Zoeken

Uw zoekacties: Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit h...

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 104
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
104
Jaar:
1934
194 195 Garnizoen, Weerbaarheid, Militaire Vereenigingen,
UI K D m
x ü
u.
Q UJ ffl
Z LU
ü z'
Q D
UI UJ by>
O K
I- Z LU
LU Ü) Z
>•
ü >
Q cr o Q
Es O) (N
Korps Pontonniers en Torpedisten.
F. A. Vaillant, Luit­Kolonel, Commandant van het Korps, tevens Garnizoenscommandant.
J. A. Mussert, Majoor, Hoofdinstructeur. A. I. Verkouteren, Kapitein van Speciale Diensten. H. J. J. T. M. Steenmetser, Kapitein­Adjudant. G. v. d. Mark, Ie Luitenant van Speciale Diensten. E. J. van der Flier, Ie Luit., Officier v.h. Materieel. H. P. L. van Gestel, Ie Luitenant, Administrateur. H. G. A. Reimers, Kapitein, Commandant Comp. Pontonniers.
W. G. Bakker, Ie Luitenant. G. F. C. D. de Jonge, Ie Luitenant. J. C. van Houweninge, Ie Luitenant. H. J. Hubregtse, Ie Luitenant.
Militaire Geneeskundige Dienst.
Dr. H. Gilhuijs, Arts, Vrieseplein 3. Tel. 4058. Wnd. Chef van den Militairen geneeskundigen dienst te Dordrecht.
Landstormverband Dordrecht. Q J. W. L. Versteeg, Kapitein, Commandant van het
_ verband. ™" N. A. Alberdinck, Ie Luitenant.
3 Gewestelijke Landstormcommissie I
in het verband Dordrecht.
^ P. L. de Gaay Fortman, Voorzitter. ­. J. A. J. Jansen, Secretaris. ^ A. Groenendijk, Res. Ie Luitenant, Propagandist. O
Bijzondere Vrijwillige Landstorm.
W LU z
cr X
W cr o o
ü
LU O
Plaatselijke Commissie Dordrecht: Ds. M. Gravendijk, Voorzitter. G. A. Hoogenboom, plaatselijk leider. M. de Keizer, Secr.­Penningm., Dubbeld.weg 180.
Vrijw-, Landstormkorps Luchtwachtdienst. Luchtwachtpost Dordrecht.
M. de Keizer, Res. Ie Luitenant, Dubbeld.weg 180.
Nationale Bond Mobilisatiekruis. Afdeeling Dordrecht.
Eere­Voorzitter Burgemeester van Dordrecht, P. L. de Gaay Fortman. Voorzitter J. A. J. Jansen Maneschijn. Secretaris H. G. A. Reimers, Rozenhof 8. Penningmeester M. de Keizer.
Koninklijke Ver. Moed, Beleid en Trouw.
P. L. de Gaay Fortman, Voorzitter. Vacature Secretaris­Penningmeester.
Dordtsche Burgerwacht. Kantoor Vest 28. Telefoon 4601, na 5 uur 5875.
Mr. W. O. de Kat Angelino, Commandant. Mr. A. van Os, Voorzitter. R. J. E. Muring, Secretaris.
Militair Tehuis. Afdeeling Dordrecht van den Ned. Militairen Bond.
Ds. A. J. W. van Ingen, Voorzitter. A. de Waal, Secretaris, Voorstraat 360. K. Wieringa, Penningmeester.
Vereen, v. Onderofficieren „Ons Belang". Afdeeling Dordrecht.
L. Koops, Opp.sch. Ie kl., Voorzitter. G. M. Koek, Fourier, Secretaris. J. Romein, Sergeant, Penningmeester.
Christ. Sociale OnderofEiciersvereeniging. Afdeeling Dordrecht.
J. Soukens, Opz. v. Fort. Ie kl., Voorzitter. J. M. Strengholt, S.m.a., Secretaris. C. Steeds, Adj.ond.off., Penningmeester.
Kon. Ned. Bond van Oud-Onderofficieren Afdeeling Dordrecht.
Beschermheer de Edelachtbare Heer P. L. de Gaay Fortman, Burgemeester van Dordrecht. Beschermer F. A. Vaillant, Luitenant­Kolonel Com­ mandant van het Korps Pontonniers en Torpe­ disten.
Bestuur: W. B. Aussum, Helmerstraat 6, Voorzitter.
C. Heinstman, Voorstraat 335, Secretaris.. P. van Heek, Willem Marisstraat 41, Penningmr.
Algem. Militairen Pensioenfonds A.M.P. Afdeeling Dordrecht.
Voorzitter J. van Keulen, Oranjelaan 53. Secretaris Vacature.
Tijdelijk Secretariaat Oranjelaan 53. Perscommissie W. A. Klumpes.
Vereen, Weduwenzorg voor' gepensionn. Militairen voor de Wet van 1909.
Inlichtingen, verstrekt S. Kramer, Mart. Stetjnstr. 15.
Nederlandsche Vereeniging van oud-strijders uit de tropische gewesten „Het Vaderland Getrouw".
Aanmelding voor hulp bij den Voorzitter: J. van der Linden, Dubbeldamscheweg 26.
Advertentie Bureau Jac Duits, Bleekersdijk 23, DordrethU
Districts-Commissie voor het Fonds van den Gewapenden Dienst. (Fonds voor Oud-Militairen). District Dordrecht.
H. G. A. Reimers, Rozenhof 8, Secretaris.
Vereeniging van gepensionneerde en gegageerde Militairen van het Leger in Ned. Oost- en West-Indië „Voorwaarts". Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
P. Roubos, Voorzitter, Is. da Costatstr. 27, Zwijn­ "drecht.
G. H. van Hulten, Secretaris,­ H. Nibbrigstraat 17. Doel: Behartigen der belangen v. d. O.­I. Militair.
Arbeidsbeurs Oud-Indische Militairen.
Doel dezer arbeidsbeurs is het helpen van den O.­I. Militair aan'een betrekking en met raad en daad bij te staan.
Correspondent: H. de Vos, Hoofdstraat 40. Schietvereeniging „Merwede".
P. J. Hecker Jr., Voorzitter. A. H. Korthals, Secretaris, Havenstraat 17. A. A. Loggers, Penningmeester.
R.K. Militairenvereeniging. Secretariaat Steegoversloot 36.
Koninklijk Erkende Dordrechtsche Schietvereeniging Oranje-Nassau.
N. de Graaf, Voorzitter. G. J. Groeneveld, Secretaris, Javastraat l, N. P. Bakker, Penningmeester.
Schiet' en Schermvereeniging „Nederland en Oranje".
H. L. de Koning, Voorzitter, Frans Lebretstraat 43. W. Louwman, Secretaris, Toloijsenstraat 22. C. J. van der Teen, Penningm., Komatistraat 18.
N CNH
r h­H
n ffi w
Sportvereenigingen* Dordr. Bond voor Lichamelijke Opvoeding
D. N. Lotsy, Voorzitter. J. P. Riera, Secr.­Penningm., Celebesstraat 35.. L. H. M. Pijleman, vertegenwoordiger van het Ge­ meentebestuur.
Dordrechtsche Voetbalbond. Bestuur.
J. Bouman, Voorzitter, St. Jorisbrug 4. G; Boom, Secretaris, Roemer Visscherstraat 20. P. Verschuur, Penningmeester, Bankastraat 37.
Aangesloten Vereenigingen. Naam: Secretaris:
ALBLASSERDAM. F. 't Hoen, Poldersraat A 507, Alblasserdam. ARKEL. A. Brandwijk, Schotdeuren 65, Arkel. A.S.W., L. H. Machielsen, Staringstraat 24. D.F.C., J. v. d. Linden, Bosb. Toussaintstraat 32. D.M.C., B. Versteeg, Nessestraat 24. DORDRECHT. A. Visser, Dupperstraat ,41. D.O.S.B., J. P. van Wijk, Melkstr. 7, Gorinchem. D.O.S.H., H. Spruit, Marcellis Schampersstraat 8. DUBBELDAM, A. in 't Veld, Reeweg (O.) A 287, Dubbeldam. E.B.O.H., C. J. Versloot, Crayensteynstraat 57. EMMA, B. Bonten, Kasperspad 84. FLUKS, D. van Kekeren, Bilderdijkstraat 16. GELUKVOGELS, G. v. Pelt, M. Schampersstr. 31. 's­GRAVENDEEL, P. J. Seip, R. Vermaatstraat 4,
's Gravendeel.
HARD. BOYS, J.vde Jong, A 493, Hardinxveld. I.F.C., A. Bak, Onderd. Rijweg 32, H.­I.­Ambacht.
KINDERDIJK, C. de Keizer, E 89, Alblasserdam. MERWEBOYS, P. van Heek, Havenstraat 21. MERWEDE, G. van Os, Brouwersdijk 190. MERWESTAD, K. Makkelie, Hellingen 72. MERWESTEIJN, P. Aarnoutse, Eemsteijnstr. 37. O.D.O., P. Zwang, A. Camerlingstraat 46. O.D.S., C. Schmidt, Eigen Haard 36. O.S.S., L. de Meijer, Jozef Israêlsstraat 101. O.T.O., P. v. d. Linden, Jacob Marisstraat 107. PAPENDRECHT, J. Dekker, Visschersbuurt 56, Papendrecht. SLIEDRECHT, G. W. A; Visser, C 161, Sliedrecht S.S.W., J. Lucas, Lekstraat 15. STRIJEN, W. Streefkerk, Boompjesstr. 38, Strijen. STRIJENSAS, G. Verzendaal, N. weg, Strijensas. S.V.W., J. Drost, Hazewindhondstr. 11, Gorinchem UNITAS, C. Verduin, Molenstraat 8, Gorinchem. U.N.O., G. Vlot, Nieuwe weg 120, Hardinxveld. Z.O.F., H. Minnebreuker, Botersloot H. ZWIJNDRECHT, H. Bakker, Ringdijk 279, Zwijn­ drecht. '
Waar niet anders vermeld, wonende te Dordrecht.
Dordr. Scheidsrechters Vereeniging DSV. A. J. Vervoort, Secretaris, Herradesstraat 30.
Dordrechtsche Football-Club „D.H.C." Terrein Mauritsstraat. Telefoon 4077.
F. G. Rens, Voorzitter, Hotel Ponsen. J. v. d. Linden, Secr., Bosb. Toussaintstraat 32. G. v. d. Mark, Penningm., K. Scheidingsweg 42,
BISCHOFFs Heerenmode is GOEDKOOPER H
M i ' C H S W™ >
•un
O H d o
52 H S 2E WM &
ra o* w
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum