Zoeken

Uw zoekacties: Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit h...

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 97
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
97
Jaar:
1934
180 181
Kinderbibliotheek. Wijnstraat 104rood.
LU tt D m
z ü w z.•
z üLU
Z LU
CO LD LD
'Z. O
IoL O *~SiO
UJ -J LÜ r-
O K
LU
-J UJ
U) b
LU t- Z LU > 111
ifl CN
< <
cr
w cc O o
Q o: o o
Z LÜ
Z D LL LU -l LÜ I-
Z LÜ
W d
X O.
UI or
LU K 0) LU O
K i
Mej. Dr. T. J. Geest, Voorzitster. Mevr. J. Hijmans-Wolterbeek Muller, Secretaresse. Mevr. A. C. van Meurs-Flohil, Penningm.esse. Adres Secretariaat: Reeweg Oost 215.
Christelijk Leesgezelschap „Da Costa".
K. Drok, Voorzitter, Markettenweg 12. J. v. d. Giessen, Secretaris, Bilderdijkstraat 1. T. de Jong, Penningmeester, Mauritsstraat Srood.
Chr. Openbare Leeszaal. Wijnstraat 86.
R.K. Bibliotheek. Steegoversloot 70.
J. Versteeg, kapelaan, Voorzitter. Mej. H. Overwijn, Joh. de Wittstraat 7, Secr.esse. J. K. M. Dusseldorp, St. Jorisweg l rood. Penningm. Bibliotheek geopend: Alle werkdagen van 10—12, 2—5 en 7—9 uur. 's Zaterdags alleen van 2—9.
Medische aangelegenheden* Ziekenhuizen, ziekenverpleging, ziekenfondsen, enz»
Geneeskundigen en Specialisten. Huisartsen:
Aardenne, A. M. V. van, Prinsenstr. 30. Tel. 3822. Berg, D. van den, Johan de Wittstraat 31. Tel. 6006 Homoeopathisch geneesheer. Bleulandt v. Oordt, H. M., Vrieseweg 50a, Tel.88 Broek, M. A. F. H. v. d., Maartensgat 1. Tel. 5101. Cahen,
O., Singel 196, Telefoon 4332.
Cohen, E. S-, Voorstraat 44rood. Telefoon 5604. Delhez, J. A., Spuiweg 55, Telefoon 6002. Drogendijk, A. C, Bosb. Toussaintstraat. Tel. 5927. Gilhuijs, H. G., ook voor Tropische Ziekten, Vrie- seplein 3. Telefoon 4038. Hertstein, A. H., Bosb. Toussaintstraat. Tel. 4038.- Jong, Arie A. M. de, Groenmarkt 17. Tel. 4212. Jong, Teije de, Steegoversloot 16, Telefoon 5366. Kappelhoff, A., Singel 75, Telefoon 5352. Louwerse, J. J-, Singel 322. Telefoon 6308. Meursing, E. E., Johan de Wittstraat. Telef. 4884. Moltzer, J. G., St. Jorisweg 37. Telefoon 3402. Rhijn, Dr. H. W. v., Joh. de Wittstr. 25. Tel. 4622. Romeijn, C., Singel 156, Telefoon 3652. Romijn, P., Directeur Gem. geneeskundige Dienst, Singel 194, Telefoon 5681.
Stadig, Duco, Singel 209. Telefoon 5852. Strücker, J. A. A., Nieuwe Haven 25. Telef. 5074. Verbeeten, Dr. B., Johan de Wittstr. 17. Tel. 22. Vos, Mej. W. A., Bleekersdijk 45. Telefoon 4965.
Specialisten:
Assies, Dr. J. W., keel-, neus- en oorarts, Oranje- park 9. Telefoon 3422.
Bol, G. C. J. A., vrouwenarts, Dubbeldamscheweg 38. Telefoon 5396.
Bisschop, P., Röntgenoloog, Oranjelaan 46. Tel.4603 Branbergen, R. Th., oogarts, Singel 190. Tel. 4352. Broekraeijer, Dr. J., Directeur gem. Ziekenhuis, arts voor inwendige ziekten, Oranjelaan 75. Tel. 3324. Bruggen, Dr. D. J. van, huidarts, Nieuwe Haven 27. Telefoon 3813. Bruijning, F. O., longarts, Dir. v.h. Consultatie-
O > z
. bureau v. Tuberc., Binn. Kalkhaven 33. Tel. 6167. Hagen, J. F., chirurg gem. Ziekenhuis, Vrieseweg 50b, Telefoon 5873. Klementschitsch, O. A. E., chirurg en orthopaed., Vrieseweg 46. Telefoon 4351.
Munk, G. N., zenuwarts, Vrieseweg 52, Tel. 4715. Soer,
Spengler, Jhr. Dr. J. G. F. van, arts voor inwendige ziekten, Houttuinen 44. Telefoon 5951.
Smit, Dr. J., oogarts, Bleekersdijk 6, Telefoon 5398. Stenger, G. A., chirurg en gynaecoloog, Wolwe- vershaven. Telefoon 3951.
Homo Medicus.
Dr. Tcije de Jong, Voorzitter. Dr. W. A. Vos, Secretaresse-Penningmeesteresse. Dr. E. S. Cohen, Assessor.
Dordrechtsche Polikliniek. Stationsweg 1. Telefoon 3617.
Bestuur: Dr. W. J. Assies, Voorzitter. Dr. J. G. F. van Spengler, Secretaris. Dr. D. J. van Bruggen, Penningmeester.
De zit-uren van de doktoren zijn voor:
Neus-, keel- en oorheelkunde: Dr. W. J. Assies. Alle werkdagen van 8.30—10 uur. Tandheelkunde: Tandarts F. Hordijk. Alle werk- dagen van 8.30-9.30 uur. Oogheelkunde : R. Th. Branbergen. Alle werkdagen van 9—10.30 uur.
Huid- en geslachtsziekten: Dr. D. J. van Bruggen. Maandag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag van 9.45-10.45 uur. Verloskunde en vrouwenziekten: Dr. G. C. J. A. Bol. Dinsdag, Donderdag en Zaterdag van 8.30— 9.30 uur. Inwendige ziekten: Jhr. Dr. J. G. F. van Spengler. Alle werkdagen behalve Zaterdag van 8.30-9.30. Zenuwziekten: G. N. Munk. Dinsdag, Donderdag en Zaterdag van 9—10 uur. Kinderziekten: Dr. J. Soer. Maandag, Woensdag en Vrijdag van 9—10 uur. Heelkunde en vrouwenziekte: Dr. J. F. Hagen. Maandag, Woensdag en Vrijdag van 9—10 uur.
Geen spreekuur op den laatsten Zaterdag der maand Bel 3000, 4000 o f 5000 op voor uwe -uh erlenliëii Dr. J. J., Wolwevershaven 27, Tel. 5851.
Gast- of Ziekenhuis. Gemeente-Ziekenhuis.
Bankastraat No. 197. Telefoon 5901.
Waaraan verbonden zijn Röntgeninrichting voor therapie en diagnostiek, Hoogtezon en Diathermie- apparaat.
Dr. J. Broekmeijer, Geneesheer-Directeur, Oranje- laan 75.
Mej. E, Schoor, Adjunct-Directrice. Dr. J. F. Hagen, chirurg-gynaecoloog. P. Bisschop, röntgenoloog. Dr. J. W. Assies, neus-, keel- en oorarts. G. C. J. A. Bol, obstetricus, J. Soer, kinderarts.' R. T. Branbergen, oogarts. Dr. D. J.-van Bruggen, huidarts. G. N. Munk, zenuwarts. F. Hordijk, tandarts. Mej. K. J. Hommes, apothekeres.
Polikliniek:
Maandag, Woensdag en Vrijdag v.m. 9 uur voor inwendige ziekten Dr. J. Broekmeijer. Dinsdag, Donderdag, Zaterdag v.m. 9 uur voor heelkunde J. F. Hagen.
Bureau voor Vaccinatie. Gemeentegebouw Beverwijcksplein.
Gelegenheid voor kostelooze inenting op in de plaatselijke bladen vermelde dagen en uren op den Gemeent. Geneesk.- en Gezondheidsdienst. Directeur Gemeentelijke Geneeskundige en Gezond- heidsdienst, Secretaris.
Tandartsen.
Asch, A. H. U. F. van, Vischstr. 15rd. Tel. 3374. Broekema, G., Joh. de Wittstraat 19. Tel. 3863. Hendriks, A. J., Groenmarkt 55. Telefoon 3906. Hordijk, F., Steegoversloot .79. Telefoon 4952. Hüpscher, H. J., Singel 148, Telefoon 5065. Jong, Jol. de, Singel 82. Telefoon 6268. Koops, R, Singel 161. Telefoon 4957. Koppenol, P-, Voorstraat 97. Telefoon 5223. Mager, J., Vrieseplein 2. Telefoon 4584. Overweg, B-, Voorstraat 271, Telefoon 5933.
Kliniek Dordrechtsche Tandartsen Ver. Singel lllrood.
Spreekuren der H.H. Tandartsen: P. Koops, Vrijdagmorgen 8H—9H : Dinsdagavond 7M-8M uur.
F. Hordijk, Donderdagmorgen 10—11; Woensdag- avond 7}A—&}/2 uur.
A. J. Hendriks, Maandagmorgen &]A~$1A: Don- derdagavond 7H~-8M uur.
A. H. U. F. van Asch, Zaterdagmorgen 8K-^M uur; Vrijdagavond 7H^-8^ uur.
Jol. de Jong, Dinsdagmorgen 8^—9^; Zaterdag- middag 2M~3H uur.
Alle inlichtingen verkrijgbaar aan de Kliniek.
H. J. Hüpscher, Woensdagmorgen 8H—9]A uur; Maandagavond 7^—8^ uur.
Dordrechtsche Tandartsenvereeniging.
A. J. Hendriks, Voorzitter. F. Hordijk, Secretaris, Steegoversloot 79.
Apothekers.
Bosson, Fa. K. G. W. de, Groenmarkt 62. Tel.5181. Bovenkamp, Fa. G. W. v.d., Voorstr. 91. Tel.3685. Kluit & van de Ven, Wijnstraat 135, Tel. 3103. Prins 6 Giltay, Fa., Voorstraat 179, Tel. 3916. Rozijnkorf, N.V. de, Joh. de Wittstr. 8. Tel. 02. H. P. Stam, Krommedijk 24a, Telefoon 4308. Thoman, H. J., Voorstraat 366. Telefoon 5302 en Krispij nscheweg 109, Telefoon 6372.
Verloskundigen,
Mej. G. I. Kemper, Bleekersdijk 29. Mevr. M. B. Hoogenboom-Dijkers, Bleekersdijk 6. Mej. H. Fritse, Spuistraat 33rood. Mevr. Christan-van den Berge, Voorstraat 124. Mevr. P. H. Ruijs-van Gulik, Dubbeld.weg lörood. Mevr. Klomp-Klip, Crayensteynstraat 49. Zuster Schaap, Burg. de Raadtsingel 17. Tel. 6061.
Heilgymnastiek en Massage op medisch advies.
Mevr. van Alphen-van Drooge, Brouwersdijk. Mevr.
Telefoon 4215.
M. J. Biekart, Bosboom Toussaintstraat 12. Mevr. Bouman-Zuiderbaan, Spuiweg 110. Mej. T. Jager Bruining, Vest 98. J. H. F. Sommer, Singel 26. Telefoon 5296. S. J. Vos, Singel 100.
Vereeniging tot Ziekenverpleging. Bankastraat 198. Telefoon 61.
H. van Gijn, Voorzitter. Mevr. Carriere-Belheimer, Dubbeldam, Secr.esse. Jhr. H. W. Stoop, Penningmeester. Mej. G. van Buttingha Wichers, Directrice.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum