Zoeken

Uw zoekacties: Polder 'De Volharding' en haar rechtsvoorgangers
x781 Polder 'De Volharding' en haar rechtsvoorgangers
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

781 Polder 'De Volharding' en haar rechtsvoorgangers
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Andere toegangen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Inleiding Polder Het Kooiland
1.1. Benaming
1.2. Bedijking
781 Polder 'De Volharding' en haar rechtsvoorgangers
1. Inleiding Polder Het Kooiland
1.2. Bedijking
De bedijking van het totale poldergebied vond in gedeelten plaats.
De verkaveling van de gorsen van den Broek in een Noord- en Zuid-kavel vond plaats bij overeenkomsten van 23 maart 1534 en 30 juni 1535, hetgeen op 16 mei 1538 door Schout en Schepenen van Strijen werd bekrachtigd.
Op 4 november 1618 werd tussen de eigenaren van de buitengorsen van de Noord-kavel en het bestuur van de polder Mookhoek en Trekdam een overeenkomst gesloten inzake de bedijking van de Noord-kavel alsmede de aan te leggen dijk aan de reeds bestaande Schenkeldijk.
Vervolgens werd op 27 april 1627 een overeenkomst gesloten tussen de eigenaren van de nieuwe bedijkte Noord-kavel van den Broek (1618) en de eigenaren van de buitengorsen van de Zuid-kavel en het Heilige Geestland inzake de bedijking van dit gebied.
N.B. Zie ook inventarisnr. 109.
Tot 1896 was de polder zelfstandig belast met de dijkzorg.
In dit jaar werd door Provinciaal bestuur van Zuid-Holland het waterschap voor de Kil- en Wachtdijken opgericht, wat ook de zorg voor de dijken van de polder overnam. Een gevolg van deze overname van de dijkzorg was wel de door de polder te betalen omslag aan het nieuwe waterschap.
In 1897 werd het reglement van het waterschap voor de Kil- en Wachtdijken ingetrokken en tegelijkertijd werd vastgesteld een reglement voor het gemeen waterstaatsbelang in de Hoeksche Waard, waarbij werd vastgesteld het reglement voor het waterschap de Oosthoeksche Dijken. De polder werd omslagplichtig aan dit waterschap. Vervolgens werd in 1935 het waterschap De Oosthoeksche Dijken opgeheven en opgericht werd het waterschap De Hoeksche Waard. Dit laatste waterschap werd belast met de dijkzorg in het oosten van de Hoeksche Waard. De omslagplicht ging over naar het nieuw opgerichte waterschap.
Na de watersnoodramp in 1953 werd per 1 januari 1954 dit waterschap weer opgeheven en opgericht werd nu het waterschap de Dijkring Hoeksche Waard.
Tot de opheffing van de polder in 1965 was zij voor wat betreft de dijkzorg aan de Dijkring omslagplichtig.
1.3. Afwatering en bemaling
1.4. Bestuur
1.5. Secretaris-penningmeester
1.6. Archief
1.7. Geraadpleegde literatuur
Inleiding Polder De Strijensche Polder
2.1. Bedijking/dijkbeheer
2.2. Bemaling/afwatering
2.3. Bestuur
2.4. Secretariaat
2.5. Archief
2.6. Opheffing
Inleiding
3.1. Algemeen
3.2. Stichting bemalingsinstallatie
3.3. Samenvoeging en opheffing
Inleiding
De polder Oud-Beversoord, omvattende een gebied van ca. 49 ha., werd in 1862 gereglementeerd. Het beheer van de polder werd opgedragen aan een vertegenwoordiger van de in onverdeelde eigendom toebehorende personen van de polder.
In 1917 werd bij reglementswijziging bepaald dat er een bestuur diende te komen van een voorzitter en twee leden, als gevolg van het aantal stemgerechtigde ingelanden van de polder. Dit duurde maar één jaar. In 1918 werd opnieuw een vertegenwoordiger aangewezen.
De oorspronkelijke, pas in 1948 opgeheven natuurlijke afwatering geschiedde door een sluisje in de waterkerende dijk (Wachtdijk). Dit sluisje gaf via de kreek aansluiting op de z.g. Oude Mol, die uitmondt in de buitenhaven van Strijensas.
Deze uitwatering bleef in stand tot 1878. Vanaf dat jaar vond de lozing plaats via de Strijensche Polder, en op die manier aansluiting op het inmiddels gestichte gemaal.
Dat de polder voor een groot gedeelte in gemeenschappelijk eigendom werd bezeten, moet als verklaring dienen dat er vrijwel geen archiefbescheiden aanwezig zijn.
In een nog sterkere mate geldt dit voor de polder Meeuwenoord, waarvan in het geheel geen archiefbescheiden aanwezig zijn.
Inleiding
5.1. Benaming
5.2. Bestuursinrichting
5.3. Beheer en onderhoud van de rivierwaterkerende dijken
5.4. Bemaling
5.5. Onderhoud grindweg
5.6. Archief
5.7. Opheffing
Kenmerken
Datering:
1569 - 1974
Auteur:
G. Timmerman (1995)
Titel inventaris:
Polder 'De Volharding' en haar rechtsvoorgangers
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum