055. Schudi, J., o 1063. Schudi, wed. R. / do Boo, c 195 Schucngol, J., » 802. Schuld, D., A 57:
Schuld en Zuonen, firma G.,D 52/3 , ,• -i- - -
s g Schuld, G., E 568. Schuld, H. L., A 865. . Schuld J. Wz., H.*L., c 87. Schuld, J. W., D 4fiO. Schuldora, G., c 127.3.
.
Schuler, G. F., A 434. • Schuller, F, P., o 595,
. -
Schulp, J. van,der, c 1044.': Schulp, wed. M. van der/de Mut- Bert, o 770.
,. . v '.;•'. •
Schulp, W. van ,der, c 550. Schultz van Baegen, Mr. J., B 191. Schultz'van Haegen, wed. J, D,, gcb. Mispelblora Be\jer; p 870.
g Scbnliz van Haegen,.J. H.,u 191. g Schumm, C., E 302/3.:
, : , jSchut, E., D 450. . .. , '
Schut, G. J., u 174. .:-. '. Schuurmans, A., c 1135,~, -'
a <; Schuyten, H., B 272/73. j g Schuyten Hz., J., B 181. -
e'g Scbnyten, J., E 124. . Schwarem, J. F. M. van, c 108533. Schwartz,,H. A.,.D. 1027.
jSchuff, J., c 1003. ,. Sebes, A., c 1480..,
• • ,
Sebcs, wed. H./Karsdorp o 1162/3. Sobes, J., E 439. '. • • - ,;,'': Sebes, wed. J,/Brand, E< 521. Scbes, P., c 1673.' Sebes, S., c 1410.
, /...'•- - ,
Sebes, wed. S.ySmit,'o 1521. Segboor, J., MW, 49. • - 'Sel Sr., M., c 1467. Sel Jr., M-, o U67. •.•
.
Soli's en van Wagemngcn,> firms, A 536.
1 Solis, C., A 119, <•'• ' . ... , ,;,'• , •', : .' • .
Sells, wed. P./Ruts, c 21. Sels, A., D 929. Sols, A. L., D SOB. Sels, wed. J. A./Kuipcrs, D 847.' Scls, J. A., D 847. ,
.
Sals, wed. J. A. /van der Plank, B 579/30.
. 817 Serld, C., D 901. .. . , . ,
Seltenreich, B., c 1125. Sopl'u, wed. J./Groenendt)k,D 965. Seply, T., o 1306. Scret, zio Chcret. .
. , . .•
f/Serld, G. 0.,:C 526, • • : , s^&Sevcnter, C. van, E'6Q3. ,. Seventer, C. van, MW 61—53.
s (7 Seventor, J. vao,,c 1689..-,, Seventer Cz., J: van, E 603; Seventer, ,W. ,van, B 329o., Sevrin, huisvr." H. / Gonefaas,
o 1464. • . - :-..- Scijll'crt, J., c 1323. >
Seyascne, J,, A 262. Sigterman, Aij'ww: 606. Sikkens,' Antm/de Quant, A 348 Sikkens, W., c 318.
s g Sillevia, G.,' o 76. Sillevis•
-
' : '
Sillovis, wed. L./Knikman, c 103 ; W;, ci73. -
' •
Siinmerman, wed. A. / Volkcrt c 1379. ' •
' •
g Simons, C., -D 192. Simons, wed. G. / van Keppcl, c 1669.;: ' •
Simonis, J: Ji 'F.y A 227. • " - •
- D 522. • ' " ' " z.; A., 'c 799. "• ''• -
'• .....
sg k Singels, C. 3., A- 487. ' • • '
1
Singels, M. C.yo'87. Singels, WV, e 862.
-
Sizoo, A. J., E 295. ' '- SIaa,-H,, B 279;
;
Slaman, 'wed: A. /- Waldmnn, •

Slaman, huiavr. 0.- J./de Jong; ' D 511. -•• *'••••
• • »'• ' • • Sleeking, A. W., E 334.
Sleeking, W., atw 76/7; •' • Slccnwenh'ock, C., D 925. Slcgt, 'J;, c 44.
• . Slegt, L., D 868.
gk Slik, A; van- dev* '3S. Slik, C. van der, E 100.
i^ASHk, P. van der, D 105. ' ' Slingeland,.H.' van,'E 489.
Slingeland, N. van, E 996.
Slotemaker, H. N. A. L., > 285j Slutmers) D.t B>262.
-. • . '
Shis, A., E C25. • • Sluis, G., E 625i,'
Sluis, N., D 512.; ' . . . : , •;..- , : •
Sluis, A. van der, c • 1 296. Sluis, C. van der, c/41Q.
s g Sluiter, W. J. 0., D 859/60, '• [ !
Sluiadam, wed. J./Sels, D 677. ; Sluisdam, S. H. van, p 513.
. • , ;
Slingelandt, wed. N./Piera, D 488; Sloot, J. van der, D 522, Slop, S. J., c'1400.
i
• ; , ! ,
'• ;
Singels, wed. : C. y Verbruggen, c 891).
i '
Singels, -wed. J./de Jong, & 885.' Singels, M., D 1036;
; •
Sluiters, H., c 287. Slnpino, P., c 216. Sluymer, C., A 175. Sluljs, A., E 299.
• • ' '
Sluya, A.1 van'der, A; 368. Sluys, B. van1 der, D 646.- Sluysdam, J. van, A 223. Sluysdara, J. van, D'655.
• Sluysdam, wedl J. vnn/Klingers, 1 D'767. •
• • • • ' ' Simons, wed.' G. / van 'Keppel s^ASIijper, M. D.,'p 471. •
• Smaasen, wed. H., gcb. Hofrafln, A 198.
• '•' Smaasen, W. J., D 719." '
g k Smahlcnbach, J. C., o 1038, Smahlcnbach, W., c ,1088; . Smak, A., c 774. • ': Smak, wed7 J. H.,' gcb. Schopcra,
• E 176.
Smak Grcgoor, wed. G./Vink, B .
- ' .
• Smcetjes, P., c 403a. Smeulers, C., D 919. • Smeulers, wed. F., gcb. Proostcn, D 652.
Smallcnburg, B., E.80. Smcctjes, A., c 559. •
' • •• ' '
Smoulers, H., D 5Q. Smeulers,' J. A.'F., D 50. Smeulers, J, [T., E 194. Smeulers, L., D 493: Smeulers, T., E 346. Smeulers, wed. W,, geb. Grabber, D 50.
• • Smidt, J., c748.' •
Smit, wed. A.-/do Geus, A 336. Smit, A. D., D 52. Smit, a, c 1380.
Smit, C. H., c 1408. - Smit, C. H., o 785. Smit, E., D 711. Smit,,wed. D. M. do/ van Heck, D 664.
Smith, K.,'D 77; •
Smits, wed. A, /van Loon, E 482. Smits, A., E 565. Smits, A. B.1.- D 856. ' " Smits, B.,'c 10852. . * ; Smits, B., MW 99.
' • . . '
Sluijsilam, S. H. van, D 881. • Sluytors, A., c 365. g Sluijters, W., - E 470.
; ;'
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek voor Dordrecht, pagina 71
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 71
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
71
Jaar:
1865
132 133
Ovcrbeok, H. van,-D 699. Overbeck, J. B. van, D 987.
s g Overbeek, J., G. van,' D 730. A Overbeck Gz, P, van, D C99.
Paans, J,, B 301. .
. Paardekooper, wed. W.-J., D 34 Pncque; J. J. T., D 472. , Facque', M. J. E., c 38. Paf, J. do, c 450.-
, :
Ovcrbeok en Co.,firma P.ynn, D699. Overbeek, wed. P. van,.;D 267. Overbeek, P. J. A. van, D',730. Overklift, C. M. van, c 1371. •
Pelt, H. van, c' 922. '• Ponders,,P. J.,-A 396..
Pain, W. A. G. F. du, c 3. Pnlm, A., D 670. Pannajjc, M. J., A.462 (achtcr.) , Paponhuizcn, wed. B., D 848/52°.
'!,,'•- , ;•
ff Penn, P..J., .D, 123.,, ....... - sgkPtxm, H. J.,.A 114.
, • - •
., Papenhuizen, wed. B,, D 848/52a5, Papenbuizen, ,G., E'561. Papcnhuyzon & Co., firma, D 905. Papenhuyzen, C., c 1649. , Pupenliuyzen Bz., C., E 47rf.
sff k Papcnhuyzen, W., A 428. Papenrccht, T. H. van, n 644. Papenveld, wed. G./V. Schclt, E 483. Papenveld, wed. J..van,'A 257. Fardo, Gez;, c ,325. Parrc, H. van der, D. 982. Parron, wed. P., van dcr / Noo- rcnburg, o 859. .
Purren, wed. H. van dcr/Lands- donw, o 165931.
Parren,wed.P.v.d./Holmos,D 920, Paulissen, A, J., D 676., , Paijcns, C., B 36. Pee, J. de, o 1250. Peels, J. M., o 243.
, -
sij&Peere, J. I), van, B 63., , Peeren, A. van, D 677. Peeren,,G. van, o 553.. Peeren, wed. G. v./Huson, o 165913.
s tj Peeren, J. van, A-67.. Pccren, J. .van, B 88j. Pccrcn, wed. M.. van, 0 234
g Peetsold, C. A., D 937. • Pectsold, J. H;, u 292, </Pel,.B. G., 0'797.,
s <; Peletier, L., c 1032. Pels, C., B Ml. Pelt, Wed. A. v./Schoyten, o 256. Pelt, A. van,,c 360. Pelt, A. van, c 925.1
, Pelt, D, II. van, D .348/49.
g Pennenburg, G., B 84.-.. , •. Penners, wed, J. H., E.135. Penninga, Erven wed. A.,:o 60. Penninga, H;, e, 60.
- . , ,.< •
g Pennock, t., D 20. , ; v Pe'ree*, C.i.£,49l.
Perk, C., c.612. '..,, . #Perk, M. .A., B 13. •.
s g Pennock, C..D., c 14. .. , . g Pennock, JrJ., c 1199., ; • • s j?Ponnock, L., c 1.
,
• ; . . ,
. :, -,,
Persijn, wed. J./ Colijn, c 555. Pastel, Jhr, \V..F.,von, B 205. Peters, B., c 1119. Peters, G. W., n.142.. ,, Peters, H.-,jC 138." ,. . Peters, H.-J'MW 94..
. . i
.Peters, W., D .77. Pctict,,C., D 984. . - , .,- , Petiet, P., » 1005. Pctit/,0., c>1632. . -
-. ;. . - '
Petit, wed...H./Grondbout, c 1572. Petit,'P., c 1496.' • ,. - Pcurscn, W. H. van, c 1193. Phielix, H.; D 682. Phielix, VY., P 749;
Picke'o, F., c, 1672.. • Pickcc, Gcz., A 49.
. ; Pidoux, F., c 277. - ...
, -,.. •
, ,
Pickc*e, wed. J,/v. Noud; D 848 '*. Pidoux, wed. A. H. / Menders, c I6592o.
• • . •-,
Pidoux, P., c 242. r.:;'-.. , , Picloux, P. P., c 242, . , Pidoux, -W; ,F., c 1145. , . Picra, G.-M.,.c 317. Piora,.J.i,D 477.
. . .v1
Picra, J.,-ix 974. . Picra, P., A 361.. -.
. : .: r ; ' . • . ; j .
Penn en Bauduin, firina, A 114. Pcnn en,Co., firraa P. J., D 123.
,' Pieraerts en Pagot, firma,1 A'425. Pioraerts, firmn.J., B 38., .' Picraerts, -J.'P.' M., E 38.
Piera, P. A., A-370.
s 0Pieren,'C., A 287.. ^Pieren Tz., C., c 1346. Pieren, C. P., C'13*6. PlenDi J. M.ic 1609.
api!;Pieron,"J.'.N.( A 287.
• s^Pieron Jz., T., D 211. - ' i -
.: •; ,
Pieren, wed: T./v. d. Vorm, c 1343. Pieterman, M.iW., c-282.-
. Pictera, wed. J. / 't Hoen, c 673. Pietera, wed. J. /-'t Hoen, c 752. Picters, J. D., K 312. PJeters, wed. L-/Monrooy, c 1584.
s^iPieters, L., c 1600. ,
Pitcairn, S.» D 87. Flakier; H , 'c 677.
, Plaisier, P,,. c 258. ,•
Plaialer, W., E 456. Plaizier Hz., J., c 3S5/fc.
, Plaizier, wed. J./Tubbing, D 345. Plaizier, W., c 348. ' •

sgk Plank, C. van der, D 365. • Plank, C. van der, .B 505.-'. Plank, wed. 'N. *vnn der'/ van .Loon, E 34c. Plank, wed. P. van der, c 1462. Plantfeber, J. M., c 1650. Piaster, wed. A/v. d. Kloet, A 309. Plasier, wed. 3. / v. d. Berg, cl 227. Plasier, B., E -591. Plasier, wed.-H/v.Geluk,D 988. Plaaier, P., A 316 Plat, L., A 22. i
-
Plazier, wed. G/Prins, e 322. Plazier, W., E 489. . Ploeg, P., E 350: , Ploegors, D. P., c 629. -,,
Ploegers, W., D 787. Plokker, M., A-92.
• Plotnp, wed: J/Scheepbouwcr,B 57 Pluim, J., A'474.':
, ,-.. •
Pluinmkers, J., B 152. :
, s g Plukhooy, B. J., c 977. • Plukbooy, wed. J. J., c 1584.
, Pluyra, P. van dor, MW 61B. Pluym,'B. vander, A 373.
, Plukhooy, \V. M., c 1186. Playm, wed.>W./Barcnds,E342 Pluym,;J. van der, A' 4.
, < / '
Pool, wed. J.1/ d. Hartog, c 127. Foe!, J. K. van der, D 461. Poen, W. .G. J. D 44. Polak, A. o 1036.'• Polak, J. o 304. Polak, J. A. c 393. Polak, M., c 1377. - Polak, S., a'1125. .
.
' Polderdjjk, wed. B./Kemp,stw72. Poldermans, H. W. e 821. Polet, J., D 136.
' - .'• •
Pelet, T. W., MW 61«>. Polm, J. J., o 3D2. Polman, wad. J. / van don Ber- kel,-c 836. .•
.
Polms, J., c 249. . Polsnm, wed. V. / Jonkors,c617. Polsma, wed. W., o fll2, Pommert, J H., D-441. Ponsen, C., c 1491. Ponsen, C., c 1646. Ponsen, C., E 202. Ponsen, wed. C./v. Wijk,B527. Ponsen, D. c 563. Ponscn,-G., c 1223. Ponsen, G.. E 6S/655. P onsen. H,, o 419. Ponsen, H. o 1479. 'Ponsen, H. a,57. Ponsen, J., B 268. Ponsen, J., o 1172. Ponsen, J., c 1177/78.. Ponsen, J., o 1357. Ponsen, wed. J. / Zwang, E 63'°. Ponsen, wed. J., E 636/5aa. Ponsen, J. E 53/6535. Ponsen, J., E 2. Ponsen, wed. J. / Rijnhart, E 2. Fonson, J. M. c 366.
g Fonson, L., D 649. Fonson, M., o 359.

Ponaen, M., o C21. Ponsen, N., c 16592. ' Ponsen, N., D 565. Ponsen, wed. P., A 350. Ponseu, wod. P./Natschiju, c 207. Ponsen, P., o 895. Ponsen, P., c 1618. Ponsen, P., E 421. Pouson, F. A., D 929. Ponson, P. J., o 634. Ponscn, F. J.t K 400,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek voor Dordrecht, pagina 72
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 72
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
72
Jaar:
1865
134 135 ' Ponsen, R,, u 400.' ,
Ponte, wed. J., o 1660. Ponte, P., c:690. Ponten, C., o 684.
:. - • :
Ponten, C., E 108/<- Ponten, wed. J./Lengton, D~651 Pools, A., A 447. Pools, A. C.,-D 168. Foots, A. J., E IJOn.
: . • -
Poote, B., B 239. . , Pools, B. A;, D 1087.- Pools, II., A 439. Pools, H., B' 300.
- . - .
Pools, H., o 1560. Pools, wed. J., c 1659M.: . Pop, A. J., o 212. Post, IJ. S., D 495.
sjQuak, D. P., c 1246. ' ~ :
Quani, wed., A. de, c 32. Quartcl, J. de, c 1420. Quartel, wed. J. de, D, 1002/31. Quast, C., D 86. Quast, H., A 211.
. , . . B.
Raadgcop, J., c JOSj,. , Raadgeep, P., c 1126., Raadgcep, P., u,776. ,
Raamt, G. van, D.594.
Raftmt, J. van, c.]381. • Rnamt', K. .von, c 1453., Raflrat, W. van, E 498..
Raaijcn, A. van,'B 599j. ; Rabor, K,, e 732.,
(
Rackwitsz, F,, D 978. Rackwitz, wed. J. C./Loof, o 1656. Rackwitz, wed. P./Degens, o 774. Radder, wed. A./de Kl under t,E 60S. Rademakcr, wed. B., E 293., Rademakcr, C., E 292. Rademaker, G., E 294. ttnderaakor, H., c 326.
. ' •. Rademaker, H., o, 835. •
s g Raadt, Mr. G. A. de, B 166. s^Raadt van Hondrik Ido Ambaclit P. J. de, c 964/5.
'..,
Rademakor, J.J-.c 1017i •' i Radcmakcr,'J:, c 1450.- Rademaker, P., c 793. ,,.!••'•
'
Ramaker, ;W. J., o -1205..'.' "•. Ramnkera, Erven, c. 1662.' ;•' Kandwijk. A. .0. van, B.619.:-
, Randwijk, B. van, D.939. Randwijk Bz,,' B. van, D -939. Ratidwyk, B, van, E 487.
> :
Randwijk, G. C. van, E 4II.4 Rundwyk, wed. H. van, ni'278. Jlandwijki H. van, c 857.'' > Randwijk, H., van, o 105S.: Randwijk, I. ean, D 3.." , Rantlwijk, 3. van, D-990-i Randwijk, J. van, B H2.'
.
Randw|}k,'J. van.iE 1. -. ' Randwyk, P. van; c 1620, • yk, W.^van, A 75; ' <
• : ; , ,
PonscD, T., E-S71.'. •• ' - • Ponsen, W., c 1531/32. Poown, W. J., B 338.
, . Posters, J., c 671. .';' .-.".
g Pouwela, J., E ;416. : .>. , „'•' Prater, wed. E. ,T., E.441.-. '•• Priem, ;wcd. J.'/de Vos, c-369. Pricm, wed.-S., D 1002/3V . PHI, H. de, o 255.. • • - Pril, J. do,'A 225. '•;• • '•-
.'. '
Prins on Giltay, finna,!0 30. Prins, wed. G. A. / Visser,' o 89. Prins, J. A., C 1128.-'-, Pronk, C., c 733.1 Pronk, J., c 871.
-,: ..
, • . • ; i . ' -
. ,'•"•' . ,
Proosdij, C. 'E. van, E 21c."" Prooijen, wed. D; van, B 63/65'°. Pruissen, J., c 364.
Put, J. van der, c-177.' -• ^ Putman, wed; H. H,;-c 1232.' - Fiji; J., c 322.'
• ."• /Fiji•
, J. G...B 119. l, D., B 167.
Quasi, wed. J., A 70. Quasi, J.,,A:,I46.
!! . i
. ,,;" , , :.'. '
•' Randwijk, W.-J. van, c,63;' s g Ravallet, W. dc, B 274. >• ' : Ravens, H.J.E 53B, <
•' • Ravcsteio, A; van, c 1322; . ... , D 1001. . • '-.;, Reconrt, A. c .1075—79. •
, Recourt,'.'A. H. c 1412. .- • Recourt, G.,' D. 374. ' . -.- ' , ff Recourt, J., A.263. , , • ',
»g'k Rccoart, J., E 42, ,'• <- - .Recourt,^P., c-139. •. ,
• '. .Recourt,'W^ B 558. •' • ' ' Reconrt, wed. / Overbcck, E 596.
, • .Ree, C. van, o 994.; Ree, J. van,.D 19. Rcohorst, G.,te,'.c
sgk Rees, M. A., B 318. 1 -< . • .' '
Quast, N., A 371. :. ,-, • • Quast, P.,'A 21J. .
,,n; ,
g Quasi, P. II., G 696/97. . ., t, C. M. de, B 328. V
• Regoor, A., E 531.'
Rogoor, wed. C./v.Arkel,D 1002/3". Regoor, M., c-1672.-, Reidel, wed.'C./van Gcluk, C 27. KeideVG., c 1402.
.-
Reiger, A.,>D,205. ; f Rcitzung, J.^G., D'9I1. Rek, A. de,,B 184. ., , Rek, A. de, E 600.' ' " Rek, F. J. de, D 438.' Rek, J. dc,-A 82.
. Rek, J. do,.A.309,i ,:,. , Rek, wed J. de/Hockmnn, B 244.
• Rek, J..de,-E 621i.', ' - - '\ . Rek, P. de, ,c 682.
,
, i Rekom, W. van;,A1 69. . Rekum.'M.' van, c 752. Remkcn, W. L., B 178.
' , Renout, D., c 1213. • Ronout, J., o 11. .
*5ftRen8, J. O..W; F., A 200/1. ,
.; Renaenj P.,'D ,767. . :
• .Repelaer, Jonkvr. H. F., b 720. ,, . Kopelaer, Jonkvr. M. C.,-o 22.
s g Repclaer, van Spijkeniasc, Jhr. P., D 419/20...;, , ,
..-• .
, Rekom, wed. G..«m/Petiot,A 69. Rekom, G. ran, ,D 853.' r. < Rekom, Gez.,van, E lIOj. •
>
-/ . >
0£RcDand, W. A., D 989. • . Rennes, G. vanrE GOla. ,/,
, , .
, Rccs en Co., firma M. A., A 162 pKccs, VV. v.Wijngaardcn, v., E 471.
1
1 Raveaseijn, J. van, c'1103. - Raijers, wed. W. /van dcr Gecr, ,/
Roppel, G.'H., n 1034. :, ', Reppel, J., c-1662.'. . Rest, A. v. d., c 1063.'
. 'Rest,.A..v. d.," o 1368. '»
Rest, A. v. d;, D.945.' Rest,' A. v. d., E 143. Rest, A. v. d., wr 6in. Rest, B. v.,d., d 1110. Rest, B. v. d., c 15.',' Best, B. v.' d., .C'1965. . '• Rest, B. v.,d, D 8.\ ,- • Rest, B. v. d., E 534. • Rest, C. v. .d., D 768.
: Rest, D. v. d., Mw,614. -'
Rest, D..W.'v. d., c 288.'-' . Rest,- wed. F. v. d., D 302. • Rest, J. v. d., 0'1463.
-• ,
Rest, J. v. d., D 227. - ' i Real, J. v. d.j E 266. Real, wed. J. .v. d., E 372a. pRcstj J. v,,d., E 486. . Rest; M. v. d., A 466. •• ,
Rest, N; v. d., c 1490. Rcsi, P. v,,d.. D'487. .-
Rest, P. C. v. d., MW 619. Rest, W. v. d., c'429. Best, W. v. d., E I08a. Rest, \V. v. d., E 609.,
• , .
; , .
-
, , '
'. , •
'
' . :• i •
. Rens,'wed. A./Hurkmans, A 472. Rcus, A. H., c 1203.-
Reus, wed.H. J./Hendriks, D 501. Ecus, J., c 1129.
Reiia, J. G. P., D 047. ' . Rous, J. N., A 470. • . .. •' ! • Rous, Pz., L.,-c 1200.
, ,
; ' . , ,
sg Ucus Pz., N. D 17. '• • . •'.' ' •
Reus, wed. N. / Dijkwel, b 868. g Reus, P., c 42S. a g Reus, P. c 1297.
:, ', ' •
Rcus, .wed. J. .J. dc / Roodcn- hurg, A 195.
; „ .. -
s g Rcus, Mr. J. J. de, c 101/2: Renters,-M. J. c 1209. ;' "
Routers, W. H. M. c,I600.(
Reuvers, E, o 279. .' Reavers, J., D 496. , . , Ruuvors, J. C., c 108511. J
s g J. Revors, J. P.,' e 33. . • Rcvier, wed. C. / Stofscl, D 579.
. , ' ' ."'
Reus, wed- M /Vorhoovcn, B 363. Rons, N. A 222.' Reus, N. c 1325.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek voor Dordrecht, pagina 73
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 73
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
73
Jaar:
1865
136 .137
Revier, G., c 277. Revier, J,, D 948. Rcvier, L, » 73. Kcydon, wed. W. van der / Eck- stein, c 733,
Reije, A. J. van, D 415. Reycrdara, W. van, D 848/5219. jjn, L. van, A 380.
Rhijnders, J., o 230, Ridder, Hi do, o 661/2. , Ridder, J. de, D 776.

* g Ridder, P, J. de, c 38. Ridderhof, A., o 430. Ridderhof, A., c 502. jKidderhof, A., o 801. Riddcrbof, A., o 1104. Ridderhof, A., o 1572. Ridderhof, C., A 275. Ridderhof, C., A 493 (aclitcr.)
s g Kiddcrhof, C,, A 527. Ridderhof, C., c 1574. Ridderhof, wed. C., c 86G. Riddcrhof, C. A., B 71. Ridderhof, C. W,, D 461. Riddorhof, I)., c 191.- . Riddcrhof, E., A 353. Riddorhof, E., E 372a. Riddcrhof, E., D 529. Ridderhof, wed. G. / Lai-mere A 261. Ridderhof, wed.G./deGcus,cC31 Ridderhof, G., D 439.J R;dderhof, G., » 665. . Ridderhof, H., E 94/i. Ridderhof, S., B 262. Ridderhof, J., c 774. Ridderhof, J., c 820. Riddcrhof en Co., firnm J.,c820 Ridderhof, wed. J. J. / van dc
• Giesse, b 386.' Riddorhof, L., D 334. Ridderhof, L; D 364. Riddcrhof, H., B 1100. Ridderhof, N. L.. D 1021. Ridderhof, P., c 793. - • Ridderhof, P., c 1476. Riddcrhof, wed. P. . / Poolsmn E 63/6510: Ridderhof, P. C*, A 310. Ridderhof, ;W., D 394. Ridderhof, W,, E-105. Ridders, A., c 11)8.
Riddors, G.,' c 873. '.•"• ••
Bidders, wed, P./Mulder.'c 363. . Rioff, G. J., c 1304^
,''" ' '
Rieff, J. H.,a"67..« "• --" Rieff, T., c 1316. : • Riel, GyD 575.
-
Riemer, wed. S. de, / van dcr Steen, 1369. ' Rierosdyk,'J., » 977. - '
g. Riemsdijk, B. J. van, D 83.' Riemadijk,.C, van, D 496....' • Riemsdijk, J.. van,-c 1455.': Rtcmsdijk Jr., J. van, c 1455. Ricmsdijk, wed. J.- van /Davids, D 298.
• • ' -'•• •-. :' •" -^
Riemsdijk, W. van, c 1382. Riet, M., E 373j.
Rietbroek, J..P., B 217.-, Riethof.'H., c'792. Ricthof, J. R., MW 74. -Riotboff, H., c 775. >. Rietschoten", wed. >A. J. van/van Welsenis,. c 390,,
• ' i - •
Rietschoten,-B. A..van, c 708. Rietschoten, J. van, HW 60i. Rietveld, A., b 31.
Rietveld,''A., E'6B." •' Rietveld, A., E 366A.
Rietvold, B.,' A 59. Rietvcld, D., c 412. Rietveld, G.;'A 59. Rietvold, G., C 867.
"•' • -
- • : '
Riemsdijk, wed. M.' C; van / do Visser, c 1166.
- '
.', • ;Rissart, wed. A., geb. Rosier, D 614,
, Rissik, J. F. B., D 373. ;
Rissik, wed. J. F..B.,,p 373. Hits, S., MW-108. , ' 0RJttel, J. H;,o 264.
•• ;, ' -•
, ,Roeland, J...-A 379. .- ..;. ; iRoelinj J., c-206: '. , , Roelijn,, J. D,, c'602..', - si/Roest Jz., A., A "13. ..-•
, . ;° '
Reest Az.y.J., A' 13. . . - ' , J,
. .",'. .
, agRocst, J., A;267; .'. ; , .;. .. , oRoest, J., B!,86.
sgk Roeat, J.; c 1004. . '_ .. .
Roest; .wed. N./Ligchaflm," A 464. , Roldanns; C,, c 81; .-.,• ; -' Rombout, J.iH,, o 768. t •" , Rombonv wed.; M., E 6010.
, • •
, .Rombout, W., B 241.' -;..' < Rotnor, R., p 315. .1-
, '
Romewinkel,'S.'M.i D 848/52°. Romu'n, A., 01246. / '• : Romijn,'A., E,274rf; ,• Romijn Pz;, J;; B 86. j , -
-••"
, . Romp, J., c.896.. •. , i. ;• sjrARomijn,,J;, D 898.
. - Romu'n,' L., D 964; ,:, > ' - • ' •
Riotveld, J., c 737. Rietveld, wed. J. G., D 747.' 'Rietveld. L., o 337a. '•• • Kictveld, Ml, c 756.

Riga, F.,'E 438. -.' ' '• •"• • Riga, wed. J. J;/Hey8tek, o 241. Riga, M., E 203.
'-" ••
Ringclihg,' wed.- J./Dotcrem, D 758/fcO. '• - ' ' •' ; - li: '' - ; , ' Ringeling, J. P;, c 458. Ringeling, R.,' c 212. '• • ' Rip, H., c 990/' -
- '!' •
'Hip, wod.'J./Faasscni c 1312. Rip, wed. J.H./Oostbcok,c 1150. Rippo, wed. J./van Ooeh, A 5. Rispens, wed. J./van^dcr-Hncht, ' " '•• ' '" '-. '
c 322." Rispens, wcd.J./doRuitcr,oS46. , . ' Romjjn,.T.,.c-114. . , . , •-,; , .- •;}. ,
. Romijn, W., B 234. •- • .-.'. Ronde,wed.,A. de/Vermaaa,c273 Konde, wed. F.- do/-do. Gcus, c 1044,.
\; ;
Rondo, G. de, >MW'37. •: ," Rondc, wed. J. dc, .c. 1523.r Roo, A. de, E 97.
,•.
',Roo, C.'dc, o 1359. Roo, C. do, D, 921. .
. ; ;''(Roo,p F.: de,.0,635.; . • .:'. .< y Roo, H. do, B-loae,- . > Roo, H,>P,..do, c 1070.. ! Roo, J; do, A 23.; Roo, J;;de, 0.632. , Roo, J.1. de, c 737. >'..
• / :
• .' , ,, .
• Roo, C. dc, o 1238.. , . >' : '
. ' .

Rock,1 J..S.,'D'77. - ,- .;:,-;• Roeland.'C.j.E 89..= .-<.' . ,:•'
'
; ' Rivior, wed. J./Klootwijk,'o 497. , c 1085&...--,- •;
s jRiviere, P. M.. V. van do,'C:1242. Rock,.Gez.•
Roo,.L•
Roo, J..do, D 392. ' .•, •'.' Roo, J. M., de,;c 1104. -• . de, D.524.
. Roo, P. de,' B-266. '-•-,; • . • - '
Roo, wed. M. de, geb. Zwang, E 63/65".
, ' ' .,'.,:- L '••'•>'
.• :
, Roo, P.- de, D 756. .'.•.•>• • i ..'.! :
. Roo, wed. P.- do, geb. Kramers, • D 921.
Roo, R. do, D 566...-;'. ' Roo, wed.- S. de, geb. .'Eskcs, .c 413..- •• ' ;, v ,-
-.' , ..
Roo; wed.-T.'J..do / van'Koo- ;ten,-•
, Roobol, A'.; MW 70. . Roobol, B., E 110/. . .'- Roobol, E., E 264. :•> jRooboIj- H., E 367. .'• Roobol,.J.y o 584.
A S3.-". .-:.-- . " • :.' : . "
: '<'•• •• ';'
. Roobol, -wed. J., geb. :Bonten, ,o 1053.', • , .
. • -
;- Roobol. wed. J., gch. Gnlmeijer, D 494.
Roobol, J., E 336. ' - -"
Roobol, M.,-B,'127. -; ' • 1 Roobol, N., o 10851 Roobol, P.,- E 258, . • Roob'ol, P., MW 21.

• ' •'• •
Roodenburg,.G. G, D 98.
sgk Roodonburg, J., A 122. Roodonburg,- J.-M.', D' 118;- ,' Roodcnbnrg, wed. L. / van Wa- , geningen, o 1015.
' '•< • •
' Rom|jn, wed. P./v. Scheera, B 86. Romyn, wed. P., Teubcl,'E 63°.
Roodenburg, wed. L..N. / Roo- dcnbiirg,- D 161.
• .
agk Roodonburg,1 N., c'936. " Roodenburg, firma W. M. en J., A 90.
Roodhorst, N., c-898.1'' • • Roodnat, wed. A., geb. Oitcvan- gor, o 673.
-• ,
Rook, C.,:E 531. Rook, D./E 518. .
R009, A., o 439. Roos, G, D 962. Roos,.D., c 1481.
Roos,:P., p.601.' Koos, P. F., D/766.
',' '. • ' i ' ./ :•
Roos, K., 0 813. . ", Roos, L.f D 712. jr Roos, M., E 23.
- • . • .'"
• Roos, P..J., o 1467. , . '.'. 18
'
„ ; ' !
• • ' •
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum