Zoeken

Uw zoekacties: Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1...

Adresboeken

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 20
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
20
Jaar:
1854
18 Wijk B.
No, SIS Stadswang., ^ •'<•- - 213 A. Stoopj kassier. 214- J, van Dovcren, kastelein. 215 M, Vortrcgt, Lcddcnmakcr. n A. CJlom5winkel,Emcrit.pred,
21G J. Hulsman, winkelier. 217 J. Zalm, koffijlmisliouder,
Tollragslraatje (viatersijtfo).
213 Pakhuis. 219 J, Burg, steenhouwer. » W. II. Ilecro, vlccschli. knecht.
220 J. Brandt, part. " 11. W.Thccsiug, sigarenmaker.
!2ül Pakhuis. 323 C. Grcgoor, vcnvcr. 223 J. van dcii Slcenlioven, Iroodb.
224- W. de Haan, mandenmaker. " J. Mïjndcrs, soiiippcr.
235 J. Kockclis, grutter. 220 B. van Baïkom, scheepmaker. 227 P. Blommers, timmerman. 22S P. J. Kcmper, part. 229 Pakhuis. 230 P. de Visser, part. 231 D. lïarcnds (wed. Phrijm), id. n P. ÏÏuijm, naakter.
232 M. van den Boom (wed. Costa), mangelvrouw.
233 J. M. Selirijnemakcra, timmcrm. r-
IL BoslioVon (wed. v. Pelt), pnrtc.
» P. J. van Pelt (wed. llakkert), parlc.
Wij k B.
No. 23i J. J. Ie Suis, zeeman. H H. TVitsteljn, part.
235 J. Kelders, part. 330 J. Bovcns, schipper. 237 N. Allcmans, kleermaker. H C, Jansen, part..
238 J. van der Ven, opperman. 239 "W. Spoel, arbeider.
a n L. van Noord, arbeider,
n A. Sebcs, id. a
j •
J. van der Gijn (wed. de Jong) i partc.
;
it M. vau 't Zelfde (wed. Tnn ft Zelfde), partc.
J. van Pcrsljn, timmerman.
240 L. E. Teller, smid. 211 G. RiddcrUof, besteller. i, E. A. Vugt (\Ycd. van Üonge part e.
u S. Landmctcr (wed. Mag dans), parto.
212 J. Allcblas, id. 243 G. Mulders, arbeider. 2-1-1- M. Hekman (wed. de Hek), pa 215 Onbewoond, 21.G-24Q id. 250 L. Boore (wed. Montfoort),pa 251— Stal. 255/50 Onbewoond. 357 Vlccseiihal. 253 U. P. van Wcll, vcnvcr.
-,«.•'• ƒ
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Sluit het Verborgen Museum