Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

beacon
920 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 185
Titel:
Adresboek van Dordrecht, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
185
Jaar:
1930
8 365
FIRMA G. J. SCHULDERS Gzn. VOORSTRAAT 324-326
(K. K. LABEE en G. J. SCHULDERS) —
TELEFOON 472
IJZERWAREN — BOUWARTIKELEN — GEREEDSCHAPPEN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN.
Schreuder's, J., overw.w. N.S., Dubbeld.w. 46a Schreuders, J., kleermaker, Brouwersdijk *157 Schreuders, L., arbeider, Paul Krugerstraat 33 Schreuders, L., monteur, Vrieseweg 83a Schreuders J r., L. J., kleerm., Nicolaasstr. 24 Schreuders Sr., L. J., kleerm., Nicolaasstr. 24 Schreuders, M., electricien, Matenaspad 33
-g ts
1-S «l
9> O) l
6 W «8 K O O tó ü
B
Schreurs, Foto-atelier, Vrieseplein l, Telefoon 323. Schreven, J. F., los arb., Hof Willem I l
| 3 Occ)
Schreijer, Mej. H. ,huish., Hoogt 13 Schriek, Mej. A., winkeljuffr., Reeweg Oost 19 Schriek, C., bankw., Reeweg Oost 19 Schriek, D., hoofdbesteller, Reeweg Oost 19 Schriek, D., electricien, de Genestetstraat 41 Schriek, J., kantoorbed., Reeweg Oost 19 Schriek, J. H., kleerm., Reeweg Oost 19 Schriek, P. C., vertegenw., Toulonschelaan 25 Schriek, W. J. H., briev.best., Lombokstraat 12 Schröder, Mej. M., dienstbode, Singel 201 Schröder, W. A., leeraar, Steegoversloot 4 Schroots, C. J. M., kant.bed., Mauritsstraat *6 Schroots, H. L. J., slag., Vleeschhouwersstr. 25 Schroots, J. B., Ant. Camerlingstraat 48 Schroots, J. B. J., slager, Noordendijk *48 Schroots, Wed. J. J., pens.h., St. Jorisweg *25 Schroots, M. G., speksl.bed., M. Steijnstr. *16 Schroots, Th. J. B., koopm., Mauritsstraat *6 Schroots, Th. J. B., exp.knecht, Riouwstraat 75 Schrijnmakers, J. M., winkelier, Vondelstr. 21 Schrijver, A., los arbeider, Vest 119 Schrijver, W. L., huisschilder, Vest 119 Schudi, Mej. A. C. M., kant.b., Kromhout 147 Schudi, Mej. E. F., onderw., Vriesestraat *30 Schudi, J., secr. gasm.f., Mart. Steijnstr. 53 Schudi, Wed. K. J., wink., Vriesestraat *30 Schudi, W. F., administr., Kromhout 147 Schudie, Wed. J., Museumstraat *16 Schuegard, F. J., koopman, L. Breestraat *6 Schuegard, K., winkelier, Lange Breestraat 6 Schuiling, A. J., kantoorbed., Heijsterbachstr.9 Schuiling, A. L., bedr.leider, Vest *70a Schuiling, G. W., timmerman, Vest *70 Schuiling, J. H., timmerman, Vest *68 Schuiling, J. H., Vest 26 Schuihverve, D., portier, Merwedestraat 42 Schuilwerve, J. C., kant^bed., Mcrwcdestr. 42 Schuit, A. van der, stoker, Nieuwkerkspl. *41 Schuit, Mej. A. M. van der, arb., W.Marisstr.38 Schuit, Mej. A. P. van der, d.b., W.Marisstr.38 Schuit, B. J. van der, kraanmach., Hoekstr. 36 Schuit, C. van der, fabr.arb., W. Marisstr. 38 Schuit, H. van der, stoker, W. Marisstraat 38 Schuit, Mej. H. van der, arb., W. Marisstr. 38
Schuitenmaker, H., verz.agent, Nieuweweg 28 Schuitmaker, J., ambt. lïjksw., Voorstr. *46 Schuitman, Hv
Schuitman, H., arb., Steenstraat 20 Schuitman, J. M., electricien, Kolfstraat *28 Schuitman, M., arb., Stoofstraat *24 Schuitman, T., arb., Stoofstraat *24 Schuld, A., kantoorbed., Voorstraat *63a Sjhuld J r., D., electricien, v. Slingelandtlaan 42 Schuld Sr., D., loodg., v. Slingelandtlaan 42 Schuld, J. W., loodgieter, Bleijenhoek *37 Schulders, E. K., koopman, Spuiweg *42
bankw., Stoofstraat *24
Sclmlders Gzn., Fa. G. J. (K. K. Labee en G. J. Schulders). Voorstraat 324-326, Telefoon 472. In IJzerwaren, Bouwartikelen, Gereed- schappen, Huishoudelijke Artikelen.
Schulders, G. J., winkelier, Botgensstraat *1 Schulders, Mej. G. J., cost.n., Spuiweg- *42 Schulders, P., Lengenhof 10 Schulders, W., koopman, Spuiweg *42 Schulder, Echtg. A., Krooswijkhof 2 Schuller, A., transp.arb., Tessèlschadesta-. 29 Schuller, Wed. M. L., Steltenstraat 30 Schuller, Mej. P. C., naaister, Steltenstr. 30 Schuller, P. L., Vondelstraat 82 Schulp, H. J. van der, electr., Steegoversl. *19 Schulp, J. van der, kleerm., Vondelstraat 60c Schulp, J. G. van der, los arb., Drievriendenh.4 Schulp, K. van der, los arb., Brouwersdijk 149 Schulp, L. van der, bankw., Almsvoetstraat 26 Schulp Jr., M. van der, loodg., Steegoversl. *19 Schulp Sr., M. van der, Steegoversloot *lü Schulp, Mej. N. v. der, naaist., Almsvoetstr.26 Schulp, W. van der, arb., Vondelstraat 60c Schulte, Wed. H., Twintighuizen 36 Schults, H., boekbinder, Brouwersdijk 200 Schumm, Mej. A , dienstbode, Singel 180 Schumm, A. A., schoenm., Vriesestraat *87 Schumm, Chr., bloemist, Almsvoetstraat 34 Schumm, D. J., timmerman, Mart. Steijnstr.*31 Schumm, J. Chr., graf maker, Madoerastraat 9 Schumm, Mej. T., kant.bed., Almsvoetstr. 34 Schuring, B., spoorw.arb., Zuidcndijk 229 Schut, Mej. C. H., naaister, ten Katestraat 19 Schut, Wed. G., ten Katestraat 19 Schut, G. L, administr. M.H., Reeweg O. 105 Schut, Mej. H., naaister, ten Katestraat 19 Schut, J. C., fabr.arb., ten Katestraat 19 Schut, Mej. M., naaister, ten Katestraat 19 Schutte, A., broodbakker, Hof 7 Schutte, Ch. L., E. D. Dekkerstraat *2 Schutte, Wed. T., 's Heer Boeijensstraatje i)
i&U JAC.DUITS ' N.V. W. A. VAN DEN TAK'8 BERGÏNG8BEDRIJF - ROTTERDAM
BESCHIKT OVER DRIJVENDE BOKKEN, DUIKERS, STOOM-, MOTOR- EN ELECTRISCHE POMPEN.
AGENTSCHAP TE DORDRECHT: TELEFOON ROTTERDAM 12414
Schutte, G., vrachtrijder, Kr. Elleboog 67 Schutte, H , fabr.arb., E.D.Dekkerstraat *2 Schutte, H. W. J., onderw., Krommedijk 37 Schutte, J., los arb., 's Heer Boeijensstraatje 9 Schutte, J. T., Blindeliedengasthuissteeg *2 Schutte, L. L., kant.bed., E. D. Dekkerstr. *2 Schutte, P., los arb., a.b. Oranjel. Schietbaan Schutte, Mej. P., naaister, Toulonschelaan 66 Schutter, J. C. de, Balistraat 56 Schutz, Mej. E. M., kant.b, K. Eng.b.kade *12 Schutz, H. A. C., opz. Dom., Stooplaan 24 Schutz, Mej. M. E., K. Engelenburgerkade *12 Schutzelaars, Wed. J. Th., Twintighuizen *44 Schutzelaars, Mej. M. E., wink.j., Twintigh.*44 Schuurman, J., Reeweg Oost 59 Schuurman, J., onderw., Muijs v. Holystr. *12
Schuurman, J. C., Hoofdbed. der Begrafenisvereeniging. Muijs van Holystraat 12rd. Tel. 573.
Schuurman,-J. C., koster, Muijs v. Holystr.*12 Schuurman, Mej. N. T., M. v'. Holystraat *12 Schuurman, Wed. P. J., Gravenstraat la Schuurman, Mej. T. N., Muijs v. Holystr. *12 Schuurmans, A. C. H., wink., Voorstraat *376 Schuurmans, Wed. A. G., Krispijnschew. 51 Schuurmans, A. Th., kant.bed., Krisp.weg 51 Schuurmans, Mej. M. J., filiaalh., Krisp.weg 51 Schuurmans, Mej. P. M., wink.j., Krisp.w. 51 Schuurmans, Mej. W. M., wink.j., Krisp.w. 51 Schuijer, A. G., huisknecht, Vischstraat *4 Sclwan, J. M. A., hoofdcomm. P.T., Wolw.h.*36 Schwan, K., bankw., Joh. Spaanstraat *40 Schwan, L , metaalbew., Joh. Spaanstraat *40 Schwan, W., bankw., Joh. Spaanstraat *40 Schwarz, B., timmerman, Huijgensstraat 38 Schwarz, E. G., vijlenkapper, Sumatrastr. 49 Schwarz, H. G. E., vijlenkapp., 2e Reedw.str.il Schwarz, Mej. N.E.A., wink.j., 2e Reedw.str.il Schwarz, W. A. J., arbeider, 2e Reedw.str. 11 Schwarz, W. A. J., vijlenk., 2e Reedw.str. 12 Schweishelm, F.W.A., kant.b., Goevern.str. *57 Schijff, Wed. C., Steegoversloot *50 ^chijndel, J. van, arb., Bankastraat 127 'Schijndel, P. J. van, bankw., Hendrikstraat 62 Schijvens, A. P., clekknecht, Kuipershaven *2 Hchijvens, C., schipper, Kuipershaven *2 Hchijvens, Mej. G. H., onderw., Kuipersh. *2 Scrinerius, M. C., apoth., Levensverz.str. 12 Sebes, A., melkslijter, Voorstraat 413 Scbes, A., arb., Zeehavenlaan 184 Sebes, A. S., los arb., Kolfstraat 11 Sebes, C., schilder, 2e Kunstminhof 5 Sebes, Wed. C., koopvrouw, Varkenmarkt *51 Sebes, D., kantoorbed., Wijnstraat 19
A. DE VOOGD VAN DER STRAATEN TELEFOON 627
Sebes, G., electricien, Wijngaardstraat *16 Sebes, H. J., timmerman, L. Breestraat
:i:7
Sebes, J., verlofhouder, Torenstraat 38 Sebes, J., metaalsl., Wijnstraat 19 Sebes, J., behanger, Wijnstraat 19 Sebes, J., behanger, Keizershof *22 Sebes, J., Geldeloozepad 113 Sdbes, J., caféhouder, Lange Breestraat *7 Sebes, J., zetkastelein, L. Breestraat 7 Sebes, J., arbeider, Lange Breestraat *7 Sebes, J. G., melkbez., Keizershof *22 Sebes, J. H., kant.bed., Brouwersdijk *192 Sebes, L., magazijnkn., W. Marisstraat 32 Sebes, Ph., behanger, Dubbelcl.weg *156 Sebes, Mej. W., fabr.arb., Torenstraat 3'8 Sebus, A. J., stucadoor, Varkenmarkt *51 Sebus, C. H., kolenarb., Varkenmarkt *51 Sebus, F., fabr.arb., Oudelandstraat 8 Sebus, Mej. J. H. M., dienstb., Vriesestr. 61 Sebus, Mej. J. P., dienstb., Singel 327-331 Sebus,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 210
Titel:
Adresboek van Dordrecht, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
210
Jaar:
1930
T 404
tó M
o o
W
O S C C3
P OJ H , ro 2 , 4
-S O
! ai H
-t; g b» "S
<U O)
KI O)
W K 0-
t~HH t»
C/3 fi
H H H CC
CO tó
DIENSTREGELING AUTOBUSSEN, Lijn 4.
Lijn 1.
Ricliting Papendrechtsche Veer—Station— K i 'ifipyti —Zeehav en laan.
fujiendrechtscho Veer Verlrek v.m. 8 uur en verder om 't half uur tot n.in. l uur; vanaf l uur om de 20 minuten tot n.m. 9.40 uur. Op Zaterdag en Zondagen tot en met 11 uur.
Station Vertrek 10 min. na vertrek Papen- drechtsche Veer.
Droa-werndijk Vertrek 24 min. na vertrek Pa- pendrechtsche Veer. Zceliui-ciihum Vertrek v.m. 8.30 en verder om
't hall' uur tot n.m. 1.30 uur; vanaf n.m. 1.30 uur om de 20 minuten tot n.m. 10.10.
Uroini'erKdijk \'crtrek G min. na vertrek Zee- havénlaan.
Station Vertrek 20 min. na vertrek Zeeliaven- laan.
Lijn 2.
Ricliliiic/ Zifijndr. Veer—Station—S l aar l. Zwijndrechtsche Veer Verlrek v m. 8 uur. en verder om de 40 min. tot 9.20 n.m. Op Zater- dag' en Zondagen vanaf 2 uur n.m. om de 20 minuten tot 10.40 uur n.m.
Station Vertrek 10 minuten na vertrek Zwijn- drechtsche Veer.
Staart Vertrek v.m 8.20 uur en verder om de 40 minuten tob 9.40 n.m. Op Zaterdag en Zondagen tot 11.— uur n.m.
Station Vertrek 10 minuten na vertrek Staart. Lijn 3.
<H >—<
>J H H O
O o tó o
M
H OQ
Op
.s Gravendeel vioe-versa,. e n:
Vischbrug vertrek: 7.25 750 8.35 10.20 11.05 11.35 12.20 12.50 1.35
3.20 4.05 4.35 5 20 5.50 6 35 7.05 9.05 9.35 10.20 alO.50. Wieldrecht vertrek: 6.55 7.25 8.10 8.40 9.25 9.55 10.40 11 10 11.55 1225 1.10 1.40 2.25 2.55 3.40 4.10 4.55 5.25 G. 10 G.40 7.25 7.55 8.40 9 10 9.55 alO 25
9.05 2.05 7.50
9.50 2.50 8.20
l
H £ O
2 Q <(j M
O p Z o n d a g: Vixrlibntn vertrek: 8.20 9.20 1.0.20 11.20 12.20 1.35 enz. als oj) werkdagen. \Vi<'/drcrltl vertrek: 7.55 8.55 955 10.55 1155 1.10 enz. al? op werkdagen. a Alleon Zaterdag en Zondag. Dardrechf-'.s Gravendeel-Str\j&n-Putteirshoek, (Zondags geen dienst).
Vwuhbrufj vertrek 8.35 9.5Q 10.20 11.35 12.20 12.50 2.05 3.20 4.35 5.50 a6.35.
Piilternhock vertrek 7.— 7.45 10.10 10.35 11.30 12.45 1.05 2.— 245 4.30 515 7.— a7.35. a Alleen van l April tot l November. Dordrecht-'H Gravendeel-Stryen-Numansdorp. (Zondags geen dienst).
Cu
Vischbrug vertrek 7 25 1.35 4.35. Niui«itixdori> xerfrf'k a7.35 9.30 4.15 G.45. a alleen op marktdag.
Vischbrug—Dubbeldam v.v.
V'ischbrug, Vriesebrug, Bleekersdijk, Singel, Stationsweg, Burg. de Raedtsingel, Toulon- schelaan, Reeweg, Dubbeldamscheweg, Burg. Jaslaan, Oudendijk, Stevensweg-, Zuidendijk. ViHchbrug vertrek cS.SO a9.30 10.30 all.30 en verder'om het uur tot 10.30 dll.30. Vertrek Zmdendijk c7.50 a9.— b9.50 alO.— all.— bil.50 a!2.— en verder om het uur tot 10— dll.—. a Niet op Zaterdag en Zondag. b Alleen op Zaterdag en Zondag. c Niet op Zondag. d Alleen op Zaterdag, Zon- en feestdagen.
Lijn 5. Vischbrug—Dubbeldam v.v.
Vischbrug, Bleekersdijk, Singel, Stationsweg, Burg1, de Raedtsingel, Toulonschelaan, Kroin- medijk Scheidingsweg, Dubbeldamscheweg, Rechte Zandweg, Visschersdijk, Visschertje. Op verzoek Jaslaan, Stevensweg. Vischbrug vertrek ac8.— a9.— b9.30 alO.— all.—2- bil.30 12.— en verder om het uur tot 10.— dll.—.
Vixschertje vertrek a8.25 b8.50 a9.30 alO.30 blO.50 all.30 en verder om het uur tot 9.30
(110.30. a Niet op Zaterdag en Zondag. b Alleen op Zaterdag en Zondag. c Van l Oct. tot 31 Maart. Niet op Zater- dag, Zon-
en feestdagen.
d Alleen op Zaterdag, Zon- en feestdagen. Lijn 6.
Dordreclit-Papendrecht-Sliedreclit-Giessendam.
Papcndrcchtsche Veer vertrek: a7.30 aSJO a8.30 ab8.50 a9.10 9.30 ab9.50 al O 10 10.30 ablO.50 all.10 11.30 abll.50 a!2.10 12.30 a!2.50 1.10 1.30 al.50 2 10 2.30 3.10 3.30 a.3.50 4.10 4.30 a4.50 5.10 5.30 n5 50 6.10 6 30 6.50 7.10 7.30 7.50 8.10 8.30 850 9.10 9.30 9.50 10.10 clO.30 10.50 cll.10 cl 1.30.
Giessendam vertrek: oG.05 e6.55 a7.15 a7.35 ab7 55 a8.15 a8.35 ab8.55 a9.15 9.35 ab9.55 alO 15 10.35 ablO.55 all.15 11.35 abll.55 a!2 15 12-35 1255 al.15 1.35 1.55 a2.15 2.35 2.55 aS.15 3.35 3.55 a4,15 4.35 4.55 a5 15 5.35 5 55 6.15 6.35 6.55 7.15 7.35 7.55 8.15 8.35 8.55 9.15 9.35 9.55 alO.15 clO.35 clO.55.
Dordrecht—Niemv-Lekkerland v^v.
Papendrechische Veer vertrek: aG 50 ab7.50 abS.10 8.50 ab9.50 10.50 11.50 12.50 hl.10 1.50 H2.10 2.50 h3.10 3.50 h4.1« 4.50 h5 10 5.50 h6.10 G.50 h7.10 7.50 h8.10 8 50 ab9.10 c9.50 clO.30.
Nieu/w-Lekkerland vertrek: a7.30 abS.30 9.30 ablO.30 11.30 12.30 1.30 2.30 3.30 4.30 5.30 6.30 7.30 8.30 9.30 clO.30. a Niet op Zondag. b Niet op Zaterdag. c Alleen Zaterdag en Zondag. e Alleen op Maandag. h Alleen op Zaterdag. Lijn 7.
Dordr echt-Schoonhoven.
Pupendrecht vertrek: a7.45 9.05 all.25 b!2.10 12.45 a3.05 c4.25 a4.45 d7.25. Schoonhoven vertrek: 6.50 a8.50 10.20 a!2.45 2.20 ae4.35 c5 50 a7.20 a Niet op Maandag-. b Alleen op Vrijdag. c Alleen op Maandag. d Op Maand. 10 min, vroeger en van Veer. e Niet op Vrijdag.
Lijn 8.
Vertrek Dordrecht: 8.— 9.— 10.— 11.— 12.— 1.— al.30 2.— a2.30 3.— a3.30 4.— a4.30 5.— aS.30 6.— aG 30 7.— a?.30 8.— a8.30 9.— a9.30 alO.— alO.30 all.—, a Alleen Zaterdags.
Dordreeht-Zu'ijndrechl-H. I. Aitibucht. (Zondags geen dienst).
Lijn 9. Dordrecht (Btigijnhof)—Ridderkerk.
Dordrecht vertrek 7.45 9.15 10.45 12.15 1.45 3.15 4.45 6.15 7.45 Z9.15 Z10.45.
405
Ridderkerk nerf rek 1.— 8.30 10.— 11.30 1. 2.30 4.— 5.30 7.— Z8.30 Z10.—. Z Alleen Zaterdag.
Lijn 10. Dordreclit-
ViHC/ibntg vertrek 8.30 10.— 11.— 12.— 1.30 a2 30 3.30 a5.— G.— 7 30 8.30.
Wüleiiisdorj) vertrek b8.— 9.15 12.45 2.— 4.15 G.45 c9.15. a Vervalt m. d. zomerdienst. b Alleen op Vrijdag. c Alleen Zaterdag en Zondag. Zomerdiens t vanaf l Juni tot l Octobei' en zoo noodig met tusschendiensten: Vixchbrug vertrek: 8.30 12.— l 30 2.30 3 30 5.— G.— 8.30. .
Willemndorp vertrek: 9.15 12.45 2.— 3.— 4.15 5.30 6.45 9.15.
Zondags v.m. geen dienst, aanvang 1.30. Z. A. B. O.
Dordrecht—Rotterdam v.v.
Zu-ijndreclit vertrek 6.15 7.— 7.45 8.— 9.— a9.45 10.— 11.— 11.45 12.— 1.— al 45 2.— 3.— a3.45 4.— 5.— a5.45 G.— 7.— a7.45 8.— 9.— blO— 11.—.
Rotterdam veiii-ek 6.— 7.— 8.— 9.— 10.— 11.— 12.— 1.— 2.— 3.— 4.— 5.— G.— 7.— 8— b9.— 10.— bil.—, a 15 min. vroeger van Dordrecht, b Alleen Zaterdags.
NAGEKOMEN OPGAVEN Geneeskundigen.
Drogendijk, A. C., Bosboom Toussaintstr. 4, Telefoon 1971. Zadelhof f, Dr. C. J. van, contr. geneesheer R.V.B., Toulonschelaan 17, Telefoon 1641.
Tandartsen. Dierenartsen.
Laaij, J., Singel 225. Moolhuizen, J., Reeweg Zuid, Dubbeldam. Eijkman, Dr. C , Markettenweg 10.
Homomedicus (Zondagsdienstregeling) Dr. Teije de Jong, Voorzitter. Dr. E. E. Meursing, assessor. Dr. W. A. Vos, Secr.-penningm.
Collegium Medicum.
Teije de Jong, Voorzitter. E. E. Meursing, Secretaris.
'
Overweg, B., Voorstraat 271rood, Tel. 1973. Nederlof, M., Voorstraat 271rood, Tel. 1973.
VERBETERING STRATENLIJST. Singel.
God f ried Schalükensing el loopt van Nrs. l—49 en 2—G2.
Van Hoogstra-te-nsingel loopt van Nrs. 53—G7 en 64—72.
Ferdinand Bolxingel loopt van Nrs. 69—129 en 92—120.
Nicolims Maesninffel loopt van Nrs. 131—165 en 124—188.
Alberl Cuypsingel loopt van Nrs. 169—261 en 190—258.
Van Strijsvngel loopt van Nrs. 263—357 en 262—340,
Draagt BERVOETS' Kleeding en Schoenen. N
5?ts! N
H 12! H
52! N
G H KN
> Nederl. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.
Dr. F. Dclhez, Voorzitter. E. S. Cohen. Secretaris, Voorstraat 44. Dr. W. C. Mciss, Penningmeester.
H >
pa
O p o?
H
H © ©
N^
tr ffl O
© ©
00
"d H n
C3 H" H l i
l |
CL. H1 fl>
&3 r^ 03 i
a l
na p-h p o P §
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 206
Titel:
Adresboek van Dordrecht, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
206
Jaar:
1930
396 89?
Wighman, G. Ch. S., ri'.eubclm., Taankade 16 . Wigman, Th., stoker, Melkpoortje *2
W Wilde, G.­de, bouwk.teek., Mauritsstraat *24 H Wilde, G. de, architect, Kromhout 149
O /J il!
<53 ïï o H W
r—\ ,-t HH
s• i Ts £= ­
ï— l i— H
o w p. 3 l 'Sl
<y H
•< Wildeman, A., Zeehavenlaan 93 PH Wildeman, Mej, L, d.b.. Wolwevershaven *36 El Wildeman, J., los arb., a.b. Oranjelaan Schietb. jgr Wildeman, J., bankw., Voorstraat 219 § Wildeman, Mej. M., dienstb., Recweg Oost 42 Wildeman, Mej. N., huishoudster, Spuiweg *77 Wildschut, T., pakhuiskn., Kromhout 44 Wilhelm, D., kantoorbed., Bilderdijkstraat 37 Wilhelmus, ­T. H., glas in loodz., Vondelstr. 60
g Wiljes, O. de, Voorstraat 370, Tel. 251 «J
Koffie en Thee.
O Wille, E., bankwerker, Sophiastraat 23 Willegen, L. van, reiz., Goeverneurstraat 33 Willekes, Mej. H., relig., Stationsweg 2
vi Willemen, A., schoenmaker, Riedijk 68 S Willemen, J., schoenmaker, Riedijk 68 HH Willems, E. H. W., varensgezel, Wijnstraat 114 B Willems, F. W., gereedsch.m., Maasdw.str. 10
ogO)
^ Willems, Wed. Th. A. G. .pens.h., Kromhout 38 2 Willemse, Mej. C., off. Ned L.d.H., Kolfstr. 9 £ Willemse, E. K. J., teek., Kon. Wilh straat 15 Pt[ Willemsen, Mej. C. S., beambte. Kromhout 102 H­5 Willemsen, H. J., opz. mach. N.S., Javastr.*25a i­3 Willemsen, J , broodbakker. Komatistraat 11 2 Willemsen, J., koopman, Komatistraat 11 QQ Willemsen, P. G., bouwk. teek., Komatistr. 11 p&] Willemsen, W., koopman, Komatistraat 11 O Willemstein, Mej. E., dagd.b., Weeskind dijk 8 fr Willemstein, J., kuiper, Th. de Bockstraat 16 HH Willemstein, J., seinhuisw., Vondelstraat 32 ö Willemstein, J., landarb., 'sGravend. dijk 92 Willemstein, J. G., laborant, J. Israëlsstr. 93
O
O O
U ffi
H Willemstein, K., melkrijder, 'sGravend.dijk 92 P3 Willemstein, K., Jan Schoutenstraat 11 U Willemstein, K,, los arb, J. Schoutenstr. 11 > £5 Willemstein, L., los arb., J. Schoutenstraat 11 S Willemstein, L., los arb., Weeskinderen dijk. 8 % Willemstein, Mej. M., dagdb., J. Schoutenstr.il !_q Willemstein, P., tuinman, Vriesestraat 104 Pi Willemstein, B., vrachtrijder, Hillestraat *2 H Willemsteijn, C. A., vrachtr., Mesdagstr. 59 Q Willemsteijn, H. J., baukwerker, Zuidendijk 22 W Willemsteijn, J. G. stoffeerder, Hillestr. *2 <-< Willemsteijn, Mej. K., kant bed., J. Catsstr. 50 «v* Willemsteijn, R. H., electric , Bn.walevest *22 M Willemstijn, C., schoenm., Voorstraat 343 Q Willemstijn, Mej. C., dienstb., Singel 208 . Willemstijn, H., arbeider, Zuidendijk 257 53 Willemstijn, Wed. ­T., wink , Tolbrugstr. l.z. 18 S Willemstijn, K , blikslager, Tyesselenstraat 33 ü Willemstijn, L., arbeider, Zuidendijk 257 C/3 Willemstijn, L. B., houtbew., Zeehavenlaan 88 E­1 Willemstijn, M., los arb , Schuitenm.straat 17
O Willigen, C. J.' van, stoker, Riedijk *62 O Willigen, Wed. F. W. van, Hooftstraat 50 K Willigen, J. A. van, smid, Riedijk *G2
Maatschappij Dordréchtstraat 3
Willigen, J. H. van, adj.comm., Raad v. A., Dr. Schaepmanstraat 9 Willigen, J. L. van, kant.bed., Heijsterb.str.*20 Willigen, N. van, bankw., Helmersstraat *13 Willink, B., fabr.baas, Dr. Schaepmanstr. 2
Willys Overland Vert. Garage de Visser Corn. de Wittstvaat 4, Telefoon 1509.
Wilschut, A., Balistraat 44 Wilschut, F. W., kant.bed., Huflgensstraat 31 Wilschut, Mej. J., dagd.bode, Krooswijkhof 6 Wilschut, Mej. N., dagd.bode, Balistraat 44 Wilschut, P., Krooswijkhof 6 Wilschut, Mej. S , dienstbode, Singel 77 Wilschut, W., tuinier, Huijgensstraat 31 Wilschut, W. T., broodbez., Balistraat 44 Wilsterman, Mej. M., dienstbode, Vest 28 Wilsterman, Mej. R., kamerm., St. Jorishof l Wilt, A. van der, adj.comm. 2e ld. secretarie, Emmastraat 24
^ AVlllemstijn, M. J., bankw., Tolbrugstr. w.z 30 S Willemstijn, T., arbeider, Achterklooster 7 ,2 Willigen, C. van, houtdr., Sluisweg 34 Q Willigen, Dr. C. A. v. der, leeraar gymnasium, pt,
Wilt, Wed. J. van der, Dubbeldamscheweg 179 Wilt, T. K. van der, venter, Dubbeld.weg 179 Wiltenburg, Wed. J. van, Hooftstraat 70 Wind, H. J., sleepb.kap., Voorstraat *17 Windhaus, H. W., slooper, Tolbrugstr. l.z. *17 Windhaus, W. ,ai­beider, Riedijk *46 Windt, A. van der,­ Singel *269 Windt, ­J. A. van der, depothouder, Javastr.*19 Wingelaar, C^ bedrijfsleider, K. Scheid.w. 38 Wingelaar, P., kellner, Ant. Camerlingstr. 2 Wingerden, Mej. B. B., Houtsteiger *2 Wingerden, A. van, rijw.herst., Bilderd.str. 47 Wingerden, Mej. A. van, d.b., St. Jorisweg 47 Wingerden, A. G. H. v , verl., Tyesselenstr. 11 Wingerden, B. van, bliksl, I. da Costastr. *2 Wingerden, B. van, bliksl., Dubbeld.weg 50 Wingerden, B. W. van, autog.l., Lekstraat *21 Wingerden, C. van, verlakker, Tyesselenstr. 11 Wingerden, C. van, fabr.arb., Tyesselenstr. 11 Wingerden, C. van, meubelm , Marisplein *23 Wingerden, Mej. C. van, d.b., Bagijnhof 9 Wingerden, C. W. van, bankw., W. Marisstr.68 Wingerden, Mej. D. van, dienstb, Singel 312 Wingerden, Wed. D. van, Houtkoopershof 4 Wingerden, J. van, bankw., Pr. W. v. Or.hof 5 Wingerden, J. van, verlakk., Jac. Marisstr. *35 Wingerden, K. van, vrachtr., Kr. Elleboog *68 Wingerden, Mej. L. van, d.b., Aardapp.m. *f> Wingerden, P. van, bliksl., J. Schoutenstr. 4 Wingerden, P. J. van, los. arb., Hof Welgel. 4 Wingerden, F. A. van, fruith., C.deWittstr. :: Wingerden, W. van, arb., Kolfstraat *76 Winkelman, Mej. A. H., Bleekersdijk *43 Winkelman, Mej. B. E., Bleekersdijk 43 Winkelman, Mej. C. A., Bleekersdijk 43 Winkster, A., kleermaker, Looierstraat 16 Winkster, Mej. C., vouwster, Kolfstraat *4."> Winkster, Wed. G , Lengenhof 34 Winter, Dr. A., wisk. adviseur, Singel 332 Winter, Mej. M. C., wink j., Bleekersdijk *2I_> Winter, B. de, contr. auto oncl., 'sGrav.d. ?•> Winter, C. de, bankw., Hoekstraat *57 Winter, C. de,'bankw., Voorstraat *15 Winter, Mej. G. de, winkelj., Voorstraat *!•> Winter, J. de, teekenaar, Voorstraat *15 Winters, Wed. J., conc., Voorstraat *63a
Winters, J. H., gastechniker, Singel *97 Winters, Mej. W., kant.bed., Voorstraat *63a Wip, J., baas siroopf., Noorderstraat *23a
r Wip, T., kl. Ie kl. keur.dnst., Noorderstr. *23a Wirtz, Wed. G., Noordendijk 31 Wirtz, H., arbeider, Noordendijk 31 Wirtz, Th., arbeider, Noordendijk 31 Wisboom Verstegen, D , notaris, Vrieseweg 42
,WISBRUN & LIFFMANN, in Garneeringen en Modeartikelen, Voorstraat 186, Telefoonnummer 7.
Wisse, F. C., onderw., Levensverzekeringstr.24 Wisse, Mej. H., strijkster, Kasperspad 100 Wisse, P. J., schoolhoofd, A. de Gelderstr. 7 Wisse, T. J. D., sleepb.kap., Bleijenhoek *31 Wissel, L, Adr. van Altenastraat 5 Wisselingh, W. van, mag.mr., Vrieseplein *5 Wisselink, Mej. C., naaist., M.Steijnstraat 35 Wisselink, L. W., ag. v. pol., M. Steijnstr. 35 Wissink, Mej. W., Boogjes *9 Wit, Mej. H., werkster, Schotsen tuin 2 Wit, A. de, tuinman, Steltenstraat 18 Wit, A. de, schilder, Tolbrugstraat w.z. 27 Wit, A. de, klerk Ie kl. gem.w., Rozendw.str. 4 Wit, A. de, landarb., Dubbeldamscheweg 181 Wit, A. de, magazijnb., Eemsteijnstraat *19 Wit Jr., A. de', dekknecht, v. Slingelandtlaan 15 Wit Sr., A. de, kap., v. Slingelandtlaan. 15 Wit, A. C. de, bloemist, Chr. de Wetstraat *22 Wit, A. E. A. de, kunstsch., Groenendijk 27 Wit, A. M. de, behanger, Voorstraat 22 Wit, B. de, grafmaker, Rozendwarsstraat 2 Wit, B. de, landarb., Dubbeldamscheweg 181 Wit, B. de, bloemenkoopm., Azijngang 10 Wit, C. de, bloemist, de la Reij straat 29 Wit, C. de, bankw., Jac. Catsstraat 15 Wit, C. de, onderwijzer, Rozendwarsstraat 2 Wit, C. de, metaalslijper, Brederostraat 21 Wit, C. de, grafmaker, Madeliefstraat 22 , Wit, C. de, Bagijnhof 21 Wit, C. A. de, smid, de Genestetstraat 33 Wit, C. G. de, behanger, Celebesstraab 62 Wit, C. J. de, koperslager, Helmersstraat 16 Wit, D. de, bierbottelaar, Gev. gracht *21 Wit, Mej. D. de, naaister, Madelief straat 22 Wit, Mej. D. A. de, dagd.b., de Genestetstr. 33 Wit, F. de, schoenmaker, Cronjéstraat 5 Wit, Mej. F. de, mach.breister, Madeliefstr. 22 Wit, F. W. de, Reeweg Oost 55 Wit, F. W. de, loopknecht, Kl. Spuistraat *20 Wit, F. W. de, boekdr., Jac. van Lennepstr. l Wit, F. W. de, kant.bed., Jac. Catsstraat 15 Wit, G. de, arb., Sophiastraat *15 Wit, H. de, schilder, de Vereeniging *21 Wit, H. de, kant.bed., Madeliefstraat 22 Wit, Mej, H. de, werkster, Heerh.suisstr. *9 Wit, J. de, pensionh., Oranjepark 4 Wit, J, de, schoenm., de Genestetstraat 33 Wit, J.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 207
Titel:
Adresboek van Dordrecht, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
207
Jaar:
1930
398
g Wolf, F. A.­de, kleerm., Hof straat 18 oo Wolf, F. W. de, huisschilder, Hofstraat 18
^ Wolf, G. de, blikslager, Steegoversloot 65 S Wolf, H. de, schoenm,, Steegoversloot 65
o O
§ X 0 c3
t­i eu 01 £
"3 s H M o>
•S «i
bJD "o o> o>
i H QJ
g Wolf, H. de, inpakker, Steegoversloot 65 g Wolf, H. de, keukenkn., Tolbrugstr. w.z. 12
^ Wolf, J. de, sleepb.kap., Wijnstraat *71 [Z Wolf, J. de, arbeider, Steegoversloot 65 , £ Wolf, J. de, fabr.arb., Marienbornstr. *12 O Wolf, J. U. de, machinist, Nicolaasdw.str. 4 O Wolf, Wed. P. de. Tolbrugstraat w.z. 12 &* Wolf, W. de, sleepb.kap., Oranjelaan *21 3 Wolf, Wed. W. de, Oranjelaan *21 5j Wolf, N. van der, banketb., Steego#ersloot 75 fn Wolferen, Mej. A. van, dienstb., Boomstraat 22 Wolfertz, W. M., 'inpakster, Boomstraat 15 Wolff, W., directeur, Buitenwalevest 11
l Wolff, G. ./. de, Corn. de Wittstraab 72 Wolff, Mej. J. B. de, ass.ap., C.deWittstr. 72 Wolff, Wed. J. B. de, Corn. de Wittstr. 72
ió Wolff, W. de, ing. centrale, Singel 322 «» Wolff, Mej. W. F. C. de, kant.b., C.deWittstr.72 f_i Wolffers, H. M. J., machinist, Zeehavenl. *90 <] Wolkenfeit, B., kleerm., H. Nieuwstraat
<rj Wolkenfeit, G., kleerm., H. Nieuwstraat
la la
PH Wolkenfeit, Mej. J. F., wink.j., H. Nieuwstr.la È! Wolkenfeit, Mej. J. G., wink.j., H. Nieuwstr.la £• Wolsink, H. G. F., pol.agent, Tollensstr. 29 &s Wolst, A., vrachtrijder, Zuidendijk 175 S Wolst, A. B., vrachtrijder, Mariastraat 9 EH Wolst, B., Brouwersdijk 21 CC Wolst, B. A., arbeider, Zuidendijk 175 CC Wolst, Wed. P., Adr. van Altenastraat 11 b Wolfst, T., Tollensstraat *30 £ Wolst, T., broodbez., Tollensstraat *30 jpj Wolst, T., fabr.arb., Goeverneurstraat 58 tó Wolst, W., vrachtrijder, Zuidendijk 175 <! Wolters, A., Vest 4b ?5 Wolters, W., broodbakker, Vriesestraat 116 Wolters, Z. W., onderw., Krommedijk 68
O . Wolf, F. A. de, los arb., Steegoversloot 65 Wolf, Weel. W., Kuipershaven 3
Wouterloocl van Doesburg, Mej. M. C. J., leer­ linge H.B.S., Emmastraat l Wouters, B., arbeider, Zeehavenlaan 184 Wouters, B. J.;
stucadoor, Voorstraat 31 " Wolthekker, K., machinist, Merwedestraat 79
g Woltjcr, K. J., winkelbed., Reeweg Oost *3 pj Wonder, P., opz. Ie kl. gem.w., Stooplaan 19 j Wong, D. D., 1.1. M.T.S., Groenendijk 52
o o
o ffl
<• ! Woonink, V/cd. J. P., huish., Emmastraat 5 [> Woonink, Mevr. M.C., ondw., B. Toussaintstr.21 t*5 Wordragen, Wed. A. van, 2e Reedw.straat 29 O Wordragen, H. van, grossier, Spuiweg *36 rvi Wordragen, W. H. van, mag.kn., Groenedijk 21 p Wortel, C. A. J. van, kant.bed., Vest *7 [2; Wortel, J. F., timmerman, Vondelstraat 70 W Wortman, H., kleerm., Nieuwstraat *75 ffi Wotke, Mej. J. L. A. C., Singel 327­331
Wouters, F. L. P., kant.bed., Gr.kerksbuurt *35 Wouters, J., stucadoor, Gr.kerksbuurt *35 Wouters, Mej. J. B., dagd.b., Lastigeendstr. 5 Wouters, J. L., stucadoor, Gr.kerksbuurt *35 Wouters, L. E. W., kant.bed., Cronjéstraat *31 Wouters, M., arbeider, Riedijkstraat *6 Wouters, M. C., stucadoor, Tollensstraat *52 Wouters, M. C., Lastigeendstraat 5 Wouters, Echtg.M.C , werkst., H.deVriends. 30 Wouters, M. M., onderw., Gr.kerksbuurt *35 Wouters, P. W. C., Lastigeendstraat 5 Wouters, Wed. W., Wijngaardstraat *47 Wouters, W. C., stucadoor, de Genestetstr. 35 Wouters, W. C., stucadoor, de Genestetstr. 35 Wouters,­ Wed. W. G., Cronjéstraat *31 Wouterse, A., klinker, Meivogelhof 6 Woutsma, J. H., Riedijk *7 Wouwe, A. van, timm., W. Marisstraat 39 Wouwe, M. van, timm., W. Marisstraat 39 Wouwe, H. van, timm., W. Marisstraat 39 Wringer, J., adj.comm. rijksbel., Bt.walev. *27 Wrzaczek, F., metaaldr., Joh. Spaanstr. *50 Wrzacek, K., metaaldr., Joh. Spaanstraat *50 Wuister, J., boekdr., Timorstraat 10 Wuister, J., kant.bed., Timorstraat 10 Wuits, J., agent van politie, J. Israelsstr. 83 Wulf se, Mej. A. M. L., l.l.verpl., Bankastr. 197 Wulfse, C. ,tuinier, Zuidendijk 32 Wulfse, IX, rijw.hand., L. Breestraat *66 Wulfse, H. W., monteur, Singel 294 Wulfse, H. S., onderw., Zuidendijk 32 Wulfse, J , tuinman, Zuidendijk 32 Wulfse, L., koopman, Brouwersdijk 6 Wulfse, L. C., koopman, Dubbeld.weg 138 Wulfse, M., los arb., Torenstraat *60 Wulfse, M., lakkei­, Blinde! gasthuissteeg *3 Wulfse, S , fabr.arb., Augustijnenkamp *14 Wulfse, S., rijw.herst., Joh. Spaanstraat 15 Wulfse W., arb., Marienbornstraat *9 Wulp, Wed. A. van der, Bilderdijkstraat *48 Wulp, A. I), van der, koopm., Vondelstraat 6.3 Wulp Jr., A. van der, fabr.arb , 'sGrav.dijk 163 Wulp Sr., A. van der, fabr baas, 'sGrav.d. 153 Wulp, Wed. J. van der, Gr. Spuistraat *43
^ Wouda, S., fabr.arb., H. Nieuwstraat 15 HH Woude, W. van der, incass., Aug­ustijnenk. *35 W Woudenberg, A., los arb., Brouwersdijk 222 S Woudenberg, A., chauffeur, Brouwersdijk 216 S AVoudenbei­g, A., huissch., H. W. Mesdagstr. 62 OH Woudenberg, A., los arb , H.W.Mesdagstr. 62
­ C/2 Woudenberg, C. A., blikslager, Mesdagstr. 62 p3 Woudenberg, G., timmerman, Breitnerstr. 24 O Woudenberg, J. G., los arb., ten Katestraat 37 O Woudenberg, Mej. T. C., huish., Lengenhof 48 K*­ Woudsma, L. A., los arb., Weeshuisstraat *11
Wulp, M. van der, bankw., 'sGravencl.dijk 16" Wulp. P. van der, creosot., Th. de Bockstr. 10 Wumkes, D. A., leer. gymn., Singel 338 Wunderl, A. K., bankw., Joh. Spaanstraat *32 Wunderl, Mej. 'K., fabr.arb., Lekstraat *22 Wunderl, Mej. M. ±h , arb., Lekstraat *22 Wuns, Mej. J., Diaconiehof 8 Wunsch, A. W., slager, Vest 157 Wunsch, Mej. M. A., verpl., Vest 157 Wunsch, H., timmerman, Celebesstraat *80 Wunsch, J., Vest *34 Wunsch, J., Vest 157 Wunsch, J. L., timmerman, Celebesstraat '"80 Wunsch, L. A., rijwielhandel, Vest *67 Wunsch, M., fabr.arb., Vest 157 Wüppermann, Mej. F. A. W. M., kantoorbed.. Frederikstraat *5
Wuijckhuijse, J. I. van, dir. Amb.sch., Totil.l­ '°'
Wuijckhuijse, A. J. van, komm. ver. rijksbel., Dr. Schaepmanstraat *8 Wuijster, Mej .A. H., onderw., Groenendijk 56 Wuijster, Wed. H., Groenendijk 56 Wuijster, Mej. H. P., kant.bed., Groenendijk 56 Wuijts, T. L., boekh., Tollensstraat *3 Wijbrandts, Mej. C., dienstb., Singel 322 Wijburg, J. M., dekknecht, de la Reijstraat 27 Wijburg, L., dir. N.V., de la Reijstraat 27 Wijburg, W. A. F., stuurm., J. v. Lennepstr.*9 Wijers, Wed. H. C., Singel 230 Wijers, H. J., ag. maj. v. pol., Hoekenessestr. 5 Wijers, Wed. J. P. A., Buitenwalevest 4 Wijers, L. P. A. J., distillateur, Singel­155 Wijgert, J. van de, smid, Hendrikstraat 68 Wijgert, J. A. van de, l.l.mach., Th.deBockstr.6 Wijgert, J. A. van de, arb., Hendrikstraat 68 Wijgert, Mej. M. G. van de, wink.j., Kilkade*5 Wijgert, W. van de, machinist, Kilkade *5 Wijk, Mej. A. C. de, dagd.b., Pr.W.v.Or.hof 8 Wijk, C. A. de, stoker, Pr. Will. v. Oranjehof 8 Wijk, J. A. de, bliksl., Pr. Will. v. Oranjehof 8 Wijk, Mej. W. de, arb., Pr. W. v. Oranjehof 8 Wijk, A. van, arb., Th. de Bockstraat 16 Wijk, C. van, kleermaker, Vest *115 Wijk, Mej.D.M.E.v., part.verpl., A.deGeld.str.2 Wijk, Mej. F. C. van, strijkster, Stek *35 Wijk, G. van, fabr.arb., Vredehof 10 Wijk, G. L. van, bankw., Dubbeld.weg 87 Wijk, H. van, kraanschipper, Zuidendijk 117 Wijk, H. van, kuiper, Goeverneurstraat 59 Wijk, Mej. H. van, dagd.b., Houweningestr. 24 Wijk, H. H. van, tinrm., Houweningestraat 24 Wijk, J. van, kant.bed., Houweningestraat 24 Wijk, J. van, inpakker, Tollensstraat 21 Wijk, J. van, kant.bed., Tollensstraat 21 Wijk, J. van, fabr.arb., Stek *35­ Wijk, J. van, kant.bed,, Th. de Bockstraat 16 Wijk, Mej. J. van, naaister, Noordendijk *118 Wijk, Mej. J. van, d.b., Dubbeld.weg 67 Wijk, L. van, schilder, Tollensstraat 21 Wijk, T. van, los arb., Bleekershof *2 Wijk, W. van, los arb., Torenstraat 14 Wijk, W. van, boterbez., Lekstraat 6 Wijk,, Wed. W. van, Lekstraat 2 Wijk, J. van dei­, slotenm., A. Camerlingstr. 29 Wijk, M. A. van der, koetsier, Vriesep.hof
Wijland, B. P. van, Graven straat 15. Administrateur, Assuradeur en Taxateur van Vaste Goederen.
Wijland, B. P. vari, wink., Lijnbaan *89 Wijland, H. P. van, rijw.hand., Voorstraat 158 Wijland, H. P. van, koopman, Voorstraat 158 Wijland, L. van, handelsag., Lijnbaan *89 Wijma, H., fotograaf, Singel *114 Wijmans, Mej. M. H., onderw., Singel *333 II Wijnands, H. C. A., opz.teek. centr., Bankastr.7 Wijnen, D., agent van politie, J. Israelsstr. 76 Wijnen, Mej. B. v., dagd.b., 'sGravencl.dijk 109
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Sluit het Verborgen Museum