Zoeken

Uw zoekacties: Polder 'Het Land van Essche, Uiterdijk en Nieuw Strijen'
x763 Polder 'Het Land van Essche, Uiterdijk en Nieuw Strijen'
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

763 Polder 'Het Land van Essche, Uiterdijk en Nieuw Strijen'
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Andere toegangen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Inleiding
1. Ontstaan en bedijking van de polder
2. Bestuursinrichting
763 Polder 'Het Land van Essche, Uiterdijk en Nieuw Strijen'
Inleiding
2.
Bestuursinrichting
Het bestuur van de polder werd ten behoeve van de bedijking gevormd door een dijkgraaf, drie heemraden namens die van het Land van Essche en twee namens die van de Uiterdijk, met daarnaast een penningmeester.
Dat ten behoeve van de voortgang van de bedijking het bestuur op een goede manier verzorgd diende te worden, blijkt uit het "reglement voor huis en tafel" ten behoeve van het verblijf van de dijkgraaf en heemraden in de gorzen van het Land van Essche. * 
Dit reglement luidt als volgt:
Memorie hoe dijckgraeff ende heemraden geresolveert zijn haer huijs off taeffel te houden opten gorssen vant Landt van Essche in Nyen Stryen.
Eerst datmen haer sal leveren te Weecke ten minsten driemael schoen ommelaecken ende servetten ende alle daege eenen schoenen hantdouck aen taeffel ende eenen des morgens met eene lampet ende water;
Sullen alle daege zoe lange den noot vereyscht int salet goed vuer hebben;
Item aende taeffel goet teruwen ende wittebroot, mitsgaders goet runtvlees, schapenvlees, hoenderen, visch gesoden en gebraden, ende anders naer gelegentheyt des tijts gelijck sulcke luyden behoeren getracteert te werden;
Noch kaerssen int salet ende inde kamers om slapen te gaen;
Sullen over taeffel ende buijten smaels hebben vier van vijff gulden de tonne incoops off voorde cuype;
Alsnoch alsulcken wijn diemen selver sall leveren tot sulcken prijs als die gecocht is daer van hij genieten sall van elcken stoop drie stuijvers voor lackagne moyten ende anders;
d'Bedden vanden dijckgraef salmen alle daeghen om schudden ende maecken naer behoeren;
Hier onder sullen begrepen zijn alle diemen aenden taeffel sall ontbieden;
Diegeene die nyet ontboeden en zijn van de heeren coemende ter visitatie vanden Nyeuwe dyckagie zullen betalen voer yeder maeltijt twee stuijvers meer dan die voorschreven heeren;
Ende zoe verre die heeren volgens voorschreven conditiën nyet behoerlijck gedient ende geaccommocht worden sullen keure ende optie hebben desen concherye aff te dancken ende eenen anderen aen te nemen zonder contradictie;

In alle welcke voorschreven conditiën sijn geaccordeert met Adriaen Quiryus de Coninck ende Adriaentge Heyndricksdr. zijn huysvrouwe ende dat voor XI stuyvers yder persoon wesende vant voorscheeven collegie onder die reserve dat tractament bij henluijden aende voorschreven heeren gedaen behoorlijck bevonden uuit zult betaelt worden XII stuyvers staende nyettemin de deciptie van dien tot discretie van dijckgraeff ende heemraden. Ende hiervan zijn gemaeckt twee van eenen. Inhouden, geteyckent ende bij malcanderen overgelevert opten XXIIsten februari XVc negen ende tnegentich.
mr. Jan van Bekercke
Adriaen Quiryus de Coninck
Adriaentge Heyndricksdr. den But
3. Archiefbeheer
4. Dijkbeheer
5. Ontwatering
6. Wegbeheer
Kenmerken
Datering:
1598 - 1974
Auteur:
G. Timmerman (1995)
Titel inventaris:
Polder 'Het Land van Essche, Uiterdijk en Nieuw Strijen'
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum