Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
170 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 159
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 159
Titel:
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
159
Jaar:
1908
f a^
Weekhout, G., 4de mach. Holl.-Amerikalijn, Voorstraat 313.
Weckhout, G., tuinman, Muijs v. Holystr. 6. Weekhout, G. L., bloemist,
Steegoversloot 33. l
Weekhout, H. L., bloemist, Kaspersp. 21rood, Weekhout, J., bloemist, Noordendijk 34. Weekhout-Kokkeel, wed. J., Bagijnhof 6810 Weekhout, J. J. ,tuinman, Muijs van Holystraat 6.
Weckliout, P. A., petroleumventer, Vricseweg 23c.
Weekhout,
W., wink. in sigaren, Vooistraat 313.
Weeland, J., stoker, Elf huizen 25. Weeland-de Vijn, wed. J.,
Torenstraat Hrood.
Weeldenburg-Teunisscn, wed. J. G., Voorstraat 361.
f f
!r
Weelen, P., Tolbrugstraat Wz. 17. Weelen, S., sigarenmaker,
Tolbrugstraat Wz. 17.
Weenink, W. E., Heerh.suisstraat 94&. Weeid, A. de, broodb., Gr. kerksbuurt . Weeidt, D. de, wink. in heerenartikelen, Voorstraat 277.
Weerdt, J. de, arbeider, Hellingen 20. Wecrsma, P., gezclsch.juffrouw,
' Joh. de Wittstraat 37.
Wecrt-Heijnen, M. C. P. van, naaister, Corn. de Wittstraat 14.
Weert, T. H. C. van, C. de Wittstr. 14. Weert, J. van. de, Museumstraat 36. Wcerts, M. J. G., arbeider, Matena'sp. l/. Weerts, W. M., typograaf, Matena'spad l/. Wees, H. J. van der, naaister, H. ftieuwstraat 1.
Wees, J. van der, wink. in gioenten, Hooge Nieuwstraat 1.
Wees-, Vcrccnigd Armen en Nieuw Armhuis, Kromhout 94.
Wcetering, G. van de, lithograaf, aft
Wcczel, D. A.' van, koetsier,
Noordendijk Ibrood. LangeJBrecstraat 10.
Weg, A. van de, bliksl., Singel 52$ rooi?, Weg, A. van de, houthandelaar,
Kromhout 136.
Weg, A. van de, Voorstiaat 143. Weg, A. van de, handelaar in brandstoffen, Voorstraat 143.
Wég-van Gelder, wed. A. van de, Bagijnhof 6818.
Wég-Schotel, wed. A. van de Kromh. 45. Weg, A. D. van de, winkelier in heerenart., Voorstraat 197.
\Veg, A. D. van de, houlzaagmolenaarsbaas, Nooidendijk 32.,
Weg A. P. van de, telephonistc, Kromh. 45. Weg, C. van de, letterzetter, 'Singel Ö2s rood. Weg, C. van de, arb., Hcerh.suisstr. 57rood. Weg, C. C. van de, kantoorbediende, Steegoversloot 14.
Weg, G. van de, slooper, Kromhout 136. Weg, H. A. van de, koopm. in suikerwerken Nieuwstraat 19.
Weg, H. A. van de,schoenm., Spuiweg 14. Wég-Gips, wed. H. A. van de, Singel 58. Weg, H. G. van de, Toul.laan 40&. Weg, J. van de, wink. m kruidenierswaren Voorstraat 143..
Weg, J. van de, arbeider, Singel 525 rood. Weg, J, Sterk van de, meubelmaker, Wijnstraat 94.
Weg, gcbr. Sterk van de, meubelfabrik-, Wijnstraat 94.
Weg-Middelhoven, wed. J. A. van de, Singel 25.
Wog, P. H. van de, procuratiehouder, Hallincqlaan 3.
Weg, P. W. van de, wink. in sigaren, Voorstraat 224.
Weg, P. W. van de, Voorstraat 143. Weg, T/i. van de, borstelm., Toul.laan 20#. Weg, W. van de, direct, v.e. houthandel, Wijnstraat \28rood..
Gebr. STERK VAN DE WEG, Meubelfabrikanten,
Vr, i
-s== STOFFEERDERS , s=s- WIJNSTRAAT 94,
DORDRECHT,
leveren uitsluitend eerste klasse fabrikaat naar eigen ontwerpen.
TELEP. INTERC. sse.
Weg, J. S. van de, Kromhout 136. Weg, L. A. van de, spekslager, Voorst r.191. Weg, M. van de, bode b.d. politie, Lange Bi eestraat 26.
KLEERMAKERIJ HENDRIK VAN WEL VLAK 3.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 170
 
 
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 166
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 166
Titel:
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
166
Jaar:
1908
^c^^v,-*'^-*-'
- " •-• • '
"•> f-" •"'-<•
- ; '---, J- ' -'i** 4 ' J-'^ " ''.'•- ' -' v, • ;i" ' •* • - i
* , 324 BEURTSCHIPPERS :
PLAATS VAN
BESTEMMING.
iï II-p'
"Ut l
Anna Jacoha Polder .. St. Anna Land
NAMEN DER
SCHIPPERS.
Almkerk Axel
Bath
Bleskcnsgraaf Borselen
Biienenswaaid Bicda
-.
A-irnoutse, J. Quist, A. Tennissen, W. Heijbocr, K. Verloop Sr, N. Verloop Wzn., P. den Outcr, J, van den Heuvel, P. van Doorn, P. Provoost, J. Dronkert, L. de Jager, A. Wiimneis, J. Kiehootn, P. Boot, Beveisluis,
Sloomvaartdienst, "W. Roest, II Feniju, E. Klaasson,
S 'M'i.- . tW' II
Bromversliavcn Bruin isse
Bmghsluis Colijnsnlaat
De Clingc Dinteloord
Dongen Dreischor Ellewoulsdijk
y
St;3?ilipsland Fijnaard
Goersdijk Gocdereeilc Goes
Gouda .-
Gijbolnnd (Vuilcnd ) . . Ilartlinxveld
ik t
J.v.cl.Sande,P.Roest C. van Ueveren, C. Versluis, L. P. v. d. Berge, J. Scliilperoort, J. Laiidegent, A. Koole, J. C. de Mul, Van Denderen, A. Vroon, G. van-Noord, P. lïarendicoht, A. Huizer, B. J. Quist, P. Westbroek, C. v. d. Made, Hei j boer, P. Redert, A. v. d. Klooster, J. G. Ossewaarde, van den Ber», B. en J. Aardoom, G. van Ypercn, P, Ballcgooicn, II. Alblas, Stoomb. Mercurim, Suiker, G. Breur, T. Peidijk.^
PLAATS VAN
AFVAART. Bomkade,
19 11 19
Taankade, Turfsteiger, Taan kade, Bomkade, >9 U
'91 91
Turfsteiger, Bomkade, 19 99 99 »
n n » 19
n 99 » 99 19
il 99 19 19 )l 19 99 »
» H
n » »
Taankadc, Steiger (lïuitcnsli1.), Voorstraat, Steiger, D
'
Bomtaile, ïu r i steiger, Bomkade, D
DAG EN UUR VAN
VERTREK.
Dinsdag. ~ »9 99 9)
dagelijks 12i uur. K
Woensdag en Vrijdag. Dinsdagm.
Dondeidagvoorm. u
Dinsdag- Zalerdagm. Vrijdasrm. 12^ uur. Woensdag.
91 11
Donderdag, n
19 19 19
Woensdagm. Dinsdag.
Dinsdagavond. 91 *
Dinsdagm. vioeg. Dinsdagavond.
99 .
Woensd. voorm. om de 1-i- d. Donderdagavond S uur. Dinsdag.
19 11
Dinsdagavond 8 uur. »9 - '
Dinsdagavond 5 uur. Dinsdag.
Donderdagavond. Donderdag. 99
Vrijdag l uur. dagelijks ll£ uur.
19
Donderdag, Vrijdag Zatcrdu». Vrijdag en Zaterdag.
Vi ijdag 1 uur. Dinsdag.
Putterlioek Paal Grauw Lamswaarfle
Oud-Alblaa , Numansd.(Buitensl.). .
Lngc Zwaluwc i
'
• Kamperland en Wisse- Kapellea/d. Langst rs.
- PLAATS VAX
BESTEMMING,
' "•
N - '- " ' -
,' ; •
• . "' V % / ' - .„'
v - U *v. 'V* i
, '
> ' '
-,"-' %
NAMEN J) E U
SCHIPPERS.
ï• . Verstraten. K. Veimaas, Dorsman, _ Vliegenthait, A. van der Made, D. de KOI te, A. de Koster, Jacob J. d. Outer, B. Wijnc, Kamp, A. de Visser, T. llovestadt, W. van IJsseldijk,
Wed. Schippers, Molor Sneep, I. A.v.Waaidenburg P. Scliippm-s, Krijn Scliippers, W. Nieudorp, Hovestad, Koole, A. Broeckaert, Gebrs. Vissers, T. van der Vaart, Van lersel, Van- Beekhoven, A. Vermeulen, A. van IJsseldijk, B. B. van Iperfiii, B. Witvliet, P. van l)am, J. Vei schoor, T. Baren d recht, L. van der Doel, Boumau, J. Boumau, H. P. Waling, H. van Gent, P. Barendrccht, D. van Hasselt, Triet. J. C. Quist, AI. Vcndeville,
P• . J, Oomeiis, J. Pulleman, J. Dorsman, Verloop, P. Hermans, B roekaar t, Bakker, De Graaf, Adriaanse,
i i
'
; % *„. 325
• »ï" ' ' ,
_
v •
'
*
PLAATS VAN
DAG EN UUR VAN
AFVAAttT.
Niemvehïiven. Steiger,
i n
Taan kade, Bomkade, D 3) J) 91 11 It 9) n
91 9)
»
» )! 99 99
1
99 9)
' 19 9) 91 1) JJ 9» 99
n 99
Turfstcigcr, Borakade, 99 99 II » H
Nietnvehavcn, Bomkade, Taan kade, Bomkade, n
n
» )9 99 99' » » 19 19
, 4 , VERTREK.
Vrijdag 12$ uur. dagelijks. »
Dinsd. en Vrijd, 12 uur. Dinsdag.
Dinsdagavond. Donderdag v.m. » 99 »
Woensdag v.m. Dinsdagavond. 9)
Dinsdagmiddag.
Vrijdagm. 10 uur. Dinsdag. n
Woensdag. Woensdagm. )>
Dinsdag. 11
Woensdagvooi'ni. j)
1
Dinsdag. Donderdag. Dinsdag Vrijdag 1 uur. Dinsdag.
-
99 »
Vrijdag U uur. Dinsdag. 3»
Vrijdag 12i uur. Dinsdag. Dinsd, en Vrijd. 1 uur.
Woensdagm. 99 ))
dagelijks 11 uur. «
Woenadagm. M 11
Woensdag. M
~^
Woensdag 12 uur. 91
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 167
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 167
Titel:
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
167
Jaar:
1908
326 ;t&
PLAATS VAN
BESTEMMING.
llaamsdonk Roozendaal Sas van Gent
Schcrpenisse Stavenisse
Sirjanslaml Sominelsdijk Slicdreclit . ;
Steenbergen Strijeii Terncuxen
M';
Hoek bij T.-N Tholen
Tien Gemeten Waalwijk Waarden
IIen«;stdiik Hoiiteniss•
Walsnovde Waspik
Wcmeldlnu'c 'Werkciuluin
Willemstad
AVolfaarlsdijk Woiulricliem Keven borden
Xuiil-üoierlautl Zuid-Kraaiert
'. .
Timmcnnan, de Geus, Wed. J. Vogel,
J. de lïijke,
G. Verwijs, A. Bolicr,
3 1
Dinsdag. »
Donderdagavond 8 uur. »
' ' Dinsdag of Woensdair.
Voor allü Koord-Bnibaiitsclie en Zeciiwsche scliippers kunnen goederen I)exori;d wor- den bij P. PBANKEN, Bomknde 'H, Telefoon- No, 100.
f e < [ NAMEN . -
• DER ' ,;.. SCHIPPEES.'
Van, Vucht, v. Zuilekom,
J ]
P." Voerman, • Kool e, G. en P. Hnrtog, P. Verstraat en, Buis, S. de Rijke, A. Hoek, J. Beenhouwer, A. K. Hofman, G. Hofman, P. Visser, H. van Gent, Baselier, J. van Koon, L. Bonman, J. C. Harte, J. Jjeunis, C. Kerpel, van TYielamlj , Stoomb. Stad T holen Agent Franken,
G. Verwijs. Zinke,
Adriaanse, J.' Bakker, J. Hermans, Dnsseldorp, Klerks,
IJsseldijke, Üvvets, L. Bouwman, '.
AVoensdagm. ï
Donderdag. n
Woensdag. Dinsdag - Vrijdag. .
PLAATS VAN
AFVAART.
Bomkade, n
» a »
l>
» » *
;
: PAG EN UUR - VAN
. -VERTREK, .
Woensdag. 11
Donderdag. Dinsdag. :;
» »
Dinsdag. n
, •
Donderdag 3 uur. ,
11 i> Dinsdag. • , '
Dinsdagmiddag. j» •
Donderdagavond. Dinsdag en Vrijdag, dagelijks lïU uur. . »
Dinsdagnnm. »i »
* . . ; . : . / ' . A. v. Aerde, Irene
C. All). Thym,. Anlca Valesco, 2 dln Mr. Alexander, Mammon ... C. Black, Ciwhurst
Prinses Elsa, JiJen Koningsdroomj 2 dln Fiore della Neve, Operettenbloed, 2 dln
/ G-oen druiven van doornen M. C. Frank, Een lief blondinetje i
Fr. Gallé Eveline .i Crrondhout, Worsteling om het geluk
Dr. Gróneman, Indische schetsen, 2 dln. ; , Een -Ketjoegeschiedenis ....' ,' "Waar of Onwaar ? 2 dlii
Mr. Hirsclimann, Eindelijk rust, 2 dln • . , Gedwaald
C. Huygens, .Helene v. Bontïnck 2 dln. Strijd 'des levens
A. Ch. tefller, Liefde of Hartstocht. , Een zomernaehtsdroom ..
Jonas Lie, Gescheiden .Kwamina, Vruchten van het Vooroordeel E. Lundborg, Gelouterd

Malmbei'ff, Het verdwenen Testament... C. C. ter Reehorst, Een paarl gelijk j De motten in ons midden, 2 dln
KoodhuijzGi), *rante Lena Sally, Drie Prodikautsdoohtors Samaroffj Transyaal, 2 dln
' • .
Mr. Ernest Scheidius, Ulbo Garvema, 4o~ dr Lichte en donkere dagen De Erfgenamen van Merlet, 8e dr., 3 dln. Ken eerste stap, 3e dr., 3 (Uu Een -blik in de "Wereld, 2e dr., 2 dln Wie is de schuldige ? Isabella Stanley
' Dr. Schoener, Hortensius, 2 dln.., :
, Casper Vorlaron Maskers, 2 dln.
Wm. Walloth, Myrrha, roman uit oud Egypte J. \Vibrin, Juweelen van grootmama
, ,
M. v. WiUdrichom, Nelly, 2e dr., 3 dln. , Incognito, 2 dln , Fee, 2e dr
, :;.. .
:. '.
''.... , f
.. „ .'. „ „ „ „
„- „
1.90 5.50 2.75 2.75 5.50 4.90 2.50 3.- 2.50 2.75 1.90 2.50
4.50 2.75 2.90 1.60 2.25 2.25 2.50 2.50 3.75 2.75 2.90 4.50
3.50 1.60 l.GO 4.25 1.60 3.— 1.60 1.60 G.30 3.- 1.50 1.50 3.25 5.90 3.25 2.40
f
ROMANS UITGEGEVEN DOOR
.* P. REVERS, te Dordrecht.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 168
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 168
Titel:
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
168
Jaar:
1908
' f:- 'f- w jN th l
GEBONDEN BOEKGESCHENKEN. Uitgave J. P. REVERS,
C. Alberclingk Thjjm, Een Koninklijke Misdaad, 4e druk j Een vorstelijke Doornenkroon, 3e druk ....:.
Dr. H. ï. Gvoenewegen, Prcckcn ., Ivanschvork
\• r i*' *T' • %.
W. <lo Hoog Az.j Studiën over de Eng. en Sederl. Taal en hare wederz. invloed 2 dln
Corn. Huijgeiis, Uit den strijd des levens, 2e druk J
J, van Leeuwen, Bouwmaterialen A. Oh. Lcfiler, Liefde of Hartstocht
, Een Zioinorimchtsdroom, 2o druk
Fiora Della Nevc,. Operettebloed , Geen druiven van doornen
Dr. H. L. Oort, De tien geboden
Mr, Ernest Sclicidins, Ulbo Garvema, 4e druk (geïll.) :
, ! iV. —
, Lichte en donkere dagen, 4c druk , De erfgenamen van Sterlet, 3 dln , Een eerste stap,, 3e druk , Tsabclla Stanley, 3c druk , Een blik in de wereld, 2e druk, 2 dln. ... , Wie is de schuldige? l dl
A. AV. Stelhvagen, Roomsche "Woorden J. Ycrilain, Gosch. JJodorl. Taal
M. van AValdrichum, Nelly, 3o druk r—
, Maskers, 2 dln , Fee, 2o druk , Incognito, 2o druk -, Caapor Vorlaren
0. F. Zeeman, Spreekwoorden aan den Bijbel ontleend .. ' ( . ,, Helene vnn Bcntinck, 2c druk (2 dln. in een band) '
f 1.90 „ 1.90 „ 2.50
, 2.50 i
„ 5.50 , 1.90 , 3.25 2.—
'..... ,
l 2.60 „ 2.CO B 5.25 „ 2.75 „ 1.70 1.90 1.90 4.90 1.90 1.90 3.50 1.90 1.90 3.25 3.75 6.50 1.90 1.90 3.50 3.50
OUDSTE DORDRECHTSCHE GLAZENWASSCHERIJ OPGERICHT 1888.
ANTON G. ZWANIKKEN
Kantoor uitsluitend gevestigd Voorstraat 390, bij den boekhandelaar P. DE VRIES. Telefoonnummer 585. •
Bijkantoor: Adriaan van Bleijenburghstraat 9, bij den heer W. A. VAN HEMERT. Telefoonnummer 385.
Anton G. Zwanikken OLA'ZENWASSCHERIJ EN :- JALOUSIENFABRIEK- -:
Kantoor: v.OIdenbarneveldstraatUS, ROTTERDAM.
. Telefoon No. 3891.
Verbeek & Zwanikken GLAZENWASSCHERIJ EN :- JALOUSIENFABRIEK -:
Kantoor: Weteringschans - 38, AMSTERDAM. Telefoon No. 2777.
Volledige Inrichtingen voor in- en uitwendig Witten en Schoonmaken van Gebouwen met eigen Steigers, in alle Gemeenten -van Nederland, Schilderen en Verbanden van Jalousiën, Witvverk enz. Diverse attesten van uitgevoerde groote werken ter inzage. —
•• •• '•• • — —~
Glazen Zeemen in jaarlijksch abonnement tegen scherp concurreereiide'prijzen. Vooraf wordt van alles de prijs opgegeven.

W. A. VAN HEMERT, Adriaan van Bleijenburghstraat Q.
Zïc v..
Telefoon 385.
Bovengenoemde belast zich met alle Begrafenissen, = zoowel in liet Binnen- als Buitenland.
Adriaan van Bleijenburghstraat 9,
W. A. VAN HEMERT, RECLAME-AGENT.
Telefoon 385.
Plaatsing van Admtentiën in alle Oag:eo Weegen, zonder prijsverhooging. Agent der Algemeene Groninger Levensverr.-Maatsohappij.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 169
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 169
Titel:
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
169
Jaar:
1908
l! P BEGRAFENIS .fïlEEIIfilll Gevestigd te DORDRECHT.
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 8 Mei 1868, No. 7t. Kantoor: WlJNSTRAAT 88rood
De Vereeniging belast zich met de bezorging van BEGRAFENISSEN,
zoowel hier als elders en al wat daarbij behoort voor alle standen, alles volgens tarief. Tarieven en Inlichtingen te bekomen en de orders af te geven aan
het Kantoor der Vereeniging. HET BESTUUR:
Mr. H. W. FANGMAN, Voorz. C. VfUESENDORP Jzn. A. A. COLOMBIJN VAN
'RAAMSDONK. Wanneer men zich van de Vereeniging wil bedienen is het
voldoende aan het JKantoor der Vereeniging te doen weten, op welk uur men verlangt, dat zich de Secretaris-Penningmeester aan het s'terfhuis zal bevinden, tot het ontvangen der orders. Ook kan men zich tot een van onderstaande Bedienaars wenden: A. ABBEMA H. SMITS
-. F. LAKGEWEG N. P. VAN STOKKOM Pu. J. DTJIJZERS
J. C. J. VAN DER MIJL Hoofdbedienaar.... A. BOEUÏOUWÜU G. A. KWIKKERS C. J. TERMONP
M. A. VAN DOOKEMALEN J. ROSIEESE
L. RADEMAKEB N. RIET
JOH. VAN HFLDEN J. J. LOX&ELT J. H. KRAAL C. KTJIK
'. \
Hoofdbedienaar H
B. H. VAN ZUIUCHEM Jr. J. DOTMAN
Hoofdbedienaar idem idem idem idem
Vriesestraat 22. y
Paul Krugerstraat 23. Voorstraat 319.
Lange Kromhout 19. Steegoversloot 36.
Corn. de Wittstr. 16. Korte Kromhout 58. Voor&traat 437.
Matena'spad 13. Hoogt 18.
Korte Breestr. IQrood. Gravenstraat 9.
Hellingen 9. Kolfstraat 21.
Sluisweg 11.
Vriesestraat 52rood, Lange Kromhout 71.
."
Wijngaardstraat 29. Bleekersdijk 4.
H. B. DE ROO VAN CAPELLE. \A. J. LEBEET. J. 'FLlP$EAzn,)Secr.-Penningm.
Nederlandsche Tijdschriften.
Aarde en haar Volken i2No. ƒ i 20 Boon's Magazijn. . .12 Eigen Haard,
. . .1 2
Elsevier's Maandschrift 12 12
Europa
Gids ...'... , 12 Groot Nederland.
. .12
Hollandsche Revue. . 12 Op de Hoogte .. . 12 Humoristisch Album . 12 De Natuur Nederland
12 T 2
Onze Eeuw . . . .1 2 Twintigste Eeuw. . .1 2 Tijdspiegel.
. . . '.12
» *•— „ 1.20 „ 1.20 „ T.20 „ J.So „ T.20
i.—
Vragen van den Dag . r.» Wetenschapp bladen .1 2 Brochures van algemeene strekking. Romans
i.— T.20 '5° 1.50 I.2O T.— t-5o
Buitenlandsche Tijdschriften. Illustration . . . . Revue de deux Mondes Revue lllustrée.
. . Graphic
52 No. ƒ 3.— 24 » ,, 3-50 24 » » 3-—
52 No ƒ 4.—
Review of Reviews . 12 „ „ i.— Londen Magazine. . 12 „ „0.50 Strand Magazine . . 12 „ „ T.— Studio
12 H » 1-50
Deutsche Rundschau. Illustrirte Zeitung . . Moderne Kunst.
52 No. ƒ 4 — Fliesende Blaiter . .
Het abonnement voor b< vanstaande Tijdschriften te zamen, is voor" een jaar / 6.—. Het abonnement _ voor gemelde Tijdschriften, benevens één boekdeel per week, van de nieuwst uitgekomen romans, is voor een jaar / 8.—. De "verwisseling der
Tijdschriften
geschiedt geregeld lederen Dinsdag en Vrijdag, van de Romans des Vrijdags.
73.50 . .
52 M 52'
,, 3-— » 1-50
De abonnementsprijs voor boven-
gemelde Tijdschriften te zamen, is per jaar ƒ 6.—.
De verwisseling geschiedt eiken Maandag en Donderdag, terwijl elke Portefeuille een Franseh, Engelsch en Dwtsch Tijdschrift ml bevatten.
Men verbindt zich de werken zindelijk te houden en gemaakte.schade te vergoeden.
- Telephoon No. 314.
LEESINRICHT1NG VAN DEN BOEKVERKOOPER
r J. P. REVERS, VOORSTRAAT 171, TELEPHOON No. 520.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 162
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 162
Titel:
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
162
Jaar:
1908
ff £' l K r- 3] 6
Woenscl, D. van, schipper. Pelserbrug 2. AVoenscl, J. van, kuiper, Toul.laan 55. Woenscl, J. van, schipper, Vleeschh.str. 33. Woensel-Stijnis, wed. J. van, Toul.I. 4Srood. Wocnsel, IV van, waschvr., Toul.laan 55. Woonssel, C. H. .van, accountant, Dubbcld.wcg G.
l '* t
Woerdenbag, G., Noordcrstr. 12rooiï. Woerdenbag, 0. M., schoenm., Vesfc Bfrood. Wocidcnbag, B. C., rijwiclhandelaar, Bleekersdijk 19.
Woerkom, H. P. M. van, Bloemstraat 3. Woerkoïn, J. van, bankweiker. Vest 55e rood. Woerkom, J. van, spoorwegarbeider, M
Komatistraat 32.
Woerkoïn, W. van, spoorwegarbeider, .Komatistraat 32.
Woerkoïn, W. J. van, baiikw., Vest 55e rood. Woerkoïn, W. N. A. van, meesterkn. machine- fabriek, Vest 55e rood.
Woerlee, J. W., kapper, Steenstraat 10. Woersem, H. van, heier. Suikerstraat 10. Woertman, H. A., magazijnmeester, Spuiweg öOrootf.
Wolf-Wijnbcrg, wed. D., wink. in petten, Tolbrugstraat La. 14.
Wolf, B., pettenmaakstcr, JTolbïugstraat Lz. 14.
Wolf, F. W. de, huisschilder, Holstraat 18. Wolf, H. de, besteller, Kaspersp. 4GÏ. Wolfertz, J. F., Kasperspad 22. Wolfertz, W. M., Kasperspad 22.
t!)
1 Wolff, W. H. S-, Vest 27. Wolff Hzn., gebr., kassiers, Groenm. . Wolff, F. A. de, Vest 127. Wolff, G. W. de, uitvoerder van herwerken, Corn. de Wittstraat 50.
,
Wolff, J. B. de, aann. van heiwerken, Corn. de Wittstraat 48.
. Wolff, W. de, sleepb.kapt. Lijnbaan 134. Wolkenfeit, G., kleerm., Nieuwstraat 2Qrood. Wolst, A., arbeider, Zuidendijk 131. -. Wolst, B., stoker, Zuidendijk 83. Wolst, P., branderskn., Toul.laan 642. Wolst, T., arbeider, Zuidendijk 71. Wolst, T., grondwerker, Toul.laan 20i. Wolters, A., wink. in schoenen en laarzen, Kromhout 5a.
Woouiuk-vau Dricstcn, wed. J. P., Gr. Spuistraat 43rood.
AVordragen, A. van, sigarenfabrikant, Voorstraat 33rootZ.
Woi'dragcn-Mcijers, wed. A. van, naaister, Hellingen 41.
Wordragen, H. van, reiziger, Voorstr. 33roofZ. Woi'dragen, M. E. van, helpstcr a.d. kinder- bewaarplaats, Voorstraat 108.
Woi'dragen, P. van, wink. in sigaren, Vöovstraat ICO.
Wordragen, W. H. van, Groenendijk 21.
Woudenberg, A., houtarb.,,'s Graven.dijk 62. Woudenberg, M. J., vlecschhouwer, Papeterspad 11.
Woudsma, J. H., dekkn., Wceshuistraat 11. Woudsma, J. W., Weeshuisstraat 11. Woudsma, L. A., Wccshuisstraat 11. Wouters-Boddingius, wed. J. B., Kasperspad 65.
Wouters, J. F., magazijn meester, Spuiweg 73rootZ.
Wouters, J. L., stucacl., Gr. kerksb. 37rood. Wouters, M., -win!?, in la-uid.waren, Boogjcs 57rood.
Wouters, P. W. C., stucadoor, Lastigeendstraat- 5.
Wouters, W. 0., stucadoor, Steltenstr, 2h'. Wouters-Franzen, wed. W. G.,
Gravenstraat 2.
Wouterse, A-, arbeidster, Riedijk Qlrood. Wouw-Driessen, wed. H. van, Mare. Schamp.straat la.
Wouw-Herold, wed. W. van., Kuipershaven 60.
Wouwe, A. van, timmerm., Oranjestraat 37. Wouwe, J van, bankwerker, Rozestraat 22 Wuister, J., typograaf, Museumstraat 40. Wulf se, A., aardappelhandel, Kuipershaven 20roöd.
Wulfse, C., tuinier, Brouwersdijk 8. Wulfse, D., rijwielhandelaar,
' Corn. de Wittstraat 64.
Wulfse, L., tuinier, Brouwersdijk 10. Wulfse, M., arbeider, Noordendijk 52c. Wulfse-Nolman, M., Nieuwstraat 47. Wulfse-Verhoeven, wed. M., werkster, GeldeLpad 70a
H. C WIJERS, Kantoor: Korte Breestraat L
Distillateur,
Wijers, J. F. J., distillateur, Singel 57. Wijers, J. P. A., viee-consul van Frankrijk, Buitenw.vest 8.
Wijers, L. P. A. J., distillat., Singel 57. Wijgert, W. van de, machinist, Weesk.dijk Qrood.
Wijk, C. van, kleermaker, Vest 77. Wijk, E. van, Voorstraat 141,
Wulfse, N., Bagijnhof 68S1. Wulfse, P., Bagijnhof -68S1. Wulfse, S., arbeider, Noordendijk 52c. Wulfse, W., bootwerker, GeldeLpad IQa. Wulp, A. van der, baas, 's Graven.dijk 153. .AVulp, A. van der, arb., Dubbeld.weg 82. Wulp, A. D. van der, arb., Pelserstraat 7. Wulp, BC. van der, kleermaker, Dubbeld.weg 64rood.
Wulp, J. van der, arbeider, Zuidcnd. 205. Wulp-Monster, ued. J. van der, Dubbeld.weg 64.
Wuns, J., Frankenstraat 8. Wuns, W. F., arbeider, Frankcnstraat 9r Wunsch-Luijten, wed. H., Vest'3Sa. Wunsch, J., zakkendrager, Hoekstr. 33rood Wunsch, J., Kakkendr-, Mariënb.straat 85. Wunscli, J., schoenm., Mariënb.straat 85. Wunsch, J. L., timmerman, Vest 38tt. Wunsch, M., vlecschh.knecht,
Marie'nbornstraat 91.
Wunsch, M. H., modistc, Vest 38«. Wust-Biemckamp, wed. C. C., Stccgo versloot 14.
. Wijk, G. L. van, kantoorbed., Vest 77. Wijk, H. van, schilder, Madeliefstraat 10. Wijk, H. H. van, timmerm., Vondelstraat64. Wijk, J. van, blikslager, Doelstraat 10. Wijk, J. van, blikslager, Hoekstraat 19. Wijk, M. S. van, huishoudster, Dwarsgang 30. Wijk, W. van, arbeider, Hellingen J 26. Wijk, A. van der, kantoorbed., Dubbeld.w. 4. Wijk, D. van der, Nieuwehaven 59. Wijk-Lammerts, wed. J. C. van der, Dubbeldamscheweg 4.
Wijk, M. A. van der, petroleumventer, Vrieseweg 33c.
Wijker, C.,pastoorderoud-E.Kath. gemeente, Voorstraat 86.
Wijker, G., sergt.majoor. Binnenw:vest 11. Wijkhuizen, G., stucadoor, Huijgensstr. 5. Wijkhuizen, J., branderskn., Huijgensstr. 5. Wijksma, G., wegwerker S.S., Burg. de Raadtsingcl lic.
Wijland, B. P. van, winkelbediende, Lijnbaan 94roorö.
Wijland, B. P. van, kantoorbediende, Binnen.kalkhaven41a rood.
Wijland, H., P. van, rijwielhandelaar, Spuiweg 38.-
Wijland, L. van, handelsagent, Lijnbaan'94roo(/.
Wijland, P. C. van, handelsagent, Binnenkalkhaven 41ft rood.
317 H. C. WÜST, Wijnstraat 75. •
Complete inrichting van Badkamers, en Closete. Haarden, Kachels, Fornuizen voor Gas en Kolen.
Wüst, H. C., wink. in verlichting en ver- warmingsartikelen, Wijnstr. 75roorf.
Wüst, H. Ch. A. M., Wynstraat 75rood!. Wijers, F. H. M., Buitenw.vest S. Wijers, H. C., distillateur, Singel 57.
Wijnbergen, B. beambte bij de H. IJ. S. M. Spuiweg 37&.
Wijnen, A. van, arb., Kerksteïger 2rood. Wijnen, C. van, Singel 896. Wijnen, C. J. van, blikslager, Singel 95. Wijnen, F. G. van, arbeider, Singel 93. Wijnen, H. van, Singel 93. Wijnen, H. F. van, brievenbest,. Singel 93. Wijnen, J. C. van, houtzaagmolenaar, Weesk.dijk Qlrood.
Wijnen, J. C. van, smid, Singel 93. Wijnen-Verhocf, M. van, wink. in kruid w., Bagijnhof 5.
Wijnen, P. A. van, timmerman, ' Toul.laan 20M.
Wijngaard, W. van den, rijwielhandelaar, O udcnhovenstraat 2örood.
W- v. d Wijngaard
N, V. v/h W. V. D. WIJNGAARD. Automobielen en Rijwielen. Kantoor, Boverwijksplcin 20.
Fabriek, Cornelis de WUtstrnnt 89. TELEFOON 091.
Wijngaarden, A. van, Blauwp.plein 2rood.
Wijngaarden, A. van, zandschipper, JSToorderstraat 17a.
Wijngaarden, A. A. van, glas in koperzetter, ki-i
Dolhuisstraat 396ropd.
Wijngaarden, A. C. van, Mart. Steijnstr. 21. Wijngaarden, A. P. van, Blauwp.plein 2rood. Wijngaarden-Bons, C. van, Kromhout 32. Wijngaarden, G. van, machinist, Wijngaardstraat 2a rood.
Wijngaarden, G. van, loopknccht, Toul.laan 20cc.
Wijngaarden-Ooms, wed. H. van, winkel. in melk, Bagijnhof 22.
Wijngaaiden,J. van, schipper, Lijnbaan 1roorf.
Wijngaarden, J. van, bru»;. en sluiswachtcr, Noordendijk 87.
Wijngaarden, J. van, arb., Doelstraat Grf. Wijngaarden, J. J. van, thnmerm., Groenm. 8. Wijngaarden, L. van, aannemer, Adr. van BIcijcnb.straat 20.
Wijngaaulcn, M. van, machinist, Hcerh.suisstraat
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 163
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 163
Titel:
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
163
Jaar:
1908
318 319
Wijngaarden, P. van, opz. begraafplaats, Dubbeld.weg 27.
' Mare. Schanip.straat I5wod. H
yr ?
Wijngaarden-van Stokrom, wed. P. van, Madeliefstraat 5.
Wijngaarden, P. van, stucadoor, Dplhuisstraat 396roofZ.
Wijngaaiden-Brand, wed. W. van, wink. in melk enz., Heerh.suisstraat 14
Wijngaart, J. C. van den, stoomb.kapiteïn, Lijnbaan I56rood.
Wijnhof-Bollcc, wed. G., Vrieseueg 53. Wijnliof, J., boekhouder, Vrieseweg 53. Wijnhoven, H. W., tapper, Corn. de -Wittstraat 1.
Wijnhoven, J., telcphonistc, Jluscumstr. 8. Wijnhoven, J., fondsbode, P. Krugerstr. 14. Wijnhovca, J. H., Museumstraat 8.
t! t\'\U'
l.t Ei
IJdo Ezn., H. B., boekdrukker, Groenmarkt 5$rood.
Uk, A. van, opperm. Heerh.suisstr. 2Qrood. IJk, A. van, arb., Heerh.suisstr, 32. Uk, C. van, Heerh.suisstr. ,43rood. IJk, M. van, pakhuisknecht. Heerh.suisstraat 26roo<i
IJk, P. van, opperm., Heerh.suisstr. 2Gtood. Ukkantoor, Vest 155. Ulst, P., kantoorbed., Hooftstraat 10.
Zaal, D., tapper, Vischstraat Irood. Zadellioff, J. H. F. van, onderwijzer, Dubbeld.weg 58.
Zadellioff, T. van, timmerman,
Bleekersdijk 30. Binnenw.vest 8.
Zadellioff, W. van, smid, Kasperspad llrood. Zadoks, A., kassier, Aclr. v. Bleijchburghstraafc Irood.
Zadoks, H., koopman, Vooistraat 128. Zadoks L.Pzn., I., kassier, Vooistraat 310. Zadoks,
J., koopman, Voorstraat 128. Zadoks, J., koopman, Voorstraat 128.
Zadoks, L. P., graanhandelaar, O udenho venstraat 18.
Zadoks, N. S., Groenmarkt 46. Zadoks-Crevcld, u cd. P., Oudenh.straat 18. Zadoks & Co., Effcctcnkantoor,
Voorstraat 243. Zadokb, gebr., drogisten winkel, Voorstr. 128. I£t<I
Wijngaarden, P. van, tapper, Singel 70. Wijngaarden, P. van, aannemer, Singel 13. Wijngaarden, P. van, aannemer,
Wijnhoven, J. M., telefoniste, Museumstr. 8. Wijnhoven, L. H., timmerman, Mare. Schamp.straat 17.
Wijnsouu-van Wel, M. J., modiste, Bagijnhof 18.
Wijnsouw, P., ass. in een beetwortelsuikerfab. Bagijnhof 18. '
Wijs, C. de, behanger, Vrieseweg 29crood. Wijs, C. de, behanger, Bagijnhof 10. Wijs, Corst. de, behanger, Bagijnhof lOrood. Wijs, Ch. C. de, sigarenm., Kolfstr. 35rood. Wijs & Zn., C. de, behangeis, Bagijnhof 10. Wijs, H. de, schipperskn., Kolfstr. 35rood. Wijs, J. E. <C. de, fabrikant van veiduurz., levensmiddelen, Wijnstraat 20.
Wijs Jzn., K. de, fabrikant van verduurz. levensmiddelen, Wijnstraat 18.
Wijs-Koningsbeiger, wed. K. de, \
Voorstraat 322.
Wijs, W. C. de, rijksontvanger te Zwijndr., Levens veiz.straat 18.
IJpen, G. van, wagenm., Varkenm. 42rood. IJpen-nde Gruijter, wed. W. van, Boogjes 63. IJseldijk, L. W., smid, Toul.laan 200. IJzeren-van Alphen wed. C. J. van, Bagijnhof 6830.
IJzeren, Dr. W. van, geneesheer direct, v.h. Ziekenhuis, Kromhout 97. -
IJzerloo, D. van, blikslager, Vrieseweg 19. Uzerloo-Corpcleijn, wed. D. van,
19. z, Zadoks', Simon, Bank, kassier, Voor*traat 258.
Zadellioff, S. H. van, smid, Kaspersp. llrooó Zadelhoff, S. H. van, fondsbode,
Zagwijn, C. E., Bleekersdijk 43rood. Zahn-Montc, wed. J. B., Wijnstraat 12. Zakkendragershuis, Zakkcndragersstraat 2. Zalm, G., schippersknecht, Dolhuisstr. ld.- Zalm, J. van der, meubelmaker,
Voorstraat 288.
Zandce, C. P. L. A., commies bij de posterijen, en telegraphie, Groenmarkt 30.
Zanden, H. C. G. van der, sigarenmaker, Doelstraat 5.
Zanten, A. van, arb., Mariënb.str. 2$rood. Zanten, A. H. van, buffetchef stations- wachtk. III ld. Burg. de R.singel 4.
Zanten, C. van, stoker, Matena'spad 6. Zanten, I. van, ambt. b.h. depart. van kol. Wijnstraat %73roo(Z.
Zantcn-Dubbelman, J. C. van, 's Grav.d. 197. Zanten, M. van, koopm,, Wijnstraat ISrood. Zanten, M. C. van, distillatcur, Wijnstraat THrood.
Stoomdistilleerderij
eri Likeurstokerij Ie klasse „DE HOOP,'"
M. VAN ZANTEN, WIJNSTRAAT 73.
Zanten, P. van, koetsier, Mariënb.str. 28roo(Z. Zanten, W. van, bootw.,- Glazenstraat 576. Zanten, W. M. H. van, vleeschhouwer, Voorstraat 2GO.
Zanten & Zoon., I. van, vlceschhouwcrs, Biedijk 71.
ZANTEN &
Vleeschhouwers, RIEDIJK 71.
Zantman, C., arb., Torenstraat %rood. Zantman, D., koopm. in zand, Toienstr. 2. Zantraan, P., zakkendr., Zuidendijk 125, Zantman-van Welsum, wed. P., klopster, Torenstraat 2rood.
Zappeij, W. C., venter in. parapluies, Raamstraat ÏGrood.
Zeben, G. van, uitdrager, Gr. Spuistr. 16. Zeben, H. van, sigarenmaker,. Blindenl.gasthuissteeg 23/'ootf.
Zeben, H. van, sigarenmaker, Blindenl.gasthuissteeg '23rood.
Zee, C. van, koopm. in aardappelen, Mariënbornstraat 110.
Zee-Segaar, E. J. van, onderwijzeres, De la Reijstraat 2G.
Zee, J. van, leeraar i.h. boekhouden, Toul.laan 15.
Zee, J. van, vlotter, Groenendijk Gn. Zee, J. van, arb,, Mnriënb.straat 66/. Zee, P. C. van, onderwijzer, De la Rcijstr. 2G. Zee, A. van der, Rceweg 109. Zeelen, A., schipper, Kasperspad lij/. Zeeman, A., coupeur, Gr. Spuistraat Irood. Zeeuw, A. de; smid, Achterom 23m. Zeeuw, A. de, Dubbeld.weg 3. Zeeuw-van der Teen, wed. C. H. de, Riedijk 4tGrood.
Zeeuw, H. de, "courantcnbczorgstcr, Mariënbornstraat 50c.
Zeeuw-Dekker, wed. J. de, Heil. 142/;. Zeeuw, M. de, arb., Wijnsliaat 74. w Zeeuw, P. de, bootwerker, Wijnslraat 74.
Zeben, P. van, suikerbakkei1, Blindenl.gasthuissteeg 23rood.
Zeeuw, P. de, liuishoudster, Groenm. 7Örood. Zeeuw, W. de, plaatswerker, Bleijenhoek 32. Zeeuw van Wel, J. de, Maiïënbomstr. 100. Zeevaart,
C., smid, Noordendijk 78m.
Zeevaart, J., smid, Noordendijk 7Sm. Zeevaart, J. M., arb., Noordendijk 78m. Zeevischmarkt, kantoor, Vischmarkt 1. Zegers, A.', smid, Hellingen 7. • Zegers, P. A., bevolkingsagent, Corn. de Wittstraat 27. \
Zeiler, M. A., Gr. kèrksbuurt 50. Zetten, J. van, arbeidster, Raamstr. 26/a. Ziekenverpleging, vereeniging tot Kon. Wïlhelm.straat 22.
Zickenlmis, Rooinscli-Kath., Wijnstraat 61. Zierts, H., \\inkelkn., Tolbrugstr. Lz. llrood. Zicrts, H., arb., L. ^reestraat 32rood. • Zierts, J. H., vleeschhouwer, Lange Breestraat 32rood.
Zilverschoon, J., houtarb., Glazenstiaat 57<s. Zilverschoon-van\_Vark, wed. J. C., Noordendijk 34a.
Zimmerman, J. G. M. J., winkeljuffrouw, Voorstraat 156.
Zimmerman-Htiisnian, wed. O., Singel 237v. Zimmerman, P. P. C., sigarenm., Hofstr. 16. Zimmerman, W. F., meestcrkn. i./e. sigaien- fabriek, Singel 258.
Zimmernian-Wagenaaï', wed. W. I1., Vriesestraat 803.
Zinkwcg, B., winkelier in jams, Voorstr. 379. Zoek, A., blikslager, Twintighuizen 36. Zoek, A. M., smid, Nooidendijk 79. Zoek, J., smid, Voorstraat 286. Zoek, J., sergeant, Buitenw.vcst 10. Zoek, J., smid, Hellingen 85. Zock-Helmos, wed. .1, Vriesestraat 80sa. Zoek, J. P., smid, Hockstraat 38. Zoek, P., koper en blikslager, Bleijenhoek llrooré.
Zoest, J. van, onderwijzer, Spuiweg 26«. Zoest, J. van, visschcr, Krabbepolder 3. Zoete, J. H. J. de, boekhouder, Toul.laan 22roorf.
Zoeteman-Tliccsing, wed. A. J., wasclivrouw, Groenendijk 6d.
Zoeteman, 0. J., wagenmaker, Hclï. 17. Zoeteman, H., smid, Vest 151. Zoeteman, H. J., arb., Maiïënb.straat 21roo(/. Zoethout, A. C., electrotcchuiker, Voorstraat 285.
Zoethout & Zoon, A. C., liorlogemakers, Voorstraat 285.
Zomer, G. J., parkopzichter, P. Krugerstr. 4. Zomernicijcr, C., tirmucrm,. Kasperspad Ib. Zon, A. van, arbeider, L. Breestraat 27. Zon, A. van, bank\\ erker, Groenendijk 5. Zon, D. A. van, stuurm., Groenendijk 5.
timmerman, J. J1., wink. in fijne vleescluv.," Voorstraat 156.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 164
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 164
Titel:
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
164
Jaar:
1908
v-y• ,320
A. C ZQETHOUT AZN. ELECTROTECHNiKER. WERKTUIGKUNDIGE.
r, l- ¥3 ' 1II1
L C. ZOEM i Horlogemakers.
Zon-van der Zijde, T. A', van, Groenend. 5. Zondag, J. D., reiziger, Lombardstr. Wrood. Zondagschool „Bethel" Zuidendijk 58.. Zondagschool ,,David", Zuidendijk 19. Zondagschool ,,Eben Haczer", Nieuwstr. 35. Zondervan, A. P., arbeider, Kr. Elleboog 78 Zondervan, C., olieslager, Weesk.dijk 13f. Zondervan, C., tapper, 's Graven.dijk 75. Zondervan, C., arbeider, Kr. Elleboog 78. Zondervan, J., olieslager, Weesk.dijk 13*. Zondervan, J., olieslager, Glazenstr. 22. Zondervan, J., houtzaagmolenaar, Sluisweg 42raotZ.
v
Zondervan, J., arbeider, Kr. Elleboog 78. Zondervan Jr., M., arbeider, Weesk.dijk 13*. Zondervan Sr., M., oliesl., Weesk.dijk 13i. Zondervan, W., smid, Wijngaardstr. 27. Zonneveld Piek, B., Rijksstraatweg ïrood. Zonneveld Piek, C., tuinm., Rijksstraatw. 17a Zonneveld Piek, G., tuinm, Rijksstraatw. 4. Zonneveld Piek, J., straatveger, Vest 169. Zonruiter, G., stoker, Kromhout 22. Zonruiter, H., stoker, Ihvarsgang IQrood. Zonruiter, I., arbeider,'Kromhout 22. Zonruiter, J., sigarenm., Kromhout-.22. Zoomer, A., blikslager, Hellingen ISd, Zoomer, C., arb.. Hellingen 52c, Zoomermeijer, H., steenhouwer, Vest 126. Zoomcrmeijer, H., steenhouwer, Hil 28. Zoomenner} er-dc Bruijn, wed. H., baker, Toul.laan 43?.
Zoomermeijer, P., liuissch, Kromhout 37rooti. Zoutowell, A. stoker, Ihvarsgang 2Grood. Zoutewcllo Jr., A., bankw., Riedijk 44. Zoutewclle Sr., A., broodbakker, Riedijk 44. Zoutewellc, L., broodbakker, Riedijk 44. Zoutexploitatlc (Russische), Vrieseplein 6. Zuilichem, B. H. van, bcdienaar van begraf., Stccgoversloot 36.
Zulichcm Sr., B. H, van, wink, in schoenen en laarzen, Voorbtraat 417.
Zuilichom-Vccmnan, wed. J. van, kappers- bedrijf uitoefenende, Voorstraat 247.
ELECTRISCHE INSTALLATIES VOOR = ALLE DOELEINDEN.
BLIKSEMAFLEIDERS. *
Zutphen, H. van, orgelmaker, Hoogc Nieuwstraat 12
Zutphen-Vis, wed. P. van, Varkenm. 45a rood Zuurhout, J., broodbakkerskn.', Riedijk 60. Zuijderduijn, A., letterz., Paul Krugerstr. 21. Zuijdland, W., stoker, Vest 151. Zuijlekom, G. S. van, broodslijter, Heerh.suisstraat 98,.
Zuijlekom, H. J. van, kantoorbediende, Heerh.suisstraat 98.
Zuijlekom-Bleijenburff, wed. H. J. van, Heerh.suisstraat 100.
Zwaan, A., bloemist, Spuiweg 68. Zwaan, C., machin., Mare. Schamp.str. 3. Zwaan, D., machin., Noordend. 41arood. Zwaan, D., hovenier, Spuiweg GSrood. Zwaluw", kruidenierswinkel Maatschappij „de, Voorstraat 332.
Zwama, J., inspecteur van politie, Vrieseplein 6.
Zwanenburg-van Randwijk, wed. S., wink. in uurwerken, Vriesestraat 71.
Zwang, A., sigarenmaker, Kasperspad 31ó. Zwang, A. Th., arbeider, Aug.kamp. 11. i Zwang, B. J., winkel, in muziekinstrumenten, Groenmarkt 48.
Zwang, F., blikslager, Vest 61&. Zwang, F., koetsier,. Twintigh. 34. Zwang, G. J., arbeider, Hil 37. Zwang-Kennes, wed. G. J., ventster in visch, Raamstraafc 50.
Zwang, H., arbeider, Vest 61&. Zwang, H., bliksl, Komatistraat 24. Zwang, H., Hellingen 49". Zwang, H. E., Kolfstraat.80. Zwang, J., kleermaker, Vriesestraat 4Qrood. Zwang, J., machinist, Nieuwk.str. Sarood. Zwang, L., kuiper, Aug. kamp 22oL Zwang, M., Geldel.pad 11. Zwang, N., kuiper, Kolfstraat SQrood. Zwang, P., arbeider, Kr. Elleboog 74. Zwang, P., arbeider, Raamsfcraat 41. Zwang, R,, timmerm., Stoofstraat 12, Zwang, R., kleermaker, Stoofstraat 1. Zwang, R. M., sigarensorteerder,
Nieuwstraat 48.
Oudste Dordr. Glazenwasscherij Dir. ANTON G. ZWANIKKEN.
Kantoor VOORSTRAAT 390 bij den boekhandelaar P. DE VRIES. Telefoon JMo. 585.
Bijkantoor ADR. V. BLIJENBURGHSTRAAT 9 bij den heer W. A, VAN HEMERT. Telefoon No. 386.
Zwart, A. J., metselaar, Vrieseweg 3lm. Zwart, B., vleesc]ih., K. 'Breestraat 15., Zwart, C., kantoorbcd., Vrieseweg 31m. Zwarfc, T1., metselaar, Vriescstr. HObrood. Zwart, H. de, smid, Suikcistraat 16. Zwart, L. 'de, schilder, Vest 161. '
• l
Zwart,-W. de, kleermaker, Singel 31. Zwart, W, IJ. de, wink. in schrijf behoef ten, ,
' Spuiweg 35.
Zwemschool (Gemeente), Vest 102. 'Zwem & badimïchting, Vest 128. Zwieten, J. C. van, Suikerstraat"" 21. Zwieten, P. F. van, besteller S.S., Burg. de Raadtsingel. lle rood.
Zwieten-Nederlof, wed. W. van, Singel 16 Zwijsen, A. J., koopman, Voorstraat 144. Zwijsen, H. J., reiziger, Spuiweg 26& rood.. Zwijsen, J. W., handelsag., Spuiweg 26& rood.
Zwijsen & Co., beddenfabrikant, /Voorstraat 142.
Zijdemans, A., arbeider, Kr. Elleboog 3. * Zijdenians, P. C., bootw., Ki1. Blleb. Qrood. Zijderveld, C., ai-b., Toul.laan 43A. ' Zijl, G. van, smid, Lijnbaan 65. Zijl, G. van, ladingmeester, Srngel 285rood. Zijlmans, B., arbeider, Weesk.dijk 49. Zijïstra-Bemolfc, G. P., werkster, Nieuwkerksplein 18a.
Zijnen-Broeksmit, wed. G/J., , Oudenho venstraat 24rootZ.
- i 't- ,— 321
v
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 165
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 165
Titel:
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
165
Jaar:
1908
iK h*- -r^-W,^-- '^
•c " ,
K' b
QE |\| l EU WE COURANT
i ft*r !
teik f'
11
heeft te Dordrecht haar Hoofd-Agentschap Voorstraat 171, Telephoon No. 520. \
f|E jyjiEUWE QOURANT
wordt te Dordrecht bezorgd na aankomst van trein 5.56 's morgens en 5.50 's avonds.
QE jjlEUWE
heeft de meest uitgebreide rubrieken van Binnen- en Buitenlandsch nieuws.
'Wf il! 'It
S rt
M. fr j&
Mki ' 'il.
heeft haar cómpleete fondsenlijst r,eeds in het Avondblad, alsmede de vroegkoers van New- York.
DE MIEUWE nOURANT C u u r
is het goedkoopste groote dagblad met ochtend- en avondeditie en kost per kwartaal door geheel Nederland slechts
SÜedrecht Werkendam 1 DE NIEUWE OOURAHT C
heeft speciale medewerkers voor Kunst, Letteren, Financiën, Historie, Economie, Technische Kunst, Koloniaal nieuws, Militaire Onderwerpen.
DE M|EUWE
heeft Correspondenten in alle hoofdplaatsen van Europa en in 'alle plaatsen van beteekenis in Nederland.
D. ii|EUWE COURANT
PLAATS VAN
BESTEMMING.
Amsterdam Alblasaerdam
")
Nieuiv-Lekkerlaml.. > PapendrcchtVVesteiml J Haiendreclil
<
Cillaarshaek, Maasdam St. Aiitlioniepolder. . . . Hardinxwld Groot e Limit
1
ld. en ütiiri'iidirchl . . . Hoinenoonl H.-I,-Ambaclit Stceiiplanls
j >
Oostendiim Oml-Alblas
Klunswanl
Molciianrs^ranf Niciiw-lieieilüiid ...... Picishil
Niimaiisd.(l!uilonsl ). . Ridderkerk Rotterdam
J ]
KlcsUusgraafeuz.'tot > Nieuwpoort
J
\V. v, d. Zwaan, J. van der Linden, Blokland, Stoker,
De Jongste, H. v. d. Zwaan, Vlnjr. J. liooimeijer Jr., l ïart7,lieim,Pde Jon»; A. de Jong A^., J, Macliielsen,
lï. van der Pad, Dekker, &. Maat, De Koning, Wed. Hofman, l*. Dubbeldam, P. Barendreclit, I*. Bcstcbreiir, A. Hnrtog,
Van Driel, C, Vermeer,
lïlnuwpoart, Stoomb. PitllcrsJtoek \tfijcr.k. Jileijciih ,
D »
Zttijiulr. veer,
Oistelsleijjer. [lofötiaat 4, »
Ried ij k No. 5, Meijereisclic kar, D
J. IIombioek.Kalkli. Viülpoorf,
ji St.b. nor. Kalkh.,
Viiida"- 1 uur. » l n »
Vriidiijr. Vrïjdai; 1 uur.
'
Ziilndng 3 mir. Viiiday; 12} uur. dagi;!. bcluilve Donderdag.
dag., nito'CK. Oiusd., 13 u. Dinsdag en Viijdag. dag. 3 uur, heli. JUimnda"*. dag. 3 H., bcli. Woensdag, dagelijks 3 uur.
M.d., W.d. unZd., 11 uur. Di.d., Dond., V d. 11 uur. dagelijks half' 12 uur. Dinsd., W.d. en Vrijdag.
Vrijdag, - Vrijdag 2J uur. ^ Pi i n s, Mcijmeisclie kar, Maandag en Vi ijdag.
' KAMEN ])KH
HODEN.
IÏ3. Been & Zoon, P. Vermeij,
P. Rijsdijk, . Jier^,
0. "Ros, Tioinp, fi. N noteren.
A. Kooiman, Xocst Joost Hooitneijer, ,f. v. d Berjï, A. v, d. Vorm,
PLAATS VAN
- VERTREK.
St. Jorïswpg 17, Afüijereische k»r, lïlium poort,
St.l) ffwfa. Waard, Mcijercische kar, IMiiuupooit,
Sloomb 'f/tor, f Jiliiiiwpuoit,
1
DAG ES UUR VAN
VERTREK.
diigplijks 6^- uur nam. Dinsd., Djnderd. cnZulcid. Viiiilag 12 uur.
Vrijdaj; 13| uur, (l<ig(>ttjks bi'lialvft Dondcrda^s. • liiïïelijks 12 uur, bclialve Dondei dairs.
ilngc'l. beh. \Vocnsd ju^ Vrijdag 1 uur. dagelijks 13 uur, behalve Dondcnhïgs dagBÜiks.
BODELOOPEN en BEURTSCHIPPERS. BODELOOPEN
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 160
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 160
Titel:
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
160
Jaar:
1908
312 313
Weg, W. van de, bouwk. opzicliter, Vooistiaat 143.
Weg, W. & M. van de, houthandelaars, Nooidendijk SSjy.
T; iH
Weg, W. S. van de, meubelmaker, Corn. de Wittstiaat IBrood.
Wegman, A., smid, Lage Bakstraat 14. Wegman, C. J., timmcrm., 's Grav.dijk 37. Wegman, C. J., bewaarder rijkskolenmagaz., 's Gravend dijk 37.
Wegman-Raves, wed. G., Twintigh. 6. Wegman, H., schoenm., Voorstraat 305. Wegman, H., arbeider, L. Bakstraat 14. Wegman, J., schoenmaker, Gen. v. d. Heijdenstraat 6.
Wegman, K., schoenm., Twintigh. IQrood. Weil, J., onderwijzer, Toul.laan 22&. Wcintlml & Co., depot van sigaren, Vooistraafc 279.
\K11
Wel, A. van, kantoorbed., Vlak 3. Wel, A. van, winkeljuffr., Elfhuizen 11. Wel, H. van, kleermaker, Vlak 3. Wel, H. van, arb., Kromniendijk 44. Wel, H. van, spekslager, Bagijnhof 12. Wei-van Eijsden, wed. H. J. B. van, Gravenstraat 33.
Wel, J. van, boutplukker, Vleeschh.straat ISrood. Wel, J. van, timmerman, Spuiweg 34roocZ. Qebr. v. WEL,
TEI,EPHOON 52. TIMMERLIEDEN, =
METSELAARS, AANNEMERS. SPUI WKG 34.
Wel Jr., J. van, letterz., Loverstr. 2>rood. Wel Sr., J. van, Loverstraat 2rood. Wel, J. H van, timmerm,. Toul.laan 2Qp. Wel, J. M. J. van, Elfhuizen 11. Wel, J. M. J. G. van, smid, Gen. v. d. Heijdenstr. 17.
Wel, K. van, modiste, Gravenstraat 33. Wel, P. van, pakhuiskn., ïoul.laan 2000. Wel, W, H. van, kleermaker, Vlak 3. Wel, J. van der, arbeider, Bleijenhoek 34. Wel ,J. B. van 't, onderwijzeres, Schrij versstraat Irood. •
Welbcdacht, B., dekknecht, Botgensstr. 17. Welie, A. van, arb., Wijng.straat 46a.. Welie, C. A. van, sigarenmaker, Louis Bothastraat 4.
Welic-van Hofwegen, wed. D. J. van, Voorstraat 276roo<£.
Welïc, G. J. van, reiziger, Louis Bothaatr. 4,
Welie-Hoekman, wed. G. J. van, Louis Bothastraat 4.
Welie, H. L. van, huisschilder, Wijngaardstraat 46a.
Welie-Diost, wed. J. T. van, Loaibardstraat 13raoÓ.
Welie, W. van, arbeider, Vest 19c. Well, A. van, arb., Kr. Elleboog 57rood. Well-Bovcns, wed. A. van, Lombokstr. 13. Well-Vau der Velde, wed. A. A. van Singel 10.
Well, A. C. van, timmerm., Lijnb. HCroorf. Well, H. van, wijkverpleegster, Singel 10. Well, H. P. van, timmerm., Vriesestr. 37rood, Well, J. van, timmerm, Lombokstr. 13. Well, J.' van, bliksl., Rozestraat 11. Well, S. J. B. van, timmeiman,
Oranjestraat 25.
Well, W. A. van, timmerman, Vriesestraat Slrood.
Welsenes, G. I1., van, schoenmaker, Tolbrugstr. Wz. 12.
Welsenes, J. van, Museumstraat 411. Welsenes Jr., J., van, timmerm., Stek Qrood. Welsenes Sr., J. van, timmerm., Stek Qrood. Welsum, A. P. van, smid, Noordend. 36. Welsum, G. van, zakkendrager,
. Hellingen 49°.
Welsum, J. van, arb., Kolfstraat 82. Welsum, J. B. van, winlc. in kruid.waren, Kr. Elleboog 03.
Welsum, M. van, smid, Kolfstraat 62. Welsum, N. H. van, broodb.knebht., Spuiweg 56.
Welsum, Pr van, vleeschhouwersknecht, Kolfstraat SQrood.
Welsum-Ponsen, wed. T. van, Nooidendijk 34e.
Welters, H. J. L. H., winkelbediende, Vischstraat 272—274?-oorf.
Welij, L. A. M. van, kunstdraaier, Voorstr. 161.
Welzenis, B. van, smid, Eeeweg 670. Welzenis, G. van, bankwerker, Lijnbaan 53. Welzenis-van Wijngaarden, wed. G. van, Singel 237».
Welzenis, J. van, Reeweg 676. Welzenis-van der Parren, wed. J. van, Singel 237».
Welzenis, P. van, tuinknecht, Singel 132(/. Wèlzenis-Hubers, wed. S. van, Kaspersp. 25. Wemraers-Sebes, wed. J., water en vuur- verkoopster, Sluisweg 27.
Wemmers, P., olieslager, Dolhuisstr. Srood. Wemmers, P., arbeider, Sluisweg 27. Wenipc Jr., J.', Singel 134r. Wempe Sr., J., Singel 134r. Wende, L. van der, zetschippcr, Wijnstr. 21. Wennegers, P., winkc
in meubelen. Bagijnhof 25.
J. WENSCH, Huisschilder en Glasverwerker, MITATION VAN
WIJNSTRAAT 36.
'Wensch, J., huissclülder, Wijnstraat 34. Wensveen-Sehouten, wed. C., Kaspersp. 4a, Wensveen, D., brandkastenm., Kaspersp. 4ö. Wenteler, L., boekhandelaarsbed., Houtt. 2. Werd-Hofman, A. P. van, Rozestraat 3a. Werd, P. van, slotenmaker, Rozestraat 3«. Werd, P. C. van, arb., IComatistraat 2. Werd, P. C. van, arb,, Rozestraat 3<z. Werf-Merz, wed. C. van der, koopvrouw, Vleeschh.straat 47.
Werf, J. van der, arb., Steenstraat 4-rood. Werff, C. van der, Vrieseweg 35c. Werff, l», van der, hoofd eener school, Kasperspad Qlg.
Werff, G. van der, onderwijzeres, Kon, Wilhelm.straat Srood.
Werff, M. van der, Vrieseweg 35c. Werff, T. F. van der, koekbakker, Touhlaan 64/.
Werken, H. A. van de, arbeider, Torenstraat ISrood.
Werkhoven, A., arbeider, Hil 30. Werkhoven, Th., arb., Wijng.straat SQrood, Werkliedengebouw ï.Eensgezinheid". Museumstraat 21.
Wcrkum, F. van, teckenleeraar, Heerh.suisstiaat 74rood.
Werner, J., arbeider, Hellingen 71. Werner, S. M., H. Bakstraat 11. Werve, H. van de, Hoekstraat 56. Werve, C. van der, stoker, Vest 89. Werve, G. van der, machin., Matena'spad la. Werve Jr., G. van der, stoker, Doelstr. 26. Werve Sr., G. van der, arb.; Doclstraat 26. Wervcnbos, C., arb., Mariënb.str. 27roorf. Wesdijk, J-, brugwachtor, Buit.kalkh. 3. Wesseling-van der Pol, wed. M.,
s Aug.kamp 22c.
Wesselman, G^ W. onderw., Buit.w.vest 20e Wesselman, J. G., zwemmeestcr, Buïtcnw.vest 20e.
Wessclman, J. J., machin., Buitenw.vcst 20e. Wesselman, L. I)., onderwijzeres,
1 Buitenw.vcst 20e. Wessels, J. A., machinist, Noordendijk 33c.
Wessem, A. van, bioodbakker, Oudenhovcnstiaat 6.
Wessem, C. A. van, broodb., Voorstr. 268. Wessem, S. H. van, Museumstraat 44". Wesstrate, A. A., schoenm., Stoofstraat 21. Westdijk, J., heler, Vest 189. Westerbeek-de Graaf, wed. H. J. , Bagijnhof GS35
Westerbeek, J., arbeider, Aug.kamp 33. Westerbeek, L., banketb. bediende, Vriesestraat 114.
Westerhof-Holtmark van Dijkerhof, wed. I. S., Voorstraat 49. '
Westerhoff, J. W-, broodb., Singel 145. Westerlaken, J., broodb., Spuiweg 123. Western, P. von, muzikant, Bleijenhoek 27rood
ea BLAZEHWASSCEBBH VRIESEWEG No. 9.
Westmaas, A., glazenwasscher, Vrieseweg Qwod.
Westreenen-Beker, wed. F. W. van, Spuhveg SQarood.
Westveer, J., broodb.kn., Vriesestraat 50. Wetering, A. van de, schipper, Lijnbaan 25a rood.
Wetering, A. van de, stoker, Nooidendijk 49« Wetering-van der Loos, wed. W. S. van de, Voorstraat ISQrood. *
Weterings, W., best. van goederen, Toul.laan 2ÖS2.
Wette, G. de, uinkejuffr., Voorstr. 248rood, Wetzcl-Vcrpoorte, wed. P. M., winkel, in zout, Wijnffaaidstraat 4.
Wevers, F., nachtwaker, Weesk.dijk 13ï. Wevers, H. W., smid, Havenstraat ISrood. Weijde, C. van der, arb., Rijksstraatweg 20. Weijdc, C. van der, arb., Rccweg (/,uid) 22. Weijde, G. van der, Zuidondijk 165. Weijde, J. van der, arb., Mariënb.str. 93>oo(ü. Weijde, P. van dor, winkclkn., Zuidcnd. 20. Weijdcn, A. van der, arbeider, Dubbeld.wcg 209e/.
Weijdcn Mzn., A. van der, schilder, Lange Brccstraat 22rood.
Weijdcn & Zn., A. van der, schïldci&, Lange lircestraat 22.
Wcijden-Pritsc, A. C. van dor, Vriesestraat
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 161
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 161
Titel:
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
161
Jaar:
1908
m 314
Weijden, E. van der, Grocnmarkt '21rood. Weij den-de Kicwiet, wed. P. van der, Komati straat 13.
E?Km-' '' i
Weijden,* H. van der, hclpster bewaarschool, Vriesestraat 122 rood.
r r
Wcijden, J. van der, melkslijter, Spuiweg 113. Weijden, J. van der, venter, Kromhout 98c. Wcijden, J. P. van der, kantoorbediendo., Lange Breestraat 20.
Weijden, M. van der, schilder, Lange Breestr. 20raorö.
Weijden, M. P. van der,'L. Brees.straat 20. Weijden, P. van der, Kon. Wilh.straat 3. Weijden, P. I. van der, boerenknecht. Zuidendijk 293.
Weijden, T. van der, voerman, 's Gravend.dijk 5c.
Wcijden W. A. van der, dekknecht. Kromhout 98c.
Weijden, W. G. K. van der, naaister, Nieuwstraat 31.
Wcijden, W. N. J., van der, timmerman, Lange Breestraat 20.
Weijts, J., smid, Singel 291. Wiarda, K., coupeur, Bleekersdijk 24. Wibbelink, J., ass. a.d. gasm.fabrick, Kon. Wilhelm.straat 11N
Wichers, H. J-., burgemeester der gemeente Dordrecht, Vrieseweg 28.
Wickenhagen. J. A. P., winkelbediende, Voorstraat 230.
Wiegcl-Sterk, wed. A. C., Koninginnestraat 41roo<Z
Wiegel, J. A., commies bij de posterijen, Koninginnestraat klrood.
Wickart, A., stoker, Vleeschh.straat 23. Wiekeraad., L., Kolfstraat SQrood. Wiel, A. van der, schoenm., Dijkstraat 1. Wiel, A. van der, arb., Schuitenm.straat 14. Wiel, A. H. van der, smid, Schuitem.str. 14. Wiel-Lukens, wed. C. van der, wink.i n kruid.waren, Kasperspad 76.
Wiel, J. van der, lantaarnpoetser, Nieuwstraat 16.
Wiel, M. J. van der, wink. in aardappelen, Schuitenm.straat 25.
Wiel, T. van der, stuurm., Nooidend. 59e. Wiel, W. van der, onderwijzeres, Nicuwstraai. 16.
Wielen,' P. van der, steenhouwer, Gcldcl.pad 34.
Wicmans, A. stoker, Nooidendijk 15. Wiemans-van den Hoek, wed. J)., Papetcrspad Qrood.
Wiemans, K., stoker, Noordendijk 15. Wienhoven, E. C., winkel juf f rouw, Sint Joriswcg 3S& rood.
Wienhoven, E. P., boekhouder, Singel 2. Wienhoven, G., schilder, Komatistr, 7. Wienhovcn, G., Hil 34.
Wicnlioven, G., timmerman, St. Jorisweg 38& rood.
Wicnlioven, H., pakknecht, \cst 171. Wienhoven, P., Lage Bakstraat G. Wienhoven-Schoonenberg, R., wink. in suikergoed, Hellingen _ 8.
Wieringa, K., hoofdcommies ter gem.secret.. Kon. Wilhelm.straat 4.
Wiertsenia, H., goederenklerk S.S., Mart.
Steijnstraat 43.
.Wiesmann. G. H., ketelmaker, Heil. 122rood. Wiggeïs, A. P. T., goederenklerk S.S., Havenstraat 8.
Wiggcrs, S, P., koopman te' water, , Noordendijk 33e.
Wildeman,
J., wink. in aardappelen, Wijngaordstraat 6.
Wildeman-Daniëls. wed. J. H., Spuiweg llSrood.
Wildschut, A., wink. in kruid.waren, De la Reijstraat 18.
Wildschut, G., wink. in kruid.waren, De la Reijstraat 18.
Wilgenkamp, H., arbeider, Glazenstraat S. Wiljes, O. de, koffie en theewinkel, Voorstraat 34.
Willaars-de Horn, wed. J., Bagijnhof 68". Willeboordse, A., kleerm., Zuidendijk 96. Willege, E. J. M. van, winkeldief, Voorstraat 180.
Willemen, A., schoenm., Riedijk 70. Willems, H., schilder, M. Steijnstraatl7rood Willeins, M. J., Wijnstraat 131. Willems, Th. A. G., reiziger, Vriesestraat 14rood.
Willemsen, D. J., kleerm., Wijnstiaat 40. Willemsen, ,H., onderw., Toul.laan 37roorf. Willemsen, J., broodb., Toul.laan 48. Willemsteïn, H., bliksmjder, Brouwersdijk 4. Willemstein, J., kleerm., Reeweg (zuid) 4. Willemstein, K., landarb., 's Grav.dijk 106. Willemsteijn, B., postiljon, Hillestr. 4Srood. Willemsteijn, K., arbeider, Zuïdend. 235. Willemsteijn, L., arbeider, Zuïdendijk 213. Willemstijn, H., varensgezel,
ïolbrugstraat Lz. 18.
Willemstijn, J., vischkoopersknecht, ïolbrugstraat Lz. 18.
Willemstijn, J., -\vijnkoopersknechfc, Schuitenm.straat 12.
Willemstijn, K., bliksl., Zuidendijk 22. Willemstijn, M., machinist,
Schuitenm.straat 2.
Willigen, A. van, arbeider, Lijnbaan 35. Willigen, C. van, houtdraaier, Raamstr. 23. Willigen, C. J. van, stoker, Riedijk 64rood. Willigen, F. W. van, smid,
Lindenstraat QBrood. '
Willigen, J. L. van, kantoorbediende, Lindenstraat QSrood.
Dames Mode-Artikelen. , l Woon 1.
315
Wilmes, H. A., banketb., Bleekersdijk 2a. Wilnies, J., lithograaf, Bleekersdijk 2a. Wilmes, J. G. J., wink. in sigaren, Bleekersdijk 2a.
Wilmes, W. H. A., smid, Bleekersdijk 2a. Wils, Auc;., oliefabrik., N. haven 7Ï, Wils, A. I. A. J., koopm., Nieuwehavcn 73. Wilschut, P., pakliuiskn.' Kaspersp. 46ct. Wilschut, P., liandelsreiz-, Dubbeld.weg 24. Wilschut, W., tuinman, Weesk.dijk 4c. Wind, H. J-, sleepb.kapt., Boomstr. Srood. Windhaus, H., machinist, Riedijk Qlrood. Windt, A. van der, banketbakker, Voorstraat 329.
Wingerde, A. van, Komatistraat 62. Wingerden, B. van, bliksl.. Noordend. 78/. Wingerden, C. van, verlakker, Kolfstr. 35. Wingerden, D. van, tabakskerver, ïoul.laan 2Qij.
. Wingerden-van Eijsden, wed. J. van, Kolfstraat 24rood'.
Wingerden, L. van, bliksl., Noordend. 78Z. Wingerden-Kroonen, L. van, K. Breestraat Hrood.
Wingerden, P. van, smid, Toul.laan 20y. Wingerden-de Griek, wed. P. van, Lindenstraat 2.
Wingerden, P. J. van, blikslager, ïoul.laan 20#.
Wingerden, S. van, griendwerker, Heil. 491S. Winkelman, A. H., Bleekersdijk 43rood. Winkelman-de Waal, wed. J. C., wink. in kruid.-waren, Vriesestraat 34.
Winkster, A., kleermaker, Kromhout 28. Winkster, C., Waschvrouw, Kolfstr. 45rootf. Winkster, G., huisschilder, Boogjes 35. Winkster, G., onderwijzeres, Boogjes 35. Winkster-van Dijk, wed. H., Vriesestr. 80". \yinsen-van Rekum, wed. P. van, wink. in 'kruid.waren, Paul Krugstraat 16.
Winter, Dr. A., wiskundig adviseur Maatschij Dordrecht, Joh. de Wittstraat lla
Winter-Pianje, wed. K. J. de, winkel, in- boter en kaas, Wijnstraat 44.
Winters, J., vernisstoker, Binnenw.vest 30. Winters-den Breejen, wed. J.,
Binnenw.vest 30.
Wip, J,, arbeider, Noorderstraat llrood, Wirta.'G., machinist, Noordendijk 74e. Wisboom Verstegen, D., notaris, Grootekerksbuurt 5.
Wisbrun & Liffmann, wink. in modcart., Voorstraat ISO-
Wisse, J. D., arb., Hcerh.suisstraat 10. Wisse, J. W., gasfitter, Kromhout 48. Wisse, W. J., smid, Wijngaardstr. IGrood. Wissitik, G. A., petrol. venter. Geldel.pad 7. Wit, A. de, wink. in kruid.waien, Singel 52. Wit, A. de, machinist, Noordendijk 74c. Wit, A. de, opperman, Krommend. 9c. Wit, A. de, Dubbeld.weg 213c. Wit-Brussaard, wed. A. de, Hellingen 16e. Wit-Wapperom, wed. A. C. de, Singel Slrood Wit, A. M. de, behanger, Voorstraat 22. Wit, B. de, grafmaker, Bloemstraat 2. Wit, B. de, arbeider, Dubbeld.weg 213&. Wit, C. de, schoenm., Gravenstraat 29, Wit, C. de, grafmaker, Bloemstraat 19, Wit, C. de, bloemist, M. van Holystr. IQrood. Wit, C. A. de smid, Gr. Spuistraat U. Wit, F. de, schoenm., Hellingen 166. Wit, F. W. de, stoker, K. Breestr. Srood. Wit, E. W. de, barbier. St. Jorisweg 33. Wit, G. de, blikslager, Kr. Elleboog 43. Wit, H. de ,smid, Mariënbornstraat 39. Wit, H. de, pakhuiskn., Singel 52,urood. Wit, J. de, arbeider, Riedijkstraat 18. Wit, J. de, tapper, Gravenstraat 29. Wit, J. de, zaadhandelaar, J. Catsstraat 52. Wit, J. de, zakkendr., Kr. Elleboog 77(2. Wit Jr., J. de, telegrambeste]Ier, Gr. Spuistraat 11.
Wit Sr.. J. do, kleerm., Gr. Spuistraat 11. Wit-Gips, wed. J. de, Binn.w.vest \2rood. Wit, J. H. de, timnierm., Kr. Elleboog 5rood. Wit, P. de, behanger, Voorstraat 22. Wit, P. de, venter in fruit, Museumstr. 7. Wit, S. de, kistenmaker, Spuiweg 59. Wit, Ritnon de, wink. in kruid.waren, Voorstraat 209.
Wit, Th. de, tuinman, Singel SQL
Wit, ï. L. de, arbeider, Kr. Elleboog^ 50. Wit Jr., W. de, venter in fruit, Museumstraat 7.
Wit Jr., W. de, bliksl., Mariënb.straat 39. Wit Sr., W. de, wink. in fruit,
Museumstraat 7.
Wit Sr., W. de, timmerm., Mariënb.straat 39. Wit, W. J. de, arb.. 's Gravend.dijk 30. Witman, J. A. A., arb., ïorensraafc \5rood. Witstij n, A., koop vrouw in manufact., Tolbrugstr. Wz. Qrood.
Witt, M. de, Steenstraat ISrood. Witte, E., stoker, Riedijk 4. Witte.J., stoker, Riedijk 4. Witter, A., tabaksnijder,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 78
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 78
Titel:
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
78
Jaar:
1908
Vf-.fi•••
'
148 149 Weeskiiidereiidijk.
S J. Dolk. A. Dolk. A. Jans.
10 S. Staal. '
12 L. Monster. 14 A. Jansen. G. A. Jansen. Wed. H. Jansen-van Leer
16 H. G. Jansen. 18 A. van der Linden. Wed. A. Vuijk-de Vrié
20 G. van Driel. "Wilgenboscli. l Stal en koetshuis.
• B. van der Plank. K. van Ballegooijen.
3 Wed. D. Ploeg-van Twis A. Venis.
5 J. de Jong. l7. C. de Jong.
7 J. Smaal. N. Smaal. A. Smaal.
9 G. Strik. J. Strik.
11 Bergplaats. 13 J. H. Looman. 15 P. J. van Kan. 17 Stoomkuiperij en kisten fabriek van P. Looman
19 J. P. Oschatz. 21 C. de Vries. 23 Kantoor van Spijcr- Brothers.
2a I. van Twist. 2 H. Koster. rood C. van den" Andel. „ J. W. van Utiecht.
4 Verv. nummer. 6 Boterfabrick en kantoor van Albei's Coöperatieve Creameries Limited.
a Bergplaats.
8 Motorfabriek van Gebr. Laarman.
10 P. Lammens. rood Kantoor en bakkerij van P. Lammens.
12 Onbewoond.
WillemstraAt. Wolwcvcrshavoïi.
l Steenkolenbcrgplaats. 3 Maga/Jjn van schcepsbc- hoefton.
Wolwevershaven.
Brood M. L. Volgraaf. „ A. Kas.
a F. Volgraaf.
5 Tuin. 7 N. Boodenburg. 9 E. J. Klavenujden.
11 A. J. Hageman Jr. 13 Wed.CJ.Gips-Plukhooij. P. E. Gips. D. Gips.
15 H. S. Haan. 17 Mr. A. Sigmond. 19 Bergplaats. rood Herman van der Sande „ G. van der Sande. „ A. C. van der Sande
21 Wed. J. Ophorst-Bau- duin.
C. Ophorst. -
23 Mr. J. Jonker P.Hzn. 25 J. S. J. Vrïesendorp.-^, 27 Wed. J. S. Kaempff- Anspacb.
29 B. Kuipers, ïl A. J. Masion.
33 Onbewoond. 35 Bergplaats. rood N. M. Bouvy.
37 Mr. P. Blufesé van Oud- Alblas.
9 Onbewoond, l Mr. J. Salomonson. 3 W. H. van der Horst van Lil.
5 Bergplaats. rood Onbewoond.
7 Kantoor-en pakhuis van de Alg. binnenl. stootn- vaartmij.Verschure & Co.
rood G. Bouman. ) Steenkolcnbcrgplaats.
' Kantoor en pakhuis van Sclioutcn & Co.
'—55 Bergplaats. rood A. van der Minne. „ Wed.H.dcIou£h- van der Minne.
— „ M. Kluit. — „ L. Page.
57 A. C. Volker Azn. 59 A. P. C. Volker. 61—63 Vcrv. nummers. 65 Wijnpakhuis en kantoor van P. C. de Groot.
67 C. L. van Herwaarden. rood Kantoor der Eerste Nederl. Schcepsvcr- bandmaatsehappij.
"\Volwovcrsluivoii.
69 L. D. Vliegcnthart. 71 C. Hageman.
'
W. H. Bothof. N. A. Bothof. A. Boer.
-
75 P. C. Loopuijt.' 77 Onbewoond. 79 Bergplaats.
Wijnbrug.
l Koffiehuis. rood P. W. M. Niese.
3 Drukkerij en kantoor van H. de Graaf.
203rootZ Kantoor van Mr. A. H. Nebbens Sterling.
Wijngaardstraat.
I7rood G J Grootenboer Sr. ,, J. G. Grootenboer. ,, G. Grootenboer Jr.
l H. Stam. rood A. H. Buijtenhek.
3 Aardappelliandel. rood J. Meerman. „ J. B. Meerman. 3, B. Koster.
'24:rood Pakhuis. 5 C. Ouborg. A. K. Grollé.
7 P. Riddcrhof. J. P. Jungcr. M. Beijcr.

9 P. Gouloozc. rood W. Boozen. „ P. J. van Bijl.
11 P. W. Molenaar. 13 Pakhuis. rood B. van der Best.
15 Pakhuis. rood P. J Coomans. a F. Trip. a rood J. P. J. Stavast.
2» „ G. van Wijngaarden. 'Jrood H. J. L. Cornclisse. „ Wed. P. _V. Brocrc- vjin Prooijcn.
„ W. W. Brocro.
17 Pakhuis. rood C. Bijnaarcl. ,, H. A. Bozuwa.
19 Pakhuis. rood Onbewoond, ft J. A. van Osch.
f
73 Wed. C. E. van der Sande La Coste-dc longh.
Wijngaardstraat
19ft rood L. Bogert. & F. L. Voogfc. & rood W. Tuk. c „ P. Kemp. d A. Joppe. d rood Wed. W. A. de Visser-v, d. Vorm.
d „ J. de Visser. d „ P. J. J. de Visser. e H. Lounian. e rood A. Wedemeijer. / N. van den Bemt. f rood J. Wedemeijer. g P. C. Stam. g rood M. Schouten. 'k „ J. Th. Knoppers. i G. J. Boos. i rood J. H. Vleeshouwers. i ' „ J. C. Vink. ƒ C, N. Dekker. j rood K. Kroon.
21 Timmermanswerkplaats. 23 Wed. J. H. Beuk-de
Koning.
25 Wed. L. de Sterke- Besemer.
A. de Sterke. rood H. Miener.
27 W. Zondervan. rood M. Goedvree. „ P. van Eijk.
IQrood A. Kamberg. „ W. J. Wisse.
29 Barbierswinkel van J. H. Kraal.
rood J. H. Kraal.
31 S. Buijtenhek. M. Mulders.
. H. Mulders.
33 J. P. van den Dobbelsteen. rood J. A. Eichhorn.
35 H. van der Klooster. C."H. van der Klooster.
rood C. Gijbels.
SGrood Brandgang. 37 J. J. C. Baas. rood G. J. "Uitdenbo- gaard Sr.
„ G. J. Uitdenbo- gaard Jr.
„ J. Uitdenbogaard.
39 S. L. Barto. rood J. W. van der Wal.
41 H. Kerseboom. rood J. van Duist. „ A. Bax.
43 P. Evers. W. C. Evers.
"Wijngaardstraat.
43 Wed. B. Jonkers-Stoel. 45 P. Backer. 47 P. de Bondt.
2 Bergplaats. rood J. van der Teen Sr. „ A. van der Teen. „ C. J. van der Teen. „ J. van der Teen Jr.
4 Wed. P. M. Wetzel-Ver- poorte.
6 J. Wildeman. rood L. Marcus. „ P. van Son.
8 Wed. A. Volkert-Koster. rood A. van Dalen.
10 H. Traarbach. P. Traarbach.
12 J. M. Scheeris. rood A. P. Buedisueli.
14 Beddenmakerswerkpl. 16 Timmermanswerkplaats. rood Wed. J. B. Bozuwa- Tieleman.
18 Pakhuis. rood J. Kilian. „ N. Jansen.
20 Pakhuis. rood A. J. G. Miener. „ J. P. H. Miener.
22 Timmermanswerkplaats. rood H. te Veldhuis.
Qrood A. de Bidder.
24 Pakhuis. rood Wed. Th. Nederlof- Walgers.
26 D. van Leewverden. . Wed. B. Hansum-Viveen.
28 J. J. Verhoeven. Wed. J. Valk-Kleppe. rood M. A. Buijtenhek. „ C, Versluis. „ J. A. van Leeuwen.
30 J. M. Dekker. P. Dekker.
32 Pakhuis. 34 J. H. Wedemeijer. C. Wedemeijer. H. Wedemeijer,
36 A. M, Naglé. rood P. Chasselet.
38 Th. van Eijsden. 40 F. Bobbers. 42 G. Ekelmans. &rood Wed. A. Kraal- Ponsen.
K i -- T» „ Th. H. van Kesteren 44 Bergplaats. '
Wijngaardstraat. Wed. P. den Boef-
Verheij. A. Ponsen.
46a A. van Welie. a H. L. van Welie. 5 Onbewoonbaar. c Onbewoonbaar.
48 A. Verschoor. rood H. Verwillïgen.
50 A. Vlot. rood Wed. D. Crans-van Efferen.
„ P. Crans. „ C. N. Crans. „ Wed. J. C. van Doorn- van Efferen.
„ Th. Werkhoven. -
52 P. de Waard. A. de Waard.
25rood J. L. Norbart. Wed. G. Vlieg-Bode- gom.
a G. J. de Booij. a L. J. Jongeleen. 6 A. H. de Leeuw. c P. van den Heuvel. d C. de Wagenaar Sr. d C. de Wagenaar Jr.
56 P. Chastelet. Wed. J. Heude-Gouds- blom.
58 J. H. Wedemeijer. 60 G. van Heek. rood C. A. Bonte.
62 P. Stoel. rood Wed. J. den Bczemer- van Efferen.
64 Verv. nummer. 66 Wed. C. Kop-Spoel. J. Kop.
68 Pakhuis. rood Sigarenfabriek van J. H. Ploegers.
70 J. H. Ploegers. Wijnstraat. Palingstraat.
l B. J. E. Bijkens. J. Visser. P. J! Cremers.
3 G. Gcriïtse. H. H. van den Nieuwhof. C. J. Hartzheim.
5 Wed. H. Seply-Vrolijk. B. Gcersinga. H. Pannekoek.
1 1 •
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 79
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 79
Titel:
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
79
Jaar:
1908
150 151
Wijnstraat. PaUngstraat.
Srood H. B. M. van der Slik 7 Broodbakkerij en winkel rood J. G. Littooij. „ G. I. van Drunen. „ A. Osinga.
9 Pakhuis. rood P. Pietersv „ Sigarenfabriek.
11 Pakhuis. rood Wed. C. Matthijssen- Jalvingh.
„ J. P. Mattliijssen. „ W. H. Mattirijssen. „ G. Mattiiijssen.
13 A. Lammers. 15 C. Pels.' A. J. Kramer.
17 C. M. Nusteling. rood J. E van den Dorpel. „ A. J. van den Dorpel.
19 Winkel en werkplaats. rood J. A. J. Jansen Ma.-
nenschijn.
21 M. Sperling. L. van der Wende.
23 J. H. Braun. M. C. Verkerk. rood A. P. Dahn. „ J. H. Dahn. „ T. Dalni.
a Bergplaats. a rood J. Kranendonk. & Onbewoond. c J. Nagelmakers.
25 Pakhuis. rood J. C. Hagcnmn. „ J. W. Hageman.
27 Verv, nummer. 29 Steenkolenbcrgplaats. rood A. Tuk.
31 Wijnpakhuis van J. van Oldenborgh & Zonen.
33 P. Sturrus. 35 P. E. F. Böger. S. E. Böger. A. G. H. Vink.
«l hII
37 P. J. van Horssen. rood Wed. J. de Grauw- van Hoesel.
„ S. W. de Grauw.
39 Magazijn van antiquitei- ten van P. J. v, Horssen.
41 Kantoor en wcrkpl. van de Maatslj. Tuinbouw en Zaadhandel G. J. Sax.
43 J. J. van den Bijlaardt.
Wijuslraat. Palingstraat.
43 J. J. M. M. Steemers. 45 J. C. van Hasselt. 47 Wed. J. M. van Walsem- Weggeman Guldemont.
J. van Walsem. M. A. Dirks.
49 A. J. Hageman Sr. rood L. H. Verslagers Sr. „ L. H. Veislagers Jr. „ H. Verslagers.
51 Magaz. van rijwielen van- H. v. Randwijk & Co.
a Fabriek van rijwielen van H. van Randwijk & Co.
53 G. C. Bosch. 55 Th. A. B. Gelissen 57 W. Kleijn Ezn. 59 Bureel van 's Rijkswater- staat.
M. Ch. E. ^ongaerts.
61 Roomsch Katholiek Ziekenhuis. J. Broos.
63 Roomsch Kath. Kerk. Schrijverssiraat.
65 Roomsch Kath. Paioclii- ale jongensschool.
67 Kantoor en wijnpakhuis van A. J. Rutten Jr.
rood A. J. Rutten Jr.
69 Mr. J. M. Rens. 71 Kantoor van Mr. J. M. Rens.
73 Kantoor en distillceiderij van M. van Zanten.
jood M. van Zanten. ,, M. C. van Zanten. „ I. van Zanten. „ J. Th. Jonkers.
75 Magazijn van verlichting en verwaiming van H. 0. Wiist.
jood H. C. Wüst. „ H. Ch. A. M. Wüst „ M. M. van Bork.
77 Dr. J. J. Haver Droeze. J. Evera.
79 Handel in wijnen en ge- distilleerd van H. J. A. Verreijdt.
rood H. J. A. Verreijdt. „ G. L. A. E. Hazelhoff- Roelfzeraa.
„ 0. M. van Drooge.
Wijnstraal. ScJirijversstraat.
IQrood Ch. Buttinger. „ A. E. Volkers.
81 M. Prins. Kantoor Raad van beroep. Kantoor Algem. Ned. Verbond. Kantoor van M. Prins.
Gravenstmat.
83 A. J. de Jong. 85 A. H. de Vos. 87 A. A. Colonibijn van Raamsdonk.
J. M. Ch. Cruijff. M. A. J., La Grappe Dominieus.
89 Vciv. nummer. 91 J. C. Schotel. rood Bergplaats.
93 In aanbouw. 95—97 Verv. nummers. 99 J. W. van Leuven. L. C. van Leuven-van der Lee.
Th. Lugten. M. C. Reijeis.
101 D. van de Lindt. * H. van Tongeren. D. Bol.
103 Kantoor. E. van den Berg.
105 Verv. nummer. 107 Beigplaats. rood Wed. E. Remerij- van der Burg.
„ E. Th. C. Rcmerij.
109 Pakhuis. 111 Magazijn van antiquitei- ten van J. Schotel J.Rzn.
J. Schotel J.Rzn. J. S. van der Wal. N. Schotel. G. Schotel.
W, van den Berg.
113 Magazijn van gasorna- menten van P, Eranken.
P. Eranken Sr. J. Erankon. P. Franken Jr.
rood L. G. do Jamaer. „ W. J. de Jamaer. ,, E. A. de Jamaer. „ J. Th. J. de Jamaer.
115 Bijouterïowinkel van J. Touwen.
Wijiistraat. Gravenstraat.
115 G. Baijens. J. H. Baijens.
J17 C. H. W. Tappe. E. G. G. Tappe. Dr. B. van Rijswijk.
119 E. van Overbeek. J. A. van Overbeek. I. van Tijn.
121 Kantoor van Verbroek & Zoon, kassiers. A de Ruiter.
123 C. J. J. Verbreek van Nieuw-Beijerland.
125 Dr. A. J. van de Ven. H. C. S. Beijers.
127 Waag. rood Ned. Bell Telephoon- Maatschappij.
129 Kantoor van Stoop & Zn. kassiers.
L. Visser.
131 Sociëteit „Amicïtia". J. A. Nonnekes. M. J. Willems. J. H. van der Sande.
133 J. Vertregt. 135 Beddenmagazijn van J. Vertregt.
E. C. A. ^J. Christan. N. M. Christan-van den Berge.
P. D. Schuller tot Peur- sum.
137 L. Rijkens. GorcumsveerJioofd.
2 Wed, E. van Loon-van Herp.
G. van Loon. ,
rood C. Schijvens. „ T. A. de Lint.
4 Smcdeiij. rood M. Mampaeij.
6 A. H. Roest. J. N. Roest. rood J. N. Blaauw. „ Wed. A. Blaauw- van Eden.
8 P. Vervoort. J. W. Claassen.
10 G. van der Sijde. A. van Dijk.
12 Wed. J. B. Zahn-Monté. E, C. Monté. M. J. Monté.
IVïjnstraat. GorcumsveerJioofd,
14 P. Verhoeven. W. P. Hofman.
16 Wed. D. S. Monté-van Hulst.
18 Fabriek en kantoor van verduurz. levensmiddelen van K. de Wijs Jzn.
20 J. E. C. de Wijs. 22 A. Huiskens.
,
24 Timmermanswerkplaats. rood J. C. Jonkers.
26 J. van der Spek. N. Biïse. W. Brand. W. Los. H. van den Boogaard. H. W. Walker.
28 J. H. Kalse. J. J. C. Kalse. H. M. C. Bulens.
30 J. Brosman. W. M. Lobé. C. van den Adel.
32 C. M. B. van Doorn. rood BI. Kahan. rood Wed. I. Kahan-Levie. „ K. Maagendans Sr. „ L. Maagendans. „ K. Maagendans Jr. „ J. Vleugel.
*
34 J. Wensch. rood H. de Kiewit.
36 Schilder werkplaats ^van J. Wensch.
rood Wed. J. A. Vos- Altena.
JllaUensteiger.
38 Azijnmakerij „de Fortuin" Eirma J. G.vanOverbeck.
rood P. Arenoe. „ Wed. C. Quast-Vcr- poorten.
40 C. van der Meet-Westveer. J. J. van der Meet. D. J. Willcmsen. J. Kerkhof. D. Kerkhof.
42 Wed. J.Verburg-Schouten. C. Verburg. J. B. Schanstra. I. M. H. Giessen.
-, A. L. Molendijk. J. T. Boxsem. J. van Lunenburg.
-
"Wijustraat. Mattensteiger.
44 Wed. K. J. de Winter- Planje.
rood M. A. van de Ven.
46 P. Prins. I. Prins. L. J. H. de Leijer.
48 Kantoor en vischhandel van C. B. Eijgenraam.
W. P. A. M. Eijgenraam. rood H. F. J. van Eijsden. „ J. de Koningh.
50 H. de Mandt. 52 J. P. Waals. C. Schimmel.
C. E. W. HplI. rood C. M. van Deinse.
56 Wed. P. H. van Hoffen- van der Koog.
58 Bergplaats. rood C. H. van Kamen.
60 H. van Dongen. rood J. van Dongen.
62 Bergplaats van glas en aardewerk van H. R.
Aangevoorfc. rood H. Th. Schenau.
64 J. Dirksen. H. Layendecker.
66 B. J. B. Verhagen. rood P. Kip. „ Wed. C. Verhagen- S teenbekkers.
„ A. van der Koogh.
68 P. van den Bos. F. S. de Voogd van der Straaten.
J. H. de Voogd van der Straaten.
70 Jacobus de Voogd. Kraansteiger.
72 Erf. 74 M. de Zeeuw. P. de Zeeuw. H. J. Logger. W. C. Ivnikman—van Dijk.
J. van Dongen.
76 N. de Visser. C. M. de Visser. B. de Visser. Wed. A. Blijdenstein- Schot.
78 W. H. van Bilderbeek. 80 Verv. nummer.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 80
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 80
Titel:
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
80
Jaar:
1908
s*
> 152
WJjnstraat. Nieuwbrug.
82 Verv. nummer. 84 Mi'. J. R. de Koning. 86 Kantoor van Hooghwin- kcl & Co. kassiers. A. van Son.
88 A. van Leest. J. M. van Leest. rood Kantoor der Begrafe- nisvereeniging.
,, J. Flipse Azn.
90 Wed. J. Germ-Aaits. J. Th. C. Schermers.
92 Schilder-werkplaats van Adr. Schotel.
rood A. Schotel. ,, U. C. Bonjer.
94 J. Sterk van de Weg. 96 Pakhuis. rood Scheikundig Laborato- rium van^Med. Doet. H. B. S. Hommers.
„ W. J. Kramer,
98 Kantoor van de Kat & Co. kassiers.
jood H.C.Ph.deHosbonFzn. „ Wed. P. Bender-Colté. „ P. J. F. van dei- Kloot.
a Veigaderlokaal van de Chr. Jongel. veieeniging. „Samuel".
100 Markttciiein. 102 Boteibeuis. rood Openbare leeszaal. ., Th. W. Polet. „ AVed. Th. W. Polct- van den Bergli.
104 Pakhuis. 106 Vcrv. nummer.
Wijnbrug.
108 Wed. C. J. Singcls- Hoidijk. B. L. Singels. P. C. Singels. J. J. Mastenbroek. E. Schalij.
R. E. Hattink.
110—112 Kantoor der brand- verz. Mij., .Holland". W. van Hulst.
114 A, Bueninck.
' 116 Onbeloond. 118 Kruidenierswinkel van Jan van den Anker.
,
"Wijnstraat. Wijribrug.
118 H. Brand. 120 Pakhuis. 122 P. Coenegrachts. 124 Winkel. Maatschij. van Spaarzegels.
A. Kruis.
126 B. B. F. de Hosson. Wed. H. C. Th. de Hos- son-Löbler.
128 Th. P. J. Luijke. G. van Houtum.
rood W. van de Weg. 130 Onbewoond. 'Zakkendragersstraiit.
2 Zakkendragershuis. rood T. Stuurman.
4 H. van der Koogh. F. van der Koogh. G. H. van der Koogh.
6 Verv. nummer. 8 H. C. Slokkers. 10 J. H. Terlouw.
jood Wed. J. Terlouw- Duivenbode.
12—18 Pakhuizen. 1 Zuidoud Ijk.
l G. van Eek. 3 A. Hancmanse. 5 A. van der Sijde. a H. Kolstors.
7 W. Freeu. 9 D. Ccnse.
J
11 H. Boom. 13 L. Onderwater. 15 L. Busink. 17 F. van der Eest. M. van der Rest.
19 Zondagsschool. 21 W. Schippers. 23 G. Klein. 25 C. Monster. 27 B. van Pelt. 29 D. Nelcmans. 31 P. Busink. Wed.
Zeeuw.
33 A. Monster. 35 B. M. van der Rest. 37 A. Bezemer. 39 Z. van Schelt. 41 G. van der Waal. 43 J. van Rijn.
Zuidêndijk.
43 A. in 't Veld. K. van Tol. J. van der Linden.
45 Wed. S. Dorst-van Ham. A. Dorst. J. Dorst.
47 W. Kampman. 49—51 Bouwland. 53 A. Lugthart. 55 N. de Haas. 57 H. Schipper. C. Versluis.
59 P. J. van der Burgh. B. J. Voordendag.
61 A. Beerman. 63 A. Overgoor. 65 A. Monster. 67 A. van Vuren. 69 J. Nagtegaal. 71 T. _ Wolst. 73 J. "van Leeuwen. 75 C. van Prooijen. P. van Prooijen.
77 C. Monster. 79 C. Koremans. J. Koremans-de Zeeuw.
81 B. Heijstek. A. Heijstek.
83 B. Wolst. 85 A. van Pelt. 87 W. de Hoog. A. de Hoog.
H. Leonard-de
89 Th. den Hartog. 91 A. Berkhof. 93 B. van Dongen. 95 L. L. Beerman. 97 J. den Boer. 99 J. van Dongen. 101 C. van Brce. 103 P. Maasdam, 105 C. Robbemond. 107 C. Sleeuwenhoek. 109 L. Schaap. 111 P. Bijkerk. 113 C. Vlasblom. 115 Wed. A. Brand-Damme. 117 H. Vcrzijl. 119 R. Visser. 121 F. Dekker. 123 J. Kind. 125 P. Zantman. 127 C. in 't Veld. a J. Middelkoop.
129 C. Schipper. W. Schipper.
131 A. Wolst. W. de Bruijn.
133 A. Beider. Zuidendijk.
' 135 H. Stam. 137 H. van Ballegooijen. 139 Onbewoond. 141 L. van Heeren. A. Verzijl. Wed. A. Verschoor- Verhoeven.
A. C. Verschoor.
143 A. Moret Özn. 145—147 Erf. 149 J. Bezemer. 151—153 Erf. 155 J. Hoogenboom. L. Hoogenboom.
157 Wed. A. Goud-Lugthart. G. Goud. P. de Hoog.
159 L. van Pelt. 161 M. de Bruijn. H. de Bruijn.
163 M. de Bruin. 165 G. van der Weijde. 167 P. Vermei]. 169 D. Havelaar. 171 H. Arbacht. 173 Onbewoond. 175 A. Brussé. L. Brussé.
177 A. clc Bruijn. 179 H. van den Boogaard. 181 T. de Bruijn. 183 D. van Pelt. 185 B. van Pelt. Wed. J. D. tTimmerman- van Keppel.
187 Erf. 189 A. de Geus. 191 B. Kleijnendorst. C. Kleijnendorst.
193 J. Kool 195 P. A. Verzijl. 197 W. B. van Nes. rood Winkel in beschuit van W. B. van Nes.
199 A. Goud. 201 A. de Bruijn. 203 W. van de Graaf. 205 J. van der Wulp. 207 B. Monster. 209 J. Schreudeis. 211 Wed. M. Koos-Riedijk. J. Roos.
213 J. Willemsteijn. 215 C. Kleinendorst. H. van Pelt.
217 J. van der Graaf. 219 J. Havelaar. 221 C. Havelaar.
153 Zuidendijk.
223 C. Bothof. G. de Bruijn.
225 A. de Geus. 227 G. van der Linden. 229 C. Pmijmert. 231 A. Havelaar. 233 A. Dost. 235 K. Willemsteijn. 237 A. de Bruijn. 239 B. in 't Veld. 241 I. Naaktgeboren. 243 C. Boudewijns. 245 Wed. A. C. de Bruijn- Schaap.
L. Schaap.
247 Wed. K. Kind-van der \Linden. B. Kind. N. Kind. A. Kind.
249 J. de Vlaming. a, Onbewoond.
251 M. Andeweg Sr. A. Andeweg. M. Andeweg Jr. S. Andeweg.
a Melkinrichting.
253—255 A. Monster. 257 J. in 't Veld. K. in 't Veld. Wed.M. Voogt-de Kramer.
259 P. M. de Lang. 261 A. Schipper Sr. A. Schipper Jr.
263 A. Monster. 265 D. Schouten. 207 D. Kleijnendorst. B. Kleijnendorst Jr. B. Kleijnencloist Sr.
269 C. Schipper. 271 C. de Bruijn. 273 C. de Klerk. 275 Verv. nummer. 277 W. de Jong. . A. de Jong. L. Blokland.
279 A. van der Singel. 281 Onbewoond. 283 P. I. van der Wcijdcn. 285 W. Monster. 287 C. van der Graaf. 289 A. Monster. W. Kortman.
291 A. do Jong. 293 A. de Smokcr. H. de Smokcr.
295 Wed. K. Brand-van der Wcijdcn.
Zuidendijk.
297 Onbewoond. 299 T. Brand. 301 W. Belder. K.. Belder. L. Belder.
303 C. van den Boogaardt. A. van den Boogaardt.
305 B. Monster. 307 S. Grotenboer. 309 A. in 't Veld. 311 C. Mookhoek. 313.Bergplaats. 315 A. van Leeuwen. D. van Leeuwen. A. C. van Leeuwen. J. van Leeuwen.
317 Onbewoond. 319 Wed. W. van Leeuwen- Naaktgeboren.
321 C. Mookhoek. 323 B. Mookhoek.
2 Erf. 4 J. E. Dolk. J. Dolk. G. Dolk.
6 L. van Herwaarden. 8 W. Boerman. J. Boerman.
10 J. van der Rest. J. Romijn.
12 P. Langenbcrg. 14 J. J. van Vlaanderen. rood Broodbakkcrswinkel.
16 Bergplaats. 18 G. de Haas. M. de Haas.
20 P. van der Weijde. 22 J. Stam. C. Stam. K. Willemstijn.
24 C. den Brabcr. 26 J. Schcening. 28 G. van der Linden. W. C. van der Linden.
30 W. van der Linden, C. de Raadt.
32 A. Stam. 34—40 Terrein. 42 Wed. A. van der Groof- Stam.
44 J. Brand. 46 H. Vat. H. J. Motshagen.
48 A. Robbcinoncl. 50 C, van der Graaf. 52 W. van Haren. A. Schipper Sr.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 55
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 55
Titel:
Adresboek van Dordrecht, samengesteld ui het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
55
Jaar:
1908
102 103 Noordendijk.
ISrood P. Romijn. a A. Roos. a H. Roos. & E. de Graaff.
15 Watertoren. A. Wiemans. K. Wiomans. M. C. van der Klooster. D. J. Kuiters. H. W. C. van der List. L. Koster.
17 Erf. 19 P. van Schelt. 21 C. Braanker. 23 P. van Stek. Wed. W. de Heer-Naderon.
a G. Siglé. a H. Siglé. & J. Lawende.
25 A. de Groot. a H. Jacobs. & A. Ruitenberg.
27 G. van Dijl. A. van Dijl.
a H. Hoving. & P. van Dijk.
29 Bergplaats. rood C. C. Arbouw.
„ Kantoor vanBoonenfe van Hoogstraten & Zn.
31 M. F. Groen. Wed. C. Kuik-Halff.
a J. Vos. b 0. H. Hins.
33 Onbewoond. a H. W. Kramers. a H. A. Vos v. Avezathe. a rood W. Broens. & H. Brand. b C. van de Graaf. l rood G. J. Hagendoorn, c J. A. Wessels. c rood W. Stiegelis. d Onbebouwd. e S. P. Wiggers. e rood C. Uit den Boogaart. e „ K. "Uit den Boogaart. / T. W. Vernes. g Kantoor van, W. & M. van de Weg.
g rood W. L. Jonkers. g „ G. Stillebroer. h W. van der Velden. h rood C. de Grcef. i J. Kooijmans. i rood Wed. J. W. Kooij- nians-van der Steen- hovcn.
Noordondijk.
33cra J. A. Dekker. . aarood P. van der Ket. aa „ L. Mans. bb Onbewoond. bb rood P. van der Vlies. cc N. G. Spruijt. cc rood M. Koenen. dd J. Haksteen. ddrood D. de Bruin. ee J. W. Hageman. eerood C. Herweycr. // A. van der Sluis. f f rood Th. J. van der Eist. gg C. J. van iCerkvoort. ggrood F. Gerritsen. hk J. A. van 't Geloof. hh Wed. P. Dubbelman- Schenk.
m rood W. G. Kandcl. kh „ H. Oosting. w Bierbottelarij. U rood J. van Rijnen. ii „ Wed. G. Olthuis- Sirnons.
ƒƒ Cl den Bouwmeester, jj J. G. den Bouwmeester. jjrood A. van Son.
35 J. Scheepbouwer. rood A. van Ohastelet. a W. K. Leenders. a rood G. A. Gleijm. 6 H. Bosman. brood H. de Pagter. c S. L. Kerkhofs. c rood K. de Pagter. c ,, P. Noorland.
37 Erf. 39 H. C. de Bruijn. rood P. J. Grobben. „ R. Dijker.
41 Korenraolen. rood J. Mouthaan. a A. Hougee. a rood D. Zwaan. b H. C. Polkers.
43 H. Koopman. a J. Visser.
\oordeiirtijk.
43</ Wed. A. de Hom-van Efferen.
h A. van Herwijneri. Tl rood J. Prins. i J. H. Bozua. i rood M. C.v.Duivenboode. j C. A- van der Straaten. j rood J. P. de Boer.
45 C. Visser. rood'ïï. Verhoeven. a J. van der Kloet. a rood P. J- Pennock. b J. van Noort. b rood W. Hoogendijk. c N. van Hemert. d Wed. J. Kooke-Groe- nenberg.
d rood L. van der Linden. d „ J. A. van Helden. d „ H. Poots. e P. C. Hartman. / E. Th. Koster. g H. Leemans. h H. Nies. h rood G. van der Laars. A „ C. Kuiters.
47a A. Blom. ö H. Arbomv. c J. de Man.
49 J. G. Eijskoot. rood J. G. Baars. a A. van de Wetering. * a rood Wed. G. Schermers-, Schouten.
a ,, C. Schermers. a „ P. A. Jaarsma.
51 H. J. Lodders. rood Wcd.H.Poots-Vcrsijn. „ E. Poots.
53 J. B. Schroots. rood J. H. Gerdes. „ G. E. Stomer.
,
brood IJ. van Gosliga. *
b L. van Dongen, c G. H. van Vliet. d H. Oolbokkink. d H. A. van Emmerik. e Wed. A. van de Rest- Papeveld.
e W. van de Rest. / N. Laarman. / Wed. C. Swart-Vink. g A, van Her wijnen.
65a D Teerlink. b J. Bolijn. c W. C. Camerling. d E. Paerels. e F. Meijdam. / I. Duijzers. g J. Kamberg. AG. van Helden. i G. Broere.
57 Erf. 59a Onbewoond, b C. C. Ai-bouw. c O. Kraaijo. d C. C. Arbouw. rf H. van der Linden. e T. van der Wiel.
Noordendijk.
61 Tapperij. rood Onbewoond.
63 A. van der Giessen. rood Wed.E.C.H.Schmidt Jordan.
„ F. J. Schmjdt.
65 Wed. B. van Dijk-Ponsen B. van Dijk.
67 Wed. T. Stekelbos-Poots rood A. Saarloos.
69a Pakhuis. a rood Onbewoond.
b A. W. van Bale. c W. H. Heere. d J. Melgers.
, d J. den Hartog. e Wed. R. Kamberg-Rid- derhof.
e J. Kamberg. / A. A. Sontrop. g A. Borsje.. h A. Veth.
, i H. de Jager. j L. van den Heuvel.
71 Onbewoond. 73 J. van Veen. rood L. Janse.
75 P. L. Poldervaart. rood J.' Valk. „ J. Scheeres.
77a S. H. Barto. b A. Jens. c Wed. P. S. Boers-Vis- scher.
d J. Mikhout. e Wed. L. Visseher-van Jleegdenburg.
/'DJ. Ausum-Buijtenhek. g F. de Visser. h H. Kaper. i Wed. G. van der Wall- Abbema.
ƒ J. H. F. Muller. 79 A. M. Zoek.
' rood M. G. Reus. 81 J. P. Raijnmakers. *
L. A. Raijmaakers-Husen J. M. T. Pennock. rood A. Kortenbroek. A. H. Kortenbroek.
83 J. H. F. Pouleijn. J. A. Pouleijn-Stevens.
rood C. van den Noort. „ M. M. van den Noort.
3&ood A. du Hen. 85 J. F. Loekemeijci'. a Kruidenierswinkel van G. Wildschut.
, Noordentlijk.
85a rood. M. Kelfkens. 87 J. van Wijngaarden.
2a Bouwland. b Wed. J. van de Merwe- de Man.
b P. van de Merwe. c D. van Heerèn. d A. de Kievit. e C. de Kievit.
2 G. A. Recourt. 4 A. M. Eutóer. 6 W. van der Linden. 8 L. Kroos. J. Kroos.
10 Gebouw v/h. polderbc- stuur.
rood P. van Noort. a C. van der Hoeven. a J. van der Hoeven.
12 A, van der Hoeven. A. van der Hoeven.
'
14 D. de Haan. 16 A. Bras. 18a Onbewoond. 18'Wed. R. van de Graaf- Mbokhoek.
W. JM. van de Graaf.
20 C. van der Straaten. Bloemisterij van C. van der Straaton.
22 Schuur. 24 T. Wapperom, Sr. T. Wapperom Jr. rood J. W. van Prooijen.
26 H. van Noort. Jac. van Noort. Jan van Noort.
28 A. van de Merwe. C. van Rijn.
30 Houtzaagmolen „de Zwaan'-':
32 W. W. Röpcke. A. D. van de Weg.
34 Bloemisterij van J. Week- hout.
J. Weekhout.
a Wed. J. C. Zilverschoon- van -Vark.
a J. van Vark. b R. Kroos, c A, J. de Swart. d T. Mol. d J. H. Mol. e M. Groonenbci'g. c Wed. T. van Wolsnm. Ponsen.
'/ A. van der C raaf. ' Noordendijk.
34/ J. van~dèr Graaf. g W. K. Geense. g J. Geense. Ji Onbeloond. i C. van Gelder. j J. Kloot. k Wed. J. A. Janse-Maas. k D. M. Jansc. k A. M. Janse.
36 A. P. van Wclsum. M. Jillcba.
a J. Th. Ringeling. a F. M. Ringeling. a H. J. Schoolenberg. b Onbewoond, c N. Brillemans.
38(i J. Mik. ft H. Mik. 6 B. M. Giffard.
40 J. Ph. Bronkhorst. 42 Onbewoond. 44 P. Ai-bouw. C. P. Arbouw.
46 J. J. Stiegelis. 48 L. Koster. 50 C. J. van de Graaf. a G. J. Evers.
52a J. J. van den Bosch Sr. a J. J. van den Bosch Jr. a P. van den Bosch. b D. M. Kwakernaat. c S. Wulfse. c M. Wulfse. d H. E. Prenger. dW. D. Prenger. d H, J. van der Net. d J. Kranendonk. a P. Meeldijk. a L Meeldijk. a J. j\ïecldjjk. b J. E. Monté. e C. A. van den Heuvel. e rood 1 immer winkel. van A. F. Monté.
/ .J. W. de Kreij.
'g Th. G. van der Eist. h C. van der Wal. li M. J. de Bruin,
Wed. C. de Quartel-van Camp.
A. de Quortol. Wed. C. P. de Bruijn- Kr u ij mei.
J. Pluimcrt.
56 J. M. van den Heuvel. a B. van der Esch Sr. ft B. van der Esch Jr. a II. G. van der Esch.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
U heeft verfijnd op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum