Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
286 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 264
Titel:
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
264
Jaar:
1916
520
Bruin, F. de, hofmeester, Vrieseweg 31c Bruinsma, F., bankwerker, Celebesstraat *64 Brummen Sr., D. J. van, boekhandelaar, Groenmaiikt 12 Bruijn, H.Th.H. de, winkelbediende, Gen. van der Heydenstraat *279a (hoek van Strijsingel)
Campenhout, J. J. J. van, Wijnstraat *49 -Cloe, P. de, reiziger, Nieuwehaven 67 Cornelisse, N., inspecteur van politie, Levensverzekeringstraat 28
Dake, C. L., Javastraat *31 Dalebout, P., Papeterspad 2g Delft, P. van, stuurman, Singel 221 DesLoover, F. A., operateur, Vischstraat *G . Deugd, W. de, smid, Tesselschadestraat 30 Deurhoff, H., stempelmaker, Celebesstraat 68 Dongen, A. van, arbeider, Varkenmarkt 18e Dooren, W., arts, Dubbeldamsoheweg 164 Dooijes, A,, kinderjuffrouw, Vest 36 Erkéns, A., arbeider, Varkenmarkt *S5 Eijk Jr., W. van, sleepbootkapitein, Kromhout 3a Groenendijk, M., smid, Vondelstraat 88 Groesbeek, A. C., arbeider, Matenaspad 7g Guequierre, J. J., timmerman, lijnbaan *90 Gijzen, A. J. van, sleepbootkapitein, Steegoversloot *27 Harremanse, J. J., naaister, Eigenhaard 18 Hemmen, K., kelner, Burgem. de Raadtsingel 17 Hessink, C. E., kinderjuffrouw, Spui weg 88b Iprenburg, M, E., werkvrouw, Kromhout 10e
521
Smith, C.F.E., off. machinist 2e kl. b/d Kon.Marine, Reeweg (O.) *111 Streefkerk, W., photograaf, Lombardstraat *10 Struyk, P., arbeider, Prinsenstraat X4 Tooren, J, A. B. van, Javastraat *31 Valat, J. A.f stempelmaker, Bleekersdijk 18j Vatster, C., timmerman, Stek *7 Verloop, A., bankwerker, Singel 228a Vlies, P. de, rietwerker, Grootëkerksbuurt 40 Wal, P. van der, off. leger des heils, Riedtfk 38 Welter, M. L., arbeider, Paul Krugerstraat *41 _<o,', P. C. van, onderwijzer, Oudenhovenstraat *22
OVERLEDEN.
Beek, A. van, architect, Cornelis de Wittstraat *14; de weduwe woont aan hetzelfde adres.
Beenhakker, A., Hellingen 42
Boogaart, J. B. van den, tapper, Engelburgerbrug l ; de weduwe woont aan hetzelfde adres.
" V
Kagchel, P. C., politoerder, Sophiastraat *41 Kesler, M. J., winkel juf f rouw, Voorstraat 200/202 Kiele, A., bankwerker, BnitenwaJevest 20f Klein, J. G., mach. bankwerker, De la Reestraat 17 Kleppe, G., waterbouwkundig opzichter, Matenaspad 3c Koopmans, A. C. E., onderwijzeres, Dubbeldamscneweg 60 Kop, L., timmerman, Toulonschelaan 64w Kraaij, D. de, glasetser, Vriesestraat l Krabbendam, F. J. M„ Nieuwehaven 41 Krebs-Bosoh, A. J. E., Vriesestraat l Krijgsman, A., ijzel-werker, Martinus Steenstraat 14 Kuipers, B., oand. notaris, Wolwevershaven 29 Leeuw Jr., A. de, bankwerker, Krommendiijk *20 Leéuwenstein, I. J. L., machine-teekenaar, Willemstraat 19 Loch, A. B., koperdraaier, Voorstraat 7 Meeburg-Fran'ken, A., Wijnstraat 113
Jamse, J. P. M., tijd. ambtenaar ter secretarie te Lisse, Kromhout 81 Jorissen, A. J., timmerman, Sophiastraat 38
Bosch-Schepers, Wed. W., Voorstraat 353 Bras-van der Wal, Wed. A., Toulonschelaan 64y Bruii'n, A. de, Huifgensstraat 49 Bruin-Ponsen, Wed. J. de, 's Gravendeelschedijk 23 Bruijn, G. W. de, Nieuwbrug *2/4 Buijfi-Schouten, Wed. H., Hellingen 49/20 Buijtenhek, J., arbeider, Hooge Bakstraat 23 ; de weduwe woont aan hetzelfde adres.
Duytsen, C. J. den, hand. in brandstoffen, Oranjepark 12; de weduwe woont aan hetzelfde adres.
Hosson, H. P. P. de, smid, Wijnstraat *90; de weduwe woont Wyn- straat 126.
Houwelingen-Kandel, Wed. B. van, Vest *70 Kooijman, J. J., kantoorbediende, Singel 101 Kuiters, H. E„ modiste, Spuiweg 37a Kuiters-Vrijdag, Wed. J, C., Steegoversloot 6 Leeuwesteijn, T., Hoekstraat *22 ; de wed. woont aan hetzelfde adres, Lighaam, J. H., sigarenmaker, Voorstraat 157 Lintz, J. W., ontvanger der Gem. Dordrecht, Sint Jorisweg 41 ; de we- duwe woont aan hetzelfde adres.
Morks Jzn., G.", directeur banketfabriek, Voorstraat 404; de weduwe woont aan hetzelfde adres.
Oosterwaal, J. L., schipper, Veersteiger 1; de weduwe woont aan hetzelfde adres.
Meilegers, J. H., bankwerker, Reeweg (Oost) 53 Mierlo-Wilmer, Wed. G., Vest *12 Mulder, E., marinier, Violenstraat 32 Nadort, A. van de, 's Gravendeelschedijk 139 Nanning, A. F., Vest *67d Nonnekes, J. A., zetkastelein, Wijnstraat 131 Noordzij, J. P., winkelbediende, Reeweg (Oost) 51 Bel, J., timmerman, Gravenstraat 21 Beskens, A.M., counouso, Generaal van der Hetfdenstraat *279a (hoek
van Strijsingel)
Petten, P. van, broodbakker, Varkenmarkt 74 Rensen, Th. M., winkeljuffrouw, Voorstraat 180 Sande, E. M. C. van dei*, BinnenkaJkhaven 27
Ponsen-Akkerman, Wed. J., Bagy'nhof 68/18 Robbers, F., wink". in kruid, waren, Wyngaardstraat 40 Schelt, L. van, Singel 237bb; de weduwe woont aan hetzelfde adres. Schuurman, Th., boekbinder, Riedijkstraat-24 ; de weduwe woont aan hetzelfde adres.
Sy'sens-van den Dorpel, Wed. A„ Augustynenkamp 22a Thobé-van Rüiswijk, Wed. J. B., Cornelis de Wittstraat 38a
VERHUIZINGEN BINNEN DE GEMEENTE. (De TEGENWOORDIGE woonplaats Is vermeld.)
Aardenne, A. M. V. van, arts, Buitenkalkhaven 2a Abeelen, A. van den, arbeider, Krommendyk *21 Aken, J. van, hand. in brandstoffen, Grootefeerksbuurt 29 Akkermans, J. F. L., bankwerker, Vest 47c
L*.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 285
Titel:
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
285
Jaar:
1916
'­" -'t] G^n^ 1^1 1^1 ï^ 1^1 ^p i^» i^i i^ ^ ^i i^» i^i 1^1 i^i^i^ii^^n^i ^ïi^i i!y ï^ ^ iKïKtK ^K^P^ ^ ^
Firma W* B, A. Güpther^ I^ordrecht* INSTOUMENTMAKEIi; ­^ OPTICIEN? .; ­ }V;
Groenmarkt 50—52* — Telefoon; Iriterc, 567. Speciaal Magazijn van fijne
Fijnst ;Engelsch ­.Zweedsch^­'puitsch en Eransch; fabrikaat. ­ ^­V ; > '." '^'. ­­ . ­ '­. BÈKRbÖND^EX.GOÜDEN' MEDAILLE.' -','
JRISGy .SLIp:,:PG)|I][S:. *********
.Specialiteit in fijne Amerikaansche Optiek*
Speciaal adres tot het vervaardigen .van BRILLEN en P IN C E­N EZ volgens 'voorschriften van H.H, Oogartsen!
­.
Moderne Optische Inrichting, voorzien' van de nieuwste Amerikaansche Op­ tische Machines. ­ ­'. ­ ­ ' ­ . ­'• ­" ­ '
; SPÉCIAL • E AFDEELING .' REPARATIE EN SPOEDBESTELtlNG! , OrthopaëdisclièJnricfeting
tot het vervaardigen van Kunstledematen en Apparaten .
»• •­ *««» ' ' .".
.. \ ­VOLGENS DE NIEUWSTE SYSTEMEN; ;.;. /'•[/.­.' f BRElIKBAISlbEN EN, BANDA0ES;•
' ••'; ­ ' '­v ­­" u ... ­ •
; J :>; irC>.
. Steun' ch Platvoëtzolèn t­'.r , speciaal naar den voet vervaardigd.
.*
:Ehönola Vleugels en Piano's. (Reproductie­spel der pianisten.)
HET ESTRELLA­ORGEL (Reproductie Orkestwerken.)
*• »***»**»•«• **
***«••••**• ***********«•**• * t VERHUREN, * » »*«»**«•**• »*•*«**«***••*** * . , * ..­,*.­ . •
t REPAREERËN. ;t , INRUILEN. • »*. ­ * .
Stemmen bij abonnement: OQK TE DORDRECHT,
GEBR.'RIJKEN & DE LANGE Gedempte Binnenrotte 1
,. . ­ ROTTER­Q.AM..V.­ TELEFOON '2599, •
TELEFOON. 2599. ' PÏ
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 286
Titel:
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
286
Jaar:
1916
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 280
Titel:
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
280
Jaar:
1916
552 553 _
Broodbakkerij en Verbruiksvereen. „Samenwerking­", Coup
­ Buitengewone School voor Lager Onderwijs
Bureau van Consultatie » voor Vaccinatie
Bu rgerayondschool
Burgerlijk Armbestuur »
Burgerlijken Stand, Ambtenaren van den
Begrafenisfonds
Bijbelgenootschap, Nederl C.
„Caecilia", Mannenkoor
Cei­cle Consulaire a Dordrecht Chrisfe. Geref. Gemeente »
» »
derwijs, Vereeniging voor Christ. Bewaarschool
Patroonsvereen. „Boaz"
» School L. O. voor on­ en min­ vermogenden
» School a/d Mijl op Geref. Grondslag, Vrije
Christ. Scholen te Dordr. op Geref. Grondslag, Vrije
Clara & Mariahof College van Zetters
Collegium Medicum
Bijbelgenootschap, Britsch en Bui­" lenlandsch
Broodbakkerij en Verbruiksvereen. „Vooruit", Coöp
Bladz. ­40 40 25 21
2
42 42
45 40
14 13
Historische Kiesvereenig. ... 47 Middelbaar­ en Hooger On­
23 26 35
26 26 25
— 21 S
Commandeurs­Vereenig. (De) „Jan van der Heijden"
Commissarissen van 0])pertoezicht over de Korenmeters
Commissie Arbeidsbeurs »
keloosheid Algemeenen Kunstzin Ondersteun, tegen Wer­ ter bevordering van den
Commissie tot Wering van School­ verzuim
Commissie van aanslag voor de HijksinkomstenbcMsting
Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart
Commissie van schatting voor de Uijksinkomstenbelasting
Commissie voor de Beurs van Koop­ handel
19 52 2
• 2 2
Commissie Restauratie Groote kerk 18 »
17 24 S
15 8
2
„Calvijn", Ned. Ilerv. Vereeniging 4] Centraal Drankweel' Comité
Commissie voor de Graan­ en Zaad­ markt
Commissie voor de Rijnvaart »
\ W 23
.',...'.' 20 31
Consultatie, Bureau van
Consuls, Vice­consuls en Consulaire Agenten
CoÖper. Verbruiksvereeniging, Dor­ drechtsche
Coöp. Beetwortelsuikerfabriek Put­ tershoek
Coöperatieve Vereenigingen
Credietvereeniging, de Dordrecht­ • sche Onderlinge
D.
„Dageraad, de", Vereeniging David, Geref. Zondagsschool
Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnsen
Disstricts­Arbeidsbeurs
„Diversa sed Una", Letterk. genoot­ schap
Domeinen en Registratie
Doofstommen en Blinden, Instituut voor
Doopsgezinde Gemeente »
Dorcas
„Dordrecht", Kiesvereeniging Dordrechtsch Museum
» » » »
Fanfarekorps Huisvlijtschool
Hypotheekbank school voor meisjes
Dordrechtsche Onderl.Credietveree­ niging
Drankbestrijding (N. O. P. C.) Vereen, tot
»
Drankweer Comité, Centraal T.
Drentsche Veen­ en Middenkanaal Maatschappij
Industrie­ en Hudsh.
27 17
Dordtsche Stoombootmaatschappij 14 Drankbestrijdersvereen, Kruisver­ bond „St. Michiel"
™1G
40 40 40 40
reïdend Godsdienstonderwijs
„Door en voor 't Volk", Mannen­ koor
School voor yoorbe­ "
17 29
Diaconessenarbeid, Vereem'g. voor 30 Diergeneeskunde in Nederland, Mij. tot bevordering der
17 8­ 27
• 12 28 44
39 47 17 43 27 17
50 7
4
Bladz, 2
15
voor Volksvoorlezingen 17 14
14 10
40 14
40 17
„Concordia", Gemengde Zangver.... 44 Consulaire Agenten
Bladz. E.
„Eensgezindheid, de", Ziekenfonds 31 »
Dordr.
„Eerbied in Gods Huis", R. C. Ver. 42 Eerste Hulp bij Ongevallen
vereeniging Effatha
Electriciteitsbedrijf Entrepot, Vrfi
»
Zondagsschool P.
45 30
27 4
14
Ernst en Vrede, Kiesvereeniging... 43 Evangelisch­Luthersche Gemeente 12 Evangelische Maatschappij
Fabrieken, Kamer van Kooph. en 13 Fabrieks­, Haven­ en Transportar­ s (R. K.) „St. Willebror­
beider• dus"
Fonds van Dongen
Football­CIub (D.F.C.) G.
Garnizoen Gasfabriek
­Gemeente­Archief bestuur
Christen »
» » » »
v »
Gemeentesecretarie werken
den der »
Gemengd koor „Dordrecht"
Geneeskunst, Nederl. Maatschappij ­' tot bevordering der
keuringsdienst
ontvanger, Bureau reiniging
scholen, Ver. van Hoof­ scholen
49 38 36
33 4
Geheelonthoudersvereen. Dordr. ... 41 » »
41 3 l
4 3 5
24 27
2 4
44 5
Geneeskundig1 adviseur der Gem. ... 4 Geneeskundige der politie Geneeskundigen
19 19
Geneeskunst, Nederl. Maatschappij tot bevordering der (Centrale or­ ganisatie van Ziekenfondsen) ... 31 Gereformeerde Kerk
Gevangenen, Ned. Genootschap tot zedelyke verbetering der
»­ kolonie
12 39
„Gewapende Dienst", Fonds Gezondheids­commissie
34 49 37
Geref. ... 41 Nationale
41 29
Handelsavondschool tooneel­
Graan­ en Zaadmarkt, Commissie voor de
„Gix)an van Prinsterer", Propagan­ de­club
Bladz. 2
47
Groene Kruis, Het, Ziüd­Holl. Ver. 30 Groote kerk, Commissie restauratie 18 Gustaaf Adolf Vereen., Ned Gymnasium
H.
Hachnosas­Ourgiem, Vereeniging... 39 Hagjelverz. Maatschappij, Alg. Ned. Onderlinge
Handels­ en Kantoorbed. „Mercu­ rius"
Handelsmaatschappij, Ned. Corres­ pondentschap
Hanna, Chr. Zondagsschoolver. „Harmonie, de", Sociëteit
Haven­, Loods­ en Veerdienst
Heilgymnastiek en Massage, Inrich­ ting voor
Heilige Geest­ en Pesthuis ter Nieu­ wekerk, Het ...:
Heiligen der laatste dagen.Zondags­ school
Herhalingsschool v/h Departement Dordrecht der Mij. tot Nut v/h Algemeen
„Herstelling, de", Ziekenfonds
Herstellingsoorden, Ned. vereen, tot oprichten enz. van
Hervormd Bestedelingenhuis
„Het Vaderland Getrouw", vereen. oud­strijders
52 23
48
Handels­ en Transportbedr. te land 48 Handels­, Kantoor­ en Winkelbed. „St. Franciscus van Assië"
., 48 16
29 15 4
27 37 29 25
41 22
„Hercules", Gymn. en Athletiekver. 35 Herhalingsscholen, Gem
26 30
39 21
33
Holl. Maatschapij van Landbouw... 16 Hoofden van Gemeentescholen, Ver. van
Hoofden van Scholen, Ver. van in Nederl
Hoogdrukwaterleiding »
Houtsnijklassè Gem
27 27
4
Hoogere Burgerschool, Cliristelijke 24 »
Hotel­, Koffiehuishouders enz., Ver. van
„Godsdienst en Leven", Vereen. ... 41/43 Huiseigenaren, Vereen, van fe Godsdienstonderwijs
Huis van Bewaring 28 Huisvesting van de arbeidende klas­
22 34 34
Hoop der Toekomst, Ned. vereen.... 40 Horlogemakers, Bond van
27 10 34
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
U heeft verfijnd op:
Sluit het Verborgen Museum