Zoeken

Uw zoekacties: Waterschap 'De Boezem loozende door Strijensas' en zijn rech...
x754 Waterschap 'De Boezem loozende door Strijensas' en zijn rechtsvoorgangers
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

754 Waterschap 'De Boezem loozende door Strijensas' en zijn rechtsvoorgangers
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Andere toegangen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Inleiding
1. Ontstaan
2. Inrichting en reglementering
754 Waterschap 'De Boezem loozende door Strijensas' en zijn rechtsvoorgangers
Inleiding
2. Inrichting en reglementering
De doelstelling van het waterschap is bij reglement van 1927 als volgt omschreven:
A. De zorg voor de boezem, een aanvang nemende bij de kaai van het dorp van Strijen, en loozende door Strijensas in het Hollandsch Diep, ook in verband met de scheepvaartbelangen der streek.
Onder de zorg voor de boezem is begrepen de zorg voor het houden van de boezem in zodanige toestand, dat door de verschillende polders daaruit water ingelaten kan worden.
B. De zorg voor de bemaling van de sub A omschreven boezem als uitwateringskanaal voor de polders het Oudeland van Strijen en Oud-Bonaventura, het Land van Essche, Uiterdijk en Nieuw-Strijen, de Oude Klem en de Nieuwe Klem.
Het gemaal wordt uitsluitend in werking gesteld en gehouden ten behoeve van de hierboven vermelde polders, tenzij omtrent de bemaling van andere polders een regeling is getroffen.
Tot de werken van het waterschap dient het volgende te worden gerekend:
1. de schutsluis met ophaalbrug;
2. de binnenhaven van Strijen, vanaf de Steenplaats tot de schutsluis te Strijensas, benevens de boordverdediging langs de Sasschenweg.
Het gedeelte binnenhaven lopende vanaf de kaai van Strijen tot de Steenplaats, blijft, hoewel het beheer daarvan berust bij dit waterschap, in onderhoud bij de polder het Oudeland van Strijen en Oud-Bonaventura;
3. De buitenhaven, beginnende aan de schutsluis te Strijensas, tot in het Hollandsch Diep, met de boordverdediging, de havendammen en bijkomende werken.
De inrichting van het bestuur loopt parallel aan de wijze van begroten en de daaruit voortvloeiende verdeling van de kosten.
Het waterschap kent een begroting A en een begroting B.
Begroting A:
Deze begroting valt te omschrijven als een algemene begroting.
Hierin worden alle uitgaven opgenomen met uitzondering van die, die te maken hebben met de bemaling van de polders het Oudeland van Strijen en Oud-Bonaventura, het Land van Essche, Uiterdijk en Nieuw-Strijen, de Oude Klem en de Nieuwe Klem.
Hiertoe wordt een hectaresgewijze omslag geheven over de landen, gelegen in en omslagplichtig zijn aan de polder Nieuw-Bonaventura, het Oudeland van Strijen en Oud-Bonaventura, het Land van Essche, Uiterdijk en Nieuw-Strijen, de Oude Klem, de Nieuwe Klem, de Strijensche polder, Oud-Beversoord, Nieuw-Beversoord, Meeuwenoord en het Kooiland.
Begroting B:
In deze begroting worden de uitgaven gebracht voor de stichting, het onderhoud, de herstellingen over verbeteringen van het gemaal, met de daarbij behorende gebouwen en werken, alsmede een toeboeking van fl. 225,-- aan begroting A van de bestuurskosten.
In deze begroting wordt hectaresgewijs bijgedragen door de polders die in de bemaling deelnemen.
De bestuurssamenstelling is een weerspiegeling van het bovenstaande, recht doende aan de trits belang-betaling-zeggenschap.
I. De polder Nieuw-Bonaventura, Mookhoek en Trekdam is reglementair vertegenwoordigd door hun dijkgraaf en twee heemraden;
II. De polder het Oudeland van Strijen en Oud-Bonaventura eveneens door de voorzitter en twee heemraden, met dien verstande dat één heemraad vertegenwoordigd het polderdeel het Oudeland van Strijen, en de andere het polderdeel Oud-Bonaventura;
III. De polder het Land van Essche, Uiterdijk en Nieuw-Strijen door hun dijkgraaf;
IV. De polder de Oude Klem door hun dijkgraaf;
V. De polder de Nieuwe Klem door hun voorzitter;
VI. De Strijensche polder door hun dijkgraaf en,
VII. De polder het Kooiland eveneens door hun dijkgraaf.
De voorzitter van dit bestuurscollege wordt door de leden uit hun midden gekozen.
Het algemeen bestuur bestaat uit de voorzitters en overige bestuursleden van de polders genoemd onder I t/m V, alsmede uit de voorzitter en overige bestuursleden als bedoeld in artikel 3 van het reglement voor het Waterschap der bemaling van de polders de Strijensche polder, het Kooiland, Oud-Beversoord, Nieuw-Beversoord en Meeuwenoord.
Bij besluit van 23 september 1952 wordt het reglement gewijzigd in die zin dat tot de taak van het waterschap tevens het "waken tegen verontreiniging en verzouting van het water in de boezem" gaat behoren.
De wijziging van het reglement van 14 oktober 1954 is een gevolg van de inwerkingtreding van het reglement voor het waterschap De Hoeksche Waard.
Bij wijziging van 16 september 1957 wordt bepaald dat eerdergenoemde toerekening van fl. 225,-- van de bestuurskosten naar begroting A omgezet wordt in 20%.
De wijziging van 13 mei 1965 is het gevolg van de oprichting van de polder De Volharding, waardoor de polders Oud-Beversoord, Nieuw-Beversoord, Meeuwenoord, het Kooiland en de Strijensche polder worden opgeheven en de Volharding kennen als hun rechtsopvolger.
Als gevolg van de reglementswijziging van 23 augustus 1968 is thans de doelstelling van het waterschap zoals reeds in het begin omschreven teruggebracht tot het beperken van het schutten door gebruik te maken van de twee stellen stalen buitendeuren. De binnendeuren behoeven als gevolg hiervan, gelet op de geringe scheepvaart niet te worden vernieuwd, hetgeen gepaard zou gaan met hoge kosten. Deze deuren kunnen bij gelijke stand van het binnen- en buitenwater incidenteel worden gebruikt.
3. Archief
4. Opheffing
Kenmerken
Datering:
1648 - 1974
Auteur:
G. Timmerman (1995)
Titel inventaris:
Waterschap 'De Boezem loozende door Strijensas' en zijn rechtsvoorgangers
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum