Zoeken

Uw zoekacties: Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit h...

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 102
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
102
Jaar:
1934
190 191
D Li<j £ D CO
X (J «
Iozg
o ft UJüi
LL o UJ
LU * —i Q
' a
UI o b
ü ai
z£ 111 g
UJJg Wg
^ > • ü
K LH
0) UJ Of. s o o tt
CO
I ü
o o
> w
CC LU
O < m
z LU
z UJ
Commissie tot wering van Schoolverzuim.
Mej. A. C. M. Nivard, Voorzitster. J. Sterrenburg, Secretaris, Dubbeld.weg 99rood. Centrale Onderraad te Dordrecht.
J. Blokker, Voorzitter, Goeverneurstraat 39.
Bijzondere scholen voor Lager Onderwijs. „Vereeniging voor Neutraal Bijzonder Lager Onderwijs te Dordrecht".
Voorzitter : Dr. G. C. J. A. Bol. Secretaris : G. F. C. D. de Jonge. Penningmeester : A. Bisschop.
Scholen :
1. School voor U.L.O., Stek 25. Hoofd : H. P. N. van Delden,
2. School voor G.L.O., Stek 25. Hoofd : J. J. Buirma.
3. School voor G.L.O., Vest 48. Hoofd : M. Brans.
Fröbelschool Stek.
3 Hoofd: Mej. Camerling. UJ
Bijzondere Protestantsche Scholen.
„Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending te Dordrecht.
Voorzitter : L. J. Uittenbogaard. Secretaris: Ir. W. den Boer.
Scholen :
1. School voor U.L.O., Van Strijsingel 291. Hoofd : J. Klomp.
2. School voor G.L.O., Van Strijsingel 291. Hoofd : P. J. Wisse.
3. School voor G.L.O., Museumstraat 39a. Hoofd : H. Beernink.
4. School voor G.L.O., Museumstraat 39b. Hoofd : J. Rijkhoek.
5. School voor G.L.O., Krispijnscheweg 78. Hoofd : W. Wemelsfelder.
„Vcreeniging voor Christelijk Lager Onderwijs in de buitenwijken van Dordrecht".
Voorzitter : N. de Visser. Secretaris : M. Stevense.
School voor G.L.O., Mauveplein. Hoofd : C. v. d. Esch.
Christelijke Schoolvereeniging „De Mijl".
Voorzitter : J. de Wit. Secretaris : H. W. Kerkhof. School voor G.L.O., Rijksstraatweg 1. Hoofd': P. Quartel.
Wilhelminaschool, Mariënbornstraat 3a. (Chr. School voorB.O.).
Secretaris: P. van Duijvendijk, Gevaertsweg 16. Hoofd: G. Bunt.
Vereeniging „De School Mühring".
Voorzitter: J. A. Delhez. Secretaresse: Mevr. A. M. van Gijn-v, d. Werk.
School voor G.L.O., Vrieseweg . Hoofd: Mej. A. Treffers. Vereeniging „De Dordtsche Buitenschool".
Voorzitter: Dr. F. Delhez. Secretaresse: Mevr. A. M. E. Hbek-Döbken.
School: «Vrieseweg Sla. Hoofd: J. van Bavel.
Vereeniging „Dordrechtsche Montessorischool".
Voorzitter: W. van Rijn van Alkemade. Secretaresse: Mevr. A. Lemmens—van Gilst.
School: Kromhout 104. Hoofd: Mej. S. C. L. ter Haar. Commissie van Toezicht op het L, O*
P. Traarbach, Voorzitter. B. A. Cohen, Secretaris, Groenedijk 84.
Christelijke Hoogere Burgerschool. Met 5-jarigen cursus.
Wijnstraat 133. Telefoon 5584.
Dr, J. Fokkens, Directeur. W. J. van der Veen, Secretaris, Zwijndrecht.
Advertentie-Bureau Jac Duits, Bleekcrsdijk 23, Dordrecht
„Vereeniging tot stichting en instandhouding van vrije Christelijke Scholen op Gereformeerden grondslag te Dordrecht".
Voorzitter: A. J. Hendriks. Secretaris: K. Wieringa.
Scholen:
1. School voor U.L.O., Vrieseweg 20rood. Hoofd: J. Brobbel.
2. School voor G.L.O., Singel 98. Hoofd: J. A. Korteweg.
3. School voor G.L.O., Vrieseweg 22. Hoofd: K. van Loon.
4. School voor G.L.O., Vrieseweg 22rood. Hoofd: J. Firet.
5. School voor G.L.O., Standhasenstraat 25.' Hoofd: C. Schout.
„Het Bestuur van de beide parochiale Kerkbesturen der R.K. Parochiën van den H. Bonifatius en den H. Antonius van Padua te Dordrecht",
Voorzitter: A. Kramer. Secretaris: P. A. M. Le Maire.
Scholen:
1. School voor M.U.L.O., Singel 1. Hoofd: J. L. C. A. Schönberger,
2. Jongensschool voor G.L.O., Wijnstraat 75. Hoofd; J. K. M. Dusseldorp.
3. Meisjesschool voor G.L.O., Vriesestraat 15. Hoofd: Mej. Th. A. E. Kemna.
4. Meisjesschool voor G.L.O., Voorstraat 132. Hoofd: Mej. M. C. Berkhout.'
Christelijke Kweekschool.
„Vereeniging tot stichting en instandhouding cener Christelijke Kweekschool ter opleiding van Onderwijzers en Onderwijzeressen te Dordrecht", Voorzitter: A. Harkema. Secretaris: K. Wieringa. School: Godewijckstraat 3. Telefoon 3735. Directeur: D. W. Okker.
Bewaarscholen. Gemeentebewaarschool Nr. 1. Vest 71.
Mej. J. R. van Driel, Hoofd. Gemeentebewaarschool Nr. 2. Geldelóozepad 69.
Mej. G. J. Nanning, Hoofd. Gemeentebewaarschool Nr. 3. Rijksstraatweg 24.
Me], E. H. Lohrer, wnd. Hoofd.
Gemeentebewaarschool Nr. 4. Kromhout 104.
Mej. H. C. Stam, Hoofd. Gemeentebewaarschool Nr. 5. Betje Wolfstraat 2.
Mei. H. J. M. Steijn, Hoofd. .
Commissie van toezicht op de gemeentelijke en op de van gemeentewege gesubsidieerde bijzondere bewaarscholen.
Mevr. M. Fokkens-Haspers, Voorzitster. Mevr. A. C. M. Meijer-van Etten, Secretaresse, Joh. de Wittstraat 15.
Bewaarschool van de Ned. Herv* Gent. Vest 25.
Ds. D. Bins, Voorzitter, Stooplaan 21. Ds. J. Petri, Rozenhof 15, Secretaris. J. C. v. Asperen, Penningmeester, Reeweg (O.) 127. Hoofd: Mej. L. de Wit, Javastraat 17.
Vereen, voor Middelb. Techn, Onderwijs, Schoolgebouw Oranjelaan 12. Telefoon 5552.
Mr. J. C. Stoop, Voorzitter. Ir. J, M. C. Lebret, Secretaris-Penningmeester. Ir. H. de Groot, Directeur.
Vereen. Dordrechtsche Ambachtsschool. Reeweg Oost 111. Telefoon 5503.
B. van Bilderbeek, Voorzitter. R. E. Hattink, Secretaris-Penningmeester.'
Ir. J. H. Eddes, Directeur. -
Kweekschool voor de Zeevaart- te Amsterdam.
S. Hoogstra, commissaris-correspondent, Bellevue- straat 1.
Lagere en Middelbare Nijverheidsschool voor Meisjes.
Avondschool voor volwassenen. Avondschool voor fabrieksarbeidsters.
Steegoversloot 42—44. Telefoon 5046.
Mej. N. van Berkum, Directrice. Mevr. H. B. E. Boogaerdt-Meijster, Presidente. Mevr. T. A. Uden van Drooge-van Foreest, Secr.
Spreekuur der directrice Dinsdags van 2^-4 en Donderdags van 7—8 uur, in het gebouw der school, Steegoversloot 42.
Huisvlijtschool. Nieuwstraat 10.
Voorzitter: J. Ch. Rackwitsz, Krispijnscheweg 85 Secretaris: L. J. P. van den Berg, Frederikstr, 20 Penningmeester: J. Fontijne, Bosb. Toussaintstr. 20. Directeur: A. van Heusden, Singel 253.
,
Vakteekenschool „Patrimonium" te Dordrecht,
Steegoversloot 60. Rijkslandbouwwinterschool. Schoolgebouw: Oranjelaan 18. Telefoon 4974.
P. L. de Gaay Fortman, Voorzitter. G. F. de Roo, Dubbeldam, Secretaris. Ir. J. A. van Riel, Directeur.
Cursus in de Gemeente-Administratie van den N. B. G. A. Beverwijckstraat 3.
Leeraren : W. Kunnen, W. Mantingh en K. de Boer. Commissie van Toezicht op dien cursus: J. A. J. Jansen Manenschijn, Burgemeester der gemeente Zwijndrecht; Mr. K. J. Poll, Secretaris der gemeente Dordrecht; H. de Haas v. Dorsser, Secretaris der gemeente Sliedrecht.
Erkende Pontschool.
Directeur: E. A. Have, Adriaan van Bleijenburg- straat 19. Telefoon 5667.
HH l H
Cursus voor Opleiding als Bewaarschool- onderwijzeres.
Inlichtingen bij den heer P. Quartel, Joh. de Witt- straat 43.
Vereeniging voor Opleiding van Winkelpersoneel*
J. K. Ouborg, Voorzitter, St. Jorisweg 24rood. C. J. Mulder, Secretaris, Aert de Gelderstraat 13. Telefoon 15.
Hoofd: J. Richter, Krispijnscheweg 133rood. BISCHOFFs KINDERKtEEDING IS BETER t/a H |
i» 11
CS j j» H1
O3 w H CJ O F 5ö O ;>
^u * %H
N ^•' i
n E W
2* O r* w
ei
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum