Zoeken

Uw zoekacties: Polder 'De Volharding' en haar rechtsvoorgangers
x781 Polder 'De Volharding' en haar rechtsvoorgangers
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

781 Polder 'De Volharding' en haar rechtsvoorgangers
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Andere toegangen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Inleiding Polder Het Kooiland
1.1. Benaming
1.2. Bedijking
1.3. Afwatering en bemaling
781 Polder 'De Volharding' en haar rechtsvoorgangers
1. Inleiding Polder Het Kooiland
1.3.
Afwatering en bemaling
De polder het Kooiland was een binnenpolder. Dit betekende dat de watervoorziening en de afwatering diende te geschieden via andere polders.
Voor wat betreft de afwatering werd reeds in 1640 een overeenkomst gesloten tussen de grondeigenaren van de vier polderdelen inzake het bouwen en onderhouden van een watermolen.
In 1647 werd door het bestuur van de Strijensche polder een sluis aan de ingang van de Strijensche haven in de Buitendijk aangebracht.
De polder werd in 1657 deelgenoot in deze sluis en de afwatering vond toen via deze sluis plaats.
Door de afwatering plaats te laten vinden via deze sluis, werd in de loop der tijden, de in 1640 gebouwde watermolen overbodig en daardoor te kostbaar. Deze molen werd dan ook in 1721 afgebroken.
Duidelijk is dat reeds in de 17e eeuw sprake was van een samenwerkingsverband. In lang bestaande publikaties wordt vermeld dat deze in reeds vroege tijden bestaande samenwerkingsverbanden voor het provinciaal bestuur van Zuid-Holland, in 1858 aanleiding is geweest om te komen tot vaststelling van een reglement waarbij de samenwerking geregeld werd.
Gereglementeerd werd de gemeenschappelijke uitwatering door het Strijensche Sas.
Door de besturen van de polders de Strijensche polder, Het Kooiland, Oud-Beversoord en Meeuwenoord, werd in 1877 overeengekomen, dat voor gemeenschappelijke rekening een gemeenschappelijk stoomgemaal gesticht zal worden, dienende tot hulpbemaling bij een te hoge waterstand.
Dit gemaal kwam in 1879 gereed.
Deze hulpbemaling werd in 1880 door de provinciale staten van Zuid-Holland gereglementeerd en bekrachtigd door oprichting van het Waterschap der Hulp-bemaling van de Strijensche polder en de polders Het Kooiland, Oud-Beversoord en Meeuwenoord.
In 1916 werd door intreding van de polder Nieuw-Beversoord het reglement van dit waterschap gewijzigd in Waterschap der bemaling van de Strijensche polder, de polders Het Kooiland, Oud-Beversoord, Nieuw-Beversoord en Meeuwenoord.
Deze bemalingsconcentratie groeide uit tot oprichting van een administratief waterschap, genaamd waterschap De Volharding.
Deze naam kwam waarschijnlijk voort uit de benaming van het in 1879 gestichte gemaal.
De polder was uiteraard voor afwatering omslagplichtig aan de hierboven genoemde respectievelijke waterschappen. Voor waterlozing was de polder omslagplichtig aan het Waterschap de Boezem Loozende door het Strijensche Sas.
1.4. Bestuur
1.5. Secretaris-penningmeester
1.6. Archief
1.7. Geraadpleegde literatuur
Inleiding Polder De Strijensche Polder
2.1. Bedijking/dijkbeheer
2.2. Bemaling/afwatering
2.3. Bestuur
2.4. Secretariaat
2.5. Archief
2.6. Opheffing
Inleiding waterschap/polder De Volharding
3.1. Algemeen
3.2. Stichting bemalingsinstallatie
3.3. Samenvoeging en opheffing
Inleiding Polder Oud-Beversoord
De polder Oud-Beversoord, omvattende een gebied van ca. 49 ha., werd in 1862 gereglementeerd. Het beheer van de polder werd opgedragen aan een vertegenwoordiger van de in onverdeelde eigendom toebehorende personen van de polder.
In 1917 werd bij reglementswijziging bepaald dat er een bestuur diende te komen van een voorzitter en twee leden, als gevolg van het aantal stemgerechtigde ingelanden van de polder. Dit duurde maar één jaar. In 1918 werd opnieuw een vertegenwoordiger aangewezen.
De oorspronkelijke, pas in 1948 opgeheven natuurlijke afwatering geschiedde door een sluisje in de waterkerende dijk (Wachtdijk). Dit sluisje gaf via de kreek aansluiting op de z.g. Oude Mol, die uitmondt in de buitenhaven van Strijensas.
Deze uitwatering bleef in stand tot 1878. Vanaf dat jaar vond de lozing plaats via de Strijensche Polder, en op die manier aansluiting op het inmiddels gestichte gemaal.
Dat de polder voor een groot gedeelte in gemeenschappelijk eigendom werd bezeten, moet als verklaring dienen dat er vrijwel geen archiefbescheiden aanwezig zijn.
In een nog sterkere mate geldt dit voor de polder Meeuwenoord, waarvan in het geheel geen archiefbescheiden aanwezig zijn.
Inleiding Polder Beversoord
5.1. Benaming
5.2. Bestuursinrichting
5.3. Beheer en onderhoud van de rivierwaterkerende dijken
5.4. Bemaling
5.5. Onderhoud grindweg
5.6. Archief
5.7. Opheffing
Kenmerken
Datering:
1569 - 1974
Auteur:
G. Timmerman (1995)
Titel inventaris:
Polder 'De Volharding' en haar rechtsvoorgangers
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum