Zoeken

Uw zoekacties: Letterkundig Genootschap 'Divers Sed Una'
x99 Letterkundig Genootschap 'Divers Sed Una'
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

99 Letterkundig Genootschap 'Divers Sed Una'
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Inleiding
Eén van de leden van het sedert 1816 in Dordrecht gevestigde Letterkundig genootschap 'Diversa sed Una' hield op 14 januari 1947 een lezing getiteld Het verzamelen en bewaren van boeken. Als laatste punt wees de spreker op de wenselijkheid het archief van het genootschap toe te vertrouwen aan de zorgen van het Stadsarchief Dordrecht. Uiteraard stond bij hem het behoud van de belangrijke archivalia op de voorgrond. Naar aanleiding van die lezing nam het bestuur van 'Diversa sed una' contact op met de gemeentearchivaris en het resultaat was dat het archief een plaats kreeg in de gemeentelijke archiefbewaarplaats.
De inbewaringgeving geschiedde op de volgende voorwaarden: 1. het archief van 'Diversa sed una' zal als zelfstandig geheel blijvend worden bewaard. Voor 1 januari 1948 zal een inventaris ervan worden samengesteld. 'Diversa sed Una' ontvangt een afschrift van deze inventaris; 2. 'Diversa sed una' zal steeds bevoegd zijn tot het archief behorende stukken daaraan toe te voegen en 3. inzage van de tot het archief behorende bescheiden zal slechts worden verleend aan hen, die ten genoegen van de gemeentearchivaris aantonen, dat zij lid zijn van het genootschap dan wel dat de voorzitter er geen bezwaar tegen heeft, dat zij het archief raadplegen.
Volgens het eerste punt van deze voorwaarden moest op betrekkelijk korte termijn een inventaris worden vervaardigd. Volstaan werd echter met het opmaken van een summiere lijst van de aanwezige stukken. Afgezien van het feit, dat deze lijst geen goed overzicht gaf van de aanwezige stukken, deden er zich steeds weer moeilijkheden voor er als een nieuwe aanvulling kwam, omdat van een logische indeling geen sprake was. Daarom werd het archief geheel opnieuw geïnventa- riseerd, waarbij een rubrieksgewijze indeling werd gekozen, waardoor het mogelijk werd stukken op hun juiste plaats in te voegen.
Zoals bijna altijd het geval is met archieven van verenigingen, bevat ook dit archief niet uitsluitend stukken, die voldoen aan de definitie van een archiefstuk. De hier bedoelde stukken zijn bijeengebracht in het Aanhangsel. Bij de inventarisatie kwam aan het licht dat er ook stukken zijn, die strikt genomen, niet behoren tot het archief van 'Diversa sed una' maar die het archief van het Leesmuseum vormen. Het Leesmuseum, opgericht in 1867, kan eigenlijk worden beschouwd als een dochter van 'Diversa sed una', maar het was toch een aparte vereniging.
Wegens de relatie, die bestond tussen het genootschap en het Leesmuseum lag het voor de hand, dat de archivalia van het Leesmuseum na de opheffing in 1874 werden bewaard bij die van 'Diversa sed una'. Volgens de geldende regels is dit archief nu in een afzonderlijke inventaris beschreven die achter die van 'Diversa sed una' is opgenomen. Omdat er enige historische overzichten van 'Diversa sed una' bestaan, die in dit archief voorkomen, is het overbodig de geschiedenis van het genootschap in deze inleiding te vermelden.
Kenmerken
Datering:
1816 - 1991
Auteur:
A.J. Busch (1964)
Omvang:
1,75 meter
Titel inventaris:
Letterkundig Genootschap 'Divers Sed Una'
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum