Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

beacon
80 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, 1855. Eerste jaargang, pagina 1
Titel:
Adresboek voor Dordrecht, 1855. Eerste jaargang
Pagina:
1
Jaar:
1855
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, 1855. Eerste jaargang, pagina 2
Titel:
Adresboek voor Dordrecht, 1855. Eerste jaargang
Pagina:
2
Jaar:
1855
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, 1855. Eerste jaargang, pagina 3
Titel:
Adresboek voor Dordrecht, 1855. Eerste jaargang
Pagina:
3
Jaar:
1855
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, 1855. Eerste jaargang, pagina 76
Titel:
Adresboek voor Dordrecht, 1855. Eerste jaargang
Pagina:
76
Jaar:
1855
135 139 Molenmakers: gcrzeil.
G. do Borst, J. Ek Azn-, A. Ho- Mouters: '
J. N. Pieren, J. O. W. F. Eens, A.
Stoop, firma Stoop en Comp, Mttztjkmeesters;
A. J P. Böhmc, J. Davidson, J.
Kwast, A. H. Ludwïg, P. W. Nothdurft, A. M. Tijsscns, T, Tijssens, G. J, de Vries.
Naaisters; J. Advocaat, gcb. van "Wel, A. M.
Boura, geb. Engels, A. A. Bekkers, geb. Korthals, A. C. Bcrlcin, J. Blaauw, A. .T. de la Cour, H. C. van Duinen, B. van Eijck, C. Paascn, M. win Geluk, H. Hai teers,- M. D. Hnij, A. Kemper, M. de Knijp, wed. J, Kronauer, geb. Keiler, C. J. Larivière, gcz. van Moer- kerken, G. Mulder, wed. P. Niclsen, gob. Scbaap, N. Picke'e, P. Pluijm, R M. Rippe, geb. van Gocli, D. Rovers, P. Smulders, J. C. Sivcns, geb. van den Berg, E. M. te Veldhuis, gcb. Cocu, J. G. Wagner, wed H. van Wel, geb, Horchc, L. Vonvcy, M. van der Wcij- den, wed J. Woeldcrs, gcb. Lugten, D. W. Zahn.
Nettenbreiders: J. Roodcnburg, L. N. Roodenburg,
3, van Ek, A. Bonten. Omroepers:
J. Freeu, \V. P. Huscn. Oliemoleiiaart;
P. W. Bnlcn, firma Balen en Koters,
C. J. J. de Jonchccre, A. H. Kuipeis, P. C. Kuipers.
Ondernemers van publieke verkoopingen: S J. Mnk van Waaïj.
firma W. M. en J. Roodonburg, V. Thicrcns, Sr., V. Thiercns, firma V. Thicrens en Zn.
PoüUers:
Comp., C. Commers, G. van Heek. Pi acttsyns:
H. vau der Heydc, A. Kluit, Hz., J. Solij. , J. Brand, firma Jacobus Brand en
P. Blom, H. Vermeulen. Pettenmakers:
W. Bosch, A. Camcrling, W. Coeii-
raads, J, Davidson, B. N. van Geel, . Hcmelaar, G. Heymans, S. Hcy- mnns, P. J. Kcmpcr.
Piano-stemmers:
P. Bovcrsluis, J. Gceikcns. Pompemnalcrt: (Hotitsn)
A. Bouman, Az. Jr., M. Gips, Pz.,
W. Kunst, geb. van Loon, L. Tarmond. Pondgaarders:
P. i. Kuyk, G. J. L. Maritz van Crayestcin, mr. H, V. Maüiz, firma H, en G. Maritz, J. H. Schultz van Hac- gcn, H. Schuytcn, J. Smits, Jz., J. A. Smits van Nicuwcrkerk, E. H. Nebbens Sterling, A. Stoop.
JRestauratie-Iiouders:
J. A. van Peeren, gcb. Patïjn Naber. RivieruiscJi-verkoopcrs:
<f. Aarnout, wed. K", van Eijsden,
geb. Boer, J. van den Heuvel, C, Kiele, D. Kooijman, J. Kooyraan, Sr., W. Kooyman, wed. A. Verhoeven, geb. Kuipers, C. Verwcij.
Rondhoutmakers:
\V. Kunst, geb. van Loon. Rouwmaiitd-vcrhwtrders :
Wed, G. Davïds, gcb. Stoffola. D. Brandt, J. Duppe, M W. Duppc,
L. van Eysbcrgcn, J. van Houwelingen, J. P. Sehcibciling, P. Smits, Fzn., wed, J. van Unnik, gel). Brouwers, J. P. Visser, A. van do Weg JSzn., J. S. van de Weg, P. van Wijk.
Scliecpslastmetcrs : H. Wappeiom. Sdieepstatignjnen: L. van Eynsbergen, S. do Geus, A,
van der Linden, C. H. C. Sundcnnan, wed. J. van TInnik, gob. Bionwers,
Scheepstimmerlieden :
H. lïocbcc, firma Gcbs. Hocbc'u. Schippers:
C. van Altcnlurg, J. Bisschop, 3.
Blom, J. Bovcnsj W. C. den Breekor, G. Dubbeldam, T, Grootenboer, G.
Parapluien, (Herstellers wan) C. Petit. Parapluimafcers, P. Martinöt, B. A. N. F. Sartorc, J. Vigier. Parwhnakers: J. Hartman, C. Papcnlmizcn, Bz., "W.
J. van Randwijk, C. van Steenwijk. Passemcntwerfars;
. V Reeders:' ' < Mr. A. BIussc, firma gebr. Blussé,
Mr. P. BIussc van Oud-Alblns, H. Brun- ner, F. C. De'kiug Duro, firma Booncn en van Hoogstraten en Zn., firma Ger- rit van Hoogstraten en Zn., J. Buijs 't Hooft, J. P. Kolkman, firma Willem Kolkman, J. Mauritz, firma G. Mauritz, J. van Oldcnborg, firma J. van Olden* borg en Zn,, T. M. Sandberg, G. Sand- berg. firma Sandberg en Comp., A. J. Verbeek van der Sandc, G. van der Sande. firma Herman van der Sandc, Hz., H. H. van der Sando, firma Vis- ser en van der Sando, H. Schouten, L, Schouten, firma H, en L. Schouten en Comp., P. Smits, Tzn., J. do Voogd, Jr., firma Klerk en Voogd, J. C. Vric- sendorp, R. N. L., F. van Wageningcn, firma A. du Bois en Zn., J. van "Wa- geningen, Dzn., firma F. van "Wagcnin- gen en J. van "Wngeningün, Dzn.
Rentmeesters: Rijtw'gmakers:
L. A. Jantzen, R. G. Keil. Rfjtuigsc/atderst
G. P. Goëttc, C. A. van der Hagen,
wed. A. \an Strij, geb. van dcrKoogh. Sckarenslijpcrs,
J. B. Lcautand, J. Riga, M. Riga. Scheepmakers.
P. de Borst, J. Gcy, P. Gips, Czn.,
firma Cornclis Gips en Zonen, wed. J. Gips, geb. Scbes, M. Roos, A. J. Schou- ten, C. do Wit.
Sclifepsbe»racïiter&: 3. Korthals. Scïieepssloopcrs:
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Sluit het Verborgen Museum