Zoeken

Uw zoekacties: Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit h...

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 99
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
99
Jaar:
1934
184 185 Armwezen, Liefdadigheid.
LU o:
^ w ^ mm
Armenraad.
Bureau Beverwijcksplein 3, kamer 10. Telef. 5831. Bestuur.
L. G. van Henvaarden, Voorzitter. Dr. A. van Oven Jr., Secretaris.
Commissies.
a. Tot steun aan oud-Indische militairen: R. J. E. Muring, Voorzitter. Dr. A. van Oven Jr., Secretaris.
\ u. 2: UJ ü{ O
b. Voor onderhoudsplicht: L. G. van Herwaarden, Voorzitter. Dr. A. van Oven Jr., Secretaris.
c. Voor kinderbescherming: Mevr. R. J. J. de Roo-baronesse Dirckink von Holmfeld, Voorzitster.
Mevr. C. Kappelhoff-van Dijk, Secretaresse.
d. Voor woekerbestrijding: Mr. W. A. de Kat Angelino, Voorzitter. Mr. G. J. van Oostveen, Secretaris.
Het bureau van den Armenraad is dagelijks ge-
l[l "- III g ° H
o S urv.
opend van 9—12 uur en eiken dag, behalve Zater- dag van \}/2—'5 uur. In het bureau zijn mede ge- vestigd de bureaux van de afdeeling Dordrecht van de Koninklijke Nationale Vereeniging tot Steun aan Miliciens: P. L. de Gaay Fortman, Voorzitter, Dr. A. van Oven Jr., Secretaris-Penningmeester,
en van de Commissie A van het Plaatselijk Crisis- Comité: Dr. A. van Oven Jr., Voorzitter. C. Veenstra, Secretaris.
Maatschappelijk Hulpbetoon. Gevestigd in het gebouw Hof 11- Telefoon 5922.
Bestuur:
s l o
> Z
J. Sanders, Oranjepark 43, Voorzitter. Mr. W. O. de Kat Angelino, Vest 28, Secretaris. N. H. Scheurkogel, Frans Lebretstraat 30, Penn. Genees-, heel- en verloskundigen: O. Cahen, J. A. Delhez, A. A. M. de Jong en A. Kappelhoff. Vroedvrouwen ; P. H. Ruijs van Gulik, H. Fritse, M. B. Hoogenboom-Dijkers, H. Schaap. Directeur: L. A. van Doorn, Groenedijk 92.
Nederd. Hervormde Diaconie.
D. v. d. Engh, Voorz., Adr. v. Bleijenburgstr. 17. A. A. Schouten, Secretaris, Tolbrugstraat W.Z. 24. Telefoon 4703.
J. C. v. Asperen, Boekhoud., Reeweg 127, Tel. 4462. J. J. Hulsman, Amanuensis, Groenedijk 48. Tel.5003.
-13.
Aanmelding van 8.30—10.30, met uitzondering van den Vrijdag- en Zaterdagmorgen.
Diaconie Gereformeerde Kerk.
Voorzitter wisselt om de twee maanden. A., van der Linden, Reeweg 22, Scriba. J. Puijpe, Cronjéstraat 21, Boekhouder.
Diaconie der Christ. Geref. Gemeente.
J. Tijssen, Voorzitter, Kromhout 111. A. Brand, Secretaris, Stevensweg D 117, D'dam. P. Noordzij, Penningmeester, Sophiastraat 19.
Behoeftige leden kunnen zich aanmelden bij een der diakenen.
Diaconie der Rem. Geref. Gemeente. Commissie uit het Bestuur, belast met de arm- verzorging :
De Predikant der Gemeente. Mevr. A. Veth-Rohrbach, Gevaertsweg 8. J. Zwama, Aert de Gelderstraat 11.
Diaconie Evang.-Luthersche Gemeente.
J. W. E. Bolte, Secretaris, Celebesstraat 19. Aanmelden voor hulp aan de kosterij.
Diaconie de l'Eglise Wallonne de Dordr. Mr. A. E. A. Allard, pasteur-suffragant, Delprat- singel 5a, Breda.
Mr. P. Blussé van Oud-Alblas, Secrétaire du Con- sistoire, Wolwevershaven 17, Dordrecht.
Diaconie der Vrije Evang. Gemeente. Aanmelding v. hulp bij J. Harzheim, Spuiweg 32rd. Armbestuur der Oud-Kath. Gemeente.
Pastoor W. J. de Vrij, Voorzitter. Dr. A. J. van de Ven, Secretaris-Penningmeester. Th. Groenhart, Bestuurslid.
R.K. Parochiaal Armbestuur en Sint Jacobsgesticht.
Vacature, Voorzitter. H. Tonino, Ie Secretaris. J. C. Hoogenboom, 2e Secretaris. J. J. Groot, Penningmeester. Aanmelding voor steun den l en en 3en Woensdag der maand van 8 tot 9* uur aan het St. Jacobs-
gesticht, Groótekerksbuurt 11—13. Vereen, van den H. Vincentius a Paulo. Bijzondere Raadt
J. N. Waals, President, Burg. de Raadtsingel 7. P. Boelrijk, Secretaris, Burg. de Bruïnelaan 111, Zwijndrecht.
L. H. Gelissen, Penningm., Wolwevershaven 11. Conferentie H. Bonifacius:
L. J. M. Stumpel, President, Steegoversloot 2, J. K. M. Dusseldorp, Secretaris, St. Jorlsweg 2. H. Veringa, Penningmeester, Voorstraat 308.
Bel 3000, 4000 of 5000 o p voor uwc advertenliën Conferentie H. Antonius:
C. G, Kammerer, Krommedijk , President. H. Schlattmann, Singel 161, Vice-President. J. D. van Hal, v. Slingelandtlaan 5, Secretaris. W. C. Luijendijk, Bosb. Toussaintstr. 52, Penningm.
Vereeniging Commissie der St. Vincentms'Vereen. tot Kinderverpleging en Kinderbescherming te Dordrecht
J. Busch, Oranjepark 7, Voorzitter. Jac. Schönberger, Stooplaan 29, Secretaris. H. Tonino, Voorstraat 255, Penningmeester. H. Ahaus, Riedijk 1.
St. Elisabeths-Vereeniging.
Ondersteuning van R.K. Kraamvrouwen, zieke vrouwen en kinderen.
Mevr. E. de Bruijn Kolkman, Presidente, Buiten Walevest 6.
Mevr. B. Masion Boudier, Secretaresse, Nieuwe Haven 32.
Mevr. L. Busch Drabbe, Penningmeesteresse, Oranjepark 7. Aanmelding voor hulp bij Mevr. de Bruijn-Kolkman voor de St Bonifaciusparochie en bij Mevr. Eras- Lips, Oranjepark l voor de St. Antoniusparochie.
St. Martha-Vereeniging.
Mevr. Rutte-van den Bee'mt, Voorzitster. Mej. H. Busch, Secretaresse. Mej. C. Busch, Penningmeesteresse. Aanmelding voor hulp bij Mevr. Rutte-van den Beemt, Vriesestraat 108.
Nederl. Israëlietisch Armbestuur.
A. Zadoks, Voorzitter, Corn. van Beverenstr. 17rd. B. J. Katan, Secretaris, Corn. de Wittstraat 33. J. van den Bergh, Penningmeester, Singel 135. S. Duits, Johan de Wittstraat 23.
Vereeniging Armenzorg.
Kantoor Vest 20a rood. Telefoon 3483. Geopend dagelijks van 9 tot 12 uur.
Mr. A. A. Moll, Voorzitter. H. O. de Joncheere, Secretaris-Penningmeester.
Commissie tot uitdeeling v. warme spijzen. („Rumfordsche Soepkokerij").
S. Crena de longh, Voorzitter. Hugo van Gijn, Penningmeester. W. de Joncheere, Secretaris.
Leger des Heils.
Afdeeling Geestelijk werk Kromhout 102. Bevelvoerend officier Adjudante M. Schiller. Afdeeling Maatschappelijk werk, Kromhout 102.
Toevlucht voor Mannen en Vrouwen.
Metropool en goedkoop logies. Directeur Adjudant A. Meerman. Afdeeling Barmhartigheidswerk. Nieuwstraat 26. Hoofd: Zuster P, E. de Dreu.
Vereeniging „Hulp in de Huishouding". Deze Vereeniging is een onderafdeeling van de Barmhartigheidspost Nieuwstraat 26. Leidster: Zuster de Dreu. Commissie van Toezicht: Mevr. J. H. Jansen Bot- hof, Mevr. N. Krim-Das, Mevr. J. H. van der Kloet-de Regt.
Stuiversvereeniging voor Stille Armen.
Mej. Lengton, Voorzitster. Mej.
J. H. Hartzheim, Secretaresse.
Mej. G. de Leur, Penningmeesteresse. Aanmelding voor hulp: Dr. A. van Iterson, Singel 83 en bij Ds. D. Bins, Stooplaan 21.
Wijkvereeniging Wijk VIII,
Ds. J. Petri, Voorzitter, Mij. Dordrechtstraat 15. Mej. P. J. van Empel, Secretaresse, Bosboom Tous- saintstraat 79.
Mevr. C. van Asperen-Vernes, Penningmeesteresse, Reeweg 127.
Hachnosas Ourgiem. (Steun aan doortrekkenden).
A. Zadoks, Voorzitter. H. van Beugen, Secretaris. B. J. Katan, Penningmeester. Aanmelding voor hulp bij B. J. Katan, Cornelis de Wittstraat 33.
Familiebeurs der Repelaeren.
Jhr. P. H. van de Wall Repelaer, Voorzitter. Dr. F. Delhez, Dordrecht, Commissaris. Jhr. Mr. P. A. J. van den Brandeler, 'sHage. H. B. de Roo van Capelle, Dubbeldam. Jhr. H. W. Stoop, Dordrecht. Adres voor hulpzoekenden bij den Voorzitter.
Hervormd Bestedelingenhuis. Bagijnhof 21. Telefoon 4295. "
L. G. van Herwaarden, Voorzitter. H. van Gijn, Secretaris. W. de Joncheere, Penningmeester.
Inlichtingen te verkrijgen aan de stichting.
Tehuis voor Ouden van Dagen der Gereformeerde Kerk. Groote Kerksbuurt 26.
Aanmelden bij J. Ouborg, Voorzitter, Vest 53.
Sint Jacobsgesticht. (R.K. Ziekenhuis). Houttuinen 10.
A. Kramer, Voorzitter, Kuipershaven 26. Aanmelden: Houttuinen 10, Telefoon'6251.
BISCHOFF's Heerenkleeding is GOEPKOOPER
K t»
H HE
i
?* H 5° H «
ow
N CHH
r HN
n B W
U
H W O K d Or sa
co H S * H B
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum