Zoeken

Uw zoekacties: Polder 'De Volharding' en haar rechtsvoorgangers
x781 Polder 'De Volharding' en haar rechtsvoorgangers
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

781 Polder 'De Volharding' en haar rechtsvoorgangers
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Andere toegangen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Inleiding Polder Het Kooiland
1.1. Benaming
1.2. Bedijking
1.3. Afwatering en bemaling
1.4. Bestuur
1.5. Secretaris-penningmeester
1.6. Archief
1.7. Geraadpleegde literatuur
Inleiding Polder De Strijensche Polder
2.1. Bedijking/dijkbeheer
2.2. Bemaling/afwatering
2.3. Bestuur
2.4. Secretariaat
2.5. Archief
2.6. Opheffing
Inleiding
3.1. Algemeen
3.2. Stichting bemalingsinstallatie
3.3. Samenvoeging en opheffing
Inleiding
De polder Oud-Beversoord, omvattende een gebied van ca. 49 ha., werd in 1862 gereglementeerd. Het beheer van de polder werd opgedragen aan een vertegenwoordiger van de in onverdeelde eigendom toebehorende personen van de polder.
In 1917 werd bij reglementswijziging bepaald dat er een bestuur diende te komen van een voorzitter en twee leden, als gevolg van het aantal stemgerechtigde ingelanden van de polder. Dit duurde maar één jaar. In 1918 werd opnieuw een vertegenwoordiger aangewezen.
De oorspronkelijke, pas in 1948 opgeheven natuurlijke afwatering geschiedde door een sluisje in de waterkerende dijk (Wachtdijk). Dit sluisje gaf via de kreek aansluiting op de z.g. Oude Mol, die uitmondt in de buitenhaven van Strijensas.
Deze uitwatering bleef in stand tot 1878. Vanaf dat jaar vond de lozing plaats via de Strijensche Polder, en op die manier aansluiting op het inmiddels gestichte gemaal.
Dat de polder voor een groot gedeelte in gemeenschappelijk eigendom werd bezeten, moet als verklaring dienen dat er vrijwel geen archiefbescheiden aanwezig zijn.
In een nog sterkere mate geldt dit voor de polder Meeuwenoord, waarvan in het geheel geen archiefbescheiden aanwezig zijn.
Inleiding
5.1. Benaming
5.2. Bestuursinrichting
5.3. Beheer en onderhoud van de rivierwaterkerende dijken
781 Polder 'De Volharding' en haar rechtsvoorgangers
5. Inleiding
5.3. Beheer en onderhoud van de rivierwaterkerende dijken
Tot de oprichting van het waterschap voor de Kil- en Wachtdijken in 1896 berustte het beheer en onderhoud van ca. 800 strekkende meter rivierwaterkerende dijk welke uiteraard onderhevig was aan eb en vloedbewegingen, bij de polder.
Dat deze taak voor de polder geen eenvoudige was. blijkt wel uit de correspondentie gevoerd door en met gedeputeerde staten van Zuid-Holland. *  )
Het bestuur van de polder stond dan ook een hechte samenwerking voor, getuige de pogingen te komen tot een gemeenschappelijk onderhoud. * 
Dat de behartiging van de gemeenschappelijke belangen in deze tijd (ook) niet verstoken was van het ver- en afschuiven van verantwoordelijkheden, blijkt uit een schrijven van een achterliggende polder, waarin wordt meegedeeld niet in de kosten van onderhoud mee te zullen doen, daar het onderhoud niet bij hen berust. Bij een doorbraak zou deze polder overigens wel zijn ondergelopen.
Het waterschap voor de Kil- en Wachtdijken kreeg het beheer en onderhoud van de dijk in 1896 bij hun oprichting opgedragen. De polder werd in het bestuur van dit waterschap vertegenwoordigd.
Voor dit onderhoud was de polder uiteraard omslag aan het waterschap verschuldigd.
Dat de oprichting van dit waterschap gezien kon worden als een eerste aanzet tot een gemeenschappelijke beheer, blijkt wel uit het feit dat een jaar later het reglement van het gemeenwaterstaatsbelang voor de Hoeksche Waard werd vastgesteld. Als uitvloeisel van de vaststelling van dit reglement werd het waterschap De Oosthoeksche Dijken opgericht, onder gelijktijdige intrekking van het reglement voor het waterschap voor de Kil- en Wachtdijken. De polder was omslagplichtig geworden aan dit nieuwe waterschap.
In 1934 werd het reglement van dit waterschap ingetrokken onder gelijktijdige reglementering van het waterschap De Hoeksche Waard, wat de totale dijkzorg als taak kreeg, voor het gehele eiland.
Na het absolute dieptepunt in de geschiedenis van de Hoeksche Waard, de februariramp in 1953, vond een reglementswijziging plaats, waarbij de dijkzorg nader werd geregeld en de naam van het waterschap De Hoeksche Waard werd gewijzigd in het waterschap De Dijkring Hoekse Waard. Tot de opheffing van de polder in 1965 was dit waterschap met de zorg voor de dijk van de polder belast.
5.4. Bemaling
5.5. Onderhoud grindweg
5.6. Archief
5.7. Opheffing
Kenmerken
Datering:
1569 - 1974
Auteur:
G. Timmerman (1995)
Titel inventaris:
Polder 'De Volharding' en haar rechtsvoorgangers
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum