Zoeken

Uw zoekacties: Titel onbekend, pagina 12

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Titel onbekend, pagina 12
Titel:
Titel onbekend
Pagina:
12
Jaar:
1857?
Is onderdeel van:
ÉÏ, Mom, Voorslriml. A. van du Weg, Hz., id. A. Schotranu, id, D. van Dyl, id. Wed, G. van Alphen, id. C. Picreii, i J. H. Branckamp, id. B. van Dyl, id. C. van der Plank, id. A. Mom, id. H. J. Jansso en Crans, id. T. C. vnn der Slik, id. W. W. Verkerk, id. Blom en van Mnaren , Groenmarkt. G. J. de Jongh, id. H, Wensch, id. J. vanWageningcn, Grootc­Ktirka­ buurt.
A, Brandt, Vest. P. Smits, Blijdenhoek. C. H. C. Sundcrmnn, Boogjes. A, vau der Linden, Geldcrschekadü.
Takelaars,
L. van Effcren, Kulkstraat. A. Sclinap, Hellingen. A. Roosendaal, id.
Tappers,
Wed. do Bruyn, Vleeachliouwcra­ straat,
Wed. Motet, Walenvcat. G. vnii Dyl, Wijnstraat. Wed. Koop, Palingstraal, J. vnn Helden, Gravcnstraat. J. Reeourt, Tnankadc. Wed. van der Iloydcn, Voorelrnal.
\V. vau Hcracrt, Vooratraat. H. van Hemcrt, Viaehstraat. J. van Welio, Voorstraat, "Wed. Spoel, Glasblazcrsvcat. A. Boet, Ricdijk. M. van Loon, id. Wed. Boaman, id. l', van der Eist, achter de Nieuwe Kerk.
A. J. Advocaat, Vest. Wed. van der Kloet, id, J. W. Kerkhof, id. ï1. van Buul, Lindciigracht. "Wed. Verbeek, id. A. Marang, Doelenstraat, P. van der Pyl, Steug­over­Sloot, P, Kilsdonck, Kolfstraat. A. Vermeulen, TJieuwstraat. Wed Eiet, Koningaplcinabuurtjc. C. Brand, Vuilpoort.
Teelcenmeeslers.
II. l\ Vcrheggen, Prinscnstrnat. L. de Koning, Nieuwstrnat. H. J, van der Hcydeu, Hof. F. Lcbret, Hoog. J. Kutten, Vooratraat. Jufvr. do Koning, id.
Timmerlieden.
M. Degena, Nieuwatraat. J. do Koning, id, H. J. de Meer, id. "W. Verhoeven, id. A. vanDaleii, Grootc­Kcrkabuiii't. A. do Groot, id. II. Aardemio, Az., Voorstraat. J. Degens, id. C. F. van Heek, id. L. KüoymaiiB, id.
A. de Waal, Voorstraat, II. van der Kaa, PaliiiRStrant, .­ B. do Klerk, Bngijnhof. II. van dor Kloet, Groemnarkt. J. J. Kooymans, Sclmitcninakers­ straatjc.
Traan- en Moleastecnen- handelaars.
3'. de Kreuk, Vriezestraat. J. vnn Sevuntcr, id, D. W. do Vrica, id. D. de Wit, id. L. Lamlnnon, Wijnsü­aat. L. vnn der Steen, id, W. van Leer, Prinsenatraat. J. van Wclscncs, achter doNicuwo Kerk.
L. Ponacn, Brecdstraat. P. J. van Hcijo, id.
. • ..
G. den Turk, id. J. do "Wit, Walcnvcst. A. Mulders, Heer Hcijmansuis­ straat.
J. van de Rest, Hoog. A. Reus, Hoogc­Nicuwstraat. C. J. Singels, id.
.
C. van Sevcntcr, Tweede Singel. A. J. van der Tak, Hof.
Tiüiteffieters.
W. J. Noteman, Voorstraat. Touwslagers.
C. G. 't Hooft, Veat. G. Hoogstraten cu Zonen, id. H. van Kootcn, Tweede Singel.
TotttowerfaoinÈels. P, Dorrenboom, Vooratraat.
S. P. B. Onderwater, Kalkhavcn, Klerk en Voogd, Kuipersliavcii. J, K, van der Linden, Maarten­ schat,
TrasJiandelaars.
P. C. Kuipcra en Zoon, overzijde der Kalkhavcn,
TuinKedens (zie Hoveniers.} Twfliandelaars,
Wed. Plaaier, Hofstraat. ... . Krocsbcok, Stoofstraat. . . . . Kroesbeck, Kolfatraat. Wed. Hombrock, Bagijnhof. J, Kooymans, Boomstraat.
Uitdragers,
\V. van Eyswyk, Voorstraat. C. Braut, Kolfstraat. C. Blom, id. J. Ponsen, id. ; A. Vcrhoeif, id. J. Schotel, Brccdstrnat, B. vnn Randwyk, id. P. Mcrkclyn, Tolbrugstraatjc. J. P. Mcrkclyn, id, J, Scelie, id, J. Schotel, id. D. van der Schalie, id. H. van Randwyk, id. J. R. van Kimmen, id. M. van der Kloet, id. J. Morel, Gevulde Gracht.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum