Zoeken

Uw zoekacties: Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit h...

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 106
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
106
Jaar:
1934
198 199 Ijsclub „Dordrecht". Terrein Boeremkade. Telefoon 4362.
UI K D CQ
C. S. C. van Waalwijk van Doorn, Secretaris­ Penningmeester, Binnen Kalkhaven 21.
Dordrechtschc Rijsocieteit.
C. Blokhuis, Voorzitter. J. H. von Lindern, Vice­Voorzitter. Mej. E. A. de Joncheere, Penningmeesteresse. J. B. Overwijn, Secretaris.
Paardensportvereeniging voor Dordrecht en Omstreken.
F. A. de Court Onderwater, Voorzitter. J. P. Piera, Secretaris, Celebesstraat 35. W. R. C. de Roo, Velp.
LU l- W
l-E qaUJ E
Wielrennersvereeniging D.R.C. „De Mol'
H. J. Bellaard, Voorzitter, Telefoon 3306. R. Bellaard, Secretaris, St. Jorisweg 44. J. Vos, Penningmeester, de la Reijstraat 27,
Dordrechtsche Schaakclub.
G. W. Wesselman, Voorzitter, Maartensgat 7. J. Vos, Secretaris, Bleekersdijk 45, R. Stempels, Kassier, Wijnstraat.
_igo UJO LJ CO D I
U^ ü (n £M UJ
l- LU w a) UJ
*^ i * * III ^ U
r^ >gï^
U > z
Billardclub „Prof. 't Is me Edso".
Clublokaal Café Neuf, St. Jorisweg 36, Tel. 3532. G. Vermeulen, Secretaris­Penningmeester.
Dordrechtsche Damvereeniging.
H. G. van Mill, Voorzitter. W. H. Lieve, Secretaris, Willemstraat 15. H. Koopman, Penningmeester. Clublokaal Oranje­Hotel, Dinsdags van 7.30­ •1 2 uur n.m. .
Districtsdambond „Dordrecht".
W. H. Lieve, Voorzitter, Dordrecht. A. C. de Wit,­ Chr. de Wetstraat 22, Secretaris. A. van Leerdam, da Costastraat 60, Zwijndrecht,' Penningmeester.
Vereeniging van Pluimvee- en Konijnenhouders V. P. K, D. Dordrecht en Omstreken.
J. Damme, Voorzitter, Henriëtte Ronnerstraat 14. L. v. d. Linden, Secretaris, Hooftstraat 22. H. G. P. Ridders, Penningm., Crayensteynstr. 95.
Dordr. C.J.M.V. Padvindersvereeniging.
Afdeeling C.J.M.V. Eben­Haëzer te Dordrecht en afd. van de Ver. „De Nederlandsche Padvinders". J. E. Roos, Secr.­Penningm., Bilderdijkstraat 53. iVe Dordtsche Groep (C.J.M.V.)
Groepleider: J. E. Roos, Bilderdijkstraat 53.
Het Nederlandsche Meisjes Gilde. Afdeeling Dordrecht.
Mevr. A. Bisschop­Vogel, Secretaresse, Corn. de Wittstraat 59.
Zang=, Muziek=, Tooneel= en dergelijke Vereenigingen. Liedertafel „Zanglust".
Mij. tot Bevordering der Toonkunst. Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
A. Krul, Voorzitter. Mr. P. J. Sigmond, Secretaris, Wol wevershaven 7. H. Lebret, Penningmeester, Singel 208.
Muziekschool
van de afdeeling Dordrecht der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst.
Munt 5. Telefoon 3996.
E. Erdelmann, Directeur, Adr. v. Bleijenburgstr. 40. Dr. A. J. v. d. Ven, Voorzitter, Wijnstraat 135. H. Lebret, Secr.­Penningmeester, Singel 208.
Dordr, Opera­ en Operette­Vereeniging. Directeur Ed. Erdelman.
Voorzitter Mr. P. J. Sigmond. Secretaris W. J. Hoobroeckx, Wolwevershaven 13. Penningmeester N. A. Damas.
Jan van Leeuwen, Dirigent, Tilburg. G. Reidel, Voorzitter, Noordendijk 8. J. C. Kemp, Giessenmondestraat 26, Secretaris. J. F. P. van den Borre, Penningm., Hallincqhof 13r.
Zangvereeniging „Caecilia".
J. C. Vrolijk, Voorzitter, Groenmarkt 64. H. de Wit, Secretaris, de Vereeniging 21. G. van der Mijle, Penningm., Mart. Steijnstraat 36. Telefoon 3637.
D. W. v. Leeuwen, Directeur, Nwe. Boezemkade 1. Dordr. Mannenkoor „Kunst na Arbeid".
H. T. S. Jong, Voorzitter, Reeweg 132. W. Versteeg, Secretaris, Balistraat 25. N. Verboom, Penningmeester, Anna Paulownastr. 9.
Dubbel Mannenkwartet „Orpheus".
F. J. A. Sijssens, Voorzitter, Genemansstraat 5. A. Hcibeek, Secretaris, Burg. de Raadtsingel 23. A. C. van 't Hoff, Penningmeester, Balistraat 23.
Advertentie=Büreau Jac. Duits, Bleekersdijk 23, Dordrecht.
Dordrechtsche Arbeiderszangvereeniging „Door en Voor 't Volk".
J. Zoek, Voorzitter, Willem Marisstraat 18. J. P. Busink, Secretaris, Voorstraat 396. Mevr. M. v. d. Plank, Penningm., Javastraat 13.
Gemengde Zangvereeniging Merwe's A Capella Koor.
Hans Thoman, Directeur, Voorstraat 366. F. Kist, President, Herradesstraat 6. W. Versluis Jr., Secretaris, Hooftstraat rood. H. J. van Zuilekom, Penn., Tesselschadestraat 12rd.
Gemengde Zangvereeniging „Ons Koor".
A. C. Hazenbosch, Directeur. C. Helleman, Voorzitter, Hooftstraat 30. Joh. van Buul, Secretaris, Noordendijk HSrood. Mej. A. v. Buul, Penningmeesteresse, Clara Maria­ hof 20 (Vrieseweg).
Jeugd' en Meisjeskoor van „Ons Koor".
A. C. Hazenbosch, Directeur. C. Holleman, Voorzitter, Hooftstraat 30. C, Lawende, Secr.­Penn., Joh. Bosboomstraat 22.
Christelijke Oratoriumver, „Excelsior". Directeur: H. H. Tobé. A, Boogertman, Voorzitter. Mej. A. H. v. d. Zalm, Secr., Heisterbachstraat 5.
Eben­Haëzer's Zangkoor.
A. J. Scheurkogel, Directeur, Tesselschadestraat 5. Joh. van Bree, Voorzitter, Tesselschadestraat 43rd. C. Esselaar, Secretaris, Kon. Wilhelminastraat 12rd. F. J. Ponte, Penningmeester, Joh. Spaanstraat 52rd.
Repetitietijd Vrijdagavond van 8—­10 uur in het Vereenigingsgebouw.
Dameskoor „Melodia".
D. Hol, Directeur. Mej. A. Hardorff, Voorzitster, Muijs v. Holystr. 6. Mej. J. Machielse, Penningm., Matena'spad 15. Mej. S. J. Bosman, Secr., Madoerastraat 27rood. Repetitietijd Dinsdagavond van 8—10 uur in het Vereenigingsgebouw.
Kinderkoor „Jong Holland".
Leidsters:' Mevr. Kerkhof­Gransch, Mauritsstraat 8. Mevr, StruiJk­Vleesch Dubois, Krommedijk 89.
Orchest vereeniging
E. Erdelmann, Directeur. L. F. Dooremans, Voorzitter. G. P. de Ruiter, Secretaris, Nieuwe Haven 3. H. Lebret, Penningmeester.
Dordrechtsch Philharmonisch Orkest.
D. W. van Leeuwen, Voorz., Nwe. Boezemkade 1. K. van Duist, Secretaris, Standhasenstraat 33rood. J. C. Mackaij, Penningmeester, Viermolenshof 9.
Dordr. Orchestvereeniging „B-Mol",
A. Bouman, Directeur en Voorzitter, Spuiweg 110. Mej. Nispeling, Secretaresse, Bleekersdijk. Mej. E. C. Bouman, Penn.esse, Emmastraat 2.
Orchestvereeniging „Sonorita".
D. Hol, Directeur. Joh. van Bree, Voorzitter, Tesselschadestr. 43rood. T. Kerkhof, Secretaris, Mauritsstraat 8rood. Mevr.
Struijk, Pennningm.esse, Krommedijk 89. Koninklijk Dordrechtsch Fanfare­Korps.
R. L. v. d. Stek, Voorzitter. C. J. van Dijk, Secretaris, Noorderstraat 37rood. J. Gregoor, Sumatrastraat 25rood. W. A. C. van Opstal, Adr. v. Bleijenburgstr. 27, Kapelmeester.
Dordrechtsch Harmoniekorps.
Jac. van Welzenes, Voorzitter, Stek 21. I. Haartsen, Secretaris, Papeterspad 16. L. van Scheers, Penningmeester, Violenstraat 8. Arij T. van der Vlies, Directeur.
Dordr. Harmonie Gezelschap „De Bazuin"
Dr. A. van de Ven, Wijnstraat 135, Voorzitter. J. A. v. d. Salm, Boshamerstraat 52, Secretaris. Joh. Ek Azn., Gen. v.d. Heijdenstraat 8, Penningm. P. H. Kwakernaat, Wilhelminastraat 21, Den Haag, Directeur. Algemeen adres: A. Heibeek, Burg. de Raadt­ singel 23. Telefoon 5322.
Arbeiders­Harmonievereen. „Volharding" C. de Jong, Directeur, Weerijstraat 32, Breda.
H. Vogel, Voorzitter. J. van der Laan, Secretaris, Nicolaasstraat 34. Th. Ridderhof, Penningmeester.
Koninklijk Erkende Muziekvereniging „Kunst na Arbeid".
Repetitielokaal en Correspondentie­adres: K.N.A.­gebouw, Kromhout 156.
H. C. Meijer, Voorzitter, waarn. Kapelmeester. J. A. Put, Secretaris.
. W. A. Kooijman, Penningmeester.
Geh.-Onth. Harmoniekorps „Voorwaarts" N. J. de Rook, Dirigent, Breda. A. Lemkcs, Voorzitter, Bilderdijkstraat 29. D. Pronk, Secretaris, Alb. Neuhuijsstraat 6. H. v. d. Plank, Penningm., Vincent van Goghstr. 3.
Tamboer^ en Pijperkorps Jubal.
Leider: C. J. Schotel, Hockencssestraat 68. Repetitietijd: Zaterdagavond van 6—7.30 in het C.J.M.V.­gebouw. Jong­Jubal. Afdeeling voor jongens.
Leider: D. J. Breemer, Willem Marisstraat 73. Repetitietijd: Zaterdagmiddag van 5—6 uur in het C.J.M.V.­gebouw.
BISCHOFFs SCHOENEN ZIJN GOEDKOOPER l
iH H
r* w si

N n u
H W P H d o %2c * > *i
n M B HH W &
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum