Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
286 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 264
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 264
Titel:
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
264
Jaar:
1916
520
Bruin, F. de, hofmeester, Vrieseweg 31c Bruinsma, F., bankwerker, Celebesstraat *64 Brummen Sr., D. J. van, boekhandelaar, Groenmaiikt 12 Bruijn, H.Th.H. de, winkelbediende, Gen. van der Heydenstraat *279a (hoek van Strijsingel)
Campenhout, J. J. J. van, Wijnstraat *49 -Cloe, P. de, reiziger, Nieuwehaven 67 Cornelisse, N., inspecteur van politie, Levensverzekeringstraat 28
Dake, C. L., Javastraat *31 Dalebout, P., Papeterspad 2g Delft, P. van, stuurman, Singel 221 DesLoover, F. A., operateur, Vischstraat *G . Deugd, W. de, smid, Tesselschadestraat 30 Deurhoff, H., stempelmaker, Celebesstraat 68 Dongen, A. van, arbeider, Varkenmarkt 18e Dooren, W., arts, Dubbeldamsoheweg 164 Dooijes, A,, kinderjuffrouw, Vest 36 Erkéns, A., arbeider, Varkenmarkt *S5 Eijk Jr., W. van, sleepbootkapitein, Kromhout 3a Groenendijk, M., smid, Vondelstraat 88 Groesbeek, A. C., arbeider, Matenaspad 7g Guequierre, J. J., timmerman, lijnbaan *90 Gijzen, A. J. van, sleepbootkapitein, Steegoversloot *27 Harremanse, J. J., naaister, Eigenhaard 18 Hemmen, K., kelner, Burgem. de Raadtsingel 17 Hessink, C. E., kinderjuffrouw, Spui weg 88b Iprenburg, M, E., werkvrouw, Kromhout 10e
521
Smith, C.F.E., off. machinist 2e kl. b/d Kon.Marine, Reeweg (O.) *111 Streefkerk, W., photograaf, Lombardstraat *10 Struyk, P., arbeider, Prinsenstraat X4 Tooren, J, A. B. van, Javastraat *31 Valat, J. A.f stempelmaker, Bleekersdijk 18j Vatster, C., timmerman, Stek *7 Verloop, A., bankwerker, Singel 228a Vlies, P. de, rietwerker, Grootëkerksbuurt 40 Wal, P. van der, off. leger des heils, Riedtfk 38 Welter, M. L., arbeider, Paul Krugerstraat *41 _<o,', P. C. van, onderwijzer, Oudenhovenstraat *22
OVERLEDEN.
Beek, A. van, architect, Cornelis de Wittstraat *14; de weduwe woont aan hetzelfde adres.
Beenhakker, A., Hellingen 42
Boogaart, J. B. van den, tapper, Engelburgerbrug l ; de weduwe woont aan hetzelfde adres.
" V
Kagchel, P. C., politoerder, Sophiastraat *41 Kesler, M. J., winkel juf f rouw, Voorstraat 200/202 Kiele, A., bankwerker, BnitenwaJevest 20f Klein, J. G., mach. bankwerker, De la Reestraat 17 Kleppe, G., waterbouwkundig opzichter, Matenaspad 3c Koopmans, A. C. E., onderwijzeres, Dubbeldamscneweg 60 Kop, L., timmerman, Toulonschelaan 64w Kraaij, D. de, glasetser, Vriesestraat l Krabbendam, F. J. M„ Nieuwehaven 41 Krebs-Bosoh, A. J. E., Vriesestraat l Krijgsman, A., ijzel-werker, Martinus Steenstraat 14 Kuipers, B., oand. notaris, Wolwevershaven 29 Leeuw Jr., A. de, bankwerker, Krommendiijk *20 Leéuwenstein, I. J. L., machine-teekenaar, Willemstraat 19 Loch, A. B., koperdraaier, Voorstraat 7 Meeburg-Fran'ken, A., Wijnstraat 113
Jamse, J. P. M., tijd. ambtenaar ter secretarie te Lisse, Kromhout 81 Jorissen, A. J., timmerman, Sophiastraat 38
Bosch-Schepers, Wed. W., Voorstraat 353 Bras-van der Wal, Wed. A., Toulonschelaan 64y Bruii'n, A. de, Huifgensstraat 49 Bruin-Ponsen, Wed. J. de, 's Gravendeelschedijk 23 Bruijn, G. W. de, Nieuwbrug *2/4 Buijfi-Schouten, Wed. H., Hellingen 49/20 Buijtenhek, J., arbeider, Hooge Bakstraat 23 ; de weduwe woont aan hetzelfde adres.
Duytsen, C. J. den, hand. in brandstoffen, Oranjepark 12; de weduwe woont aan hetzelfde adres.
Hosson, H. P. P. de, smid, Wijnstraat *90; de weduwe woont Wyn- straat 126.
Houwelingen-Kandel, Wed. B. van, Vest *70 Kooijman, J. J., kantoorbediende, Singel 101 Kuiters, H. E„ modiste, Spuiweg 37a Kuiters-Vrijdag, Wed. J, C., Steegoversloot 6 Leeuwesteijn, T., Hoekstraat *22 ; de wed. woont aan hetzelfde adres, Lighaam, J. H., sigarenmaker, Voorstraat 157 Lintz, J. W., ontvanger der Gem. Dordrecht, Sint Jorisweg 41 ; de we- duwe woont aan hetzelfde adres.
Morks Jzn., G.", directeur banketfabriek, Voorstraat 404; de weduwe woont aan hetzelfde adres.
Oosterwaal, J. L., schipper, Veersteiger 1; de weduwe woont aan hetzelfde adres.
Meilegers, J. H., bankwerker, Reeweg (Oost) 53 Mierlo-Wilmer, Wed. G., Vest *12 Mulder, E., marinier, Violenstraat 32 Nadort, A. van de, 's Gravendeelschedijk 139 Nanning, A. F., Vest *67d Nonnekes, J. A., zetkastelein, Wijnstraat 131 Noordzij, J. P., winkelbediende, Reeweg (Oost) 51 Bel, J., timmerman, Gravenstraat 21 Beskens, A.M., counouso, Generaal van der Hetfdenstraat *279a (hoek
van Strijsingel)
Petten, P. van, broodbakker, Varkenmarkt 74 Rensen, Th. M., winkeljuffrouw, Voorstraat 180 Sande, E. M. C. van dei*, BinnenkaJkhaven 27
Ponsen-Akkerman, Wed. J., Bagy'nhof 68/18 Robbers, F., wink". in kruid, waren, Wyngaardstraat 40 Schelt, L. van, Singel 237bb; de weduwe woont aan hetzelfde adres. Schuurman, Th., boekbinder, Riedijkstraat-24 ; de weduwe woont aan hetzelfde adres.
Sy'sens-van den Dorpel, Wed. A„ Augustynenkamp 22a Thobé-van Rüiswijk, Wed. J. B., Cornelis de Wittstraat 38a
VERHUIZINGEN BINNEN DE GEMEENTE. (De TEGENWOORDIGE woonplaats Is vermeld.)
Aardenne, A. M. V. van, arts, Buitenkalkhaven 2a Abeelen, A. van den, arbeider, Krommendyk *21 Aken, J. van, hand. in brandstoffen, Grootefeerksbuurt 29 Akkermans, J. F. L., bankwerker, Vest 47c
L*.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 285
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 285
Titel:
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
285
Jaar:
1916
'­" -'t] G^n^ 1^1 1^1 ï^ 1^1 ^p i^» i^i i^ ^ ^i i^» i^i 1^1 i^i^i^ii^^n^i ^ïi^i i!y ï^ ^ iKïKtK ^K^P^ ^ ^
Firma W* B, A. Güpther^ I^ordrecht* INSTOUMENTMAKEIi; ­^ OPTICIEN? .; ­ }V;
Groenmarkt 50—52* — Telefoon; Iriterc, 567. Speciaal Magazijn van fijne
Fijnst ;Engelsch ­.Zweedsch^­'puitsch en Eransch; fabrikaat. ­ ^­V ; > '." '^'. ­­ . ­ '­. BÈKRbÖND^EX.GOÜDEN' MEDAILLE.' -','
JRISGy .SLIp:,:PG)|I][S:. *********
.Specialiteit in fijne Amerikaansche Optiek*
Speciaal adres tot het vervaardigen .van BRILLEN en P IN C E­N EZ volgens 'voorschriften van H.H, Oogartsen!
­.
Moderne Optische Inrichting, voorzien' van de nieuwste Amerikaansche Op­ tische Machines. ­ ­'. ­ ­ ' ­ . ­'• ­" ­ '
; SPÉCIAL • E AFDEELING .' REPARATIE EN SPOEDBESTELtlNG! , OrthopaëdisclièJnricfeting
tot het vervaardigen van Kunstledematen en Apparaten .
»• •­ *««» ' ' .".
.. \ ­VOLGENS DE NIEUWSTE SYSTEMEN; ;.;. /'•[/.­.' f BRElIKBAISlbEN EN, BANDA0ES;•
' ••'; ­ ' '­v ­­" u ... ­ •
; J :>; irC>.
. Steun' ch Platvoëtzolèn t­'.r , speciaal naar den voet vervaardigd.
.*
:Ehönola Vleugels en Piano's. (Reproductie­spel der pianisten.)
HET ESTRELLA­ORGEL (Reproductie Orkestwerken.)
*• »***»**»•«• **
***«••••**• ***********«•**• * t VERHUREN, * » »*«»**«•**• »*•*«**«***••*** * . , * ..­,*.­ . •
t REPAREERËN. ;t , INRUILEN. • »*. ­ * .
Stemmen bij abonnement: OQK TE DORDRECHT,
GEBR.'RIJKEN & DE LANGE Gedempte Binnenrotte 1
,. . ­ ROTTER­Q.AM..V.­ TELEFOON '2599, •
TELEFOON. 2599. ' PÏ
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 286
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 286
Titel:
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
286
Jaar:
1916
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 280
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 280
Titel:
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
280
Jaar:
1916
552 553 _
Broodbakkerij en Verbruiksvereen. „Samenwerking­", Coup
­ Buitengewone School voor Lager Onderwijs
Bureau van Consultatie » voor Vaccinatie
Bu rgerayondschool
Burgerlijk Armbestuur »
Burgerlijken Stand, Ambtenaren van den
Begrafenisfonds
Bijbelgenootschap, Nederl C.
„Caecilia", Mannenkoor
Cei­cle Consulaire a Dordrecht Chrisfe. Geref. Gemeente »
» »
derwijs, Vereeniging voor Christ. Bewaarschool
Patroonsvereen. „Boaz"
» School L. O. voor on­ en min­ vermogenden
» School a/d Mijl op Geref. Grondslag, Vrije
Christ. Scholen te Dordr. op Geref. Grondslag, Vrije
Clara & Mariahof College van Zetters
Collegium Medicum
Bijbelgenootschap, Britsch en Bui­" lenlandsch
Broodbakkerij en Verbruiksvereen. „Vooruit", Coöp
Bladz. ­40 40 25 21
2
42 42
45 40
14 13
Historische Kiesvereenig. ... 47 Middelbaar­ en Hooger On­
23 26 35
26 26 25
— 21 S
Commandeurs­Vereenig. (De) „Jan van der Heijden"
Commissarissen van 0])pertoezicht over de Korenmeters
Commissie Arbeidsbeurs »
keloosheid Algemeenen Kunstzin Ondersteun, tegen Wer­ ter bevordering van den
Commissie tot Wering van School­ verzuim
Commissie van aanslag voor de HijksinkomstenbcMsting
Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart
Commissie van schatting voor de Uijksinkomstenbelasting
Commissie voor de Beurs van Koop­ handel
19 52 2
• 2 2
Commissie Restauratie Groote kerk 18 »
17 24 S
15 8
2
„Calvijn", Ned. Ilerv. Vereeniging 4] Centraal Drankweel' Comité
Commissie voor de Graan­ en Zaad­ markt
Commissie voor de Rijnvaart »
\ W 23
.',...'.' 20 31
Consultatie, Bureau van
Consuls, Vice­consuls en Consulaire Agenten
CoÖper. Verbruiksvereeniging, Dor­ drechtsche
Coöp. Beetwortelsuikerfabriek Put­ tershoek
Coöperatieve Vereenigingen
Credietvereeniging, de Dordrecht­ • sche Onderlinge
D.
„Dageraad, de", Vereeniging David, Geref. Zondagsschool
Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnsen
Disstricts­Arbeidsbeurs
„Diversa sed Una", Letterk. genoot­ schap
Domeinen en Registratie
Doofstommen en Blinden, Instituut voor
Doopsgezinde Gemeente »
Dorcas
„Dordrecht", Kiesvereeniging Dordrechtsch Museum
» » » »
Fanfarekorps Huisvlijtschool
Hypotheekbank school voor meisjes
Dordrechtsche Onderl.Credietveree­ niging
Drankbestrijding (N. O. P. C.) Vereen, tot
»
Drankweer Comité, Centraal T.
Drentsche Veen­ en Middenkanaal Maatschappij
Industrie­ en Hudsh.
27 17
Dordtsche Stoombootmaatschappij 14 Drankbestrijdersvereen, Kruisver­ bond „St. Michiel"
™1G
40 40 40 40
reïdend Godsdienstonderwijs
„Door en voor 't Volk", Mannen­ koor
School voor yoorbe­ "
17 29
Diaconessenarbeid, Vereem'g. voor 30 Diergeneeskunde in Nederland, Mij. tot bevordering der
17 8­ 27
• 12 28 44
39 47 17 43 27 17
50 7
4
Bladz, 2
15
voor Volksvoorlezingen 17 14
14 10
40 14
40 17
„Concordia", Gemengde Zangver.... 44 Consulaire Agenten
Bladz. E.
„Eensgezindheid, de", Ziekenfonds 31 »
Dordr.
„Eerbied in Gods Huis", R. C. Ver. 42 Eerste Hulp bij Ongevallen
vereeniging Effatha
Electriciteitsbedrijf Entrepot, Vrfi
»
Zondagsschool P.
45 30
27 4
14
Ernst en Vrede, Kiesvereeniging... 43 Evangelisch­Luthersche Gemeente 12 Evangelische Maatschappij
Fabrieken, Kamer van Kooph. en 13 Fabrieks­, Haven­ en Transportar­ s (R. K.) „St. Willebror­
beider• dus"
Fonds van Dongen
Football­CIub (D.F.C.) G.
Garnizoen Gasfabriek
­Gemeente­Archief bestuur
Christen »
» » » »
v »
Gemeentesecretarie werken
den der »
Gemengd koor „Dordrecht"
Geneeskunst, Nederl. Maatschappij ­' tot bevordering der
keuringsdienst
ontvanger, Bureau reiniging
scholen, Ver. van Hoof­ scholen
49 38 36
33 4
Geheelonthoudersvereen. Dordr. ... 41 » »
41 3 l
4 3 5
24 27
2 4
44 5
Geneeskundig1 adviseur der Gem. ... 4 Geneeskundige der politie Geneeskundigen
19 19
Geneeskunst, Nederl. Maatschappij tot bevordering der (Centrale or­ ganisatie van Ziekenfondsen) ... 31 Gereformeerde Kerk
Gevangenen, Ned. Genootschap tot zedelyke verbetering der
»­ kolonie
12 39
„Gewapende Dienst", Fonds Gezondheids­commissie
34 49 37
Geref. ... 41 Nationale
41 29
Handelsavondschool tooneel­
Graan­ en Zaadmarkt, Commissie voor de
„Gix)an van Prinsterer", Propagan­ de­club
Bladz. 2
47
Groene Kruis, Het, Ziüd­Holl. Ver. 30 Groote kerk, Commissie restauratie 18 Gustaaf Adolf Vereen., Ned Gymnasium
H.
Hachnosas­Ourgiem, Vereeniging... 39 Hagjelverz. Maatschappij, Alg. Ned. Onderlinge
Handels­ en Kantoorbed. „Mercu­ rius"
Handelsmaatschappij, Ned. Corres­ pondentschap
Hanna, Chr. Zondagsschoolver. „Harmonie, de", Sociëteit
Haven­, Loods­ en Veerdienst
Heilgymnastiek en Massage, Inrich­ ting voor
Heilige Geest­ en Pesthuis ter Nieu­ wekerk, Het ...:
Heiligen der laatste dagen.Zondags­ school
Herhalingsschool v/h Departement Dordrecht der Mij. tot Nut v/h Algemeen
„Herstelling, de", Ziekenfonds
Herstellingsoorden, Ned. vereen, tot oprichten enz. van
Hervormd Bestedelingenhuis
„Het Vaderland Getrouw", vereen. oud­strijders
52 23
48
Handels­ en Transportbedr. te land 48 Handels­, Kantoor­ en Winkelbed. „St. Franciscus van Assië"
., 48 16
29 15 4
27 37 29 25
41 22
„Hercules", Gymn. en Athletiekver. 35 Herhalingsscholen, Gem
26 30
39 21
33
Holl. Maatschapij van Landbouw... 16 Hoofden van Gemeentescholen, Ver. van
Hoofden van Scholen, Ver. van in Nederl
Hoogdrukwaterleiding »
Houtsnijklassè Gem
27 27
4
Hoogere Burgerschool, Cliristelijke 24 »
Hotel­, Koffiehuishouders enz., Ver. van
„Godsdienst en Leven", Vereen. ... 41/43 Huiseigenaren, Vereen, van fe Godsdienstonderwijs
Huis van Bewaring 28 Huisvesting van de arbeidende klas­
22 34 34
Hoop der Toekomst, Ned. vereen.... 40 Horlogemakers, Bond van
27 10 34
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 281
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 281
Titel:
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
281
Jaar:
1916
5 555
Bladz. 27
Hulp­Spaarbank „Dordrecht" van het N. O. G
Hulpstrafgevangenis
Hypotheekbank, Dordrechtsche Hypotheken enz., Bewaring der
I.
In­ en Uitwendige Zending, Vereen/ voor
Industrieschool voor meisjes Invoerrechten J.
„Jeanne d.Arc", Schietvel'. (R. K.) 46 »
Schiet­ en Scherm­ vereeniging (R. K.)
Jongeliedenkring „Josia", Christel. Geref.
Jongelings­vereen. „Eben Haezer", Christ
Jongelings­vereen, „Gideon",Christ. Ger
Kadaster
Kamer van Arbeid voor de Bouw­ en aanverwante bedrijven
Kamer van Arbeid voor de Voe­ dings­ en Genotmiddelen
Kamer van Koophandel en Fabrie­ ken
Kamermuziek, Vereeniging Kantongerecht
Kantoorbedienden, Vereen, van
Keuringsdienst, Gemeentelijke J anderbewaarplaats Kinderziekenhuis
Kinderkleeding, Vereeniging Kindervoeding
Kinderzorg, Vereeniging Klokkenist
Kantoor­ en Handelsbed. (Chr.), Ner. Vereen, van
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen
46 42 42 42
„Jongens van Jan de Witt", Vereen. 36 K.
8
14 14 13
• 43 10
47 47 42
4
Kies­ en Propagandavereeniging ... 47 Kiesvereenigmgen, Kerkelijke
43 37 37 37 30 37 5
26 27
„Inter Amicos", Rederijkerskamer 45 Internaat van adsp. adelborsten b/d Zeemacht
27 7
Irene, Stadseyangelisatie, Vereen. 41 Israëlieten, Mij. tot Nut der
39
17 16
10 17 8
se te Dordrecht, Ver. tot verb­... 49 Huisvlijtschool, Dordrechtsche
Hulpbank
Knip­ en Borduurcursus „St. Lud­ wina"
Koningshof
...................................... .................................
..........................................
Koophandel en Fabrieken, Kamer van
Korf balafdeeling „Oefening kweekt ­ Kracht"
Kraamvrouwen en Pasgeborenen, Vereen, tot betere verzorging van
„•
Bladz. 39
21 13
Korenmeters, Commissarissen van oppertoezicht over de ............... 2
................................... 36
' minvermogende ........................ 30 Kraamvrouwen, Ondersteuning van 38 „Kracht door Oefening", Dordr. gynm. Vereeniging .................... 35
Kuns t na Arbeid", Mannenkoor ..'. 44 Kunstverzameling van Bilderbeek 18 Kunstmin, Gebouw ..................... 45 Kunstzin, Commissie ter Bevorde­ ­ ring van den Algemeenen ......... 17 Kwartguldensvereeniging .............. 38 Kweekschool, Christelijke ............. 25 » »
Gemeente ................ 24
• voor de Zeevaart ...... 15 L.
„Laat de Kinderkens tot Mij ko­ men", Zondagsschool
................. 29
Landbouw, Holl. Maatschappij van 16 Landbouwkolonie, Ned. Mettraij .... 50 Landbouwwinterschool
................. 2J
Landstorm, Vrijwillige ................. 33 Landstorm, Wielrijders ................. 33 Landverhuizers, Toezicht op het vervoer en doortocht der ......... 51 Landweer
....................................
» » »
» » »
Lenghenhof
y> »
» 33
Lawntennis­Club .......................... 36 Leeszaal en Bibliotheek, Openbare 17 Leger des Heils
Levensmiddelen en Brandstoffen, Gem. bureau voor
Loods­, Haven­ en Veerdienst tatieve
........................... 42 Barmartigheidsw. 21
Muziekkorps ...... 43 Zondagsschool .... 29
\ ' Bladz. M.
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst
Mij. tot Nut der Israëlieten » » van 't Algemeen
»
» van Nijverheid »
Maria­Vereeniging >> Weldadigheid
Maclünistenschool, Marine Macht van het Kleine, De
„Mairan­Atha", Chr. harmonieffezel­ schap
Marine Machinistenschool Marktwezen
". » Schietvereeniging
43 39 50 14 38
27 37
43 37 27 4
Megadlé Jethomiem, Vereeniging ... 39 Melkslijtersvereeniging
35 l1/
„Merwebode", Postduivenvereen. ... 46 „Merwede", Algem. Verzek. Mij. ...
46
„Merwevlucht", Postduivenvereen. 46 Metaalbewerkersgilde (R. C.) St. ­Eloij"
'. 49
Metselaars­Patroonsvereeniging .... 35 Middelbaar Technisch Onderwijs, Vereeniging voor
Middelbare School voor meisjes Militie­Commissaris
Militieraad, Secretaris
'Misjènes Zekeiniem, Vereeniging ... 39 „Moed, Beleid en Trouw", Vereen. 34 Mosterdzaadje, het, Zondagsschool 29 Museum (zie ook Kunstverzame­ ling van Bilderbeek) Museum, Dordrechts
» »
„Oud­Dordrecht" Zuid­Afrikaansch
Muziekschool Muziekverenigingen N.
................................. 22 ..................... 52
Lich. Opvoeding, Bond voor ......... 35 Liedertafel „Zanglust" ................. 44 Locaal Riijkstelefoonnet
«.
................ 15 ...... 4
Loodswezen ................................. 9 „Louis Bouwmeester", Dordr. Too­ neelvereeniging ........................ 45 Lijkverbranding, Vereen.voor facul­
..................................... 31
Naai­ en Handwerkkrans der Vrijz. Herv
Naaikrans „St. Cunera" „St. Martha"
Nat. Chr. Geheelonthoudersvea1 Natuurkundig Genootschap
»
N. B. G. A., Onderafd. „Dordrecht en'Omstreken"
39 39 39 41 17
47
„Nederland en Oranje, Dordrecht­ sche Scherm­ en Schietvereen.... 46
„Nederland en Oranje", Kiesvereen. 47 Nederlandsen Fabrikaat, Vereen.... 14 »
Nederlandsche Bank, Agentschap van de
Nederlandsche Handelsmaatschij.,
Verbond, Algemeen... 17 16
24 23 34 34
Nederl. Herv. Gemeente »
Correspondentschap
» »
ring der Geneeskunst
Éladz. 16 10
» Vereen. „Calvijn".... 41 Israëlietische Gemeente
Maatschajjpij tot Bevorde­
Neder! Maatschappij voor Tuin­ bouw en Plantkunde
(voor drankbestrijding) »
Notarissen
Nijverheid, Maatschappij van O.
Officieren, Sociëteit Weduwen en Onderwijz. Propagandaclub
» Oudheidkundige Bond Protestantenbond
Nieuw Malthusiaansche Bond Noorden, Het, Vereeniging
'19 16
Nederl. Onderwijzers Genootschap 27 »
40 18 41 52 52 10 14
15
„Onderling Belang", Vereeniging ... 34 Ondersteuning' van Behoeft.Kraam­ vrouwen, Vereeniging tot
38
Ondersteuninigsfonds, Oud Kathol, 31 »
Weezen van Militairen Ondersteuningsfondsen
Onderwijzers, Bond van Ned »
R. K
17 18 18 44 43
Diocesaan Ver. van 28
Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland, Vereen, van Christ. 28 Onderwijzers, Genootschap Ned. ... 27 Ongevallen, Eerste hulp bij
30 44
Ontvanger Gemeente, Bureau 3
„Oranje­Nassau", Dordr. Schietvel'. 46 Oranjedag, Comité tot viering van den
Orchest­Vereeniging „B­Moll"
Onze Hulp is van den Heere, Kies­ vereeniging
„Onze Protestantsche Kring"
„Onze Vloot", Kon. Ned, Vereenig. 33 Openbaar Slachthuis
Openbare Leeszaal en Bibliotheek... 17 Openlucht Spelclub „Dordrecht" (O. S. C. D.)
Opvoeding van halfverweesde, ver­ waarloosde of verlaten Idndieren in 't huisgezin, Vereen, tot
„Oud­Dordrecht", Museum
„Ons Genoegen", Postduivenver. ... 46 „Ons Koor"
52 43
43 42
4 36 Opera­ en Operette Vereen. Dordr. 45
38 18
Oud­Groningers „Gruno", Ver. van 52 Oud­Katholdeke Gemeente
13 Oud­Katholieken, Ver. van Jonge­ 42
31 30 28
13
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 282
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 282
Titel:
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
282
Jaar:
1916
556 J 557
Oud Ond.­Officieren, Kon. Neder], Bond
P.
Padvindersvereeniging Patroon s vere en igingen
„Pictura", Teekengenootschap Polderbesturen
Polikliniek, Dordrechtsche Politie
Politieagentenvereeniging „Krach­ tig door Samenwerking"
Pontonniers, Korps .
Post­ en Telegraafbeambten „de Post", Ned. Bond van
Tl­ * • •
Postduivenvereenigingen ,
Postkantoor
~.,.^o uuiicum ocjiooi Pro Juventute
Propaganda yumnnssie voor de Vrijz. godsdienstbeginselen
Rechtbank ­­­
Commissie voor de
Protestantenbond, Nederlj­i^MCii den Nederlandschen
» »
bestuur Zondagssch. van
«,v.iu«ö»oi;ii. vun R.
Roomsch­Kathol. Gemeente
Kies vereen. Parochiaal Arni­
Roomsch­Katholieke Scholen »
Raad van Beroep, v/d Directe Be­ lastingen
Antonius van Padua" ,m1 van *»*»•«« « ­'­1 ™­ __ .*»•* .!_ VVL4 LlCk
Raad van Beroep (Ongevallenwet) Raad van Toezicht en Discipline der
..a_ ^,i ««.11 AI­­
Rechtbank, Arrondissements bei

Spaarkas „St. ' "
•*«»«>t»»»*l4« * 12
47 20
26
36 34 18 32 19
48 33
48
46 15
9fl 26
„Prins Hendrik", Schietvereenig.... 46 Schattingscommissie Prinses Juliana School
Sf­h n n lrTQï"lrt"''"'"' . .
„Pro Patria", Weerbaarheidskorps 33 „St. Michael", Sehermvereenigrmg 36 Procureurs en Advocaten b/d Arr.
39 Scheidsgerecht 10 41 e„i^.i—'­ ­ T V. 41 o«i • i
. ™ Schietvereemo­insren 42 Schilderspatroons, Bond
> ___e>_—
28 Schipperskinderen' „Schuttevaer", Schoolfonds voor
Schipbreukelingen, tot Redding van
apaams „St. ­ „School Stek", Vereeniging ­
Snhrwtï «*«!­» Tr ö JL^­ , 16 Schoolartsen
» bestuur, Ned. Israël » fonds Biesbosch, Vereen
»
Advocaten i/h Arr. Dordrecht ... 10 Schouwburg­Vereeniging Raadscommissiën
ring­ van »
Rechtskundig­e Adviezen aan Ar­ beiders, Bureau voor
Regenten (Lenghen), Hof Registratie en Domeinen
Reiniging­, Gemeente ^eisueiascang'
T l ­• "• • Reisvereeniging, Nederl
50 Secretarie, Gemeente 22 Slachthuis, Openbaar K
persKincleren perskinderen ti ' 37 Sluiswachters Roei­ en Zeilvereeniging 36 » verzuim, Commissie tot we­ ­
l Schuttevaer, Schippersvereen 9
­.­
24 45 15
Schoolfonds v. Schip­
28 2
8 Slechthoorenden, Vereen.ter Bevor­ dering: der "­1
«V^»i6 vici jowangen van
Remonstrantsch Geref, Gemeente... 13 Soc.­Democr. Arbeidersparty' Restauranthouders enz., Bond van 34 Sociëteit „Amicitia"
52 Sneeuw­ en Ijsclub, Dordr „de Harmonie"
51 5
36 47 15 15
School, Marine­Machinisten „School Mühring, De", Vereen
genden (Christel.) V CiCCJI v...
Schildersbond, CoÖpBond van Dordr. „
JJMIU JJ""«
jJoroT . Vereen. Dordr. Zuid­Holl. ut­.ju­J­J.UU Mij.' 1VJ.JJ.
' AR 46
46 46 SS
0
35 39
28
Schippersvereen. „Schutlevaer" ... 15 Scholen, Roomsch­Katholieke ....7... 26 School L. O. voor On­ en Minvermo­
26 27 26
26 25
28 28
Tabalcsbewerkersgilde (R. K.) „St. Franciscus Xaveiius" ............... 49 Tandartsen
................................. ...........................
Telegraaf kantoor, JRijks­ Tesselschade
................................
19 15
Tehuis voor Vrouwen .................. 38 Telefoon kant oor
............... 15 37
Timmorliedenpatroons vereen ......... 35 Timotheus, Zondagsschool Chr. Gor. 29 Tooneelbond, Dordr
...................... 45 Tooneelverbond, Ned .................... ,45"
Toonkunst, Mij. tot Bevordering' (Orchestvereen.) ..................... . 43 Toonkunst, (Zan­gvereeniging) ...... 44 „Tot Steun", Voi­eoniging ............ 37 Tramweg Mij., liotterdamsche ...... 14 Tuberculose, Dovdtsche Vereen, tot bestrijding' dor
Tuberculose, R. K. Plaats. Comité tot bestrijding der
.................................. Tumbond
........................................ ....................................
......................... 39 ................... 37
Tucht­Unie
Tuinbouw­ en Plantkunde, Ned. M;j. "voor
50 16
36 ..
Bladz. 33
Oude Gebouwen, Ver. lot instand­ houding van Oudheidkundige Bond, Nederl
18 18
Bladz. 14
38
Rijnvaart, Commissie voor de Rijksbetaalmeester
Rifkslandbouwwintelschool telefoonnet, Locaal
telegraaf kantoor S.
15 Sehaakvereenigingen ­'­­1
Samuel, Zondagsschool Schaakclub, Dordr,
n,, *-r \J-t~ >J J. « « inkomstenbelasting' ...ö^viuiiuösjt! voor de Rijks­
29 45
43 8
2
15 15
Roode Kruis, liet, Ned. Vereenig. 30 Rotterdamsche Tramweg Mij
Sociëteit Officieren Soepkokcrij, Rumfordsche » het N. O. G.. Rumfordsche Soepkokerij
Rundei1­ en Varken ssïagersvereen. 35 Rijnvaart, Commissie van Deskun­ digen voor de
» inkomstenbelasting, Commis­ sie van aanslag' voor de
verzekeringsbank. Agent waterstaat
,. 8 8
27 15 15 14
n
Bladz. 15
(Hulp) „Dordrecht" van
Spaarkas, R. K. „St. Antonius van Padua"
„Sparta", Dordr, Gymn. en Athle­ fiekverecniging
38 16 16 16 35
„So­norita", Chr. Ilai'moniegezelsch. 43 Spaarbank
Bladz.
Turnclub „Oefen, kweekt Kracht" 36 Typografenbond (Algem. Nederl.) 49 »
(Christ.) V.
Vaccinatie, Bureau voor
„Sperwer, de", Postduivenvereeniff. 46 Spoor­ en Trampersoneel (R. K. Bond van) „St. Raphel"
Sportvereenig'ingen Spijskokerij, R. K
49 35
21/38| 21
52
„St. Ursula", Zangverecniging St. Vinccnüiisverceniging
47 45
„St. Barbara", R. K. Vereeniging ... 51 i St. Jacobs^esticht, R. K St. Jozef Patronaat
„St. Sura", R. K. Tooneelvereen. ... 45 „St. Thomas van Aquino", Propa­ gandaclub
Staatsloterij
Studiefonds Bemolt Stuiversvorceniging;
Successie, Kantoor T.
'..... 37 17 38 21 8
„Sursum Corda", Christ. Gemengde Zangverecnig­ing1
44 Vakteekenschool
Veer­, Haven­ en Loodsdienst Veer WiHemsdorp­Moerdijk
Vegetariërsbond, Nederl
Vereenigd Armen­, Wees­ en Nieuw Armhuis
Vermogensbelasting, Kantoor Vervolgschool
21
Vak en Kunst, Vereeniffing voor... 18 Vakkern (R. K.) „St. Thomas van Aquino"
15 51
21 8
25 14 50
Verzekering Mij. „Merwedc", Alff. 17 Vice­consuls
„Volharding", Arb. Muziekverean. 43 Volksbadhuis
Volksbibliotheek ....7 Volksbond, Ned. R.­K
17 40
„Volksbond", Vereen, tegen drank­ misbruik
Volkshuisvesting, Vereen » onderwijs Voogdijraad
40 49
» koffiehuizen. Vereen voor ... 40 y> leeszaal, Dordr. Openbare
17 28
» voorlezingen, Commissie voor 17 » weerbaarheid, Vcreeniging ... 33 » zang. R. K. Vereen, voor
44 50
„Voorwaarts", Arbeid. Gymn. Ver. 35 Vreemdelingenverkeer
Viïesendorp, Familievercen Vroedvrouwen •.
Vrouwenbond, Neder! club, Dordr
» »
Vrii­Entrepot has Nosjiem" ld. te Dordrecht . „
15 52 19 38 51
kiesrecht, Vereen, voor ... 47 vereenig. (Israël.) „Tsid­
Vrije Chr. School a/d Mijl op Geref. grondslag
Vrije Evangelische Gemeente
Vvijmetselaarsloge „La Flamboyan­ te"
Vim Democr. Vereenijring­
26 25 13
50 47
Vrijz. Ilerv. Belangen, Vereen, voor 41 W.
Waalsch Hervormde Gemeente Waterleiding
Waterstaat, Rijks­
13 4 9
51 14
51 27 4
48
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 283
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 283
Titel:
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
283
Jaar:
1916
558 Weerbaarheidsvereenigingen Weduwenzorg, Vereeniging
Bladz. 33
Wees- en Nieuw Armhuis,, Vereen. Armen
Weduwen- en Weezenbeurs, Klassi- cale
Werklieden in Openbare Diensten en Bedrijven, Ned. Bond van
Werkliedenverbond „Patrimonium", NederJ
Werkliedenver. „Eendracht", Dor- drechtsche
Werkeloosheid, Commissie onder- steuning tegen
Beschaving", Dordrechtsche
Willemsdorp-Moerdijk, Veer Winkeliersvereeniging
Woning- en Bouwtoezicht „Woningzorg", Stichting
» verpleging : IJ. IJkwezen Ijsclub „Dordrecht"
„Ijver en Broedermin", Dordr. Too- neelvereeniging
9
36 45
Wijkcommissie der Vrijz. Herv y> vereoniging, Wijk VIII
„Vooruitgang door
21 51
51 49 48 48
Werkliedenver. „Eensgezindheid"... 49 »
48 2
15 35 4
50 41 41
30 Bladz. Z.
Zaad- en Graanmarkt, Commissie voor de
„Zaaier, d&", Zondagsschoolver drechtsche
Zeemanscollege „Tot Nut van Han- del en Zeevaart"
Zeevaart, Kweekschool voor de Zegelbelasting, Kantoor Zendingsvereen., Neder!
Zendelinggenootschap, Nederl. Zetters, College van
Zieken- en Begrafenisfonds
» »
Ziekenfondsen '
Zang-, Muziek- en Tooneelvereenig. „Arbi et Amicitae", E. K
Bond van Dor-
Zangvereenigingen »
2
29 44
43 44 15
x 15 42
8'
42 8
31
Zieken- en Ondersteuningsfonds (R. K.) „St. Vincentius a Paulo" ... 31 Ziekenfonds, Alg/ Afdeelings-
30
„de Eensgezindheid" 31 „de Herstelling" ...
Ziekenhuis, Gem y> verpleging
y> verpleging, Vereeniginjr tot 30 Zuid-Afrjkaanscli Museum
Zwem- en Badinrichting 18
Zuid-Afrikaansche Vereen., Ned.... _51 Zwakzinnigen, Vereen, ter Beharti- ' ging van
28 36
30- 30 30 30
,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 284
 
 
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 276
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 276
Titel:
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
276
Jaar:
1916
4 6 Mineraalwater.
Bergsma, R. Giessen, J. W. van dei- Ponsen, W. A. Termond, A. D. Twist, A, van
Motoren en Automobielen.
Berg, Jac. van den v/h Woerdenbag & Co
Naaimachines. Ardon, P.
Beijer-Kompen, Wed. W.F. Gelder, E. van Gelder Smzn, G. van Leeuwenstein, firma Singer Maatï-chappü
Oiie.
Kuipers, J. Silïevis, P. Spits & Zoon, H. Wils, Aug.
Papier.
Koldewijn, firma D, &. T. Koldewijn, J. J. Koldewijn Jr., T.
Piano's en Orgels.
Sejjlders, J. G*. Spiering;, M. Tas, P. N.
Rijwielen.
Barendrecht, P. Barth, W. J. F. Brake, G. te Buytenhek, H. A. Cohen, J. Dekker, G. Es, J. S. van Gregoor, H.
Aardappelen, Groenten en Fruit. Baan, J.
Boot, W. Brinkman & Niemeijer
Giphart, D. Gooshouwer, H. Kooyman, C. Leer, J. van N. V. Dordrechtsche Rij- wielen Compagnie
J. Wjjnen.
Niessink, J, W. Pauwe & Co., firma Ponsen,
Randwijk Jr., H. van Randwijk & Co., H. van Randwijk, P. J. van Randwijk, W, van Riemsdiik, B. J. van Roest, j. Woerdenbag, R. C.
Woerdenbag & Co., firma Wulfse, D. Wunsch, L. A. Wjjland, H. P. van Zeeuw, J. G. de
Sïijp- en Molensteenen. Klovert & Co., v/h
Sponsen en Zeemen. Reus Pzn., N. Tabak.
Waterbeek, A. L. H. H. Vee.
Hechten, F. van Hegten, H. van
Verf waren.
Derks, J. W. A. Kieboom, A. C. van den
Visch.
Aamoutse Jr., J. Blom, P. A. Eygenraa.ni, firma C. B. Heuvel, A. van den Kooijman Jr., J. Spork, G. Veldhuis, J. G. te
WINKELIERS IN
Baan-van Holten, Wed. W. Berkhof, A. Bezemer, R. Bleumink, A.
Blom, P. A. Bonefaas, J. Bosman, H. Bosman, N.
Bruijn, E. R. M. de (firma Frans van den Hoogen & Co.) Ferwerda & Tieman Groot, firma P. C. de Hemert, P. van Herwaarden, L. G. van Hoogen & Co., firma Frans van den (Bruifn, E. R. M^de)
Koningh & Zoon, J.M. de Oldenborgh, J. F. van 'Oldenborgh, L. C. van Oldenborgh & Zonen, J. van
Rutten Jr., A. J. _
Vos, A. H. de Vos, A. P. H. de Wijers, H. C.
Wijnen en Gedistilleerd.
Dongen, P. L. van Kammen, E.'van Kammen, H. van Kramer-Brons, Wed. L. Mijl, C. A. van dei- Schenk, firma Spoel, J. K. Verreijdt, H. J. A.
IJzer.
Brand £ Zoon, Wed. A. Brand Azn., D. Kolkman, J. W. M. J. Kolkman, firma W, Wageningen, D. van Wageningen,
firma Jacob van Zaden.
Giessen Jr., N. van der Sax, G. J.
Zakken. Knoop, J. A. de '
l'Bruchem, P. J. van Chastelet, J. van Dane, C. Dongen-van Berkelj
~~" Wed. K. van
Fok, A. S. Fok, E. C. Fok, H. J. Frauwenfelder, W. J. Geine,-M. Giessen, Ch. N. van der Grens, J.
Groenenberg-Jurling, Wed. L.
Haas, C. de Hazenbosch, J. Hoeven, C. van dei- Hof wegen, J. Holten, P. W. van Hooven, A. van Jong, J. de Kemp, P. Kemper-van Slingeland, Wed. H.
Kooijman, J. Korporaal, L. Lagarde, J. Langeweg, C. Lobé, W. M. Los, G. Mans, A. Molendijk, D. Monster, A. Nagtegaal, B. G. Nelemans, M. Oijen, A. J. H. van Pelt,-D. van Raadt, P. C. de Rest, J. H. van der Roden, A. van Rover, W. de Rijswijk, N. G. van Öcheepbouwer-Sprangers, Wed. A.
Schotel, J. M. Schouten, F. Schouten, F. N. Schröder, W. A. Sebus, C. Sleeuwits, W. Sleiffer, J. Slob, C. Slob, J. Slot, C. Snpo, J. S. de Spiering, N. Stoker, F. Valk-Haezer, Wed. M. F. Valk, P. de
Veld, L. in 't Velden, L. van der Vermeulen, A. Verschoor, P. Verkerke, C. J. Versendaal, G. Versteeg, H. Vliegenthart, P. Vorm, O. van der Vos, J. Waal, D. de Waard, A. de Waard, J. de Waard-Visser, Wed. P. de Wemmers, P. Wiel, M. J. van der Wulp, A. D. van dei- Wit, W. do
Bedden en Matrassen.
Berlage, firma H. H. J. Dekkers, A. Gink, P. van Nieveler & Co., firma Vertregt, J. Vertregt, M. Zwijsen, A. J.
Bloemen en Planten.
Bodes, J. Brand, C. Germ, firm. Wed. J. Lietz, A. E.
Borstelwerk.
Duinen, T. van Holtmark van Dijkevhof,E. Sluiters, J. J. Uittenbogaard, H. A. Verheul-van den Herik, M.
Boter, Melk, Kaas en Eieren.
Ballegooijen, C. van Bezemer, P. Groot, A. de Hartog, B. Heeren, J. van TToebee, J. P. Kerkhoff. A. V. Kuipers, A. Lievendaff, M. Linden, H. van der Melkinrichthig, Dordtschc Melkinrichting, „de Nieu- we"
Moree, F. de N. V. Delftschen- Boeren- bond „De Nijverheid"
Ooms, K. Ouborg, J. „Rotterdamsche
Margarine!! andel"
Schipper-Recourt, Wed. J. Schot, M. Verheul, W. Vermeulen, G. Veth, C. Veth, G. Vroom, J. Vries, W. de Wei j den-IToogen doorn, Wed. J. van der
Wijngaarden-Ooms, Wed. H. van
Zuijlekom, G. S. van Bruiloflsartibeleii.
Bothof, C. N. Chemicaliën en aanverwante artikelen.
Ameijdcn-Uitdenbogaart, Wed. J. van
Bisschop, L. Borrie, L. J. Gelder, A. van Tlemert, P. J. van Kieboom, B. van den Köhn & Co., firma Krim, A. Klim, J. Lengton Jr., A. N. V. Maatschappij
ftomïin, firma J. ttoobol, II. J. Spuiiman, W. Vendeloo, N, van Zadoks, II.
Comestibles.
Anker, Jan van den Boerman, S. A. Rijswijk Jr., W. van Rijswijk Si'. Wzn., W. van Zinkweg, B.
Corsetten.
Coppers, firma Glazer, W.
„Sanitas"
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 277
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 277
Titel:
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
277
Jaar:
1916
6 7 Dames Confectie.
Bahlman & Co. Keuss, firma Smit, H. Vinke, Gebr. Voort, M. ïl. van dei- Simons, J. A. M, -
Dameslioeden.
Agten, Gez. van Aken, C. A. van Berg, Gez. van den Breemer, Gez. Bustin, Gez. Coenegrachts, P. Helderman-Kooiman, Wed. D. J. R.
Hurkmans-Kompier, W. KIoppert-Groenenbei-g,
J C Kuiters, H. E.
liigtmans-Bothof, J. Trossel-Renkien, M. C. H „Vlinder, de" Wijnsouw-van Wel, M. J.
Damesfoumi turen.
Bcrck, J. P. Bruning & Co., P, Busch, J. F. A. Busch, J. P. M. Frehe, B. A. Gobel-Tecrlink, Wed. J. Kamper. A. C. Liveu, J. Nagel & Zoon, firma A. van dei'
Stempels-van Caspel, M.W. Tennissen, P. „Do Vlijt" Wisbmn & Liffmann, fa.
Fraaie Handwerken.
Dïemen, C. M. van Hernert. Gez. van Middelhoven, Gez.
Fijne Vleeschwaren. Klein, W. C.
TCubbinga, G. J. Monshouwer, W. A. G. Zimmerman, J. F.
Galnntcriën. Hecker, P.
Hoff, A. J. van 't Kraaijeveld, P. Oosterhout, H. van Prins, J, Saarloos, II. Slegt, J. Straaten, J. van'der - Valk, P. D. Vries, C. de Wamaar, C. J. Zwart, W. JJ. de
Gebreide ondergoedercn.
Ilerzfeld, II. Rost, A. H. M. van Rest, P. P. M. J. van Waleson, A. M:
Glas- en Aardewerk en Huislioudel. Artikelen.
Aangevoort, firma Berg, J. van den Dissel, D. van Hecker, J. Hendriks, C. Hulst, C. Jansen-van Bijnen, Wed.A. Jansen, J. F. Koekoek, J. Monté, J. E. Peters, H. D. J. Randwijk Sr., H. van Reichardt, II. P. Schcnau, M. G. Staveren, P. van Straaten. C. A. van der Vetli & Co.
Wagemans-Schriiver, Wed. G. J.
Walson, Ch. Gemaakte Hecrenkleedin?.
Braadbaart-Witstijn, Wed. Ph.
Bremcr, II. Fortuin, B. Ilartog, B. den Jlarlog. II. Hemelraad, W. Keuss, firma Kok, N. Monasch, M. N, V. Bisschoff, Gebr. Overwiin, J. B. Witstein, E.
Genees- en Natuurkundige Instrumenten.
Gunther, firma Wilhelm B. A.
«Toosten, J. H. Reinsdorf & Roth, firma
Goud en Zilver.
Groeneveld, D. C. Hoften, W. van Katan, M. I. Koopman, C. Mei], M. A. de Muhlhaus, C. M. L. Rodbard, J. A. Riiswiik, J. B. H, van Schudi, K. J.
Grutterswaren. Bode, S.
Bondt-BIom, Wed. A.W. de Gruijter & Zoon, P. de Ilerngreen, J. Kuiters, J. Schoolenberg, T, Schouten, A. A.
Haarden en Fornuizen.
Eellaart, H. J. Ilosson. B. B. F. de Hulst. C. Lips & Peters, firma Randwifk, H. van Rest, H. J. van de
Heeren Artikelen.
Ashof, P. W. ..Au Printemps" Bruinse, K.
Mastenbroek. K. Monté, S. Pitz, Th. H. Thiemann, B. Weerdt, D. de Weg, A. D. van de
Hoeden en Petten.
Benedictus, A. A. Bosch, H. G. Camerling Jr., A. Duits. A.
Houwelingen, N. van t
E wij k, W. P. van Kloet,firma Simon van der Lavii, J.
Huiden, L van Netto, S. Spoor, A. J. Tegelaar, P. Wolf-Wijnberg, Wed. D.
Horloges, Klokken en Pendules.
.
Grobben, N. L. Groeneveld, C. D. Kes, W. Ouborg, H. Ridderhof, C. J. Rutten, P. L. G. Schnabel, A. H. Veringa, H. Kantoor-, Schooi- en Schrijt'behoeften.
Bothof, C. N. Bijnen,-J. H. van Dekkers, N. H. Dijl, N. van Es, L. van Herwijnen, G. van Longte, H. L. de Naber Jr., A. Th. Nielson, N. A. Obreen & Co., firma Pieters, G. W. Weetering, G. van de Weg, J. van de Wuister, J. Zwart, W. de
Karpetten, Vloerzeilen enx,
Buijtink, P. J. Degens, J. Fok Jr., J. Gort, R. Herwijnen, Gebr. van Husen, R. Kasteel, Th. B. Nieveler & Co., firma Wit, A. M. de Wijland, B. P. van Zwijsen & Co.
Klompen.
Eijk, G. van den Asperen-Bakker,
Wed. P. van
Kooiman, M. P. & J. Verpoorte, J. J. Koek-, Banket--en Suiker- werken.
Akkerman, J. N. '
Asperen, J. van Berkman, J. Bont, E. C. J. de Bonman, P. Brans, H. A. M. Bueninck, A. Burg, J. van der Dalen, H. van Dongen, S. van Dooren, W. Gram, H. F. C, Grollee, F. „Honingbij, De" Jamin, C. Kerkhof, G. B. Koenen, R. F. A. Koning, J. D. de Korte, A. de Kramer Bzn., H. P. Lawende, J. C. Lemans, J. A. Digtmans, C. Unieke, Th. P. J. Mcrks Jzn., G. Nispen, A. B. J. van Peterse, J. Ch. M. Ril'ken-Zoomers, Wed. A. Schepers, J. P. Schepers, M. Septer-Langeweg, Wed. E. Seijfarth, A. H. W. Spuijman, A. J. Steanhoven, J. van dei' Velde, G. F. van der Vogelsang, P. M. Vries, H. de Weg, II. A. van de Windt, A. van der
Koffie en Thee.
Bonten, N. Bonten Nzn., firma W. Dronkert, A. Wiljes, O. de
Koper- en Blikwerk. Bustin, G. S. A.
Meijers, J. Pols, S. Zoek, Ph.
Kristal en Bi jouteriën. Zuide*ma, firma, vertegen- woordiger Haanen. A. H. Kruidenierswaren.
Aardoom, A. Alblas, B.
Andel-Verburg, Wed. G. P. van
Anker, Jan van den Bakker, R. Barto, S. L. Bax-Alblas, Wed. II. Berg, F. van den Blankvoort, W. Boshoven-Versteeg,
Wed. J.
Boele, A. Boei-, H. H. de Boers, E. Boogert, J. Boonstra, H. Bosch, A. van den Bolhof-de Waardt, Wed.H. Bouwman, A. Brakel & Zoon, S. van Brand, T. Broere, A. Brangei's, C. Bruijn, A. de Bruijn-Ligtmans,
Wed. D. de
Coomans, L. A. rCodpei'atieve Verbruiks- vereeniging „Vooruit"
Coöperatie „Samenwerking"
Dalen, J. van Dickc H. Azn., C. M. Dicke, Gebr, Donkelaar, firma J. van Dooren, G. Dronkert,. P. Duivendijk, W. van Dijk-Jansen, Wed. L. van Dijl, D. F. van Dijl, F. van Dijl, F. G. van Emmerik, J. W. van Erkens, J. En'sden, P. van Fransen, W. J. Gelder, A. van Gerritse, H. L. J. Gobel, J. H. Ch. Graaf, P. de Graaf, H. van de Graaf, II. M. van dei- Graaf, J. van dei- Gravendeel, A. Groeneveld, A. Grondhout-Gautzch,
Wed. C. Groot, P. J. de
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 278
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 278
Titel:
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
278
Jaar:
1916
8
Gruijter & Zoon, P. de " , Haaren, firma H. M. van Harremanse, A. Hartog­van Baaien, Wed. W. C. den
Hein, Albert Herngreen, J. Heijkoop, H. Hoek­van Scheers, Wed. J. van der
Holleman­van Delft, ­ Isarin, J. Ph.
Wed. A.
'Jabaaij, C. " Janse, T. Jansen, A. B. Jongh, J. J. de Jonker, H. Kalse, J. H. Kanters­van de Merwe, Wed. J. II.
Kekoren, E. van Kclfkens, A. Kleijn, M. Kluin, H. J. Kool, J. A. Koopman, H. KI­jen s, B. Krikke, J.
Plazier, E. W. Ploegers, t>. P. Ploegers Sr., J. H. Ponte, F. J. Poots, A. Pullen, W. Quartel, S. Rackwitsz, M. Recourt, J. Rest, J. van der Robart, J. A. Robbers, F. Ro9dliout, H. Ruiter, J. J. de Sdiecpbouwer, J. Schippers, W. Sciioolcnberg, H. Schuurman, Th.' Smit A
Kwakernaat­Sint Nicolaas, , Wed. A.
Laavman, J. E. Linden, O. J. van der Linders, H. M. Littig, J. M. J.' • Loon­van Herp,
SnoA­Klein, Wed. O. M. ' Sprong, H. de Stavast, H. • Stekclbos­Poots, Wed. T. Stigchel, C. van dei­ Stoel, P. Striïmen, H. F. van Sijde, A. van der Sijde, G. van der Tempelaars, M, • Theune, A. Tijsen, J. H, ,.De Unie"
• Wed. E. van
Loon­Mol, Wed. W. van Mallcgrom, G. Man, A. de Meer, A. de Meerkerk­van Vliet,
Meijer•
Mensen, F. Mei], J. N. de
, M.
Mcijers, C. Minnebrenker, H. C. Monster, A. Monster, J. Nederlof, M.' Nolle, A.
, Noodelifk­de Vogel, Wed. J.
Nouwen, P. Oosten, B. Passchier, D. Peters­Fischer, Wed. H.G.
Wed. C.
Veld, J. in 't Velzen, A. van Verheijd'Cii, J. C. Vernes. A. Vursluis, F. Veniijl, W. Veijn­en, P. W* Vigelius, H. Visscher, L. Volmcr, W. F. Vries, A. de Vries, Gh. H. de Wal, W. F. van dei­ Wees, J. van der Wessels, J. A. Wcstcrlaken, J. Welfde, P. van der „Simon de Wit" Wouters­van Onsenoord, Wed. M.
Zondervan, C. Zonruiter, I. „Zwaluw, de"
Leuerfourni turen. Cohen, L.
. ' 9
Horst, W.­van der Tilburg, Jos. van
Lingeries. Braadbaart, J. Versteeg, J. Hecker, J. : . ­. • . Meubelen. • .V .
Hiensch, firma C. Houten, firma Gez. van Nieveler & Co., firma Pfijffér, C.
'.
Luxe­artikelen. .
Strous, L. J. J.
Zuidema,, firma W. ­ Man den werk.
Fuijk, firma P. C. de
Tappe, C. H. W. Manufacturen,
Allemans, Ph.N Bahlman & Co. Berg­, N. van den . Berlage, firma H. H. J.­­ Blom­Geense, Wed. J. Braadbaart, J. Dantzig, A. van Dekkers, A. Duijzers­Flesch, Wed.Ph.J. Erp, A. van Hartman, A.
'
Hiensch, firma C. Jong, J. M. de Kes­van Chastèlet, Wed.A. Keuss, firma Kloet Szn., M. van der Koch, L.
Kramer­Smeenk, Wed. Ch. Lange, J. de Leest, J. M. van
, Linden, H. van der " Linders, J. M. Nieveler & Co., firma • Piera. C. P. Pril, J. de Riemsdijk, H. van Roosendaal, J. van Rijnen­van der Rest, Wed. W. van
Schotte­Cinjee, Wed. J. Traarbach, M. J. Tijn, I. van
L
Jilleba, C. J. Sandt, M. J. F. X. van de Straaten, C. A. van der
: ­ ­ " ;',­ : .\ : .­ ­"
Buïjs­Hendriks, Wed. A.M. Büytink Sr., J. Buijtinlc, P. J. Dissel, J. van . Drooge, A. van Duren, M. van Jonker, G. J. Mulder, C. Oosterwaal, M.. Ouborg, J. K. Roosa, G. Spierdijk, M. J. Veen, T. van Waal, A. de Weg, J. S., van de Wennegers, P.
" • ­
• Wijs Sr., C. de « ' Zalm, J. van der
Muziekinstrumenten. :„Apolio" HaWcer•
­Hoon, A. H. de Oosterberg•
Spiering, M. ­ Parapluien.
t Jr., Ph. , E.
­­'
Heppenstrijdt, E. H. A. ­Martinot, A. H. B. Martinot, F. J. Merz,. J. .Werf­Merz, Wed. C. v. der
Pijpen.
Deege Jr., H. J. W. " Deege Sr., H. J. W. "Scheepsbenoodigdheden. ,Deursen,­J. Ch. van ^Endenburg, P. 'J. Gelissen­Franzen, ; Wed. H. A.
Baars, J. Bos, C. M. Bos, M. ' Bos & Zonen," firma M. 'Bremer, L. Fransen, F. Fuijk, firma Wed. P. J. de Kranendonk, C. .Recourt, firma P.. Schlemper, H.'
Vroom & Dreesman, firma Witters, Th.­L. A.
Schoenen en Laarzen.
Bennekom, H. van Boxel, G. van Confuiïus, C. Dekkers, J. A. Gastel, A. van Gelder, L. van Govers, A. A. Govers, Ch. Ph. Hendriks, A. E. Hoogenbosch, Gebr. Janse, C. ~Kerkhofs­de Eruyn, Wed. J.. E.
Munter­van der Made, Wed.
IC de
Nier, J. W! de Paans, W. H. Peels, J. M. Reiners, I. Roest, W. Roobol, C. Schut, E. S. J. Schut, G. L Schut, Gebr. Snoeren, J. Stegeman, J. W. Toorn, F. .van den Unnik, H. C. van Visser, J. A. ­Waard, L. de Wegman, H. Wegman­Govers, Wed, K. Well, G. H. van Willemen, A. Wolters, A. Zuilichem, B. H. van'
Schuurniaterialen.
Smeü'ers, G. J. Zantman, D.
Sigaren en Tiibak. .
Addink, J. Anceaux, A. M. Baars, J. . Beenit, J. A. van den Beijer, J. J. Boogers, Ch. Bouman, J. W. Brand­Korporaal,
Brouwer, Th. H. Buul, P. van
Cloe, P. de Coolhoven, D. W. Corpeleijn, A, J. Cosfcerus­Struijk, Wed. M. Degens­Graafstal, Wed.Ch. Drughoi'n, firma Dijken, J. van
~~
Dijl­vam den Houten, Wed. N. C. van
Es, A. van Es, C. van Gestel, L. J. van Graaff, J. de Graafstal, firma Grauw, A. C. de Grauw, Th. J. de • Hartman, G. A. Heek, W. G. M. Hegten/H. van Killen, firma A. Hofman, P. A. C. Huismans, A. Janssen', J. C. Jonkers, J. Kandel, J. F. Kolijn,~J. J. Kool, A. B. Koolmees, A. G. Kramer­Brons, Wed. L. Kreunen, E. W. Krieseïs, C.
­ .
Kwikkers, G. A. Langendoen, H. ­ Lengton, A, Lighaam­van Kamen,
Wed. S.
Lodpik­van Lelieveld, Wed. H.
Wed. J. A.
Bree, J, van Brou wer­Scharloo, Wed. A. Th.
Loos Sr., H. A, Lozie, W. F. Maagd, J. de Manders, E. Meijden, R. van der Mfll, C. A. van der Nodelijk, J. Nusteling, C. M. Oosterling, J. Os­Fok, Wed. Ch. van Ouwehand, H. Paans, O. Pieters, Gez. Ponsen, A. W. Ponsen, C. C. Raad, J, J. de Raamt, C. van Didder, C. de Reus, N. Roo, P. de
­
­ . ;
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 279
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 279
Titel:
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
279
Jaar:
1916
550
Schaardenburg;, P.J. van Schoolenberg Tzn., H. J. Sluis, W. Sluijsdam, J. J. van Smal, C. C.
Smits, II. Soeteman, J. Tack­Tuberjus, Wed. A. Theesing, J. Veen, G. van Vera­Frank, Wed. N. Visser, J. de Vleesenbeek, N. Vliet, P. van Wagenaar, P. Want, L. G. van dev Waterbeek, J, W. Weekhout, W. Weg, P. W. van de Wijngaarden, C. J. van Zanten, P. Ch. van Zeben, H. van
g
Spiegels en Schilderijen. Bosman & Co., firma
Witt, J. de Toilet­artikelen.
Haan, A. N. de Dij kwel, N. Gent, G. van
Giltaij, M. Steenstraten, Th. J. H. van der
Koch, E. Langeweg, F. Pieters, A... Belle, IL Tupker, W. E. Woerlee, J. W.
Tuinameublemenl.
N. V. Klopper, de Verf waren.
Derks, J. W, A. Randwijk Jr., B. van
en Verwarmingsartikelen. Verlichting­
Bozua, J. H. Franken, P. Linden Sr., H. A. van dei­ Linden, II. B. W. J. van der
Oppen, R. M. van Peterson, A. Plazier, II. Rije & Co., L. A. van Schelt, J. W. van Wiist, H. Ch.
Visch.
Giessen, C. van der Kerkhof, B. Mol­Meijer, Wed. P.
Melgér, W. F. Ouborg­Jorissen, Wed. F. Seheepbouwer, J. Schuegard, K. Spork, G.
Visscherijartikelen.
Fuijk, firma Wed. P. J.'de Waschmachines.
Zeeuw, J. G. de IJzerwaren. -
Harkema, A. Ilarkema, H. Harkema, Gebr. v/h Hoog & Zoon, L. de
Lington,. J, C. Meer, A^de
Megchelffi, C. van Peuchen, A. W.
'
Rest, H. J. van de Verboom, H. Verboom & de Meer, firma Veth & Co.
Ziekenverplegingsart.
Gunther, W. B. Marotzke­Steiner, Wed. F. Reinsdorf, K. O. Reinstlorf & Roth, firma
ALPHABETISCH REGISTER. A.
Bladz. Aanplakborden, Pachter v/d 5
Aardappel­, Groenten en Fruithan­ delaren, vereeniging
Accijnsen, Directe belastingen, In­ voerrechten, en
Adelborsten­adsp. b/d zeemacht Advocaten en Procureurs
Agentschap v/d Nederl. Bank Alg. Ned. Begrafenisfonds
Algem. Nederlandsen Verbond Algemeene Begraafplaats
~
Algemeene Verzekering Maatschap­ pij „Merwede"
Allianoe frangaise Amicitia, Sociëteit
Ancient Order of Foresters „Court Stad"
Apothekers Archief, Gemeente Arbeidsbeurs Arend Maartenshof
Armbestuur, Burgerlijk »
rochiaal
Armenraad Armenzorg
Arrondissements­Rechtbank B.
Banketbakkersvereeniging, Ned. ... "Bamihartigheidsw. Leger des Heils
Roomscli Katholiek Pa­
20 20
21 9
34 21
Arbeid, Kamers van Arbeid
Ambachtsschool, Vereeniging Dor­ drechtsche
Ambtenaren van den Burgerlijken Stand
Adviezen ten dienste van den Mid­ denstand, Bureau voor
34 7
27 50
10 10 31 17 5
17 17
26 2
15 51
19 3
Arbeidersontwikkeling tej)ordrecht, Centrale Commissie voor
14 50
4
Arbeidsbeurs, Commissie inzake de 2 Arbeidsrecht v/d Dordr. Bestuur­ dersbond, Bureau van
50 22 20
„Bazuin, de", Dordr. Harmonie Ge­ zelschap
Begrafenisfonds, Alg. Neded Burgerlijk
»
Begrafenisvereeniging, De Begraf enisvereenigingen
Belastingen, Directe
Behangerspatroonsvereenig. „liet Nut"
Behartiging v/d belangen der jonge meisjes, Vereeniging ter
Bestuurdersbond, Christelijke »
Betaalmeester, Rijks Bethel, Zondagsschool
jBewaarschoolhotideressen, ting tot opleiding van
Diaconie »
„Boaz", Bank »
»
Bewaarschool, Christelijke »
Beetwortelsuikerfabr. Puttershoek, Coöperatieve vereeniging
Bladz. 43 14 5
31 31 31 30
7
Bescherming van Dieren voor Dor­ drecht en Omstreken, Vereen, tot 50 Bestedelingenhuis, Hervormd
21 48
Dordrechtsche ... 48 8
29 25
Beurs van Koophandel, Comm. v/d 2 Bewaarscholen
der Nederd. Herv­ Inrich­
26 26 25 16
16 Boekhandelaarsvereeniging
Christel. Patrpqnsvereenig. 35 34
Bond van Dordr. Zangvereeiügïngen 44 Bouw­ en Woningtoezicht
Bouwvakarbeidersgilde (R. K.) „St. Jozef"
Bouwvakken, Bond van Patroons­ vereen
Broodbakkersvereeniging „Onder­ ling Belang"
4
49 35 5
Bouwvereenigïng „Eigen Haard" ... 51 Brandweer
34
Begraafgenootschap, Ned. Israël ... 31 Begraafplaats, Algemeene
34 38
Bibliotheek, Openbare Leeszaal en 17 Biesbosch, Vereeniging
Bilderbeek, Kunstverzameling van 18 Blinden, Instituut voor
Schoolfonds 28 • 27
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 272
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 272
Titel:
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
272
Jaar:
1916
536 537 Pettenmakers.
Camerlmg- Jr., A. Duits, A.
Spoor, A. J. Tegelaar, P. Wolf, E.
Photografen.
Brugman, G. M. Hameter, firma Kloens, C. Kloet, W. P. J. van der Kruijne Jr., L. Muhlhaus, H. J. Roest, J. Tollens, H. J. Vries, P. P. de
Pianostemmers.
Emmerik, L. P, G. van Dongen, J. van Noodelijk, J.
Poeliers.
Gennesse, A. Groot, G. J. de Retel, G. A. M. Wel, J. van
Practizijns.
Kilsdonk, M. Marang, K. Veenendaal, D.
Restaurateurs.
Dirksen-v. Nuijssenborgh, Wed. J.
Drie], L. van Eisen, C. C. Graaf, H. J. van de Hendriks, J. M, Knieriem, T. Korver, A. M. de Mulder, G. Ridder, W. F. de Rijkens, L. Smit, P. de Waalwijk van Doorn, J. van
Scharenslijpers.
Leiendecker, F. W. Verhagen, W. C.
Scheepsbouwmeesters.
Bijvoet, J. J. W. Henke, H. Th. Iloebee, B. H. Hoebee Pzn., D. Iloebee Pzn., P. Hoebee, firma P. Hoebee, W. M. J. Kievits, J. M. C. N. V. Scheepswerf
Nederlof, A. Oostlander, T. Smit, L. J.
„Dordrecht" Scheepsexpeii. Bot, L. J. G. de Schoenmakers.
Baaijens, J. P. Barto, A. Bellaart, A. G. Ben, C. van der Bennekom, J. van Bennekom, R. van Bei'kel, L. Blom, A. J. Boeff, G. de „Boers, A. Boog-ert, M. P. Borg', E. van der Bosch, J. T. Boxel, G. van Braak, M. van de Broeder, P. den Broens, H. M. Bruijn, A. de Confurius, C. Dekkers, J. A. Dolk, A. Dooremalen, M. A. van Doorn, C. M. B. van Bussen, L. van der Eek, D. van Eek, G. van Eek, H. van Eekelen, F. B. van Emmerik, C. van Eijk, G. van den Filemon, J. Gastel, A. van fïeerts, L. Gelder, L. van Goedhart, D. M. Goedhart, W. Govers, A. A. Govers, Ch. Ph.
Graaf f, C. van der Groenemeijer, P. Grobben, N. W. Gulik, C. van Hammen, J. S. van der Harremanse, A. Heer, W. de Heuvelman, A. Hinten, C. J. Hoen 't, J. Hollander, W. K. den Horst, W. van der Hulsbosch, M. F. Hurk, M. van den Jacobs, J. A. Janse, C. Janse, J. C. Jong, J. de Jonkers, W. F. Joosten, P. J. Kamberg, J. Kerkhofs, G. H. Kerkhofs, L. W. Kerkhofs, S. L. Kleton, P. Koppel, H. van de Krug, J. Kuiters, P. Lange, J. de Ldeshout, M. van Lodders, H. J. Loon, I. van Louwman, D. Louwman, J. F, Mallan, F. P. Man, A. de Mouthaan, M. Munt, A. van de Munter, D. A. de Nelleke, K. H. Nier, J. W. de Olivier, J. Phielix, P. Plank, M. van der Pol, M. E. van der Radermaker, L. Reiners, J. C. Ridderhof, W." Roest, J. Roest, W. Roo, J, A. de Roobol, C.
Scheepbouwer, J. Schenk, A. Scheurkogel, J. Schut, G. I. Schut, Gebr. Schut, E. S. J.
Sluis, W. Smits, H. Snoeren, J. Spek, J. C. Stegeman, J. W. Steketee, M: Sterkman, H. A. Toorn, F. van den Unnik, H. C, van Venus, J. Verheul, H. Versteeg, J, Visser, J. A. Vleesch Dubois, H._ Vugts. J. A. Waal, A. A. de Waal, F. de Waard, L. de Waard, H. van Wal, C. van der Want, A. J. van der Wassenberg, C. Weg, H. A. van de Wegman;-G. Wegman, H. Wegman, J.
Franzen, H. S. Franzen, J. A. P. Gelissen, Th. A. B. Groot, K. de Hasselo, A. J. Hasselo, F. W. Hasselo, Th. J. Heil, O. G. Hoobroeckx, H. J. B. Hoogenboezem-Fluijt, Wed. W. T.
Jansen, J. J. Jansen, W. W. Janssen, H. Janssen, P. Jegen, J. Jongepier, A. Klarenaar, F. Klarenaar, W. O. Koekoek, G. P. Kriens, J. Labee, G. B. I4eermakers-van Heel, Wed. L. G. J.
, Wegman-Govers, Wed. K. Welsenes, G. F. van Wiel, A. van der Willemen, A. Wolters, W. Wunsch, J. Wijngaarden, C. J. van-
Schoorsteenvegers.
Bettinelli, G. Martignoni, P. G, L. Martinetti, J. W. P. Martinetti, P. Piantoni, P. J.
Schuitenverhuurders.
Eek, H. van Mijnders, J.
Sleepdienst-ondernemers en Scheepsbevrachters.
Boer, J. de Borsie Tzn., L. Bosch, A. H. van den Bot, L. J. G. de Bouman, W. P. Byl, L. Dujjnen, F. van Duijnen, F. A. van Dijk, C. van Eflk/W. van
Masier, C. de Möls, J. Muller, A. J. Muller, J. Musters, J. J. Noels, J. Oosterwaal, J. L. Proodjen, C. L. van Velde, B. van der Verschoor, C. C. Volgraaf, L. Voogd van der Straten, C. de
Uzerlooij, A. van Sloopers.
Geleijnse, P. W. Romijn, W. Thobé, J. B. Weg, G. van de
Smeden. (Huis-, Grof-, Hoef-
Alblas, W. J. Bos, A. Bozua, E. C. Dalebout, P. Don, P. Gores, A. H. Haezer, A. Haksteen, J. Haksteen Sr., J.
enScheeps-).
Hessels, J. B. Hosson, B. B. F. de Hulst, C. Jonkers, B. Jong, H. de Kraan', G. de Mampaeij, M. Mookhoek, D. Muehlhaus, W. Mulders, A. K. Nijsen, A. Nijsen, M. Pols, A. H. Randwijk, H. van Raijmaakers, A. N. Roest, J. Romijn, P. Staveren, P. van Teske, J. Thomas, J. B. Vlasblom, A. Vries, W. de Waal, J. de Wessels, J. A. Wingerden, C. van Zoek, J. Zoeteman, H. Zoeteman & Loch Struijk, D. I.
Stalhouders.
Rallegooijen, firma W. van Kooiiman Dzn., D. N. V. Stalhouderij, v/h Ponsen, W. J.
Ponsen, A. B. Twist, I. van Twist Jzn., W. van Twist, firma Willem van
Steenhouwers.
Heusden, A. J. van Leeuw, A. de Linden, Gebr. van der N. V. Steenhouwerij en Marmea-handel, v/h. A. P. Schotel
N. V. Steenhouwerij en Marmerzagerij, v/h A. Singels lAzn.
Ponte, C. Ponte & van der Stek Stek, P. van der
Stoelenmatters. Deelen, W. van " l
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 273
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 273
Titel:
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
273
Jaar:
1916
538
Semler, A, C. Tilgenkamp, A.
Stoffenververs.
Bierens, firma Aug. Bierens, C. E. A. M. janseii-van Hulst,
Wed. Ch Jansen, W. J. Stoomwasschers.
Bierens, firma Aug. Bierens, C. E. A. M. Doornbos, J. L. A Doornbos, J. O. N. V. Ozon-wasscherij Schram de Jong, H. Stoomwasscherij „The A I Laundry"
Stucadoors.
Brand, A. Bruin, Th. de Dóbken, H. G. Dóbken, J, H. Eddes, P. Gardes, J. II. Graaf, A. van de Graaff, J. de Heidenmch, E. E. Heidenreich, G. H. Hijlkema, P. Jurgens & Co., firma Loopik, G. Sleicher, A. H. Uhlhorn, N. P. Uit den Boogaart, C. Verhoeven, A. Verhoeven, Gebr. Verhoeven, W. P, Visser, II. de Wouters, J. L.
Tabakskervers.
Dijl, D. F. van Wapeningen,
firma Jacob van TagTtJns.
Boelaart, L. Bruin, A. de Cohen, I. Cohen, H. Cohen, J. Jong, G. J. de
539
Kloot, W. E. Koning-, J. de Kuiters, M. Meijer, M. Nooitgedacht, G. Onwijn, J. Sels, J. Spijkstra, R. Tonninge, A. Tonninge, M. Tonninge, S. Verweij, H. Vink, D. Vrolijk, L. 2ee, J. van
Tandartsen.
Bosch, C. G. Broekema, G. Koops, P. Koops-Edens, J. H. Mager, J. Mulié, Dr. C.
Tappers en Verlofhouders,
Ahaus, C. M. J. Alblas, H. C. Baal, C. van Baars, A. Bevinger, J. Bekker, D. Besemer, J. H. Blom, J. Boert j e, J. Bolte, E. Boogaart, J. B. van den Boonstoppel, W. J. Borsje Tzn., L. Bosch, A. H. van den Bonman, A. Bonman, C. Bonman, S. Brand, J. Brandt, C. Brenkman, A. Brittijn, M. Broek, W. J. van den Brujjn, D. de Bruijn, G, de Bruijn, K. de Bruijs-Schot, Wed. J. G. Buul, P. van Buu'tenhek, W. Corpeleijn, A. Dalebout, A. Dalen, H. van Dekker, B. M.
Dekker, P. Diepstraten, Ph. Ditiecher, M. G. Dijk, G. J. van Dijï, A. van Drijver, J. Duinen, M. van Ekelmans, G. Eijskoot, M. A. Giessen, A. van der Goede, W. de Groot, H. de Grondel, T. Hamels, A. Ilartog, L. den Ileiheek, A. Herwijnen, J. J. van Holt-Pollen, Wed. J.H. van lïoobroeckx-Gelens. Wed. J. A. J.
Houwelingen, A. van Hurkmans, A. J. Hijweege, C. Jager, J. de Jansen, J. Jansen, J, J. Jansen, L. Th, Jansen, W. L. Jongepier, A. Jongh, J. de Kandel, G. Kerkhof, H. C. Kerkhof, J. Klarenaar, F. Kluizenaar, W. L. de Kloot, J. Kok, D. de Koning, H. L. Koogh-van Randwijk, Wed. A. van der
Koogh, H. van der Kooiman, F. Korndörffer, J. J. Koster, A. Koster, F. G. Kramer, H. J. P. J. Kroon, P. Kruger, JA. Kruijsbergen, C. Kuijk, G. Ch. van Lawende Jr., A. Jonge, A. C. de Leermakers, J. Leermakers, J. F. Leermakers-van Heel, Wed. L. G. J.
Leeuwen, J. E. van Linden, J. van der
Loeve, W. Loon, A. van Lottman, G. B. Martinetti, J. W. P. Mastbergen, A. van Musters, J. J. Nieuwkoop, A. J. van Noels, J.
Visser, J.
Vlemminghs-v. d. Matten, Wed. J. H.
Vliegenthart, J. W. Vogel, J. Vogelezang, A. Voogd van der Straten, C. de
Nunnikhoven, L. Oerlemans, C. J. Oosterwaal, J. L. Ooijen, W. M. van Ouden, D. den Pauw, E. R. Pel, G. Pols, B. Ponsen, C. Ponsen, N. Potters, N. ' Reidel, G. Rest, A. van der Rombout, W. Roo, H. de Rook, P. Rooth, A. Rotermundt, Wr J. J. 'Roubos, M. Rijenga, H. ' Rijnen, J. van Rijnsbergen, J. van Schaap, P. Scheepbouwer, I. Schepens-Bomius, Wed. C. Schippers, C. P. Schotel, C. Schouten, F. S. Schouten, J. Schuitman, H. Sebes, J. Slingeland, H. van Smit, J. Smith, R. J. N. Spoel, F. Stam, P. Streefland, H. "E. _Struiksma, E. Termond, A. D. Tims, D. Tuil, D. A. - Tuijtel, J. Twigt, P. Vendeloo, N. van Verouden-Junger,
Wed. A. M.
Versluis, H. Versluijs, C. J. Vetten, A. Vink-Seekles, Wed. H,
Vorm, J. van der Vries, Th. de Windhaus, H. Wit, C. de Witte, J. Zaal, D. Zanten, A. van Zelfde, P. van 't Zondervan, C.
Taxateurs.
Ek, Gebr. Ek Azn„ P. A. Kemp, F. Mak, A. Mulders, L. P.
Teekenonderwijzers. Schmidt, F. Timmerlieden.
Aardoom, A. Alleblas, A. P. Berg, C. van den Boogert, J, Bonman, S. Bozuwa, G. Bravenboer, J. Bres, R. de Bruin, J. de Camp, J. van Camp, T. van Chastelet, A. van Degens Johzn., J. Dirkse, G. Dopren, J. C. van Driel, A, van Driel, firma P. van Ek, Gebr. Ek Azn., P. A. Eïigh, J. F. H. van den Esch, Ch. van der ' Groenenberg, A. C. Groenveld, A. Haan, G. de Haan, C. J. den Harten, J. Helden, P. G. van Hoek, G. van
Hoven, J. H. van Hurkmans, S. M. Ilurkmans, S. M., v/h Brand, G.
Hulst, C. J. van Hijbeek, K. H. Jonkers, T. Kelfkens, A. Kemper, B. H. Kes, Gebr. Kes,
J.
Kes, M. J. Kes, P. H. Kes, W. Klerk, T. de Kloppert, G. Kooijman Lzn., J. Korthals, H. A. Kraus Jr., J. P. F. Kreuk, Th. de Kwak, B. J. Kwak, D. J. Kwak, J. Kwak & te Veldhuis Linden, M. *van dei- Loon, Gebr. van Loon, II. van Loon, P. van Maljers, L. Monté, A. F. Monté, D. Mookhoek, C. Mulders, L. P. N. V. Dordrechtsche
Timmerfabriek
N. V. de Klopper Nodelijk, J. Olmen, K. D. van Pols, D. ' Pols, L Rombout, P. Roos Jzn., J. Schellenbach, J. C. Schuiling, J. H. Schulders, G. Schulders & Tas Seijffert, C. J. Slegt, H. P. Smeulers, M. Smeulers, Th. Smeulers, W. Tas, W. P. Veld, P. in 't Veldhuis, N. te Vemes, J. Versteeg, J. Versteeg, M. Versteeg & van der Linden
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 274
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 274
Titel:
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
274
Jaar:
1916
0
Vogelezang, C, Vos, F. Vries, Ch. H. de Waals, J. P. Waleson, J. Ch. J. H. Weber, C. Wel, J. van Well, H. P. van Welsenes, J. van Wit, J, H. de Wijnen, P. A. van
Touwslagers.
Twigt, H. Twigt, W. Voogd, W. J. de
TuinHeden. Vendumeester.
Bakker, J, Brand, G. Deugd, H. de Dost, T. Haas, B. de Haas, J. de " Haas Sr., M. de Heeren, D. van Hoeven, A. van der Kamp, J. W. van de Kievit, A. de Lange-van de Vorm, Wed. G. de
Lugthart, A. Meeuwissen, A.
Muijen, J. Nagtegaal, J. Noort, H. van Noort, J. van Noort, P. van Santman, J. Santman, M. Sterke, P. J. de Sturrus, P. Teeuwen, L. VaUc, D. Valk, J. Verhagen, W. Wilschut, W. Wulfse, C. Wulfse, L. Zonneveld Piek, B. Zonneveld Piek, C.
Uitdragers.
Blom, N. Broekhuizen, B.
Middelkoop-Groeneveld, Wed. W.
Male van Waay, S. J. (fir- ma A. Mak)
Verhuurders van Automobielen.
Berg, Jac. van den, v/h Woerdenberg.& Co.
Twist, firma Willem van Verlakkers.
Bellaart, H. J.
Deege, H. J. W. Evers, A. Eijnsbergen, Ch. C. van Eijnsbergen, L. van Roos, P. J.
Vernikkelaar. Kluizenaar, J. L. de
Vleeschhouwers en Spekslagers.
Admiraal, C. Antoni, A. G. H. H. Batenburg, D. H. Bibo, N. C. Bouhufls, W. Braun, J. H. J. Bruin, G, de Eijsden, Th. van Gort, H.
Goudswaard, J. Groesbeek, W. F. Hemert. J. M. van Hillege, H. A. Hogerzeil, C.
Dalen, F. J. van Dij kmans-Hamels, Wed. II. C
Graaf, N. van de Molenaar, J. Polak, A.
Stigchel, J. G. H. van der Zeben, G. van
Uitgevers,
Dordrechtsche Uitgevers Maatschappij
Maijwald, F. Morks Czn., C. Revers, P. A. Rivière, W. Th. La
1
Klein, Ch. Klein, W. C. Kriens, N. Kroonen, A. Kruijmel, D. Lawende, C. F. Lengton, J. Mellegers, H. Meijer, L H. Meijer, S. H. Meijers, J. H. Monshouwer, W. A. G. Mostert, H. Mosterfc, N. Muij'lwijk, L. van Nooder, J. Nijman, J. Oorsprong, J. F. L. Ouwerkerk, T. Plujjmiert, J. Pluijmert, P. Quaak, J. Recourt, J. A. Rietschoten, G.W.F.H, van Schalie, L. van der Scheepbouwer, A. Schillemans, C. Schillemans, W. Schouten, G. J. Schroots, J. B. Schuldei's, E. K. Spruit, W. Spruijt, M. A. P. Straaten, A. van der Straaten-van Schagen, Wed. D. C. van der
Straaten, G. E, van der Straaten, Gebr. van der Straaten, J. H. van der Straaten, J. P. van der Straaten, P. van der Sijde, A. van der Sïjde, B. van der Sijdie, G. van der Sijde, L. van der Twist, C. van Twist, W. van Ven, M. van der Versteeg. H. Vink, J. Vogels, R. J. Waalwijk van Doorn, C. S. Ch. van
Waalwijk van Doorn, J. P. van
Vrachtrijders. Bergman, J. A. Wel, H. van
Brand,'H. Brand, W. Bras, A. Klerk, firma Wed. H.W. de Kooijman, A. Ouden, J. II. den Piere, T: Schenk, A. Schenk, C. Schenk, P. Schungel, P. Soomeren, G. J. van Soomeren, M. H. van Twist, firma, Willem van
Vroedvrouwen.
Ligt, G. E." de, geb. Hardenbol
Christan, N. M., geb. van den Berge
Hemert, A. M. van , geb. van Beesten
Nelson, H., geb. Kop Fritse; H. Riet, A. C., geb. Spruit RuÜsch, P. H., geb. van Gulik
Klip, II. Vijlenkappers.
Stolk, II. G. Schwarz, W, A. J.
Wafelbakkers.
Hpogerbrugge, F. Uiterwijk, D.
< Asphalt. N. V. Dordrechtsche As-
phaltfabriek Rooden- bui'ff & Co.
Roodenburg, W. M. Azijn.
Olst, Ch. J. van N. V. Wijn- en bierazijn- makerij
Biscuit.
Redelc, J. Ch. „Victoria"
Wagenmakers en Verhuurders.
Blom, N. Damme, A. Gent, C. W. van Graaf, D. van der Leeuwen, A. van Meeldijk, A. Meeldijk, D. Nelson, A. Wolters, H. G.
Waterstokers.
Biujtenhek, S. Groote, H. de Naaktgeboren, N. Sleeuwenhoek, C. Welsum, J. van
Wijk- en Partic. Verpleegsters,
Tloogenboom, M. B., geb. Dijkers
Ameringen, H. van Dorst-van Oord, Wed. A. liaan, J. E. de Heelsbergen, J. A. van Raamt, C. van Rees, T. A. van Rissmulter, E. M. Roosendaal, A. F. van Schaap, H. Stempels, S. Verhoeven, A. Well, C. A. van Well, H. van
Zadelmakers. Jilleba, C. J.
FABRIKANTEN VAN Blauwsel.
Dooremans, P. II, Borstels.
Dirks, firma H. L. Hen Hzn., H. du Hen, J. H. du Holtmark van Dykerhof, E.
Sluiters, J. J. Uittenbogaard, H. A. Boter.
Albers Creameries Limi- ted
Brandkasten.
Lips, B. H. M. Lips Bzn., J.
Dogcakes. Lammens, P. Electro-motoren.
Smit & Co„ Willem Glas.
Dolk & Zoon, P. Bouvjj, J. J. B. J.
Kalse, J. H. Ligthart-van den Bergh, Wed. Th. P.
Rest, J, van de Woerdenbag-van Kleef, Wed. O. M.
Zandschippers.
Adel, A. C. van den Adel, C. van den Adel, L. van den Adel, T. van den Verwey, G. J. Verweij, P.
Zeepzieders.
Joncheere, H. 0. de Joncheere den Bandt & Co. de
Zeilmakers.
Camman, J. H. Endenburg, P. J. Ilageman, J. C. Hageman, J. W. Ilageman & Zoon Munnik, J. J. de Poots, A. J. Volgraaf, F. Volgraaf, M. L. Recourt, firma P.
Zoutzieders.
Hoogstraten & Zoon, Genït van
Minne, L. F. D. van der
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 275
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, pagina 275
Titel:
Adresboek van Dordrecht, met aanvullingslijst, samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente
Pagina:
275
Jaar:
1916
2 3
Bouvij, N. M. Bouvij, firma
Haarden.
Lips & Peters Peters, H. D. J.
Hoeden en Petten. Netto, S. Hoeftfzer.
Hoefijzerfabr. „Hippos" Jong, S. S. D. de
Houtbereiding.
, Gips Comzn., C. Kinderwagens.
Tappe & Zoon, C. B. W. Kurken.
Haan, A. de Korthals, J. CL
Lakken en Vernissen.
N. V. Lak- en Verffabriek „Premier"
Lingeries. Hiensch, J. T. Machineriè'n.
Aardenne, H. G. W, van Augustijn, A. H. Ph. Dijk, W. van Huiskens, D. Huiskens & van Dijk,
firma
Koopman, H. J. Man, L. de Man & te Veldhuis, de N, V. v/h. van Dorsser & Terhorst
N. V. v/h Koopman, H. J. Penn & Baudiün, firma Rackwitz, M. Rackwitz & Greve, firma Randwijk & Co., H. van Straatman, L. Veldhuis, C. te
Samson, B. J. Vriesendorp & Zonen, C. A. v/li
Metaalwaren.
Dordr. Metaalwarenfabr. v/h. Wed. J. Bekkers & Zn Meijers, A. N. V. Litliografische Me- taaldrukkedj v/h A. Meijers ji\
Mineraalwater en Limonade.
Dubois, firma Francken, A. A. Roos, J. Witt, J. de
Molensteenen.
N". V. Maalindustrie Pakkisten.
Lieshout, G. A. J, A. van Looman & Zonen, P.
Parapluies.
Heppenstrijdt, E. H. A. Ie Holl. Parapluiefabriek Martinot, A. H. B. Martinot, F. J.
Rijwielen.
Kluizenaar, J. L. de Randwijk, W. van Randwijk & Co., H. van
Scheermessen. Buul, B. van Sigaren.
Beemt, J. A. van den Boele Sr., firma J. W. G. Bouman, J. \V. Braambeek, firma H.P.van Brouwer, Th. II. Coolhoven, D. W. Hillen, firma A. Kieboom, A. C. van den Lighaam, firma H. S. Loekemejjer, J. F. Manders, E. Mans, L.
Vaandels. Diemen, C. M. van
Wijs, J. E. Ch. de Wijs Jr. & Co., K. de Verf waren.
Derks, J. W. A. Derks, P. W. A. J. N. V. Lak- en Verffabriek
Verhei], M. G. Verheft Gebr.
„Premier" » Verduurz. levensmiddelei:. \
N. V. Dordrechtsche Siga- renfabriek, v/h Kamen, * A. van
Plank & Co., van dei- Roes, A. W. Swaan, W. Ch.
Ouwehand, C. W. Pieters, C. J. Pieters, P. Ponsen, C. C, Ruiter, J. J. de Sluy'sdam, J. J. van Wagenaar, P.
Siroop.
Monfroqij, M. C. Monfrodft W.
Sloten.
Eras, V. J. M. LipsBzn., J.
Spiegellijsten.
Bosman, B. L. Bosman & Co. Giltaft M. Steenstraten, Th. J. H. van der
Witt, J. de Stroohoeden. Coenegrachts, P. Suikerwerken.
Verschuur, Pzn., J. Tegels.
N. V. Holl. Basaltine Tegelfabriek
Aardappelen.
Plaats, G. D. van der Quartel, A. G. Rover, A. W. de Welsurn, J. van
Bouwmaterialen.
Hoebee Jzn., D. Jonker, A. N. V. Bouwmaterialen, v/h Luijten, M.
Treure & van Dyk, firma Brandstoffen.
Aken, J. van Andel-Verburg, Wed. G. P. van
Bax, H. Duy'tsen, C. J. den Dijl, T. van Hageman, firma A. J. Ilombroek, E. ^ Kooijman Dzn., J.
Hooi.
Vuuren, M. van Hout.
Boonen, E. Boonen & v. Hoogstraten & Zoon, firma
Dronsberg Linden, J. R. van der
Gips, C. N. V. Gips' Ilouthandel Gijn, S. M. H. van Haan, D. de Haan & Sigtermans,
firma de r
Kroon, P. Looman, J. H. Looman & Zonen, P. Masion, A. J. Masion, L. P. Ma*ion & Zonen, M J. Naakt<reboren, A. N. V. Dordrechtsche Steenkolenhandel
Nievelt & Co. Oever, J. van den Recpurt, firma J. Rhijn, L. van Roo, P. de Scharloo, A. Schenau, A. Th. Vermaas, J. II. Vennaat, J. Weg, J. van de Zelfde, A. van 't
Chemicaliën.
Bisschop Pzn., A. Granen.
Romijn, D. P. J. Walbeek, J. L. van
Hooft, G. J. 't Kloet Ilzn., A. M. van dei- Kloet, M. van dei- Kloet, firma M. & A M. van der
Kiujl & van Gijn, firma Linden, firma F. & A. van der
Sigtermans, A. Vries, L. de
Weg, G, van de Weg, W. van de Weg, firma W. & M.van de
Hulpmeststoffen.
Aardenne, II. G. W. van Asperen, H. C. van Asperen & van Heek,
* firma van
Centraal Bureau afd. Z. Holland
Dordrechtsche Kunstmest Maatschappij
Geluk, B. van Heek, J. A. van Ni-evelt & Co., van
Kaas. Hordijk Jaczn., J.
HANDELAARS IN Groenten.
Bergerjk, J. C.' Haas, M. de Maren, D. van lleiiers, A. Teelvens, N.
Lebret, W. N. V. Dordrechtsche Kaas- handel. Direct. P. Thijs- sen.
Kantoorbenodigdheden. Stumpel, L. J. M. Klompen.
Dunnen-Kleijn, Wed. P. H. den
Kooiman, M. P. & J. Leer.
Hemert, G. van Hemert, J. van Tilburg, Jos. van
Machinekamerbehoeften en
Schcepsbenoodigdheden.
Bergh, firma D. van den Bergh, J. van den Bergh, L. van den Bos, C. M. Bos & Zonen, M. Bremer, L. Deursen & Zonen, J. C. van
Fransen, F. Gelissen, H. M. Kranendonk, C. Kranendonk, H. Schlemper, H.
Machineriën
en Landbouwwerktuigen. Brinkmann & Niemeüer
Hoogland & Massee, firma Luderus, F. Meer, L. J. P. van Prins, M. Sti'ous, J. J. Walraven, J. L. van Zeeuw, J. G. de
Meel.
Vrft A. E. de Metalen.
Hoog & Zoon, firma L. de
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
U heeft verfijnd op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum