Zoeken

Uw zoekacties: Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit h...

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 96
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
96
Jaar:
1934
179
D < LJJ K D m
x ü
X
oLU I-
o üo LÜoo
LU ^
E LU I-
< op z LU o: O
< -i D
ü ü
Ulfe > tt
ÜJO o
Coöp. Broodbakkerij en Verbruiksvereen, „Vooruit".
Chr. de Wetstraat 2. Telefoon 5632.
J. A. Bergmeijer, Josselin de Jongstraat 25rood, Voorzitter.
J. Sanders, Oranjepark 43, Secretaris. J, H. Reinhardt, Bankastraat 46, Penningmeester.
ü >
Dordr. Coöp. Verbruiksvereeniging. Grootekerksbuurt 10. Telefoon 4071.
F. J. van der Worp, Voorz., Brouwersdijk 146rd. P. Traarbach, Secretaris, Spuiweg 100. W. de Vries, Lijnbaan 7, Penningmeester.
Coöperatieve Centrale Melkinrichting. Corn. de Wittstraat 2. Telefoon 4161.
W. Verheul, Directeur. E. J. Roosdom, Voorzitter, Singel 221. G. Kok, Penningmeester. A. van Rijn, Secretaris, Goeverneurstraat 23.
Coöperatieve Boerenleenbank, Dubbeldam—Dordrecht.
Kassier: L. J. Vogelaar, Burg. Jaslaan 49, Dubbel- dam. Telefoon 3266. Voorzitter: F. W. de Jongh de Leeuw. Secretaris: W. Visser, Reeweg Z„ Dubbeldam.
Advertentie Bureau Jac Duits, Bleekersdijk 23, Dordrecht „De Hanze".
Bond van R.K. Vereenigingen van den Handel- drijvenden en Industrieelen Middenstand in het Bisdom Haarlem. Afdeeling Dordrecht.
H. H. Ahaus, Voorzitter, Riedijk 1. A. J. Hecker, Secretaris, Voorstraat 291. H. Pitz, Penningmeester, Voorstraat 229.
Kath. Jonge Middenstandersvereeniging. (K.J.M.V.)
C. Rieff, Voorzitter, Steegoversloot 34. L. Eijgenraam, Secretaris, Wijnstraat 48. C. Put, Penningmeester, Maasdwarsstraat 1.
Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer.
Vreemdelingenverkeer: Dr. A. van Oven, Voorzitter. J. Kuipers Jzn., Secretaris, Vest 133. W. Dooren, Penningmeester.
Informatie- en Reisbureau: Bagijnhof No. l boven D.M.I. Telefoon 3366.
Commissie v. de Rijnvaart te Dordrecht.
L. de Lange, Voorzitter, Toulonschelaan 13. A. J. Roest, Secretaris, Singel 116. D. van Loon, Bolwerk 2.
Consuls, Vice-Consuls en Consulaire Agenten.
België: Mr. L. C. H. van Beeck Calkoen (V.C.), Wolwe vershaven 15. Denemarken: L. de Lange (V.C.), 's Gravendeel- schedijk 175.
Duitsche Rijk: S. Hoogstra (C.), 'sGravendeelsche- dijk (Zeehaven). Finland: S. Crena de longh A.Czn. (V.C.), Singel 159. Frankrijk: Mr. J. Salomonson (C.A.), Wolwevers- haven 19.
Groot-Brittannië en Ierland: I. Vriesendorp JJzn. (V.C.), Burgem. de Raadtsingel 35. Noorwegen : L. de Lange (V.C.), 's Gravendeelsche dijk 175.
Polen: G. D. van Es Gips (C.), 's Gravendeelsche
dijk 155. Zweden: P. L. van de Polder (V.C.), Burgem. de Raadtsingel 53.
Hollandsche Maatschappij van Landbouw Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
W. H. de Vos, Voorzitter, Singel 204. Mr. A. de Jong, Secretaris.
Landbouw Onderlinge Verzekering tegen Ongevallen in het Landbouwbedrijf. Afdeeling Dordrecht.
W. H. de Vos, Singel 204, Voorzitter. D. Meppelink, Stationsweg 44, Barendrecht, Secre- taris-Penningmeester.
Tuinbouw Onderlinge. Verzekering tegen Ongelukken. Afdeeling Dordrecht.
C. van der Straaten, Voorzitter, Reeweg O. 104. C. de Wit, Secretaris, De la Reijstraat 29.
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor' Tuinbouw en Plantkunde. Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
G. F. de Roo, Voorzitter, Dubbeldam. C. de Wit, Secretaris, De la Reijstraat 29.
Dordrechtsche Onderl. Glasverzekering.
C. S. C. van Waalwijk van Doorn, Voorzitter, Binnen Kalkhaven 21 rood.
E. Benedictus, Secretaris, Wijnstraat 87rood. J. van der Straaten, Lange Gelderschekade 1. J. H. den Hollander, Nieuwe Haven 2.
Coöperatieve Vereenigingen* Prov. Zuid-Holl. Archeologische Comm.
B. van Bilderbeek, Arch. B.N.A., Buitenwalevest 2, Lid en correspondent voor Dordrecht en om- streken.
Vereeniging „Hendrick de Keyser" tot behoud van architectonisch- of historisch- belangrijke gebouwen.
B. van Bilderbeek, Arch. B.N.A., Correspondent voor Dordrecht en omstreken.
Dordrechts Museum. Museumstraat 26.
Raad van Toezicht:
P. L. de Gaay Fortman, Burgemeester, Voorz. Vacature Secretaris. Bestuur:
J. van Wageningen Dzn., Voorzitter. Ds. Jac. Petri, Secretaris. Mr. P. Blussé van Oud-AIblas, Penningmeester.
Directeur: Jhr. E. W. C. Six. Conciërge: J. L. Bakker, Vest 73.
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Departement Dordrecht.
Bestuur:
L. G. van Herwaarden, Voorzitter, Spuiweg 48. H. v. d. Kloet, Secretaris, Voorstraat 310. F. A. de Court Onderwater, Penningmeester, Wijnstraat 50.
Mevr. v. d. Kloet-de Regt, Mej. W. Vos, A. H. D. Wepster.
Commissie voor Nutslezingen en -Voordr.avonden : W. J. de Vrij, Voorstraat 86, Voorzitter. D. F. Reidel, Spuiweg 45, Secretaris. R. J. C. Muring, Stooplaan, Penningmeester.
Instituut voor Arbeiders ontwikkeling.
E. Hamburger, Voorzitter, Kuipershaven 33a rood. M. Giphart, Secretaris, Patersweg 47. H. J. van Gogh, Penningmeester, Breitnerstraat 11.
Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Wijnstraat 104rood. Telefoon 4628.
H. G. van der Esch, Voorzitter. Mej. Dr. T. J. Geest, Secretaresse. Mr. G. Snoeck Henkemans, Penningmeester. Mej. P. A. L. Snouck Hurgronje, Directrice.
BISCHOFFs Heeremnode is GOEDKOOPER Wetenschap en Kunst
Commissie ter bevordering van den Algemeenen Kunstzin.
Mr. J. van Drooge, Voorzitter. B. van Bilderbeek, Secretaris.
Teekengenootschap Pictura. Opgericht in 1774. Voorstraat 152.
B. van Bilderbeek, Voorzitter. M. Adamse, Secretaris. J, van Wageningen Dzn., Penningmeester.
Commissie voor de Monumenten- Verordening.
Leden: B. van Bilderbeek, Jhr. E. W. C. Six, G. W. van Aardenne, Directeur Bouw- en Wo- ningdienst.
Plaatsvervangende leden: J. A. Bergmeijer, A. Ek Jzn., H. A. Reus, C. van Son Wzn.
Commissie voor de Restauratie der O.L.V. of Groote Kerk te Dordrecht.
Mr. A. A. Moll, Bellevuestraat 3. H. van Gijn, Secretaris, Singel 149. Mr. J. C. Stoop, Penningmeester, Singel 64. Ir. Jos. Th. Cuijpers, Arch. B.N.A., Roermond. B. van Bilderbeek, Arch. B.N.A., Dordrecht. Architecten der Restauratie.
Vereeniging „Oud Dordrecht".
Museum „Mr. S. van Gijn", Nieuwe Haven 20. P. L. de Gaay Fortman, Voorzitter. Mr. J. van Drooge, Secretaris, Grootekerksbuurt. Mr. P. L. v. d. Polder, Penningmeester. Jhr. E. W. C. Six, Conservator. Het Museum is dagelijks geopend, behalve des Maandags.
Zondags kosteloos toegankelijk. Dordrechtsche Kunstkring.
B. van Bilderbeek, Voorzitter, Buitenwalevest 2. C. van Son, Secretaris, Aardappelmarkt 19. H. A. Reus, Penningmeester, Steegoversloot 64. B. Krul, Vicaris, Wijnstraat 85.
Algemeen Nederlandsch Verbond.
P. J. de Kanter, Algem. Voorzitter, 's Gravenhage. Jhr. Mr. J. L. W. C. von Weiier, Ondervoorzitter,
's Gravenhage.
J. E. Bijlo, Algemeen Secretaris, Rijswijk. Mr. B. de Gaay Fortman, Algemeen Penning- meester, Amsterdam.
C. van Son, Administrateur, Dordrecht. Afdeeling Dordrecht.
Dr. A. van Oven, Voorzitter, Singel 297.
,C. van Son, Secretaris,_ Aardappelmarkt 19. H. G. van der Esch, Penningm., Reeweg Oost 137. J. A. J. Jansen, Zwijndrecht. Dr. J. J. Prins, Buitenwalevest 8.
HU o w
QO H fi\*3 « s CO
B
2 O r 50
w
H 03
si
N g r
HH O
aw u
O 2 2 &z *fl w 8 05 3 9° H
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum